Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1827 від 03.09.2004

Про внесення доповнень до Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 10

 
 
 ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ _______________________________________________
               (назва спеціалізації)
 
 СПЕЦІАЛЬНОСТІ ___________________________________________________
             (код і назва спеціальності)
 
 НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ ______________________________________________
            (код і назва напряму підготовки)
 
 КВАЛІФІКАЦІЇ ____________________________________________________
              (код і назва кваліфікації)
 
              Передмова
 
   1. РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО
   робочою групою ____________________________
              (назва ВВНЗ)
 
   2. ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ керівника ВВНЗ від ______________року N _____
 
   3. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ
 
   4. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ
__________________________________________________________________
  (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь та вчене
__________________________________________________________________
           звання, посада, назва установи)
 
               Вступ
 
   Варіативна  частина засобів діагностики якості вищої освіти
(ЗД) випускників _________________________________________________
                 (назва ВВНЗ)
є нормативним документом ВВНЗ, в якому встановлюються вимоги до
стандартизованих методик, призначених для кількісного і якісного
оцінювання ступеня досягнення тими, хто навчається, мети (змісту)
вищої освіти.
   Засоби діагностики використовуються _________________________
__________________________________________________________________
 
           1. Галузь використання
 
   Цей стандарт поширюється на _________________________________
__________________________________________________________________
 
           2. Нормативні посилання
 
   У цьому стандарті використано посилання на такі нормативні
документи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
             3. Визначення
 
   У цьому  стандарті  використано  терміни  та  відповідні
визначення, що подані у __________________________________________
__________________________________________________________________
 
          4. Позначення і скорочення
 
   У цьому стандарті застосовуються такі скорочення назв:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
        5. Вимоги до засобів об'єктивного
        контролю ступеня досягнення кінцевої
       мети військово-професійної підготовки
 
   5.1. До засобів об'єктивного контролю ступеня досягнення
кінцевої мети військово-професійної підготовки належать:
   технології виконання   та    захисту    атестаційних
(кваліфікаційних,  дипломних  робіт (проектів), магістерських)
робіт;
   технології і  засоби  проведення державного (комплексного
державного) екзамену.
 
   5.2. Засоби об'єктивного контролю формуються  на  основі
інформаційної  бази,  яка  створюється  шляхом  структурної
декомпозиції змістових модулів, що подані в СВО _____ "Стандарт
вищої  освіти  ВВНЗ.  Варіативна частина освітньо-професійної
програми підготовки".
 
   5.3. Інформаційна база, на основі якої формуються засоби
об'єктивного  контролю  ступеня  досягнення  кінцевої  мети
військово-професійної підготовки, подана в таблиці 1 у вигляді
системи навчальних елементів, із яких складаються відповідні
змістові модулі, що подані в СВО ____ "Стандарт вищої освіти ВВНЗ.
Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки". Для
кожного навчального елемента встановлена назва групи навчальних
елементів, до якої він належить, та рівень сформованості знань
щодо змісту.
 
   5.4. Структура та оформлення кваліфікаційних  (дипломних)
робіт (проектів) відповідає вимогам ДСТУ 3008-95 "Документація.
Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".
 
   5.5. Державний (комплексний державний) екзамен проводиться з
використанням технології стандартизованого тестового контролю.
Рівень сформованості певних умінь (якості вирішення окремих задач
діяльності  або  рівня  сформованості  певних  здатностей)
встановлюється опосередковано за допомогою тестів та ситуаційних
тестів (комплексних кваліфікаційних завдань).
 
   5.6. У таблиці 2 подана система базових тестових завдань, яка
структурно-змістовно відповідає окремим умінням з системи умінь і
подана в СВО ____ "Стандарт вищої освіти ВВНЗ. Варіативна частина
освітньо-кваліфікаційної характеристики".
   Зміст базових  тестових  завдань  (ситуаційних  тестів)
ґрунтується на інформаційній базі (пункт 5.3).
   Структура системи  базових  тестових  завдань  є основою
проектування ситуаційних тестів  (комплексних  кваліфікаційних
завдань).
 
                             Таблиця 1
 
          Система навчальних елементів
 
------------------------------------------------------------------
|  Назва  |  Шифр  |  Назва  |  Шифр  |Група навчальних|
| змістового |змістового|навчального|навчального| елементів, до |
|  модуля  | модуля | елемента | елемента | якої належить |
|      |     |      |      |даний навчальний|
|      |     |      |      |  елемент, та |
|      |     |      |      |   рівень   |
|      |     |      |      | сформованості |
|      |     |      |      |знань щодо його |
|      |     |      |      |   змісту   |
|------------+----------+-----------+-----------+----------------|
|      |     |      |      |        |
|------------+----------+-----------+-----------+----------------|
|      |     |      |      |        |
------------------------------------------------------------------
 
                             Таблиця 2
 
         Система базових тестових завдань
 
------------------------------------------------------------------
| Шифр уміння |  Базове тестове завдання  | Шифр базового  |
|       |                |тестового завдання|
|-------------+-------------------------------+------------------|
|       |                |         |
|-------------+-------------------------------+------------------|
|       |                |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Т.в.п. директора Департаменту
 військової освіти та науки
 Міністерства оборони України
 генерал-майор                    М.І.Науменко
 
 Директор департаменту вищої
 освіти Міністерства освіти
 і науки України                    Я.Я.Болюбаш
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 2.1.4 Інструкції
                   про організацію освітньої
                   діяльності у вищих
                   військових навчальних
                   закладах Збройних Сил
                   України
                   та військових навчальних
                   підрозділах вищих навчальних
                   закладів України
 
 
                   Титульний аркуш
 
 
          МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
 
 
 "ПОГОДЖЕНО"             "ЗАТВЕРДЖУЮ"
 _________________________      ____________________________
    (замовник)             (керівник ВВНЗ)
 _________________________      ____________________________
 
 "___" ____________200_ року     "___" ____________ 200_ року
 
 
             НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
              (варіант)
 
   ______________________________________________________
   (найменування вищого військового навчального закладу)
 
 Факультет _______________________________________________________
            (найменування факультету)
 
 Період навчання _________________________________________________
          (указуються перший - кінцевий навчальний рік)
 
 Напрям підготовки _______________________________________________
                 (код і назва)
 
 Спеціальність ___________________________________________________
                 (код і назва)
 
 Кваліфікація ____________________________________________________
                  (назва)
 
 Спеціалізації ___________________________________________________
                  (назва)
 
 Призначення випускника __________________________________________
             (найменування основних посад)
 ________________________________________________________________
 
 
         I. ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 
--------------------------------------------------------------------------------------
|Місяці| Серпень  | Вересень |  Жовтень  | Листопад | Грудень |  Січень  |
|------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+--------------|
|Тижні | | | | |1 | 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|
|------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|1 курс| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|2 курс| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|3 курс| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|4 курс| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|5 курс| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|Місяці| Лютий   | Березень |  Квітень  | Травень | Червень |  Липень  | Серпень |
|------+-----------+-----------+--------------+-----------+-----------+--------------+-----------|
|Тижні |23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|
|------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|1 курс| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|2 курс| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|3 курс| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|4 курс| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|5 курс| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
|     | |     | |     | |     | |     | |     | |     | |     | |     | |     | |     |
|     | |     | |     | |     | |     | |     | |     | |     | |     | |     | |     |
----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
 Навчальні  Відпустка, Самостійна   КШН    Первинна  Військове  Екзамена-  Несення  Розроблення Державна   Резерв
 заняття  канікули,  робота   тактичні  військово- (флотське) ційні сесії  служби  атестацій-  атестація
       святкові        навчання  професійна стажування (семестро-       них робіт
        дні               підготовка і практики ві екзамени)
 
 
         II. ЗВЕДЕНІ ДАНІ З БЮДЖЕТУ ЧАСУ
          НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК (У ТИЖНЯХ,
            КРЕДИТАХ І ГОДИНАХ)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Курси| Календарних тижнів |      Розподіл загального навчального часу підготовки    |
|   |---------------------+-------------------------------------------------------------------|
|   |усьо-| від- |загаль-| усьо- |         У тому числі           |резерв|
|   | го |пустка,| ний |го нав-|----------------------------------------------------| нав- |
|   |   | кані- | нав- | чаль- |нав- |самостійна робота | практична | контрольні |чаль- |
|   |   | кули, |чальний| ної |чаль-|         | підготовка |  заходи  | ного |
|   |   | свят- | час | робо- | ні |------------------+------------+--------------| часу |
|   |   | кові |підго- | ти  | за- |само- |розроблення| ПВПП,|несе-| екзаме-|дер- |   |
|   |   | дні | товки |    |няття|стійна| атеста- |війсь-| ння | наційні|жавна|   |
|   |   |    |    |    |   |підго-| ційних  | кове |служ-| сесії |атес-|   |
|   |   |    |    |    |   |товка | робіт,  |стажу-| би |(семест-|тація|   |
|   |   |    |    |    |   |   | курсових |вання,|   | рові |   |   |
|   |   |    |    |    |   |   |  робіт  | прак-|   | екза- |   |   |
|   |   |    |    |    |   |   |(проектів) | тики |   | мени) |   |   |
|   |   |    |    |-------------------------------------------------------------------|
|   |   |    |    |         У тижнях (кредитах) і годинах          |
|------+-----+-------+-------+-------------------------------------------------------------------|
|1 курс|   |    |    |    |   |   |      |   |   |    |   |   |
|------+-----+-------+-------+-------+-----+------+-----------+------+-----+--------+-----+------|
|2 курс|   |    |    |    |   |   |      |   |   |    |   |   |
|------+-----+-------+-------+-------+-----+------+-----------+------+-----+--------+-----+------|
|3 курс|   |    |    |    |   |   |      |   |   |    |   |   |
|------+-----+-------+-------+-------+-----+------+-----------+------+-----+--------+-----+------|
|4 курс|   |    |    |    |   |   |      |   |   |    |   |   |
|------+-----+-------+-------+-------+-----+------+-----------+------+-----+--------+-----+------|
|5 курс|   |    |    |    |   |   |      |   |   |    |   |   |
|------+-----+-------+-------+-------+-----+------+-----------+------+-----+--------+-----+------|
|Усього|   |    |    |    |   |   |      |   |   |    |   |   |
|   |   |    |    |    |   |------------------+------------+--------------+------|
|   |   |    |    |    |   |         |      |       |   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                              Таблиця
 
           III. ПЛАН НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Шифр| Перелік  |Усьо-|  З них за формами  |     Послідовність та час вивчення навчальних дисциплін      |
|з/п|  | навчальних | го |  навчання, терміни  |            (за курсами і семестрами)            |
|  |  | дисциплін |годин|   їх проведення   |-----------------------------------------------------------------------|
|  |  |  (за   |нав- |            | Форми проведення підсумкового контролю за семестрами та дисциплінами |
|  |  | циклами та |чаль-|            |    (Е - екзамен, ДЗ - диференційований залік, З - залік,     |
|  |  | групами) | ної |            |            ЗКР - захист курсових робіт)          |
|  |  |      |робо-|-----------------------+-----------------------------------------------------------------------|
|  |  |      | ти |нав- |само-|прак-|конт-| 1 курс  | 2 курс  | 3 курс  | 4 курс  |усьо-| 5 курс  |при- |
|  |  |      |   |чаль-|стій-|тич- |роль-|-----------+-----------+-----------+-----------| го |-----------|мітка|
|  |  |      |   | них | ної | ної | них |1 се-|2 се-|3 се-|4 се-|5 се-|6 се-|7 се-|8 се-|годин|9 се-| 10 |   |
|  |  |      |   | за- | ро- |під- |захо-|местр|местр|местр|местр|местр|местр|местр|местр|під- |местр| се- |   |
|  |  |      |   |нять |боти | го- | дів |   |   |   |   |   |   |   |   | го- |   |местр|   |
|  |  |      |   |   |   |тов- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |тов- |   |   |   |
|  |  |      |   |   |   | ки |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ки |   |   |   |
|  |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |бака-|   |   |   |
|  |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |лавра|   |   |   |
|---+----+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1 | 2 |   3   | 4 | 5  | 6  | 7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       I. ЦИКЛ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (___ % від загального обсягу навчального часу)    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|2 |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|3 |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---+----+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|  |  |УСЬОГО за I |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |цикл    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           II. ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ (___ % від загального обсягу навчального часу)        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---+----+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|  |  |УСЬОГО за II|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |цикл    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         III. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (___ % від загального обсягу навчального часу)      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |а) ЗАГАЛЬНО-|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |ВІЙСЬКОВІ  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |ДИСЦИПЛІНИ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---+----+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|  |  |УСЬОГО   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---+----+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|  |  |б)     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |ВІЙСЬКОВО- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |ТЕХНІЧНІ ТА |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |ВІЙСЬКОВО- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |СПЕЦІАЛЬНІ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |ДИСЦИПЛІНИ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---+----+------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner