Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 262/424/329/988 від 25.11.2002

Про затвердження Програми матеріально-технічного переоснащення мобільного госпіталю, який належить до сфери управління МНС


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            21.06.2004 N 139
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 липня 2004 р.
                   за N 850/9449
 
 
        Про затвердження Порядку проведення
       щорічної оцінки виконання працівниками
       дипломатичної служби покладених на них
           обов'язків та завдань
 
 
   На виконання пункту 1.4  Загального  порядку  проведення
щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них
обов'язків і завдань, затвердженого наказом Головного управління
державної служби України від 31.10.2003 N 122 ( z1063-03 ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок проведення щорічної оцінки виконання
працівниками дипломатичної служби покладених на них обов'язків та
завдань (додається).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ  МЗС  від
01.08.2002 N 164 (із змінами, внесеними наказом МЗС від 24.06.2003
N 131).
 
   3. Загальному секретаріату довести цей наказ до  відома
керівників  структурних  підрозділів центрального апарату МЗС
України, представництв МЗС України на території України  та
закордонних дипломатичних установ України.
 
 Міністр                       К.І.Грищенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МЗС України
                   21.06.2004 N 139
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 липня 2004 р.
                   за N 850/9449
 
 
               ПОРЯДОК
        проведення щорічної оцінки виконання
      працівниками дипломатичної служби покладених
          на них обов'язків та завдань
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Щорічна оцінка виконання працівниками  дипломатичної
служби покладених на них обов'язків та завдань (далі - щорічна
оцінка) є одним з важливих компонентів управління персоналом та
має сприяти покращенню добору і розставленню кадрів, розвитку
ініціативи і творчої активності працівників дипломатичної служби,
визначенню їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та
особистому розвитку; плануванню кар'єри, вдосконаленню процесу
планування та організації діяльності як працівника дипломатичної
служби, так і системи органів дипломатичної служби в цілому,
виявленню організаційних проблем та оперативному реагуванню на
них, аналізу посадових інструкцій.
 
   1.2. Щорічна оцінка запроваджується з  метою  здійснення
систематичного контролю за проходженням дипломатичної служби та
професійними досягненнями працівників.
 
   1.3. Оцінювання виконання працівниками дипломатичної служби
покладених на них завдань і обов'язків є процедурою перевірки
діяльності працівників  дипломатичної  служби  відповідно  до
посадових інструкцій та порівняння якості їх роботи із визначеними
критеріями і показниками, що здійснюється безпосереднім керівником
шляхом спостереження та контролю.
 
   1.4. Щорічна оцінка проводиться в період між атестаціями
працівників та має охоплювати результати їх роботи протягом
відповідного календарного року.
 
   1.5. Щорічній  оцінці підлягають працівники дипломатичної
служби.
 
   1.6. Не підлягають щорічній оцінці відповідно до  цього
Порядку:
   - працівники дипломатичної служби, які переведені, тимчасово
відряджені до інших органів державної влади України для виконання
службових обов'язків на строк такого переведення, відрядження;
   - вагітні жінки та працівники дипломатичної служби, які
перебувають у відпустці для догляду за дитиною;
   - працівники патронатної служби;
   - працівники дипломатичної служби, призначені на посади у
звітному періоді.
 
      2. Організація і проведення щорічної оцінки
 
   2.1. Організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки
покладається на Управління кадрового забезпечення (далі - УКЗ).
УКЗ до початку проведення оцінювання ознайомлює усіх працівників
дипломатичної служби із Порядком проведення щорічної  оцінки
виконання працівниками дипломатичної служби покладених на них
обов'язків та завдань та критеріями і показниками якості роботи, а
також разом з Управлінням розвитку та забезпечення дипломатичної
служби забезпечує формою бланка  щорічної  оцінки  виконання
працівником дипломатичної служби посадових обов'язків та завдань
(далі - форма бланка) (додаток 1).
 
   2.2. Щорічна  оцінка  працівників  дипломатичної  служби
проводиться  безпосереднім  керівником  на  підставі поданого
працівником звіту за рік (додаток 2).
   У разі  відсутності  безпосереднього  керівника (хвороба,
довготривале відрядження  тощо)  щорічна  оцінка  працівників
дипломатичної служби проводиться особою, яка його заміщує.
 
   2.3. Процедура щорічної оцінки складається з таких етапів:
   - підготовчий період;
   - оцінювання;
   - співбесіда та підписання результатів обговорення;
   - затвердження результатів щорічної оцінки керівником вищого
рівня;
   - заключний етап.
 
   2.4. У період підготовки до щорічної оцінки аналізується
виконання завдань  та  обов'язків,  визначених  у  посадових
інструкціях, у положеннях про структурні підрозділи, а також
наданих окремими дорученнями у звітний період; встановлюється дата
проведення співбесіди.
 
   2.5. Оцінювання здійснюється працівником дипломатичної служби
(через самооцінювання) і безпосереднім керівником, результати
якого заносяться до форми бланка та листа оцінки працівника
(додаток 3). При цьому розділи I, II та III форми бланка
заповнюються  працівником  дипломатичної служби, який має її
передати безпосередньому керівнику за десять днів до проведення
співбесіди.
   Самооцінка забезпечує  активну,  конструктивну   участь
працівника дипломатичної служби в процедурі щорічної оцінки.
Працівники дипломатичної служби  мають  можливість  під  час
самооцінки висловити свою точку зору і самим визначити проблемні
питання, а також встановити для себе  конкретні  цілі  для
удосконалення професіоналізму.
   Безпосередній керівник  оцінює  виконання   працівником
дипломатичної служби посадової інструкції, обов'язків та завдань,
покладених на працівника протягом звітного періоду, заповнюючи
розділ IV форми бланка, додатки 1, 2 до неї. Оцінка має бути
обґрунтованою, базуватися на конкретних прикладах. Безпосередній
керівник  має  відзначити хороші показники роботи працівника
дипломатичної служби, рівень його знань, вмінь, професійні та
ділові  якості,  які він використав при виконанні службових
обов'язків, тобто його сильні сторони.  Одночасно  у  своїх
коментарях безпосередній керівник вказує на недоліки в роботі
працівника дипломатичної служби та шляхи їх подолання.
   Заповнену форму бланка безпосередній керівник передає за
п'ять днів до проведення співбесіди працівнику дипломатичної
служби для ознайомлення з оцінкою.
 
   2.6. Співбесіда  та  підписання  результатів  обговорення
проводиться безпосереднім керівником з працівником дипломатичної
служби з метою обговорення результатів, оцінки його роботи за
минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо
виконання   завдань,  визначення  необхідності  підвищення
кваліфікації.
   При проведенні співбесіди коментарі безпосереднього керівника
щодо результатів роботи повинні враховувати самооцінку працівника
дипломатичної служби.
   За результатами проведеної співбесіди безпосередній керівник
та працівник  дипломатичної  служби  підписують  форму бланка
(розділ V).
 
   2.7. Затвердження  керівником  вищого  рівня  результатів
щорічної оцінки здійснюється після ознайомлення із результатами
оцінювання. Керівник вищого рівня може висловити свої зауваження
та пропозиції (розділ VI форми бланка), а також провести у разі
потреби відповідні співбесіди.
 
   2.8. Заключний етап містить в собі перевірку Управлінням
кадрового забезпечення повноти заповнення форми бланка і долучення
її до особової справи працівника дипломатичної служби.  УКЗ
аналізує та узагальнює результати щорічної оцінки і готує проекти
відповідних рішень з питань кадрового  менеджменту.  Вказані
висновки  враховуються при складанні річних планів роботи з
кадрами, визначенні щорічної та перспективної потреби в кадрах,
формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації державних службовців,  плануванні  їх
кар'єри.
 
            3. Інші положення
 
   3.1. Результати щорічної оцінки враховуються при атестації
працівників дипломатичної служби, а також при розгляді питань
просування по службі, присвоєння чергового рангу, встановлення
передбачених законодавством надбавок, премій або зміни їх розміру,
при вирішенні питань щодо продовження терміну перебування на
дипломатичній службі, формування кадрового резерву та інших питань
проходження дипломатичної служби.
 
   3.2. Працівник дипломатичної служби має бути ознайомлений
безпосереднім керівником зі всіма матеріалами, що стосуються його
щорічної оцінки.
 
   3.3. У разі незгоди з результатами щорічної оцінки, отриманої
від безпосереднього керівника, працівник дипломатичної служби
протягом десяти днів після ознайомлення з результатами щорічної
оцінки оформлює свої зауваження і обґрунтування та звертається до
керівника вищого рівня з відповідною заявою. Рішення керівника
вищого рівня є ухвальним.
 
 Начальник Управління
 кадрового забезпечення                Р.В.Троненко
 
 
                   Додаток 1
                   до п.2.1 Порядку проведення
                   щорічної оцінки виконання
                   працівниками дипломатичної
                   служби покладених на них
                   обов'язків та завдань
 
 
              ФОРМА БЛАНКА
          щорічної оцінки виконання
         працівником дипломатичної служби
           обов'язків та завдань
 
 
   I. Відомості про особу
 
------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я, по батькові |              |
|-----------------------------+----------------------------|
|Дата народження       |              |
|-----------------------------+----------------------------|
|Назва структурного підрозділу|              |
|-----------------------------+----------------------------|
|Посада            |              |
|-----------------------------+----------------------------|
|Дата призначення на посаду  |              |
|-----------------------------+----------------------------|
|Звітний період        |              |
------------------------------------------------------------
 
   II. Стислий зміст посадових обов'язків
   Заповнюється працівником  дипломатичної  служби  - стисло
зазначається зміст посадових обов'язків, визначених у посадових
інструкціях (положеннях про структурні підрозділи), а також їх
зміни, якщо такі сталися протягом року.
 
   III. Самооцінка
   Заповнюється працівником дипломатичної служби:
   1) Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої
посадові обов'язки?
   Навести окремі приклади, які підтверджують Вашу професійну
компетентність.
   2) Вказати кількість планових завдань, які Вами виконано і
які не виконано (поясніть чому).
   Зазначити кількість  позапланових  завдань  (перевірок,
відряджень, організація семінарів, інше), які Ви виконували.
   3) Які окремі доручення (завдання), які мали ключове значення
для роботи органу (крім оперативних) доручалися Вам? Чи були Ви
залучені до роботи в групах щодо розробки відповідних програм,
актів законодавства?
   4) Навести приклади щодо публікації у фахових виданнях, якщо
такі  були  протягом  року.  Надати інформацію про навчання
(підвищення кваліфікації та отримання освітньо-кваліфікаційного
рівня).
 
   VI. Оцінка безпосереднім керівником
   1) Дається оцінка виконання працівником дипломатичної служби
посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях, та
завдань, покладених на працівника протягом звітного періоду, а
також ступінь участі та якості виконання окремих доручень.
   2) Керівник коментує рівень знань, вмінь, професійні якості,
здібності (звертаючи увагу на сильні і слабкі сторони) працівника
дипломатичної служби в контексті покладених на нього завдань і
обов'язків.
   3) Інші коментарі.
 
   V. Висновки,  пропозиції  та  рекомендації  як  наслідок
обговорення результатів щорічної оцінки виконання працівниками
дипломатичної служби посадових обов'язків і завдань
 
---------------------------------------------------------
|  Низька   | Задовільна |  Добра  |  Висока |
|---------------+--------------+------------+-----------|
|        |       |      |      |
|---------------+--------------+------------+-----------|
|Спостерігається|Досягає певних| Цілковите | Перевищує |
| відставання, | результатів, | досягнення | очікувані |
|  потребує  |  володіє  |результатів,|результати,|
| покращення  | необхідним | володіння | виявляє |
|  роботи   |  обсягом  | навичками | ґрунтовні |
|        |  навичок  |і вміннями |  знання |
|        |       |      | і навички |
---------------------------------------------------------
 
   Працівник дипломатичної служби і безпосередній керівник мають
поставити свої підписи на підтвердження того, що результати
оцінювання обговорено.
   Безпосередній керівник  підбиває підсумки за результатами
співбесіди, надавши  пропозиції  та  рекомендації  працівнику
дипломатичної служби, якого оцінює.
 
 Підпис працівника дипломатичної служби __________________________
 
 Прізвище, ім'я, по батькові      __________________________
                        (повністю)
 Підпис безпосереднього керівника    __________________________
 
 Прізвище, ім'я, по батькові      __________________________
 
 Дата                  __________________________
 
   VI. Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної
оцінки виконання працівником дипломатичної  служби  посадових
обов'язків і завдань
 
   Чи погоджується  керівник вищого рівня з оцінкою, даною
безпосереднім керівником у розділі V?
   Навести будь-які інші приклади щодо потенційних можливостей
працівника дипломатичної служби.
 
 Підпис керівника      _____________________________________
 
 Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________
                      (повністю)
 Дата            _____________________________________
 
 
                   Додаток 2
                   до п.2.2 Порядку проведення
                   щорічної оцінки виконання
                   працівниками дипломатичної
                   служби покладених на них
                   обов'язків та завдань
 
 
                ЗВІТ
             за _________ рік
 
 
---------------------------------------------------------------
| N | Виконані |Своєчасність|  Результат  |  Коментарі  |
|з/п| завдання | виконання |виконання завдань|безпосереднього|
|  |     | завдань  |  працівником  | керівника щодо|
|  |     |      | дипломатичної |  результату |
|  |     |      |   служби   |  виконання  |
|  |     |      |         |  завдань  |
---------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
                   до п.2.5 Порядку проведення
                   щорічної оцінки виконання
                   працівниками дипломатичної
                   служби покладених на них
                   обов'язків та завдань
 
 
                ЛИСТ
            оцінки працівника
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  КРИТЕРІЇ   |             РІВЕНЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ              |
|з/п|         |              ОБОВ'ЯЗКІВ ТА ЗАВДАНЬ              |
|  |         |---------------------------------------------------------------------------|
|  |         |   Низький   |  Задовільний  |   Добрий   |   Високий   |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
| 1 |    2    |    3     |    4     |    5     |    6     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  1. Виконання обов'язків                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Обсяг роботи, що |не відповідає   |відповідає    |повністю     |перевищує     |
|  |виконується   |очікуваному,   |сподіванням    |відповідає    |сподівання,    |
|  |         |витрачає значний |         |сподіванням    |витрачається   |
|  |         |час        |         |         |набагато менше  |
|  |         |         |         |         |часу       |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
| 2 |Якість роботи  |результати    |результати    |результатами   |результати вищої |
|  |         |потрібно постійно |роботи майже   |роботи можна   |якості      |
|  |         |принципово    |не потребують   |користуватися   |         |
|  |         |виправляти    |виправлення    |         |         |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
| 3 |Планування роботи|низький рівень  |вміє організувати |вміє       |високий рівень  |
|  |         |планування    |свою роботу;   |організовувати  |організованості  |
|  |         |повсякденної   |робота виконується|свою роботу,   |і зібраності;   |
|  |         |роботи; у роботі |з додержанням   |постійно підвищує |робота      |
|  |         |допускає прояви  |термінів;     |власну культуру  |організовується  |
|  |         |метушні, дії часто|складніші завдання|планування;    |цілеспрямовано,  |
|  |         |непродумані;   |виконуються    |робота виконується|використовуються |
|  |         |робота виконується|із незначним   |раціонально    |допоміжні засоби |
|  |         |нераціонально   |порушенням    |з постійним    |         |
|  |         |із постійним   |термінів     |додержанням    |         |
|  |         |порушенням    |         |термінів     |         |
|  |         |термінів     |         |         |         |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  2. Професійна компетентність                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |Професійні знання|знання поверхові, |володіє      |володіє системними|володіє глибокими,|
|  |         |несистемні;    |спеціальними   |знаннями, здатний |міцними      |
|  |         |професійні    |знаннями,     |до вирішення   |і всебічними   |
|  |         |завдання     |достатніми для  |творчих завдань  |знаннями, має   |
|  |         |самостійно    |задовільного   |професійного   |цілісне уявлення |
|  |         |вирішувати складно|вирішення завдань |характеру     |про системність; |
|  |         |         |професійного   |         |гнучкість мислення|
|  |         |         |характеру     |         |дозволяє     |
|  |         |         |         |         |вирішувати складні|
|  |         |         |         |         |завдання     |
|  |         |         |         |         |теоретичного   |
|  |         |         |         |         |характеру у    |
|  |         |         |         |         |професійній сфері |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
| 5 |Професійні вміння|розвинені     |розвинені     |розвинені     |високорозвинені  |
|  |і навички    |недостатньо,   |посередньо,    |та забезпечують  |та забезпечують  |
|  |         |потребує постійної|забезпечують   |необхідний рівень |виконання     |
|  |         |сторонньої    |необхідний рівень |виконання     |практичних завдань|
|  |         |допомоги     |виконання     |професійних    |професійного   |
|  |         |         |професійних    |завдань      |характеру на   |
|  |         |         |завдань при    |         |високому рівні  |
|  |         |         |сторонній допомозі|         |         |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
| 6 |Володіння    |не володіє    |володіє однією  |володіє двома   |володіє двома   |
|  |іноземними мовами|іноземними мовами;|іноземною мовою  |іноземними мовами,|і більше     |
|  |         |володіє однією  |не нижче     |однією з яких не |іноземними мовами,|
|  |         |іноземною мовою  |оперативного   |нижче оперативного|двома з яких не  |
|  |         |нижче оперативного|рівня - 3 р/н (для|рівня - 3 р/н,  |нижче оперативного|
|  |         |рівня - 3 р/н (для|дипломатичних   |а іншою - не нижче|рівня - 3 р/н   |
|  |         |дипломатичних   |працівників);   |функціонального  |         |
|  |         |працівників);   |володіє однією  |рівня - 2 р/н   |         |
|  |         |володіє однією  |іноземною мовою  |         |         |
|  |         |іноземною мовою  |не нижче     |         |         |
|  |         |нижче       |функціонального  |         |         |
|  |         |функціонального  |рівня - 2 р/н (для|         |         |
|  |         |рівня - 2 р/н (для|адміністративно- |         |         |
|  |         |адміністративно- |технічних     |         |         |
|  |         |технічних     |працівників)   |         |         |
|  |         |працівників)   |         |         |         |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
| 7 |Вміння      |важко зрозуміти, |взагалі легко   |чітко       |логічно побудовані|
|  |формулювати точку|обмежений     |зрозуміти,    |і переконливо   |висловлювання,  |
|  |зору       |словниковий запас,|достатньо володіє |викладає думки,  |влучний вибір   |
|  |(усно, письмово) |документи потрібно|державною мовою, |вільно володіє  |належної лексики |
|  |         |докорінно     |має належний   |державною мовою, |та формулювань,  |
|  |         |переробляти,   |вибір формулювань,|документи     |у документах   |
|  |         |незадовільно   |у документи    |не потребують   |завжди      |
|  |         |володіє державною |вносяться незначні|виправлень    |упорядковані та  |
|  |         |мовою       |зміни       |         |вільно викладені |
|  |         |         |         |         |думки       |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
| 8 |Готовність до  |здебільшого    |працює з власного |проявляє     |ініціативний,   |
|  |дій, ініціатива |пасивний,     |бажання, проявляє |ініціативу,    |творчо ставиться |
|  |         |безініціативний, |ініціативу    |активний,     |до вирішення   |
|  |         |елементи творчого |за потребою,   |не позбавлений  |практичних    |
|  |         |підходу до справи |активністю    |творчого ставлення|завдань; здатний |
|  |         |не проявляються; |і творчим     |до справи;    |генерувати    |
|  |         |потребує     |ставленням    |наполегливий   |обґрунтовані ідеї |
|  |         |постійного    |до справи     |         |та пропозиції, які|
|  |         |спонукання    |не відзначається |         |заслуговують на  |
|  |         |до роботи     |         |         |увагу, та сприяє |
|  |         |         |         |         |їх реалізації   |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
| 9 |Оперативність  |повільно сприймає |пристосовується  |сприймає нові   |швидко сприймає  |
|  |мислення     |нові завдання,  |до нових завдань і|завдання охоче,  |нові завдання   |
|  |         |виявляє      |ситуацій на роботі|розуміє їх суть та|та ситуації,   |
|  |         |незадоволення   |         |пов'язані з ними |визначає значущі |
|  |         |у разі зміни   |         |проблеми,     |фактори та суть  |
|  |         |завдання або   |         |орієнтується   |справи      |
|  |         |звичайних обставин|         |у нових ситуаціях |         |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
|10 |Працездатність  |працездатність  |працездатність  |працездатний,   |працездатність  |
|  |та витривалість |низька, збільшення|задовільна,    |збільшення    |висока, витримує |
|  |         |навантаження   |збільшення    |навантаження   |тривале      |
|  |         |погіршує якість  |навантаження,   |не впливає    |навантаження,   |
|  |         |роботи; втрачає  |як правило,    |на якість роботи |відповідає    |
|  |         |впевненість    |не впливає    |         |активністю на   |
|  |         |         |на якість роботи |         |підвищення вимог |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
|11 |Відповідальність |виявляє      |виявляє почуття  |почуття      |високо розвинуте |
|  |         |байдужість,    |відповідальності |відповідальності |почуття обов'язку,|
|  |         |безвідповідаль-  |нестабільно,   |виявляє постійно |відмінна виконавча|
|  |         |ність, схильність |потребує     |         |дисципліна;    |
|  |         |до невиконання  |постійного    |         |надійний у    |
|  |         |завдань      |контролю за    |         |вирішенні завдань |
|  |         |         |виконанням завдань|         |         |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
|12 |Самостійність  |до прийняття   |здатний      |у прийнятті    |високо розвинута |
|  |         |самостійних рішень|до прийняття   |рішень,      |здібність до   |
|  |         |підготовлений   |самостійних    |як правило,    |обґрунтованого  |
|  |         |недостатньо;   |рішень, але вони |самостійний;   |прийняття     |
|  |         |у разі виникнення |не завжди бувають |здатний      |самостійних    |
|  |         |найменших проблем |обґрунтованими;  |аналізувати    |рішень; володіє  |
|  |         |потребує     |у критичних    |і прогнозувати  |навичками     |
|  |         |стороннього    |ситуаціях допускає|події; у критичних|передбачення;   |
|  |         |втручання     |прояви нерішучості|ситуаціях здатний |в критичних    |
|  |         |         |         |до рішучих дій;  |ситуаціях здатний |
|  |         |         |         |виконує завдання |до продуманих   |
|  |         |         |         |без сторонньої  |і рішучих дій;  |
|  |         |         |         |допомоги     |самостійно вирішує|
|  |         |         |         |         |проблемні питання |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
|13 |Здатність    |якостей лідера  |здатний позитивно |здатний позитивно |володіє      |
|  |до лідерства   |не має і     |впливати на людей,|впливати на людей,|високорозвиненими |
|  |         |не намагається  |але у практичній |має якості лідера |здібностями    |
|  |         |набути,      |діяльності цим  |         |позитивного впливу|
|  |         |у колективі    |рідко користується|         |на людей, якості |
|  |         |непомітний    |         |         |лідера виявлені  |
|  |         |         |         |         |яскраво      |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
|14 |Здатність    |професійний    |професійний    |працює      |активно,     |
|  |до накопичення, |досвід накопичує |досвід накопичує |над підвищенням  |цілеспрямовано,  |
|  |поновлення    |повільно,     |й оновлює в міру |і оновленням   |систематично   |
|  |і творчого    |професійні    |потреб, результати|професійного   |і результативно  |
|  |застосування   |завдання вирішує |діяльності не   |досвіду сумлінно, |працює      |
|  |професійного   |лише традиційними |виділяються через |результативно;  |над підвищенням  |
|  |досвіду     |методами; нове у |консервативний  |не позбавлений  |професійних знань,|
|  |         |професійній сфері |підхід до нового, |новаторського   |вмінь і навичок; |
|  |         |не сприймає або  |працює за шаблоном|підходу      |здатний      |
|  |         |заперечує     |         |у професійній   |реалізувати    |
|  |         |         |         |діяльності    |і підтримати нове |
|  |         |         |         |         |у професійній   |
|  |         |         |         |         |сфері       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    3. Етика поведінки                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|15 |Етика поведінки, |рівень культури  |рівень культури  |культурний    |володіє високим  |
|  |стиль спілкування|поведінки     |поведінки     |у поведінці    |рівнем культури  |
|  |         |і спілкування   |і спілкування   |з людьми, у    |поведінки     |
|  |         |з людьми низький; |з людьми     |спілкуванні    |і спілкування   |
|  |         |допускає елементи |задовільний, але |тактовний,    |з людьми; властива|
|  |         |нетактовного,   |не завжди     |доброзичливий   |гнучкість     |
|  |         |грубого ставлення |адекватний    |         |у використанні  |
|  |         |до оточуючих;   |відповідній    |         |стилів спілкування|
|  |         |поведінка     |ситуації     |         |і поведінки,   |
|  |         |не відповідає   |         |         |у критичних    |
|  |         |конкретній    |         |         |ситуаціях завжди |
|  |         |ситуації     |         |         |поводиться    |
|  |         |(непевна,     |         |         |коректно     |
|  |         |неввічлива,    |         |         |і водночас    |
|  |         |зухвала)     |         |         |з розумінням   |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
|16 |Співробітництво |рідко надає    |співпрацює    |добре співпрацює |виявляє здібності |
|  |         |допомогу колегам |з колегами,    |з колегами,    |до роботи     |
|  |         |         |пропонує їм    |пропонує їм    |у колективі, надає|
|  |         |         |допомогу     |допомогу     |цінні імпульси для|
|  |         |         |         |         |досягнення    |
|  |         |         |         |         |спільної мети   |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
|17 |Дисциплінованість|систематично   |дотримується   |дисциплінований, |високо      |
|  |         |порушує правила  |правил      |правила      |дисциплінований, |
|  |         |внутрішнього   |внутрішнього   |внутрішнього   |суворо і точно  |
|  |         |трудового     |трудового     |трудового     |дотримується   |
|  |         |розпорядку та   |розпорядку та   |розпорядку    |правил      |
|  |         |етики поведінки  |правил етики   |й етики поведінки |внутрішнього   |
|  |         |         |поведінки, але час|виконує      |трудового     |
|  |         |         |від часу потребує |без порушень   |розпорядку та   |
|  |         |         |контролю     |         |правил етики   |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           4. Критерії заповнюються тільки для керівних працівників          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|18 |Здатність    |неспроможний   |репрезентує точку |репрезентує точку |цілеспрямовано  |
|  |до переговорів  |репрезентувати  |зору професійно, |зору професійно, |репрезентує точку |
|  |         |точку зору,    |конкретно     |конкретно, може  |зору, не ігноруючи|
|  |         |аргументація   |         |переконливо    |належних     |
|  |         |невпевнена,    |         |аргументувати   |контраргументів  |
|  |         |непереконлива   |         |         |         |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
|19 |Уміння      |не сприяє     |ретельно вивчає  |визначає мету   |чітко визначає  |
|  |організовувати  |впорядкуванню   |мету і пріоритети;|і пріоритети;   |мету і пріоритети,|
|  |роботу підлеглих |робочого процесу; |доцільно     |забезпечує    |оптимально    |
|  |         |розподіляє    |розподіляє робочі |регулярне     |організовує    |
|  |         |завдання     |завдання     |інформування   |робочий процес;  |
|  |         |із затримкою   |         |підлеглих;    |при розподілі   |
|  |         |і недоцільно   |         |раціонально    |завдань досягає  |
|  |         |         |         |розподіляє    |максимальної   |
|  |         |         |         |робочі завдання  |ефективності   |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
|20 |Професіоналізм  |нечітке,     |пояснює завдання; |чітко пояснює   |роз'яснює завдання|
|  |у керівництві  |незрозуміле    |не завжди надає  |поставлені    |доступно,     |
|  |роботою     |формулювання   |потрібну     |завдання;     |докладно; вчасно |
|  |підрозділу    |завдань      |інформацію та   |надає потрібну  |консультує    |
|  |         |         |професійні поради |інформацію    |         |
|  |         |         |         |та професійні   |         |
|  |         |         |         |поради      |         |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
|21 |Контроль     |контроль відсутній|епізодично    |систематично   |контроль здійснює |
|  |         |взагалі      |контролює     |контролює     |вміло, результати |
|  |         |або неефективний |виконання     |виконання     |якого ефективні  |
|  |         |чи надмірний   |поставлених    |поставлених    |         |
|  |         |         |завдань      |завдань      |         |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
|---+-----------------+------------------+------------------+------------------+------------------|
|22 |Оцінка      |не усвідомлює   |ознайомлений   |ознайомлений   |ретельно     |
|  |та заохочення  |досягнення    |з досягненнями  |з досягненнями  |та детально вивчає|
|  |співробітників  |та можливості   |та можливостями  |та можливостями  |досягнення та   |
|  |         |працівників,   |працівників;   |працівників, вірно|можливості    |
|  |         |не знає їх    |намагається    |оцінює здібності |працівників,   |
|  |         |здібностей    |оцінювати     |та поважає їх   |цілеспрямовано  |
|  |         |та інтересів,   |здібності     |інтереси,     |стимулює     |
|  |         |не підтримує   |та поважати    |підтримує заходи |їх інтереси    |
|  |         |заходів      |їх інтереси;   |з підвищення   |та здібності,   |
|  |         |з підвищення   |підтримує заходи |кваліфікації,   |ефективно     |
|  |         |кваліфікації,   |з підвищення   |стимулює     |спонукає до    |
|  |         |заважає      |кваліфікації   |самостійність   |самостійності   |
|  |         |самостійності   |         |мислення та дій  |мислення і дій  |
|  |         |співробітників  |         |         |         |
|  |         |------------------+------------------+------------------+------------------|
|  |(необхідне    |         |         |         |         |
|  |позначити)    |         |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner