Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 156/1876 від 14.09.2004

Про затвердження змін до Порядку перерахування до державного бюджету коштів, одержаних від приватизації державного майна, затвердженого наказом Державного казначейства України і Фонду державного майна України від 19.11.2003 N 212/2057, зареєстрованого ...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             20.04.2005 N 76
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 вересня 2005 р.
                   за N 995/11275
 
 
         Про затвердження Порядку ведення
        обліку нафтових і газових свердловин
 
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
16.12.2004 N 1696 ( 1696-2004-п ) "Про внесення змін до Порядку
державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин" і
доручення Кабінету Міністрів України від 24.12.2004 N 55602/0/1-04
щодо інвентаризації параметричних, пошукових, розвідувальних та
експлуатаційних нафтових і газових свердловин, користувачів яких
не встановлено, а також з метою забезпечення обліку нафтогазових
свердловин Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок ведення обліку нафтових і газових
свердловин, що додається.
 
   2. Департаменту  геологічної  служби  (Гурський  Д.С.)
забезпечити подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України наказу "Про затвердження Порядку ведення обліку нафтових і
газових свердловин".
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Голови                     І.Д.Макаренко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 В.о. Голови Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
 Голова Державного комітету
 України з нагляду за охороною
 праці                          С.Сторчак
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   природних ресурсів України
                   20.04.2005 N 76
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 вересня 2005 р.
                   за N 995/11275
 
 
               ПОРЯДОК
      ведення обліку нафтових і газових свердловин
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Порядку державного
обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 року N 75
( 75-95-п ) (із змінами).
 
   1.2. Під нафтовою чи  газовою  свердловиною  розуміється
спеціально  обладнана  гірнича  виробка  (разом з комплексом
технологічного обладнання) у земній корі круглого січення з
великим співвідношенням глибини до діаметру, яка створюється
послідовним руйнуванням (бурінням) гірничих порід, видаленням
зруйнованої  породи  і,  при необхідності, кріпленням стінок
свердловини.
 
   1.3. Облік нафтових та газових свердловин  є  складовою
частиною  системи  обліку  об'єктів державного фонду надр і
проводиться  для  визначення  стану  й  можливості  розвитку
мінерально-сировинної бази нафтогазової промисловості, планування
робіт із геологічного вивчення нафтогазоносних надр,  оцінки
можливості  реліквідації і розконсервації свердловин з метою
комплексного використання надр.
 
   1.4. Облік нафтових та газових свердловин  ведеться  на
підставі  паспортів  свердловин  (додаток 1), що складаються
підприємствами незалежно від  форм  власності  та  відомчого
підпорядкування, які мають на обліку, або орендують нафтогазові
свердловини, проводять роботи з буріння, здійснюють спостереження
за станом свердловин та видобутком вуглеводнів.
 
   1.5. Обліку у Реєстрі підлягають параметричні, пошукові,
розвідувальні та експлуатаційні нафтові і газові свердловини, що
знаходяться на ділянках нафтогазоносних надр, у тому числі ті, що
не використовуються.
 
   1.6. У Реєстрі обліковуються свердловини, які розташовані на
території  України,  її континентальному шельфі та виключній
(морській) економічній зоні, незалежно від їх стану, відомчої
належності, власника, часу будівництва тощо.
 
   1.7. Джерелами інформації для складання паспорта свердловини
є:
   звіти про геологічне вивчення нафтогазоносних надр;
   звіти про науково-дослідні роботи геологічного напрямку;
   паспорти нафтогазових свердловин, що ведуться підприємствами,
які мають на обліку свердловини;
   інші джерела  (документи, бази даних тощо), які містять
інформацію про нафтогазові свердловини.
 
   1.8. Паспорт складається на кожну свердловину і передається
до  ДНВП "Геоінформ України" при первинному обліку, початку
будівництва свердловини та зміні показників, що характеризують
свердловину.
 
        2. Структура паспорта свердловини
 
   2.1. Паспорт  свердловини складається з заголовка та 11
розділів.
   У заголовку паспорта наводяться дані про юридичну особу, що
заповнила паспорт (код за ЄДРПОУ, назва, місцезнаходження та номер
телефону), та відомості про заповнення паспорта (поле "Дата" та
підкреслюється слово "Первинне" у разі первинного заповнення
паспорта чи слово "Зміна" у разі внесення змін до паспорта);
   При первинному заповненні паспорта заповнюються всі розділи
паспорта, при поданні змін до паспорта свердловини розділи 1-11
заповнюються тільки у разі внесення до них змін.
 
   2.2. У розділі 1 "Загальні дані про свердловину" наводяться
загальні відомості про свердловину: номер та назва свердловини;
категорія свердловини; місцезнаходження (адміністративна область,
район,  прив'язка  на  місцевості,  географічні  координати).
Географічні координати наводяться з точністю до 1 секунди.
   Код свердловини присвоюється організацією, що веде облік
свердловин.
 
   2.3. У розділі 2 "Об'єкт (родовище, площа),  на  якому
розташована  свердловина"  наводиться інформація щодо об'єкта
нафтогазоносних надр, у межах якого розташована свердловина: назва
об'єкта; вид об'єкта (родовище, ділянка (блок) родовища, площа
тощо). Розділ 2 заповнюється у разі розташування свердловини в
межах родовища , площі.
   У разі існування спеціального дозволу на користування надрами
на об'єкт наводяться дані про нього: номер спеціального дозволу;
дата надання; вид користування надрами (на геологічне вивчення
нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку
родовищ; на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі
дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням
нафти і газу (промисловою розробкою родовищ); на видобування нафти
і  газу  (промислову  розробку  родовищ); на будівництво та
експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з  видобуванням
корисних копалин, у тому числі підземних сховищ нафти чи газу та
споруд для захоронения відходів виробництва нафтогазової галузі і
супутніх вод); термін дії спецдозволу; назва підприємства-власника
спеціального дозволу; відомості про його дію: дата та вид (чинний,
анульований, зупинений).
 
   2.4. Розділ  3  "Відомості  про  власника  свердловини"
заповнюється у разі наявності оформленого права власності на
свердловину.  У  ньому  наводиться  інформація  про власника
свердловини:  назва  підприємства-власника;  форма  власності
(державна,  комунальна,  колективна,  приватна,  власність
організацій-нерезидентів);  та  відомості  про  документ,  що
підтверджує право власності (номер; дата видачі; форма власності).
 
   2.5. У  розділі  4 "Відомості про вартість свердловини"
наводиться інформація щодо вартості свердловини: вид вартості
(первинна, залишкова) та документ, відповідно до якого визначена
вартість (номер, вид, дата заповнення, вид вартості (первинна,
залишкова), особу, що здійснила оцінку вартості свердловини, та
вартість свердловини.
   Величина та одиниця виміру вартості свердловини зазначається
на час її оцінки та на час складання паспорта.
 
   2.6. У розділі 5 "Стан, у якому перебуває свердловина"
наводиться інформація про стан, у якому перебуває свердловина:
назва стану свердловини (будівництво, у т.ч. буріння, кріплення,
експлуатація,  капітальний ремонт, консервація, ліквідована з
геологічних причин, ліквідована з технічних  причин);  назва
організації, яка здійснювала роботи на кожному етапі; дати початку
та закінчення кожного етапу; глибина свердловини  (проектна,
фактична); кут нахилу, величина горизонтального зміщення вибою від
устя, азимут зміщення (якщо свердловина похило спрямована).
 
   2.7. У розділі 6  "Конструкція  свердловини"  наводиться
інформація щодо технічних параметрів (конструкції) свердловини:
вид  колони  (направлення,  кондуктор,  технічна,  проміжна,
експлуатаційна); діаметр колони; глибина спуску колони; відомості
про герметичність колони.
 
   2.8.  У  розділі 7 "Результати випробування свердловин"
наводиться інформація щодо результатів випробування свердловини:
дата  проведення  випробування;  інтервал,  у якому виконано
випробування; результати випробування під час буріння у колоні;
висновок результатів випробування.
   Результати випробування надаються на одному оптимальному
режимі роботи свердловини із зазначенням дебітів та пластових
тисків.
 
   2.9. У розділі 8 "Склад обладнання на свердловині" наводиться
інформація щодо складу обладнання свердловини: вид обладнання
(підземне, наземне); перелік обладнання; вартість обладнання;
зазначаються дати встановлення та зняття обладнання.
 
   2.10. У  розділі  9  "Дані  про геофізичні дослідження"
наводяться інформація щодо геофізичних досліджень, проведених у
свердловині (ГДС): інтервал проведення ГДС; комплекс ГДС; висновки
за результатами ГДС. Інформація наводиться у вигляді текстового
опису з зазначенням методів, що входили до комплексу ГДС, основних
результатів та висновків  щодо  перспектив  нафтогазоносності
покладів.
 
   2.11. У розділі 10 "Екологічні параметри" наводяться дані про
належність місця розташування свердловини до водоохоронних зон,
зон  затоплення,  санітарно-захисних  зон  населених пунктів,
заборонних зон охоронних територій, територій  сільгоспугідь,
територій заповідників.
 
   2.12. Розділ  11  "Стан  експлуатації"  заповнюється для
свердловин, уведених в експлуатацію, у т.ч. дослідно-промислову
розробку. У ньому наводиться інформація щодо стану експлуатації
свердловини: дата початку  експлуатації  (дослідно-промислової
розробки); індекси нафтогазоносних пластів; тип колектора; глибина
інтервалу префорації; тип флюїду (нафта, газ, конденсат, вода);
режим  експлуатації  (фонтанний,  розчиненого  газу,  газовий
газонапірний, водонапірний, механізовані способи  експлуатації
тощо);  пластовий тиск; відбір з початку експлуатації. Стан
експлуатації визначається на дату заповнення паспорта. Обсяг
відбору вуглеводнів указується з початку експлуатації свердловини.
 
 Заступник директора
 Департаменту геологічної служби,
 начальник Управління геології
 нафти і газу                     А.П.Толкунов
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 1.4 Порядку
                   ведення обліку нафтових
                   і газових свердловин
 
 
            ПАСПОРТ СВЕРДЛОВИНИ
 
 
------------------------------------------------------
|      Подають      |  Терміни подання  | Форма 1
|-----------------------------+----------------------|
|Підприємства незалежно від  |Подається при     |
|форми власності, які мають на|первинному формуванні |
|обліку нафтогазові      |Реєстру, перед    |
|свердловини, видобувають   |початком будівництва |
|нафту та газ, проводять   |свердловини та зміні |
|роботи з буріння нафтогазових|стану свердловини,  |
|свердловин та ведуть     |зміні показників, що |
|спостереження за станом   |характеризують    |
|нафтогазових свердловин   |свердловину      |
------------------------------------------------------
 
        Юридична особа, що заповнила паспорт
 
------------------------------------------------------------------
|         Найменування         | Код за ЄДРПОУ |
|----------------------------------------------+-----------------|
|                       |         |
|----------------------------------------------------------------|
|Місцезнаходження та телефон юридичної особи, що заповнює паспорт|
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|Відомості про заповнення|При поданні форми зі змінами до    |
|------------------------|паспорта обов'язково заповнюється графи|
| Дата |Вид (необхідне |розділу 1 "Код свердловини у реєстрі", |
|    | підкреслити) |"N свердловини" та "Назва свердловини",|
|--------+---------------|інші таблиці розділів 1-11 заповнюються|
|    |Первинне, Зміна|тільки в разі внесення у них змін   |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|      Розділ 1. Загальні дані про свердловину       |
|----------------------------------------------------------------|
|  Код  |  N  | Назва свердловини  | Код  |  Назва  |
|свердлови-|свердло-|           |категорії| категорії |
|  ни  | вини |           | свердло-|свердловини|
|(присвою- |    |           |  вини |      |
| ється  |    |           |     |      |
|організа- |    |           |     |      |
| цією, що |    |           |     |      |
| веде  |    |           |     |      |
| облік) |    |           |     |      |
|----------+--------+----------------------+---------+-----------|
|     |    |           |     |      |
|----------------------------------------------------------------|
|         Місцезнаходження свердловини         |
|----------------------------------------------------------------|
|     Область       |        Район       |
|------------------------------+---------------------------------|
|  Код  |    Назва    |  Код  |     Назва    |
|(КОАТУУ) |          | (КОАТУУ) |           |
|---------+--------------------+----------+----------------------|
|     |          |     |           |
|-----------------------------------------------------------------
| Географічні |широта |гр    |мін    |сек      |
| координати |-------+----------+----------+--------------|
|       |довгота|гр    |мін    |сек      |
|-----------------------------------------------------------------
|Топографічний |                         |
|   опис   |                         |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|  Розділ 2. Об'єкт (родовище, площа), на якому розташована  |
|             свердловина              |
|----------------------------------------------------------------|
|    Назва об'єкта    |  Дата  |    Вид об'єкта    |
|---------------------------+----------+-------------------------|
|              | з | до |  код |   назва   |
|---------------------------+----+-----+--------+----------------|
|              |  |   |    |        |
|---------------------------+----+-----+--------+----------------|
|              |  |   |    |        |
|----------------------------------------------------------------|
|         Дані про спеціальний дозвіл          |
|----------------------------------------------------------------|
|N спе-|Дата|  Вид  |Термін |  Підприємство - | Відомості про|
|ціаль-|ви- |користува| дії |    власник   |   дію   |
| ного |дачі|  ння  |(років)|  спеціального  |       |
|дозво-|  | надрами |    |    дозволу   |       |
| лу |  |---------|    |-------------------+--------------|
|   |  |код|назва|    | код |  назва  |код|назва|дата|
|   |  |  |   |    |ЄДРПОУ|      |  |   |  |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|     Розділ 3. Відомості про власника свердловини     |
|----------------------------------------------------------------|
| N |Дата |Орган, |Форма власності | Підприємство - власник  |
|доку-|   | що  |         |    свердловини    |
|мента|   | видав |-----------------+--------------------------|
|   |   |    | код |  назва  | код |   назва    |
|   |   |    |   |      |ЄДРПОУ|          |
|-----+-----+-------+-----+-----------+------+-------------------|
|   |   |    |   |      |   |          |
|-----+-----+-------+-----+-----------+------+-------------------|
|   |   |    |   |      |   |          |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|     Розділ 4. Відомості про вартість свердловини     |
|----------------------------------------------------------------|
| N | Вид |Дата|  Особа, що  |   Вид   |  Вартість  |
|доку-|доку-|  |здійснила оцінку| вартості  |        |
|мента|мента|  |----------------+-------------+----------------|
|   |   |  | код | назва | код | назва |одиниця|величина|
|   |   |  |ЄДРПОУ|     |   |    |виміру |    |
|-----+-----+----+------+---------+-----+-------+-------+--------|
|   |   |  |   |     |   |    |    |    |
|-----+-----+----+------+---------+-----+-------+-------+--------|
|   |   |  |   |     |   |    |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|     Розділ 5. Стан, у якому перебуває свердловина     |
|----------------------------------------------------------------|
| Стан |   Організація  | Дата  |Глибина, |Горизон-| Кут |
|свердло-|          |     |  м   | тальне |нахи-|
| вини  |          |     |     |зміщення| лу |
|--------+--------------------+---------+---------| вибою |   |
|код|наз-| код |  назва  |по- | за-|про-|факт| від  |   |
|  | ва |ЄДРПОУ|       |чат-|кін-|ект |  | устя, |   |
|  |  |   |       | ку |чен-|  |  | азимут |   |
|  |  |   |       |  | ня |  |  |    |   |
|---+----+------+-------------+----+----+----+----+--------+-----|
|  |  |   |       |  |  |  |  |    |   |
|---+----+------+-------------+----+----+----+----+--------+-----|
|  |  |   |       |  |  |  |  |    |   |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|        Розділ 6. Конструкція свердловини        |
------------------------------------------------------------------
|   Вид колони   |Діаметр | Глибина |  Відомості про   |
|          |колони, | спуску  |  герметичність   |
|          |  мм  | колони, м |           |
|--------------------+--------------------+----------------------|
|          |      |    |           |
|--------------------+--------------------+----------------------|
|          |      |    |           |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|     Розділ 7. Результати випробування свердловини     |
|----------------------------------------------------------------|
| N | Дата |Інтервал|   Результат випробувань    | Висновок |
|з/п|   |випробу-|---------------------------------|     |
|  |   |вання, м| при бурінні |  у колоні   |     |
|  |   |    |---------------+-----------------|     |
|  |   |    |метод|результат| тип  |резуль-|     |
|  |   |    |   |     |перфора- | тат |     |
|  |   |    |   |     | тора, |    |     |
|  |   |    |   |     |щільність|    |     |
|  |   |    |   |     | перфора-|    |     |
|  |   |    |   |     |  ції  |    |     |
|---+------+--------+-----+---------+---------+-------+----------|
|  |   |    |   |     |     |    |     |
|---+------+--------+-----+---------+---------+-------+----------|
|  |   |    |   |     |     |    |     |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|      Розділ 8. Склад обладнання на свердловині      |
|----------------------------------------------------------------|
|  Вид  |      Обладнання        |  Дати   |
|обладнання |                   |       |
|-----------+-------------------------------------+--------------|
|код| назва |      назва      |вартість,|монта-| де- |
|  |    |              | грн.  | жу |монтажу|
|---+-------+---------------------------+---------+------+-------|
|  |    |              |     |   |    |
|---+-------+---------------------------+---------+------+-------|
|  |    |              |     |   |    |
|---+-------+---------------------------+---------+------+-------|
|  |    |              |     |   |    |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|  Розділ 9. Дані про геофізичні дослідження (текстовий опис)  |
|----------------------------------------------------------------|
| Інтервал |    Комплекс ГДС    | Висновки за результатами |
|  ГДС  |             |      ГДС      |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|     |             |             |
|----------+--------------------------+--------------------------|
|     |             |             |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|        Розділ 10. Екологічні параметри         |
|----------------------------------------------------------------|
|          Належність до (так, ні):          |
|----------------------------------------------------------------|
|Водоохорон-|  Зона  |Санітарно-|Заборонна|Територія|Територія |
| на зона  |затоплення| захисна |  зона |сільгосп-|заповідни-|
|      |     |  зона  |охоронних| угідь |  ків  |
|      |     |населених |територій|     |     |
|      |     | пунктів |     |     |     |
|-----------+----------+----------+---------+---------+----------|
|      |     |     |     |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------
|         Розділ 11. Стан експлуатації         |
|----------------------------------------------------------------|
| Дата | Індекс |Тип |Гли-| Тип  | Дебіт |Режим |Пласто-|Об'єм|
|почат-| пласта |ко- |бина|флюїду |свердло- | екс- | вий  | від-|
| ку |--------|лек-|ін- |(нафта,| вини  |плуа- |тиск, |бору |
|експ- |наз-|код|тора|тер-| газ, |---------|тації |мПа/де-|з по-|
|луата-| ва |  |  |валу|конден-|по- |по- |пласта|пресія |чатку|
| ції |  |  |  |пер-| сат, |чат-|точ-|   | на  |екс- |
|(дос- |  |  |  |фо- |вода), |ко- |ний |   | вибої |плуа-|
|лідно-|  |  |  | ра-| од.  |вий |  |   | при |тації|
|проми-|  |  |  |ції,|виміру |  |  |   |експлу-|   |
|слової|  |  |  | м |    |  |  |   |атації,|   |
| роз- |  |  |  |  |    |  |  |   | мПа |   |
|робки)|  |  |  |  |    |  |  |   |    |   |
|------+----+---+----+----+-------+----+----+------+-------+-----|
|   |  |  |  |  |    |  |  |   |    |   |
|------+----+---+----+----+-------+----+----+------+-------+-----|
|   |  |  |  |  |    |  |  |   |    |   |
------------------------------------------------------------------
 
 Виконавець ________________     Керівник ___________________
 
 Тел._______________________     ____ _____________200_ року
 
 Заступник директора
 Департаменту геологічної служби
 начальник Управління геології
 нафти і газу                     А.П.Толкунов<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner