Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 242 від 07.09.2004

Про затвердження Порядку оформлення та форм карток реєстрації-обліку договорів (контрактів), укладених у сфері космічної діяльності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            14.04.2005 N 223
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 квітня 2005 р.
                   за N 460/10740
 
 
         Про затвердження Змін до Правил
       складання і подання заявки на винахід
          та заявки на корисну модель
 
 
   Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) та постанови Кабінету Міністрів
України від 23 грудня 2004 року N 1716 ( 1716-2004-п ) "Про
затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною
прав на об'єкти інтелектуальної власності" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни до Правил складання і подання заявки на
винахід та заявки на корисну модель,  затверджених  наказом
Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 року N 22
( z0173-01 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції  України
27 лютого 2001 року за N 173/5364 (із змінами), що додаються.
 
   2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.
 
   3. Державному  департаменту  інтелектуальної  власності
опублікувати  цей  наказ  в  офіційному бюлетені "Промислова
власність".
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
 
 Міністр                      С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   14.04.2005 N 223
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   29 квітня 2005 р.
                   за N 460/10740
 
 
               ЗМІНИ
        до Правил складання і подання заявки
       на винахід та заявки на корисну модель
              ( z0173-01 )
 
 
   1. Розділ 5 після пункту 5.1 доповнити новим пунктом 5.2
такого змісту:
   "5.2. У графі, що розташована у верхній частині заяви (без
зазначення коду), заявник зазначає порядковий номер  заявки,
визначений ним. При цьому реквізит "дата одержання" заповнюється
Укрпатентом під час одержання заявки".
   У зв'язку з цим пункти 5.2-5.15 вважати відповідно пунктами
5.3-5.16.
 
   2. У розділі 17:
   назву розділу виключити.
   У зв'язку з цим пункти 17.1-17.4 та розділи 18 і 19 вважати
відповідно пунктами 16.7-16.10 та розділами 17 та 18;
   пункт 16.7 викласти в такій редакції:
   "16.7. За подання заявки сплачується збір у порядку та
розмірі, установлених Порядком сплати зборів за дії, пов'язані з
охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року
N 1716 ( 1716-2004-п ) (далі - Порядок). Документ про сплату збору
повинен надійти до Укрпатенту разом із заявкою або протягом двох
місяців від дати подання заявки. Цей строк продовжується, але не
більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано
відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.
   Документом про сплату збору вважається виписка з особового
банківського рахунку Укрпатенту, яка дає можливість ідентифікувати
заявку.
   У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунку
зазначення номера заявки, а також у разі сплати збору в іншій
валюті, ніж установлена для заявника згідно з графою 3 чи 4
додатка до Порядку ( 1716-2004-п ), документом про сплату збору є
розрахунковий документ на паперовому носії (платіжне доручення,
касовий чек, квитанція тощо), що міститься в матеріалах заявки,
відповідає вимогам Порядку та засвідчений в установленому порядку
відповідальним виконавцем банку.
   Датою надходження документа про сплату збору вважається дата
зарахування суми збору на поточний рахунок Укрпатенту. У зв'язку з
цим зарахування збору за подання заявки повинно бути здійснено до
надходження заявки до Установи або протягом двох місяців від дати
подання заявки, якщо клопотання про продовження цього строку не
було подано.
   У разі  зарахування  суми  збору до надходження заявки,
клопотання до Укрпатенту датою надходження документа про сплату
збору вважається дата надходження до Укрпатенту цієї заяви, якщо
вона надійшла:
   протягом трьох місяців від дати зарахування суми збору за
умови, що в цей період розмір відповідного збору залишився
незмінним;
   протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого
розміру збору.
   У разі, якщо дата зарахування збору на поточний рахунок
Укрпатенту є пізнішою, ніж допустима згідно із законом кінцева
дата його сплати, датою надходження документа про сплату збору
вважається  дата,  зазначена  в  розрахунковому документі на
паперовому носії, що відповідає вимогам, установленим Порядком
( 1716-2004-п ).
   Документ про сплату збору вважається таким, що відповідає
встановленим вимогам, якщо він оформлений відповідно до цього
пункту та пункту 5 Порядку ( 1716-2004-п ), а сплачена сума збору
відповідає  розміру встановленого збору за подання заявки з
урахуванням:
   складу заявників;
   кількості пунктів формули;
   наявності електронного примірника змісту заявки на дискеті чи
компакт-диска CD-R.
   Якщо заявник має пільги щодо сплати збору за подання заявки
або звільнення від такої сплати, то до заявки додаються клопотання
про надання пільги з копією документа, що підтверджує право на
звільнення чи часткове звільнення від сплати зазначеного збору".
 
   3. У розділі 17:
   абзаци шостий і сьомий пункту 17.2 та абзац другий пункту
17.3 виключити;
   після пункту 17.3 додати новий пункт такого змісту:
   "17.4. За подання заявки сплачується збір згідно з пунктом
16.7 цих Правил".
   У зв'язку з цим пункт 17.4 вважати відповідно пунктом 17.5.
 
   4. У додатку 1 до пункту 5.1 та додатку 3 до пункту 17.2
Правил:
   перед графою зі словами "(22) Дата подання заявки" додати
нову графу такої форми та змісту:
 
------------------------------------------------------------------
|Порядковий номер заявки,    |Дата одержання         |
|визначений заявником      |                |
------------------------------------------------------------------
 
   слова та цифри "вул. Сім'ї Хохлових, 15, м. Київ, 04119"
замінити словами та цифрами "вул. Глазунова, 1, м. Київ-42,
01601".
 
 Начальник управління
 правового забезпечення                Л.А.Цибенко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner