Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 617 від 23.09.1998

Про внесення змін і доповнень до Правил продажу продовольчих товарів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 13

|  |платежі      |    |   |    |     |     |   |    |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|16 |Оренда приміщення |842   |700  |    |700   |     |   |    |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|17 |Витрати на    |843   |250  |    |250   |     |   |    |
|  |рекламу      |    |   |    |     |     |   |    |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|18 |Зобов'язання   |685   |   |1750  |     |     |   |1750  |
|  |перед іншими   |    |   |    |     |     |   |    |
|  |кредиторами    |    |   |    |     |     |   |    |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|19 |РАЗОМ:      |    |9710 |9710  |3850   |9200   |25560 |20210 |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|20 |Операційний    |    |   |    |5350   |     |   |    |
|  |прибуток     |    |   |    |     |     |   |    |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|21 |Зобов'язання   |641   |   |    |     |     |   |920  |
|  |перед бюджетом  |    |   |    |     |     |   |    |
|  |щодо єдиного   |    |   |    |     |     |   |    |
|  |податку      |    |   |    |     |     |   |    |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|22 |Чистий      |441   |   |    |     |     |   |4430  |
|  |(нерозподілений) |    |   |    |     |     |   |    |
|  |прибуток     |    |   |    |     |     |   |    |
|----+------------------+--------+------+-------+---------+----------+------+-------|
|23 |БАЛАНС      |    |9710 |9710  |9200   |9200   |25560 |25560 |
-------------------------------------------------------------------------------------
 
   За допомогою робочої таблиці складається баланс і звіт про
фінансові результати. Прийоми формування такої звітності дуже
прості: сальдо доходних і видаткових рахунків слід залишити в
колонках "Звіт про фінансові результати" (відповідно кредитові
сальдо - "Доходи", дебетові - "Витрати"), а сальдо інших рахунків
перенести в остаточний (бухгалтерський) баланс.
   Після завершення роботи з формування звіту про фінансові
результати залишається зареєструвати в обліку кілька заключних
проводок: кредитовими оборотами закрити видаткові рахунки, а
дебетовими - доходні і, таким чином, відкрити результатний (791)
рахунок, де доходи будуть показані за кредитом, а витрати - за
дебетом. Тут же за дебетом рахунка 791 із кредиту рахунка 641
повинна бути зареєстрована проводка з нарахування єдиного податку.
Згідно  з даними робочої таблиці форма звіту про фінансові
результати N 2-М, затверджена ПБО 25 ( z0161-00 ) для суб'єктів
малого підприємництва, заповнюється таким чином:
 
         Частина 1. Фінансові результати
 
                            Таблиця 32
 
------------------------------------------------------------------
|Номер | Показники                       |
|рядка |                            |
|частини|                            |
|I форми|                            |
|N 2-М |                            |
|-------+--------------------------------------------------------|
|010  |Сальдо рахунка 703                |9200 |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|035  |Сальдо рахунка 703                |9200 |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|040  |Підсумкове сальдо рахунків 801, 811, 831, 841, 842|3600 |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|090  |Сальдо рахунка 843                |250 |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|210  |Сальдо рахунка 641 (згідно з рядком 21 робочої  |920 |
|    |таблиці)                     |   |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|220  |Прибуток (сальдо рахунка 441)           |4430 |
------------------------------------------------------------------
 
       Частина 2. Елементи операційних витрат
 
                            Таблиця 33
------------------------------------------------------------------
|Номер | Показники                       |
|рядка |                            |
|частини|                            |
|I форми|                            |
|N 2-М |                            |
|-------+--------------------------------------------------------|
|230  |Сальдо рахунка 801                |50  |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|240  |Сальдо рахунка 811                |1300 |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|260  |Сальдо рахунка 831                |300 |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|270  |Сальдо рахунків 841, 842, 843           |1750 |
|-------+--------------------------------------------------+-----|
|280  |Р.040 + Р.090 = р.230 + р.240 + р.260 + р.270   |3850 |
------------------------------------------------------------------
 
   Підприємства побутового  обслуговування  можуть  надавати
послуги з виготовлення і ремонту виробів як із власних матеріалів,
так  і  з  матеріалів  замовника.  Підприємства  побутового
обслуговування, що з 01.01.2000 використовують новий План рахунків
бухгалтерського  обліку  активів,  капіталу,  зобов'язань  і
господарських операцій підприємств і організацій (далі - План
рахунків), затверджений наказом Міністерства фінансів від 30.11.99
N 291 ( z0892-99 ), облік розрахунків із замовниками здійснюють на
субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" і рахунку 681
"Розрахунки по авансах одержаних". У разі надання побутових послуг
із використанням матеріалів замовників облік прийнятих цінностей
здійснюють відповідно до нового Плану рахунків на забалансовому
субрахунку 022 "Матеріали, прийняті в переробку", 026 "Матеріальні
цінності, одержані від замовника для виконання робіт".
 
   3.5. Приклад, обліку на підприємствах з ремонту побутової
техніки.
   Для калькування  собівартості  послуг,  як   правило,
застосовується  метод  "під  замовлення".  Він  передбачає
відокремлений облік витрат щодо кожного виду робіт (послуг) за
статтями витрат.  Об'єктом  обліку є окреме замовлення, для
оформлення якого виконавець відкриває "виробниче замовлення" *,
якому дається код. Надалі код буде указуватися в усіх документах
що підтверджують витрати на виконання даного замовлення. Номер
замовлення проставляють на ярликах, що прикріплюють до агрегатів,
вузлів, деталей і матеріалів, наданих замовником.
 
---------------
   * Для оформлення замовлень і розрахунків із споживачами за
побутові послуги використовуються документи суворої звітності
(наказ Українського союзу об'єднань, підприємств і організацій
побутового обслуговування населення від 29.09.95 N 8 ( z0389-95 )
"Про затвердження форм документів суворої звітності та Інструкції
щодо їх використання").
 
   Замість бланка виробничого замовлення може бути використана
карта (відомість) обліку витрат, призначена для нагромадження
фактичних  витрат.  При  цьому вартість вузлів, агрегатів і
матеріалів, одержаних від замовника для виконання замовлення, у
вартість виконаних послуг не включається.
   При остаточному розрахунку за виконані роботи  замовнику
одночасно  з розрахунковими документами видається гарантійний
талон, в який заносяться дані про гарантійний термін, установлений
відповідно  до  законодавства. Документами, на підставі яких
замовник протягом гарантійного терміну має право вимагати усунення
недоліків,  є  касовий (товарний) чек, договір чи квитанція
(гарантійний талон).
   Підприємства побутового обслуговування виконують кілька видів
гарантійного ремонту і гарантійного  обслуговування,  зокрема
внаслідок  неякісне  виконаних раніше робіт або установлення
неякісних запчастин (за умови, що вони належали виконавцю). Крім
того, підприємства побутового обслуговування (за домовленістю з
виробником чи продавцем) усувають недоліки проданого товару,
виявлені протягом гарантійного терміну.
   У разі коли ремонт провадиться протягом гарантійного терміну
через неякісно виконані раніше роботи, такий ремонт здійснюється
за рахунок коштів підприємства побутового обслуговування. Якщо
гарантійний  ремонт  провадиться  з метою усунення недоліків
проданого товару, відшкодування витрат підприємства побутового
обслуговування здійснюється на умовах, обумовлених у договорі з
виробником чи продавцем.
   Розглянемо типову  ситуацію:  побутовий  прилад  підлягає
гарантійному ремонту тому, що раніше підприємство побутового
обслуговування відремонтувало його неякісне.
   Для проведення  гарантійного  ремонту  і  гарантійного
обслуговування на підприємстві пунктом 13 ПБО 11 "Зобов'язання"
( z0085-00 ) передбачено створення резервного фонду. Розмір такого
фонду підприємство визначає самостійно (обумовлюється в наказі про
облікову політику підприємства).
   Суми створеного  фонду  забезпечення гарантійного ремонту
(субрахунок 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань") визнаються
витратами на збут (рахунок 93 "Витрати на збут") і належать до
витрат періоду, в якому створюється резервний фонд. Суми фактичних
витрат  на гарантійний ремонт, що перевищують зарезервовані,
відповідно до Інструкції N 291 ( z0893-99 ) належать до втрат від
браку і відображаються на рахунку 24 "Брак у виробництві".
Подальше списання втрат від браку залежить від того, чи виявлено
винного у допущенні браку. У разі коли таку особу не встановлено,
суми втрат включають у загальновиробничі витрати, у складі яких
вони підлягають розподілу на змінні та постійні.
   У разі коли резервний фонд на підприємстві не створюється,
усі фактичні витрати на гарантійний ремонт (за винятком коштів, що
відшкодовуються за рахунок винної особи) включаються у витрати на
збут.
   Витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування
безпосередньо  пов'язані  з  послугами,  наданими  суб'єктами
господарської діяльності, тому до складу валових витрат вони
включаються на загальних підставах.
   У разі надання побутових послуг громадянину  з  ремонту
легкового автомобіля із заміною агрегатів, придбаних майстернею,
записи в регістрах бухгалтерського обліку будуть відображені таким
чином:
 
                            Таблиця 34
 
-----------------------------------------------------------------------
| N |Назва     |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків|
|п/п |первинного  |             |-----------------------|
|  |документа   |             | дебет  |   кредит |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 1 |    2   |     3        |  4   |    5   |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 1 |Платіжне   |Перераховано передплату |371   |311     |
|  |доручення   |постачальнику      |     |       |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 2 |Податкова   |Відображено право на   |641   |644     |
|  |накладна   |податковий кредит з ПДВ |     |       |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 3 |Накладна   |Оприбутковано агрегат  |201   |631     |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 4 |Заставна   |Списана раніше нарахована|644   |631     |
|  |       |сума податкового кредиту |     |       |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 5 |Акт про    |Відображено залік    |631   |371     |
|  |взаємозалік  |заборгованостей     |     |       |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 6 |Квитанція   |Відображено       |377   |703     |
|  |       |заборгованість замовника |     |       |
|  |       |перед виконавцем     |     |       |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 7 |Бухгалтерський|Відображено суму ПДВ   |703   |641     |
|  |розрахунок  |             |     |       |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 8 |Прибутковий  |Отримано грошові кошти  |301   |377     |
|  |касовий ордер |від замовника      |     |       |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 9 |Матеріальний |Відображено вартість   |23    |201     |
|  |звіт     |матеріалів, використаних |     |       |
|  |       |для проведення ремонту  |     |       |
|----+--------------+-------------------------------------------------|
|10 |Розрахункова |Зроблено нарахування у фонд заробітної      |
|  |відомість   |плати:                      |
|  |       |-------------------------------------------------|
|  |       |працівників, зайнятих  |23    |661     |
|  |       |наданням послуг     |     |652     |
|  |       |             |     |653     |
|  |       |             |     |656     |
|  |       |-------------------------+---------+-------------|
|  |       |працівників адміністра- |92    |661     |
|  |       |тивно-управлінського   |     |651     |
|  |       |апарату         |     |652     |
|  |       |             |     |653     |
|  |       |             |     |656     |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
|11 |Журнал-ордер |Списана фактична     |903   |23      |
|  |       |собівартість наданих   |     |       |
|  |       |послуг          |     |       |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
|12 |Журнал-ордер |Списана на фінансовий  |791   |92      |
|  |       |результат сума      |     |       |
|  |       |адміністративних витрат |     |       |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
|13 |Журнал-ордер |Відображено фінансовий  |     |       |
|  |       |результат:        |     |       |
|  |       |-------------------------+---------+-------------|
|  |       |списана на фінансовий  |791   |903     |
|  |       |результат собівартість  |     |       |
|  |       |реалізованих послуг   |     |       |
|  |       |-------------------------+---------+-------------|
|  |       |списаний на фінансовий  |703   |791     |
|  |       |результат прибуток від  |     |       |
|  |       |реалізації послуг    |     |       |
-----------------------------------------------------------------------
 
   У разі виконання робіт з матеріалу замовника бухгалтерські
операції відображаються такими записами:
 
                            Таблиця 35
-----------------------------------------------------------------------
| N |Назва     |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків|
|п/п |первинного  |             |-----------------------|
|  |документа   |             | дебет  |   кредит |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 1 |    2   |     3        |  4   |    5   |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 1 |Квитанція   |Прийняті від замовника  |022   |    -   |
|  |       |матеріали для виконання |     |       |
|  |       |замовлення        |     |       |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 2 |Квитанція   |Відображено заборго-   |377   |703     |
|  |       |ваність замовника    |     |       |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 3 |Бухгалтерський|Відображено суму     |703   |641     |
|  |звіт     |податкових зобов'язань  |     |       |
|  |       |з ПДВ          |     |       |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 4 |Прибутковий  |Отримано кошти від    |301   |377     |
|  |касовий ордер |замовника        |     |       |
|----+--------------+-------------------------------------------------|
| 5 |Розрахункова |Зроблено нарахування у фонд заробітної плати:  |
|  |відомість   |-------------------------------------------------|
|  |       |працівників, зайнятих  |23    |661     |
|  |       |наданням послуг     |     |       |
|  |       |-------------------------+---------+-------------|
|  |       |працівників адміністра- |92    |661     |
|  |       |тивно-управлінського   |     |       |
|  |       |апарату         |     |       |
|  |       |-------------------------------------------------|
|  |       |Зроблено нарахування у фонд заробітної плати:  |
|  |       |-------------------------------------------------|
|  |       |працівників, зайнятих  |23    |651     |
|  |       |наданням послуг     |     |652     |
|  |       |             |     |653     |
|  |       |             |     |656     |
|  |       |-------------------------+---------+-------------|
|  |       |працівників адміністра- |92    |651     |
|  |       |тивно-управлінського   |     |652     |
|  |       |апарату         |     |653     |
|  |       |             |     |656     |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 6 |Журнал-ордер |Списані витрати,     |903   |23      |
|  |       |пов'язані з виконанням  |     |       |
|  |       |замовлення:       |     |       |
|  |       |списана фактична     |     |       |
|  |       |собівартість наданих   |     |       |
|  |       |послуг          |     |       |
|  |       |-------------------------+---------+-------------|
|  |       |списана на фінансовий  |791   |92      |
|  |       |результат сума      |     |       |
|  |       |адміністративних витрат |     |       |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 7 |Квитанція   |Списана вартість     | -   |022     |
|  |       |матеріалів, використаних |     |       |
|  |       |для виконання замовлення |     |       |
|----+--------------+-------------------------+---------+-------------|
| 8 |Журнал-ордер |Відображено фінансовий  |791   |903     |
|  |       |результат: списана на  |     |       |
|  |       |фінансовий результат   |     |       |
|  |       |собівартість реалізованих|     |       |
|  |       |послуг          |     |       |
|  |       |-------------------------+---------+-------------|
|  |       |списаний на фінансовий  |703   |791     |
|  |       |результат прибуток від  |     |       |
|  |       |реалізації послуг    |     |       |
-----------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління
 громадського харчування
 та побутових послуг                  О.Шалимінов
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 1.5 Методичних
                   рекомендацій
 
 
               ПЕРЕЛІК
     основних нормативних документів, якими повинні
      керуватися суб'єкти господарювання у сфері
     громадського харчування, виготовляючи продукцію
            власного виробництва
 
 
   Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів для
підприємств громадського харчування (наказ МЗЕЗторгу від 06.07.99
N 484);
   Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий
общественного питания  (приказ  Министерства торговли СССР от
12.12.80 N 310);

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner