Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 563 від 14.09.2004

Про встановлення продажної вартості казначейських зобов'язань серії С


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             19.04.2005 N 70
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 травня 2005 р.
                   за N 515/10795
 
 
      Про затвердження Змін до Порядку відкриття
       рахунків у національній валюті в органах
           Державного казначейства
 
 
   У зв'язку з набуттям чинності Положення про ведення касових
операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 15.12.2004  N 637
( z0040-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.01.2005 за N 40/10320, і з метою удосконалення процедур
казначейського обслуговування розпорядників та одержувачів коштів
державного і місцевих бюджетів, Н А К А З У Ю: 
 
   1. Затвердити  Зміни  до  Порядку  відкриття рахунків у
національній  валюті  в  органах  Державного  казначейства,
затвердженого  наказом  Державного   казначейства   України
від 02.12.2002 N 221 ( z0976-02 )  та  зареєстрованого   в
Міністерстві  юстиції  України  17.12.2002  за  N 976/7264
(із змінами), що додаються.
 
   2. Начальнику Управління методології по виконанню бюджетів,
бухгалтерського  обліку  та звітності Державного казначейства
України Сушко Н.І. забезпечити подання на державну реєстрацію
цього наказу до Міністерства юстиції України.
 
   3. Начальнику Управління організації діловодства та контролю
виконавської дисципліни Державного казначейства України Ливун С.В.
у  триденний термін після державної реєстрації цього наказу
забезпечити його доведення управлінням Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного казначейства України Чечуліну О.О.
 
 Голова                        П.Г.Петрашко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   19.04.2005 N 70
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 травня 2005 р.
                   за N 515/10795
 
 
               ЗМІНИ
    до Порядку відкриття рахунків у національній валюті
        в органах Державного казначейства
              ( z0976-02 )
 
 
   1. У розділі 2:
 
   1.1. Підпункт 2.2.2 пункту 2.2 доповнити абзацом такого
змісту:
   "рахунки, які відкриваються розпорядникам бюджетних коштів
для здійснення загальнодержавних видатків".
 
   1.2. Підпункт  2.2.3  пункту  2.2  після слів "боргових
зобов'язань держави та" доповнити словами "в окремих випадках".
 
   2. У розділі 4:
 
   2.1. У підпункті "а" пункту 4.1 слова "додаток 5" у дужках
розмістити після слова "зразка".
 
   2.2. Підпункт "в" пунктів 4.1, 4.3 викласти в такій редакції:
   "в) копію  належним  чином  зареєстрованого  установчого
документа (статуту, положення, установчого договору), засвідчену
органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення, які
затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами
Президента України, нотаріального засвідчення не  потребують.
Установи та організації, які діють на підставі законів, установчий
документ не подають".
 
   2.3. Підпункт "г" пунктів 4.1, 4.3; підпункт "в" пункту 4.4
викласти в такій редакції:
   "копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в
органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав
документ, або нотаріально".
 
   2.4. Підпункт "ґ" пунктів 4.1, 4.3 викласти в такій редакції:
   "ґ) картку із зразками підписів осіб у двох примірниках
(додаток 6), яким відповідно до  чинного  законодавства  чи
установчих документів клієнта надано право розпорядження рахунком
та підписання розрахункових документів, завірену нотаріально або
установою  вищого  рівня  в установленому порядку. У картку
включається також зразок відбитка печатки.
   Якщо в картці зразок підпису першого керівника не наведено,
то орган Державного казначейства має право витребувати письмове
підтвердження  про надання права іншим особам розпоряджатися
рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком
печатки клієнта.
   Право першого підпису не  може  бути  надано  головному
бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.
   Право другого підпису не може бути надано особам,  які
користуються правом першого підпису.
   Зазначена картка оформляється відповідно до вимог Інструкції
про  порядок  відкриття, використання і закриття рахунків у
національній та іноземних  валютах,  затвердженої  постановою
Правління Національного банку України від 12.11.2003  N 492
( z1172-03 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
17.12.2003 за N 1172/8493 (із змінами).
   У разі тимчасового надання особі права першого чи другого
підпису подаються тимчасова картка із зразками підписів тимчасово
уповноважених осіб та копія відповідного  документа  (наказ,
протокол тощо), що підтверджує ці повноваження.
   У населених пунктах, де немає  нотаріальних  контор  чи
приватних нотаріусів, картки засвідчуються сільською, селищною,
районною радою.
   Органи державної влади, які не мають установи вищого рівня,
подають картки, засвідчені підписами керівників та  головних
бухгалтерів цих органів".
 
   2.5. Підпункт "д" пунктів 4.1, 4.3 та підпункт "ґ" пункту 4.4
викласти в такій редакції:
   "копію документа,  що  підтверджує  реєстрацію клієнта у
відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом,
що його видав, або нотаріально".
 
   2.6. Підпункт "е" пунктів 4.1, 4.3 та підпункт "д" пункту 4.4
викласти в такій редакції:
   "копії  страхових  свідоцтв, що підтверджують реєстрацію
клієнта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві  та  професійних  захворювань  України,  Фонді
загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок
безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності як платника страхових внесків, засвідчені органом,
що їх видав, або нотаріально.
   Інформація про те, що клієнт не є платником  страхових
внесків, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в
рядку "Додаткова інформація"".
 
   2.7. Підпункт "є" пункту 4.1 викласти в такій редакції:
   "є) затверджений кошторис розпорядників бюджетних коштів,
крім видатків державного бюджету, кошториси для здійснення яких не
складаються.
   У період до затвердження кошторисів видатки бюджетних установ
(організацій) здійснюються відповідно до чинного законодавства.
   Кошторис не подається у разі відкриття протягом бюджетного
року спеціальних реєстраційних рахунків з обліку операцій з
власних надходжень бюджетної установи".
 
   2.8. Підпункт "ґ" пункту 4.2 викласти в такій редакції:
   "ґ) картка  із  зразками  підписів  і відбитка печатки,
засвідчена   нотаріально   або   підписом    керівника
установи/організації,  до  складу  якої входить відокремлений
підрозділ. До картки включаються зразки підписів уповноважених
осіб підрозділу, яким згідно з чинним законодавством України і
відповідними  документами  установи/організації  надано  право
розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.
   Якщо в картці зразок підпису першого керівника не наведено,
то орган Державного казначейства має право витребувати письмове
підтвердження про надання права іншим особам  розпоряджатися
рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком
печатки клієнта.
   Право першого  підпису  не  може  бути надано головному
бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.
   Право другого  підпису не може бути надано особам, які
користуються правом першого підпису.
   Зазначена картка оформлюється відповідно до вимог Інструкції
про порядок відкриття, використання і закриття  рахунків  у
національній  та  іноземних  валютах, затвердженої постановою
Правління Національного банку України від 12.11.2003   N 492
( z1172-03 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
17.12.2003 за N 1172/8493 (із змінами).
   У разі тимчасового надання особі права першого чи другого
підпису подаються тимчасова картка із зразками підписів тимчасово
уповноважених  осіб  та копія відповідного документа (наказ,
протокол тощо), що підтверджує ці повноваження".
 
   2.9. Підпункт "е" пункту 4.4 після слів  "розпорядників
бюджетних коштів" доповнити словами "крім видатків державного
бюджету, кошториси для здійснення яких не складаються".
 
   2.10. Абзац другий пункту 4.7 викласти в такій редакції:
   "У разі   реорганізації  установи/організації  (злиття,
приєднання, поділу, перетворення, виділення), зміни найменування,
підпорядкованості,   рахунки   такої   установи/організації
закриваються. Для відкриття нових рахунків подаються документи,
передбачені відповідно пунктами 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 цього Порядку".
 
   2.11. В  абзаці третьому пункту 4.7 слова "у випадках,
передбачених чинним законодавством" виключити.
 
   2.12. Перше речення абзацу першого пункту 4.8 доповнити
словами "та право першого або другого підпису".
 
   2.13. Доповнити розділ 4 пунктами 4.9 та 4.10 такого змісту:
   "4.9. Якщо  підприємство,  установа,  організація  або
відокремлений підрозділ  має  рахунок  в  органі  Державного
казначейства і відкриває новий, а право першого та другого
підписів за новим рахунком надається особам, які мають право
підпису  за раніше відкритим рахунком, то в полі додаткова
інформація Заяви про відкриття рахунків (додаток 5) зазначається,
що на операції за рахунком розповсюджується право першого та
другого підписів посадових осіб, визначених у картці із зразками
підписів і відбитком печатки, яка зберігається в особовій справі
цього підприємства, установи, організації або  відокремленого
підрозділу, який відкриває рахунок.
   4.10. Розрахунок  і установлення ліміту каси проводяться
установами  (організаціями),  які  обслуговуються  в  органах
Державного  казначейства,  самостійно  на підставі розрахунку
встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується
головним (старшим) бухгалтером, а якщо немає такої посади, -
особою, на яку покладено ведення бухгалтерського  обліку  і
звітності, та керівником установи (організації) або уповноваженою
ним особою відповідно до вимог Положення про ведення касових
операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою
Правління Національного банку України від 15.12.2004  N  637
( z0040-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.01.2005 за N 40/10320.
   У розрахунку  зазначається  визначений  у  договорі  про
здійснення розрахунково-касового  обслуговування  між  органом
Державного   казначейства  та  клієнтом  строк  здавання
установою/організацією готівкової виручки (готівки) в банк для
зарахування  її  на  рахунки, відкриті в органах Державного
казначейства.
   Для кожної  установи/організації  та  її  відокремленого
підрозділу складається окремий розрахунок установлення ліміту
залишку готівки в касі.
   Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами
(розпорядженнями) установи/організації.
   Установи/організації, що розпочинають свою діяльність, на
перші три місяці їх роботи ліміт каси встановлюють відповідно до
прогнозних розрахунків. Установлений з урахуванням прогнозних
розрахунків ліміт каси переглядається за фактичними показниками
діяльності".
 
   3. У розділі 6:
 
   3.1. Підпункт "в" пункту 6.1 викласти в такій редакції:
   "в) копію  належним  чином  зареєстрованого  установчого
документа (статуту, положення, установчого договору), засвідчену
органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення, які
затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами
Президента  України, нотаріального засвідчення не потребують.
Установи та організації, які діють на підставі законів, установчий
документ не подають".
 
   3.2. Підпункт "ґ" пункту 6.1 викласти в такій редакції:
   "ґ) картку із зразками підписів осіб у двох примірниках, яким
відповідно до чинного законодавства чи установчих документів
клієнта надано право розпорядження  рахунком  та  підписання
розрахункових  документів, завірену нотаріально або установою
вищого рівня в установленому порядку. У картку включається також
зразок відбитка печатки.
   Якщо в картці зразок підпису першого керівника не наведено,
то орган Державного казначейства має право витребувати письмове
підтвердження про надання права іншим особам  розпоряджатися
рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком
печатки клієнта.
   Право першого  підпису  не  може  бути надано головному
бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.
   Право другого  підпису не може бути надано особам, які
користуються правом першого підпису.
   Зазначена картка оформляється відповідно до вимог Інструкції
про порядок відкриття, використання і закриття  рахунків  у
національній  та  іноземних  валютах, затвердженої постановою
Правління Національного банку України  від 12.11.2003  N 492
( z1172-03 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
17.12.2003 за N 1172/8493 (із змінами).
   У разі тимчасового надання особі права першого чи другого
підпису подаються тимчасова картка із зразками підписів тимчасово
уповноважених  осіб  та копія відповідного документа (наказ,
протокол тощо), що підтверджує ці повноваження.
   У населених  пунктах,  де  немає нотаріальних контор чи
приватних нотаріусів, картки засвідчуються сільською, селищною,
районною радою.
   Органи державної влади, які не мають установи вищого рівня,
подають  картки, засвідчені підписами керівників та головних
бухгалтерів цих органів".
 
   3.3. Підпункт "д" пункту 6.1 викласти в такій редакції:
   "д) копію документа, що підтверджує реєстрацію клієнта у
відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом,
що його видав, або нотаріально".
 
   3.4. Підпункт "е" пункту 6.1 викласти в такій редакції:
   "е) копії страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію
клієнта у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві  та  професійних  захворювань  України,  Фонді
загальнообов'язкового соціального страхування України на випадок
безробіття, Фонді соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності як платника страхових внесків, засвідчені органом,
що їх видав, або нотаріально.
   Інформація про  те, що клієнт не є платником страхових
внесків, обов'язково зазначається у заяві про відкриття рахунку в
рядку "Додаткова інформація".
 
   3.5. Підпункт "є" пункту 6.1 викласти в такій редакції:
   "є) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на облік в
органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав
документ, або нотаріально".
 
   3.6. В абзаці другому пункту 6.2 слова "відповідно до чинного
законодавства" виключити.
 
   3.7. Пункт 6.4 викласти в такій редакції:
   "6.4. У разі реорганізації установи/організації  (злиття,
приєднання, поділ, перетворення, виділення), зміни найменування,
підпорядкованості,  рахунки  такого  підприємства,  установи,
організації закриваються. Для відкриття нових рахунків подаються
документи, передбачені пунктом 6.1 цього Порядку".
 
   4. У розділі 7:
 
   4.1. Абзац перший підпункту 7.2.2 пункту 7.2 викласти в такій
редакції:
   "7.2.2. Рахунки розпорядників і одержувачів коштів у разі
реорганізації установи/організації (злиття, приєднання, поділ,
перетворення, виділення), зміни найменування, підпорядкованості
закриваються на підставі".
 
   4.2. Підпункт 7.3.1 пункту 7.3 викласти в такій редакції:
   "7.3.1. У разі ліквідації установи/організації для проведення
ліквідаційної процедури до органу Державного казначейства клієнт
подає такі документи:
   - рішення про ліквідацію установи/організації (оригінал або
копія, засвідчені в установленому порядку);
   - наказ про створення ліквідаційної комісії;
   - картка із зразками підписів і відбитка печатки, засвідчена
нотаріально.  До  цієї  картки  включаються  зразки підписів
ліквідатора (уповноважених членів  ліквідаційної  комісії)  і
відбитка печатки установи/організації, що ліквідовується".
 
   5. Додаток 1 до Порядку відкриття рахунків у національній
валюті в органах Державного казначейства викласти в новій редакції
(додається).
 
   6. Додаток 5 до Порядку відкриття рахунків у національній
валюті в органах Державного казначейства викласти в новій редакції
(додається).
 
   7. Назву  додатка  7  до  Порядку відкриття рахунків у
національній валюті в органах Державного казначейства викласти в
такій редакції:
   "Заява про закриття бюджетного/небюджетного рахунку".
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку відкриття
                   рахунків у національній
                   валюті в органах
                   Державного казначейства
                   ( z0976-02 )
                   (у редакції наказу
                   Державного казначейства
                   України
                   від 19.04.2005 N 70)
 
 
               ДОГОВІР *
    про здійснення розрахунково-касового обслуговування
 
_____________________                 ____________
 (місце складання)                   (дата)
 
__________________________________________________________________
       (назва органу Державного казначейства)
 
в особі __________________________________________________________
       (посада керівника, прізвище, ім'я, по батькові)
 
(далі - Казначейство), який діє на підставі Положення про Державне
казначейство України, з одного боку,
 
та _______________________________________________________________
          (повна назва юридичної особи)
 
(далі - Клієнт) в особі __________________________________________
              (посада керівника, прізвище, ім'я,
_________________________________________________________________,
      по батькові, документ, що засвідчує особу)
 
який діє на підставі ____________________________________________,
               (назва установчого документа)
 
з другого боку, уклали цей Договір.
 
_______________
   * Зразок договору.
 
            1. Предмет Договору
 
   Казначейство відкриває Клієнту ___________________ рахунок
(рахунки) та здійснює його розрахунково-касове обслуговування
відповідно  до  вимог  законодавства  України, в тому числі
нормативно-правових актів Державного казначейства і Національного
банку України, та умов цього Договору.
   До отримання Казначейством від Клієнта повідомлення  про
взяття рахунку на облік органами державної податкової служби
операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.
 
         2. Права та зобов'язання Сторін
 
   2.1. Казначейство має право:
   2.1.1. Вимагати  від  Клієнта  правильності  оформлення
розрахункових документів відповідно до законодавства України та
повертати їх Клієнту в разі виявлених порушень. Розрахункові
документи повертаються Клієнту  з  посиланням  на  підстави,
передбачені чинним законодавством України.
   2.1.2. Відмовляти Клієнту у видачі грошових  чеків  для
отримання готівки на різні потреби в установі уповноваженого банку
в разі неподання ним попередньо заявки на отримання готівки.
   2.1.3. Проводити  перевірки  фінансових  (бухгалтерських)
документів про  зарахування,  перерахування  та  використання
бюджетних коштів. Одержувати матеріали, необхідні для здійснення
попереднього контролю за  цільовим  витрачанням  коштів,  що
виділяються з бюджетів.
   2.1.4. Призупиняти бюджетні асигнування клієнту  в  разі
порушення вимог, що передбачені статтею 117 Бюджетного кодексу
України, з повідомленням про це Клієнта**.
_______________
   ** Зазначене поширюється на розпорядників та одержувачів
бюджетних коштів.
 
   2.1.5. Отримувати  від Клієнта підтвердження залишків на
рахунку (рахунках) за станом на 1 січня поточного року. У разі
неотримання  підтвердження  протягом  місяця  залишок  коштів
уважається підтвердженим.
   2.1.6. Здійснювати  безспірне списання коштів з рахунків
Клієнта, що передбачено статтею 25 Бюджетного кодексу України.
 
   2.2. Клієнт має право:
   2.2.1. Розпоряджатися грошовими коштами, що перебувають на
його рахунках (для розпорядників бюджетних коштів - у межах
затвердженого кошторису доходів і  видатків,  для  одержувачів
коштів - у межах плану використання бюджетних коштів).
   2.2.2. Отримувати від Казначейства всю необхідну інформацію,
пов'язану з виконанням цього Договору.
   2.2.3. Вимагати своєчасного і повного здійснення розрахунків
та інших обумовлених цим Договором послуг.
   2.2.4. Контролювати своєчасність зарахування коштів на свої
рахунки і їх перерахування.
 
   2.3. Казначейство зобов'язується:
 
   2.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору.
   2.3.2. Своєчасно  здійснювати  розрахункові  операції  за
дорученням Клієнта.
   2.3.3. Надавати  Клієнту  всі  послуги  з розрахункового
обслуговування  в  межах  повноважень,  визначених  чинним
законодавством.
   2.3.4. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на рахунок
Клієнта.
   2.3.5. Видавати Клієнту виписку з  рахунку  з  доданням
необхідних документів наступного дня після здійснення операцій за
рахунком.
   2.3.6. Гарантувати таємницю операцій за рахунком Клієнта. Без
згоди Клієнта довідки третім особам з питань проведення операцій
на рахунку можуть бути надані лише у випадках, передбачених чинним
законодавством України.
   2.3.7. Своєчасно  інформувати  Клієнта про зміну порядку
розрахунків, консультувати його з різних питань, що виникають у
процесі розрахункового обслуговування.
   2.3.8. Забезпечувати Клієнта грошовими чековими книжками на
отримання готівки з рахунків Казначейства (групи 257) за умови
оплати Клієнтом їх вартості  відповідному  банку  зі  свого
реєстраційного рахунку.
   2.3.9. Повертати Клієнту документи в разі їх оформлення з
порушенням  законодавства  України з посиланням на підстави,
передбачені бюджетним законодавством України та  нормативними
актами Національного банку України.
   2.3.10. Погоджувати строки здавання готівки.
 
   2.4. Клієнт зобов'язується:
   2.4.1. Виконувати вимоги законодавства України, в тому числі
нормативно-правових актів Державного казначейства України з питань
здійснення розрахункових операцій та надання звітності.
   2.4.2. Повідомляти Казначейство про зміни  в  установчих
документах, зміни місцезнаходження, номерів телефонів, строків
здавання готівкової виручки (готівки).
   2.4.3. З  метою  отримання  грошової чекової книжки для
отримання готівки з рахунку Казначейства (групи 257) здійснювати
оплату її вартості відповідному банку зі свого реєстраційного
рахунку.
   2.4.4. Повідомляти Казначейство про всі виявлені неточності
або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про
невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за  рахунком
не пізніше наступного дня.
   2.4.5. Повідомляти Казначейство про зарахування на рахунок
Клієнта коштів, що йому не належать, і у 5-денний термін з дня
надходження коштів на рахунок подавати Казначейству платіжне
доручення на перерахування коштів власнику.
   2.4.6. Подавати звіти в строки та за формами, установленими
Казначейством.
   2.4.7. Здавати  готівку в установу банку для подальшого
зарахування на рахунки, відкриті в  Казначействі,  керуючись
вимогами Положення про ведення касових операцій у національній
валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного
банку України  від  15.12.2004  N  637 та зареєстрованого в
Міністерстві  юстиції  України  13.01.2005  за   N 40/10320
у строк _______________.
 
      3. Розрахунки за готівкове обслуговування
 
   3.1. Оплата банківських послуг з видачі готівки з балансових
рахунків групи 257 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України 17.06.2004 N 280 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.07.2004 за N 918/9517, відкритих на ім'я Державного
казначейства України, за чеками Казначейства здійснюється Клієнтом
на підставі договору, укладеного ним з відповідним банком.
 
             4. "Форс-мажор"
 
   4.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних
обставин вони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час
дії зазначених обставин.
 
   4.2. Про  настання  форс-мажорних обставин Сторони мають
інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть
більше ніж 6 місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися
від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і в такому
разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування другою
Стороною можливих збитків.
 
          5. Порядок закриття рахунків
 
   5.1. Рахунки закриваються у випадках, передбачених чинним
законодавством України.
 
         6. Строки дії Договору, порядок
           його зміни та припинення
 
   6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє
до ____________.
 
   6.2. Договір уважається пролонгованим на кожний наступний
календарний рік, якщо Сторони не заявлять про намір його розірвати
за 30 календарних днів до закінчення поточного календарного року.
 
   6.3. Зміна умов Договору і доповнення до нього можливі тільки
за згодою обох Сторін.
 
   6.4. Погоджені зміни в Договорі і доповнення до  нього
оформляються додатковими угодами, які є невід'ємною частиною
Договору.
 
   6.5. Дія Договору припиняється за згодою Сторін або  у
випадках, передбачених чинним законодавством України.
 
   6.6. Договір  складається у двох примірниках, які мають
однакову юридичну силу.
 
          7. Порядок розгляду спорів
 
   7.1. Спори, що виникають протягом дії Договору, розв'язуються
шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди - у судовому
порядку.
 
          8. Місцезнаходження Сторін
 
   Казначейство           Клієнт
 
 
 
   М.П.               М.П.
 
 
_______________
   Передбачені цим Договором умови Сторони в разі укладення
договору можуть змінювати та встановлювати й  інші умови,  які
не повинні суперечити законодавству України.
 
 Начальник Управління методології по
 виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 5
                   до Порядку відкриття
                   рахунків у національній
                   валюті в органах
                   Державного казначейства
                   ( z0976-02 )
                   (у редакції наказу
                   Державного казначейства
                   України
                   від 19.04.2005 N 70)
 
 
------------------------------------------------------------------
|         ЗАЯВА         |Ідентифікаційний код за|
|     про відкриття рахунків    |ЄДПРОУ         |
|                    |-----------------------|
|----------------------------------------+-----------------------|
|(назва органу Державного казначейства, у|            |
|якому відкривається рахунок)      |            |
|----------------------------------------|            |
|----------------------------------------|            |
|Найменування розпорядника, одержувача  |            |
|коштів, іншого клієнта         |            |
|----------------------------------------|            |
|     (повна і точна назва)     |            |
|----------------------------------------|            |
|----------------------------------------|            |
------------------------------------------------------------------
 
Просимо відкрити бюджетний(ні) _______________________ рахунок(ки)
 
відповідно до переліку:
 
------------------------------------------------------------------
|Код програмної класифікації   |Код розпорядника, одержувача  |
|видатків бюджету        |коштів за мережею       |
|--------------------------------+-------------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
Просимо відкрити небюджетний рахунок.
 
Додаткова інформація(1) __________________________________________
__________________________________________________________________
 
Керівник       ______________   _________________________
             (підпис)      (прізвище, ініціали)
 
"__" ___________ 200__ р.
 
М.П.
 
        ВІДМІТКИ ОРГАНУ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
 
Відкрити _____________ рахунок  Документи на відкриття рахунку
     (вид рахунку)      перевірив
 
дозволяю
 
Керівник       _____________    _______________________
            (підпис)       (прізвище, ініціали)
 
Дата відкриття рахунку
 
"__" ___________ 200__ р.
 
-----------------------------------
|N бал. рахунку|N аналіт. рахунку |  Головний   _______________
|--------------+------------------|  бухгалтер    (підпис)
-----------------------------------
 
_______________
   (1) Підлягає  обов'язковому  заповненню,  якщо  клієнт
Казначейства не є платником страхових внесків, та інша інформація
у разі необхідності.
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner