Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 213 від 02.11.1998

Про затвердження Типового положення про експертно-технічний центр Держнаглядохоронпраці


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            19.06.2003 N 116-ДС
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 липня 2003 р.
                   за N 545/7866
 
 
       Про затвердження Положення про Державну
         еколого-геологічну карту України
            масштабу 1:200 000
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
        охорони навколишнього природного середовища
    N 150 ( z0360-09 ) від 30.03.2009 )
 
 
 
   Відповідно до статей 1 та 4 Закону України "Про Державну
геологічну службу України" ( 1216-14 ), пункту 21 Положення
про державну систему моніторингу довкілля ( 391-98-п ) та пункту 3
Положення  про  Державну  геологічну  службу  ( 439-2002-п )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Державну еколого-геологічну карту
України масштабу 1:200 000 (далі - Положення), що додається.
 
   2. Увести в дію Положення з 1 вересня 2003 р.
 
   3. Державній  геологічній  службі  Мінекоресурсів України
(Гурський Д.С.):
 
   3.1. У п'ятиденний термін після затвердження подати цей наказ
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3.2. У місячний термін після державної реєстрації забезпечити
тиражування та надсилання Положення до установ і організацій, що
належать до  сфери  управління  Мінекоресурсів  України,  та
зацікавленим організаціям.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державної геологічної служби Гурського Д.С.
 
 Державний секретар                 С.В.Гошовський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства екології
                   та природних ресурсів
                   України
                   19.06.2003 N 116-ДС
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   4 липня 2003 р.
                   за N 545/7866
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Державну еколого-геологічну карту України
            масштабу 1:200 000
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення розроблене у відповідності до статей 1 та 4
Закону України  "Про  державну  геологічну  службу  України"
( 1216-14 ), пункту 21 Положення про державну систему моніторингу
довкілля, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України
від 30 березня 1998 р. N 391 ( 391-98-п ), з урахуванням положень
Закону України "Про генеральну схему планування території України"
( 3059-14 ). 
( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 150 ( z0360-09 ) від
30.03.2009 )
 
   1.2. Положення  регламентує  склад  та  порядок  робіт
зі складання   та   підготовки   до   видання  Державної
еколого-геологічної карти України масштабу 1:200 000.
 
   1.3. Положення є обов'язковим для виконання підприємствами,
установами та організаціями усіх форм власності, які здійснюють
планування, фінансування і виконання робіт  з  регіонального
еколого-геологічного картування території України.
 
   1.4. Державна  еколого-геологічна  карта України масштабу
1:200 000 (далі - Держекогеолкарта-200) є базовою багатоцільовою
комплексною еколого-геологічною основою для:
   - оцінки сучасного екологічного стану геологічного середовища
та окремих його складових частин (гірських порід, ґрунтів донних
відкладів,  підземних  вод), а також процесів, які в ньому
відбуваються і впливають чи можуть впливати на екологічні системи
та умови проживання людини;
   - прогнозування можливих змін стану геологічного середовища
або окремих його складових частин під впливом природних чинників
і господарської діяльності;
   - попереднього    еколого-геологічного    обґрунтування
передпроектних розробок господарського освоєння територій;
   - оцінки територій поширення та динаміки розвитку небезпечних
геологічних процесів і явищ, їх впливу на природно-техногенні
системи, господарські об'єкти, населені пункти, земельні угіддя;
   - оцінки еколого-геологічного ризику господарського освоєння
територій та містобудування;
   - оцінки еколого-гідрогеологічного стану підземних вод;
   - оцінки геохімічного стану ландшафтів (вміст і поширення
природних і техногенних хімічних елементів і сполук);
   - районування територій за рівнями змін стану геологічного
середовища;
   - планування та ведення моніторингу геологічного середовища;
   - забезпечення розробки заходів щодо захисту геологічного
середовища, господарських систем, об'єктів і населення від проявів
та наслідків небезпечних геологічних процесів забруднення ґрунтів
і підземних вод;
   - розробки рекомендацій  з  попередження  або  зменшення
негативного  впливу  господарської  діяльності  на геологічне
середовище і пов'язані з ним інші складові частини довкілля;
   - розробки  програм екологічної реабілітації територій з
незадовільним станом геологічного середовища;
   - планування більш детальних еколого-геологічних досліджень
масштабу 1:50 000-1:25 000.
 
   1.5. Держекогеолкарта-200 - це комплект взаємоузгоджених карт
еколого-геологічного змісту в паперовій або електронній формах
з єдиною пояснювальною запискою, що складені та підготовлені
до видання за діючими інструктивними положеннями і вимогами та
за єдиною системою умовних позначень.
 
   1.6. Складання і підготовка до видання Держекогеолкарти-200
здійснюється за серіями номенклатурних аркушів, що відповідають
регіонам України і виділені за особливостями геологічної будови
(Карпатська,   Волинсько-Подільська,   Центральноукраїнська,
Донбаська, Дніпровсько-Донецька, Причорноморська та Кримська).
 
   1.7. Держекогеолкарта-200  охоплює  всю територію України
за номенклатурними аркушами масштабу 1:200 000. Карти на суміжних
аркушах  повинні  обов'язково узгоджуватися між собою. Карти
складаються лише в межах України без відображення територій
суміжних країн з урахуванням природних та техногенних чинників
впливу закордонних територій на еколого-геологічні умови України.
 
   1.8. Геологічною  основою Держекогеолкарти-200 є Державна
геологічна карта  України  масштабу 1:200 000. Положення про
Державну геологічну карту масштабу 1:200 000 затверджено наказом
Державного комітету України по геології і використанню надр від
09.11.98 N 163 ( z0008-99 ) та зареєстровано Міністерством юстиції
України 06.01.99 за N 8/3301.
 
   1.9. Держекогеолкарта-200  складається  на  картографічній
основі, що виконана відповідно до технічних умов щодо складання і
оформлення топографічної основи в паперовій або електронній формах
для геологічних карт масштабу 1:200 000.
 
   1.10. Для складання Держекогеолкарти-200 використовуються усі
опубліковані і фондові матеріали з еколого-геологічних досліджень
та  картографування,  моніторингу  довкілля,  геологічних,
гідрогеологічних,    інженерно-геологічних,    геохімічних,
радіогеохімічних, геофізичних та інших робіт.
 
   1.11. Комплекти    Держекогеолкарти-200    складаються
за результатами  державного  еколого-геологічного  картування
масштабу 1:200 000.
   Державне еколого-геологічне  картування  -  це  комплекс
підготовчих, польових,  аналітичних  та  камеральних  робіт
з вивчення, оцінки і прогнозування негативних змін екологічного
стану  геологічного  середовища шляхом виконання геологічних,
геохімічних,    ландшафтно-геохімічних,    гідрогеологічних,
інженерно-геологічних, геофізичних  та   інших   досліджень,
з використанням матеріалів аерокосмічних  зйомок,  моніторингу
довкілля,  агрохімічних  робіт,  а  також  матеріалів  щодо
функціонального використання територій тощо.
 
   1.12. Державне еколого-геологічне  картування  виконується
згідно з державними та регіональними програмами і спрямоване
на підвищення рівня вивченості екологічного стану геологічного
середовища, розробку та обґрунтування природоохоронних заходів.
 
   1.13. Роботи  зі  складання  і  підготовки  до  видання
Держекогеолкарти-200 та    еколого-геологічне    картування,
яке випереджає  їх,  виконуються  державними  геологічними
підприємствами, підприємствами інших форм власності, що мають
ліцензію  на  вид господарської діяльності "Пошук (розвідка)
корисних  копалин".  Черговість  видання  Держекогеолкарти-200
визначається потребами держави та регіонів і планується Державною
геологічною службою Міністерства екології та природних ресурсів
України.
 
 1.14. До типового комплекту Держекогеолкарти-200 входять такі
обов'язкові карти масштабу 1:200 000:
   - еколого-геологічна карта (зведена);
   - карта геохімічного стану ландшафтів (вміст і поширення
природних і техногенних хімічних елементів і сполук);
   - еколого-гідрогеологічна карта (оцінка якості і ресурсів
підземних вод);
   - карта сучасних екзогенних геологічних процесів (видові
і просторові характеристики, активність чи ризик прояву);
   - карта  аномалій  геофізичних  полів; схема районування
територій за сеймогеологічними ознаками.
   Крім обов'язкових, до комплекту Держекогеолкарти-200 можуть
бути включені додаткові карти, які визначаються  геологічним
(технічним) завданням на складання комплекту.
 
   1.15. Підготовлені   карти   супроводжуються   умовними
позначеннями (легендою), розрізами та колонкою.
 
   1.16. Науково-методичне  керівництво та координація робіт
з еколого-геологічного  картування,  складання  і  підготовки
до видання Держекогеолкарти-200 покладаються на Головну редакційну
колегію та    спеціальний    науково-методичний    центр
з еколого-геологічного картування при Державній геологічній службі
Міністерства екології та природних ресурсів України.
 
   1.17. Аркуші  (групи   аркушів)   Держекогеолкарти-200,
що підготовлені до видання, після розгляду науково-технічними
радами підприємств,  організацій,  установ,  які  виконували
ці роботи,  підлягають обов'язковій апробації та затвердженню
секцією Науково-технічної ради з питань геології та використання
надр Державної  геологічної  служби  Міністерства  екології
та природних ресурсів  України  і  після  цього  передаються
до видання.
 
           2. Порядок використання
 
   2.1. Видані комплекти Держекогеолкарти-200 призначені для
вільного користування і передаються Державному інформаційному
геологічному фонду України.
 
   2.2. Порядок  надання комплектів Держекогеолкарти-200 для
користування визначається чинним законодавством України.
 
 Голова Державної геологічної служби         Д.С.Гурський
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner