Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1827 від 03.09.2004

Про внесення доповнень до Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           13.04.2005 N 221/217
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 травня 2005 р.
                   за N 574/10854
 
 
      Про затвердження Інструкції про організацію
       освітньої діяльності у вищих військових
       навчальних закладах Збройних Сил України
        та військових навчальних підрозділах
        вищих навчальних закладів України
 
 
   З метою приведення у відповідність до Закону України "Про
вищу  освіту"  ( 2984-14 ) нормативної бази, що забезпечує
функціонування вищих військових навчальних закладів Збройних Сил
України,  військових  навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів України, та вдосконалення процесу організації освітньої
діяльності в системі військової освіти Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Інструкцію про організацію освітньої діяльності
у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України та
військових  навчальних  підрозділах вищих навчальних закладів
України, що додається.
 
   2. Наказ Міністра оборони України від 30.10.98  N  399
( z0784-98  )  "Про  затвердження Інструкції про організацію
освітньої діяльності у вищих військових навчальних  закладах
Міністерства  оборони України", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 09.12.98 за N 784/3224, уважати таким, що втратив
чинність.
 
   3. Контроль  за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту кадрової політики та військової освіти Міністерства
оборони  України  та  директора  Департаменту  вищої  освіти
Міністерства освіти і науки України.
 
   4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
 
 Міністр оборони України               А.С.Гриценко
 
 Міністр освіти
 і науки України                  С.М.Ніколаєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства оборони
                   України,
                   Міністерства освіти і науки
                   України
                   13.04.2005 N 221/217
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 травня 2005 р.
                   за N 574/10854
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
        про організацію освітньої діяльності
       у вищих військових навчальних закладах
     Збройних Сил України та військових навчальних
     підрозділах вищих навчальних закладів України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Інструкція розроблена на підставі Закону України "Про
вищу освіту" ( 2984-14 ), Положення про вищі військові навчальні
заклади Збройних Сил України, затвердженого наказом Міністра
оборони України від 21 червня 2004 року N 221 ( z0841-04 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 липня 2004 року
за N 841/9440, Положення про військові навчальні підрозділи вищих
навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України та Міністерства оборони України від 20 червня
2003 року N 400/192 ( z0978-03 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України 27 жовтня 2003 року за N 978/8299, інших
нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України та
Міністерства оборони України, а також з урахуванням особливостей і
досвіду організації та здійснення освітньої діяльності у вищих
військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових
навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України (далі -
ВВНЗ).
 
   1.2. Освітня діяльність у ВВНЗ реалізовується у вигляді
навчально-виховного процесу, включає навчальну, виховну, методичну
роботу та наукову і науково-технічну діяльність. Вона здійснюється
на підставі ліцензій на освітню діяльність та передбачає видання
випускникам ВВНЗ документів про вищу освіту державного зразка за
умови акредитації напрямів, спеціальностей підготовки випускників.
 
   1.3. Навчально-виховний процес у ВВНЗ забезпечує можливість
здобуття курсантами (слухачами, студентами) знань, умінь і навичок
у гуманітарній, соціальній, науково-природничій, технічній та
військовій сферах, необхідних для професійної діяльності, та їх
інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного
розвитку.
   Підготовка фахівців у ВВНЗ здійснюється за денною (очною),
заочною, дистанційною та екстернатною формами навчання.
 
   1.4. Навчально-виховний  процес  у  ВВНЗ  -  це система
організаційних та педагогічних  заходів,  що  спрямовані  на
реалізацію  стандартів вищої освіти як сукупності норм, які
визначають зміст вищої освіти, зміст навчання, засоби діагностики
якості вищої освіти військових фахівців та нормативний термін
навчання.
 
   1.5. Систему стандартів вищої освіти складають державний
стандарт  вищої  освіти, галузеві стандарти вищої освіти та
стандарти вищої освіти вищих навчальних закладів (далі - ВНЗ).
   Стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти
та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності ВНЗ
незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання.
   Державний стандарт вищої освіти визначає загальні вимоги до
переліків кваліфікацій, напрямів та спеціальностей, до кожного
освітньо-кваліфікаційного  та  освітнього  рівня  підготовки
випускників ВНЗ. Державний стандарт вищої освіти затверджується
Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства освіти і
науки України.
   Галузеві стандарти вищої освіти є узагальненим нормативним
змістом освіти та навчання за певними напрямами підготовки та
спеціальностями, включають освітньо-кваліфікаційні характеристики
випускників ВНЗ, освітньо-професійні програми їх підготовки, а
також засоби діагностики якості вищої освіти випускників. Галузеві
стандарти  вищої  освіти  випускників  ВВНЗ  за  військовими
спеціальностями   (напрямами   підготовки)   затверджуються
Міністерством освіти і науки України за поданням Міністерства
оборони України, погодженим з Міністерством праці та соціальної
політики України.
   Стандарти вищої освіти ВВНЗ визначають додаткові компоненти
змісту  освіти  і  навчання та включають варіативні частини
освітньо-кваліфікаційних    характеристик     випускників,
освітньо-професійних програм їх підготовки та засобів діагностики
якості вищої  освіти,  а  також  перелік  спеціалізацій  за
спеціальністю підготовки випускників даного ВВНЗ, навчальні плани
і програми навчальних дисциплін, у яких інтегрується нормативний і
варіативний зміст навчання та професійної підготовки курсантів
(слухачів, студентів). Ці стандарти відображають вимоги замовників
на  підготовку військових фахівців, специфіку їх навчання в
конкретному ВВНЗ та враховують досягнення наукових шкіл.
   Стандарти вищої освіти ВВНЗ розробляються кожним ВВНЗ. Його
складові затверджуються у порядку, визначеному цією Інструкцією.
 
   1.6. Зміст вищої освіти військових фахівців - це обумовлені
метою та потребами держави, суспільства та Збройних Сил України
вимоги до системи  знань,  умінь  та  навичок,  світогляду,
громадських, професійних якостей майбутніх військових фахівців, що
формуються у навчально-виховному процесі ВВНЗ з  урахуванням
перспектив розвитку науки, техніки та військової справи.
   Зміст вищої освіти військових фахівців установлюється  в
освітньо-кваліфікаційних характеристиках випускників ВВНЗ, інших
нормативно-правових актах Міністерства освіти і науки України та
Міністерства оборони України.
 
   1.7. Зміст  навчання  військових фахівців - це науково,
методично та дидактично  обґрунтований  навчальний  матеріал,
засвоєння якого забезпечує здобуття вищої освіти і кваліфікації
згідно з освітньо-кваліфікаційним  рівнем,  спеціальністю  та
спеціалізацією за спеціальністю підготовки випускників ВВНЗ.
   Зміст навчання та методологія його засвоєння визначаються
освітньо-професійною  програмою,  структурно-логічною  схемою
підготовки військових фахівців, навчальним планом, програмами
навчальних  дисциплін,  іншими нормативно-правовими актами та
відповідною навчальною і навчально-методичною літературою.
 
   1.8. Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника ВВНЗ
відображає мету освітньої та професійної підготовки військового
фахівця, визначає місце фахівця в структурі Збройних Сил України
та  вимоги до його компетентності, інших соціально важливих
якостей, систему службових функцій і типових завдань діяльності й
умінь для їх реалізації. В освітньо-кваліфікаційній характеристиці
випускника ВВНЗ узагальнюються вимоги держави, суспільства та
Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил
України до офіцера певного освітньо-кваліфікаційного рівня і
спеціальності.
   Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної  характеристики
випускника ВВНЗ (додаток 1 до цієї Інструкції) є складовою
стандарту вищої освіти ВВНЗ, яка доповнює вимоги відповідних
замовників на підготовку військових фахівців до змісту вищої
освіти курсантів (слухачів, студентів) і конкретизує вимоги до
освітньої та професійної підготовки випускників з урахуванням
особливостей,  які  обумовлені  суттю  спеціалізації  обраної
спеціальності  фахівця,  військово-обліковими  спеціальностями
відповідно до посад призначення випускників, досвідом освітньої
діяльності ВВНЗ та досягненнями його наукових шкіл.
   Освітньо-кваліфікаційна характеристика  (далі  -   ОКХ)
випускника ВВНЗ розробляється спеціальною комісією Міністерства
оборони України, до  складу  якої  залучаються  представники
замовників,  ВВНЗ та провідні фахівці з даної спеціальності
(спеціалізації) підготовки випускників ВВНЗ.
   Варіативна частина ОКХ випускника ВВНЗ розробляється під
керівництвом замовника на підготовку військових фахівців даної
спеціалізації за спеціальністю підготовки курсантів (слухачів,
студентів)  комісією  з  представників  замовника  та  ВВНЗ,
погоджується  з  Департаментом  військової  освіти  та науки
Міністерства оборони України  і  затверджується  відповідними
командувачами видів Збройних Сил України, керівниками структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України, які є замовниками на
підготовку військових фахівців.
 
   1.9. Освітньо-професійна програма (далі - ОПП) підготовки
військових фахівців є галузевим нормативним документом, у якому
визначаються нормативні термін, зміст навчання та форми державної
атестації  випускників  за  певним  напрямом і спеціальністю
відповідного  освітньо-кваліфікаційного  рівня.  Ця  програма
використовується для розроблення засобів діагностики якості вищої
освіти та варіативної частини ОПП підготовки курсантів (слухачів,
студентів).
   Варіативна частина ОПП підготовки (додаток  2  до  цієї
Інструкції) є складовою стандарту вищої освіти ВВНЗ, яка доповнює
і конкретизує зміст навчання та військово-професійної підготовки
випускника з урахуванням особливостей, які визначені варіативною
частиною ОКХ випускника, обумовлені суттю спеціалізації даної
спеціальності   військового   фахівця,   військово-облікових
спеціальностей випускника, досвідом освітньої діяльності ВВНЗ та
досягнень його наукових шкіл.
   ОПП підготовки  курсантів  (слухачів,  студентів)  ВВНЗ
розробляється на підставі ОКХ випускника за замовленням і під
керівництвом Департаменту військової освіти та науки Міністерства
оборони України спеціальною комісією, до складу якої залучаються
представники замовників, ВВНЗ та провідні фахівці  з  даної
спеціальності  та  спеціалізацій  за спеціальністю підготовки
випускників ВВНЗ.
   Варіативна частина  ОПП  підготовки  курсантів (слухачів,
студентів) ВВНЗ розробляється під керівництвом керівника ВВНЗ
комісією  з  представників  замовника  та  наукових  і
науково-педагогічних  працівників  ВВНЗ,  погоджується   з
Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони
України і затверджується відповідними командувачами видів Збройних
Сил України або керівниками структурних підрозділів центрального
апарату Міністерства оборони України та  Генерального  штабу
Збройних Сил України, які є замовниками на підготовку військових
фахівців.
 
   1.10. Засоби діагностики якості вищої освіти є галузевим
нормативним  документом,  в  якому  встановлюються вимоги до
стандартизованих методик, що призначені для  кількісного  та
якісного оцінювання ступеня досягнених курсантами (слухачами,
студентами) ВВНЗ цілей вищої освіти. Засоби діагностики якості
вищої  освіти  використовуються  для визначення відповідності
досягнутого курсантами (слухачами, студентами) рівня сформованості
знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних та громадських
якостей під час їх державної атестації.
   Варіативна частина засобів діагностики якості вищої освіти
(додаток 3 до цієї Інструкції) є складовою стандарту вищої освіти
ВВНЗ і призначена для оцінки відповідності досягнутого курсантами
(слухачами, студентами) рівня сформованості умінь, що визначені у
варіативній частині ОКХ випускників.
   Розроблення і затвердження засобів діагностики якості вищої
освіти випускників ВВНЗ та їх варіативної частини здійснюється в
порядку відповідно до пункту 1.9 цієї Інструкції.
 
   1.11. Відповідність освітньої діяльності у ВВНЗ  вимогам
стандартів вищої освіти визначається сумісно Міністерством освіти
і науки України та  Міністерством  оборони  України  шляхом
ліцензування, акредитації та інспектування.
   Ліцензування освітньої  діяльності  ВВНЗ   здійснюється
Міністерством  освіти і науки України відповідно до Порядку
ліцензування освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.08.2003 N 1380 ( 1380-2003-п ).
   Акредитація напряму, спеціальності та  ВВНЗ  здійснюється
Міністерством освіти і науки України на підставі заяви ВВНЗ шляхом
проведення акредитаційної експертизи відповідно до Положення про
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих
навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України від 09.08.2001 N 978
( 978-2001-п ).
   Державною інспекцією вищих навчальних закладів Міністерства
освіти і науки України за участю Головної інспекції Міністерства
оборони України на плановій основі здійснюються інспекційні заходи
з метою контролю за станом і діяльністю ВВНЗ відповідно до вимог
законів України та інших нормативно-правових актів у сфері освіти
та оборони.
   Елементами перевірки  діяльності ВВНЗ є: стан навчальної
роботи, у тому числі дотримання вимог стандартів щодо якості
підготовки курсантів (слухачів, студентів) тощо; стан методичної
роботи; рівень підготовки постійного складу; стан наукової та
науково-технічної  діяльності;  стан  підготовки  наукових та
науково-педагогічних кадрів; стан навчально-матеріальної бази.
   Стан озброєння і військової техніки перевіряється як один з
елементів навчально-матеріальної бази.
 
            2. Навчальна робота
 
   2.1. Організація навчальної роботи
   2.1.1. Навчальна робота є основним видом діяльності у ВВНЗ і
включає  в себе заходи керівників ВВНЗ та його структурних
підрозділів, наукових і науково-педагогічних та інших працівників
з питань підготовки за фахом курсантів (слухачів, студентів),
організації і  науково-методичного  забезпечення  всіх  видів
навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки,
проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку
курсантів (слухачів, студентів), їх атестування та управління
якістю навчального процесу.
   Навчальний процес  базується  на  принципах  науковості,
гуманізму,  демократизму,  наступності  та  безперервності,
незалежності від втручання будь-яких політичних партій, рухів,
громадських та релігійних організацій.
   2.1.2. З метою забезпечення логічної послідовності навчальної
роботи з реалізації ОКХ та ОПП підготовки випускників ВВНЗ в
єдності з їх варіативними частинами, а також узгодження за змістом
та проходженням за часом нормативних і варіативних складових
змісту освіти і навчання розробляється структурно-логічна схема
підготовки  військових  фахівців  за  даною  спеціальністю
(спеціалізацією), яка відображає науково і методично обґрунтований
алгоритм процесу реалізації освітньої підготовки і підготовки за
фахом випускників ВВНЗ.
   Структурно-логічна схема  підготовки  військових  фахівців
оформляється графічно  за  формою,  яка  визначається  ВВНЗ.
Науково-методичне обґрунтування структури, логіки та змісту схеми
наводиться у пояснювальній записці до неї.
   Розробка структурно-логічної  схеми  підготовки військових
фахівців здійснюється відповідальним структурним підрозділом ВВНЗ
під методичним керівництвом та у взаємодії з навчальним відділом
(управлінням,  відділенням)   для   кожної   спеціальності
(спеціалізації) підготовки. Структурно-логічна схема підписується
керівником цього підрозділу, узгоджується із заступником керівника
ВВНЗ з навчальної (навчальної і наукової) роботи та затверджується
керівником ВВНЗ.
   2.1.3. Основними  нормативними  документами  ВВНЗ,  що
регламентують навчальний процес із  конкретної  спеціальності
(спеціалізації), є навчальний план і робочий навчальний план,
програми навчальних дисциплін і робочі  програми  навчальних
дисциплін, розклад навчальних занять.
   Розробка робочого навчального плану, розкладу  навчальних
занять, а також коригування робочих програм навчальних дисциплін і
комплексних тематичних планів вивчення груп навчальних дисциплін
здійснюється на підставі рішення керівника ВВНЗ щодо організації
освітньої діяльності на наступний навчальний рік, яке є ланкою
системного управління навчально-виховним процесом у ВВНЗ.
   2.1.4. Навчальний план (додаток 4 до цієї Інструкції) є
складовою  стандарту вищої освіти ВВНЗ. Він визначає графік
навчального процесу, перелік, послідовність та час  вивчення
навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх
проведення, а також форми проведення підсумкового контролю.
   Якщо в рамках спеціальності здійснюється підготовка фахівців
за спеціалізаціями, то навчальний план доповнюється розділом, у
якому відображаються навчальні дисципліни кожної спеціалізації.

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner