Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 303 від 19.10.1998

Про внесення доповнення до наказу МОЗ України від 19.11.96 N 347 "Про затвердження Правил визначення придатності за станом здоров'я осіб для роботи на суднах"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            19.06.2003 N 201
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 липня 2003 р.
                   за N 640/7961
 
 
   Про затвердження порядку атестації аварійно-рятувальних
           служб та рятувальників
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
           України з питань надзвичайних ситуацій
             та у справах захисту населення від
             наслідків Чорнобильської катастрофи
    N 110 ( z0381-04 ) від 11.03.2004
    N 436 ( z0897-06 ) від 11.07.2006
    N 444 ( z0833-07 ) від 25.06.2007
    N 171 ( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
 
 
   Відповідно до  вимог  статті  11  Закону  України  "Про
аварійно-рятувальні  служби"  (  1281-14 ) та Положення про
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту  населення  від  наслідків Чорнобильської катастрофи,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України від 2
листопада 2006 року N 1539 ( 1539-2006-п ), із змінами та
доповненнями,   з  метою  визначення  порядку  атестації
аварійно-рятувальних  служб та рятувальників, ведення реєстру
аварійно-рятувальних служб і тимчасового зупинення діяльності
неатестованих  аварійно-рятувальних  служб  та  рятувальників
Н А К А З У Ю:
( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  N 444
( z0833-07 ) від 25.06.2007 )
 
   1. Затвердити Порядок атестації аварійно-рятувальних служб та
рятувальників (далі - Порядок), що додається. ( Пункт 1 в редакції
Наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N 110 ( z0381-04 ) від 11.03.2004 )
 
   2. Головному штабу Державної воєнізованої гірничорятувальної
(аварійно-рятувальної)  служби  (Радашев В.І.)  та юридичному
управлінню (Новіков А.С.) в установленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Державному    підприємству    "Чорнобильінтерінформ"
(Покутний П.Г.)  опублікувати  Порядок у журналі "Надзвичайна
ситуація" та видати окремою брошурою тиражем 200 примірників.
 
   4. Департаменту стратегічного планування  та  моніторингу
(Бойко А.П.) після реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції
України забезпечити його розсилання зацікавленим центральним і
місцевим органам виконавчої влади та аварійно-рятувальним службам.
   
   ( Пункт 5 виключено на підставі Наказу Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи N 110 ( z0381-04 ) від
11.03.2004 )
 
   5. Департаменту сил у тримісячний термін розробити Положення
про центральну міжвідомчу атестаційну комісію.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Чучковського В.М.
 
 Міністр                         Г.В.Рева
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   з питань надзвичайних
                   ситуацій та у справах
                   захисту населення від
                   наслідків Чорнобильської
                   катастрофи
                   19.06.2003 N 201
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 липня 2003 р.
                   за N 640/7961
 
 
               ПОРЯДОК
       атестації аварійно-рятувальних служб та
             рятувальників
 
( Назва Порядку в редакції Наказу Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 110 ( z0381-04 ) від 11.03.2004 )
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 11
Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" та Положення про
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту  населення  від  наслідків Чорнобильської катастрофи,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України від 2
листопада 2006 року N 1539 ( 1539-2006-п ), із змінами та
доповненнями. ( Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
N 444 ( z0833-07 ) від 25.06.2007 )
 
   1.2. Атестації   підлягають   державні,   комунальні,
аварійно-рятувальні   служби  громадських  організацій  та
аварійно-рятувальні служби підприємств, установ та організацій
(далі - об'єктові аварійно-рятувальні служби), рятувальники, які
працюють на контрактній основі, а також громадяни України, які
вирішили стати рятувальниками і пройшли професійний відбір та
підготовку.
 
   1.3. Атестація аварійно-рятувальних служб та формувань (далі
- служба) проводиться з метою визначення можливості виконання
службою заявлених видів аварійно-рятувальних робіт.
   Особливістю   проведення   атестації   спеціалізованих
аварійно-рятувальних  служб,  укомплектованих  кваліфікованим
водолазним  складом  і  спеціальним оснащенням для виконання
водолазних робіт, є попередня сертифікація водолазних підрозділів.
Метою сертифікації є визначення переліку видів водолазних робіт,
які відповідно до кваліфікації осіб, допущених до виконання цих
робіт,  та  наявного оснащення здатний виконувати водолазний
підрозділ. ( Пункт 1.3 доповнено абзацом згідно з Наказом МНС N
171 ( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
( Пункт 1.3 в редакції Наказу МНС N 436 ( z0897-06 ) від
11.07.2006 )
 
   1.4. Атестація рятувальників проводиться з метою визначення:
рівня професійної, фізичної підготовки, обсягу знань, умінь і
практичних навичок рятувальників, у тому числі надання першої
медичної допомоги, знання ними аварійно-рятувальної справи і
тактики ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій, а також
придатності особового складу за станом здоров'я до виконання
аварійно-рятувальних робіт.
 
   1.5. Атестованим службам видається свідоцтво про атестацію в
якому зазначаються певні коди надзвичайних ситуацій (додаток 1), а
рятувальникам - книжка рятувальника (додаток 2).
   Спеціалізованим аварійно-рятувальним службам, укомплектованим
кваліфікованим водолазним складом і спеціальним оснащенням для
виконання водолазних робіт, видається свідоцтво про атестацію з
урахуванням  висновку  про результати сертифікації водолазних
підрозділів. ( Пункт 1.5 доповнено абзацом згідно з Наказом МНС N
171 ( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
 
           2. Атестаційні комісії
 
   2.1.  Для  проведення  атестації створюються атестаційні
комісії:
   центральна міжвідомча атестаційна комісія (далі - ЦМАК);
   територіальні міжвідомчі атестаційні комісії (далі - ТМАК);
   відомчі (галузеві) атестаційні комісії (далі - ВАК).
( Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  N 110
( z0381-04 ) від 11.03.2004 )
 
   2.2. ЦМАК створюється при Міністерстві України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
 
   2.3 .Склад ЦМАК Положення про неї затверджує Міністр
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за погодженням з
іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади.
 
   2.4. ЦМАК організовує атестацію всіх аварійно-рятувальних
служб  та  рятувальників  і  проводить  атестацію  державних
аварійно-рятувальних служб, спеціалізованих аварійно-рятувальних
служб,  укомплектованих  кваліфікованим  водолазним складом і
спеціальним  оснащенням  для  виконання водолазних робіт, та
рятувальників на присвоєння звання "рятувальник вищої категорії",
здійснює методичне керівництво роботою територіальних і відомчих
(галузевих) атестаційних комісій.
   ЦМАК надає  повноваження  територіальним  та  відомчим
(галузевим) атестаційним комісіям щодо  можливості  атестації
відповідних аварійно-рятувальних служб та рятувальників.
( Пункт 2.4 в редакції Наказу МНС N 110 ( z0381-04 ) від
11.03.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом МНС N 171
( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
 
   2.5. Члени ЦМАК, за дорученням її голови,  мають  право
безперешкодного доступу до адміністративних та учбових приміщень
аварійно-рятувальних служб з метою визначення стану готовності
вказаних служб.
 
   2.6. ТМАК утворюються в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Київ та Севастополь відповідним рішенням Ради міністрів
АРК,  обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських
держадміністрацій. Головою комісії, як правило, призначається
начальник Головного управління (управління) МНС України в АР Крим,
областях, містах Києві та Севастополі або його перший заступник.
( Пункт 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення  від  наслідків  Чорнобильської  катастрофи  N 110
( z0381-04 ) від 11.03.2004 )
 
   2.7. ТМАК  проводять  чергову  і  позачергову атестацію
рятувальників комунальних, аварійно-рятувальних служб громадських
організацій, а також аварійно-рятувальних служб та рятувальників,
визначених ЦМАК. ( Пункт 2.7 в редакції Наказу Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 110
( z0381-04 ) від 11.03.2004 )
 
   2.8. ВАК утворюються в центральних органах виконавчої влади,
аварійно-рятувальних службах (формуваннях), навчальних центрах
аварійно-рятувальних служб, на підприємствах, в установах та
організаціях для первинної атестації осіб, які виявили бажання
стати рятувальниками і пройшли відповідну підготовку.
   ВАК, згідно з положеннями про них, можуть проводити атестацію
рятувальників на присвоєння кваліфікаційного звання "рятувальник
3-го класу", "рятувальник 2-го класу", "рятувальник 1-го класу" на
основі кваліфікаційних вимог.
   Крім того,   ВАК   можуть   проводити   атестацію
аварійно-рятувальних служб та рятувальників, визначених ЦМАК.
   Персональний склад ВАК затверджується відповідними наказами
засновників служб, керівників навчальних центрів, підприємств,
установ та організацій.
( Пункт 2.8 в редакції Наказу Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи N 110 ( z0381-04 ) від 11.03.2004 )
 
   2.9. ВАК та ТМАК здійснюють свою діяльність відповідно до
положень  про них, що погоджуються з ЦМАК і затверджуються
органами,  які їх утворили. ( Пункт 2.9 в редакції Наказу
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 110
( z0381-04 ) від 11.03.2004 )
 
   2.10. Атестаційні комісії проводять свою роботу за річними
планами та графіками, затвердженими органом, що їх утворив, які
доводяться до відома аварійно-рятувальних служб та рятувальників.
 
   2.11.  Результати  атестації  визначаються  відкритим
голосуванням  членів атестаційних комісій. Рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх
членів комісії.
 
   2.12. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше двох третин списочного складу комісії.
 
   2.13. Результати засідання комісії викладаються у відповідних
протоколах. Форма протоколу атестації служб наведена в додатку 3,
атестації рятувальників - у додатку 4. Протоколи та документи
атестованих служб підлягають зберіганню в установленому порядку.
 
   2.14. Роботу ЦМАК забезпечує відповідний підрозділ, який
визначається наказом МНС України.
   Проведення заходів сертифікації та підготовку висновків для
розгляду ЦМАК здійснює Державна спеціалізована аварійно-рятувальна
служба на водних об'єктах України МНС (далі - ДСАРСВО). ( Пункт
2.14 доповнено абзацом згідно з Наказом МНС N 171 ( z0433-09 ) від
10.03.2009 )
( Пункт 2.14 в редакції Наказу МНС N 110 ( z0381-04 ) від
11.03.2004 )
 
       3. Атестація аварійно-рятувальних служб
 
   3.1. Служби атестуються за умов, що не менше 90 відсотків
рятувальників,  які безпосередньо беруть участь у ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій, атестовані на право ведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
   Спеціалізовані  аварійно-рятувальні служби, укомплектовані
кваліфікованим водолазним складом і спеціальним оснащенням для
виконання водолазних робіт, підлягають сертифікації за умов, що
вони мають не менше одного фахівця, допущеного до медичного
забезпечення водолазних спусків, та трьох водолазів, зокрема
одного з кваліфікацією 1 або 2 класу I-II групи спеціалізації та
двох з кваліфікацією 3 класу III групи спеціалізації. ( Пункт 3.1
доповнено абзацом згідно з Наказом МНС N 171 ( z0433-09 ) від
10.03.2009 )
( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МНС N 436
( z0897-06 ) від 11.07.2006 )
 
   3.2. Види та терміни атестації аварійно-рятувальних служб:
( Абзац перший пункту 3.2 в редакції Наказу МНС N 436 ( z0897-06 )
від 11.07.2006 )
   Первинна атестація проводиться при створенні служб після їх
державної реєстрації.
   Періодична (чергова) атестація служб проводиться не рідше ніж
один раз на п'ять років.
   Позачергова атестація служб проводиться при їх реорганізації,
перепрофілюванні (зміні переліку НС, наслідки яких ліквідовуються
службою), у разі незадовільної оцінки при перевірці готовності
служби до дій за призначенням та непроходженням періодичної
атестації, а також у разі групового  нещасного  випадку  з
рятувальниками.
   Сертифікація водолазних підрозділів проводиться за видами та
у терміни, встановлені для атестації аварійно-рятувальних служб.
При зміні кваліфікаційного рівня водолазного складу з ініціативи
засновника може проводитись позачергова сертифікація водолазного
підрозділу, за результатами якої ЦМАК вносить зміни до свідоцтва
про  атестацію  спеціалізованої  аварійно-рятувальної  служби,
укомплектованої кваліфікованим водолазним складом і спеціальним
оснащенням для виконання водолазних робіт. ( Пункт 3.2 доповнено
абзацом згідно з Наказом МНС N 171 ( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
 
   3.3. Для проходження атестації служби подають до відповідної
атестаційної комісії:
   заяву, що вміщує дані про заявника (назву, повні реквізити,
перелік  аварійно-рятувальних (водолазних) робіт, які виконує
служба), згідно з додатком 5; ( Абзац другий пункту 3.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом МНС N 171 ( z0433-09 ) від
10.03.2009 )
   свідоцтво про попередню атестацію;
   копію свідоцтва про державну реєстрацію;
   коротку пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності
відповідної  спеціалізації  служби  на  виконання  конкретних
аварійно-рятувальних (водолазних) робіт; ( Абзац п'ятий пункту 3.3
із змінами, внесеними згідно з Наказом МНС N 171 ( z0433-09 ) від
10.03.2009 )
   рішення постійно  діючих  ТМАК  або  ВАК щодо атестації
рятувальників (список атестованих рятувальників, завірений головою
атестаційної комісії);
   документи, які засвідчують наявність необхідних службових
приміщень,  навчально-тренувальної  бази,  засобів зв'язку та
оповіщення, автотранспорту, іншого обладнання, майна, приладів і
устаткування, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та
інших робіт за призначенням;
   структуру, штатний розпис аварійно-рятувальної служби, список
особового складу;
   довідку про  наявність  документів,  що  регламентують
організацію проведення аварійно-рятувальних та інших робіт за
призначенням;
   нормативи готовності аварійно-рятувальної служби до дій за
призначенням;
   табель   оснащення   служби  технікою,  спорядженням,
забезпеченість службовими приміщеннями, майном та тренувальними
комплексами; ( Пункт 3.3 доповнено абзацом згідно з Наказом МНС
N 436 ( z0897-06 ) від 11.07.2006 )
   документи  навчально-методичної  бази  для  спеціальної
підготовки особового складу; ( Пункт 3.3 доповнено абзацом згідно
з Наказом МНС N 436 ( z0897-06 ) від 11.07.2006 )
   нормативно-правові та керівні документи, які регламентують
діяльність аварійно-рятувального формування; ( Пункт 3.3 доповнено
абзацом згідно з Наказом МНС N 436 ( z0897-06 ) від 11.07.2006 )
   копії документів і наказів, визначених вимогами пунктів 2.1.4
і 2.2.1 "Единых правил безопасности труда на водолазных работах.
Часть 1. Правила водолазной службы (РД 31.84.01-90)", затверджених
24.04.91 Міністерством морського флоту СРСР. ( Пункт 3.3 доповнено
абзацом згідно з Наказом МНС N 171 ( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
 
   3.4. При позитивних результатах атестації атестаційна комісія
видає аварійно-рятувальній службі свідоцтво про атестацію.
   Спеціалізованій аварійно-рятувальній службі, укомплектованій
кваліфікованим водолазним складом і спеціальним оснащенням для
виконання водолазних робіт, видається свідоцтво про атестацію з
урахуванням  висновку про результати сертифікації водолазного
підрозділу. ( Пункт 3.4 доповнено абзацом згідно з Наказом МНС
N 171 ( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
( Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МНС N 171
( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
 
   3.5. ДСАРСВО у 5-денний термін до початку засідання надає
ЦМАК висновки про результати сертифікації водолазного підрозділу.
( Пункт 3.5 доповнено абзацом першим згідно з Наказом МНС N 171
( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
   Результати  атестації заносяться до спеціального реєстру
атестованих  аварійно-рятувальних  служб (додаток 6). Ведення
спеціального реєстру покладається на відповідний підрозділ, який
забезпечує роботу ЦМАК.
   Ведення  обліку  результатів  сертифікації  водолазних
підрозділів та ведення їх реєстру покладається на ДСАРСВО. ( Пункт
3.5  доповнено  абзацом третім згідно з Наказом МНС N 171
( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
(  Пункт  із змінами, внесеними згідно з Наказами МНС 110
( z0381-04 ) від 11.03.2004, N 171 ( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
 
   3.6. У разі якщо атестацію проводить ТМАК або ВАК, відомості
про результати атестації передаються до ЦМАК у 10-денний термін.
 
   3.7. При негативному результаті атестації постійно  діюча
комісія  вказує  у протоколі засідання причини непроходження
атестації, викладає рекомендації та встановлює дату позачергової
атестації, про що повідомляється засновник служби.
   У разі відсутності позитивного висновку про сертифікацію
водолазного підрозділу у спеціалізованій  аварійно-рятувальній
службі,  укомплектованій  кваліфікованим водолазним складом і
спеціальним оснащенням для виконання водолазних робіт,  ЦМАК
приймає рішення щодо її атестування із зазначенням у свідоцтві про
її атестацію висновку про невідповідність кваліфікації особового
складу  водолазного  підрозділу та його оснащення заявленому
переліку водолазних робіт. ( Пункт 3.7 доповнено абзацом другим
згідно з Наказом МНС N 171 ( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
   У цьому  разі  спеціалізована аварійно-рятувальна служба,
укомплектована кваліфікованим водолазним складом і спеціальним
оснащенням для виконання водолазних робіт, проходить позачергову
атестацію після позитивного висновку про сертифікацію водолазного
підрозділу. ( Пункт 3.7 доповнено абзацом третім згідно з Наказом
МНС N 171 ( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
 
   3.8 У разі непроходження службою позачергової атестації у
визначений комісією термін рішення комісії у 10-денний термін
направляється засновнику служби та органу державної реєстрації про
призупинення її діяльності і вилучається свідоцтво про атестацію.
Засновник на основі результатів позачергової атестації видає наказ
(розпорядження) про ліквідацію (реорганізацію) служби та утворює
ліквідаційну комісію.
   Ліквідаційна комісія після здійснення заходів щодо ліквідації
служби подає до органу державної реєстрації відповідні документи,
передбачені Порядком державної реєстрації аварійно-рятувальних
служб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7
березня 2001 р. N 213 ( 213-2001-п ), для скасування державної
реєстрації цієї служби.
 
   3.9. Усі аварійно-рятувальні служби в 10-денний термін після
проходження атестації і одержання свідоцтва подають до органу
державної реєстрації аварійно-рятувальних служб оригінал свідоцтва
про атестацію для здійснення відповідних записів у Державному
реєстрі аварійно-рятувальних служб.
 
   3.10. Про результати атестації служб ЦМАК у місячний термін
повідомляє Департамент сил цивільного захисту МНС України.
( Пункт 3.10 в редакції Наказу МНС N 436 ( z0897-06 ) від
11.07.2006 )
 
   3.11. Контроль за своєчасністю проходження службами атестації
покладається на ЦМАК та Державну інспекцію цивільного захисту та
техногенної безпеки МНС.
 
          4. Атестація рятувальників
 
   4.1. Види та терміни атестації рятувальників: ( Абзац перший
пункту 4.1 в редакції Наказу МНС N 436 ( z0897-06 ) від
11.07.2006 )
   первинна - після закінчення відповідної підготовки особами,
які виявили бажання стати рятувальниками;
   періодична (чергова) - не рідше одного разу на три роки для
підтвердження  професійного  рівня,  а  також при присвоєнні
рятувальнику відповідного класного звання;
   позачергова -  при  зміні профілю робіт, при підвищенні
відповідної кваліфікації, після усунення недоліків, виявлених
попередньою атестацією, та додаткової підготовки рятувальника
згідно з рекомендаціями комісії.
 
   4.2.   Для   атестації  рятувальників  установлюються
кваліфікаційні вимоги, які затверджуються в установленому порядку.
 
   4.3. Вимоги до порядку перевірки знань, правил, норм та
інструкцій з ведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних
робіт, а також до відповідних вольових та психофізіологічних
якостей, фізичної працездатності та витривалості, професійних
знань  і  навичок  рятувальників  (у  тому  числі  і
командно-начальницького  складу)  визначаються   навчальними
програмами  підготовки рятувальників, статутами і положеннями
служби.
 
   4.4. Згідно з кваліфікаційними вимогами рятувальникам можуть
присвоюватись такі кваліфікаційні звання:
   "рятувальник" присвоюється особі, яка пройшла навчання за
програмою попередньої підготовки рятувальника та атестацію на
здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт;
   "рятувальник 3-го класу" присвоюється рятувальнику, який має
стаж роботи рятувальником не менше двох років і який здав іспит
при проходженні атестації;
   "рятувальник 2-го класу" присвоюється рятувальнику, який має
стаж роботи рятувальником 3-го класу не менше двох років і який
здав іспит при проходженні атестації;
   "рятувальник 1-го класу" присвоюється рятувальнику, який має
стаж роботи рятувальником 2-го класу не менше двох років і здав
іспит при проходженні атестації;
   "рятувальник вищої категорії" присвоюється рятувальнику, який
має стаж роботи рятувальником 1-го класу не менше двох років і
здав іспит при проходженні атестації.
 
   4.5. У разі дострокового набуття рятувальником відповідних
навичок, підвищення рівня підготовки, участі в ліквідації складних
аварій та надзвичайних ситуацій терміни присвоєння звання вищого
ступеня можуть бути скорочені.
 
   4.6. При присвоєнні  звання  рекомендується дотримуватися
послідовності:  "рятувальник",  "рятувальник  3-го  класу",
"рятувальник 2-го класу" тощо.
 
   4.7. З метою створення належних умов для кваліфікованої
перевірки фізичних якостей, професійних знань і навичок осіб, які
підлягають атестації, вона проводиться на спеціально обладнаних
навчально-тренувальних  базах  (полігонах).  З  цією  метою
допускається використовувати бази, які є в наявності служб.
 
   4.8. Первинна атестація проводиться відповідно до вимог
Порядку  комплектування  та  професійної підготовки основного
особового  складу аварійно-рятувальних служб і типової форми
контракту, що укладається з рятувальниками під час прийняття їх на
роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12.10.01 N 1334 ( 1334-2001-п ), та Положення про професійне
навчання кадрів на виробництві, затвердженого спільним наказом
Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства
освіти і науки України від 26.03.01 N 127/151 ( z0315-01 ),
зареєстрованого  в  Міністерстві юстиції України 06.04.01 за
N 315/5506. ( Пункт 4.8 в редакції Наказу Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи N 110 ( z0381-04 ) від
11.03.2004 )
 
   4.9. Для періодичної та позапланової атестації відповідальна
особа служби на клопотання рятувальника подає до відповідної
комісії:
   книжку рятувальника з відміткою посадових осіб щодо участі
його в аварійно-рятувальних та інших невідкладних роботах у
міжатестаційний період;
   клопотання-рекомендацію   командира      (начальника)
аварійно-рятувального формування, у якому працює рятувальник;
   документи що засвідчують проходження навчання та підвищення
кваліфікації;
   медичну довідку про стан здоров'я та придатність рятувальника
виконувати аварійно-рятувальні роботи.
   У клопотанні-рекомендації зазначаються: посадові обов'язки,
якість їх виконання, навчання у навчальних закладах, участь у
проведенні  профілактичних,  аварійно-рятувальних  та  інших
невідкладних роботах і пропозиції щодо звання, яке присвоюється
рятувальнику.
 
   4.10. Рятувальник, який підлягає атестації, повинен  бути
офіційно повідомлений про термін та місце проведення атестації не
менше ніж за 10 днів до проведення атестації.
 
   4.11. При негативному результаті атестації комісія зазначає у
протоколі  причини  відмови  в  атестації,  установлює  дату
позачергової атестації та вилучає книжку рятувальника. Рятувальник
не допускається до проведення аварійно-рятувальних робіт.
 
   4.12. Рятувальник, визнаний  за результатами позачергової
атестації таким, що не відповідає займаній посаді, звільняється з
роботи на підставі, передбаченій пунктом 2 частини 1 статті 40
Кодексу законів  про  працю  України ( 322-08 ) у порядку,
визначеному цим Кодексом.
 
   4.13. У разі  втрати книжки рятувальника відновлення її
проводиться  за  матеріалами  минулої  атестації  відповідною
атестаційною комісією.
 
   4.14. Особи, які не виявили бажання і не подали документів на
підвищення класності, при черговій атестації підтверджують звання,
отримане при попередній атестації.
 
   4.15. Комісії ведуть облік атестованих рятувальників, виданих
їм книжок рятувальника в спеціальному журналі згідно з додатком 7.
 
   4.16. Рішення ЦМАК може бути  оскаржене  шляхом  подання
обґрунтованого протесту до Колегії Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
 
     5. Тимчасове зупинення діяльності неатестованих
          аварійно-рятувальних служб.
 
   5.1. АРС вважаються неатестованими у разі:
   відсутності Свідоцтва про  атестацію  аварійно-рятувальної
служби (далі - Свідоцтво);
   якщо на дату проведення перевірки закінчився встановлений
термін дії Свідоцтва;
   отримання негативного  результату  під  час  проходження
позачергової атестації.
 
   5.2. Тимчасове  зупинення  діяльності  неатестованих  АРС
здійснюється  керівником  (засновником)  АРС  самостійно  або
відповідно  до  протоколу  засідання  центральної міжвідомчої
атестаційної комісії (далі - ЦМАК), про що повідомляються керівник
(засновник) АРС та Державна інспекція цивільного захисту та
техногенної безпеки.
 
   5.3. Протокол засідання  ЦМАК  про  тимчасове  зупинення
діяльності неатестованої АРС у 10-денний термін направляється
керівнику (засновнику) АРС та Державній інспекції цивільного
захисту та техногенної безпеки і вилучається Свідоцтво, після чого
засновник протягом 5 календарних днів видає наказ про тимчасове
зупинення діяльності неатестованої АРС.
   Копія наказу про тимчасове зупинення діяльності неатестованої
АРС у 15-денний після отримання протоколу засідання ЦМАК термін
подається до ЦМАК.
 
   5.4. На підставі протоколу засідання ЦМАК Державна інспекція
цивільного захисту та техногенної безпеки здійснює державний
нагляд за його виконанням.
 
   5.5. У разі  неврахування  пропозицій  щодо  тимчасового
зупинення діяльності неатестованої АРС посадові особи Державної
інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки через 20 днів
після  відправлення  протоколу  засідання ЦМАК про тимчасове
зупинення діяльності неатестованої АРС застосовують запобіжні
заходи відповідно до наказу МНС від 27.03.2006 N 170 ( z0606-06 )
"Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування
запобіжних  заходів  посадовими  особами  Державної інспекції
цивільного захисту та техногенної безпеки", зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 26.05.2006 за N 606/12480.
 
   5.6. Копія протоколу засідання ЦМАК та відповідні матеріали
направляються керівнику (засновнику) АРС рекомендованим листом.
( Порядок доповнено розділом 5 згідно з Наказом МНС N 171
( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
 
 В.о. начальника
 Головного штабу ДВГРС                 В.І.Радашев
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 1.5
                   Порядку атестації
                   аварійно-рятувальних служб
                   та рятувальників, ведення
                   реєстру аварійно-рятувальних
                   служб і тимчасового
                   зупинення діяльності
                   неатестованих
                   аварійно-рятувальних служб
                   та рятувальників
 
 
 Зразок
 
           (Державний Герб України)
 
  _________________________________________________________
          (назва атестаційної комісії)
 
 Серія РС                          000001
              СВІДОЦТВО
      про атестацію аварійно-рятувальної служби
 
 Видано __________________________________________________________
        (повна та скорочена назва служби)
 
 Адреса служби ___________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 
 Рішенням атестаційної комісії, створеної наказом ____________ від
 _____________ 200__ року, дозволяється організовувати і проводити
 аварійно-рятувальні (у тому числі водолазні) роботи та ліквідацію
 наслідків надзвичайних ситуацій, позначених такими кодами:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Термін дії свідоцтва встановлюється до "___"___________200__ р.
 
 Голова комісії ____________________________
        (підпис, ініціали, прізвище)
 
 Секретар комісії ____________________________
         (підпис, ініціали, прізвище)
 
 М.П.                 "____"______________200__ р.
 
 
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МНС N 171
( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
 
 В.о. начальника
 Головного штабу ДВГРС                 В.І.Радашев
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 1.5
                   Порядку атестації
                   аварійно-рятувальних служб
                   та рятувальників, ведення
                   реєстру аварійно-рятувальних
                   служб і тимчасового
                   зупинення діяльності
                   неатестованих
                   аварійно-рятувальних служб
                   та рятувальників
 
 
               Україна
              Рятувальник
               Ukraine
             Rescue officer
 
          Книжка рятувальника N ___
 
 Прізвище ______________________
 
 Ім'я ___________________________
 
 По батькові ____________________
 
 ------------ Видано:
 |     | ____________________________________
 |  фото  | ____________________________________
 | 3x5 см | ____________________________________
 |     | (найменування атестаційної комісії)
 |     | ____ ____________ 200_ р.
 ------------ ____________________________________
        (підпис голови атестаційної комісії)
 
 М.П.
 
        Друга сторінка книжки рятувальника
 
             Усіляко сприяти!
 
   Пред'явник цієї книжки має право на:
   позачергове придбання квитків на всі види транспорту для
проїзду до місця проведення аварійно-рятувальних робіт;
   під час проведення робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій
безперешкодний допуск на територію та об'єкти, що постраждали.
   Підстава: стаття 24 Закону України "Про аварійно - рятувальні
служби".
 
        Третя сторінка книжки рятувальника
 
 1. Володіє спеціальностями:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 2. Адреса рятувальника та членів його сім'ї:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Телефон _________________________________________________________
 
 3. Відмітки про проходження атестації:
 _________________________________________________________________
        (найменування атестаційної комісії)
 
 Протокол N _______________ Дата _________________________________
 
 Присвоєна кваліфікація __________________________________________
 
 Підпис голови комісії ___________________________________________
 
 М.П.
 _________________________________________________________________
        (найменування атестаційної комісії)
 
 Протокол N _______________ Дата _________________________________
 
 Присвоєна кваліфікація __________________________________________
 
 Підпис голови комісії ___________________________________________
 
 М.П.
 _________________________________________________________________
        (найменування атестаційної комісії)
 
 Протокол N _______________ Дата _________________________________
 
 Присвоєна кваліфікація __________________________________________
 
 Підпис голови комісії ___________________________________________
 
 М.П.
 _________________________________________________________________
        (найменування атестаційної комісії)
 
 Протокол N ________________ Дата ________________________________
 
 Присвоєна кваліфікація __________________________________________
 
 Підпис голови комісії ___________________________________________
 
 М.П.
 
       Четверта сторінка книжки рятувальника
 
 4. Медичні відомості:
 
 Група крові _____________________________________________________
 
 Зроблені щеплення:
 
------------------------------------------------------------------
|    Дата   |   Вид, серія   |  Підпис, печатка   |
|-----------------+--------------------+-------------------------|
|         |          |             |
|-----------------+--------------------|-------------------------|
|         |          |             |
|-----------------+--------------------+-------------------------|
|         |          |             |
------------------------------------------------------------------
 
 Алергія на ліки _________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Особливі відмітки:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 В.о. начальника
 Головного штабу ДВГРС                 В.І.Радашев
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 2.13
                   Порядку атестації
                   аварійно-рятувальних служб
                   та рятувальників, ведення
                   реєстру аварійно-рятувальних
                   служб і тимчасового
                   зупинення діяльності
                   неатестованих
                   аварійно-рятувальних служб
                   та рятувальників
 
 
 Зразок
 
             ПРОТОКОЛ N __
 засідання _______________________________________________________
 атестаційної комісії від "____" ___________200__ р.
 
 Комісія у складі: _______________________________________________
 _________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
 
 на підставі наказу _________ від "___" ___________200 __ р. N ___
 
 у термін з ______________________ до ____________________200__ р.
 
 провела ___________________________________ атестацію ___________
         (первинну, періодичну,
      позачергову - необхідне вказати)
 
 _________________________________________________________________
      (найменування аварійно-рятувальної служби)
 
 При проведенні атестації (з урахуванням висновку про результати
 сертифікації водолазних підрозділів) встановлено: _______________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Зауваження: _____________________________________________________
 
 На підставі викладеного атестаційна комісія прийняла рішення, що
 _________________________________________________________________
           (найменування служби)
 
 відповідає   вимогам   і   атестується  для  проведення
 аварійно-рятувальних  (у  тому  числі  водолазних) та інших
 невідкладних  робіт при  аваріях  і надзвичайних ситуаціях,
 позначених такими кодами: _______________________________________
 _________________________________________________________________
            (наводиться перелік)
 
 Подано голосів: "за" ______, "проти" ______, "утрималось" ______.
 
 Чергова атестація в ______________ 200__ року.
           (назва місяця)
 
 При неатестації:
 не відповідає  вимогам проходження атестації (з урахуванням
 висновку про результати сертифікації водолазних підрозділів), а
 саме:____________________________________________________________
 _________________________________________________________________
            (указати причину)
 
 Рекомендації ____________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Позачергова атестація призначається на _________________ 200__ р.
 
 Голова комісії  ______________________________________________
 Секретар комісії ______________________________________________
 Члени комісії:  ______________________________________________
         (підпис, ініціали, прізвище)        
 
 М.П.
 
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МНС N 171
( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
 
 В.о. начальника
 Головного штабу ДВГРС                 В.І.Радашев
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 2.13
                   Порядку атестації
                   аварійно-рятувальних служб
                   та рятувальників, ведення
                   реєстру аварійно-рятувальних
                   служб і тимчасового
                   зупинення діяльності
                   неатестованих
                   аварійно-рятувальних служб
                   та рятувальників
 
 
 Зразок
 
 
             ПРОТОКОЛ N __
    засідання __________________ атестаційної комісії
 
 
 Комісія у складі: _______________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
 
 розглянула атестаційні матеріали про ____________________________
 ________________________________________________________________,
       (прізвище, ім'я, по батькові, посада)
 
 який атестується на звання ______________________________________
 
 Питання до рятувальника та відповіді на них:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Оцінка знань та навичок рятувальника, який атестується:_________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Рішення атестаційної комісії: ___________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Подано голосів: "за" ______, "проти" ______, "утрималось" _______
 
 Голова комісії  ________________________________________________
 Секретар комісії ________________________________________________
 Члени комісії:  ________________________________________________
         ________________________________________________
               (підпис, ініціали, прізвище)
 
 М.П.
 
 З рішенням атестаційної комісії
 ознайомлений _______________________________
       (підпис особи, яка атестується)
 
 В.о. начальника
 Головного штабу ДВГРС                 В.І.Радашев
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 3.3
                   Порядку атестації
                   аварійно-рятувальних служб
                   та рятувальників, ведення
                   реєстру аварійно-рятувальних
                   служб і тимчасового
                   зупинення діяльності
                   неатестованих
                   аварійно-рятувальних служб
                   та рятувальників
 
 
               ЗАЯВА
         до _____________________________
          (назва атестаційної комісії)
 
 
 Прошу провести ___________________________________ атестацію ____
        (первинну, періодичну, позачергову)
 _________________________________________________________________
        (повна та скорочена назва служби)
 
 Місцезнаходження ________________________________________________
          (вулиця, будинок, корпус)
 _________________________________________________________________
            (місто, село, район)
 _________________________________________________________________
              (область)
 
 Поштовий індекс ___________ Телефон ____________ Факс ___________
 
 Електронна адреса _______________________________________________
 
 Види виконуваних аварійно-рятувальних (у тому числі водолазних)
 робіт: __________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   (указуються всі види робіт, з яких атестується служба)
 
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 До заяви додаються ______________________________________________
                (указується перелік всіх
 _________________________________________________________________
         документів і кількість листів)
 _________________________________________________________________
 
 Керівник (начальник) служби _____________________________________
                (підпис, ініціали, прізвище)
 
 М.П.            "_____"_____________________200___ р.
 
 
( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом МНС N 171
( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
 
 В.о. начальника
 Головного штабу ДВГРС                 В.І.Радашев
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту 3.5
                   Порядку атестації
                   аварійно-рятувальних служб
                   та рятувальників, ведення
                   реєстру аварійно-рятувальних
                   служб і тимчасового
                   зупинення діяльності
                   неатестованих
                   аварійно-рятувальних служб
                   та рятувальників
 
 
            СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЄСТР
       атестованих аварійно-рятувальних служб
 
 _________________________________________________________________
        (найменування атестаційної комісії)
 
------------------------------------------------------------------
| N  | Повне та   | Поштова та | N та дата | Результат |
| з/п | скорочене   | електронна | видачі   | атестації, |
|   | найменування | адреса,  | свідоцтва | N та дата |
|   | служби, її  | телефон,  | про    | протоколу |
|   | вид та    | факс    | реєстрацію |       |
|   | засновник   | служби   |       |       |
|------+----------------+------------+-------------+-------------|
| 1  |    2    |   3   |   4   |   5   |
------------------------------------------------------------------
                        
------------------------------------------------------------------
| Види     | N та дата | ПІБ      | Дата та    |
| аварійно-  | свідоцтва | керівника   | причини    |
| рятувальних | про    | служби, його  | скасування  |
| робіт    | атестацію | підпис про   | атестації   |
|        |       | ознайомлення  |        |
|        |       | з результатами |        |
|        |       | атестації   |        |
|        |       | (отримання   |        |
|        |       | свідоцтва)   |        |
|---------------+-------------+-----------------+----------------|
|    6    |   7   |    8    |    9    |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом МНС N 171
( z0433-09 ) від 10.03.2009 )
 
 В.о. начальника
 Головного штабу ДВГРС                 В.І.Радашев
 
 
                   Додаток 7
                   до пункту 4.15
                   Порядку атестації
                   аварійно-рятувальних служб
                   та рятувальників, ведення
                   реєстру аварійно-рятувальних
                   служб і тимчасового
                   зупинення діяльності
                   неатестованих
                   аварійно-рятувальних служб
                   та рятувальників
 
 
               ЖУРНАЛ
         обліку атестації рятувальників,
         видачі їм книжки рятувальника
 
 
|--------------------------------------------------------------------|
|N |Прізвище,|Особистий    |Найменування|Яку  |Суміжні |Домашня|
|з/п|ім'я,  |ідентифікаційний|служби, де |посаду |професії|адреса,|
|  |по    |номер      |працює (буде|обіймає|    |телефон|
|  |батькові |        |працювати) |і стаж |    |    |
|  |     |        |      |роботи |    |    |
|  |     |        |      |на ній |    |    |
|---+---------+----------------+------------+-------+--------+-------|
| 1 |  2  |    3    |   4   |  5  |  6  |  7  |
----------------------------------------------------------------------
                          
----------------------------------------------------------------------
|Присвоєна   |Особистий   |Номер книжки |Підпис    |Відмітка |
|кваліфікація |підпис в   |рятувальника |рятувальника |про    |
|або причини  |ознайомленні |       |про     |вилучення |
|непроходження |з результатами|       |отримання  |книжки  |
|атестації   |атестації   |       |книжки    |     |
|--------------+--------------+-------------+-------------+----------|
|   8    |    9   |   10   |   11   |  12  |
----------------------------------------------------------------------
 
 В.о. начальника
 Головного штабу ДВГРС                 В.І.Радашев<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner