Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1827 від 03.09.2004

Про внесення доповнень до Положення про порядок взаємодії органу приватизації з депозитарними установами при випуску цінних паперів у бездокументарній формі в процесі приватизації та корпоратизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 13

|  |     |   |   |   |      |     |     |
-------------------------------------------------------------------
 
       III. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
           НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 
   (Перелік підручників,  навчальних  посібників,  навчальних
наочних посібників, інших джерел навчально-методичної та наукової
інформації, що визначають обсяг знань, який відповідає досягненням
науки і практики у відповідній галузі та забезпечує реалізацію
цільової настанови навчальної дисципліни)
 
        IV. ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО
           ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
 
   (Відображаються типові за структурою та змістом контрольні,
кваліфікаційні завдання, тести тощо, які використовуються для
проведення контрольних заходів згідно з тематичним планом)
 
        V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
          ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ
           НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ
 
   (Розробляються на основі відповідного розділу  навчальної
дисципліни з урахуванням накопиченого досвіду її викладання, при
цьому внутрішні зв'язки самої дисципліни, а також її зв'язки з
іншими дисциплінами розкриваються згідно зі структурно-логічною
схемою вивчення дисципліни)
 
   Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри __________________
                         (номер і назва)
__________________________________________________________________
 
   Протокол від "___" ____________ 200_ року N ____
 
 Начальник (завідувач) кафедри
 _____________________________    _________________________
 (військове звання, науковий      (ініціали та прізвище)
  ступінь, вчене звання)
 
 "___" ____________ 200_ року
 
 Т.в.п. директора Департаменту
 військової освіти та науки
 Міністерства оборони України
 генерал-майор                    М.І.Науменко
 
 Директор департаменту
 вищої освіти Міністерства освіти
 і науки України                    Я.Я.Болюбаш
 
 
                   Додаток 8
                   до пункту 2.1.9 Інструкції
                   про організацію освітньої
                   діяльності у вищих
                   військових навчальних
                   закладах Збройних Сил
                   України та військових
                   навчальних підрозділах
                   вищих навчальних закладів
                   України
 
 
 _____________________________________________________________
   (найменування вищого військового навчального закладу)
 
         КАФЕДРИ ________________________
           (номери і назви кафедр)
 
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                   ____________________________
 
                   "___" ____________ 200_ року
 
 
          КОМПЛЕКСНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
 
вивчення _________________________________________________________
          (найменування навчальних дисциплін)
 
для курсантів (слухачів) _________________________________________
                 (найменування факультету)
 
зі спеціальності _________________________________________________
              (код і назва спеціальності)
 
спеціалізації_____________________________________________________
              (назва спеціалізації)
 
 
    I. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИХ
      (ТАКТИЧНИХ), ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
        ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ І КУРСАМИ НАВЧАННЯ
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Шифр|  Назва |N кафедри,|Усьо-|  З них  |    У т.ч. за видами навчальних занять   | 1-й курс | i-й курс |
| нав-|навчальної|  яка  | го |------------+-----------------------------------------------+-----------+------------|
|чаль-|дисципліни| викладає |годин|нав- |самос-|лек-| семі-| практичні | групові | командно- | 1-й | 2-й | j-й |j-ий+1|
| ної |     |навчальну |   |чаль-|тійної| цій| нар- | заняття |  вправи |  штабне | се- | се- | се- | се- |
| дис-|     |дисципліну|   | них |роботи|  | ських|      |      | навчання |местр|местр|местр|местр |
| цип-|     |     |   | за- |   |  |занять|      |      | (тактичне |   |   |   |   |
| ліни|     |     |   |нять |   |  |   |      |      | навчання) |   |   |   |   |
|   |     |     |   |   |   |  |   |-----------+-----------+-----------|   |   |   |   |
|   |     |     |   |   |   |  |   | у | на | у | на | у | на |   |   |   |   |
|   |     |     |   |   |   |  |   |кла-|місце-|кла-|місце-|кла-|місце-|   |   |   |   |
|   |     |     |   |   |   |  |   | сі |вості | сі | вості| сі |вості |   |   |   |   |
|-----+----------+----------+-----+-----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-----+-----+-----+------|
| 1 |   2  |  3   | 4 | 5 |  6 | 7 |  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----+----------+----------+-----+-----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-----+-----+-----+------|
|   |     |     |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |
|-----+----------+----------+-----+-----+------+----+------+----+------+----+------+----+------+-----+-----+-----+------|
|   |     |     |   |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |   |   |   |   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
          II. СІТКОВИЙ ГРАФІК ВИВЧЕННЯ
          ГРУПИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
 
              ___ семестр
 
        III. ДОДАТОК ДО СІТКОВОГО ГРАФІКА
        ВИВЧЕННЯ ГРУПИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
 
    Розглянуто і ухвалено міжкафедральною методичною нарадою
 
    Протокол від "___" ____________ 200_ року N ___
 
 Начальник факультету
 _____________________________    ____________________
 (військове звання, науковий       (ініціали та
 ступінь, вчене звання)          прізвище)
 
 Начальник кафедри N ___
 _____________________________    ____________________
 (військове звання, науковий       (ініціали та
 ступінь, вчене звання)          прізвище)
 
 Начальник кафедри N ___
 _____________________________    ____________________
 (військове звання, науковий       (ініціали та
 ступінь, вчене звання)          прізвище)
 
 "___" ____________ 200_ року
 
 Т.в.п. директора Департаменту
 військової освіти та науки
 Міністерства оборони України
 генерал-майор                    М.І.Науменко
 
 Директор департаменту вищої
 освіти Міністерства освіти
 і науки України                    Я.Я.Болюбаш
 
 
                   Додаток 9
                   до пункту 7.3
                   Інструкції про організацію
                   освітньої діяльності у вищих
                   військових навчальних
                   закладах Збройних Сил
                   України та військових
                   навчальних підрозділах вищих
                   навчальних закладів України
 
 
               ПЕРЕЛІК
        основних документів з планування,
         обліку навчальної, методичної
          та наукової роботи у ВВНЗ
          Міністерства оборони України
 
 
       А. У навчальному відділі (управлінні)
 
   1. Статут ВВНЗ.
 
   2. Ліцензії  на  освітню  діяльність  за  напрямами  та
спеціальностями.
 
   3. Сертифікати про акредитацію напрямів, спеціальностей та
ВВНЗ.
 
   4. Галузеві  стандарти  вищої  освіти  за  напрямами та
спеціальностями   (освітньо-кваліфікаційні   характеристики,
освітньо-професійні  програми  підготовки  фахівців,  засоби
діагностики якості вищої освіти).
 
   5. Стандарти  вищої  освіти  ВВНЗ  (варіативні  частини
освітньо-кваліфікаційних  характеристик,  варіативні  частини
освітньо-професійних програм підготовки  фахівців,  варіативні
частини засобів діагностики якості вищої освіти).
 
   6. Структурно-логічні схеми підготовки військових фахівців за
спеціальностями (спеціалізаціями).
 
   7. Навчальні плани за спеціальностями (спеціалізаціями).
 
   8. Робочі   навчальні   плани   за   спеціальностями
(спеціалізаціями).
 
   9. Збірники програм навчальних дисциплін.
 
   10. Графік-календар навчального процесу ВВНЗ на навчальний
рік.
 
   11. Розклад навчальних занять.
 
   12. Розклад екзаменів.
 
   13. План-календар основних заходів ВВНЗ на навчальний рік*.
 
   14. План-календар основних заходів ВВНЗ на місяць*.
 
   15. Перспективний та річний (на навчальний  рік)  плани
підвищення кваліфікації керівного складу та науково-педагогічних
працівників ВВНЗ.
 
   16. Перспективний та річний плани розвитку і вдосконалення
навчально-матеріальної бази ВВНЗ.
 
   17. План методичної роботи ВВНЗ на навчальний рік.
 
   18. План  контролю  навчально-виховного  процесу керівним
складом ВВНЗ.
 
   19. План професійної підготовки  постійного  офіцерського
складу та прапорщиків (мічманів) ВВНЗ на навчальний рік*.
 
   20. Розклад занять з професійної (командирської) підготовки
на місяць*.
 
   21. Журнал обліку професійної (командирської)  підготовки
офіцерського складу навчального відділу.
 
   22. Екзаменаційні (залікові) відомості.
 
   23. Зведені  дані про результати складання екзаменів та
заліків.
 
   24. Матеріали науково-методичних конференцій (семінарів).
 
   25. Книга тих, хто закінчив ВВНЗ, та реєстрації дипломів.
 
   26. Книга реєстрації академічних довідок.
 
   27. Звіт про роботу ВВНЗ за навчальний рік.
 
   28. Завдання (тести) для проведення вступних випробувань до
ВВНЗ, критерії та система оцінювання знань.
 
   29. Наказ керівника ВВНЗ про організацію освітньої діяльності
на навчальний рік (рішення керівника ВВНЗ).
 
   30. Наказ  керівника  ВВНЗ  про  розподіл  навчального
навантаження   між   науково-педагогічними   (педагогічними)
працівниками на навчальний рік.
 
   31. Наказ керівника ВВНЗ про закріплення тем та керівників
атестаційних (кваліфікаційних, дипломних, магістерських) робіт за
курсантами (слухачами, студентами).
 
          Б. У науково-організаційному
            відділі (управлінні)
 
   1. Перспективний план наукової і науково-технічної діяльності
ВВНЗ.
 
   2. Річний план наукової і науково-технічної діяльності ВВНЗ.
 
   3. Договори про творче співробітництво між ВВНЗ та іншими
науково-дослідними  установами,  підприємствами та військовими
частинами (з'єднаннями, об'єднаннями).
 
   4. Перспективний  план  підготовки  науково-педагогічних
(педагогічних) працівників ВВНЗ.
 
   5. Річний план підготовки науково-педагогічних (педагогічних)
працівників ВВНЗ.
 
   6. Програма вступних екзаменів до ад'юнктури.
 
   7. Розклад вступних екзаменів до ад'юнктури.
 
   8. Розклад занять з ад'юнктами.
 
   9. Програми кандидатських екзаменів.
 
   10. Розклад складання кандидатських екзаменів.
 
   11. Тематика дисертаційних робіт.
 
   12. План раціоналізаторської та винахідницької роботи ВВНЗ на
рік.
 
   13. Тематичні плани раціоналізаторської та винахідницької
роботи у ВВНЗ (перспективний і на рік).
 
   14. План роботи військово-наукового товариства  курсантів
(слухачів, студентів) ВВНЗ на навчальний рік.
 
   15. Книга  протоколів  засідання  комісії ВВНЗ з питань
винахідництва та раціоналізації.
 
   16. Книга  обліку  видачі  посвідчень  про  складання
кандидатських екзаменів.
 
   17. Книга  обліку видачі посвідчень на винахідницькі та
раціоналізаторські пропозиції.
 
   18. Матеріали наукових конференцій та семінарів.
 
   19. План роботи вченої ради ВВНЗ на навчальний рік**.
 
   20. Протоколи засідань вченої ради ВВНЗ**.
 
   21. Звіт  про  підсумки  наукової  та  науково-технічної
діяльності ВВНЗ за рік.
 
   22. Звіт про підготовку науково-педагогічних (педагогічних)
та наукових працівників у ВВНЗ за рік.
 
   23. Звіт про підсумки роботи військово-наукового товариства
курсантів (слухачів, студентів) ВВНЗ за рік.
 
   24. Звіт про підсумки винахідницької та раціоналізаторської
роботи у ВВНЗ за рік.
 
   25. Журнал обліку професійної (командирської)  підготовки
офіцерського  складу  науково  -  організаційного  відділу
(управління).
 
             В. На факультеті
 
   1. Ліцензії на  освітню  діяльність  за  спеціальностями
факультету (копії).
 
   2. Сертифікати  про акредитацію спеціальностей факультету
(копії).
 
   3. Галузеві стандарти вищої  освіти  за  спеціальностями
факультету     (освітньо-кваліфікаційні    характеристики,
освітньо-професійні  програми  підготовки  фахівців,  засоби
діагностики якості вищої освіти) - копії.
 
   4. Стандарти  вищої  освіти  ВВНЗ  за  спеціалізаціями
спеціальностей    факультету    (варіативні    частини
освітньо-кваліфікаційних  характеристик,  варіативні  частини
освітньо-професійних програм підготовки  фахівців,  варіативні

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner