Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 9/29 від 17.02.2003

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            23.07.2004 N 415
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 липня 2004 р.
                   за N 941/9540
 
 
     Про затвердження Порядку проведення одноразової
    інвентаризації платників податку на додану вартість
 
 
   На виконання вимог Указу Президента України від 23 червня
2004 року N 671/2004 ( 671/2004 ) "Про невідкладні заходи щодо
підвищення ефективності справляння податку на додану вартість", з
метою  визначення кола платників податку на додану вартість
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити форму інвентаризаційної картки платника податку
на  додану  вартість  та  Порядок  проведення  одноразової
інвентаризації платників податку на додану вартість (далі -
Порядок).
 
   2. Головам ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві і Севастополі забезпечити:
 
   2.1. Проведення масово-роз'яснювальної роботи серед суб'єктів
підприємницької діяльності через засоби масової інформації щодо
здійснення одноразової інвентаризації платників податку на додану
вартість.
 
   2.2. Проведення за станом на 1 липня 2004 року одноразової
інвентаризації платників податку на додану вартість.
 
   3. Управлінню справами (Гошовському М.В.) у десятиденний
термін  від  дня  підписання  цього наказу забезпечити його
тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.
 
   4. Департаменту     громадських    зв'язків    та
масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В.П.) після  державної
реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у засобах
масової інформації. Провести роз'яснювальну роботу з платниками
щодо порядку та доцільності проведення інвентаризації платників
податку на додану вартість.
 
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                        Ф.О.Ярошенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   23.07.2004 N 415
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 липня 2004 р.
                   за N 941/9540
 
 
               ПОРЯДОК
     проведення одноразової інвентаризації платників
          податку на додану вартість
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Повна одноразова інвентаризація платників податку на
додану вартість проводиться органами державної податкової служби
України відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України "Про
державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) (із змінами і
доповненнями) та статті 5 Указу Президента України від 23 червня
2004 року N 671/2004 ( 671/2004 ) "Про невідкладні заходи щодо
підвищення ефективності справляння податку на додану вартість".
 
   1.2. Головною  метою  інвентаризації  є  визначення кола
платників податку на додану вартість за видами діяльності, яку
фактично здійснюють такі платники.
 
        2. Порядок проведення інвентаризації
 
   2.1. Усі платники, які одержали свідоцтва про реєстрацію
платника податку на додану вартість,  зобов'язані  заповнити
Інвентаризаційну картку  платника  податку на додану вартість
(далі - Картка) за станом на 1 липня 2004 року та подати її до
органу державної податкової служби за місцем реєстрації до 15
вересня 2004 року.
 
           3. Порядок заповнення
      Інвентаризаційної картки платника податку
            на додану вартість
 
   3.1. Картка складається в двох примірниках, оригінал якої
подається до органу державної податкової служби, копія залишається
у платника.
 
   3.2 Картка може бути подана: на паперових  носіях;  на
магнітних  носіях з роздрукованими копіями файлів; поштою з
відміткою про отримання.
 
   3.3. Картка заповнюється таким  чином,  щоб  забезпечити
збереження записів у ній та вільне читання тексту (цифр) протягом
установленого терміну зберігання для податкової декларації з
податку на додану вартість. Картка може бути заповнена від руки
чорнильною чи кульковою ручкою або видрукувана (заповнення олівцем
не допускається), без виправлень і помарок, у рядках, де відсутні
дані для заповнення, має бути проставлений прочерк.
 
   3.4. Дані, наведені в Картці, мають  відповідати  даним
бухгалтерського та податкового обліку, установчих документів;
достовірність даних підтверджується: підписом платника,  якщо
платник - фізична особа, в інших випадках (особа, яка визначена як
платник податку на додану вартість, крім фізичних осіб)  -
підписами відповідальних посадових осіб (керівника, головного
бухгалтера) та печаткою.
 
   3.5. У  рядку  06  "Місцезнаходження  платника  податку"
зазначається місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу
юридичної особи, а в разі його відсутності - місцезнаходження
іншого органу чи особи, уповноваженої діяти від імені юридичної
особи без довіреності, за певною адресою, яка вказана засновниками
(учасниками) в установчих документах і за якою здійснюється
зв'язок з юридичною особою. Для фізичної особи - місце постійного
проживання.
 
   3.6. У рядку 07 "Фактичні види діяльності" проставляються
коди відповідно до Державного класифікатора "Класифікація видів
економічної діяльності" (ДК 009-96) (КВЕД), затвердженого наказом
Державного комітету України по стандартизації, метрології та
сертифікації від 22.10.96 N 441 ( v0441217-96 ), та зазначається
їх питома вага в загальному обсязі продажу за  І  півріччя
2004 року. У разі значної кількості видів діяльності до Картки
додається додаток із зазначенням необхідної інформації з відміткою
про це в Картці.
 
   3.7. У рядку 08 "Ознака ЗЕД" проставляється відмітка "Х" про
проведення вказаних видів діяльності в І півріччі 2004 року.
 
   3.8. У рядку 09 "Ознака здійснення господарської діяльності"
відображається періодичність здійснення діяльності:
   "На постійній основі" -  у  разі  здійснення  платником
фінансово-господарської діяльності без перерв з моменту реєстрації
платником податку на додану вартість;
   "Нерегулярно" -  у разі відсутності здійснення платником
фінансово-господарської діяльності в окремих звітних періодах;
   "Сезонно" -    у    разі   здійснення   платником
фінансово-господарської діяльності в окремі періоди календарного
року, що пов'язано із специфікою діяльності платника відповідно до
норм постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 1997 року
N 278 ( 278-97-п ) "Про затвердження списку сезонних робіт і
сезонних галузей" (із змінами і доповненнями).
 
   3.9. Рядок 10 "Дані про пов'язаних  осіб"  заповнюється
відповідно до пункту 1.26 Закону України від 28 грудня 1994 року
N 334/94-ВР ( 334/94-ВР ) "Про оподаткування прибутку підприємств"
(із змінами і доповненнями).
 
   3.10. У рядку 11 "Дані за договорами про спільну діяльність"
платником зазначаються відомості про укладені договори про спільну
діяльність з іншими суб'єктами підприємницької діяльності згідно з
пунктом 7.7 Закону України від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР
( 334/94-ВР ) "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами
і доповненнями).
 
   3.11. У рядку 12 "Дані про відокремлені підрозділи (філії)"
проставляються дані про філії, інші відокремлені підрозділи або
представництва, які перебувають поза місцезнаходженням головного
підприємства, із зазначенням фактичного виду діяльності в розрізі
кожного підрозділу (філії). У разі значної кількості відокремлених
підрозділів до Картки додається додаток із зазначенням необхідної
інформації з відміткою про це в Картці. Якщо відокремлений
підрозділ (філія) не є платником податку на додану вартість,
заповнюються такі  графи:  "назва",  "код  за   ЄДРПОУ",
"місцезнаходження", "КВЕД".
 
   3.12. У  рядку  13.1  "Наявність  дозволів  (ліцензій)"
перераховуються  платником  наявні  на  момент  проведення
інвентаризації дозволи (ліцензії) в розрізі видів діяльності із
зазначенням органу, який видав дозвіл (ліцензію), реквізитів
дозволів (ліцензії) та терміну їх дії.
   У разі наявності значної кількості ліцензій на один вид
діяльності зазначається їх кількість.
 
   3.13. У рядку 14 "Наявність приміщень, активів, персоналу"
зазначається наявність приміщень та активів, які використовуються
підприємством у господарській діяльності (проставляється позначка
"Х"). У разі наявності орендованих приміщень, активів надається
інформація про орендодавців.
 
   3.14. У  рядку  14.3 "Персонал" відображається кількість
штатних працівників облікового складу юридичної особи чи фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності (відповідно до пункту
3.1.6 Порядку,  затвердженого  наказом  Державної  податкової
адміністрації України від 29.09.2003 за N 451 ( z0960-03 ) "Про
затвердження  форми  податкового  розрахунку  сум  доходів,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум
утриманого з них податку (Ф N 1 ДФ) та Порядку заповнення та
подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум
утриманого з них податку", який зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 22.10.2003 за N 960/8281).
 
 Директор Департаменту
 контрольно-перевірочної роботи            С.О.Джигалов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   23.07.2004 N 415
 
 
 
------------------------------------------------------------------
|01 |ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА КАРТКА ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ |
|---+------------------------------------------------------------|
|02 |Платник|                          |
------------------------------------------------------------------
 (назва - для юридичної особи;
 прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи;
 для спільної діяльності - назва, дата та номер договору)
------------------------------------------------------------------
|021|- юридична| | | | | | | | |Ідентифікаційний номер платника |
|  | особа  | | | | | | | | |згідно з ЄДРПОУ         |
|---+----------+-------+-+-+-+----                |
|022|- фізична || | | || | | | | |Ідентифікаційний номер платника|
|  | особа  || | | || | | | | |     згідно з ДРФО     |
|---+----------+-------+-+-+-+-+-|                |
|023|- спільна | | | | | | | | | |Реєстраційний (обліковий) номер|
|  |діяльність| | | | | | | | | |      платника      |
|---+------------------------------------------------------------|
|03 |Договір про спільну діяльність від "___"_____ 200_ р. N ___ |
|---+------------------------------------------------------------|
|04 |Номер     |                       |
|  |свідоцтва   |                       |
|  |про державну |                       |
|  |реєстрацію,  |                       |
|  |дата, ким   |                       |
|  |видано    |                       |
|---+--------------+---------------------------------------------|
|05 |Індивідуальний| | | | | | | | | | | | | |         |
|  |податковий  | | | | | | | | | | | | | |         |
|  |номер платника| | | | | | | | | | | | | |         |
|  |ПДВ      | | | | | | | | | | | | | |         |
---------------------------------------------- -------------------
                       (номер свідоцтва про
                     реєстрацію платника ПДВ)
------------------------------------------------------------------
|06 |Місцезнаходження платника  |Поштовий індекс| | | | |  |
|  |податку (юридична особа)  |---------------+---------------|
|  |Місце проживання      |Телефон    |        |
|  |(фізична особа)       |        |        |
|  |____________________    |---------------+---------------|
|  |___________________________ |Факс      |        |
|  |___________________________ |-------------------------------|
|  |___________________________ |                |
|---+------------------------------------------------------------|
|07 |Фактичні види діяльності                  |
----+------------------------------------------------------------|
  |КВЕД        |                    |
  |--------------------+---------------------------------------|
  |КВЕД        |                    |
  --------------------------------------------------------------
 (група та розділ за КВЕД)  (назва виду діяльності)
 
------------------------------------------------------------------
|08 |Ознака ЗЕД  |Експорт   |                |
|  |       |-------------+-------------------------------|
|  |       |Імпорт    |                |
|  |       |-------------+-------------------------------|
|  |       |Операції з  |                |
|  |       |давальницькою|                |
|  |       |сировиною  |                |
|---+----------------------------+-------------------------------|
|09 |Ознака     |На постійній|                |
|  |здійснення   |основі   |                |
|  |господарської |------------+-------------------------------|
|  |діяльності   |Нерегулярно |                |
|  |        |------------+-------------------------------|
|  |        |Сезонно   |                |
|  |        |------------+-------------------------------|
|  |        |Відсутня  |                |
|---+------------------------------------------------------------|
|10 |Дані про пов'язаних осіб                  |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |       | | | | | | | | | | | | |            |
|--+-------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----------------------|
|2 |       | | | | | | | | | | | | |            |
|--+-------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----------------------|
|3 |       | | | | | | | | | | | | |            |
|--+-------------+-----------------------+-----------------------|
| |  (назва)  |  (Код за ЄДРПОУ або |    (статус)    |
| |       |ідентифікаційний номер)|            |
|----------------------------------------------------------------|
|11 |Дані за договорами про  |        |         |
|  |спільну діяльність    |        |         |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|1 |       | | | | | | | | | | | | |            |
|--+-------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----------------------|
|2 |       | | | | | | | | | | | | |            |
|--+-------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-----------------------|
|3 |       | | | | | | | | | | | | |            |
|--+-------------+-----------------------+-----------------------|
| |  (назва)  |  (Код за ЄДРПОУ або |    (статус)    |
| |       |ідентифікаційний номер)|            |
| |       |            |            |
| |       |            |            |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|12 |Дані про відокремлені підрозділи (філії)          |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| |Назва|Код за| Місце-| N свідоцтва  | Індивідуальний |КВЕД|
| |   |ЄДРПОУ|знаход-| платника ПДВ | податковий номер |  |
| |   |   | ження |        |         |  |
| |   |   |    |        |         |  |
| |   |   |    |        |         |  |
|--+-----+------+-------+-----------------------------------+----|
|1 |   |   |    | | | | | | | | | ||| | | | | | |||||  |
|--+-----+------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-| |++-+-+-+-+-+-+++++----|
|2 |   |   |    | | | | | | | | | ||| | | | | | |||||  |
|--+-----+------+-------+-+-+-+-+-+-+-+-| |++-+-+-+-+-+-+++++----|
|3 |   |   |    | | | | | | | | | ||| | | | | | |||||  |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|13 |Наявність дозволів (ліцензій) |Так ----- |Ні -----    |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|131 |   Вид діяльності       |   Кількість     |
|   |---------------------------------+------------------------|
|   |                 |            |
|   |---------------------------------+------------------------|
|   |                 |            |
|   |---------------------------------+------------------------|
|   |                 |            |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|14  |Наявність приміщень, активів, персоналу          |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|141 |Приміщення|Власні|Орендо-| Орендодавець (назва, код за  |
|   |     |   | вані | ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер)|
|-----+----------+------+-------+--------------------------------|
|141.1|Наявність |   |    |                |
|   |офісних  |   |    |                |
|   |приміщень |   |    |                |
|-----+----------+------+-------+--------------------------------|
|141.2|Наявність |   |    |                |
|   |торгових |   |    |                |
|   |приміщень |   |    |                |
|-----+----------+------+-------+--------------------------------|
|141.3|Наявність |   |    |                |
|   |складів  |   |    |                |
|-----+----------+------+-------+--------------------------------|
|141.4|Відсутні |   |    |                |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|142 |Активи   |Власні|Орендо-|  Орендодавець (назва, код  |
|   |      |   | вані | за ЄДРПОУ, ідентифікаційний |
|   |      |   |    |      номер)      |
|-----+------------+------+-------+------------------------------|
|142.1|Наявність  |   |    |               |
|   |виробничого |   |    |               |
|   |обладнання |   |    |               |
|-----+------------+------+-------+------------------------------|
|142.2|Наявність  |   |    |               |
|   |транспортних|   |    |               |
|   |засобів   |   |    |               |
|-----+------------+------+-------+------------------------------|
|142.3|Наявність  |   |    |               |
|   |оргтехніки |   |    |               |
|-----+------------+------+-------+------------------------------|
|142.4|Наявність  |   |    |               |
|   |РРО     |   |    |               |
|-----+------------+------+-------+------------------------------|
|142.5|Наявність  |   |    |               |
|   |товарів,  |   |    |               |
|   |матеріалів |   |    |               |
|-----+------------+------+-------+------------------------------|
|142.6|Відсутні  |   |    |               |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|143 |Персонал -----  |Кількість (чол.)            |
|   |     -----  |                    |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник     ____________________________________
          (підпис) (ініціали та прізвище)   -------
                            | М.П.|
 Платник ПДВ   ____________________________________ -------
 (фізична особа)  (підпис) (ініціали та прізвище)
 
 Директор департаменту
 контрольно-перевірочної роботи            С.О.Джигалов<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner