Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 85 від 12.02.2003

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок справляння акцизного збору в разі ввезення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на митну територію України, затвердженої наказом Держмитслужби України від 21.01.2000 N 33


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

     НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

              Н А К А З
 
            20.07.2004 N 107
 
 
    Про затвердження Положення про порядок підготовки і
    прийняття рішення трудового арбітражу при вирішенні
       колективного трудового спору (конфлікту)
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  порядок  вирішення
колективних  трудових спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ) та
Положення про Національну службу посередництва і примирення,
затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року
N 1258/98 ( 1258/98 ), із змінами, затвердженими Указом Президента
України від 30 грудня 2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ), з метою
подальшого  вдосконалення  нормативно-правового  забезпечення
примирних  процедур по вирішенню колективних трудових спорів
(конфліктів), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок підготовки і прийняття
рішення трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового
спору (конфлікту), виклавши його в новій редакції (додається).
 
   2. Вважати таким, що втратили чинність:
   - наказ Національної служби посередництва і примирення від
20.09.1999 року N 88 ( v0088299-99 ) "Про затвердження Положення
про порядок підготовки і прийняття рішення трудового арбітражу при
вирішенні колективного трудового спору (конфлікту)";
   - пункт  6  наказу  Національної служби посередництва і
примирення від 08.09.2003 року N 412 ( v0412299-03 ) "Про внесення
змін  і  доповнень  до  окремих наказів Національної служби
посередництва і примирення".
 
   3. Положення про порядок підготовки і прийняття рішення
трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового спору
(конфлікту) в новій редакції опублікувати в Бюлетені Національної
служби посередництва і примирення.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Національної служби
 посередництва і примирення               В.Руденко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Національної служби
                   посередництва і примирення
                   20.07.2004 N 107
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок підготовки і прийняття рішення
     трудового арбітражу при вирішенні колективного
          трудового спору (конфлікту)
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про порядок підготовки і прийняття рішення
трудового арбітражу при вирішенні колективного трудового спору
(конфлікту) (далі - Положення) розроблене відповідно до статей 11,
12 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових
спорів (конфліктів)" ( 137/98-ВР ), Положення про Національну
службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента
України від 17 листопада 1998 року N 1258/98 ( 1258/98 ), із
змінами, затвердженими Указом Президента України від 30 грудня
2000 року N 1393/2000 ( 1393/2000 ).
 
   1.2. Положення встановлює норми підготовки рішення, вимоги до
його змісту, прийняття, оприлюднення та доведення  його  до
виконавців.
 
   1.3. Відповідно до частини другої статті 12 Закону України
"Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"
( 137/98-ВР  ),  при  вирішенні колективного трудового спору
(конфлікту) трудовий арбітраж приймає рішення у десятиденний строк
з дня його створення. Строки розгляду колективного трудового
спору, передбачені частиною другою статті 12 Закону України "Про
порядок  вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)",
можуть бути продовжені до двадцяти днів лише за рішенням більшості
членів трудового арбітражу.
 
    2. Порядок підготовки рішення трудового арбітражу
 
   2.1. Розгляд  справи  трудовим  арбітражем починається з
прийняття рішення про взяття вимог найманих працівників або
профспілки в даному колективному трудовому спорі до розгляду.
   При розгляді  справи   трудовим   арбітражем   можуть
встановлюватися  строки  для надання пояснень, подання заяв,
документів, доказів по справі та вчинення інших процесуальних дій.
2.2. Трудовий арбітраж на початку розгляду може з'ясувати у сторін
можливість закінчити справу та в подальшому сприяти вирішенню
спору шляхом укладення угоди про вирішення колективного трудового
спору (конфлікту) на всіх стадіях роботи трудового арбітражу.
   Сторони мають право закінчити справу укладенням угоди про
вирішення колективного трудового спору (конфлікту) як до початку
роботи трудового арбітражу, так і на будь-якій його стадії, до
прийняття рішення.
   За клопотанням сторін трудовий арбітраж може прийняти рішення
про затвердження угоди про вирішення колективного трудового спору
(конфлікту). Угода про вирішення колективного трудового спору
(конфлікту) може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо
предмета  спору. В цьому випадку зміст угоди про вирішення
колективного  трудового  спору  (конфлікту)   викладається
безпосередньо в рішенні трудового арбітражу.
 
   2.3. Трудовий арбітраж під час своєї роботи зобов'язаний
забезпечити дотримання принципу змагальності сторін колективного
трудового спору (конфлікту) та свободи в наданні ними своїх
доказів і у доведенні їх переконливості.
   Обов'язок доказування покладається на сторони колективного
трудового спору (конфлікту): кожна сторона повинна довести ті
обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і
заперечень.
   Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких трудовий
арбітраж встановлює наявність або відсутність  обставин,  що
обїрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інші обставини, що
мають значення для правильного вирішення спору.
   Засоби доказування визначаються Регламентом роботи трудового
арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору
(конфлікту) ( v0092299-02 ).
   Трудовий арбітраж надає  допомогу  сторонам  колективного
трудового  спору  (конфлікту)  у збиранні доказів. Виявляючи
активність у доказовій сфері, трудовий арбітраж повинен виходити з
інтересів вирішення колективного трудового спору (конфлікту) з
використанням всіх можливостей, не заборонених законодавством.
   Трудовий арбітраж зобов'язаний вчиняти дії, спрямовані на
врегулювання колективного трудового спору, в тому числі і ті, які
пов'язані з витребуванням необхідних доказів. Обставини справи,
які за законом повинні бути підтверджені  певними  засобами
доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами
доказування.
   Кожна сторона спору повинна у трудовому арбітражі довести ті
обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і
заперечень.
   Трудовий арбітраж має право вимагати від сторін надання
доказів,  необхідних  для повного, всебічного і об'єктивного
вирішення спору.
   Якщо трудовий арбітраж визнає за необхідне одержати документи
від підприємств, установ, організацій, які не є учасниками даного
колективного  трудового спору (конфлікту), він своєю ухвалою
уповноважує сторони або одну із сторін одержати  відповідні
документи та надати їх трудовому арбітражу.
   Сторони повинні надавати трудовому  арбітражу  докази  в
оригіналах чи в належним чином засвідчених копіях. Всі зібрані
письмові докази разом з процесуальними документами сторін та
трудового арбітражу повинні зберігатися у справі в прошитому та
пронумерованому вигляді.
   Всі заяви, документи або інша інформація, що подаються однією
із сторін трудовому арбітражу, повинні бути передані іншій стороні
колективного трудового спору (конфлікту). Сторонам повинні бути
передані також будь-які висновки експертів або інші документи
доказового характеру, які можуть впливати на рішення трудового
арбітражу.
 
   2.4. Розгляд  колективного  трудового  спору  (конфлікту)
трудовим  арбітражем  здійснюється  з  обов'язковою  участю
представників сторін.
   Трудовий арбітраж під час розгляду справи повинен забезпечити
додержання принципу змагальності сторін, рівні можливості та
свободу сторонам у наданні ними доказів і у доведенні перед
трудовим арбітражем їх переконливості.
 
   2.5. Ненадання витребуваних трудовим арбітражем  доказів,
інших письмових документів чи матеріалів, неявка на засідання
трудового арбітражу сторін або їхніх представників, які належним
чином були повідомлені про розгляд справи і проведення засідання
трудового арбітражу, не є перешкодою для розгляду  трудовим
арбітражем колективного трудового спору (конфлікту) і прийняття
рішення, якщо причина ненадання документів або неявки сторін на
засідання визнана трудовим арбітражем неповажною.
 
   2.6. Невиконання або неналежне виконання однією із сторін
вимог щодо необхідності вчинення певних дій, передбачених цим
Положенням чи Регламентом роботи трудового арбітражу по розгляду і
вирішенню колективного трудового спору ( v0092299-02 ), не є
підставою для надання трудовим арбітражем переваг аргументам та
доказам, наведеним та поданим іншою стороною.
 
   2.7. З метою правильного вирішення спору трудовий арбітраж
має  право  зобов'язати сторони чи одну із сторін замовити
проведення експертизи для роз'яснення питань, що  потребують
спеціальних знань, про що трудовий арбітраж приймає відповідне
рішення. Наслідки невиконання стороною цих вимог визначаються
Регламентом роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню
колективного трудового спору (конфлікту) ( v0092299-02 ).
 
   2.8. Рішення  трудового  арбітражу  приймається  після
дослідження  усіх  обставин  справи більшістю голосів членів
трудового арбітражу, які входять до складу трудового арбітражу.
 
   2.9. Право внесення пропозицій до проекту рішення трудового
арбітражу мають члени трудового арбітражу, представники сторін
колективного  трудового  спору  (конфлікту),  представники
Національної служби посередництва і примирення.
 
   2.10. У разі необхідності, зокрема, за зверненням членів
трудового арбітражу, трудовий арбітраж проводить обговорення і
приймає рішення щодо основних положень, принципів, критеріїв, на
яких має бути засновано чи доопрацьовано відповідний проект
рішення.
 
   2.11. Рішення  трудового  арбітражу  приймається на його
засіданні після його обговорення шляхом відкритого фіксованого
(поіменного) голосування кожного члена трудового арбітражу. Проект
рішення, який не отримав необхідної  більшості  голосів  на
підтримку, вважається відхиленим. Таке відхилення проекту рішення
заноситься до протоколу засідання.
 
   2.12. Рішення трудового арбітражу приймається по  кожній
окремій висунутій найманими працівниками або профспілкою вимозі.
 
   2.13. Текст рішення трудового арбітражу оформляється відразу
ж після його прийняття членами трудового арбітражу.
 
        3. Зміст рішення трудового арбітражу
 
   3.1. Рішення трудового арбітражу викладається у письмовій
формі і підписується повним складом трудового арбітражу, що
розглядав справу, в тому числі і членом трудового арбітражу, який
має  окрему  думку.  Окрема думка члена трудового арбітражу
викладається письмово та додається до рішення трудового арбітражу.
 
   3.2. Рішення трудового арбітражу складається із вступної,
описової, мотивувальної і резолютивної частин.
   У вступній частині вказуються:
   назва трудового арбітражу;
   дата прийняття рішення;
   склад трудового арбітражу;
   місце розгляду;
   сторони, їх представники та інші учасники засідання трудового
арбітражу, що брали участь у розгляді справи трудовим арбітражем;
   висновок про компетенцію трудового арбітражу.
   В описовій частині вказуються стислий виклад вимог найманих
працівників або профспілки, заяв, пояснень, клопотань сторін та
їхніх представників, інших  учасників  розгляду  колективного
трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем.
   У мотивувальній частині вказуються:
   стислий виклад вимог найманих працівників або профспілки,
заяв, пояснень, клопотань сторін та їхніх представників, інших
учасників  розгляду  колективного трудового спору (конфлікту)
трудовим арбітражем;
   встановлені обставини справи, підстави виникнення спору;
   докази, на підставі яких прийнято рішення;
   зміст угоди  про  вирішення колективного трудового спору
(конфлікту), якщо вона укладена сторонами;
   мотиви, з яких трудовий арбітраж відхилив доводи, докази та
заявлені під час розгляду клопотання сторін;
   У резолютивній частині вказуються:
   висновок про задоволення вимог найманих працівників  або
профспілки чи про відмову в задоволенні повністю або частково по
кожній із заявлених вимог;
   норми законодавства, якими керувався трудовий арбітраж при
прийнятті рішення.
 
   3.3. Висновки трудового арбітражу, що містяться в рішенні по
справі, не можуть залежати від настання або ненастання будь-яких
обставин.
 
   3.4. У разі задоволення вимог найманих працівників  або
профспілки у резолютивній частині рішення зазначаються:
   сторона, на користь якої вирішено спір;
   сторона, яка за рішенням трудового арбітражу зобов'язана
виконати певні дії або утриматися від виконання певних дій;
   розмір грошової суми, яка підлягає відшкодуванню відповідно
до вимог найманих працівників або профспілки, та/або дії, які
підлягають виконанню або від виконання яких сторона має утриматися
за рішенням трудового арбітражу;
   строк сплати коштів та/або строк і спосіб виконання таких
дій;
   інші обставини, які трудовий арбітраж вважає за необхідне
зазначити.
 
   3.5. Трудовий арбітраж приймає  рішення  про  припинення
розгляду  колективного  трудового  спору (конфлікту) в таких
випадках:
   - спір  не  підлягає  вирішенню  у  трудовому арбітражі
(розбіжності не є  предметом  колективного  трудового  спору
(конфлікту);
   - була  порушена  послідовність  застосування  примирних
процедур;
   - є рішення суду між тими ж сторонами, з того ж предмета і з
тих самих підстав;
   - представницький орган найманих працівників або профспілки
відмовився від висунутих найманими працівниками або профспілкою
вимог;
   - сторони уклали угоду про вирішення колективного трудового
спору (конфлікту);
   - підприємство, установу чи організацію, на якому виник
колективний трудовий спір (конфлікт), ліквідовано;
   - трудовий арбітраж є некомпетентним щодо переданого на його
розгляд спору.
 
   3.6. Рішення трудового арбітражу є обов'язковим до виконання,
якщо сторони колективного трудового спору (конфлікту) попередньо
про це домовились.
 
   3.7. Рішення трудового арбітражу є остаточним і оскарженню не
підлягає, крім випадків, передбачених законодавством України.
 
   3.8. З питань, що виникають у процесі розгляду справи і не
стосуються суті спору, трудовий арбітраж постановляє ухвали.
 
    4. Порядок оприлюднення рішення трудового арбітражу
 
   4.1. Рішення оголошується на засіданні трудового арбітражу.
 
   4.2. Трудовий арбітраж вправі оголосити лише  резолютивну
частину рішення. У цьому випадку, якщо сторони не погодили строк
направлення їм рішення, мотивоване рішення має бути направлене
сторонам у строк, який не перевищує трьох днів з дня оголошення
резолютивної частини рішення. Кожній стороні і НСПП направляється
по одному примірнику рішення. У разі відмови сторони одержати
рішення трудового арбітражу або її неявки без поважних причин на
засідання трудового арбітражу, де воно оголошується, рішення
вважається таким, що оголошене сторонам, про що на рішенні
робиться відповідна відмітка, а копія такого рішення надсилається
такій стороні.
 
   4.3. Рішення  трудового  арбітражу  оголошується  головою
трудового арбітражу публічно, тобто в присутності сторонньої
публіки, проте без розголошення відомостей, заради збереження
таємниці яких воно постановлялось у закритому засіданні трудового
арбітражу (відомості, що є державною або комерційною таємницею, та
інші, які не підлягають розголошенню, не повинні включатися до
тексту рішення).
 
    5. Порядок направлення рішення трудового арбітражу
    сторонам колективного трудового спору (конфлікту)
     та відповідним юридичним особам для виконання
 
   5.1. Рішення трудового арбітражу не пізніше ніж в триденний
строк після його прийняття надсилається сторонам колективного
трудового спору (конфлікту), виконавцям, визначеним цим рішенням,
та НСПП або її відділенням в Автономній Республіці Крим та
областях.
 
   5.2. Якщо в рішенні трудового арбітражу визначено звернення
до НСПП з проханням його надсилання виконавцям, визначеним цим
рішеннями, то  відразу  ж  після  його  підписання  рішення
направляється НСПП, яка негайно направляє його із супровідним
листом виконавцям.
 
   5.3. Рішення трудового арбітражу по розгляду колективних
трудових спорів (конфліктів) на виробничому та територіальному
рівнях направляються відділеннями НСПП в Автономній Республіці
Крим та областях, а по розгляду колективних трудових спорах на
виробничому та територіальному рівнях  в  містах  Києві  та
Севастополі - НСПП.
 
   5.4. Рішення трудового арбітражу по розгляду колективних
трудових спорів (конфліктів) на виробничому, якщо підприємство має
структурні    підрозділи    на   території   більшості
адміністративно-територіальних  одиниць  України,  визначених
частиною другою статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
галузевому, територіально-галузевому  і  національному  рівнях
направляються НСПП.
 
   5.5. Рішення  трудового арбітражу розглядається сторонами
колективного трудового спору (конфлікту) в семиденний строк після
його  отримання. Якщо рішення трудового арбітражу не змогло
врегулювати розбіжності між сторонами колективного трудового спору
(конфлікту), то причини розбіжностей з обгрунтуванням позицій
сторін у письмовій формі доводяться у триденний строк після
розгляду до відома кожної із сторін колективного трудового спору
(конфлікту) та НСПП або її відділень в Автономній Республіці Крим
та областях.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner