Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 45/м від 17.03.2003

Про втрату чинності наказу Мінекобезпеки України від 07.04.98 N 46


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            04.08.2004 N 394
 
 
         Про розширення антиретровірусної
        терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
           в Україні в 2004 році
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                      охорони здоров'я
    N 187 ( v0187282-08 ) від 07.04.2008 )
 
 
 
   З метою ефективного виконання програми "Подолання епідемії
ВІЛ/СНІДу в Україні" відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння
та співпрацю між Міністерством охорони здоров'я України  та
Міжнародним Альянсом  з  ВІЛ/СНІД,  який  укладено 22 квітня
2004 року,  та  для  забезпечення  можливості  доступу  до
антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в рамках
глобальної ініціативи ВООЗ та ЮНЕЙДС щодо охоплення відповідним
лікуванням 3  млн.  людей,  які  живуть з ВІЛ/СНІД в світі
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1 Комплексний план розширення антиретровірусної терапії
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в 2004 році, додається.
 
   1.2 Облікові форми N 510/о "Журнал обліку антиретровірусних
препаратів в закладах охорони здоров'я" та N 510-1/о "Журнал
обліку антиретровірусних препаратів у відділеннях і кабінетах
закладів охорони здоров'я" та інструкції щодо їх заповнення,
додаються.
 
   1.3 Тимчасову (терміном на 3 роки) галузеву статистичну форму
N 55 "Звіт про проведення антиретровірусної терапії хворим на
ВІЛ-інфекцію/СНІД" та Інструкцію щодо її заповнення, додаються.
 
   2. Відповідальним за координацію розширення антиретровірусної
терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в України в 2004  році
визначити Український центр профілактики та боротьби зі СНІДом
МОЗ України.
 
   3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
міської державних адміністрацій та Головного управління охорони
здоров'я та медичного забезпечення Київської міської державної
адміністрації, директору Українського центру  профілактики  і
боротьби  зі  СНІДом МОЗ України Щербінській А.М, директору
Інституту епідеміології    та    інфекційних    хвороб
ім. Л.В. Громашевського АМН України Сельніковій О.П. (за згодою):
 
   3.1. Забезпечити  виконання Комплексного плану розширення
антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в
2004 році.
 
   3.2. Розробити  відповідні плани заходів щодо розширення
антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в 2004 році.
 
   3.3. Сприяти залученню представників неурядових організацій
та Всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, до
соціально-психологічного  супроводу  антиретровірусної  терапії
хворих  на  ВІЛ-інфекцію/СНІД,  в  тому  числі за принципом
"рівний-рівному" та у групах самодопомоги.
 
   3.4. Залучати засоби  масової  інформації  та  розширити
інформаційно-просвітницьку діяльність закладів охорони здоров'я до
роз'яснювальної роботи щодо доступності проведення  лікування
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.
 
   3.5. Організувати систематичне навчання лікарів, медичних
сестер та соціальних працівників, які надають спеціалізовану та
соціальну  допомогу  хворим  на  ВІЛ-інфекцію/СНІД, з питань
проведення    антиретровірусної    терапії    та    її
соціально-психологічного супроводу.
 
   3.6. Забезпечити умови для амбулаторного лікування хворих на
ВІЛ-інфекцію/СНІД  антиретровірусними  препаратами  цільового
призначення і видачею препаратів хворому відповідно до клінічного
протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та
підлітків,  клінічного  протоколу  антиретровірусної  терапії
ВІЛ-інфекції у дітей, які затверджені наказом МОЗ України від
12.12.2003 N 580 ( v0580282-03 ).
 
   3.7. Забезпечити предметно-кількісний облік та зберігання
антиретровірусних препаратів цільового призначення безпосередньо в
закладах  охорони  здоров'я  (відділеннях),  який  здійснюють
антиретровірусне лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, в об'ємі
поточної 3 місячної потреби в зазначених препаратах при наявності
належних умов зберігання відповідно до наказу МОЗ України від
16.12.2003 N 584 ( z0275-04 ) "Про затвердження Правил зберігання
та  проведення  контролю  якості  лікарських  засобів  у
лікувально-профілактичних   закладах"   та   інших  діючих
нормативно-правових документів.
 
   4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від
22.09.2003 N 439 ( v0439282-03 ) "Про організацію лікування
ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД".
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра В.Я. Білого.
 
 Міністр                        А.В.Підаєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказ МОЗ України
                   04.08.2004 N 394
 
 
             КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
      розширення антиретровірусної терапії хворих
      на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні в 2004 році
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
| N |      Заходи      |Термін   |     Виконавці      |
| п/п |               |виконання |               |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 1. |Забезпечити антиретровірусною |2004 р.  |Відділ профілактики      |
|   |терапією 2100 хворих на    |      |інфекційних соціально     |
|   |ВІЛ-інфекцію/СНІД в 2004 році.|      |небезпечних хвороб МОЗ    |
|   |               |      |України, Український центр  |
|   |               |      |профілактики та боротьби зі  |
|   |               |      |СНІДом МОЗ України, Міністр  |
|   |               |      |охорони здоров'я Автономної  |
|   |               |      |Республіки Крим, начальники  |
|   |               |      |управлінь охорони здоров'я  |
|   |               |      |обласних, Севастопольської  |
|   |               |      |міської державних       |
|   |               |      |адміністрацій та Головного  |
|   |               |      |управління охорони здоров'я та|
|   |               |      |медичного забезпечення    |
|   |               |      |Київської міської державної  |
|   |               |      |адміністрації.        |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 2. |Зосередити антиретровірусне  |2004 р.  |Відділ профілактики      |
|   |лікування хворих на      |      |інфекційних соціально     |
|   |ВІЛ-інфекцію/СНІД відповідно |      |небезпечних хвороб МОЗ    |
|   |до епідемічної ситуації та  |      |України, Український центр  |
|   |оцінки готовності регіонів до |      |профілактики та боротьби зі  |
|   |проведення антиретровірусної |      |СНІДом МОЗ України, Міністр  |
|   |терапії в Автономній     |      |охорони здоров'я Автономної  |
|   |Республіці Крим,       |      |Республіки Крим, начальники  |
|   |Дніпропетровській, Донецькій, |      |управлінь охорони здоров'я  |
|   |Миколаївській, Одеській    |      |Дніпропетровської, Донецької, |
|   |областях та м. Києві.     |      |Миколаївської, Одеської    |
|   |               |      |обласних державних      |
|   |               |      |адміністрацій та Головного  |
|   |               |      |управління охорони здоров'я та|
|   |               |      |медичного забезпечення    |
|   |               |      |Київської міської державної  |
|   |               |      |адміністрації.        |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 3. |Організувати направлення   |2004 р.  |Міністр охорони здоров'я   |
|   |хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД з |      |Автономної Республіки Крим,  |
|   |регіонів за клінічними    |      |начальники управлінь охорони |
|   |показаннями та погодженням з |      |здоров'я обласних,      |
|   |Українським центром      |      |Севастопольської міської   |
|   |профілактики та боротьби зі  |      |державних адміністрацій та  |
|   |СНІДом МОЗ України до клініки |      |Головного управління охорони |
|   |Інституту епідеміології та  |      |здоров'я та медичного     |
|   |інфекційних хвороб      |      |забезпечення Київської міської|
|   |ім. Л.В. Громашевського АМН  |      |державної адміністрації,   |
|   |України з метою консультування|      |Український центр профілактики|
|   |та забезпечення доступності  |      |та боротьби зі СНІДом МОЗ   |
|   |антиретровірусної терапії.  |      |України, Інститут       |
|   |               |      |епідеміології та інфекційних |
|   |               |      |хвороб ім. Л.В. Громашевського|
|   |               |      |АМН України.         |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 4. |Забезпечити надання      |2004 р.  |Український центр профілактики|
|   |консультативно-лікувальної  |      |та боротьби зі СНІДом МОЗ   |
|   |допомоги з питань проведення |      |України, Управління      |
|   |антиретровірусної терапії   |      |організації медичної допомоги |
|   |дітей, хворих на       |      |дітям і матерям, Міністр   |
|   |ВІЛ-інфекцію/СНІД.      |      |охорони здоров'я Автономної  |
|   |               |      |Республіки Крим, начальники  |
|   |               |      |управлінь охорони здоров'я  |
|   |               |      |обласних, Севастопольської  |
|   |               |      |міської державних       |
|   |               |      |адміністрацій та Головного  |
|   |               |      |управління охорони здоров'я та|
|   |               |      |медичного забезпечення    |
|   |               |      |Київської міської державної  |
|   |               |      |адміністрації, Український  |
|   |               |      |центр профілактики та боротьби|
|   |               |      |зі СНІДом МОЗ України.    |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 5. |Забезпечити організацію    |2004 р.  |Міністр охорони здоров'я   |
|   |проведення антиретровірусної |      |Автономної Республіки Крим,  |
|   |терапії хворих на       |      |начальники управлінь охорони |
|   |ВІЛ-інфекцію/СНІД в регіонах |      |здоров'я обласних,      |
|   |згідно з додатком 1 до    |      |Севастопольської міської   |
|   |Комплексного плану "Базовий  |      |державних адміністрацій та  |
|   |стандарт щодо організації   |      |Головного управління охорони |
|   |впровадження (розширення)   |      |здоров'я та медичного     |
|   |антиретровірусної терапії   |      |забезпечення Київської міської|
|   |хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в |      |державної адміністрації.   |
|   |регіоні".           |      |               |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 5.1 |Визначити та затвердити    |до     |Міністр охорони здоров'я   |
|   |наказом заклади охорони    |30 липня  |Автономної Республіки Крим,  |
|   |здоров'я, які будуть     |2004 р.  |начальники управлінь охорони |
|   |забезпечувати стаціонарний,  |      |здоров'я обласних,      |
|   |амбулаторний етапи лікування |      |Севастопольської міської   |
|   |та клінічне лабораторне    |      |державних адміністрацій та  |
|   |обстеження хворих на     |      |Головного управління охорони |
|   |ВІЛ-інфекцію/СНІД.      |      |здоров'я та медичного     |
|   |               |      |забезпечення Київської міської|
|   |               |      |державної адміністрації.   |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 5.2 |Визначити та затвердити    |до     |Міністр охорони здоров'я   |
|   |наказом на регіональному та  |30 липня  |Автономної Республіки Крим,  |
|   |місцевому рівнях       |2004 р.  |начальники управлінь охорони |
|   |відповідальних осіб, які   |      |здоров'я обласних,      |
|   |будуть здійснювати координацію|      |Севастопольської міської   |
|   |та моніторинг впровадження  |      |державних адміністрацій та  |
|   |антиретровірусної терапії   |      |Головного управління охорони |
|   |хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД. |      |здоров'я та медичного     |
|   |               |      |забезпечення Київської міської|
|   |               |      |державної адміністрації.   |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 5.3 |Визначити установи та     |до     |Міністр охорони здоров'я   |
|   |організації, які будуть    |30 липня  |Автономної Республіки Крим,  |
|   |залучені до впровадження   |2004 р.  |начальники управлінь охорони |
|   |(розширення) антиретровірусної|      |здоров'я Дніпропетровської,  |
|   |терапії хворих на       |      |Донецької, Миколаївської,   |
|   |ВІЛ-інфекцію/СНІД, розробити |      |Одеської обласних державних  |
|   |систему направлень хворих для |      |адміністрацій та Головного  |
|   |проведення антиретровірусної |      |управління охорони здоров'я та|
|   |терапії в регіоні згідно з  |      |медичного забезпечення    |
|   |додатком 2 до Комплексного  |      |Київської міської державної  |
|   |плану "Інформація про установи|      |адміністрації.        |
|   |та організації, які будуть  |      |               |
|   |залучені до проведення    |      |               |
|   |антиретровірусної терапії   |      |               |
|   |хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД" |      |               |
|   |та "Інформації про кадрове  |      |               |
|   |забезпечення проведення    |      |               |
|   |антиретровірусної терапії   |      |               |
|   |хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД" |      |               |
|   |Інформацію надати до     |      |               |
|   |Українського центру      |      |               |
|   |профілактики та боротьби зі  |      |               |
|   |СНІДом МОЗ України.      |      |               |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 5.4 |Розробити на затвердити    |до     |Міністр охорони здоров'я   |
|   |помісячний план залучення   |30 липня  |Автономної Республіки Крим,  |
|   |хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД до|2004 р.  |начальники управлінь охорони |
|   |антиретровірусної терапії   |      |здоров'я Дніпропетровської,  |
|   |протягом 2004 року згідно з  |      |Донецької, Миколаївської,   |
|   |додатком 3 до Комплексного  |      |Одеської обласних державних  |
|   |плану. Інформацію надати до  |      |адміністрацій та Головного  |
|   |Українського центру      |      |управління охорони здоров'я та|
|   |профілактики та боротьби зі  |      |медичного забезпечення    |
|   |СНІДом МОЗ України.      |      |Київської міської державної  |
|   |               |      |адміністрації.        |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 5.5 |Сприяти залученню       |постійно  |Міністр охорони здоров'я   |
|   |представників неурядових   |      |Автономної Республіки Крим,  |
|   |організацій та Всеукраїнської |      |начальники управлінь охорони |
|   |мережі людей, які живуть з  |      |здоров'я обласних,      |
|   |ВІЛ/СНІДом, до        |      |Севастопольської міської   |
|   |соціально-психологічного   |      |державних адміністрацій та  |
|   |супроводу антиретровірусної  |      |Головного управління охорони |
|   |терапії, заходів щодо догляду |      |здоров'я та медичного     |
|   |та підтримки хворих на    |      |забезпечення Київської міської|
|   |ВІЛ-інфекцію/СНІД.      |      |державної адміністрації.   |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 5.6 |Забезпечити умови для     |постійно  |Міністр охорони здоров'я   |
|   |проведення безперервної    |      |Автономної Республіки Крим,  |
|   |антиретровірусної терапії   |      |начальники управлінь охорони |
|   |хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД на|      |здоров'я обласних,      |
|   |стаціонарному та амбулаторному|      |Севастопольської міської   |
|   |етапах.            |      |державних адміністрацій та  |
|   |               |      |Головного управління охорони |
|   |               |      |здоров'я та медичного     |
|   |               |      |забезпечення Київської міської|
|   |               |      |державної адміністрації.   |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 5.7 |Організувати систематичне   |постійно  |Український центр профілактики|
|   |навчання медичних та     |      |та боротьби зі СНІДом МОЗ   |
|   |соціальних працівників з   |      |України, Міністр охорони   |
|   |питань лікування хворих на  |      |здоров'я Автономної Республіки|
|   |ВІЛ-інфекцію/СНІД та     |      |Крим, начальники управлінь  |
|   |соціально-психологічного   |      |охорони здоров'я обласних,  |
|   |супроводу антиретровірусної  |      |Севастопольської міської   |
|   |терапії в Регіональному    |      |державних адміністрацій та  |
|   |учбово-інформаційному центрі з|      |Головного управління охорони |
|   |проблем допомоги та лікування |      |здоров'я та медичного     |
|   |ВІЛ/СНІДу відповідно до    |      |забезпечення Київської міської|
|   |навчального плану, погодженого|      |державної адміністрації.   |
|   |з Українським центром     |      |               |
|   |профілактики та боротьби зі  |      |               |
|   |СНІДом, КМАПО, ВООЗ.     |      |               |
|   |Організувати, інформаційне  |      |               |
|   |забезпечення, наставництво та |      |               |
|   |навчання на робочих місцях в |      |               |
|   |рамках єдиної програми.    |      |               |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 5.8 |Забезпечити лабораторний   |постійно  |Міністр охорони здоров'я   |
|   |моніторинг проведення     |      |Автономної Республіки Крим,  |
|   |антиретровірусної терапії   |      |начальники управлінь охорони |
|   |хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД в |      |здоров'я обласних,      |
|   |регіонах відповідно до    |      |Севастопольської міської   |
|   |клінічного протоколу     |      |державних адміністрацій та  |
|   |антиретровірусної терапії   |      |Головного управління охорони |
|   |ВІЛ-інфекції у дорослих та  |      |здоров'я та медичного     |
|   |підлітків, клінічного     |      |забезпечення Київської міської|
|   |протоколу антиретровірусної  |      |державної адміністрації,   |
|   |терапії ВІЛ-інфекції у дітей, |      |відділ профілактики      |
|   |методичних рекомендацій щодо |      |інфекційних соціально     |
|   |лабораторного моніторингу за |      |небезпечних хвороб МОЗ    |
|   |ВІЛ-інфекцією та       |      |України, Український центр  |
|   |антиретровірусною терапією,  |      |профілактики та боротьби зі  |
|   |які затверджені наказом МОЗ  |      |СНІДом МОЗ України.      |
|   |України від 12.12.2003 N 580 |      |               |
|   |( v0580282-03 ).       |      |               |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 5.9 |Визначити особу, відповідальну|до     |Міністр охорони здоров'я   |
|   |за збереження та цільове   |30 липня  |Автономної Республіки Крим,  |
|   |використання антиретровірусних|2004 р.  |начальники управлінь охорони |
|   |препаратів, в кожному закладі |      |здоров'я обласних,      |
|   |охорони здоров'я, який буде  |      |Севастопольської міської   |
|   |проводити антиретровірусну  |      |державних адміністрацій та  |
|   |терапію.           |      |Головного управління охорони |
|   |               |      |здоров'я та медичного     |
|   |               |      |забезпечення Київської міської|
|   |               |      |державної адміністрації,   |
|   |               |      |Інститут епідеміології та   |
|   |               |      |інфекційних хвороб      |
|   |               |      |ім. Л.В. Громашевського    |
|   |               |      |АМН України.         |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 5.10|Забезпечити проведення    |щокварталу |Міністр охорони здоров'я   |
|   |регулярної інвентаризації   |      |Автономної Республіки Крим,  |
|   |антиретровірусних препаратів |      |начальники управлінь охорони |
|   |цільового призначення, які  |      |здоров'я Дніпропетровської,  |
|   |централізовано постачаються в |      |Донецької, Миколаївської,   |
|   |регіони, та своєчасно     |      |Одеської обласних державних  |
|   |інформувати Український центр |      |адміністрацій та Головного  |
|   |профілактики та боротьби зі  |      |управління охорони здоров'я та|
|   |СНІДом МОЗ України про    |      |медичного забезпечення    |
|   |кількість антиретровірусних  |      |Київської міської державної  |
|   |препаратів з граничним    |      |адміністрації, Інститут    |
|   |терміном придатності за три  |      |епідеміології та інфекційних |
|   |місяці до його закінчення.  |      |хвороб ім. Л.В. Громашевського|
|   |               |      |АМН України.         |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 5.11|Забезпечити          |постійно  |Міністр охорони здоров'я   |
|   |предметно-кількісний облік  |      |Автономної Республіки Крим,  |
|   |антиретровірусних препаратів |      |начальники управлінь охорони |
|   |цільового призначення     |      |здоров'я обласних,      |
|   |відповідно до встановленого  |      |Севастопольської міської   |
|   |порядку, згідно з формою   |      |державних адміністрацій та  |
|   |N 510/о "Журнал обліку    |      |Головного управління охорони |
|   |антиретровірусних препаратів в|      |здоров'я та медичного     |
|   |закладах охорони здоров'я" та |      |забезпечення Київської міської|
|   |формою N 510-1/о "Журнал   |      |державної адміністрації,   |
|   |(книга) обліку        |      |Інститут епідеміології та   |
|   |антиретровірусних препаратів у|      |інфекційних хвороб      |
|   |відділеннях і кабінетах    |      |ім. Л.В. Громашевського    |
|   |закладів охорони здоров'я".  |      |АМН України          |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 6. |Забезпечити проведення    |постійно  |Головні лікарі Кримського   |
|   |антиретровірусної терапії та |      |республіканського, обласних, |
|   |цільове використання     |      |Севастопольського та     |
|   |антиретровірусних препаратів |      |Київського міських центрів  |
|   |згідно з клінічним протоколом |      |профілактики та боротьби зі  |
|   |антиретровірусної терапії   |      |СНІДом, Інститут епідеміології|
|   |ВІЛ-інфекції у дорослих та  |      |та інфекційних хвороб     |
|   |підлітків, клінічним     |      |ім. Л.В. Громашевського    |
|   |протоколом антиретровірусної |      |АМН України.         |
|   |терапії ВІЛ-інфекції у дітей, |      |               |
|   |які затверджено наказом    |      |               |
|   |МОЗ України від 12.12.2003  |      |               |
|   |N 580 ( v0580282-03 ), з   |      |               |
|   |урахуванням попередніх схем  |      |               |
|   |для тих хворих, які вже    |      |               |
|   |отримують лікування.     |      |               |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 7. |Забезпечити раціональний   |постійно  |Український центр профілактики|
|   |розподіл антиретровірусних  |      |та боротьби зі СНІДом МОЗ   |
|   |препаратів з урахуванням   |      |України, головні лікарі    |
|   |кількості хворих, наявності  |      |Кримського республіканського, |
|   |резерву препаратів для повної |      |обласних, Севастопольського та|
|   |схеми не менше ніж на     |      |Київського міських центрів  |
|   |6 місяців від початку     |      |профілактики та боротьби зі  |
|   |лікування для кожного хворого |      |СНІДом, Інститут епідеміології|
|   |та кратності поставок з метою |      |та інфекційних хвороб     |
|   |забезпечення безперервності  |      |ім. Л.В. Громашевського    |
|   |лікування.          |      |АМН України          |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 8. |Забезпечити подання до    |щомісячно |Міністр охорони здоров'я   |
|   |Українського центру      |      |Автономної Республіки Крим,  |
|   |профілактики та боротьби зі  |      |начальники управлінь охорони |
|   |СНІДом МОЗ України тимчасової |      |здоров'я обласних,      |
|   |галузевої статистичної форми |      |Севастопольської міської   |
|   |N 55 "Звіт про проведення   |      |державних адміністрацій та  |
|   |антиретровірусної терапії   |      |Головного управління охорони |
|   |хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД за|      |здоров'я та медичного     |
|   |_________ місяць 200__ року". |      |забезпечення Київської міської|
|   |               |      |державної адміністрації,   |
|   |               |      |Інститут епідеміології та   |
|   |               |      |інфекційних хвороб      |
|   |               |      |ім. Л.В. Громашевського    |
|   |               |      |АМН України.         |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 9. |Забезпечити клінічний     |щомісячно |Український центр профілактики|
|   |моніторинг впровадження    |      |та боротьби зі СНІДом     |
|   |антиретровірусної терапії   |      |МОЗ України.         |
|   |згідно з клінічним протоколом |      |               |
|   |антиретровірусної терапії   |      |               |
|   |ВІЛ-інфекції у дорослих та  |      |               |
|   |підлітків, клінічним     |      |               |
|   |протоколом антиретровірусної |      |               |
|   |терапії ВІЛ-інфекції у дітей, |      |               |
|   |які затверджені наказом    |      |               |
|   |МОЗ України від 12.12.2003  |      |               |
|   |N 580 ( v0580282-03 ).    |      |               |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 10. |Проаналізувати епідемічну   |до     |Український центр профілактики|
|   |ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу |1 грудня  |та боротьби зі СНІДом     |
|   |в Україні з урахуванням груп |2004 р.  |МОЗ України.         |
|   |ризику.            |      |               |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 11. |Провести оцінку диспансерних |до     |Український центр профілактики|
|   |груп хворих на        |1 листопада|та боротьби зі СНІДом     |
|   |ВІЛ-інфекцію/СНІД в регіонах |2004 р.  |МОЗ України, Головні лікарі  |
|   |України.           |      |Кримського республіканського, |
|   |               |      |обласних, Севастопольського та|
|   |               |      |Київського міських центрів  |
|   |               |      |профілактики та боротьби зі  |
|   |               |      |СНІДом.            |
|-----+------------------------------+-----------+------------------------------|
| 12. |Визначити готовність регіонів |до     |Український центр профілактики|
|   |до впровадження та розширення |1 листопада|та боротьби зі СНІДом     |
|   |антиретровірусної терапії   |2004 р.  |МОЗ України, Міністр охорони |
|   |хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД  |      |здоров'я Автономної Республіки|
|   |в 2005 році.         |      |Крим, начальники управлінь  |
|   |               |      |охорони здоров'я обласних,  |
|   |               |      |Севастопольської міської   |
|   |               |      |державних адміністрацій та  |
|   |               |      |Головного управління охорони |
|   |               |      |здоров'я та медичного     |
|   |               |      |забезпечення Київської міської|
|   |               |      |державної адміністрації.   |
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 1
                   до Комплексного плану
                   розширення антиретровірусної
                   терапії хворих
                   на ВІЛ-інфекцію/СНІД
                   у Україні в 2004 році
 
 
             БАЗОВИЙ СТАНДАРТ
      щодо організації впровадження (розширення)
         антиретровірусної терапії хворих
         на ВІЛ-інфекцію/СНІД в регіоні
 
 
   1. Організаційне  забезпечення  впровадження  (розширення)
антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.
   В межах існуючої системи організації медичної допомоги хворим
на ВІЛ-інфекцію/СНІД  в  регіоні  координатором  впровадження
(розширення)  антиретровірусної  терапії  є  головний  лікар
регіонального центру профілактики та боротьби зі СНІДом.
   Для здійснення  координації  впровадження  та  проведення
антиретровірусної  терапії необхідно забезпечити умови роботи
регіонального центру профілактики та боротьби зі СНІДом:
   - кадрове забезпечення;
   - навчання персоналу;
   - клінічна та лабораторна база;
   - належні умови збереження та обліку препаратів;
   - організація взаємодії з протитуберкульозною, наркологічною
службами та загальною системою охорони здоров'я для надання
широкого спектру медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД;
   - забезпечення співпраці з неурядовими організаціями з питань
догляду,  підтримки  та  соціально-психологічного  супроводу
антиретровірусної терапії.
   Надання медичної  допомоги  хворим  на  ВІЛ-інфекцію/СНІД
здійснювати відповідно до діючих  нормативно-правових  актів,
національних протоколів.
   Визначити спеціалізовані заклади  охорони  здоров'я,  які
безпосередньо проводитимуть антиретровірусну терапію на місцях.
Забезпечити взаємодію між визначеними закладами охорони здоров'я
для здійснення амбулаторного та стаціонарного етапів проведення
антиретровірусної терапії. Забезпечити умови для амбулаторного
лікування  хворих  на  ВІЛ-інфекцію/СНІД  антиретровірусними
препаратами цільового призначення з видачею препаратів хворому
відповідно  до клінічного протоколу антиретровірусної терапії
ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків,  клінічного  протоколу
антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дітей, які затверджені
наказом МОЗ України від 12.12.2003 N 580 ( v0580282-03 ), з
розрахунку на 1 місяць лікування.
 
   2. Кадрове забезпечення проведення антиретровірусної терапії.
   Антиретровірусну терапію  проводять  лікарі,  які  мають
спеціалізацію з інфекційних хвороб або терапії, пройшли навчання з
питань антиретровірусної терапії.
   Антиретровірусна терапія  хворих  на  ВІЛ-інфекцію/СНІД
проводиться з використанням командного підходу, що передбачає
тісну співпраця лікаря, який проводить антиретровірусну терапію,
медичної сестри та соціального працівника (за згодою пацієнта) з
дотриманням принципів конфіденційності та особистих прав і свобод
громадян, визначених чинним законодавством України.
 
   3. Навчання персоналу.
   Організувати систему навчання (регулярні тренінги, семінари)
та наставництво на робочих місцях з питань антиретровірусної
терапії, клінічного перебігу ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування
і профілактики опортуністичних інфекцій, профілактики передачі ВІЛ
від матері до дитини, ВІЛ-інфекції у жінок, ВІЛ-інфекції у дітей,
паліативної допомоги при ВІЛ-інфекції для лікарів, медичних сестер
та  соціальних  працівників,  які  надаватимуть  допомогу,
формуватимуть  прихильність  до  антиретровірусної  терапії,
здійснюватимуть догляд та підтримку хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.
   Рекомендується забезпечити навчання персоналу, який залучено
до    антиретровірусної   терапії,   в   Регіональному
учбово-інформаційному центрі з проблем допомоги та лікування
ВІЛ/СНІДу, який на сьогодні має забезпечити єдину уніфіковану
навчальну програму, погоджену з МОЗ України, Українським центром
профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України, КМАПО та ВООЗ,
перспективи сертифікації КМАПО і ВООЗ, систему наставництва,
можливість контролю якості навчання.
 
   4. Лабораторний моніторинг.
   Лабораторний моніторинг  ВІЛ-інфекції  і  антретровірусної
терапії  забезпечується  відповідно  до  клінічного протоколу
антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків,
клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у
дітей, методичних рекомендацій щодо лабораторного моніторингу за
ВІЛ-інфекцією  та антиретровірусною терапією, які затверджені
наказом МОЗ України від 12.12.2003 N 580 ( v0580282-03 ), і
включає:
   - серологічне обстеження на ВІЛ-інфекцію;
   - загальний аналіз крові (гемоглобін, еритроцити, тромбоцити,
загальна кількість лейкоцитів і лейкоцитарна формула);
   - біохімічний аналіз крові (білірубін, АЛТ, АСТ, креатинин,
сечовина, загальний білок і альбумін, глюкоза).
   Якщо регіональний центр профілактики та боротьби зі СНІДом не
має власної лабораторної бази, здатної забезпечити дослідження
всіх   необхідних   стандартних  лабораторних  показників,
забезпечується взаємодя з лабораторіями інших закладів охорони
здоров'я з метою здійснення цих досліджень.
 
   5. Система зберігання та обліку антиретровірусних препаратів.
   Зберігання антиретровірусних  препаратів  в  регіональному
центрі профілактики та боротьби зі СНІДом здійснюється відповідно
до встановлених вимог, які регламентуються наказом МОЗ України від
16.12.2003 N 584 ( z0275-04 ) "Про затвердження Правил зберігання
та  проведення  контролю  якості  лікарських  засобів  у
лікувально-профілактичних закладах".
   Місце зберігання антиретровірусних препаратів визначається з
урахуванням мінімальних вимог до приміщення:
   - сухе,
   - вентильоване,
   - чисте, з фарбуванням поверхонь  фарбою  (як  правило,
масляною) для обробки їх дезінфікуючими засобами,
   - устатковане  стелажами  (шафами),  холодильником  (при
необхідності),
   - достатній рівень захисту від можливих несанкціонованих
проникнень (металеві двері, вікна з решітками, сигналізація (при
можливості), охорона, черговий (при відсутності сигналізації).
   Доступ в приміщення, де зберігаються лікарські засоби, мають
тільки відповідальні особи.
   Система предметно-кількісного   обліку  антиретровірусних
препаратів  повинна  відповідати  цьому  наказу  та  діючим
нормативно-правовим актам.
 
   6. Комплексність медичного догляду та послуг.
   Організувати взаємодію з протитуберкульозною  службою  та
загальною системою охорони здоров'я з метою забезпечення наступних
досліджень, оглядів, консультацій фахівців, організації лікування
супутніх захворювань:
 
- Рентгенографія органів грудної клітки      +
 
- Туберкулінова проба               +
 
- Серологічне обстеження на сифіліс        +
 
- Огляд акушер-гінеколога             При необхідності
 
- Огляд невропатолога               При необхідності
 
- Огляд офтальмолога               При необхідності
 
- Огляд дерматовенеролога             При необхідності
 
- Огляд отоларинголога              При необхідності
 
- Огляд фтизіатра                 При необхідності
 
- Огляд психіатра                 При необхідності
 
- Інші діагностичні дослідження в залежності   При необхідності
від наявності конкретних скарг абосимптомів
 
   Організувати профілактику,  діагностику  та   лікування
опортуністичних  інфекцій,  включення в програму профілактики
передачі ВІЛ від матері до дитини.
   Забезпечити координацію  з закладами, що надають послуги
до- та післятестового консультування та тестування, профілактики
та лікування хвороб, що передаються статевим шляхом, з метою
покращання виявлення пацієнтів для проведення антиретровірусної
терапії.
 
   7. Організація співпраці з неурядовими організаціями.
   Організувати співробітництво з неурядовими організаціями з
метою соціально-психологічного супроводу антиретровірусної терапії
для забезпечення високого рівня прихильності лікуванню, належного
догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД.
 
   8. Моніторинг ефективності антиретровірусної терапії.
   Диспансерне спостереження   та   обстеження   пацієнтів
здійснюється відповідно до клінічного протоколу антиретровірусної
терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, клінічного протоколу
антиретровірусної  терапії  ВІЛ-інфекції  у дітей, методичних
рекомендацій щодо лабораторного моніторингу за ВІЛ-інфекцією та
антиретровірусною терапією, які затверджені наказом МОЗ України
від 12.12.2003 N 580 ( v0580282-03 ).
          +
   Дослідження CD  проводяться  вибірково  в  лабораторії
          4
Українського  центра  профілактики  і  боротьби  зі  СНІДом,
регіональних  центрах,  які  мають  доступ  до  проточної
цитофлюорометрії, з перспективою поширення на інші регіональні
центри.
   Дослідження вірусного  навантаження  і   резистентності
здійснюється на базі Українського центра профілактики і боротьби
зі СНІДом МОЗ України.
 
   9. Моніторинг токсичності антиретровірусних препаратів.
   Диспансерне спостереження та обстеження пацієнтів на початку
та  при  проведенні  антиретровірусної  терапії  здійснюється
відповідно  до клінічного протоколу антиретровірусної терапії
ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (додатки 11 та 17 до
клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у
дорослих та підлітків), клінічного протоколу антиретровірусної
терапії ВІЛ-інфекції у дітей, які затверджені наказом МОЗ України
від 12.12.2003 N 580 ( v0580282-03 ).
   Тактика ведення пацієнтів при виникненні найбільш частих та
важких побічних ефектів антиретровірусної терапії проводиться
відповідно  до клінічного протоколу антиретровірусної терапії
ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків (таблиці 5 та 6 клінічного
протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та
підлітків),  клінічного  протоколу  антиретровірусної  терапії
ВІЛ-інфекції у дітей, які затверджені наказом МОЗ України від
12.12.2003 N 580 ( v0580282-03 ).
 
   10. Моніторинг прихильності до антиретровірусної терапії.
   Моніторинг прихильності  до  антиретровірусної  терапії
здійснюється відповідно до клінічного протоколу антиретровірусної
терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, клінічного протоколу
антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дітей, які затверджені
наказом МОЗ України від 12.12.2003 N 580 ( v0580282-03 ).
Організувати співпрацю з неурядовими організаціями  з  метою
моніторингу  та забезпечення максимального рівня прихильності
хворих до антиретровірусної терапії.
 
 
                   Додаток 2
                   до Комплексного плану
                   розширення антиретровірусної
                   терапії хворих
                   на ВІЛ-інфекцію/СНІД
                   у Україні в 2004 році
 
 
              ІНФОРМАЦІЯ
       про установи та організації, які будуть
       залучені до проведення антиретровірусної
        терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Населений пункт|Заклад охорони| Зберігання |НУО - партнер  |
|п/п|        | здоров'я * | препаратів |(якщо такий є) *|
|---+---------------+--------------+------------+----------------|
| 1 |    2    |   3    |   4   |    5    |
|---+---------------+--------------+------------+----------------|
|  |        |       |      |        |
------------------------------------------------------------------
_______________
   * Додати  інформацію про кадрове забезпечення проведення
антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД (далі - АРТ)
на регіональному та місцевому рівнях.
 
   1. У графі 2 вказати регіон, населений пункт, в якому
планується проведення АРТ.
 
   2. У графі 3 вказати перелік закладів охорони здоров'я
регіонального та місцевого рівнів, в яких  проводиться  або
планується  організувати проведення АРТ. Для кожного закладу
вказати його адресу,  П.І.Б.  керівника  закладу,  контактну
інформацію (телефон,   факс,  адреса  електронної  пошти),
П.І.Б. керівника структурного підрозділу, в якому проводиться або
планується організувати проведення АРТ, контактну інформацію.
 
   3. У графі 4 вказати назву закладу, у якому планується
зберігати препарати, адресу закладу, П.І.Б. особи, яка відповідає
за  збереження,  облік  та видачу препаратів АРТ, контактну
інформацію. Зазначену інформацію вказати для кожного закладу
охорони здоров'я, зазначеного у графі 3.
 
   4. У графі 5 вказати назву неурядової організації (далі -
НУО), з якою співпрацює заклад охорони здоров'я, його адресу,
П.І.Б.  керівника,  контактну  інформацію,  функції НУО щодо
проведення АРТ (соціальний супровід, формування прихильності до
АРТ, інформування з питань ВІЛ/СНІДу, тощо). Зазначену інформацію
вказати для кожного закладу охорони здоров'я, зазначеного  у
графі 3.
 
 
              ІНФОРМАЦІЇ
        про кадрове забезпечення проведення
         антиретровірусної терапії хворих
            на ВІЛ-інфекцію/СНІД
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |Заклад охорони здоров'я *| Лікар |Медична сестра|Соціальний |
|п/п|             |    |       |працівник |
|---+-------------------------+-------+--------------+-----------|
| 1 |      2      |  3  |    4   |   5   |
|---+-------------------------+-------+--------------+-----------|
|  |             |    |       |      |
|---+-------------------------+-------+--------------+-----------|
|  |             |    |       |      |
|---+-------------------------+-------+--------------+-----------|
|  |             |    |       |      |
------------------------------------------------------------------
 
   1. У графі 2 вказати назву закладу охорони здоров'я та
структурного підрозділу відповідно до графи 3 таблиці "Інформація
про установи та організації, які будуть залучені до проведення
антиретровірусної терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД".
 
   2. У графі 3 для кожного закладу вказати П.І.Б. лікаря(ів),
який(і) безпосередньо проводять або проводитимуть АРТ, контактну
інформацію (телефон, факс, адреса електронної пошти).
 
   3. У  графі  4  для   кожного   закладу   вказати
П.І.Б. медсестри(ер),  яка(і)  бере  або  братиме  участь  у
проведенні АРТ, контактну інформацію.
 
   4. У графі 5 для кожного закладу вказати П.І.Б. соціального
працівника(ів),  який(і)  забезпечують  або  забезпечуватимуть
супровід АРТ, місце роботи, контактну інформацію (телефон, факс,
адреса електронної пошти).
 
 
                   Додаток 3
                   до Комплексного плану
                   розширення антиретровірусної
                   терапії хворих
                   на ВІЛ-інфекцію/СНІД
                   у Україні в 2004 році
 
 
               ГРАФІК
      впровадження (розширення) антиретровірусної
    терапії хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД на регіональному
            та місцевому рівнях
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
| N |Населений|Заклад |   Кількість хворих, яких планується залучити    |Всього |
|п/п| пункт |охорони |      до антиретровірусної терапії        |    |
|  |     |здоров'я|-------------------------------------------------------|    |
|  |     |    |липень|серпень|вересень|жовтень|листопад|грудень|січень|    |
|---+---------+--------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-------|
| 1 |  2  |  3  |  4 |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10 | 11  |
|---+---------+--------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-------|
|  |     |    |   |    |    |    |    |    |   |    |
|---+---------+--------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-------|
|  |     |    |   |    |    |    |    |    |   |    |
|---+---------+--------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-------|
|  |     |    |   |    |    |    |    |    |   |    |
|---+---------+--------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-------|
|  |     |    |   |    |    |    |    |    |   |    |
|---+---------+--------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-------|
|  |     |    |   |    |    |    |    |    |   |    |
|---+---------+--------+------+-------+--------+-------+--------+-------+------+-------|
|  |Всього в |    |   |    |    |    |    |    |   |    |
|  |регіоні |    |   |    |    |    |    |    |   |    |
----------------------------------------------------------------------------------------
 
   У графах 2 та 3 вказати назви населених пунктів та закладів
охорони здоров'я згідно з графами 2 та 3 відповідно частини 1
"Форми подання інформації про установи та організації, які будуть
залучені до впровадження антиретровірусної терапії хворих на
ВІЛ-інфекцію/СНІД".
 
 
   ( Форма N 510/о "Журнал обліку антиретровірусних препаратів в
закладах охорони здоров'я" та Інструкція щодо її заповнення
втратили чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 187 ( v0187282-08 ) від 07.04.2008 )
 
 
 
   ( Форма N 510-1/о "Журнал обліку антиретровірусних препаратів
у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров'я" та Інструкція
щодо  її  заповнення  втратили  чинність на підставі Наказу
Міністерства  охорони  здоров'я  N 187 ( v0187282-08 ) від
07.04.2008 )
 
 
   ( Форма N 55 "Звіт про проведення антиретровірусної терапії
хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД за _____ місяць 200_ року" втратила
чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я N 187
( v0187282-08 ) від 07.04.2008 )
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказ МОЗ України
                   04.08.2004 N 394
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
    щодо заповнення тимчасової галузевої статистичної
    форми N 55 "Звіт про проведення антиретровірусної
        терапії хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД
        за ____________ місяць 200_ року"
 
 
            1. Загальна частина
 
   1.1. Звіт поширюється на усі центри профілактики та боротьби
зі СНІДом (надалі - Центри), які проводять або здійснюють контроль
за проведенням антиретровірусної терапії.
 
   1.2. До  звіту  мають  бути  включені  дані  про  усіх
ВІЛ-інфікованих, які проживають на території регіону, перебувають
на диспансерному обліку у закладах охорони здоров'я усіх форм
власності та отримують антретровірусну терапію.
 
   1.3. Звітним  періодом  тимчасової  форми  "Звіт  про
ВІЛ-інфікованих, які отримують  антиретровірусну  терапію  за
____________ місяць 200__ року" є місяць: з першого до останнього
дня звітного місяця.
 
   1.4. Центри подають звіт в цілому по території регіону до
Українського центру профілактики та боротьб зі СНІДом до 10 числа
місяця наступного за звітним.
 
   1.5. У звіті повинні бути заповнені усі графи та рядки. Якщо
які-небудь дані відсутні, то ставиться риска. Звіт повинен бути
заповнений чітко і розбірливо. Виправлення помилок підтверджується
підписом керівника.
 
   1.6. Керівник, який підписав звіт персонально відповідає за
достовірність вказаних у ньому відомостей відповідно до чинного
законодавства.
 
   1.7. Після заповнення звіту обов'язково мають бути вказані:
   дата заповнення, прізвище, ім'я, по батькові та контактний
телефон лікаря, який заповнив звіт; прізвище, ім'я по батькові та
підпис керівника та печатка Центру.
 
            2. Заповнення звіту
 
   2.1. Заповнення таблиці 1000 "Хворі на ВІЛ-інфекцію/СНІД,
   яким  вперше призначена схема антиретровірусної терапії"
   2.1.1. При заповненні таблиці 1000 в перший раз дати також
перелік усіх  хворих  на  ВІЛ-інфекцію/СНІД,  які  атримують
антиретровірусну терапію, станом на перше число звітного місяця.
   2.1.2. Заповнення граф:
   - у графі 2 вказати закодовані П.І.Б., хворого залученого до
антиретровірусного  лікування  (перші три літери прізвища та
ініціали І.Б., наприклад: Тарасенко І.М. - Тар.І.М.);
   - у графі 3 вказати дату народження хворого (число, місяць,
рік);
   - у графі 4 вказати стать хворого (чоловіча, жіноча);
   - у графі 5 вказати місце постійного проживання хворого
(назва населеного пункту);
   - у графі 6 вказати код вірогідного шляху інфікування ВІЛ
(2.1 - статевий гомосексуальний, 2.2 - статевий гетеросексуальний,
3.1 - парентеральний при вживанні наркотиків шляхом ін'єкцій,
3.2 - перентеральний при переливанні препаратів або компонентів
крові від ВІЛ-інфікованих донорів, 3.3 -  парентеральний  у
реципієнтів донорських органів, тканин, 3.4 - парентеральний при
інших медичних маніпуляціях, 3.5 - парентеральний при професійному
інфікуванні ВІЛ, 4.2 - від ВІЛ-інфікованої матері до дитини з
підтвердженим діагнозом ВІЛ-інфекції, 5.0 - шлях інфікування ВІЛ
не визначений);
   - у графі 7 вказати клінічну стадію ВІЛ-інфекції згідно з
класифікацією ВООЗ (римськими цифрами - I або II або III або IV);
   - у графі 8 вказати загальну кількість лімфоцитів, визначену
за  допомогою  гематологічного  аналізатору  за  результатами
                        9
останнього обстеження згідно з протоколом (Х 10 /л);
   - у графі 9 вказати кількість CD4 лімфоцитів, визначену за
методом проточної цитофлуорометрії за результатами останнього
обстеження згідно з протоколом (відсоток/абсолютна  кількість
клітин в куб. мм);
   - у графі 10  вказати  рівень  вірусного  навантаження,
визначеного  стандартним  методом  за результатами останнього
обстеження згідно з протоколом (копій РНК ВІЛ в мл плазми);
   - у  графі  11  вказати  дату призначення першої схеми
антиретровірусної терапії (число, місяць, рік);
   - у графі 12 вказати призначену схему (скорочені назви
препаратів латинськими літерами, наприклад AZT/3TC/EFV);
   - у графі 13 вказати назву неурядової організації, яка
залучена до супроводу антиретровірусного лікування даного хворого.
 
   2.2. Заповнення таблиці 2000 "Хворі на ВІЛ-інфекцію/СНІД,
яким замінена/відмінена схема антиретровірусної терапії".
   2.2.1. Інформація про хворого на ВІЛ-інфекцію/СНІД вноситься
у таблицю 2000 при кожній зміні/відміні схеми антиретровірусної
терапії.
   2.2.2. Заповнення граф:
   - у графі 2 вказати закодовані П.І.Б., хворого залученого до
антиретровірусного  лікування  (перші три літери прізвища та
ініціали І.Б., наприклад: Тарасенко І.М. - Тар.І.М.);
   - у графі 3 вказати дату народження хворого (число, місяць,
рік);
   - у графі 4 вказати стать хворого (чоловіча, жіноча);
   - у графі 5 вказати місце  проживання  хворого  (назва
населеного пункту);
   - у графі 6 вказати код вірогідного шляху інфікування ВІЛ
(2.1 - статевий гомосексуальний, 2.2 - статевий гетеросексуальний,
3.1 - парентеральний при вживанні наркотиків шляхом ін'єкцій, 3.2
- перентеральний при переливанні препаратів або компонентів крові
від ВІЛ-інфікованих донорів, 3.3 - парентеральний у реципієнтів
донорських  органів, тканин, 3.4 - парентеральний при інших
медичних маніпуляціях, 3.5 - парентеральний при професійному
інфікуванні ВІЛ, 4.2 - від ВІЛ-інфікованої матері до дитини з
підтвердженим діагнозом ВІЛ-інфекції, 5.0 - шлях інфікування ВІЛ
не визначений);
   - у графі 7 вказати дату призначення попередньої схеми АРТ,
яка відмінюється/змінюється (число, місяць, рік);
   - у графі 8 вказати попередню схему АРТ (скорочені назви
препаратів латинськими літерами, наприклад AZT/3TC/EFV);
   - у графі 9 вказати дату відміни/зміни попередньої схеми АРТ
(число, місяць, рік);
   - у графах 10, 11, 12, 13 відмітити причину відміни/зміни
попередньої схеми АРТ (вказати позначкою "Х");
   - у графі 14  вказати  дату  призначення  нової  схеми
антиретровірусної терапії (число, місяць, рік);
   - у графі 15 вказати призначену нову схему (скорочені назви
препаратів латинськими літерами, наприклад AZT/3TC/NFV).
 
   2.3. Заповнення  таблиці  3000  "Кількість  хворих  на
ВІЛ-інфекцію/СНІД дорослих та підлітків, які знаходяться  на
лікуванні з урахуванням схеми антиретровірусної терапії" .
   2.3.1. У таблицю 3000 вноситься інформація про кількість усіх
хворих  на  ВІЛ-інфекцію/СНІД,  які отримують атиретровірусну
терапію, в тому числі дітей віком від 10 років включно (10 років
11 місяців 29 днів), підлітків та дорослих від 18 років і старші.
   2.3.2. Після рядка 17  вказується  перелік  інших  схем
антиретровірусної терапії, які хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД вже
отримують.
 
   2.4. Заповнення  таблиці  4000  "Кількість  хворих  на
ВІЛ-інфекцію/СНІД  дітей,  які  знаходяться  на  лікуванні з
урахуванням схеми антиретровірусної терапії" .
   2.4.1. У таблицю 3000 вноситься інформація про кількість усіх
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД,  які  отримують  атиретровірусну
терапію, дітей віком від 0-9 років включно (9 років 11 місяців
29 днів).
   2.4.2. Після  рядка  17  вказується  перелік інших схем
антиретровірусної терапії, які хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД вже
отримують.
 
   2.5. Заповнення  таблиці  5000  "Контингент  хворих  на
ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримують антиретровірусну терапію".
   2.5.1. У таблиці 5000 розподіл хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД за
віком здійснюється по числу повних років на кінець звітного
періоду.
   2.5.2. Здійснення логічного контролю заповнення таблиці 5000.
   Під час логічного контролю, слід звернути увагу на те, що
підсумки даних граф 2,3,4,5 мають збігатися з даними графи 1.
   Підсумки даних рядків 1.1 та 1.2 по всіх графах мають
збігатися з даними рядка 1.
   Підсумки даних рядків 2.1 та 2.2 по всіх графах мають
збігатися з даними рядка 2.
   Підсумки даних рядків 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 по всіх графах
мають збігатися з даними рядка 3.
   Дані рядка 4 по всіх графах мають складатися з підсумку даних
рядків 1 і 2 та відрахування даних рядка 3. Підсумки даних рядків
4.1 та 4.2 по всіх графах мають збігатися з даними рядка 4.
   Підсумки даних рядків 5.1 та 5.2 по всіх графах мають
збігатися з даними рядка 5.
   Підсумки даних рядків 6.1 та 6.2 по всіх графах мають
збігатися з даними рядка 6.
   Підсумки даних рядків 7.1 та 7.2 по всіх графах мають
збігатися з даними рядка 7.
 
   2.6. Заповнення таблиці 5001
 
   У таблиці 5001 вказують дані про кількість  хворих  на
ВІЛ-інфекцію/СНІД, які отримують антиретровірусну терапію з різних
джерел фінансування.
 
 Начальник відділу профілактики
 інфекційних соціально
 небезпечних хвороб                Т.А.Александріна
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner