Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 316 від 31.08.2004

Про внесення зміни до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 16.12.2002 N 369


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

перебування є наслідком функціональної і технологічної діяльності
порту або митний орган одержав від інших контрольних органів
інформацію про можливе порушення законодавства під час митного
оформлення цих товарів або транспортних засобів.
   3.1.10. У справах митного поста залишаються документи, що
були підставою для пропуску товарів через митний кордон України.
   3.1.11. Товари, за якими не звернувся власник, підлягають
передачі на склад митниці за заявою адміністрації судна.
   Рішення про передачу таких товарів на склад митниці приймає
начальник (заступник начальника) митниці.
   3.1.12. Митний контроль судна повинний здійснюватися постійно
і безупинно, до закінчення митного оформлення усіх вантажів, що
знаходяться на його борту.
   3.1.13. Старший зміни зобов'язаний забезпечити цілодобове
чергування посадових осіб - чергових по ЗМК (за узгодженням з
начальником Винесеного сектору митної варти на митному посту), на
весь період митного оформлення, для забезпечення якісного контролю
за дотриманням режиму зони митного контролю.
 
   3.2. При вивезенні за кордон
   3.2.1. При надходженні на територію порту товарів,  які
переміщуються під митним контролем, посадовою особою митного
поста, призначеною старшим зміни, проводиться підтвердження їх
надходження на підставі оформлених митним органом відправлення
документів контролю доставки (далі - ДКД).
   3.2.2. До  початку  навантаження  товарів  на  судно
вантажовласник або уповноважена ним особа подає старшому зміни
доручення на навантаження. Підставою для оформлення доручення на
навантаження є вантажна митна декларація або інший документ, який
відповідно до законодавства України є підставою для переміщення
товарів через митний кордон України. У разі надходження товарів,
які були оформлені іншими митними органами та перебувають під
митним контролем, подаються також товаросупровідні документи.
   Доручення на навантаження подається в п'яти примірниках, один
з яких залишається у справах митного поста для контролю за
навантаженням судна. Доручення повинно містити відомості про
відправника, одержувача, назву судна, порт відправлення, порт
перевантажування та порт призначення, назву й кількість товарів,
маркування вантажних місць або транспортних одиниць, реквізити
вантажних митних декларацій або інших документів, які відповідно
до законодавства України є підставою для переміщення товарів через
митний кордон України.
   3.2.3. Старший зміни при  наданні  вантажовласником  або
уповноваженою ним особою документів для одержання дозволу на
навантаження судна:
   перевіряє наявність товаротранспортних документів і наявність
на них передбачених чинним законодавством дозвільних відміток
інших державних органів, що здійснюють контрольні функції на
державному кордоні України,  на  випуск  вантажу  відповідно
заявленому  режиму, інших документів, необхідних для митного
оформлення, та у разі відсутності зауважень дозволяє ввезення
вантажу у зону митного контролю;
   приймає рішення про необхідність митного огляду вантажу на
спеціально визначеній для цього ділянці у ЗМК;
   призначає інспектора, що буде проводити митне оформлення,
митний огляд і контроль навантаження на борт судна і передає йому
пред'явлені для оформлення документи.
   3.2.4. Інспектор, призначений старшим зміни для проведення
митного оформлення та контролю навантаження на борт судна:
   перевіряє представлені документи;
   після перевірки відповідності даних, зазначених у дорученнях
на навантаження, даним вищевказаних документів і за відсутності
зауважень інспектор на дорученні на навантаження  проставляє
відбиток особистої номерної печатки;
   здійснює облік та реєстрацію доручень на навантаження в
окремому журналі (Додаток 4 до наказу Державної митної служби
України від 17 вересня 2004 року N 678 ( z1286-04 ) "Про
затвердження Інструкції  про  організацію митного контролю та
митного оформлення суден і товарів, що переміщуються  ними",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 2004 р. за
N 1286/9885). Оформлене таким чином доручення є підставою для
навантаження зазначених у ньому товарів на судно. У виняткових
випадках з метою запобігання простою транспортних засобів та для
зменшення витрат на вивантажувально-навантажувальні операції, за
письмовим рішенням керівництва Кримської регіональної митниці
дозволяється оформлення доручення на навантаження на підставі
товаросупровідних документів за умови надання власником товарів
або уповноваженою ним особою зобов'язання про подання вантажної
митної декларації або іншого документа, який відповідно  до
законодавства України є підставою для переміщення товарів через
митний кордон України, до вибуття судна та про відшкодування
збитків  порту  й судновласнику в разі простою судна через
відсутність вантажної митної декларації або іншого документа, який
відповідно до законодавства України є підставою для переміщення
товарів через митний кордон України;
   перевіряє наявність  і  робить огляд вантажу на предмет
відповідності його характеристик даним, зазначеним у представлених
документах;
   оглядає приміщення судна (вантажного трюму), в які буде
здійснюватися навантаження, на відсутність сторонніх вантажів;
   у випадку відсутності в процесі вищевказаних митних процедур
зауважень,  дає  дозвіл  на  навантаження та контролює його
проведення;
   при виявленні в процесі навантаження на судно ушкоджених,
підмочених або зі слідами розпаковування вантажних місць, а також
товарів і інших предметів, що були доставлені без документів, або
не заявлені перевізником, або виявлено їхня  невідповідність
вантажним документам, оглядає такі вантажі в першу чергу в
присутності представників зацікавлених організацій - перевізника,
представника  порту,  вантажоодержувача,  відправника вантажу,
складає акт про невідповідність товарів відомостям, зазначеним у
необхідних для здійснення митного оформлення документах, форма
якого затверджена наказом Держмитслужби України від 18.11.2002
N 630  (  z0932-02  )  "Про  затвердження  форми  акта про
невідповідність товарів відомостям, зазначеним у потрібних для
здійснення митного контролю документах, про пошкодження товарів чи
їх упаковки або маркування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 29.11.2002 за N 932/7220.
   3.2.5. По завершенні навантаження інспектор,  призначений
старшим зміни для проведення оформлення доручення на навантаження
і контролю навантаження на борт судна:
   робить відмітку  в  товаросупровідних  документах  про
найменування і кількість завантаженого на борт судна вантажу;
   при необхідності  накладає митне забезпечення на суднові
приміщення з вантажем, надає документ по контролю  доставки
вантажів у підрозділ контролю доставки вантажів митниці.
   Вивезення товарів  за  межі  митної  території  України
здійснюється на підставі оформленої вантажної митної декларації
або іншого документа, який відповідно до законодавства України є
підставою для переміщення товарів через митний кордон України.
   За письмовою заявою вантажовласника або уповноваженої ним
особи митним органом може бути дозволено анулювання або внесення
змін до доручення на навантаження  за  умови  обов'язкового
повернення митному органу всіх раніше оформлених його примірників.
   Після закінчення навантаження  судна  вантажовласник  або
уповноважена  ним  особа подає митному органу коносаменти й
маніфести для пропуску товарів через митний кордон. Після звірення
їх з дорученнями на навантаження і вантажними митними деклараціями
або іншими документами, які відповідно до законодавства України є
підставою для переміщення товарів через митний кордон України,
інспектор проставляє на маніфестах відбитки штампа "Під митним
контролем" та особистої номерної печатки.
   3.2.6. Адміністрація порту не дозволяє капітанові  судна
виходити з акваторії порту без відмітки митного органу на судновій
ролі.
   Для тимчасового відходу судна з порту у зв'язку з дією
непереборної сили, стихійним лихом, а також з метою рятування
людей отримувати дозвіл митного органу необов'язково.
   3.2.7. У справах митного органу залишаються документи, що
були підставою для пропуску товарів через митний кордон України.
 
   4. Особливості митного контролю та митного оформлення
       суден і товарів, що переміщуються ними
 
   4.1. Порядок митного контролю та митного оформлення суден
каботажного плавання
   4.1.1. Українські судна, а також іноземні судна, за умови
одержання дозволу Міністерства транспорту та зв'язку України на
каботажне плавання, перебувають під митним контролем протягом
усього часу каботажу. Митне оформлення таких суден здійснюється
документально після повернення з рейсу на підставі письмового
повідомлення капітана судна про те, що судно під час рейсу не
заходило в порти інших держав і не причалювало  до  суден
закордонного  плавання, а при виході в рейс - на підставі
письмового повідомлення капітана судна про те, що цим рейсом не
передбачається заходження до портів інших держав та причалювання
до суден закордонного плавання.
   Митний контроль  та  митне  оформлення суден каботажного
плавання, які при здійсненні каботажу заходили до іноземних портів
або підходили до суден закордонного плавання, здійснюються на
загальних підставах.
   4.1.2. Черговий по митному посту, при зверненні представника
адміністрації судна або морського агента з  документами  для
проведення  митного  оформлення  судна  каботажного плавання,
доповідає про це начальнику митного поста (або особі, яка його
заміщує), старшому митної зміни.
   Для здійснення митного оформлення судна каботажного плавання
адміністрацією судна або судновим агентом подаються наступні
документи:
   письмове повідомлення капітана судна;
   декларацію про вантаж - 2 екземпляра;
   суднова роль - 1 екземпляр;
   список пасажирів - 1 екземпляр;
   список суднових запасів - 1 екземпляр;
   вантажні документи;
   копія документа, що підтверджує національну приналежність
судна;
   копія документа, що підтверджує право власності на судно.
   У разі потреби  подаються  інші  документи,  передбачені
законодавством України, необхідні для митного оформлення судна.
   Усі представлені документи повинні бути завірені судновою
печаткою і підписом капітана.
   4.1.3. Старший митної  зміни  призначає  інспектора  для
проведення митного оформлення документів, при вибутті судна в
каботажне плавання.
   4.1.4. Інспектор, призначений старшим зміни для здійснення
митного оформлення документів, при вибутті судна в каботажне
плавання виконує такі дії:
   звіряє відомості, заявлені у декларації про  вантаж,  з
наявними в митному органі відомостями про вантажні операції;
   за відсутності зауважень робить на судновій ролі запис:
"Відхід судна дозволено";
   робить на декларації про вантаж запис для митного органу
призначення такого змісту: "Судну дозволено відхід у порт (назва
порту). Капітану вручено:
   1. Декларацію про вантаж;
   2. Суднову роль;
   3. Інші  документи (у разі потреби), зазначає кількість
аркушів вручених документів і відомості про наявність та кількість
товарів, що перебувають під митним контролем на борту судна,
накладене митне забезпечення, тощо й завіряє зроблені записи
відтиском особистої номерної печатки.
   Під цим записом на декларації про вантаж представник капітана
судна робить власноручно запис: "Документи отримав", ставить
підпис та прізвище.
   Оформлення вибуття судна каботажного плавання реєструється в
"Журналі реєстрації суден закордонного плавання" митного поста.
   4.1.5. Один  примірник  оформленої декларації про вантаж
залишається у справах митного органу відправлення і є підставою
для зняття суднової справи з контролю. Примірник оформленої
декларації про вантаж надається представнику адміністрації судна
або морському агенту для подання митному органу призначення. Після
прибуття судна каботажного плавання в порт призначення капітан
судна або його уповноважений представник зобов'язаний пред'явити
митному органу призначення вручені митним органом відправлення
документи для митного контролю та митного оформлення. Інспектор
митного органу призначення робить запис у декларації про вантаж
про прибуття судна (наприклад, "прибуття до порту (назва порту)" і
засвідчує його відбитком особистої номерної печатки.
   4.1.6. По мірі накопичення, документи формуються в окрему
справу інспектором, який відповідає за зберігання, підготовку та
передачу до архіву документів, щодо митного оформлення суден.
   4.1.7. Направлення товарів, що  перебувають  під  митним
контролем на борту судна, в інші українські порти здійснюється з
оформленням ДКД.
 
   4.2. Порядок митного контролю суден лоцманської та інших
служб порту
   4.2.1. Судна лоцманської служби порту, які  забезпечують
проведення суден до місця здійснення митного контролю та митного
оформлення, підлягають митному контролю на вимогу митниці. Місця
швартування суден лоцманської служби порту узгоджуються з митним
постом. Після проведення судна до причалу порту або іншого місця
стоянки лоцман має право покинути судно тільки після проходження
митного контролю.
   4.2.2. Судна інших служб порту, які забезпечують бункерування
суден, постачання запасів споживання, перевезення членів екіпажу
тощо, здійснюють ці операції з дотриманням митного законодавства в
частині недопущення причалювання до суден, що перебувають під
митним контролем, інших суден та плавучих засобів без дозволу
митниці.
   4.2.3. Агентська  організація  (морський  агент)  або
адміністрація порту зобов'язані організувати завчасне (не менше
ніж за одну годину) інформування митного посту про плановані
переміщення таких суден і, на вимогу митного посту, забезпечити
проходження ними митного контролю.
   4.2.4. Особи, що перебувають на борту таких суден, на вимогу
митниці мають здійснити декларування товарів у встановленому
порядку.
   4.2.5. При  одержанні  інформації  на  вихід плавзасобів
лоцманської служби для здійснення робіт, пов'язаних із проведенням
суден, старший зміни:
   виходячи з оперативної обстановки, приймає  рішення  про
необхідність здійснення митного контролю;
   призначає інспекторів (не менш 2-х) для його здійснення;
   визначає старшого з призначених інспекторів і інструктує про
дії на борту плавзасобів лоцманської служби.
   4.2.6. Інспектори, призначені для здійснення митного контролю:
   здійснюють опитування  осіб,  що  знаходяться  на  борту
плавзасобу з пунктів митної декларації;
   здійснюють контрольні заходи, передбачені пунктом 2.2.11.
даної технологічної схеми;
   по завершенню митного  контролю,  доповідають  про  його
результати старшому зміни.
 
   4.3. Порядок  митного  контролю  та  митного  оформлення
військових кораблів і суден забезпечення військово-морських сил
   4.3.1. Військові   кораблі   та   судна  забезпечення
військово-морських сил, які перетинають митний кордон України,
підлягають  митному оформленню відповідно до Порядку митного
оформлення військової техніки та військових транспортних засобів,
які перетинають митний кордон України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 N 63 ( 63-2003-п ) "Про
затвердження Порядку митного оформлення військової техніки та
військових транспортних засобів, які перетинають митний кордон
України", з дотриманням вимог Закону України "Про порядок допуску
та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на
території України" ( 1479-14 ) та з урахуванням вимог Порядку
митного контролю й митного оформлення військової техніки та
військових транспортних засобів, що перетинають державний кордон
України з метою  використання  їх  при  проведенні  заходів
оперативно-тактичного   характеру,   затвердженого   наказом
Держмитслужби України від 01.12.2003 N 812 (  z1166-03  ),
зареєстрованим у  Міністерстві  юстиції України 16.12.2003 за
N 1166/8487.
   4.3.2. Митне  оформлення  військових  кораблів  та суден
забезпечення військово-морських сил іноземних держав здійснюється
митним  постом  за  участю представників центрального органу
виконавчої влади з питань оборони.
   4.3.3. Особисті речі членів військової команди (предмети
першої необхідності, пов'язані  насамперед  із  забезпеченням
життєдіяльності членів військових команд, які є їх власністю і які
призначені виключно для особистого користування, але не можуть
бути відчужені або передані іншим членам військової команди)
підлягають митному оформленню у загальному порядку.
 
   4.4. Особливості митного контролю та митного  оформлення
тимчасового ввезення (вивезення) суден
   4.4.1. Судна, які належать громадянам і тимчасово ввозяться
на митну територію України або тимчасово вивозяться за її межі
громадянами, підлягають декларуванню митному органу за митною
декларацією, форму якої затверджено постановою Кабінету Міністрів
України від 15.07.97 N 748 ( 748-97-п ) "Про перелік відомостей,
що  оголошуються  громадянами за встановленою формою у разі
переміщення ними через митний кордон України товарів та інших
предметів".
   4.4.2. Інспектор  оперативної  зміни  відповідальний  за
оформлення суднових документів робить наступні дії:
   4.4.2.1. В разі тимчасового ввезення/вивезення судна:
   перевіряє документи, які підтверджують належність судна;
   пропонує громадянину,   який   здійснює    тимчасове
ввезення/вивезення судна, заповнити два примірники зобов'язання
про зворотне вивезення/ввезення (Додаток 5 до наказу Державної
митної служби України від 17 вересня 2004 року N 678 ( z1286-04 )
"Про затвердження Інструкції про організацію митного контролю та
митного оформлення суден і товарів, що переміщуються ними",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 жовтня 2004 р. за
N 1286/9885);
   перевіряє порядок  заповнення  зобов'язання  та  підпис
громадянина;
   в разі відсутності зауважень у графі "Службові відмітки
митниці" ставить свій підпис та відтиск особистої номерної печатки
(в'їзд/виїзд);
   другий примірник  зобов'язання  передає  громадянину який
здійснює тимчасове ввезення/вивезення судна;
   після завершення митного оформлення судна передає перший
примірник зобов'язання  підшиває  в  окрему  папку  контролю
тимчасового ввезення/вивезення суден.
   4.4.2.2. В разі зворотного вивезення/ввезення судна:
   перевіряє документи, які підтверджують належність судна;
   перевіряє другий  примірник  зобов'язання  про  зворотне
вивезення/ввезення судна;
   в разі відсутності зауважень та порушень у графі "Службові
відмітки  митниці" ставить свій підпис та відтиск особистої
номерної печатки (виїзд/в'їзд);
   після завершення митного оформлення судна знімає з контролю
тимчасове ввезення/вивезення (в разі його оформлення на митному
посту) або інформує митницю в зоні діяльності якої було проведене
оформлення тимчасового ввезення/вивезення.
   4.4.3. Пропуск на митну територію України суден, що належать
громадянам і тимчасово ввозяться на митну територію України
громадянами-резидентами, здійснюється після внесення на рахунок
митного органу, що здійснив пропуск, грошової застави в сумі
податків, що підлягають сплаті при ввезенні таких суден на митну
територію України з метою вільного використання.
   4.4.4. Судна, що тимчасово ввозяться на митну територію
України або тимчасово вивозяться за межі митної території України
підприємствами (організаціями), переміщуються між митними органами
з використанням ДКД або оформляються у відповідний митний режим.
   4.4.5. Судна, що тимчасово ввозяться на митну територію

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner