Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 309 від 25.09.2002

Про внесення доповнень до наказу Міністерства аграрної політики України від 17.12.2001 N 369 "Про затвердження квот використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2002 році"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             08.06.2004 N 31
 
 
    Про затвердження Положення про порядок підготовки
    в Національній комісії регулювання електроенергетики
        України проектів регуляторних актів
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної
            комісії регулювання електроенергетики
    N 44 ( vn044227-05 ) від 22.09.2005
    N 58 ( vn058227-05 ) від 15.12.2005 )
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335
( 335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України" та на виконання Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок підготовки в Національній
комісії  регулювання  електроенергетики  України  проектів
регуляторних актів, що додається.
 
   2. Керівникам структурних підрозділів при підготовці проектів
регуляторних актів неухильно дотримуватись процедури, викладеної у
зазначеному Положенні.
 
   3. Відповідно  до статті 18 Закону України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"
( 1160-15 ) реалізацію державної регуляторної політики покласти на
юридичне управління.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Комісії                     С.Тітенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ НКРЕ
                   08.06.2004 N 31
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок підготовки в Національній комісії
     регулювання електроенергетики України проектів
            регуляторних актів
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення розроблено на виконання Закону України "Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності" ( 1160-15 ) для застосування структурними підрозділами
Національній комісії регулювання електроенергетики України (далі -
НКРЕ, Комісія) під час підготовки проектів регуляторних актів.
 
   1.2. Терміни, що вживаються в Положенні, мають такі значення:
   регуляторна діяльність  НКРЕ - діяльність, спрямована на
підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд
регуляторних актів, яка здійснюється в межах, у порядку та у
спосіб, що встановлені Конституцією України ( 254к/96-ВР ),
Законом України "Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської  діяльності"  (  1160-15  )  та  іншими
нормативно-правовими актами;
   регуляторний акт - нормативно-правовий акт, який або окремі
положення якого спрямовані на правове регулювання господарських
відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними
органами  або іншими органами державної влади та суб'єктами
господарювання, який встановлює, змінює чи скасовує норми права,
застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який
або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання
господарських відносин, а також адміністративних відносин між
регуляторними органами або іншими органами державної влади та
суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей
документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній
сфері, нормативно-правовим актом;
   відстеження результативності регуляторного  акта  (базове,
повторне,  періодичне) - заходи, спрямовані на оцінку стану
впровадження регуляторного акта та досягнення цим актом цілей,
задекларованих при його прийнятті;
   перегляд регуляторного  акта  -  заходи,  спрямовані  на
приведення регуляторним органом прийнятого ним регуляторного акта
у відповідність з принципами державної регуляторної політики;
   показники результативності регуляторного акта - показники, на
підставі яких  при  проведенні  відстеження  результативності
регуляторного акта здійснюється оцінка стану впровадження цього
регуляторного акта та досягнення ним цілей, задекларованих при
його прийнятті;
   аналіз регуляторного впливу  -  документ,  який  містить
обгрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття
регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний
акт  на  ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів
суб'єктів  господарювання,  громадян  та  держави,  а  також
обгрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам
державної регуляторної політики;
   звіт про відстеження результативності регуляторного акта -
документ,  який  містить  дані  про  результати  відстеження
результативності регуляторного акта та про методи, за допомогою
яких було здійснено таке відстеження.
 
       2. Планування діяльності з підготовки
          проектів регуляторних актів
 
   2.1. План діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних
актів (далі - План) формується на основі затвердженого плану
діяльності  Кабінету Міністрів України з підготовки проектів
регуляторних актів.
 
   2.2. Структурний підрозділ, що  є  розробником  проектів
регуляторних актів, складає пропозиції до Плану на наступний рік
за формою згідно з додатком та подає їх управлінню стратегічного
планування та розвитку енергетичних ринків не пізніше 1 грудня
поточного року на узагальнення. ( Пункт 2.2 із змінами, внесеними
згідно   з   Наказом  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики N 44 ( vn044227-05 ) від 22.09.2005 )
 
   2.3. Не пізніше 15 грудня поточного року План на наступний
календарний  рік  затверджується  на  засіданні  Комісії  та
оформлюється постановою НКРЕ.
 
   2.4. Якщо структурний підрозділ, що є розробником проектів
регуляторних актів, готує або розглядає проект регуляторного акта,
який не внесений до затвердженого Плану, він повинен подати
пропозиції про внесення відповідних змін до Плану не пізніше
десяти робочих днів від дня початку підготовки цього проекту або з
дня внесення проекту на розгляд до Комісії, але не пізніше дня
оприлюднення цього проекту.
 
   2.5. План  та,  у  разі  необхідності,  зміни до нього
оприлюднюються відділом взаємодії із засобами масової інформації
та зв'язків з громадськістю шляхом опублікування у друкованому
виданні Комісії - "Інформаційному бюлетені НКРЕ", а також шляхом
розміщення Плану та змін до нього на веб-сайті НКРЕ в мережі
Інтернет не пізніше 10 днів після затвердження.
 
      3. Розроблення проектів регуляторних актів
 
   3.1. Після розробки проекту регуляторного акта здійснюється
внутрішнє погодження проекту регуляторного акта шляхом візування
його керівником структурного підрозділу, що готує акт, керівниками
інших  заінтересованих  структурних  підрозділів,  юридичним
управлінням, членами Комісії.
   При цьому, поряд з візою юридичне управління робить примітку
"Цей проект є регуляторним актом".
 
   3.2. Кожен проект регуляторного акта оприлюднюється з метою
одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб,
їх об'єднань.
 
   3.3. Повідомлення про оприлюднення проекту  регуляторного
акта,  проект  регуляторного  акта  та  відповідний  аналіз
регуляторного впливу оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайті
НКРЕ в мережі Інтернет.
   Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного  акта
готується структурним підрозділом, що є розробником проекту, і
надається відділу взаємодії із засобами масової інформації та
зв'язків з громадськістю.
   Повідомлення про оприлюднення повинне містити:
   стислий виклад змісту проекту;
   поштову та електронну адресу НКРЕ;
   інформацію про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта
та відповідного аналізу регуляторного впливу (адреса сторінки в
мережі Інтернет, де опубліковано чи розміщено проект регуляторного
акта та аналіз регуляторного впливу);
   інформацію про строк, протягом якого приймаються зауваження
та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань (не
менше ніж один місяць та не більше ніж три місяці з дня
оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу
регуляторного впливу);
   інформацію про спосіб надання  фізичними  та  юридичними
особами, їх об'єднаннями зауважень та пропозицій.
 
   3.4. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом
регуляторного впливу оприлюднюється відділом взаємодії із засобами
масової інформації та зв'язків з громадськістю не пізніше п'яти
робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення
цього проекту регуляторного акта.
 
   3.5. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного
акта та відповідного аналізу регуляторного впливу,  одержані
протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду
розробником цього проекту. За  результатами  цього  розгляду
розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує
одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
 
   3.6. Регуляторні акти НКРЕ відповідно до статті 12 Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ) офіційно оприлюднюються в
"Офіційному віснику України" та у газеті "Урядовий кур'єр" не
пізніш як у десятиденний термін після їх державної реєстрації або
прийняття, у випадку, якщо ці регуляторні акти не підлягають
державній реєстрації.
   Для офіційного оприлюднення регуляторного акта НКРЕ, який не
підлягає державній реєстрації, структурний підрозділ,  що  є
розробником, на наступний день після прийняття акта передає до
"Офіційного вісника України" (через Міністерство юстиції) та
редакції газети "Урядовий кур'єр" разом із супровідним листом,
підписаним Головою НКРЕ або особою, що виконує обов'язки Голови
Комісії, завірені копії регуляторного акта, рішення Державного
комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
про  погодження  проекту  регуляторного  акта, відомості про
погодження акта із заінтересованими міністерствами і відомствами
та дискету з електронною версією регуляторного акта.
   Для офіційного оприлюднення регуляторного акта, який підлягає
державній реєстрації в Міністерстві юстиції, зазначений пакет
документів на наступний день після отримання регуляторного акта з
державної реєстрації передається структурним підрозділом, що є
розробником цього акта, до редакції газети "Урядовий кур'єр".
   Крім того,  регуляторні  акти НКРЕ оприлюднюються шляхом
опублікування у друкованому виданні Комісії - "Інформаційному
бюлетені НКРЕ" та розміщення на веб-сайті НКРЕ.
( Пункт 3.6 в редакції Наказу Національної комісії регулювання
електроенергетики N 58 ( vn058227-05 ) від 15.12.2005 )
 
   3.7. Структурні підрозділи, що є  розробниками  проектів
регуляторних актів, щомісяця інформують управління стратегічного
планування та розвитку енергетичних ринків про стан підготовки
проектів регуляторних актів. ( Пункт 3.7 із змінами, внесеними
згідно   з   Наказом  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики N 44 ( vn044227-05 ) від 22.09.2005 )
 
   3.8. Управлінню  стратегічного  планування  та  розвитку
енергетичних ринків не пізніше 5 числа місяця, що наступає за
звітним місяцем надавати Голові Комісії інформацію про стан
підготовки проектів регуляторних актів. ( Розділ 3 доповнено
пунктом 3.8 згідно з Наказом Національної комісії регулювання
електроенергетики N 44 ( vn044227-05 ) від 22.09.2005 )
 
      4. Проведення аналізу регуляторного впливу
 
   4.1. Стосовно кожного проекту регуляторного акта структурний
підрозділ, що є розробником, готує аналіз регуляторного впливу.
   Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту
регуляторного акта з метою одержання зауважень та пропозицій.
   Розробником проекту регуляторного акта при підготовці аналізу
регуляторного впливу:
   визначається проблема, яку передбачається розв'язати шляхом
державного регулювання;
   визначаються цілі державного регулювання;
   визначаються та  оцінюються  усі  прийнятні альтернативні
способи досягнення зазначених цілей, наводяться аргументи щодо
переваги обраного способу;
   описуються механізм, який  пропонується  застосувати  для
розв'язання проблеми, і відповідні заходи;
   обгрунтовуються можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття регуляторного акта;
   визначаються очікувані результати прийняття акта;
   обгрунтовується запропонований  строк  дії  акта (у разі
обмеження цього строку);
   визначаються показники результативності акта;
   визначаються заходи, з допомогою яких буде здійснюватися
відстеження результативності акта.
 
   4.2. Якщо проект регуляторного акта одночасно містить норми,
що регулюють господарські відносини або адміністративні відносини
між регуляторними органами чи іншими органами державної влади та
суб'єктами господарювання, та норми, що регулюють інші суспільні
відносини, а також індивідуально-конкретні приписи, то аналіз
регуляторного впливу готується лише щодо норм, які регулюють
господарські  відносини  або  адміністративні  відносини  між
регуляторними органами або іншими органами державної влади та
суб'єктами господарювання.
 
   4.3. Аналіз  регуляторного  впливу  підписується  Головою
Комісії.
 
   4.4. В процесі підготовки аналізу  регуляторного  впливу
структурні підрозділи НКРЕ керуються Методикою проведення аналізу
впливу регуляторного акта, затвердженою  постановою  Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 ( 308-2004-п ).
 
    5. Відстеження результативності регуляторних актів
 
   5.1. Структурний підрозділ, що є розробником регуляторного
акта, послідовно здійснює  базове,  повторне  та  періодичне
відстеження його результативності.
   Базове відстеження здійснюється до дня набрання чинності
регуляторним актом або більшістю його положень з метою оцінки
стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія
акта.
   Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання
чинності актом або більшістю його положень, але не пізніше ніж
через два роки, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв
цей акт, не встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступеня
досягнення цим актом визначених цілей. Установлені кількісні та
якісні значення показників результативності акта порівнюються із
значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового
відстеження.
   Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи
з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у
разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк,  було
продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених
цілей. Установлені кількісні та якісні  значення  показників
результативності  акта порівнюються із значеннями аналогічних
показників, що встановлені під час повторного відстеження.
 
   5.2. У процесі відстеження встановлюється кількісне та якісне
значення для кожного показника результативності, визначеного під
час проведення аналізу впливу регуляторного акта.
 
   5.3. Базове, повторне та періодичне відстеження здійснюється
на основі показників і даних, визначених під час проведення
аналізу впливу регуляторного акта.
 
   5.4. Види даних, що  використовуються  для  відстеження,
визначаються регуляторним органом.
 
   5.5. За  результатами  здійснених  заходів  структурний
підрозділ, що є розробником регуляторного акта, готує звіт про
відстеження  результативності  цього регуляторного акта, який
підписується Головою Комісії.
 
   5.6. У звіті про відстеження результативності регуляторного
акта зазначаються:
   вид та назва регуляторного акта, результативність  якого
відстежується, дата його прийняття та номер (у разі базового
відстеження дата прийняття і номер акта не зазначаються);
   назва виконавця заходів з відстеження;
   цілі прийняття акта;
   строк виконання заходів з відстеження;
   тип відстеження (базове, повторне або періодичне);
   методи одержання результатів відстеження;
   дані та  припущення,  на  основі  яких  відстежувалася
результативність, а також способи одержання даних;
   кількісні та якісні значення показників  результативності
акта;
   оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей.
 
   5.7. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта
оприлюднюється шляхом розміщення його на веб-сайті НКРЕ в мережі
Інтернет.
 
   5.8. Звіт  про відстеження результативності регуляторного
акта, прийнятого Кабінетом  Міністрів  України,  не  пізніше
наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається
до урядового комітету, який схвалив проект цього регуляторного
акта.
 
   5.9. Звіт  про відстеження результативності регуляторного
акта, прийнятого НКРЕ, не пізніше наступного робочого дня з дня
його оприлюднення передається до Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва.
 
   5.10. При підготовці звіту про відстеження результативності
регуляторного акта структурні підрозділи НКРЕ керуються Методикою
проведення аналізу впливу  регуляторного  акта,  затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року
N 308 ( 308-2004-п ).
 
      6. Погодження проектів регуляторних актів
       з Державним комітетом України з питань
       регуляторної політики та підприємництва
 
   6.1. Проекти регуляторних актів, які розробляються НКРЕ,
підлягають погодженню з Державним комітетом України з питань
регуляторної політики   та   підприємництва   (далі   -
Держпідприємництво).
 
   6.2. Для погодження проекту регуляторного акта структурний
підрозділ, що є розробником, подає  Держпідприємництву  такі
документи:
   проект регуляторного акта;
   аналіз регуляторного впливу цього проекту;
   копію оприлюдненого повідомлення про оприлюднення проекту з
метою одержання зауважень і пропозицій.
 
   6.3. Тривалість погодження проекту регуляторного акта не може
перевищувати  одного  місяця  з  дня  одержання  проекту
Держпідприємництвом.
 
   6.4. У разі незгоди з рішенням Держпідприємництва про відмову
в погодженні проекту регуляторного акта НКРЕ може звернутися до
нього з ініціативою щодо утворення погоджувальної групи для
проведення консультацій з метою усунення суперечностей. До складу
погоджувальної   групи   входять  представники  НКРЕ  та
Держпідприємництва.
 
   6.5. Порядок  оскарження  відмови  Держпідприємництва  в
погодженні проекту регуляторного акта визначено статтею 23 Закону
України "Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності" ( 1160-15 ).
 
 
                   ДОДАТОК
                   до Положення про порядок
                   підготовки в Національній
                   комісії регулювання
                   електроенергетики України
                   проектів регуляторних актів
 
 
              ПРОПОЗИЦІЇ
     структурного підрозділу до плану діяльності НКРЕ
       з підготовки проектів регуляторних актів
             на ______ рік
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Назва  |  Обгрунтування  | Структурні  |  Строк   |
|регуляторного|  необхідності  |підрозділи, що | прийняття  |
|  акту   |   прийняття   |розроблятимуть |регуляторного|
|       | регуляторного акта | регуляторний | акту НКРЕ  |
|       |          |   акт   |       |
|-------------+--------------------+---------------+-------------|
|   1   |     2     |    3    |   4   |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник структурного   _________________ П.І.Б.
 підрозділу           (підпис)<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner