Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 22/33 від 09.01.2003

Про внесення змін до Порядку оцінки вартості дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного та декоративного каміння під час приватизації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           08.07.2004 N 494/383
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 липня 2004 р.
                   за N 912/9511
 
 
      Про затвердження Порядку обміну інформацією
      щодо обігу, обліку та погашення податкових
         векселів для забезпечення звірки
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
                       митної служби
     N 979/453 ( z1309-05 ) від 14.10.2005
     N 1029/674 ( z1369-07 ) від 06.12.2007 }
 
 
   Відповідно до пункту 3 Порядку взаємодії митних органів і
органів державної податкової служби під час проведення звіряння
даних щодо обігу, обліку та погашення податкових векселів та
здійснення  контролю  за  цільовим використанням імпортованих
товарів, митне оформлення яких здійснюється із застосуванням
податкового векселя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18 лютого 2004 року N  178  (  178-2004-п  ),
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок обміну інформацією щодо обігу, обліку
та погашення податкових векселів для забезпечення звірки, що
додається.
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби Войцещука А.Д. та заступника Голови
Державної податкової адміністрації Москаленко В.М.
 
 Голова Державної
 митної служби України               М.М.Каленський
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                Ф.О.Ярошенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України,
                   Державної податкової
                   адміністрації України
                   08.07.2004 N 494/383
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 липня 2004 р.
                   за N 912/9511
 
 
               ПОРЯДОК
       обміну інформацією щодо обігу, обліку
         та погашення податкових векселів
           для забезпечення звірки
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено на виконання пункту 3 Порядку
взаємодії митних органів і органів державної податкової служби під
час проведення звіряння даних щодо обігу, обліку та погашення
податкових  векселів  та  здійснення  контролю  за  цільовим
використанням  імпортованих  товарів,  митне  оформлення яких
здійснюється із застосуванням податкового векселя, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 року
N 178 ( 178-2004-п ).
 
   1.2. Порядок визначає:
   основні засади   звіряння  результатів  адміністрування
податкового векселя в митних органах з результатами, отриманими в
податкових органах;
   порядок інформування постійно діючих спільних робочих груп
про наявність недоліків в адмініструванні податкового векселя.
 
   1.3. Звіряння  даних  про  податкові  векселі передбачає
перевірку та узгодження інформації про податкові векселі, видані
платниками податку на додану вартість в оплату податку на додану
вартість при митному оформленні імпортних товарів, з  метою
встановлення контролю за повнотою обліку, обігу та погашення таких
векселів та недопущення втрат бюджету.
   Результати звіряння  даних  про видані податкові векселі
відображаються в Протоколі звірки даних щодо обігу, обліку та
погашення податкових векселів, виданих платниками податку на
додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну
територію  України на суму податкового зобов'язання (далі -
Протокол) в електронному вигляді за формою, що  наведена  в
додатку 1.
 
   1.4. Звітний період, за який здійснюються обмін та звіряння
даних, до 31.08.2004 становить один тиждень, обмін інформацією в
цей період здійснюється на другий робочий день після звітного
періоду.
   З 01.09.2004  звітний період становить одну добу, обмін
інформацією в цей період здійснюється до 17 години дня, наступного
за звітним періодом. 
   Інформація стосується податкових векселів, виданих платникам
податку на додану вартість в оплату податку на додану вартість при
митному оформленні імпортних товарів протягом звітного періоду.
 
   1.5. Податковий орган - державні податкові адміністрації в
Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях.
 
   1.6. Митний орган - регіональна митниця, митниця, митниця
прямого підпорядкування.
 
         2. Звіряння даних щодо обігу,
          обліку та погашення векселів
 
   2.1. Державна митна служба України в строки, визначені в
пункті 1.4 цього Порядку ( z0912-04 ), надає Державній податковій
адміністрації  України в електронному вигляді інформацію про
податкові векселі, видані платниками податку на додану вартість,
отриману від митних органів за попередній звітний період, за
формою, наведеною в додатку 2. ( Пункт 2.1 в редакції Наказу
Державної митної служби N 979/453 ( z1309-05 ) від 14.10.2005 )
 
   2.2. Державна  податкова  адміністрація України проводить
звірку цієї інформації з інформацією щодо виданих платниками
податку на додану вартість податкових векселів на сплату податку
на додану вартість, наявною в Державній податковій адміністрації
України.
   У термін, визначений в п.1.4 цього Порядку, результати звірки
оформлюються у вигляді Протоколу за формою, наведеною у додатку 1.
Протокол в електронному вигляді надсилається засобами електронного
зв'язку Державній митній службі України.
 
   2.3. Разом з Протоколом Державна податкова адміністрація
України надає Державній митній службі України в електронному
вигляді інформацію про погашені податкові векселі, які було
погашено  протягом попереднього звітного періоду, за формою,
наведеною в додатку 3. ( Абзац перший пункту 2.3 в редакції Наказу
Державної митної служби N 979/453 ( z1309-05 ) від 14.10.2005 )
   У разі наявності зауважень  до  порядку  адміністрування
векселів щодо окремого суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
(далі - ЗЕД) Державна податкова адміністрація надає відповідні
пропозиції Державній митній службі України.
   Додатково до зазначеної вище інформації Державна митна служба
України  та  Державна податкова адміністрації України можуть
надавати пропозиції щодо врегулювання виявлених розбіжностей.
 
   2.4. Пропозиції, надані під час звірки відповідно Державною
податковою адміністрацією України та Державною митною службою,
доводяться до відповідних митних та податкових органів.
 
   2.5. За результатами пропозицій, які  надані  податковим
органом у результаті проведення взаємозвірки та узгодженого з
митним органом Протоколу, митний орган спільно з податковим
органом  інформують постійно діючу спільну робочу групу про
необхідність  перевірки  цільового  використання  визначеними
суб'єктами  ЗЕД  імпортованих товарів, митне оформлення яких
здійснюється із застосуванням податкового векселя.
 
   2.6. Державна податкова адміністрація України щоденно до 14
години надає Державній митній службі України в електронному
вигляді інформацію про перелік платників податків, що мають
податкові векселі, не погашені в строк, за станом на поточну дату
за формою, наведеною у додатку 4.
{ Главу 2 доповнено пунктом 2.6 згідно з Наказом Державної митної
служби N 1029/674 ( z1369-07 ) від 06.12.2007 }
 
        3. Технічні вимоги здійснення обміну
 
   3.1. Інформаційний обмін здійснюється засобами електронної
пошти Державної податкової адміністрації України та Державної
митної служби України.
 
   3.2 Структура запису файла даних щодо обігу, обліку та
погашення податкових векселів наведена в додатках 2 та 3 до цього
Порядку. ( Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Державної митної служби N 979/453 ( z1309-05 ) від 14.10.2005 )
 
   3.3. Ім'я файла, який надає ДПА України, - VDddmmnn.DPA, де
VD - маска імені файла, що передається до Держмитслужби України,
dd - день формування запиту, mm - місяць формування запиту, nn -
порядковий номер файла-запиту протягом поточного дня, DPA -
розширення, є умовним кодом ДПА України при обміні.
 
   3.4. Ім'я файла, який надає  Держмитслужба  України,  -
VMddmmnn.MIT, де VM - маска імені файла, що передається до
Держмитслужби України, dd - день формування запиту, mm - місяць
формування запиту, nn - порядковий номер файла-запиту протягом
поточного дня, MIT - розширення, є умовним кодом Держмитслужби
України при обміні.
 
   3.5. Структура запису файла даних щодо переліку платників
податків, які мають податкові векселі, не погашені в строк,
наведена в додатку 4 до цього Порядку.
{ Главу 3 доповнено пунктом 3.5 згідно з Наказом Державної митної
служби N 1029/674 ( z1369-07 ) від 06.12.2007 }
 
   3.6. Ім'я файла, який надає ДПА України відповідно до пункту
2.6 цього Порядку, - VNddmmnn.DPA, де VN - маска імені файла, що
передається до Держмитслужби України, dd - день формування файла,
mm - місяць формування файла, nn - порядковий номер файла протягом
поточного дня, DPA - розширення, є умовним кодом ДПА України при
обміні.
{ Главу 3 доповнено пунктом 3.6 згідно з Наказом Державної митної
служби N 1029/674 ( z1369-07 ) від 06.12.2007 }
 
       4. Захист відомостей при інформаційній
              взаємодії
 
   4.1. При  обміні  інформацією  сторони   впроваджують
організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації
з обмеженим доступом, що передається. Інформація може  бути
використана виключно з метою оподаткування і не може бути передана
третім особам.
 
   4.2.  При використанні Державною митною службою України
інформації, визначеної у пункті 2.6 цього Порядку, посилання на
джерело отримання цієї інформації є обов'язковим.
{ Главу 4 доповнено пунктом 4.2 згідно з Наказом Державної митної
служби N 1029/674 ( z1369-07 ) від 06.12.2007 }
 
          5. Відповідальні виконавці
 
   5.1. Відповідальними виконавцями Порядку визначено: директора
Департаменту інформатизації процесів оподаткування ДПА України (за
посадою) та директора Департаменту митних платежів Державної
митної служби України (за посадою). ( Пункт 5.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 979/453
( z1309-05 ) від 14.10.2005 )
 
 Заступник начальника
 Управління податків
 та зборів Державної
 митної служби України                Т.Д.Ліпіхіна
 
 Заступник Директора
 Департаменту автоматизації
 процесів оподаткування
 Державної податкової
 адміністрації України               Н.Г.Калєніченко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку обміну
                   інформацією щодо обігу,
                   обліку та погашення
                   податкових векселів
                   для забезпечення звірки
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби України
                   та ДПА України
                   від 14.10.2005 N 979/453
                   ( z1309-05 )
 
 
               ПРОТОКОЛ
      звірення даних про обіг, облік та погашення
     податкових векселів, виданих платниками податку
     на додану вартість при ввезенні (пересиланні)
      товарів на митну територію України на суму
          податкового зобов'язання,
        за станом на _____________ 200_ року
 
 
----------------------------------------------------------------------
|N | Код за |  |     Реквізити     |  Реквізити ВМД   |
|з/п| ЄДРПОУ/|  |  податкового векселя   |           |
|  |номер із|  |              |           |
|  | ДРФО |  |              |           |
|---+--------+---+----------------------------+----------------------|
|  |    | N | дата | код |сума| строк |митниця|рік|номер|дата|
|  |    |  |видачі|векселя|  | оплати |    |  |   |  |
|  |    |  |   |    |  | векселя|    |  |   |  |
|---+--------+---+------+-------+----+--------+-------+---+-----+----|
| 1 |  2  | 3 | 4  |  5  | 6 |  7  | 8  | 9 | 10 |11 |
----------------------------------------------------------------------
 
   Ініціали та прізвище особи, відповідальної за формування
Протоколу, телефон
 
( Додаток 1 в редакції Наказу Державної митної служби N 979/453
( z1309-05 ) від 14.10.2005 )
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку обміну
                   інформацією щодо обігу,
                   обліку та погашення
                   податкових векселів
                   для забезпечення звірки
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби України
                   та ДПА України
                   від 14.10.2005 N 979/453
                   ( z1309-05 )
 
 
              СТРУКТУРА
      файла даних про податкові векселі, видані
       платниками податку на додану вартість
       (надає Державна митна служба України)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |     Назва поля     |Ідентифікатор| Тип, довжина |
|з/п|               |   поля  |   поля   |
|---+-----------------------------+-------------+----------------|
| 1 |Код за ЄДРПОУ / номер ДРФО  |KOD     |NUMBER(10)   |
|---+-----------------------------+-------------+----------------|
| 2 |Назва митниці        |NAME     |VARCHAR2(60)  |
|---+-----------------------------+-------------+----------------|
| 3 |Напрямок переміщення товарів |CC_01_01   |VARCHAR2 (2)  |
|---+-----------------------------+-------------+----------------|
| 4 |Код митного режиму      |CC_01_02   |NUMBER(2)    |
|---+-----------------------------+-------------+----------------|
| 5 |Літерний код особливості   |CC_01_03   |VARCHAR2 (3)  |
|  |операції           |       |        |
|---+-----------------------------+-------------+----------------|
| 6 |Код митного органу      |CC_07_01   |NUMBER(9)    |
|---+-----------------------------+-------------+----------------|
| 7 |Рік ВМД           |CC_07_02   |NUMBER(1)    |
|---+-----------------------------+-------------+----------------|
| 8 |Номер ВМД          |CC_07_03   |NUMBER(6)    |
|---+-----------------------------+-------------+----------------|
| 9 |Дата ВМД           |DATA_VMD   |DATE(8)     |
|---+-----------------------------+-------------+----------------|
| 10|Номер векселя        |N_VEKS    |VARCHAR2(25)  |
|---+-----------------------------+-------------+----------------|
| 11|Дата видачі векселя     |D_VEKS    |DATE(8)     |
|---+-----------------------------+-------------+----------------|
| 12|Графа 47 ВМД (код векселя)  |KOD_VEKS   |NUMBER(3)    |
|---+-----------------------------+-------------+----------------|
| 13|Сума векселя         |SUM_VEKS   |NUMBER(15,2)  |
|---+-----------------------------+-------------+----------------|
| 14|Строк погашення за векселем |D_TERM    |DATE(8)     |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 2 в редакції Наказу Державної митної служби N 979/453
( z1309-05 ) від 14.10.2005 )
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку обміну
                   інформацією щодо обігу,
                   обліку та погашення
                   податкових векселів
                   для забезпечення звірки
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби України
                   та ДПА України
                   від 14.10.2005 N 979/453
                   ( z1309-05 )
 
 
              СТРУКТУРА
       файла даних про обіг, облік та погашення
       векселів (надається Державною податковою
           адміністрацією України)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Назва поля           |Ідентифі- |Тип, довжина|
|з/п|                  |катор поля|  поля  |
|---+------------------------------------+----------+------------|
|1 |Код за ЄДРПОУ / номер ДРФО     |KOD    |NUMBER(10) |
|---+------------------------------------+----------+------------|
|2 |Код ДПІ               |C_STI   |CHAR(4)   |
|---+------------------------------------+----------+------------|
|3 |Дані       |Код митниці   |CC_07_01 |NUMBER(9)  |
|---|ВМД        |-----------------+----------+------------|
|4 |         |Рік       |CC_07_02 |NUMBER(1)  |
|---|         |-----------------+----------+------------|
|5 |         |Номер      |CC_07_03 |NUMBER(6)  |
|---|         |-----------------+----------+------------|
|6 |         |Дата       |DATA_VMD |DATE    |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|7 |Дані податкового |Номер      |N_VEKS  |VAR2(25)  |
|---|векселя      |-----------------+----------+------------|
|8 |         |Дата       |D_VEKS  |DATE    |
|---|         |-----------------+----------+------------|
|9 |         |Графа 47 ВМД (код|KOD_VEKS |NUMBER(3)  |
|  |         |векселя)     |     |      |
|---|         |-----------------+----------+------------|
|10 |         |Сума       |SUM_VEX  |NUMBER(15,2)|
|---|         |-----------------+----------+------------|
|11 |         |Строк погашення |D_TERM  |DATE(8)   |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|12 |Відмітка про   |Тип документа про|VID    |VARCHAR2(25)|
|  |погашення векселя |погашення векселя|     |      |
|---|(звітний     |-----------------+----------+------------|
|13 |податковий період,|Номер документа, |NOMPP   |VARCHAR2(14)|
|  |у якому сума ПДВ, |згідно з яким  |     |      |
|  |зазначена у    |погашено вексель |     |      |
|---|векселі,     |-----------------+----------+------------|
|14 |включається до  |Дата документа, |D_POG   |DATE(8)   |
|  |податкової    |згідно з яким  |     |      |
|  |декларації)    |погашено вексель |     |      |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|15 |Дострокова сплата |Дата       |D_OPLDS  |DATE(8)   |
|  |шляхом перерахува-|         |     |      |
|---|ння коштів до   |-----------------+----------+------------|
|16 |бюджету      |Сума       |S_OPLDS  |NUMBER(15,2)|
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|17 |Сплата шляхом   |Дата       |D_OPL30  |DATE(8)   |
|  |перерахування   |         |     |      |
|  |коштів до бюджету |         |     |      |
|---|на 30 день    |-----------------+----------+------------|
|18 |з моменту видачі |Сума       |S_OPL30  |NUMBER(15,2)|
|  |векселя      |         |     |      |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|19 |Сплата шляхом   |Дата       |D_OPLBDJ |DATE(8)   |
|---|перерахування   |-----------------+----------+------------|
|20 |коштів до бюджету |Сума       |S_OPLBDJ |NUMBER(15,2)|
|  |з включенням сум |         |     |      |
|  |до податкової   |         |     |      |
|  |декларації    |         |     |      |
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|21 |Шляхом заліку сум |Дата       |D_OPLDS  |DATE(8)   |
|---|бюджетного    |-----------------+----------+------------|
|22 |відшкодування   |Сума       |S_OPLDS  |NUMBER(15,2)|
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|23 |Погашено з    |Дата       |D_OPLPOR |DATE(8)   |
|---|порушенням    |-----------------+----------+------------|
|24 |визначеного строку|Сума       |S_OPLPOR |NUMBER(15,2)|
|---+------------------+-----------------+----------+------------|
|25 |Інші джерела   |Дата       |D_INSH  |DATE(8)   |
|---|погашення     |-----------------+----------+------------|
|26 |         |Сума       |S_INSH  |NUMBER(15,2)|
|---|         |-----------------+----------+------------|
|27 |         |Документ     |D_DOKUM  |VARCHAR2(25)|
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 3 в редакції Наказу Державної митної служби N 979/453
( z1309-05 ) від 14.10.2005 )
 
 
   ( Додаток 4 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 979/453 ( z1309-05 ) від 14.10.2005 )
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку обміну
                   інформацією щодо обігу,
                   обліку та погашення
                   податкових векселів
                   для забезпечення звірки
 
 
              СТРУКТУРА
      файла даних про перелік платників податків,
     що мають податкові векселі, не погашені в строк
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Назва поля    |Ідентифі- | Тип,  |  Примітка  |
|з/п|            |катор поля| довжина |        |
|  |            |     | поля  |        |
|---+-----------------------+----------+---------+---------------|
| 1 |Код області      | C_REG  | NUMBER |  Згідно з  |
|  |            |     |  (2)  | довідником  |
|  |            |     |     | Raj_00.dbf  |
|---+-----------------------+----------+---------+---------------|
| 2 |Код району       | C_RAJ  | NUMBER |  Згідно з  |
|  |            |     |  (2)  | довідником  |
|  |            |     |     | Raj_00.dbf  |
|---+-----------------------+----------+---------+---------------|
| 3 |Код за ЄДРПОУ /    |  KOD  | NUMBER |        |
|  |Ідентифікаційний номер |     | (10)  |        |
|  |за ДРФО        |     |     |        |
|---+-----------------------+----------+---------+---------------|
| 4 |Найменування (прізвище,|  NAME  | CHAR  |        |
|  |ініціали) платника,  |     | (250) |        |
|  |який має податкові   |     |     |        |
|  |векселі, не погашені в |     |     |        |
|  |строк         |     |     |        |
------------------------------------------------------------------
 
{ Порядок доповнено додатком 4 згідно з Наказом Державної митної
служби N 1029/674 ( z1369-07 ) від 06.12.2007 }
 
   ( Додаток 5 виключено на підставі Наказу Державної митної
служби N 979/453 ( z1309-05 ) від 14.10.2005 )
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner