Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 587 від 01.12.1998

Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            23.06.2003 N 188
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 липня 2003 р.
                   за N 574/7895
 
 
          Про затвердження Положення
        про експертизу назв сортів рослин
 
 
   На виконання статей 13, 28 Закону України "Про охорону прав
на сорти рослин" ( 3116-12 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про експертизу назв сортів рослин
(далі - Положення), що додається.
 
   2. Державній   службі  з   охорони прав на сорти рослин
(Волкодав В.В.)  подати  наказ  на  державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України та опублікувати його в "Офіційному
бюлетені Держсортслужби".
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Яковенка В.П.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства аграрної
                   політики України
                   23.06.2003 N 188
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 липня 2003 р.
                   за N 574/7895
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про експертизу назв сортів рослин
 
 
   Це Положення розроблено відповідно до статей 13, 28 Закону
України "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ) (далі -
Закон) і визначає порядок проведення експертизи назви сорту
рослини, надання експертного висновку і реєстрації назви сорту.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Експертиза запропонованої заявником назви сорту рослини
проводиться Українським інститутом експертизи сортів рослин (далі
- Інститут) за дорученням Державної служби з охорони прав на сорти
рослин Мінагрополітики (далі - Держсортслужба) з метою визначення
відповідності    цієї назви  вимогам, установленим Законом
( 3116-12 ).
 
   1.2. Експертиза назви сорту проходить у два етапи:
   - перевірка на тотожність та подібність назви сорту  з
відомими назвами сортів;
   - підготовка експертного висновку.
 
   1.3. Назву сорту, наведену в заявці на сорт рослин літерами,
перевіряють із залученням інформації, що знаходиться в базі даних
Держсортслужби.
   Назву сорту,   наведену   латинськими   літерами   (в
транслітерації), перевіряють із залученням інформації з бази даних
Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (далі - УПОВ) та
інформаційних видань країн - членів УПОВ, які обмінюються такою
інформацією відповідно до пункту 6 статті 20 Міжнародної конвенції
з охорони  нових сортів  рослин  від  2 грудня 1961  року,
переглянутої в Женеві 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року
( 995_856 ) і 19 березня 1991 року.
 
       2. Перевірка назви сорту на подібність і
        тотожність з відомими назвами сортів
 
   2.1. Процедура  експертизи  назви  сорту  починається за
наявності  клопотання  заявника  про  початок  проведення
кваліфікаційної експертизи.
 
   2.2. Перевірка назв сортів на тотожність і подібність:
   2.2.1. Перевірка назви сорту на тотожність і подібність
проводиться в межах таксону, вказаного у заявці, та у межах
споріднених таксонів, які входять до відповідних груп (додаток 1).
   2.2.2. Назва сорту вважається тотожною з іншою назвою, якщо
вона збігається з нею в усіх словесних елементах та комбінованих
позначеннях.
   2.2.3. Назва сорту вважається подібною до іншої назви, якщо
вона асоціюється з нею в цілому, незважаючи на окремі відмінності
в назві.
   2.2.4. Назви сортів уважаються подібними в разі їх збігу
фонетично.
 
   2.3. Визначення подібності назв сортів:
   2.3.1. Словесні позначення назв сортів порівнюють з:
   - словесними позначеннями існуючих назв;
   - комбінованими позначеннями, до складу яких входять словесні
елементи.
   2.3.2. Звукова  (фонетична)  подібність  визначається  за
наявності таких ознак:
   - близьких та подібних звуків, які складають назву сорту;
   - розташування близьких звуків і звукосполучень стосовно одне
одного;
   - подібних складів та їх розташування;
   - кількості складів у позначенні;
   - місця подібних звукосполучень у складі назв сортів;
   - характеру подібних частин назв сортів;
   - входження одного позначення в інше.
   Ознаки, на підставі яких визначається звукова подібність назв
сортів, можуть ураховуватись як кожна окремо, так і разом.
   До складу назв сортів можуть входити як сильні, так і слабкі
елементи.
 
   2.4. У  разі  відповідності  назви  сорту  встановленим
законодавством вимогам назва сорту публікується в "Офіційному
бюлетені Держсортслужби" і повідомляється компетентним органам
держав - членів УПОВ.
 
   2.5. У разі виявлення невідповідності назви сорту статті 13
Закону ( 3116-12 ) заявнику надсилається експертний висновок з
вимогою запропонувати іншу назву сорту (додаток 2).
 
   2.6. За умови надходження до Держсортслужби вмотивованого
заперечення будь-якої особи щодо назви сорту, запропонованої
заявником протягом трьох місяців від дати опублікування її в
"Офіційному бюлетені Держсортслужби", або зауваження з цього
приводу  держави  -  учасника  УПОВ  заперечення/зауваження
розглядаються і надсилаються заявнику.
   За результатами розгляду заперечення чи зауваження заявнику і
(або) особі, яка подала заперечення, надсилається експертний
висновок (додаток 3).
   Якщо подане відповідно до частини четвертої статті 28 Закону
( 3116-12 ) вмотивоване заперечення щодо запропонованої назви
сорту базується на відношенні цієї назви до знаків для товарів і
послуг та зазначень походження товарів, Держсортслужба повідомляє
про це Державному департаменту інтелектуальної власності (додаток
4), який надає Держсортслужбі відомості щодо наявності прав на
знаки для товарів і послуг та зазначення походження товарів,
зазначених у цьому запереченні/зауваженні.
 
   2.7. Протягом трьох місяців від дати одержання експертного
висновку  заперечення/зауваження  заявник  повинен  надати
обґрунтовану відповідь Держсортслужбі. Якщо заявник вчасно не
повідомив Держсортслужбу про своє  ставлення  до  отриманого
експертного висновку (заперечення/зауваження), йому надсилається
повідомлення про відкликання заявки (додаток 5). При сплаті
відповідного збору строк може бути продовжено до шести місяців.
 
   2.8. Строк поновлюється за умови надання клопотання протягом
дванадцяти місяців від дати його закінчення та сплати відповідного
збору із викладенням поважних причин, з яких заявник не мав змоги
повідомити про своє ставлення до отриманого експертного висновку
(заперечення/зауваження) (додаток 6).
 
   2.9. Експертиза запропонованої заявником іншої назви сорту
проводиться у тому самому порядку, що й запропонованої раніше
назви сорту (пункти 2.2-2.9 цього Положення).
 
   2.10. Особі, яка подала заперечення, і заявнику надсилається
експертний  висновок  про результати розгляду заперечення чи
зауваження (додаток 7).
 
   2.11. До прийняття рішення про державну реєстрацію сорту і
прав на сорт заявник може змінити назву сорту за умови подання ним
клопотання (додаток 8) та сплати відповідного збору.
 
   2.12. У разі невиявлення невідповідності назви сорту вимогам,
установленим статтею 13 Закону ( 3116-12 ), заявнику надсилається
експертний висновок про її ухвалення (додаток 9), який включає в
себе офіційне найменування заявника, номер та дату подання заявки,
таксон (вид) та ухвалену назву сорту.
 
        3. Підготовка експертного висновку
 
   3.1. Експертний висновок готується Інститутом та подається до
Держсортслужби.
 
   3.2. Експертний  висновок  про  ухвалення назви сорту є
невід'ємною складовою частиною експертного висновку за заявкою.
 
          4. Реєстрація назви сорту
 
   Назва сорту затверджується рішенням про державну реєстрацію
сорту і прав на сорт та реєструється одночасно із внесенням
відомостей про сорт до "Офіційного бюлетеня Держсортслужби".
 
 Голова Державної служби з
 охорони прав на сорти рослин             В.В.Волкодав
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.2.1 Положення
                   про експертизу назв сортів
                   рослин
 
 
               ПЕРЕЛІК
   груп та видів, в яких не допускається збіг назв сортів
 
------------------------------------------------------------------
|Група|Вид (назва латинською)   |Вид (назва українською)   |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 1 |Avena, Hordeum, Secale,   |Овес, Ячмінь, Жито,     |
|   |Triticosecale, Triticum   |Тритикале, Пшениця      |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 2 |Panicum, Setaria      |Просо, Мишій         |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 3 |Sorghum, Zea        |Сорго, Кукурудза       |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 4 |Agrostis, Alopecurus,    |Мітлиця, Лисохвіст, Райграс, |
|   |Arrhenatherum, Bromus,   |Стоколос, Гребінник,     |
|   |Cynosurus, Dactylis,    |Грястиця, Костриця,     |
|   |Festuca, Lolium,      |Пажитниця, Очеретянка,    |
|   |Phalaroides, Phleum, Poa  |Тимофіївка, Тонконіг     |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 5 |Brassica oleraceae, Brassica|Капуста білоголова,     |
|   |chinensis, Brassica     |китайська, пекінська     |
|   |pekinensis         |               |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 6 |Brassica napus, Brassica  |Ріпак, Капуста польова,   |
|   |campestris, Barbarea    |Суріпиця, Ріпа, Гірчиця   |
|   |vulgaris, Brassica rapa,  |сарептська, Гірчиця чорна,  |
|   |Brassica juncea, Brassica  |Гірчиця біла         |
|   |nigra, Sinapis alba     |               |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 7 |Lotus, Medicago, Ornithopus,|Лядвенець, Люцерна, Серадела,|
|   |Onobrychis, Trifolium    |Еспарцет, Конюшина      |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 8 |Lupinus albus, Lupinus   |Люпин білий, Люпин      |
|   |angustifolius, Lupinus   |вузьколистий, Люпин жовтий  |
|   |lutelus           |               |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 9 |Vicia            |Горошок (вика)        |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 10 |Beta vulgaris var. alba,  |Буряк цукровий, столовий,  |
|   |Beta vulgaris var.     |кормовий           |
|   |conditiva, Beta vulgaris  |               |
|   |vulgaris var. altissima   |               |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 11 |Beta vulgaris var. cicla  |Мангольд           |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 12 |Lactuca, Cichorium,     |Салат, Цикорій, Валеріана  |
|   |Valerianella        |               |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 13 |Cucumis           |Огірок            |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 14 |Citrullus, Melo, Cucurbita |Кавун, Диня, Кабачок     |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 15 |Petroselinum        |Петрушка           |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 16 |Daucus, Pastinaca      |Морква, Пастернак      |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 17 |Anethum, Carum, Foeniculum |Кріп, Кмин, Фенхель     |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 18 |Picea, Abies, Pseudotsuga, |Ялина, Ялиця, Псевдотсуга,  |
|   |Pinus, Larix        |Сосна, Модрина        |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 19 |Solanum           |Картопля           |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 20 |Nicotiana rustica, Nicotiana|Махорка, Тютюн        |
|   |tabacum           |               |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 21 |Helianthus tuberosus    |Топінамбур          |
|-----+----------------------------+-----------------------------|
| 22 |Helianthus annuus      |Соняшник           |
------------------------------------------------------------------
 
 Голова Державної служби з
 охорони прав на сорти рослин             В.В.Волкодав
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.5 Положення про
                   експертизу назв сортів
                   рослин
 
 
 Бланк Держсортслужби
 
 
            ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
         про невідповідність назви сорту
 
   Державна служба з охорони прав на сорти рослин повідомляє, що
за заявкою N ________________________ від ________________________
                         (дата)
сорт (гібрид) ____________________________________________________
               (назва)
таксон (вид) _____________________________________________________
            (латинською мовою)
таксон (вид) _____________________________________________________
            (українською мовою)
проведено експертизу назви сорту, в результаті якої встановлено,
що запропонована Вами назва не відповідає вимогам статті 13 Закону
України "Про охорону прав на сорти рослин".
   Вам потрібно запропонувати іншу назву сорту і терміново
надіслати цю інформацію на нашу адресу.
 
 Підпис керівника     ____________     ______________
              (підпис)        (П.І.Б.)
 
 
 Голова Державної служби з
 охорони прав на сорти рослин             В.В.Волкодав
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 2.6 Положення про
                   експертизу назв сортів
                   рослин
 
 
 Бланк Держсортслужби
 
 
            ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
 
   Державна служба з охорони прав на сорти рослин повідомляє, що
за   результатами розгляду заперечення/зауваження за заявкою
N ___________ щодо запропонованої назви сорту ____________________
__________________________________________________________________
               (назва)
таксон (вид) _____________________________________________________
            (латинською мовою)
таксон (вид) _____________________________________________________
            (українською мовою)
   Прийнято рішення ____________________________________________
__________________________________________________________________
 
 
 Підпис керівника     ____________     ______________
              (підпис)        (П.І.Б.)
 
 
 Голова Державної служби з
 охорони прав на сорти рослин             В.В.Волкодав
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 2.6 Положення про
                   експертизу назв сортів
                   рослин
 
 
 Бланк Держсортслужби
 
        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
     дЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
       про надання відомостей щодо наявності
        прав на знаки для товарів і послуг
         та зазначення походження товарів
 
 
   У зв'язку з надходженням заперечення до Державної служби з
охорони  прав на сорти рослин (копія додається) щодо назви сорту
__________________________________________________________________
               (назва)
таксон (вид) _____________________________________________________
            (латинською мовою)
таксон (вид) _____________________________________________________
            (українською мовою)
просимо надати відомості щодо наявності прав на знаки для товарів
і послуг та зазначення походження товарів, зазначених у цьому
запереченні (копія додається).
   Додаток на ____________ аркушах.
 
 Підпис керівника     ____________     _______________
              (підпис)        (П.І.Б.)
 
 
 Голова Державної служби з
 охорони прав на сорти рослин             В.В.Волкодав
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 2.7 Положення про
                   експертизу назв сортів
                   рослин
 
 
 Бланк Держсортслужби
 
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
           про відкликання заявки
 
   Державна служба з охорони прав на сорти рослин повідомляє, що
за заявкою N ____________ від ____________________________________
                      (дата)
сорт (гібрид) ____________________________________________________
                (назва)
таксон (вид) _____________________________________________________
            (латинською мовою)
таксон (вид) _____________________________________________________
            (українською мовою)
вважається відкликаною у зв'язку з тим, що вона не відповідає
вимогам частини 5 статті 28 Закону України "Про охорону прав на
сорти рослин".
 
 Підпис керівника     ____________     ______________
              (підпис)        (П.І.Б.)
 
 Голова Державної служби з
 охорони прав на сорти рослин             В.В.Волкодав
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту 2.8 Положення про
                   експертизу назв сортів
                   рослин
 
                   Голові Державної служби з
                   охорони прав на сорти рослин
                   ___________________________
                       (П.І.Б.)
 
 
              КЛОПОТАННЯ
         щодо поновлення терміну розгляду
         експертного висновку назви сорту
 
 
 Заявник(и) ______________________________________________________
             (повне ім'я чи найменування)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 заявка N ____________________________ від _______________________
                        (дата)
 сорт (гібрид) ___________________________________________________
               (назва)
 таксон (вид) ____________________________________________________
            (латинською мовою)
 таксон (вид) ____________________________________________________
            (українською мовою)
 назва сорту _____________________________________________________
 
   Прошу продовжити термін розгляду назви сорту для надання
експертного висновку назви сорту до ______________________________
                      (термін, дата)
   Я (ми) зобов'язуюсь(ємось) протягом цього терміну подати таку
назву сорту, яка відповідатиме вимогам статті 13 Закону України
"Про охорону прав на сорти рослин".
 
                        М.П.
 Дата ______________________
 
 Підпис(и) заявника(ів)
 
 
 Голова Державної служби з
 охорони прав на сорти рослин             В.В.Волкодав
 
 
                   Додаток 7
                   до пункту 2.10 Положення про
                   експертизу назв сортів
                   рослин
 
 
            Бланк Держсортслужби
 
 
            ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
       про розгляд зауважень щодо назви сорту
 
   Державна служба з охорони прав на сорти рослин отримала від
Вас зауваження щодо сорту (гібрида) ______________________________
__________________________________________________________________
               (назва)
таксон (вид) _____________________________________________________
            (латинською мовою)
таксон (вид) _____________________________________________________
            (українською мовою)
і повідомляє, що _________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Підпис керівника      ____________     _______________
               (підпис)        (П.І.Б.)
 
 Голова Державної служби з
 охорони прав на сорти рослин             В.В.Волкодав
 
 
                   Додаток 8
                   до пункту 2.11 Положення про
                   експертизу назв сортів
                   рослин
 
                   Голові Державної служби з
                   охорони прав на сорти рослин
 
 
              КЛОПОТАННЯ
           щодо зміни назви сорту
 
 Заявник(и) ______________________________________________________
             (повне ім'я чи найменування) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 заявка N _______________________ від ____________________________
                        (дата)
 таксон (вид) ____________________________________________________
            (латинською мовою)
 таксон (вид) ____________________________________________________
            (українською мовою)
   Прошу змінити назву сорту ____________________________ на
___________________________________________________________________
                        
 Дата ______________________          М.П.
 
 Підпис(и) заявника(ів)
 
 
 Голова Державної служби з
 охорони прав на сорти рослин             В.В.Волкодав
 
 
                   Додаток 9
                   до пункту 2.12 Положення про
                   експертизу назв сортів
                   рослин
 
 
            Бланк Держсортслужби
 
 
            ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
          про ухвалення назви сорту
 
   Державна служба з охорони прав на сорти рослин повідомляє, що
за заявкою N _________________________ від _______________________
                         (дата)
таксон (вид) _____________________________________________________
            (латинською мовою)
таксон (вид) _____________________________________________________
            (українською мовою)
проведено експертизу назви сорту  на  відповідність  вимогам,
установленим статтею 13 Закону України "Про охорону прав на сорти
рослин", і ухвалено назву ________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Підпис керівника     ____________     ______________
              (підпис)        (П.І.Б.)
 
 
 Голова Державної служби з
 охорони прав на сорти рослин             В.В.Волкодав
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner