Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 709 від 29.10.1998

Про внесення змін до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України, затвердженого наказом МЗЕЗторгу від 23.01.98 N 42


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           19.06.2003 N 647/303
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2003 р.
                   за N 557/7878
 
 
     Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства
     внутрішніх справ України та Державної податкової
    адміністрації України при перевірці достовірності
     ідентифікаційного номера фізичної особи, яка
     звернулася за оформленням паспорта громадянина
          України для виїзду за кордон
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
2 квітня 2002 року N 450 ( 450-2002-п ) "Про затвердження Порядку
централізованого  оформлення, виготовлення та видачі паспорта
громадянина України для виїзду за кордон" Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок взаємодії Міністерства внутрішніх справ
України  та  Державної  податкової адміністрації України при
перевірці достовірності ідентифікаційного номера фізичної особи,
яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для
виїзду за кордон (далі - Порядок), що додається.
 
   2. Заступнику  Державного   секретаря   МВС   України
генерал-лейтенанту міліції Варенку В.І. забезпечити:
   подачу запитів  до  ДПА  України  про  достовірність
ідентифікаційних номерів осіб, які звернулися за оформленням
паспорта громадянина України для виїзду за кордон, відповідно до
затвердженого Порядку - постійно;
   автоматизовану передачу запитів до ДПА України - до 1 липня
2003 року.
 
   3. Заступнику  Голови  ДПА  України  Росоловському  В.М.
забезпечити:
   надання на запити МВС України відомостей про достовірність
ідентифікаційних номерів фізичних осіб,  які  звернулися  за
оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон,
відповідно до затвердженого Порядку - постійно;
   розроблення програмного  забезпечення для автоматизованого
оброблення запитів МВС про достовірність ідентифікаційних номерів
фізичних осіб, які звернулись за оформленням паспортів громадянина
України для виїзду за кордон, - до 1 липня 2003 року.
 
   4. Державним  податковим  адміністраціям  в  Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі в разі
отримання від органу внутрішніх справ повідомлення про виявлення
розбіжностей в ідентифікаційному номері громадянина з базою даних
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших
обов'язкових платежів забезпечити згідно з Порядком проведення
звірення оригіналу документа про присвоєння ідентифікаційного
номера з даними паспорта громадянина України.
 
   5. Департаменту управління справами та режиму (Карацюба А.М.)
МВС України, Управлінню справами (Ніку  В.О.)  ДПА  України
забезпечити доведення цього наказу відповідно до відома органів і
підрозділів внутрішніх справ та державних податкових адміністрацій
в  Автономній  Республіці  Крим,  областях, містах Києві та
Севастополі.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного  секретаря  Міністерства  внутрішніх справ України
генерал-лейтенанта міліції Варенка В.І. та заступника Голови
Державної податкової адміністрації України Росоловського В.М.
 
 Міністр внутрішніх справ України
 генерал-полковник міліції               Ю.О.Смирнов
 
 Голова Державної податкової
 адміністрації України                Ю.Ф.Кравченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   внутрішніх справ України,
                   Державної податкової
                   адміністрації України
                   19.06.2003 N 647/303
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2003 р.
                   за N 557/7878
 
 
               ПОРЯДОК
     взаємодії Міністерства внутрішніх справ України
     та Державної податкової адміністрації України
     при перевірці достовірності ідентифікаційного
       номера фізичної особи, яка звернулася за
       оформленням паспорта громадянина України
            для виїзду за кордон
 
 
            1. Загальна частина
 
   1.1. Цей Порядок розроблено на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 2 квітня 2002 року N 450 ( 450-2002-п ) "Про
затвердження Порядку централізованого оформлення, виготовлення та
видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон" у
частині використання бази даних Державного реєстру  фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів (далі -
БД ДРФО) для перевірки достовірності ідентифікаційного номера
фізичної особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина
України для виїзду за кордон.
 
   1.2. Порядком установлені правила оформлення та  подання
органами  Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС
України) до Державної податкової адміністрації України (далі - ДПА
України)  запитів  про достовірність ідентифікаційного номера
фізичних осіб - платників податків (далі - запит) і оформлення та
надання відповідей ДПА України на такі запити (далі - відповідь на
запит).
 
   1.3. МВС України та ДПА України здійснюють обмін інформацією
з використанням засобів електронної пошти та/або магнітних носіїв
даних.
 
   1.4. Суб'єкти інформаційного обміну:
   від МВС  України - Головний обчислювальний центр Єдиної
державної автоматизованої паспортної системи (далі - ГОЦ ЄДАПС);
   від ДПА  України  -  Департамент  автоматизації процесів
оподаткування (далі - ДАПО).
 
   1.5. Відповідно до Порядку МВС України та ДПА  України
гарантують використання отриманої інформації виключно із службовою
метою. Така інформація не підлягає розповсюдженню та переданню
третій стороні.
 
     2. Взаємодія Єдиної державної автоматизованої
    паспортної системи та Державного реєстру фізичних
          осіб - платників податків
 
   2.1. Запити, що передаються ГОЦ ЄДАПС до ДАПО, формуються на
базі інформації ЄДАПС.
   2.1.1. Назва  інформації  -  фрагмент персональних даних
громадян України.
   2.1.2. Склад інформації, зазначеної в п. 2.1.1:
   ідентифікаційний номер громадянина за БД ДРФО;
   дата народження громадянина;
   прізвище, ім'я та по батькові громадянина;
   місце проживання громадянина.
   2.1.3. Структура інформації, зазначеної в п. 2.1.1, наведена
в додатку 1. Ім'я файла-запиту - EBddmmnn.DPA, де ЕВ - маска імені
файла, що передається до ДАПО, dd - день формування запиту, mm -
місяць формування запиту, nn - порядковий номер файла-запиту
протягом поточного дня, DPA - розширення, яке є умовним кодом ДПА
України в ЄДАПС.
   Інформація до ДПА України передається у вигляді архівних
файлів у Arj-форматі, захищених паролем. Ім'я архівного файла -
EBddmmnn.ARJ.
   Архівний файл-запит  містить  текстовий  файл  з  іменем
EBddmmnn.DPA, який надходить з ГОЦ ЄДАПС.
   Для архівації файлів обміну використовується програма Arj
узгодженої сторонами версії.
   2.1.4. Терміни передачі інформації, зазначеної в п.2.1.2, -
протягом дня за потреби, але не пізніше:
   18 год. 00 хв. при пересиланні засобами електронної пошти;
   16 год. 30 хв. при пересиланні на магнітних носіях.
   2.1.5. Вид режиму перевірки (регламентний або терміновий)
визначається значенням порядкового номера файла-запиту протягом
поточного дня в імені архівного файла та файла-запиту (значення nn
у п.2.1.3).
   Для перевірки ідентифікаційних номерів у регламентному режимі
використовується значення  nn=00  в  імені  архівного  файла
(EBddmm00.ARJ).
   Для перевірки ідентифікаційних номерів у терміновому режимі
використовуються значення nn від 01 до 99 (крок - 1) в імені
архівного  файла  (EBddmmOl.ARJ,  EBddmm02.ARJ  і  т.д.  до
EBddmm99.ARJ).
 
   2.2. Відповіді на запити, що передаються ДАПО ГОЦ ЄДАПС,
формуються на базі інформації БД ДРФО.
   2.2.1. Назва  інформації  -  фрагмент персональних даних
громадян України із зазначенням результатів перевірки.
   2.2.2. Реквізити інформації, зазначеної в п. 2.2.1:
   фрагмент персональних даних громадян України згідно з описом,
наведеним у п. 2.1.2, доповнений результатами перевірки:
   дата народження громадянина;
   прізвище, ім'я та по батькові громадянина;
   місце проживання громадянина;
   ознака перевірки  достовірності  ідентифікаційного  номера
громадянина.
   2.2.3. Структура запису файла-запиту, що надсилається до ДАПО
наведена в додатку 1.
   Ім'я файла - відповіді - ZEddmmnn.DPA, де ZE - маска імені
файла, що передається до ГОЦ ЄДАПС, dd - день, mm - місяць, nn -
порядковий номер файла протягом дня формування запиту, DPA -
розширення, яке є умовним кодом ДПА України в ЄДАПС.
   Інформація до ГОЦ ЄДАПС передається у вигляді архівних файлів
у Arj-форматі, захищених паролем.  Ім'я  архівного  файла  -
ZEddmmnn.ARJ.
   Будь-який архівний файл містить один оброблений файл з іменем
ZEddmmnn.DPA, який надходить від ДАПО. За кількістю записів та
змістом кожного запису (до 14 розділювача) він збігається з файлом
EBddmmnn.DPA.
   2.2.4. Терміни підготовки інформації, зазначеної в п. 2.2,
визначаються видом режиму оброблення - регламентним і терміновим.
   Перевірка ідентифікаційних номерів у регламентному режимі
здійснюється протягом трьох діб з моменту отримання файла-запиту.
   Перевірка в терміновому режимі здійснюється протягом доби з
моменту отримання файла-запиту.
 
        3. Технічні умови здійснення обміну
 
   3.1. Інформаційний обмін здійснюється засобами електронної
пошти ДАПО та ГОЦ ЄДАПС з використанням модемних телефонів.
   Ініціатором зв'язку (установлення з'єднання) є ГОЦ ЄДАПС.
   Для забезпечення  зв'язку  використовуються  модеми,  які
підтримують протокол V.34 або V.90.
   Програмні засоби електронної пошти та поштовий агент-робот,
що використовуються з боку ЄДАПС при організації взаємодії,
установлюються та супроводжуються фахівцями ГОЦ ЄДАПС відповідно
до наданих ДАПО інсталяційних пакетів програмного забезпечення та
експлуатаційної документації.
 
   3.2. У разі відсутності стабільного модемного зв'язку для
інформаційного обміну використовуються магнітні носії даних, які
передаються кур'єром. Організацію доставлення магнітних носіїв
даних забезпечує ГОЦ ЄДАПС.
   Результати перевірки передаються на тому самому носії, на
якому були надані запити.
   Режим оброблення - терміновий або регламентний - визначається
у супровідних листах до носія (додатки 2, 3).
   Підтвердження про отримання результатів перевірки надається
ГОЦ ЄДАПС до ДАПО в супровідному листі разом з наданням чергової
порції персональних даних.
   Про неможливість  зчитування  даних  з  магнітного носія
повідомляється відповідальною особою за контактними телефонами.
   При цьому ГОЦ ЄДАПС готує копію тієї самої інформації на
аналогічному носії та надає її до ДАПО.
   Форма та зразок супровідного листа до магнітного носія даних,
що направляє ГОЦ ЄДАПС, наведено в додатку 2.
   Форма та зразок супровідного листа до магнітного носія даних,
що направляє ДАПО, наведено в додатку 3.
   Облік магнітних носіїв інформації здійснюється ГОЦ ЄДАПС
згідно з інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання
документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації,
які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98
N 1893 ( 1893-98-п ) (зі змінами та доповненнями).
 
      4. Формування відомостей про достовірність
           ідентифікаційного номера
 
   4.1. Відомості кожного запису файла-запиту перевіряються на
відповідність даним БД ДРФО таким чином:
   4.1.1. Виконується  перевірка  наявності ідентифікаційного
номера особи в БД ДРФО.
   4.1.2. У разі наявності ідентифікаційного номера в БД ДРФО
здійснюється  перевірка  відповідності  значень  полів  "Дата
народження",  "Прізвище", "Ім'я"", "По батькові" особи, якій
належить цей номер, значенням таких полів у записі файла-запиту.
   4.1.3. У разі їх відповідності поле "Ознака перевірки" файла
ZEddmmnn.DPA набирає значення "1" - "ідентифікаційний  номер
дійсний", що підтверджує достовірність ідентифікаційного номера
особи, яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України
для виїзду за кордон.
   4.1.4. При невідповідності хоча б одного із значень полів,
указаних у п. 4.1.2, даним БД ДРФО поле "Ознака перевірки" файла
ZEddmmnn.DPA набирає значення "2" - "розбіжності в реєстраційних
даних".
   4.1.5. У разі відсутності вищезазначеного ідентифікаційного
номера в БД ДРФО поле "Ознака перевірки" файла ZEddmmnn.DPA
набирає значення "3" - "невірний ідентифікаційний номер".
   4.1.6. Якщо ідентифікаційний номер у БД ДРФО зберігається з
відміткою про ліквідацію, то поле "Ознака перевірки"  файла
ZEddmmnn.DPA набирає значення "4" - "недійсний ідентифікаційний
номер (закритий)".
 
   4.2. З'ясування причин  недостовірності  ідентифікаційного
номера особи
   4.2.1. У випадках, визначених у пунктах 4.1.4-4.1.6:
   Підрозділ у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб МВС України здійснює додаткову  перевірку  на
відсутність помилок оператора при перенесенні інформації з картки
фізичної особи - платника податків (додаток 6 до Положення про
картку фізичної особи - платника податків, затвердженого наказом
Державної податкової адміністрації України від 27.01.98 N 43
( z0124-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19.02.98 за N 124/2564, зі змінами та доповненнями) в запит ГОЦ
ЄДАПС до ДАПО.
   ДАПО направляє  повідомлення  про  результат  перевірки
персональних даних отримувача паспорта громадянина України для
виїзду за кордон до органу державної податкової служби за місцем
проживання особи, якій належить такий номер за даними ГОЦ ЄДАПС.
Форма та зразок повідомлення про результат перевірки персональних
даних отримувача  паспорта  громадянина  України  наведені  в
додатку 6.
   4.2.2. У  разі виявлення помилок оператора підрозділу в
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС
України ГОЦ ЄДАПС повторно направляє виправлений запит до ДАПО
відповідно до розділу 2 цього Порядку.
   4.2.3. У разі відсутності помилок оператора підрозділ у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС
України видає фізичній особі, яка звернулася за оформленням
паспорта громадянина України для виїзду за кордон, безкоштовну
довідку про перевірку реєстраційних даних отримувача паспорта
громадянина України для виїзду за кордон згідно з додатком 4 до
Порядку (далі - довідка).
   4.2.4. Громадянин після отримання довідки може звернутися до
органу державної податкової служби за своїм місцем проживання для
з'ясування причин недостовірності ідентифікаційного номера.
   4.2.5. Орган державної податкової служби за місцем проживання
громадянина  після  його  звернення  для  з'ясування  причин
недостовірності ідентифікаційного номера перевіряє та уточнює
реєстраційні дані відповідно до даних паспорта та довідки і видає
особі нову картку фізичної особи - платника податків в такі
терміни:
   до трьох днів, якщо результат перевірки в довідці є "2" або
"4";
   у термін, визначений Положенням про картку фізичної особи -
платника податків, затвердженим наказом Державної  податкової
адміністрації України від 27.01.98 N 43 ( z0124-98 ), якщо
результат перевірки в довідці є "3".
   Результати звірення реєстраційних даних органом Державної
податкової служби надсилаються до ДПА України, а в довідці
заповнюються відповідні реквізити.
   4.2.6. Після   з'ясування   причин   недостовірності
ідентифікаційного номера громадянин повторно подає картку фізичної
особи - платника податків та довідку до паспортного підрозділу.
Після  подання  громадянином зазначених документів ГОЦ ЄДАПС
проводить повторну перевірку  достовірності  ідентифікаційного
номера.
 
       5. Захист відомостей при інформаційній
              взаємодії
 
   5.1. При   обміні  інформацією  сторони  впроваджують
організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації
з обмеженим доступом, що передається.
 
   5.2. Для  взаємної  ідентифікації  ДАПО  та  ГОЦ  ЄДАПС
використовуються паролі, перелік яких готується у ГОЦ ЄДАПС і
надається до ДАПО один раз на місяць в останній декаді поточного
місяця.
   Зразок форми переліку паролів для захисту інформації при
взаємодії ГОЦ ЄДАПС з ДАПО наводиться в додатку 5.
 
   5.3. Термін дії переліку паролів - календарний місяць.
   Періодичність зміни переліку паролів - щомісяця.
 
   5.4. Використовуються три типи паролів: основний та два
резервних.
   Перехід на один з резервних паролів здійснюється у разі
компрометації чинного пароля (основного або одного з резервних) за
письмовими повідомленнями ГОЦ ЄДАПС окремо за кожним типом пароля
із зазначенням типу пароля на конверті.
 
          6. Відповідальні виконавці
 
   Відповідальними виконавцями Порядку визначено:  начальника
Департаменту автоматизації процесів оподаткування ДПА України (за
посадою) та заступника директора Державного департаменту у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб - начальника
центру впровадження ЄДАПС (за посадою).
 
 Заступник директора Державного
 департаменту у справах громадянства,
 імміграції та реєстрації фізичних
 осіб МВС України
 підполковник міліції                 С.П.Уфімцев
 
 Заступник директора департаменту
 автоматизації процесів оподаткування -
 начальник управління обліку платників
 податків Державної податкової
 адміністрації України               Н.Г.Калєніченко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку взаємодії
                   Міністерства внутрішніх
                   справ України та Державної
                   податкової адміністрації
                   України при перевірці
                   достовірності
                   ідентифікаційного номера
                   фізичної особи, яка
                   звернулася за оформленням
                   паспорта громадянина України
                   для виїзду за кордон
 
 
             СТРУКТУРА ЗАПИСУ
       файла-запиту, що надсилається до ДАПО
 
 
   Архівний файл у Arj-форматі - EBddmmnn.ARJ містить один
файл-запит EBddmmnn.DPA у текстовому форматі (де ЕВ - маска імені
файла, dd - день, mm - місяць, nn - порядковий номер файла
протягом дня формування запиту, DPA - ознака належності файла до
ДПА України).
   Перший запис файла містить у полі "Ідентифікаційний номер"
кількість записів у файлі, усі інші поля першого запису не
заповнюються.
   Кожний запис, починаючи з другого, містить значення 14 полів,
які відокремлюються одне від одного комою.
   Структура запису файла:
 
----------------------------------------------------------------
| Назва поля  | Тип поля |Довжина|Обов'язковість|Належність|
|        |      | поля | значення поля| даних  |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Ідентифікаційний|Символьний,| 10  |    О   |     |
|номер      |фіксований |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Канал виїзду  |Цифровий, |  3  |    О   |     |
|        |фіксований |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Дата народження |Цифровий, |  8  |    О   |     |
|        |фіксований |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Прізвище    |Символьний,| 30  |    О   |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Ім'я      |Символьний,| 15  |    О   |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|По батькові   |Символьний,| 20  |       |     |
|        |змінний  |    |       |  Є   |
|----------------+-----------+-------+--------------|  Д   |
|Код району   |Цифровий, |  3  |  0, якщо  |  А   |
|міста      |фіксований |    |  відсутнє  |  П   |
|        |      |    |  значення  |  С   |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Код населеного |Цифровий, | 10  |    О   |     |
|пункту     |фіксований |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Назва ознаки  |Символьний,| 10  |       |     |
|вулиці     |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Назва вулиці  |Символьний,| 30  |       |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Номер будинку  |Символьний,|  4  |       |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Додаток до   |Символьний,|  4  |       |     |
|номера будинку |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Корпус     |Символьний,|  4  |       |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Квартира    |Символьний,|  5  |       |     |
|        |змінний  |    |       |     |
----------------------------------------------------------------
 
   Дата народження передається у цифровому вигляді - ДДММРРРР,
де ДД - день, MM - місяць, РРРР - рік.
   Значення поля "Код населеного пункту" відповідає значенню
КОАТУУ, актуалізованому на поточну дату.
   Значення поля "Код району міста" завжди дорівнює "0".
   Значення символьних полів позначаються у лапках.
   Значення поля, що відсутнє, позначається лапками, а для поля
"Код району міста" - нулем.
   Значення поля "Канал виїзду": 813 -  тимчасовий  виїзд;
812 - вибув на постійне місце проживання.
   Якщо в значенні поля "Номер будинку" присутні спеціальні
символи ("/", "-") або літери, то до поля "Номер будинку"
заноситься фрагмент значення до спеціальних символів та літер, а
значення поля "Додаток до номера будинку" формується з літер або
символів, що розташовані після спеціальних символів.
 
             СТРУКТУРА ЗАПИСУ
     файла-відповіді, що надсилається до ГОЦ ЄДАПС
 
   Архівний файл в Arj-форматі - ZEddmmnn.ARJ містить один
файл-відповідь у текстовому форматі ZEddmmnn.DPA (де ZE - маска
імені файла, dd - день, mm - місяць, nn - порядковий номер файла
протягом дня формування запиту, DPA - ознака належності файла -
запиту ДПА України).
   Кожен запис містить дані запису файла-запиту та відповідь на
запит. Структура даних запису файла-запиту наведена в розділі
"Структура файла-запиту, що надсилається до ДАПО".
   Кожен запис-відповідь додатково до 14 полів доповнюється
значеннями 13 полів, які відокремлюються одне від одного комою.
   Структура запису файла-відповіді:
 
----------------------------------------------------------------
|  Назва поля  | Тип поля |Довжина|Обов'язковість|Належність|
|        |      | поля |значення поля | даних  |
|        |      |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Ідентифікаційний|Символьний,|  10 |   О    |     |
|номер      |фіксований |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Канал виїзду  |Цифровий, |  3  |   О    |     |
|        |фіксований |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Дата народження |Цифровий, |  8  |   О    |     |
|        |фіксований |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Прізвище    |Символьний,|  30 |   О    |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Ім'я      |Символьний,|  15 |   О    |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|По батькові   |Символьний,|  20 |       |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Код району міста|Цифровий, |  3  |  0, якщо  |     |
|        |фіксований |    |  відсутнє  |     |
|        |      |    |  значення  |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Код населеного |Цифровий, |  10 |   О    |     |
|пункту     |фіксований |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Назва ознаки  |Символьний,|  10 |       |     |
|вулиці     |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Назва вулиці  |Символьний,|  30 |       |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Номер будинку  |Символьний,|  4  |       |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Додаток до   |Символьний,|  4  |       |     |
|номера будинку |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Корпус     |Символьний,|  4  |       |     |
|        |змінний  |    |       |  Д   |
|----------------+-----------+-------+--------------|  П   |
|Квартира    |Символьний,|  5  |       |  А   |
|        |змінний  |    |       |  У   |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Дата народження |Цифровий, |  8  |   О    |     |
|        |фіксований |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Прізвище    |Символьний,|  30 |   О    |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Ім'я      |Символьний,|  15 |   О    |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|По батькові   |Символьний,|  20 |       |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Код району міста|Цифровий, |  3  |       |     |
|        |фіксований |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Код населеного |Цифровий, |  10 |   О    |     |
|пункту     |фіксований |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Назва ознаки  |Символьний,|  10 |       |     |
|вулиці     |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Назва вулиці  |Символьний,|  30 |       |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Номер будинку  |Символьний,|  4  |       |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Додаток до   |Символьний,|  4  |       |     |
|номера будинку |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Корпус     |Символьний,|  4  |       |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Квартира    |Символьний,|  5  |       |     |
|        |змінний  |    |       |     |
|----------------+-----------+-------+--------------|     |
|Ознака перевірки|Цифровий, |  3  |   О    |     |
|        |фіксований |    |       |     |
----------------------------------------------------------------
 
   Значення полів, що заповнюються ДАПО, формуються за даними БД
ДРФО на  основі  значення  поля  "ідентифікаційний  номер"
файла-запиту, що надається з ЄДАПС.
   Допустимі значення поля "Ознака перевірки":
   1 - ідентифікаційний номер дійсний;
   2 - розбіжності в реєстраційних даних;
   З - невірний ідентифікаційний номер (відсутній в БД ДРФО);
   4 - недійсний ідентифікаційний номер (закритий).
 
 Заступник директора Державного
 департаменту у справах громадянства,
 імміграції та реєстрації фізичних
 осіб МВС України
 підполковник міліції                 С.П.Уфімцев
 
 Заступник директора департаменту
 автоматизації процесів оподаткування -
 начальник управління обліку платників
 податків Державної податкової
 адміністрації України               Н.Г.Калєніченко
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку взаємодії
                   Міністерства внутрішніх
                   справ України та Державної
                   податкової адміністрації
                   України при перевірці
                   достовірності
                   ідентифікаційного номера
                   фізичної особи, яка
                   звернулася за оформленням
                   паспорта громадянина України
                   для виїзду за кордон
 
 
                            Прим. N ___
 
 
           СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ N ___
 
 
   "___" ___________ 200_ р.               м. Київ
 
   Відповідно до  Порядку   централізованого   оформлення,
виготовлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за
кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
2 квітня 2002 року N 450, направляємо персональні дані осіб, що
порушили клопотання про видачу паспорта громадянина України для
виїзду за кордон, для перевірки за даними Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів
достовірності їх ідентифікаційних номерів: 
   реєстраційний номер магнітного носія _______________________;
 
   EB_____________.dpa, ______________Кб, _____________________;
    (назва файла)   (розмір файла)  (дата та час створення
                           файла)
 
   режим оброблення - регламентний/терміновий
            _______________________
              (зайве закреслити)
 
   Файл ZE ______.dpa - оброблений, відсутній, не читається
             ___________________________________
                 (зайве закреслити)
 
   Підготував: 
                   
   __________ ГОЦ ЄДАПС     ________  __________  
   (посада)          (підпис)  (прізвище) 
 
 
   Начальник ГОЦ ЄДАПС      ________  __________
                  (підпис)  (прізвище)
 
 Заступник директора Державного
 департаменту у справах громадянства,
 імміграції та реєстрації фізичних
 осіб МВС України
 підполковник міліції                 С.П.Уфімцев
 
 Заступник директора департаменту
 автоматизації процесів оподаткування -
 начальник управління обліку платників
 податків Державної податкової
 адміністрації України               Н.Г.Калєніченко
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку взаємодії
                   Міністерства внутрішніх
                   справ України та Державної
                   податкової адміністрації
                   України при перевірці
                   достовірності
                   ідентифікаційного номера
                   фізичної особи, яка
                   звернулася за оформленням
                   паспорта громадянина України
                   для виїзду за кордон
 
 
                            Прим. N ___
 
 
           СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ N ___
 
 
   "___"__________ 200_ р.                м. Київ
 
 
   Відповідно до   Порядку   централізованого  оформлення,
виготовлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за
кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2
квітня 2002 року N 450,  направляємо  результати  перевірки
достовірності  ідентифікаційних номерів громадян, що порушили
клопотання про видачу паспорта громадянина України для виїзду за
кордон, за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників
податків та інших обов'язкових платежів: 
   реєстраційний номер магнітного носія _______________________;
 
   ZE_____________.dpa, ______________Кб, _____________________;
    (назва файла)   (розмір файла)  (дата та час створення
                           файла)
 
   режим оброблення - регламентний/терміновий
            _______________________
              (зайве закреслити)
 
   Підготував:          
   __________ ДАПО        ________  __________ 
   (посада)            (підпис)  (прізвище)
 
   Начальник ДАПО         ________  __________
                  (підпис)  (прізвище)
 
 Заступник директора Державного
 департаменту у справах громадянства,
 імміграції та реєстрації фізичних
 осіб МВС України
 підполковник міліції                 С.П.Уфімцев
 
 Заступник директора департаменту
 автоматизації процесів оподаткування -
 начальник управління обліку платників
 податків Державної податкової
 адміністрації України               Н.Г.Калєніченко
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку взаємодії
                   Міністерства внутрішніх
                   справ України та Державної
                   податкової адміністрації
                   України при перевірці
                   достовірності
                   ідентифікаційного номера
                   фізичної особи, яка
                   звернулася за оформленням
                   паспорта громадянина України
                   для виїзду за кордон
 
 
 Логотип ЄДАПС
 
                   ____________________________
                   (назва підрозділу в справах
                   громадянства, імміграції та
                   реєстрації фізичних осіб МВС
                         України)
 
 
               ДОВІДКА
      про перевірку реєстраційних даних отримувача
    паспорта громадянина України для виїзду за кордон
 
 
   Довідка видана гр. __________________________________________
               (прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________________
(рік народження, ідентифікаційний номер з ДРФО, місце проживання)
 
 для перевірки реєстраційних даних в органі державної податкової
служби за місцем проживання та підтвердження результатів цієї
перевірки.
 
   Результат перевірки - _______________________________________
                 (зміст проведених перевірок)
 
 Начальник        ________       __________
             (підпис)       (прізвище)
 
   М.П.                 "___"__________ 20__ р.
 
__________________________________________________________________
   (назва органу державної податкової служби, що здійснював
             видачу картки)
 
 --- - достовірність наданої картки    --- - видана нова картка
 | | підтверджена             | |
 ---                   ---
 
   М.П. ________     ______________________________________
     (підпис)       (прізвище та ініціали посадової
               особи органу державної податкової
               служби, що підтвердила достовірність
              наданої картки або видала нову картку)
 
                     "___"___________ 20__ р.
 
 Заступник директора Державного
 департаменту у справах громадянства,
 імміграції та реєстрації фізичних
 осіб МВС України
 підполковник міліції                 С.П.Уфімцев
 
 Заступник директора департаменту
 автоматизації процесів оподаткування -
 начальник управління обліку платників
 податків Державної податкової
 адміністрації України              Н.Г.Калєніченко
 
 
                   Додаток 5
                   до Порядку взаємодії
                   Міністерства внутрішніх
                   справ України та Державної
                   податкової адміністрації
                   України при перевірці
                   достовірності
                   ідентифікаційного номера
                   фізичної особи, яка
                   звернулася за оформленням
                   паспорта громадянина України
                   для виїзду за кордон
 
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   Начальник ГОЦ ЄДАПС
                   _____________________
 
                   "___"________ 200_ р.
 
 
             ПЕРЕЛІК ПАРОЛІВ
   для захисту інформації при взаємодії ГОЦ ЄДАПС з ДАПО
           на___________ 200_ р.
 
 
   -------------------------------------------------------
   |         Тип пароля         |Пароль|
   |----------------------------------------------+------|
   |Основний або 1-й резервний, або 2-й резервний |   |
   -------------------------------------------------------
 
   Підготував:
   ____________________ ГОЦ ЄДАПС     ________  __________
      (посада)             (підпис)  (прізвище)
 
   "___"____________ 200_ р.
 
   Начальник відділу ТЗІ
   ГОЦ ЄДАПС               ________  __________
                      (підпис)  (прізвище)
   "___"____________ 200_ р.
 
 Заступник директора Державного
 департаменту у справах громадянства,
 імміграції та реєстрації фізичних
 осіб МВС України
 підполковник міліції                 С.П.Уфімцев
 
 Заступник директора департаменту
 автоматизації процесів оподаткування -
 начальник управління обліку платників
 податків Державної податкової
 адміністрації України               Н.Г.Калєніченко
 
 
                   Додаток 6
                   до Порядку взаємодії
                   Міністерства внутрішніх
                   справ України та Державної
                   податкової адміністрації
                   України при перевірці
                   достовірності
                   ідентифікаційного номера
                   фізичної особи, яка
                   звернулася за оформленням
                   паспорта громадянина України
                   для виїзду за кордон
 
 
 
              ПОВІДОМЛЕННЯ
      про результат перевірки персональних даних
       отримувача паспорта громадянина України
 
__________________________________________________________________
    (код та назва органу державної податкової служби)
 
   Відповідно до п.4.2.1 Порядку взаємодії Державної податкової
адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України при
перевірці достовірності ідентифікаційного номера фізичної особи,
яка звернулася за оформленням паспорта громадянина України для
виїзду за кордон, затвердженого спільним наказом МВС та ДПА від
19 червня 2003 року N 647/303, направляємо результат перевірки
персональних даних отримувача паспорта громадянина України з
даними БД ДРФО:
 
-----------------------------------------------------------
|          |За даними ГОЦ ЄДАПС|За даними БД ДРФО|
|-------------------+-------------------+-----------------|
|Прізвище      |          |         |
|-------------------+-------------------+-----------------|
|Ім'я        |          |         |
|-------------------+-------------------+-----------------|
|По батькові    |          |         |
|-------------------+-------------------+-----------------|
|Ідентифікаційний  |          |         |
|номер       |          |         |
|-------------------+-------------------+-----------------|
|Дата народження  |          |         |
|-------------------+-------------------+-----------------|
|Дата перевірки   |          |         |
|-------------------+-------------------+-----------------|
|Результат перевірки|          |         |
-----------------------------------------------------------
 
   Забезпечити в терміни, визначені п. 4.2.5 Порядку, проведення
звірення оригіналу документа про присвоєння ідентифікаційного
номера з даними паспорта громадянина України та  результати
надіслати до ДПА України.
 
   ________  ________  __________
   (посада)  (підпис)  (прізвище)
 
   "___"____________ 200_ р.
 
 Заступник директора Державного
 департаменту у справах громадянства,
 імміграції та реєстрації фізичних
 осіб МВС України
 підполковник міліції                 С.П.Уфімцев
 
 Заступник директора департаменту
 автоматизації процесів оподаткування -
 начальник управління обліку платників
 податків Державної податкової
 адміністрації України               Н.Г.Калєніченко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner