Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 30/м від 24.02.2003

Про затвердження змін та доповнень до окремих нормативно-правових актів міністерства


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            27.07.2004 N 165
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 вересня 2004 р.
                   за N 1099/9698
 
 
      Про затвердження Критеріїв оцінки конкурсних
      пропозицій про залучення бюджетних коштів
         для надання соціальних послуг
 
 
   Відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України
від 29 квітня 2004 року N 559 ( 559-2004-п ) "Про затвердження
Правил організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних
коштів для надання соціальних послуг" Н А К А З У Ю:
   Затвердити Критерії  оцінки  конкурсних  пропозицій  про
залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг, що
додаються.
 
 В.о. Міністра                    І.Гнибіденко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                    О.Яременко
 
 В.о. Міністра охорони
 здоров'я України                     В.Білий
 
 Міністр у справах сім'ї,
 дітей та молоді України                В.Довженко
 
 Міністерство освіти
 і науки України                     В.Кремень
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   27.07.2004 N 165
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 вересня 2004 р.
                   за N 1099/9698
 
 
               КРИТЕРІЇ
      оцінки конкурсних пропозицій про залучення
     бюджетних коштів для надання соціальних послуг
 
 
   1. Ці Критерії розроблено відповідно до пункту 3 постанови
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року  N  559
( 559-2004-п ) "Про затвердження Правил організації та проведення
конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних
послуг".
 
   2. Критеріями оцінки конкурсних пропозицій про залучення
бюджетних коштів для надання соціальних послуг (далі - Критерії
оцінки) є:
 
   2.1. Фінансовий стан претендента (складається):
   - наявність або відсутність кредиторської заборгованості, що
оцінюється відповідно "0" або "1" бал;
   - прибутковість або збитковість, що оцінюється відповідно "1"
або "0" балів;
   - надання  послуг  за  власний  рахунок  з  подальшим
відшкодуванням витрат - можливість або неможливість, що оцінюється
відповідно "1" або "0" балів;
   - стан  матеріально-технічної бази (наявність приміщення,
автотранспорту, обладнання, приладів тощо) - наявна або відсутня,
що оцінюється відповідно "1" або "0" балів.
 
   2.2. Досвід надання соціальних послуг - кількість повних
років роботи у сфері надання соціальних послуг.
 
   2.3. Рівень кваліфікації персоналу, який  буде  надавати
відповідні послуги (складається):
   - наявність відповідного рівня освіти, що оцінюється від "0"
до "3" балів;
   - наявність практичного  досвіду  роботи  у  роках,  що
оцінюється: 
   до 1 року - "0" балів;
   від 1 до 3 років - "1" бал;
   від 3 до 5 років - "2" бали;
   більше 5 років - "3" бали.
 
   2.4. Конкретизація показників соціальних послуг:
   - кількість  осіб  щодо  можливого охоплення соціальними
послугами;
   - навантаження на одного фахівця (чисельність осіб);
   - види соціальних послуг, що можуть надаватись претендентом,
тощо.
 
   2.5. Ціна соціальних послуг.
 
   3. Методика  розрахунку  Критеріїв  оцінки  конкурсних
пропозицій. 
   Максимальна сума балів становить 1000, максимально можлива
кількість балів за кожним із показників, що оцінюються, та порядок
визначення за кожним показником для відповідної пропозиції.
   Сума балів за пропозицією  (Б ),  що  оцінюється,  може
                   i
розраховуватись за формулами:
 
       Б = S Б = S б х К = 1000, при К = 1
           i   i  i       i
або
 
       Б = S Б = S б / К = 1000, при К  1,
           i   i  i       i
 
де: S - знак суми;
   б - максимально можлива кількість балів по i-му показнику
   i
      (критерію), що затверджується конкурсною комісією на
      стадії, яка передує оцінці пропозиції;
   К - коефіцієнт  відхилення  i-го показника  по  даній
   i
      пропозиції від найкращого (найгіршого) показника інших
      пропозицій.
 
   4. Перелік  Критеріїв  оцінки  пропозицій  про виконання
конкурсного завдання та розстановка максимальних балів наведені в
таблиці 1.
 
                           Таблиця 1
----------------------------------------------------------------
| N |        Критерії оцінки        |Максимальна|
|з/п|                       | оцінка  |
|  |                       |  б    |
|  |                       |  i   |
|---+----------------------------------------------+-----------|
| 1 |Фінансовий стан претендента          |  300   |
|---+----------------------------------------------+-----------|
| 2 |Досвід надання соціальних послуг       |  100   |
|---+----------------------------------------------+-----------|
| 3 |Рівень кваліфікації персоналу, який буде   |  100   |
|  |надавати відповідні послуги          |      |
|---+----------------------------------------------+-----------|
| 4 |Конкретизація показників соціальних послуг  |  100   |
|---+----------------------------------------------+-----------|
| 5 |Ціна соціальних послуг            |  400   |
|--------------------------------------------------+-----------|
|Всього                      | 1000   |
----------------------------------------------------------------
 
 
      Приклад розрахунку бальної оцінки конкурсних
    пропозицій, поданих претендентами конкурсній комісії
 
------------------------------------------------------------------
| N | Критерії оцінки|Макси-|Одини-|  Значення показників    |
|з/п|        |мальна| ця  |    за окремими      |
|  |        |оцінка|виміру|    пропозиціями     |
|  |        |   |   |-----------------------------|
|  |        |   |   |  1  | 2   | 3    |
|---+----------------+------+------+--------+---------+----------|
|1 |Фінансовий стан |   |розр. |  4  | 2   | 1    |
|  |претендента   |   |   |    |     |     |
|---+----------------+------+------+--------+---------+----------|
|  |Коефіцієнти   |   | бал |4/4 = 1 |2/4 = 0,5|1/4 = 0,25|
|---+----------------+------+------+--------+---------+----------|
|  |Розрахунок балів| 300 |   | 300 х 1|300 х 0,5|300 х 0,25|
|  |        |   |   | = 300 |= 150  |= 75   |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|2 |Досвід надання |   |років |  5  | 2   | 1    |
|  |соціальних   |   |   |    |     |     |
|  |послуг     |   |   |    |     |     |
|---+----------------+------+------+--------+---------+----------|
|  |Коефіцієнти   |   | бал |5/5 = 1 |2/5 = 0,4|1/5 = 0,2 |
|  |        |   |   |    |     |     |
|---+----------------+------+------+--------+---------+----------|
|  |Розрахунок балів| 100 |   |100 х 1 |100 х 0,4|100 х 0,2 |
|  |        |   |   | = 100 | = 40  |= 20   |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|3 |Рівень кваліфі- |   |розр. |  5  | 6   | 3    |
|  |кації персо-  |   |   |    |     |     |
|  |налу, який   |   |   |    |     |     |
|  |буде надавати  |   |   |    |     |     |
|  |відповідні   |   |   |    |     |     |
|  |послуги     |   |   |    |     |     |
|---+----------------+------+------+--------+---------+----------|
|  |Коефіцієнти   |   | бал | 0,83 | 1   | 0,5   |
|---+----------------+------+------+--------+---------+----------|
|  |Розрахунок балів| 100 |   |  83  | 100   | 50    |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|4 |Конкретизація  |   | чол. |  13  | 18   | 15    |
|  |показників   |   |   |    |     |     |
|  |соціальних   |   |   |    |     |     |
|  |послуг     |   |   |    |     |     |
|---+----------------+------+------+--------+---------+----------|
|  |Коефіцієнти   |   | бал |  1  | 0,72  |0,87   |
|---+----------------+------+------+--------+---------+----------|
|  |Розрахунок балів| 100 | бал | 100  | 72   | 87    |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|5 |Ціна соціальних |   | грн. | 2100 | 1097  |1035   |
|  |послуг     |   |   |    |     |     |
|---+----------------+------+------+--------+---------+----------|
|  |Коефіцієнти   |   | бал |2100/  |1097/  |1035/   |
|  |        |   |   |1035 = |1035 =  |1035 = 1 |
|  |        |   |   |2,03  |1,06   |     |
|---+----------------+------+------+--------+---------+----------|
|  |Розрахунок балів| 400 |   |400/2,03|400/1,06 |400/1   |
|  |        |   |   | = 197 |= 377  |= 400   |
|----------------------------------------------------------------|
|                                |
|----------------------------------------------------------------|
|  |Всього     | 1000 | бал | 780  | 739   | 632   |
|  |        |   |   | пере- |     |     |
|  |        |   |   | можець |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту державної
 політики у справах інвалідів
 та людей похилого віку               І.І.Тарабукіна
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner