Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 107 від 14.10.2002

Про внесення змін до Інструкції про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            11.06.2004 N 326
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 червня 2004 р.
                   за N 803/9402
 
 
     Про затвердження Порядку оформлення результатів
    документальних перевірок щодо дотримання податкового
       та валютного законодавства суб'єктами
     підприємницької діяльності - фізичними особами
 
 
   Відповідно до Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII
( 509-12 ) "Про державну податкову службу в Україні" та з метою
забезпечення досконалого та якісного відображення результатів
проведених  документальних перевірок суб'єктів підприємницької
діяльності - фізичних осіб Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок оформлення результатів документальних
перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства
суб'єктами підприємницької  діяльності  -  фізичними  особами
(додається).
 
   2.  Директору  Департаменту  оподаткування фізичних осіб
Дубелю В.С. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.
 
   3. Начальнику управління справами Ніку В.О. у 5-денний термін
після державної реєстрації  цього  наказу  забезпечити  його
тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
 
   4. Департаменту    громадських    зв'язків     та
масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В.П.) після державної
реєстрації цього наказу забезпечити його опублікування у засобах
масової інформації.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Лекаря С.І.
 
 Голова                       Ю.Ф.Кравченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   11.06.2004 N 326
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   30 червня 2004 р.
                   за N 803/9402
 
 
               ПОРЯДОК
     оформлення результатів документальних перевірок
       щодо дотримання податкового та валютного
       законодавства суб'єктами підприємницької
         діяльності - фізичними особами
 
 
     1. Визначення термінів, підстави для проведення
        документальних перевірок та основні
           принципи їх проведення
 
   1.1. Цей  Порядок розроблено відповідно до вимог Закону
України від 4 грудня 1990 року N 509-XII ( 509-12 ) "Про державну
податкову службу в Україні" та Указу Президента України від 23
липня 1998 року N 817/98 ( 817/98 ) "Про деякі заходи з
дерегулювання  підприємницької  діяльності"  для  використання
посадовими особами органів державної податкової  служби  при
проведенні документальних перевірок щодо дотримання податкового та
валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності -
фізичними особами.
   У цьому Порядку термін "платник податків" вживається  в
значенні фізична особа, яка має статус суб'єкта підприємницької
діяльності (суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа).
 
   1.2. Визначення типу перевірок, які проводяться державними
податковими органами.
   Органи державної податкової  служби  від  імені  держави
здійснюють  планові  та  позапланові  документальні перевірки
фінансово-господарської діяльності фізичних осіб -  суб'єктів
підприємницької діяльності.
   Плановою документальною  перевіркою  вважається  перевірка
фінансово-господарської  діяльності  суб'єкта  підприємницької
діяльності, яка проводиться відповідно до вимог статті 2 Указу
Президента України від 23 липня 1998 року N 817/98 ( 817/98 ) "Про
деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності"  та
передбачена в плані роботи податкового органу.
   Термін проведення планової документальної перевірки суб'єкта
підприємницької  діяльності  -  фізичної  особи  не  повинен
перевищувати  30  робочих  днів,  крім  перевірок  суб'єктів
підприємницької діяльності з річним сукупним валовим доходом 20
млн. гривень і більше, строк проведення яких може перевищувати 30
робочих  днів.  Продовження  строків  проведення  перевірки
здійснюється за рішенням керівника податкового органу вищого
рівня.
   Позаплановою документальною перевіркою вважається перевірка,
яка  не  передбачена  в планах роботи податкового органу і
проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, які визначені в
Указі Президента  України  від 23 липня 1998 року N 817/98
( 817/98 ).
   Письмове повідомлення із зазначенням дати проведення планової
перевірки надсилається суб'єкту підприємницької діяльності не
пізніше ніж за десять календарних днів до початку перевірки.
   Планова та   позапланова   документальні   перевірки
фінансово-господарської  діяльності фізичної особи - суб'єкта
підприємницької  діяльності  охоплюють  питання  правильності,
достовірності, повноти нарахування та своєчасності сплати до
бюджету сум податкових зобов'язань стосовно тих податків і зборів
(обов'язкових платежів), контроль за якими покладено на органи
державної податкової служби України.
   Камеральна перевірка  -  це  перевірка,  яка проводиться
податковим органом виключно на підставі даних, зазначених у
податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів
перевірок платника податків.
 
   1.3. Документальна   перевірка   фінансово-господарської
діяльності платника податків проводиться за місцезнаходженням
суб'єкта  підприємництва  та/або  за  місцем  здійснення
підприємницької діяльності, щодо якого проводиться така перевірка.
   Органи державної податкової служби можуть також запрошувати
платників податків для проведення перевірки до органу державної
податкової служби. Документальна перевірка може проводитися у
приміщенні податкового органу за бажанням платника податків.
Письмові повідомлення про такі запрошення направляються фізичним
особам рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави
виклику, дата і година, на яку викликається громадянин, а також
місцезнаходження проведення перевірки.
   Перед початком  проведення   документальної   перевірки
фінансово-господарської  діяльності  платника  податків  за
місцезнаходженням податкового органу посадова особа, відповідальна
за проведення перевірки, зобов'язана прийняти надані суб'єктом
підприємницької діяльності документи, пов'язані із здійсненням
підприємницької діяльності за період, що перевіряється.
   Зазначені  документи  приймаються  за  описом, складеним
платником податків за власним бажанням.
   Опис наданих для перевірки документів складається у двох
примірниках  особисто  суб'єктом підприємницької діяльності в
присутності посадової  особи,  відповідальної  за  проведення
перевірки. В описі в обов'язковому порядку зазначається кожний
переданий документ із указанням його найменування, номера та дати
видачі. У разі наявності значної кількості однотипних документів,
наприклад, накладних на придбання товару, в описі допускається
запис із зазначенням назви однотипних документів (накладна), їх
кількість, за який період діяльності вони надані та кількість
аркушів.
   У кінці опису суб'єктом підприємницької діяльності повинно
бути зазначено, що для проведення перевірки документи надані в
повному обсязі, інші  документи,  пов'язані  із  здійсненням
підприємницької діяльності, відсутні.
   Посадова особа, що здійснює перевірку, ознайомившись  із
наданими для перевірки документами, перевіривши їх наявність за
описом, робить у ньому запис про прийняття для  проведення
документальної перевірки документів, пов'язаних із здійсненням
підприємницької діяльності, зазначає дату їх прийняття та ставить
особистий підпис.
   У разі відмови платника податку від особистого складання
опису такий опис складається посадовою особою, відповідальною за
проведення перевірки, у присутності платника податку. При цьому
цей факт зазначається в акті перевірки.
   Один примірник опису додається до матеріалів перевірки, а
інший - залишається у платника податків.
   Після закінчення перевірки посадова особа, відповідальна за
проведення перевірки, повертає платнику податків документи за
описом. Платник податків на першому примірнику опису, що додається
до акта перевірки, вчиняє запис: "Документи після завершення
проведення перевірки отримав у повному обсязі", зазначає дату їх
отримання та ставить особистий підпис.
   У разі відсутності у платника податків документів, пов'язаних
із здійсненням підприємницької діяльності, така особа повинна
надати письмове пояснення щодо причин їх відсутності.
   У разі  залучення до проведення документальної перевірки
суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи працівників
інших підрозділів податкового органу, зокрема, податкового аудиту
та валютного контролю, податкової міліції, складається  один
зведений акт документальної перевірки.
   Термін проведення перевірки - це проміжок часу між датою
початку  і  датою закінчення документальної перевірки. Датою
закінчення перевірки є дата підписання акта перевірки. Термін
проведення перевірки зазначається у письмовому повідомленні про
проведення перевірки.
   План перевірки  - перелік питань, розроблених податковим
органом з урахуванням специфіки діяльності платника податків, які
висвітлюються в акті документальної перевірки.
 
   1.4. За  результатами проведеної документальної перевірки
складається акт документальної перевірки.
 
   1.5. Акт  документальної  перевірки  повинен  містити
систематизований  виклад  виявлених  у ході перевірки фактів
порушень, зокрема, норм податкового та валютного законодавства, а
також невиконання платником податків законних вимог посадової
особи податкових органів, яка проводила перевірку.
 
   1.6. За результатами  документальної  перевірки  в  акті
викладаються  всі  суттєві  обставини  фінансово-господарської
діяльності суб'єкта  підприємницької  діяльності,  які  мають
відношення до фактів виявлених порушень податкового та валютного
законодавства.
 
   1.7. Факти виявлених порушень податкового  та  валютного
законодавства викладаються в акті документальної перевірки чітко,
об'єктивно та в повній мірі, з посиланнями на первинні або інші
документи, які зафіксовані за обліком та підтверджують наявність
зазначених фактів.
 
   1.8. Акт документальної перевірки повинен бути складений на
паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію
сторінок.
   У разі відсутності первинних документів, що підтверджують
факт порушення, до акта перевірки додається пояснення платника
податків, що перевіряється.
   Титульний аркуш акта документальної перевірки друкується на
номерному бланку органу державної податкової служби для складання
актів документальних перевірок. Перший примірник акта в оригіналі
залишається  в органах державної податкової служби, інший -
залишається суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі.
   У разі необхідності використання у змісті акта скорочених
назв і загальноприйнятих  абревіатур  при  першому  вживанні
відповідне словосполучення наводиться повністю з вказівкою в
дужках його скороченої назви або  абревіатури,  які  будуть
використовуватись далі в тексті.
   В акті документальної перевірки,  розрахунках  та  інших
матеріалах не допускаються різного роду виправлення цифрових
показників, дат та інших даних.
 
   1.9. Усі вартісні показники відображаються в національній
валюті України, а показники, що виражені в іноземній валюті,
підлягають відображенню в акті  документальної  перевірки  з
вказівкою їх еквівалента в національній валюті України за курсом
валют, що встановлений Національним банком України на  дату
проведення фінансово-господарської операції.
 
   1.10. Інформація,  що  міститься  в  акті документальної
перевірки, не підлягає розголошенню органом державної податкової
служби і її співробітниками, а також передачі в інші органи, за
винятком випадків, передбачених законодавством.
 
   1.11. У разі якщо платник  податків  відмовляється  від
проведення  перевірки  за наявності законних підстав для її
проведення або від допуску посадових осіб податкового органу до
обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи
пов'язані з отриманням інших об'єктів оподаткування, електронних
контрольно-касових   апаратів,   комп'ютерних  систем,  що
застосовуються для розрахунків за готівку або з використанням
карток платіжних систем, вагокасових комплексів, систем та засобів
штрихового кодування, складається акт відмови від допуску до
перевірки.
   Акт відмови від допуску до перевірки - це  акт,  який
складається посадовими особами податкового органу в разі відмови
платника податків у допуску до перевірки.
   Акт відмови від підпису - це акт, який засвідчує відмову
платника податків від підписання акта документальної перевірки.
При цьому, в акті зазначається про ознайомлення (чи відмову від
ознайомлення) платника податків із змістом  акта  перевірки,
обов'язками, правами і відповідальністю платника податків.
   Акт відмови від допуску до перевірки та акт відмови від
підпису підписується не менш як трьома особами.
 
     2. Склад і зміст акта документальної перевірки
 
   Акт документальної  перевірки повинен складатися з трьох
частин:
   I - вступна;
   II - описова;
   III - висновок;
   інформативні додатки.
 
     I. Вступна частина акта документальної перевірки
 
   Вступна частина акта документальної перевірки повинна містити
такі дані:
   дата підписання акта перевірки (число, місяць, рік підписання
акта посадовими особами, що проводили перевірку, та суб'єктом
підприємницької діяльності - фізичною особою);
   номер акта перевірки (порядковий номер журналу реєстрації
перевірок, код структурного підрозділу, ідентифікаційний номер
фізичної особи);
   місце складання акта перевірки;
   прізвище, ім'я  та  по батькові суб'єкта підприємницької
діяльності, його ідентифікаційний номер та адреса, зазначена у
реєстраційних документах;
   підстави для проведення документальної перевірки відповідно
до вимог Указу Президента України від 23 липня 1998 року N 817/98
( 817/98 ) "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької
діяльності";
   дата та номер посвідчення на документальну перевірку, назва
органу державної податкової служби, який його виписав;
   посада, назва  структурного  підрозділу,  назва  органу
податкової служби, прізвище, ім'я та по батькові особи, що
проводить перевірку;
   документальна перевірка (планова чи позапланова). У разі
проведення перевірки за непрямими  методами  визначення  сум
податкових зобов'язань в акті перевірки в обов'язковому порядку
описуються методи, які при цьому були застосовані;
   період, за який проводиться перевірка діяльності платника
податків;
   інформація про направлення повідомлення платнику податків про
проведення планової перевірки;
   інформація про осіб, за їх наявності, відповідальних за
ведення обліку доходів  і  витрат  суб'єкта  підприємницької
діяльності - фізичної особи за період, що перевіряється, із
зазначенням дати про приймання на роботу та звільнення;
   інформація про  наявність  журналу  реєстрації  перевірок
суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи та вчинення в
ньому запису про проведення перевірки;
   термін проведення перевірки;
   дані про реєстрацію (перереєстрацію) платника податків в
органах виконавчої влади (назва документа, назва органу, дата і
реєстраційний номер), дата взяття на облік державним податковим
органом (назва документа, назва органу державної податкової служби
та дата взяття на облік), реєстраційні дані платника ПДВ (назва
документа, дата, номер, індивідуальний податковий номер);
   інформація про  види  діяльності, які здійснював суб'єкт
підприємницької діяльності за  період,  що  перевірявся,  із
зазначенням при цьому видів діяльності, що підлягають патентуванню
та ліцензуванню (номер і дата видачі патенту, ліцензії, назва
органу, що видав патент, ліцензію, терміни початку та закінчення
дії патенту, ліцензії);
   перелік об'єктів, де здійснюється підприємницька діяльність
структурних підрозділів, із зазначенням тих, які належать йому за
правом приватної власності та орендованих, складські та інші
приміщення, де знаходяться товарно-матеріальні цінності (готові
вироби, напівфабрикати, сировина і т.п.);
   дані про наявність рахунків у банках та інших фінансових
установах із зазначенням своєчасності надання повідомлення про їх
відкриття (закриття);
   інформація про стан сплати податків та інших обов'язкових
платежів за період, що перевіряється;
   інформація про  попередню  документальну  перевірку  із
зазначенням назви органу державної податкової служби, дати та
номера акта перевірки, періоду перевірки (планова чи позапланова,
встановлені порушення, донараховані суми податків та застосовані
штрафні санкції, інформація про сплату донарахованих за актом
перевірки сум та вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків);
   інформація про документи, використані під час цієї перевірки,
згруповані за типами (вказати період охоплення їх перевіркою та
метод - суцільний, вибірковий);
   інформація про зустрічні  перевірки,  проведені  в  ході
документальної перевірки, та їх результати, про надіслані запити
на їх проведення до інших органів державної податкової служби;
   перелік комп'ютерних автоматизованих інформаційних систем,
інформація яких використана під час перевірки;
   дані про наявність пільг, наданих відповідно до чинного
законодавства (вказати підстави для отримання пільг);
   відображення інформації про наявність у платника податків
засобів виробництва та транспортних засобів, які використовуються
(знаходяться  у  суб'єкта підприємницької діяльності з метою
використання) у процесі здійснення підприємницької діяльності, у
тому числі орендованих, товарно-матеріальних цінностей, коштів на
розрахункових рахунках підприємця;
   інформація з  баз  даних про платника податків та інші
відомості  про  фінансово-господарську  діяльність  суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи.
 
    II. Описова частина акта документальної перевірки
 
   1. Результати документальної перевірки групуються за окремими
видами податків і зборів (обов'язкових платежів) та у розрізі
податкових періодів.
 
   2. За кожним відображеним в акті фактом порушення податкового
та валютного законодавства необхідно:
   висвітлити показники, які відображаються платником податків у
податковій звітності, та фактичні показники, виявлені у ході
перевірки  на  підставі первинних документів обліку платника
податків у розрізі періодів;
   у разі виявлення розбіжностей чітко викласти зміст порушення
з посиланням на конкретні пункти і статті нормативно-правових
актів, що порушені платником податків, зазначити період (місяць,
квартал,  рік)  фінансово-господарської  діяльності  платника
податків, в якому дане порушення здійснено, при цьому додати до
акта письмові пояснення платника податків та, за їх наявності,
відповідальних осіб за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи щодо встановлених
порушень;
   зазначити первинний документ, на підставі якого  вчинено
записи з обліку, а у разі відсутності такого - інші докази, що
достовірно підтверджують наявність факту порушення;
   у разі  відмови платника податків та, за їх наявності,
відповідальних осіб за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи надати посадовим
особам, що здійснюють перевірку, письмові пояснення щодо причини
ненадання документів, факти відмови відображаються в акті.
 
   3. Виявлені  факти однотипних порушень та порушень, які
повторюються, групуються у відомості або таблиці, що додаються до
акта. Зазначені відомості або таблиці повинні містити повний
перелік однотипних порушень податкового та валютного законодавства
із зазначенням звітного періоду, до якого вони відносяться (назву,
дату і номер документа, відповідно до якого здійснено операцію,
суть операції, а також посилання на нормативно-правові акти, їх
пункти і статті, положення яких порушені). Зазначені додатки
повинні  бути  підписані  посадовими  особами, що здійснюють
перевірку, платником податків, а також,  за  їх  наявності,
відповідальними  особами за ведення обліку доходів і витрат
суб'єкта підприємницької діяльності.
 
   4. Не  допускається  відображення  в  акті  перевірки
необґрунтованих даних, а також суб'єктивних припущень посадовими
особами, що здійснюють перевірку, які не мають підтверджених
доказів, та різного роду висновків щодо дій платника податків та,
за їх наявності, відповідальних осіб за ведення обліку доходів і
витрат  суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи
(наприклад: дій щодо умислу чи відсутності умислу, "приховування
об'єкта оподаткування", "описка" тощо).
 
   5. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа
протягом своєї діяльності мав незначні суми, нульове або від'ємне
значення  оподатковуваного доходу чи заявляв значні суми до
відшкодування податку на додану вартість, в обов'язковому порядку
зазначаються обґрунтовані їх причини.
 
   6. У випадках встановлення фактів відсутності ведення обліку
такий факт фіксується в описовій частині акта.
 
   7. У разі коли документальною перевіркою не встановлено
порушень  вимог  (посилання  на нормативно-правові акти, які
регламентують питання повноти нарахування та своєчасності сплати
відповідних податків, зборів та інших обов'язкових платежів), в
описовій частині акта відображаються задекларовані показники та
робиться відповідний запис: "Документальною перевіркою пунктів N
плану перевірки порушень не встановлено".
   При цьому до акта перевірки додаються аналітичні таблиці, які
підтверджують задекларовані показники.
 
             III. Висновок
 
   У цьому розділі акта документальної перевірки відображається
узагальнений опис виявлених перевіркою порушень податкового та
валютного законодавства з посиланням на підпункти, пункти, статті
нормативно-правових актів.
   Виявлені порушення податкового та валютного законодавства
відображаються в національній валюті України у розрізі податків,
зборів та інших обов'язкових платежів з розбивкою за роками та
податковими періодами у межах періоду, що перевіряється.
   В акті не допускається визначення виду і розміру штрафних
(фінансових) санкцій та адміністративних штрафів за встановлені
порушення.
   У разі  вилучення  у  ході  перевірки  документів,  які
підтверджують факт виявленого порушення, про це робиться запис із
зазначенням підстав для вилучення, номера та дати протоколу
вилучення.
   Відображається кількість складених примірників акта перевірки
та  відмітка  про  вручення  одного  примірника  суб'єкту
підприємницької діяльності - фізичній особі.
 
   Інформативні додатки до акта документальної перевірки:
 
   план перевірки суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної
особи, затверджений керівником (заступником керівника) органу
державної податкової служби та підписаний начальником відділу
(управління) працівника, що очолює перевірку;
   розрахунки донарахованих  сум  податків,  зборів,  інших
обов'язкових платежів, а також розрахунки зменшення від'ємного
значення об'єкта оподаткування, зменшення податкового кредиту за
податком на додану вартість у розрізі податкових періодів;
   розрахунки пені за порушення вимог законодавства;
   пояснення платника податків, а також, за їх  наявності,
відповідальних осіб за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи  щодо  виявлених
порушень, надані в ході перевірки;
   інші матеріали, що підтверджують наявність фактів податкових
та валютних порушень;
   матеріали (описи, відомості, протоколи,  інвентаризаційний
опис,  акти хронометражів) про результати проведених в ході
перевірки обстежень;
   постанова органу державної податкової служби про проведення
вилучення документів, протокол вилучення і опис документів, які
вилучені, якщо вилучення мало місце;
   відомості щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
   інші матеріали,  що  мають  значення  для  прийняття
повідомлення-рішення за результатами перевірки  та  подальших
заходів щодо забезпечення повернення валютної виручки;
   у разі необхідності надаються копії форм звітності за період,
що перевіряється.
   Всі додатки, які містять інформацію про діяльність платника
податків,  підписуються  посадовими  особами органу державної
податкової служби, які  здійснили  перевірку,  та  суб'єктом
підприємницької  діяльності,  а  також,  за  їх  наявності,
відповідальними особами за ведення обліку доходів і  витрат
суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.
 
      3. Підписання акта документальної перевірки,
       порядок його реєстрації та зберігання
 
   До підписання акта перевірки враховуються пояснення, надані в
ході перевірки платником податків, а також, за їх наявності,
відповідальними особами за ведення обліку доходів і  витрат
суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи.
   При виникненні спірних питань під час здійснення перевірки до
підписання акта такі питання виносяться на розгляд постійних
комісій при державних податкових інспекціях (обласних державних
податкових адміністраціях).
   З матеріалами та актом перевірки ознайомлюється та візує їх
начальник відділу (управління) структурного підрозділу, працівник
якого проводив перевірку.
   Акт документальної перевірки складається у двох примірниках
та підписується посадовими особами органу державної податкової
служби та інших контролюючих органів, які здійснювали перевірку,
платником податків, а також, за їх наявності, відповідальними
особами  за  ведення  обліку  доходів  і  витрат  суб'єкта
підприємницької діяльності - фізичної особи.
   Після підписання акта перевірки посадовими особами один його
примірник (з додатками) передається суб'єкту  підприємницької
діяльності - фізичній особі, про що на останній сторінці всіх
примірників акта робиться відповідна відмітка платника податків
про його одержання з зазначенням прізвища та ініціалів, а також
дати одержання акта.
   При відмові суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної
особи від підпису, що підтверджує вручення йому акта перевірки,
робиться відповідний запис в акті та один примірник акта перевірки
направляється платнику податків з поштовим повідомленням про
одержання. До другого примірника акта, що зберігається в органі
державної податкової служби, додаються документи, що підтверджують
факт поштового відправлення та вручення акта адресату.
   Другий примірник акта після реєстрації та прийняття за ним
відповідного рішення передається до структурного підрозділу, у
якому зберігається справа платника.
   У разі відмови суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної
особи від підписання акта перевірки службовими особами органу
державної податкової служби складається акт довільної форми, що
засвідчує факт такої відмови. Акт підписується не менш як трьома
посадовими особами. При цьому, в акті необхідно зазначити про факт
ознайомлення платника податків та, за їх наявності, відповідальних
осіб за ведення обліку доходів і витрат суб'єкта підприємницької
діяльності - фізичної  особи  зі  змістом  акта  перевірки,
обов'язками, правами і відповідальністю суб'єкта підприємницької
діяльності та порядком оскарження дій службових осіб органів
державної податкової служби.
   Акт документальної  перевірки  в  день  його  підписання
(складання акта відмови від підпису) реєструється структурним
підрозділом, який провів перевірку (очолював  перевірку),  у
спеціальному журналі.
   Акт відмови від підписання акта  перевірки  після  його
складання реєструється в органі державної податкової служби у
спеціальному журналі.
   Журнали реєстрації актів структурного підрозділу (до функцій
якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції)
прошнуровуються, пронумеровуються та скріплюються печаткою органу
державної податкової служби.
   Термін зберігання в органах державної податкової служби актів
документальних  перевірок  фінансово-господарської  діяльності,
зустрічних, повторних перевірок та актів переперевірок, а також
інших матеріалів, доданих до них, що стосуються  проведення
перевірки, складає 5 років.
 
 Директор Департаменту
 оподаткування фізичних осіб              В.С.Дубель<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner