Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 169 від 25.09.1998

Про затвердження Порядку доставки, інкасації та знищення облігацій внутрішньої державної ощадної позики 1998 року та купонів до них


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
              Н А К А З
 
             17.06.2003 N 99
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2003 р.
                   за N 556/7877
 
 
      Про затвердження Правил реєстрації та обліку
         трамвайних вагонів і тролейбусів
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
06.02.97 N 149 ( 149-97-п ) "Про вдосконалення системи державного
контролю  за  технічним станом міського електротранспорту та
забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і  тролейбусів"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити погоджені з Державним комітетом України з
питань регуляторної політики та підприємництва Правила реєстрації
та обліку трамвайних вагонів і тролейбусів, що додаються.
 
   2. Управлінню міського електротранспорту (Вірченко В.В.):
   - забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України;
   - забезпечити тиражування та розсилання наказу регіональним
госпрозрахунковим підрозділам технічної інспекції та підприємствам
міського електротранспорту.
 
   3. Скасувати  наказ  Державного  комітету  України  по
житлово-комунальному господарству від  09.07.97  N  51  "Про
затвердження Правил реєстрації та обліку трамвайних вагонів і
тролейбусів".
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.
 
 Голова Комітету                    Г.М.Семчук
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   житлово-комунального
                   господарства
                   17.06.2003 N 99
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2003 р.
                   за N 556/7877
 
 
               ПРАВИЛА
         реєстрації та обліку трамвайних
           вагонів і тролейбусів
 
 
            Загальні положення
 
   1. Правила реєстрації та обліку  трамвайних  вагонів  і
тролейбусів (далі - Правила) розроблено відповідно до Закону
України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) та постанови Кабінету
Міністрів України  від  06.02.97  N  149 ( 149-97-п ) "Про
вдосконалення системи державного контролю за технічним станом
міського  електротранспорту  та  забезпеченням  безпеки  руху
трамвайних вагонів і тролейбусів".
 
   2. Цими Правилами встановлюється єдиний на території України
порядок реєстрації та обліку трамвайних вагонів і тролейбусів для
всіх підприємств міського електротранспорту (далі - Підприємство)
незалежно від форми власності.
 
   3. Реєстрація та облік трамвайних вагонів і тролейбусів
здійснюється  регіональними  госпрозрахунковими  підрозділами
технічної інспекції міського електротранспорту Держжитлокомунгоспу
України з метою контролю їх  відповідності  конструкції  та
технічного  стану  вимогам  нормативно-технічних  документів
(державних стандартів, технічних умов, правил експлуатації трамвая
та тролейбуса тощо).
 
   4. Експлуатація  незареєстрованих  трамвайних  вагонів  і
тролейбусів забороняється.
   Особи, які  порушили ці Правила, несуть відповідальність
відповідно до вимог чинного законодавства України.
 
   5. Документи  щодо  реєстрації  (перереєстрації),  обліку
трамвайних вагонів і тролейбусів накопичуються в окремих справах у
тій послідовності, яка відповідає записам у журналі реєстрації
(перереєстрації) рухомого складу (додаток 1), і зберігаються
протягом 3 років після списання рухомого складу.
 
      Реєстрація трамвайних вагонів і тролейбусів
 
   6. Реєстрації підлягають усі пасажирські  та  спеціальні
трамвайні  вагони  і  тролейбуси,  які  придбані  (одержані)
Підприємством, як нового виробництва, так і ті, що були в
експлуатації на інших Підприємствах.
 
   7. Підприємства зобов'язані зареєструвати трамвайні вагони і
тролейбуси протягом 10 діб після придбання  або  виникнення
обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних
документів.
 
   8. Для реєстрації трамвайного вагона або тролейбуса подається
такий перелік документів:
   - письмова заява керівника Підприємства (додаток 2);
   - документи,  що  підтверджують  придбання  (одержання)
трамвайного вагона або тролейбуса;
   - документи,  що  підтверджують відповідність конструкції
транспортного засобу державним стандартам або технічним умовам;
   - паспорт  (формуляр) заводу-виробника, технічні паспорти
(формуляри) на основні вузли та агрегати із зазначенням їх номерів
і технічних характеристик;
   - документ про внесення плати за реєстрацію.
   Факт придбання (одержання) трамвайного вагона або тролейбуса
підтверджується документами підприємства-виробника або ремонтного
підприємства, торгових або інших організацій.
   Такими документами можуть бути:
   - договір купівлі-продажу;
   - приймально-здавальний акт, виданий підприємством-виробником
або підприємством, яке здійснило переобладнання або модернізацію
трамвайного вагона (тролейбуса);
   - довідка-рахунок  за  формою,  виданою  торговельною
організацією (підприємством), яка реалізує  трамвайні  вагони
(тролейбуси);
   - договір про лізинг.
 
   9. Реєстрація трамвайних вагонів і тролейбусів здійснюється
шляхом заповнення журналу реєстрації (перереєстрації) рухомого
складу, який ведеться окремо для трамвайних вагонів і тролейбусів
кожного Підприємства.
 
   10. Кожній одиниці рухомого складу, яка пройшла реєстрацію,
присвоюється реєстраційний номер.
 
   11. Реєстраційний номер повинен складатися з 3 і більше
знаків (чисел). В одному місті (населеному пункті) може бути лише
один трамвайний вагон або тролейбус з відповідним реєстраційним
номером. Повторне використання реєстраційних номерів знятих з
обліку трамвайних вагонів та тролейбусів здійснюється у термін не
раніше 3 років після їх списання.
   Реєстраційний номер наноситься на борти трамвайного вагона
(тролейбуса) згідно з вимогами Правил експлуатації трамвая та
тролейбуса, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від
10.12.96 N 103 ( z0066-97 ), зареєстрованих у Мін'юсті 06.03.97 за
N 66/1870 (із змінами), до початку експлуатації.
 
   12. Реєстрація трамвайних вагонів і тролейбусів здійснюється
після  проведення  державного  технічного  огляду в порядку,
встановленому Правилами проведення державного технічного огляду
об'єктів  міського електротранспорту, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 06.02.97 N 149 ( 149-97-п ).
 
          Перереєстрація трамвайних
           вагонів і тролейбусів
 
   13. Перереєстрація рухомого складу проводиться у разі зміни
його власника, переобладнання (переоснащення) трамвайних вагонів
(тролейбусів), зміни цільового призначення рухомого складу.
 
   14. Для перереєстрації трамвайних вагонів або тролейбусів
подається такий перелік документів:
   - письмова заява керівника Підприємства;
   - акт приймання-передачі трамвайного вагона або тролейбуса (у
разі зміни власника);
   - документи, що підтверджують  відповідність  конструкції
транспортного засобу державним стандартам або технічним умовам
(при переобладнанні);
   - документ про внесення плати за перереєстрацію.
 
   15. Перереєстрація  трамвайних  вагонів  і  тролейбусів
здійснюється шляхом заповнення журналу реєстрації (перереєстрації)
рухомого складу.
 
   16. При перереєстрації трамвайним вагонам та тролейбусам, за
бажанням Підприємства, можуть бути змінені реєстраційні номери.
 
   17. Перереєстрація  трамвайних  вагонів  і  тролейбусів
здійснюється після проведення державного технічного огляду в
установленому порядку.
 
         Зняття з реєстрації трамвайних
           вагонів і тролейбусів
 
   18. Трамвайні вагони і тролейбуси знімаються з реєстрації в
разі їх списання або продажу.
 
   19. Для зняття з реєстрації трамвайного вагона або тролейбуса
подається такий перелік документів:
   - письмова заява керівника Підприємства;
   - технічний паспорт трамвайного вагона або тролейбуса;
   - документи, що підтверджують причини зняття з реєстрації.
   Такими документами можуть бути:
   - довідка місцевого підрозділу Державтоінспекції, пожежної
інспекції  про  пошкодження, одержані в дорожньо-транспортній
пригоді або пожежі, унаслідок яких трамвайний вагон (тролейбус) не
підлягає відновленню;
   - акт комісії Підприємства із зазначенням причин зняття з
реєстрації;
   - копія документа про реалізацію рухомого складу.
 
   20. Зняття з реєстрації проводиться шляхом  відповідного
запису в журналі реєстрації (перереєстрації) рухомого складу без
технічного огляду трамвайного вагона (тролейбуса).
   
       Облік трамвайних вагонів і тролейбусів
 
   21. Облік трамвайних вагонів і тролейбусів ведеться щорічно
по кожному Підприємству окремо.
 
   22. На кожний трамвайний вагон (тролейбус), який пройшов
реєстрацію  або перереєстрацію, регіональним госпрозрахунковим
підрозділом  технічної  інспекції  міського  електротранспорту
заповнюється та ведеться технічний паспорт (додаток 3).
 
   23. Уперше трамвайні вагони (тролейбуси) ставляться на облік
під час реєстрації на підставі переліку документів, наведених у
пункті 8 цих Правил. Надалі облік проводиться щорічно до 1 лютого
кожного календарного року.
 
   24. Щорічно  до  1  лютого  кожного  календарного  року
Підприємством проводиться інвентаризація наявного рухомого складу,
результати якої протягом десяти днів після її завершення подаються
регіональним госпрозрахунковим підрозділам технічної інспекції для
звірки та здійснення обліку. Отримані дані аналізуються  та
надсилаються регіональним госпрозрахунковим підрозділом технічної
інспекції до Головної державної технічної інспекції міського
електротранспорту.
 
   25. Для  щорічного  обліку Підприємством надається такий
перелік документів:
   - письмова заява керівника Підприємства;
   - наказ по Підприємству за  результатами  інвентаризації
рухомого складу;
   - технічні  паспорти  трамвайних  вагонів  (тролейбусів)
Підприємства.
 
   26. За результатами обліку у технічний паспорт на кожний
трамвай (тролейбус) вносяться дані про проведення такого обліку та
у випадках необхідності до нього відповідні зміни. Технічний
паспорт повертається Підприємству.
 
          Зняття з обліку трамвайних
           вагонів і тролейбусів
 
   27. Зняття  з  обліку  трамвайних вагонів і тролейбусів
проводиться після їх зняття з реєстрації, про що у розділі 6
технічного паспорта відповідного трамвайного вагона (тролейбуса)
робиться запис із зазначенням причини зняття.
 
 Начальник Управління
 міського електротранспорту              В.В.Вірченко
 
 
                   Додаток 1
                   до пунктів 5, 9, 15, 20
                   Правил реєстрації та
                   обліку трамвайних
                   вагонів і тролейбусів
 
 
            ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
         (перереєстрації) рухомого складу
   (ведеться окремо для трамвайних вагонів і тролейбусів)
 
 
     ______________________________________________
          (найменування підприємства)
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Дата   |Підстава для|  Тип   |Заводський|Реєстраційний|  У який  |Дата списання|
|з/п| складання  | реєстрації |трамвайного | номер  |(інвентарний)| підрозділ | або передачі|
|  |  акта   |трамвайного | вагона або |     |  номер  |направлено, |  іншому  |
|  | технічного | вагона або | тролейбуса |     |       | дата та  |підприємству,|
|  |  огляду  | тролейбуса |      |     |       |номер наказу|дата та номер|
|  |(приймального|      |      |     |       |      |  наказу  |
|  |  акта)  |      |      |     |       |      |       |
|---+-------------+------------+------------+----------+-------------+------------+-------------|
| 1 |   2    |   3   |   4   |  5   |   6    |   7   |   8   |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до пунктів 8, 14, 19, 25
                   Правил реєстрації та обліку
                   трамвайних вагонів
                   і тролейбусів
 
 
  Штамп               __________________________
 підприємства            (найменування регіонального
                       підрозділу,
                   __________________________
                   який проводить реєстрацію)
 
 
               ЗАЯВА
 
 
   Прошу _______________________________________________________
        (здійснити реєстрацію, перереєстрацію, зняти
 
__________________________________________________________________
    з реєстрації, поставити на облік, зняти з обліку)
 
   Дані трамвайного вагона, тролейбуса (потрібне підкреслити):
 
 1. Тип_______________________  2. Модель_______________________
 
 3. Рік випуску _____________  4. Підприємство-виробник _______
 
 5. Заводський N ____________  ________________________________
 
 6. Шасі N ___________________  7. Паспорт (формуляр) N ________
 
   До заяви додаються такі документи: __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Оформлення доручається провести _____________________________
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Керівник підприємства      ________   ____________________
                 (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 "___"_________ 20__ р.
 
                   Печатка
 
 
                   Додаток 3
                   до пунктів 22, 26,27
                   Правил реєстрації та обліку
 
 
            ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ
 
__________________________________________________________________
 
   1. Загальні дані
 
 1. Тип_______________________  2. Модель________________________
 
 3. Рік випуску _____________  4. Підприємство-виробник ________
 
 5. Заводський N ____________  _________________________________
 
 6. Шасі N __________________  7. Паспорт (формуляр) N _________
 
   Присвоєно реєстраційний (інвентарний) номер _________________
 
   Власник _____________________________________________________
 
   Адреса прописки (стоянки) ___________________________________
 
 Керівник регіонального
 підрозділу технічної інспекції
 міського електротранспорту   ________   ____________________
                 (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 М.П.                    "___"________ 20__ р.
 
 
   2. Місце прописки трамвайного вагона (тролейбуса)
 
---------------------------------------------------
|Найменування|Надходження|Найменування|Надходження|
|парка (депо)|      |парка (депо)|      |
|------------+-----------+------------+-----------|
|      |дата|N акта|      |дата|N акта|
|------------+----+------+------------+----+------|
|      |  |   |      |  |   |
|------------+----+------+------------+----+------|
|      |  |   |      |  |   |
|------------+----+------+------------+----+------|
|      |  |   |      |  |   |
---------------------------------------------------
 
 
   3. Пробіг трамвайного вагона (тролейбуса)
 
-------------------------------------------------
|Рік|Річний| Загальний |Рік|Річний| Загальний |
|  |пробіг| пробіг з |  |пробіг| пробіг з |
|  |   |  початку |  |   | початку  |
|  |   |експлуатації|  |   |експлуатації|
|---+------+------------+---+------+------------|
|  |   |      |  |   |      |
|---+------+------------+---+------+------------|
|  |   |      |  |   |      |
|---+------+------------+---+------+------------|
|  |   |      |  |   |      |
-------------------------------------------------
 
 
   4. Капітальні та середні ремонти
 
----------------------------------------------------------
|Місце ремонту|    Дата     | Пробіг від |Примітка|
|       |          |попереднього|    |
|       |--------------------|ремонту, км |    |
|       |відправка|повернення|      |    |
|       |в ремонт |з ремонту |      |    |
|-------------+---------+----------+------------+--------|
|       |     |     |      |    |
|-------------+---------+----------+------------+--------|
|       |     |     |      |    |
|-------------+---------+----------+------------+--------|
|       |     |     |      |    |
----------------------------------------------------------
 
 
   5. Зміна власника трамвайного вагона (тролейбуса)
 
   Власник _____________________________________________________
 
   Адреса прописки (стоянки) ___________________________________
 
   Зміна зареєстрована _________________________________________
             (назва регіонального підрозділу технічної
                    інспекції)
 
   М.П.
 
 Керівник регіонального підрозділу
 технічної інспекції міського
 електротранспорту         ________ ____________________
                  (підпис) (прізвище, ініціали)
 
 "___"__________ 20__ р.
 
   Власник _____________________________________________________
 
   Адреса прописки (стоянки) ___________________________________
 
   Зміна зареєстрована _________________________________________
             (назва регіонального підрозділу технічної
                     інспекції)
 
   М.П.
 
 Керівник регіонального підрозділу
 технічної інспекції міського
 електротранспорту         ________ ____________________
                  (підпис) (прізвище, ініціали)
 
 "___"__________ 20__ р.
 
 
   6. Прийняття на облік та зняття з обліку
 
   Трамвайний вагон (тролейбус) прийнято на облік
 
 "___"__________ 20__ р. _________________________________________
             (назва регіонального підрозділу технічної
                    інспекції)
 
   М.П.
 
 Керівник регіонального підрозділу
 технічної інспекції міського
 електротранспорту         ________ ____________________
                  (підпис) (прізвище, ініціали)
 
   Трамвайний вагон (тролейбус) знято з обліку внаслідок _______
__________________________________________________________________
(списання, передачі, продажу, найменування та N документа. Запис в
        журналі реєстрації N від __________)
 
 "___"__________ 20__ р. _________________________________________
             (назва регіонального підрозділу технічної
                    інспекції)
 
   М.П.
 
 Керівник регіонального підрозділу
 технічної інспекції міського
 електротранспорту         ________ ____________________
                  (підпис) (прізвище, ініціали)
 
 
   7. Державні технічні огляди трамвайного вагона (тролейбуса)
 
--------------------------------------------------------------
|  Дата  |Відмітка про технічний стан| Прізвище, ініціали, |
|проведення|              | підпис та особистий |
| огляду |              |  штамп державного |
|     |              |технічного інспектора|
|     |              |    міського   |
|     |              | електротранспорту |
|----------+---------------------------+---------------------|
|     |              |           |
|----------+---------------------------+---------------------|
|     |              |           |
|----------+---------------------------+---------------------|
|     |              |           |
--------------------------------------------------------------
 
 
   8. Особливі примітки
 
----------------------------------------
|Дата|    Зміст    |  Підпис  |
|----+--------------------+------------|
|  |          |      |
|----+--------------------+------------|
|  |          |      |
|----+--------------------+------------|
|  |          |      |
----------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner