Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 192 від 27.08.2004

Про затвердження форми Довідки про доходи


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
     Департамент з питань адміністрування акцизного
         збору і контролю за виробництвом
         та обігом підакцизних товарів
 
              Н А К А З
 
            06.04.2005 N 123
 
 
     Про організацію роботи регіональних управлінь
     ДААК ДПА України щодо видачі ліцензій на право
       роздрібної торгівлі алкогольними напоями
           та тютюновими виробами
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
                 податкової адміністрації
     N 127 ( v0127225-05 ) від 11.04.2005 )
 
 
               (Витяг)
 
   На виконання вимог Закону України від 25 березня 2005 року
N 2505-IV ( 2505-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
Державний бюджет України на 2005 рік" та з метою забезпечення
належного виконання вимог статті 15 Закону України від 19 грудня
1995 року N 481/95-ВР ( 481/95-ВР ) "Про державне регулювання
виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв та  тютюнових  виробів"  (із  змінами  і
доповненнями) (далі - Закон України) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму заяви про видачу ліцензії на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами
(додаток N 1) та форму заяви про внесення до виданої ліцензії на
право  роздрібної  торгівлі  алкогольними  напоями  переліку
електронних контрольно-касових апаратів (додаток N 2).
 
   2. Затвердити форму додатка до ліцензії на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями (додаток N 3).
 
   3. Начальникам регіональних управлінь Департаменту з питань
адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та
обігом підакцизних товарів ДПА України в АР Крим, областях, містах
Києві та Севастополі:
 
   3.1  організувати роботу щодо видачі ліцензій на право
роздрібної торгівлі алкогольними напоями у відповідності з статтею
15 Закону України ( 481/95-ВР ) з урахуванням змін та доповнень;
 
   3.2 довести до відома суб'єктів підприємницької діяльності,
зареєстрованих на відповідних територіях, інформацію щодо порядку
реалізації статті 15 Закону України ( 481/95-ВР ) з урахуванням
змін, внесених Законом України від 25 березня 2005 року N 2505-IV
( 2505-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про Державний
бюджет України на 2005 рік";
 
   3.3 про результати проведеної роботи доповісти Департаменту
до 01.05.2005.
 
   ... 
 
 Директор Департаменту                  І.Гончар
 
 
                    Додаток N 1
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                    Наказ Департаменту
                    06.04.2005 N 123
 
 
               ЗАЯВА
     про видачу ліцензії на право роздрібної торгівлі
      алкогольними напоями та тютюновими виробами
 
 
Заявник
__________________________________________________________________
 (назва юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
__________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
        суб'єкта підприємницької діяльності)
 
 
----------------------------------- --------------------------------------
|Код за  | | | | | | | | | |Код за  | | | | | | | | | |
|---------+--+--+--+--+--+--+--+--| |---------+--+--+--+--+--+--+--+--+--|
|ЄДРПОУ  | | | | | | | | | |ДРФО   | | | | | | | | | |
----------------------------------- --------------------------------------
 
    (для юридичних осіб)           (для фізичних осіб)
 
__________________________________________________________________
місце здійснення торговельної діяльності -  поштовий індекс,
адреса, вид закладу торгівлі (магазин, кіоск, ресторан, бар,
кафе), розмір торговельної площі, документ, який підтверджує право
власності, оренди чи іншого використання торгового приміщення
__________________________________________________________________
 фактичне місце знаходження - поштовий індекс, адреса, телефон,
       факс, місце проживання фізичної особи
__________________________________________________________________
       юридична адреса СПД згідно зі свідоцтвом
           про державну реєстрацію
 
реєстраційне свідоцтво N ____________ від "___" ____________ р.,
 
видане ___________________________________________________________
            (вказати назву органу,
          що видав реєстраційне свідоцтво)
 
Довідка  про  взяття  на  облік  платника  податків (4-ОПП)
__________________________________________________________ в особі
__________________________________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові керівника або серія
       та номер паспорта, коли і ким виданий -
__________________________________________________________________
  - для фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
 
Прошу видати ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі
__________________________________________________________________
           зазначити вид діяльності
 
з ________________________________________________________________
 
(При визначенні дати початку дії ліцензії слід врахувати, що
термін розгляду матеріалів ліцензійної справи та прийняття рішення
10 днів (згідно з ч. 14 ст. 15 ЗУ від 19.12.95 N 481/95-ВР)
 
та внести  у Додаток до  ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями інформацію про електронні контрольно-касові
апарати (книги обліку розрахункових операцій) згідно з переліком:
 
----------------------------------------------------------------------------------------
| NN |Реєстраційне|модель |модифікація |заводський|виробник |  дата  |Реєстраційні |
|з/п |посвідчення |    |      | номер  |     |виготовлення| номери книг |
|  | на ЕККА  |    |      |     |     |      |  обліку  |
|  |(номер, дата|    |      |     |     |      |розрахункових|
|  | видачі,  |    |      |     |     |      |операцій, які|
|  |  назва  |    |      |     |     |      |знаходяться у|
|  |органу ДПС) |    |      |     |     |      |  місці  |
|  |      |    |      |     |     |      | торгівлі  |
|----+------------+-------+------------+----------+---------+------------+-------------|
| 1 |   2   | 3  |   4   |  5   |  6  |   7   |   8   |
|----+------------+-------+------------+----------+---------+------------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |      |       |
|----+------------+-------+------------+----------+---------+------------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |      |       |
|----+------------+-------+------------+----------+---------+------------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |      |       |
|----+------------+-------+------------+----------+---------+------------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |      |       |
|----+------------+-------+------------+----------+---------+------------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |      |       |
|----+------------+-------+------------+----------+---------+------------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |      |       |
|----+------------+-------+------------+----------+---------+------------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |      |       |
|----+------------+-------+------------+----------+---------+------------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |      |       |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
З умовами  і  вимогами  законодавства,  іншими  нормативними
актами, які регулюють господарську діяльність у галузі здійснення
роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами,
ознайомлений (заповнюється заявником).
 
Опис документів, які додаються для отримання ліцензії:
- Заява;
- Копія свідоцтва про державну  реєстрацію  СПД (засвідчена
нотаріально або органом, який видав оригінал документа - гербовою
печаткою);
- Довідка органу податкової служби про реєстрацію електронних
контрольно-касових апаратів (книг обліку розрахункових операцій*).
 
                         Документи прийняв
Всього документів на         ____________________________
______ сторінках             (підпис, посада, П.І.Б.
                      уповноваженої особи)
                   від "___" ___________ 2005 р.
 
__________________________________________________________________
М. П.   дата    підпис   прізвище (заповнюється заявником)
 
______________
   * надається у разі отримання ліцензії на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями.
 
( Додаток 1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 127 ( v0127225-05 ) від 11.04.2005 )
 
                   Додаток N 2
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Департаменту
                   06.04.2005 N 123
 
 
               ЗАЯВА
      про внесення до виданих ліцензій на право
    роздрібної торгівлі алкогольними напоями переліку
       електронних контрольно-касових апаратів
        (книг обліку розрахункових операцій)
 
 
 Заявник _________________________________________________________
       (назва юридичної особи - суб'єкта підприємницької
                діяльності)
__________________________________________________________________
   (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта
          підприємницької діяльності)
__________________________________________________________________
  (місце здійснення торговельної діяльності - поштовий індекс,
         адреса, вид закладу торгівлі)
__________________________________________________________________
 
 Прошу внести у додаток до ліцензії N _____________________ від
__________________________ (термін дії) інформацію про електронні
контрольно-касові апарати (книги обліку розрахункових операцій)
згідно з переліком:
 
--------------------------------------------------------------------------------------
|NN | Реєстраційне |модель|модифікація|заводський|виробник|  дата  | Реєстраційні|
|з/п|посвідчення на|   |      | номер  |    |виготовлення| номери книг |
|  | ЕККА (номер, |   |      |     |    |      |  обліку  |
|  | дата видачі, |   |      |     |    |      |розрахункових|
|  | назва органу |   |      |     |    |      | операцій, |
|  |   ДПС)   |   |      |     |    |      |   які   |
|  |       |   |      |     |    |      | знаходяться |
|  |       |   |      |     |    |      |  у місці  |
|  |       |   |      |     |    |      |  торгівлі |
|---+--------------+------+-----------+----------+--------+------------+-------------|
| 1 |   2    | 3  |   4   |  5   |  6  |   7   |   8   |
|---+--------------+------+-----------+----------+--------+------------+-------------|
|  |       |   |      |     |    |      |       |
|---+--------------+------+-----------+----------+--------+------------+-------------|
|  |       |   |      |     |    |      |       |
|---+--------------+------+-----------+----------+--------+------------+-------------|
|  |       |   |      |     |    |      |       |
|---+--------------+------+-----------+----------+--------+------------+-------------|
|  |       |   |      |     |    |      |       |
|---+--------------+------+-----------+----------+--------+------------+-------------|
|  |       |   |      |     |    |      |       |
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 ____________________________________         ____________
 посада, П.І.Б. відповідальної особи          (підпис)
 суб'єкта підприємницької діяльності)
 
 М.П.
 
 
                   Додаток N 3
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Департаменту
                   06.04.2005 N 123
 
 
               Додаток
             до ліцензії N
    на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями
          з _________ по ___________
           (термін дії ліцензії)
 
 
Виданої
__________________________________________________________________
     найменування суб'єкта підприємницької діяльності
 
Ідентифікаційний код:
__________________________________________________________________
        суб'єкта підприємницької діяльності
 
Місце торгівлі:
__________________________________________________________________
           адреса, тип підприємства
      торгівлі (закладу громадського харчування)
 
               ПЕРЕЛІК
       електронних контролько-касових апаратів
        (книг обліку розрахункових операцій)
 
------------------------------------------------------------------
 
-----------------------------------------------------------------------------------
| NN | Реєстра- |модель |модифікація |заводський|виробник | дата |Реєстраційні |
|з/п |  ційне  |    |      | номер  |     |виготов-| номери книг |
|  |посвідчення|    |      |     |     | лення |  обліку  |
|  | на ЕККА |    |      |     |     |    |розрахункових|
|  | (номер, |    |      |     |     |    |операцій, які|
|  |  дата  |    |      |     |     |    |знаходяться у|
|  | видачі, |    |      |     |     |    |  місці  |
|  |  назва  |    |      |     |     |    | торгівлі  |
|  | органу  |    |      |     |     |    |       |
|  |  ДПС)  |    |      |     |     |    |       |
|----+-----------+-------+------------+----------+---------+--------+-------------|
| 1 |  2   | 3  |   4   |  5   |  6  |  7  |   8   |
|----+-----------+-------+------------+----------+---------+--------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |    |       |
|----+-----------+-------+------------+----------+---------+--------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |    |       |
|----+-----------+-------+------------+----------+---------+--------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |    |       |
|----+-----------+-------+------------+----------+---------+--------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |    |       |
|----+-----------+-------+------------+----------+---------+--------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |    |       |
|----+-----------+-------+------------+----------+---------+--------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |    |       |
|----+-----------+-------+------------+----------+---------+--------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |    |       |
|----+-----------+-------+------------+----------+---------+--------+-------------|
|  |      |    |      |     |     |    |       |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник регіонального управління
 Департаменту у ____________ області    ___________________
                         (підпис)
 М. П.
 
( Додаток 3 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації
N 127 ( v0127225-05 ) від 11.04.2005 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner