Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1827 від 03.09.2004

Про внесення доповнень до Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 12

|і курсових робіт (проектів):  |                  |                       |
|-------------------------------+------------------------------------+---------------------------------------------|
| екзаменів          |                  |                       |
|-------------------------------+------------------------------------+---------------------------------------------|
| диференційованих заліків   |                  |                       |
|-------------------------------+------------------------------------+---------------------------------------------|
| заліків           |                  |                       |
|-------------------------------+------------------------------------+---------------------------------------------|
| курсових робіт (проектів)  |                  |                       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
          IV. КУРСОВІ РОБОТИ (ПРОЕКТИ)
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування дисциплін  | Усього |    З них    |
|з/п|               | годин |--------------------|
|  |               |     |  за  |самостійна|
|  |               |     |розкладом|підготовка|
|  |               |     | занять |     |
|  |               |     |     |     |
|---+-----------------------------+---------+---------+----------|
|  |               |     |     |     |
|---+-----------------------------+---------+---------+----------|
|  |               |     |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
       V. ПЕРЕЛІК КОМАНДНО-ШТАБНИХ (ТАКТИЧНИХ,
          ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ) НАВЧАНЬ
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування   | Розподіл навчального часу | Примітка |
|  командно-штабних  |---------------------------|      |
|   (тактичних,    | усього |  у тому числі  |      |
| тактико-спеціальних) | годин |------------------|      |
|    навчань     |    | у класах | на  |      |
|            |    |     |місце- |      |
|            |    |     | вості |      |
|------------------------+--------+----------+-------+-----------|
|      1      |  2  |  3   |  4 |  5   |
|------------------------+--------+----------+-------+-----------|
|            |    |     |    |      |
|------------------------+--------+----------+-------+-----------|
|            |    |     |    |      |
------------------------------------------------------------------
 
         VI. ФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ
 
   Дипломна робота (проект)
__________________________________________________________________
 (шифри навчальних дисциплін, що виносяться на державну атестацію)
 
   Державний (комплексний державний) екзамен
__________________________________________________________________
(шифри навчальних дисциплін, що виносяться на державну атестацію)
 
   Розглянуто та рекомендовано вченою радою факультету__________
 
__________________________________________________________________                           
              (назва ВВНЗ)
 
   Протокол від "___" ____________ 200_ року N ___
 
 Начальник (декан) факультету ____________________________________
                    (назва факультету)
 ____________________         ______________________
 (військове звання)          (ініціали, прізвище)
 
 Т.в.п. директора
 Департаменту військової
 освіти та науки
 Міністерства оборони України
 генерал-майор                    М.І.Науменко
 
 Директор департаменту
 вищої освіти Міністерства
 освіти і науки України                Я.Я.Болюбаш
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту 2.1.7
                   Інструкції про організацію
                   освітньої діяльності у вищих
                   військових навчальних
                   закладах Збройних Сил
                   України та військових
                   навчальних підрозділах вищих
                   навчальних закладів України
 
 
 _____________________________________________________________
            (найменування ВВНЗ)
 
         К А Ф Е Д Р А __________________
                 (номер і назва)
 
 
         ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
 _____________________________________________________________
          (шифр і назва дисципліни)
 
з підготовки курсантів (слухачів, студентів) _____________________
 
__________________________________________________________________
           (найменування ВВНЗ)
 
з напряму підготовки______________________________________________
                 (код і назва)
 
зі спеціальності__________________________________________________
                 (код і назва)
__________________________________________________________________
 
зі спеціалізації _________________________________________________
                   (назва)
__________________________________________________________________
 
 
         ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
 _____________________________________________________________
          (шифр і назва дисципліни)
 
 
            I. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА
           (загальна за дисципліну)
 
 
        II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 
 
              III. ЗМІСТ
 
   Вступ
   Блок змістових модулів (Розділ N __)_________________________
                        (шифр і назва)
 
   Змістовий модуль (Тема N __)_________________________________
                  (шифр назва змістового модуля,
                     назва і номер теми)
__________________________________________________________________
         навчальні елементи (питання)
__________________________________________________________________
 
              Закінчення
 
 
                              Таблиця
 
      IV. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА РОЗДІЛАМИ,
        ТЕМАМИ І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Шифр і назва  |Усьо-|  З них  |      У т.ч. за видами навчальних занять     |Курсо- |Інди-|Звіт-|
|блоку змістових | го |-----------+------------------------------------------------------| вих  |віду-|ність|
| модулів, назва |годин|нав- |само-|лек-| семі-| гру-|гру- | лабо-|прак-|тактичних|команд-|робіт |аль- |   |
|і номер розділу.|   |чаль-|стій-|цій |нарсь-|пових|пових|ратор-|тич- |(тактико-| но- |(проек-| них |   |
| Шифр і назва  |   | них | ної |  | ких | за- |вправ| них | них |стройових|штабних| тів) |зав- |   |
| змістового  |   | за- | ро- |  |занять|нять |   |занять|за- | занять) |навчань|    |дань |   |
|модуля, назва і |   |нять |боти |  |   |   |   |   |нять |     |    |    |   |   |
| номер теми  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|----------------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+------+-----+---------+-------+-------+-----+-----|
|     1   | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 |  7 | 8 |  9 | 10 |  11  | 12  |  13 | 14 | 15 |
|----------------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+------+-----+---------+-------+-------+-----+-----|
| i-й семестр  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
| Вступ     |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
| Блок змістових |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
| модулів    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
| (Розділ N__)  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
| Змістовий   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
| модуль     |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
| (Тема N __)  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|----------------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+------+-----+---------+-------+-------+-----+-----|
|Усього за i-й  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|семестр     |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|----------------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+------+-----+---------+-------+-------+-----+-----|
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|----------------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+------+-----+---------+-------+-------+-----+-----|
| j-й семестр  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
| Блок змістових |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
| модулів    |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
| (Розділ N __) |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
| Змістовий   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
| модуль     |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
| (Тема N __)  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
| Закінчення   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|        |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|----------------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+------+-----+---------+-------+-------+-----+-----|
|Усього     |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|за j-й семестр |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|----------------+-----+-----+-----+----+------+-----+-----+------+-----+---------+-------+-------+-----+-----|
|Усього     |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|за навчальну  |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
|дисципліну   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |     |    |    |   |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
       V. ПЕРЕЛІК КОМАНДНО-ШТАБНИХ (ТАКТИЧНИХ,
      ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ) НАВЧАНЬ, КУРСОВИХ РОБІТ
        (ПРОЕКТІВ), ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування командно-штабних|     Розподіл часу      |
|     (тактичних,     |----------------------------------|
|  тактико-спеціальних)   |усього годин|  у тому числі   |
|  навчань, курсових робіт  |      |---------------------|
|     (проектів),     |      | у класах |  на  |
|  індивідуальних завдань  |      |     |місцевості|
|-----------------------------+------------+----------+----------|
|Командно-штабні (тактичні)  |      |     |     |
|навчання           |      |     |     |
|               |      |     |     |
|Оперативно-тактичні     |      |     |     |
|(тактичні) завдання     |      |     |     |
|               |      |     |     |
|Курсові роботи (індивідуальні|      |     |     |
|завдання)          |      |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
       VI. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 
   (Перелік основних джерел, які визначають зміст навчання з
даної  дисципліни  (підручників, навчальних посібників, інших
методичних і дидактичних матеріалів), а також визначаються типові
за структурою та змістом контрольні, кваліфікаційні завдання,
тести тощо)
 
   Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри___________________
                         (назва і назва)
 
   Протокол від "___" ____________ 200_ року N ___
 
 Начальник (завідувач) кафедри
 _____________________________    ______________________
 (військове звання, науковий     (ініціали, прізвище)
  ступінь, вчене звання)
 
 "____"________________200___року
 
 Т.в.п. директора Департаменту
 військової освіти та науки
 Міністерства оборони України
 генерал-майор                    М.І.Науменко
 
 Директор департаменту вищої
 освіти Міністерства освіти
 і науки України                   Я.Я.Болюбаш
 
 
                   Додаток 7
                   до пункту 2.1.8 Інструкції
                   про організацію освітньої
                   діяльності у вищих
                   військових навчальних
                   закладах Збройних Сил
                   України та військових
                   навчальних підрозділах
                   вищих навчальних закладів
                   України
 
 
   _______________________________________________________
   (найменування вищого військового навчального закладу)
   _______________________________________________________
 
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                   ____________________________
 
                   "___" ____________ 200_ року
 
 
               КАФЕДРА
       _____________________________________
           (найменування кафедри)
 
 
       РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
     ______________________________________________
          (шифр і назва дисципліни)
 
з підготовки курсантів (слухачів,студентів) ______________________
__________________________________________________________________
           (найменування ВВНЗ)
 
з напряму підготовки______________________________________________
                  (код і назва)
 
зі спеціальності _________________________________________________
                 (код і назва)
__________________________________________________________________
 
зі спеціалізації _________________________________________________
                   (назва)
__________________________________________________________________
 
 
 
      I. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ З ДИСЦИПЛІНИ
         ЗА СЕМЕСТРАМИ ТА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Семе-|Усьо-|  З них   |     У тому числі за видами навчальних занять     |Курсо- | Інди- |Звіт-|
| стри| го |--------------+------------------------------------------------------------| вих | віду- |ність|
|   |годин| нав- | само-|лек-|семі- | гру- |гру- | лабо-| прак-| тактичних |командно-| робіт|альних | за |
|   |   | чаль- |стій- |цій | нар- | пових|пових|ратор-|тичних| (тактико- | штабних |(проек-|завдань| се- |
|   |   | них | ної |  |ських |занять|вправ| них |занять| спеціаль- | навчань | тів) |    |местр|
|   |   |занять |роботи|  |занять|   |   |занять|   |них) занять|     |    |    |   |
|-----+-----+-------+------+----+------+------+-----+------+------+-----------+---------+-------+-------+-----|
|   |   |    |   |  |   |   |   |   |   |      |     |    |    |   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
      II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 
-------------------------------------------------------------------
| N |  Види  |Кіль-| Із них |  Номери  | Матері- |Інформа- |
|з/п|навчальних|кість|-----------| семестрів, | ально- |ційно-  |
|  | занять, |годин|нав- |само-| розділів, |технічне |методичне|
|  | самостій-|   |чаль-|стій-|  тем і  | забезпе-|забезпе- |
|  |  них  |   | них | них | занять, їх | чення | чення |
|  | занять, |   | за- |робіт|найменуван- |     |     |
|  |індивіду- |   |нять |   |ня, навчаль-|     |     |
|  | альних |   |   |   | ні питання |     |     |
|  |завдань та|   |   |   |      |     |     |
|  |їх номери,|   |   |   |      |     |     |
|  | контроль-|   |   |   |      |     |     |
|  |  них  |   |   |   |      |     |     |
|  | заходів |   |   |   |      |     |     |
|---+----------+-----+-----+-----+------------+---------+---------|
|1 |  2   | 3  | 4  | 5 |   6   |  7  |   8  |
|---+----------+-----+-----+-----+------------+---------+---------|

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner