Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 89 від 10.11.1998

Про затвердження та введення в дію Порядку видачі, оформлення, реєстрації "Енергетичного паспорта підприємства" та оплати послуг при його впровадженні


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

     ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН

              Н А К А З
 
            20.06.2003 N 159
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2003 р.
                   за N 553/7804
 
 
        Про затвердження Порядку визначення
        уповноваженого закладу експертизи
             сортів рослин
 
 
   Відповідно до Положення про Державну службу з охорони прав на
сорти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19.08.2002 N 1182 ( 1182-2002-п ), Н А К А З У Ю :
 
   1. Затвердити  Порядок  визначення уповноваженого закладу
експертизи сортів рослин, що додається.
 
   2. Українському  інституту  експертизи  сортів  рослин
(Гончар О.М.)  подати  цей  наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України та забезпечити опублікування Порядку
визначення уповноваженого закладу експертизи сортів рослин в
офіційному бюлетені Держсортслужби.
 
   3. Скасувати наказ Держсортслужби від 27.05.2003 N 137 "Про
затвердження Порядку визначення уповноваженого закладу експертизи
сортів рослин".
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
голови Бочкарьова А.М.
 
 Голова                         В.Волкодав
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної служби
                   з охорони прав на сорти
                   рослин
                   20.06.2003 N 159
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2003 р.
                   за N 553/7804
 
 
               ПОРЯДОК
        визначення уповноваженого закладу
           експертизи сортів рослин
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Положення про
Державну службу з охорони прав на сорти рослин, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів України від 19.08.2002 N 1182
( 1182-2002-п ).
 
   1.2. Цей Порядок визначає вимоги до експертного закладу,
правила  визначення  уповноваженого закладу експертизи сортів
рослин.
 
         2. Вимоги до експертного закладу
 
   2.1. Закладом  експертизи  можуть  бути  науково-дослідні
інститути або інші установи, які ведуть дослідження в галузі
генофонду рослин, генетики, описової морфології, сортознавства,
захисту  рослин,  біохімії,  переробки  сільськогосподарської
продукції, що мають колекції сортів рослин, генетичних маркерів,
хвороб, які необхідні для проведення експертизи сортів рослин,
пройшли державну акредитацію і отримали свідоцтво, що підтверджує
кваліфікацію  з питання організації і проведення наукової і
науково-технічної експертизи.
 
   2.2. Заклад  експертизи  повинен  мати  кваліфікованих
спеціалістів, які володіють сучасними методами експертизи сортів
рослин.
 
   2.3. Установі, яка набуватиме правового статусу  Закладу
експертизи  з  охорони  прав  на  сорти  рослин  (далі  -
Установа-кандидат), необхідно мати:
   2.3.1. Для відкритого ґрунту:
   наявність дослідних ділянок, розсадників;
   методики проведення експертизи сортів рослин;
   первинну документацію  досліджень  (польові  журнали  з
фенологічних спостережень та біометричних вимірів; журнали з
експертизи на вирізняльність, однорідність та стабільність (далі -
ВОС-тест));
   кваліфікованих спеціалістів, які володіють сучасними методами
експертизи сортів рослин та відповідальні за кінцеві експертні
висновки;
   можливість визначення  та  оцінки  кількісних  ознак для
встановлення однорідності на  основі  математично-статистичної
обробки даних.
   2.3.2. Для закритого ґрунту:
   наявність діючих споруд закритого ґрунту;
   методики проведення експертизи сортів рослин у закритому
ґрунті;
   забезпечення мікроклімату відповідно до встановлених вимог
для кожного виду рослин;
   первинну документацію досліджень у закритому ґрунті (журнали
з фенологічних спостережень та біометричних вимірів, журнали з
експертизи на ВОС-тест);
   кваліфікованих експертів, які володіють сучасними методами
експертизи сортів рослин та відповідальні за кінцеві експертні
висновки;
   можливість визначення та  оцінки  кількісних  ознак  для
встановлення  однорідності  на основі математично-статистичної
обробки даних.
 
       3. Вимоги до експерта Закладу експертизи
 
   3.1. Експертами Закладу експертизи можуть бути фізичні особи,
які пройшли державну акредитацію і мають свідоцтва на проведення
наукової та науково-технічної експертизи в галузі  селекції,
насінництва, рослинництва та сортовивчення або інший документ, що
його замінює.
 
   3.2. Експерт повинен мати практичний досвід роботи в галузі
селекції, насінництва, рослинництва та сортовивчення не менше 10
років, високу кваліфікацію, знання з питань експертизи, володіти
декількома альтернативними чи схожими методиками експертизи сортів
рослин.
 
   3.3. Експерт повинен безпосередньо здійснювати експертизу та
персонально відповідати за достовірність, повноту й об'єктивність
аналізів, відповідати вимогам завдання на проведення експертизи та
чинного законодавства.
 
      4. Правила визначення уповноваженого Закладу
           експертизи сортів рослин
 
   4.1. Для визначення  Закладу  експертизи  на  проведення
кваліфікаційної   експертизи  Установа-кандидат  подає  до
Держсортслужби заяву (додаток).
 
   4.2. Для  підготовки  рішення  щодо  визначення  закладу
експертизи, що не входить в державну систему з охорони прав на
сорти рослин, наказом Держсортслужби створюється комісія.
 
   4.3. Комісія розглядає заяву і додані до неї документи:
   завірену копію статуту Установи-кандидата;
   свідоцтво, що підтверджує кваліфікацію з питання організації
і проведення наукової і науково-технічної експертизи;
   довідку про наявність колекцій сортів рослин, генетичних
маркерів, хвороб;
   довідку про наявність дослідних ділянок,  діючих  споруд
закритого ґрунту;
   довідку про наявність методик проведення експертизи сортів
рослин;
   список експертів та копії свідоцтв на  проведення  ними
наукової чи науково-технічної експертизи або інших документів, що
можуть їх замінити;
   довідку про наявність первинної документації для проведення
експертизи рослин;
   довідку про  наявність методик та технічних засобів для
проведення математично-статистичної обробки даних.
 
   4.4. За результатами перевірки комісія готує пропозиції щодо
визначення Установи-кандидата Закладом експертизи та подає їх на
затвердження до керівництва Держсортслужби.
 
   4.5. За висновками комісії Держсортслужба приймає рішення
щодо  визначення  Установи-кандидата  Закладом експертизи для
проведення кваліфікаційної експертизи, яке затверджується наказом.
 
   4.6. Держсортслужба та визначений Заклад експертизи укладають
угоду про проведення конкретних досліджень.
 
 Заступник голови Держсортслужби            А.Бочкарьов
 
 
                   Додаток
                   до пункту 4.1 Порядку
                   визначення уповноваженого
                   закладу експертизи сортів
                   рослин
 
 
   Штамп Установи-кандидата
   в Заклади експертизи
 
                   Голові Державної служби з
                   охорони прав на сорти рослин
 
 
               ЗАЯВА
 
 
   Прошу визначити _____________________________________________
              (назва Установи-кандидата )
як заклад експертизи державної системи охорони прав на сорти
рослин для проведення окремих ланок кваліфікаційної експертизи
сортів рослин.
 
   До заяви додаються:
   1. Завірена копія статуту Установи-кандидата.
   2. Довідка про наявність колекцій сортів рослин, генетичних
маркерів, хвороб.
   3. Довідка про наявність дослідних ділянок, діючих споруд
закритого ґрунту.
   4. Довідка про наявність методик проведення експертизи сортів
рослин.
   5. Список експертів та копії сертифікатів на проведення ними
наукової чи науково-технічної експертизи або інших документів, що
можуть їх замінити.
   6. Довідка  про  наявність  первинної  документації  для
проведення експертизи рослин.
   7. Довідка про наявність методик та технічних засобів для
проведення математично-статистичної обробки даних.
 
 Керівник Установи-кандидата ___________  _______________________
                (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
 Заступник Голови Держсортслужби            А.Бочкарьов
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner