Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 617 від 23.09.1998

Про внесення змін і доповнень до Правил продажу продовольчих товарів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 16

        про рух продуктів і тари по кухні
         "__" __________________ 200_ р.
 
   матеріально відповідальна особа (бригада) ___________________
 
-----------------------------------------------------------------------
|          |Документ  |Вартість          |Особливі |
|          |-----------+---------------------------|відмітки |
|          |дата|номер |продуктів|спецій   |тари |     |
|          |  |   |за облі- |і солі за |   |     |
|          |  |   |ковими  |роздрібними|   |     |
|          |  |   |цінами  |цінами   |   |     |
|-------------------+----+------+---------+-----------+-----+---------|
|Залишок на початок |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|дня        |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|Прибуток      |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|          |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|          |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|Усього в прибутку |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|Усього із залишком |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|          |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|          |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|Витрати      |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|          |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|          |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|          |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|Усього у витраті  |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|Залишок за     |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|обліковими цінами |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|          |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|          |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|          |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|Фактичний залишок |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|Надлишки      |----+------+---------+-----------+-----+---------|
|Нестача      |  |   |     |      |   |     |
-----------------------------------------------------------------------
 
   Додаток ________________ документів
   Завідувач виробництва (бригадир) ____________________________
   Члени бригади _______________________________________________
   Звіт перевірив бухгалтер ____________________________________
   Рішення керівника ___________________________________________
 
 
                   Додаток 14
                   до пункту 2.3
                   Методичних рекомендацій
 
 ___________________________________ Код за ЗКУД ---------------
    Заклад (підприємство)            |   0903115|
                          ---------------
 
              АКТ N ___
      про передачу товарів і тари під час зміни
         матеріально відповідальної особи
      __________________________________________
       (найменування структурного підрозділу)
         "__" __________________ 200_ р.
 
   Особа, яка здає ________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові)
   Особа, яка приймає ________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові)
 
------------------------------------------------------------
| N |Найменування товару |Одиниця |Кількість |Ціна |Сума |
|п/п |          |виміру |     |   |   |
|----+--------------------+--------+----------+-----+------|
|----+--------------------+--------+----------+-----+------|
|----+--------------------+--------+----------+-----+------|
|----+--------------------+--------+----------+-----+------|
|----+--------------------+--------+----------+-----+------|
|----+--------------------+--------+----------+-----+------|
|  |Разом:       |    |     |   |   |
------------------------------------------------------------
 
 Здав ________________ ________ Прийняв ________________ ________
   (прізвище, ім'я, (підпис)     (прізвище, ім'я, (підпис)
    по батькові)            по батькові)
 
 Представник адміністрації _____________________________ ________
              (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
 
 
                   Додаток 15
                   до пункту 2.4
                   Методичних рекомендацій
 
 ___________________________________ Код за ЗКУД ---------------
    Заклад (підприємство)            |   0903119|
                          ---------------
 
           НАРЯД-ЗАМОВЛЕННЯ N __
         на "__" ________________ 200_ р.
 
   На виготовлення кондитерських та інших виробів, завідувач
цеху (майстер) ___________________________________________________
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
|           | Найменування виробів         |Наряд-замовлення зробив   |
|           |--------------------------------------|________ ________      |
|           | 1 |  2 | 3 |  4 | 5 |  6 |(посада) (підпис)      |
|----------------------+-----+------+-----+------+-----+------|_____________________________|
|Номер згідно із    |   |   |   |   |   |   |(прізвище, ім'я, по батькові)|
|збірником рецептур  |   |   |   |   |   |   |               |
|----------------------+-----+------+-----+------+-----+------|Затверджено         |
|Вага 1 шт. виробу   |   |   |   |   |   |   |___________________ ________|
|----------------------+-----+------+-----+------+-----+------|(прізвище, ім'я, по (підпис)|
|Замовлення: кількість |   |   |   |   |   |   |батькові керівника      |
|----------------------+-----+------+-----+------+-----+------|  підприємства)       |
|     ціна продажу |   |   |   |   |   |   |               |
|----------------------+-----+------+-----+------+-----+------|Контроль випуску       |
|     сума     |   |   |   |   |   |   |(за документами)       |
|----------------------+-----+------+-----+------+-----+------|Головний (старший) бухгалтер |
|Фактичний випуск   |   |   |   |   |   |   |________ ___________________|
|(здано в комору)   |   |   |   |   |   |   |(підпис) (прізвище, ім'я та |
|           |   |   |   |   |   |   |       по батькові)  |
|----------------------+--------------------------------------+-----------------------------|
|Найменування сировини |   Розрахунок потреби сировини   |До відпуску         |
|           |--------------------------------------+-----------------------------|
|           |Норма|Усього|Норма|Усього|Норма|Усього|За роз- |Із   |Ціна |Сума |
|           |   |   |   |   |   |   |рахунком|заокруг-|   |   |
|           |   |   |   |   |   |   |    |ленням |   |   |
|----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+--------+--------+-----+-----|
|----------------------+-----+------+-----+------+-----+------+--------+--------+-----+-----|
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Розрахунок зробив бухгалтер ____________________________ ________
              (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
 
 Відпуск дозволив керівник _____________________________ ________
              (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
 
 Звірив старший бухгалтер _____________________________ ________
              (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
 
 
                   Додаток 16
                   до пункту 2.4
                   Методичних рекомендацій
 
 ___________________________________ Код за ЗКУД ---------------
    Заклад (підприємство)            |   0903112|
                          ---------------
 
                ЗВІТ
     про рух готових виробів у кондитерських та інших
        цехах за "__" ___________ 200_ р.
 
   Матеріально відповідальна особа _____________________________
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування|Одиниця |Вага |Ціна |Залишок на  |Вироблено |Здано в  |Інший відпуск|Залишок на  |
|п/п|  виробу  |виміру |штуч-|прода-|"_"___200_ р.|     |експедицію|       |"_"___200_ р.|
|  |      |    |них |жу  |-------------+----------+----------+-------------+-------------|
|  |      |    |виро-|   |кіль- |сума |кіль-|сума|кіль-|сума| кіль- |сума |кіль- |сума |
|  |      |    |бів |   |кість |   |кість|  |кість|  | кість |   |кість |   |
|---+------------+--------+-----+------+------+------+-----+----+-----+----+-------+-----+------+------|
|---+------------+--------+-----+------+------+------+-----+----+-----+----+-------+-----+------+------|
|---+------------+--------+-----+------+------+------+-----+----+-----+----+-------+-----+------+------|
|---+------------+--------+-----+------+------+------+-----+----+-----+----+-------+-----+------+------|
|-------------------------+-----+------+------+------+-----+----+-----+----+-------+-----+------+------|
|  Усього:        |   |   |   |   |   |  |   |  |    |   |   |   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Додаток ______________________ документів
 
 Завідувач цеху _____________________________ ________
        (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
 
 Перевірив бухгалтер _____________________________ ________
           (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
 
 
                   Додаток 17
                   до пункту 2.5
                   Методичних рекомендацій
 
 ___________________________________ ЗАТВЕРДЖУЮ
    Заклад (підприємство)     ______________________
                   Керівник закладу
                   "__" _________ 200_ р.
                            -----------
                   Код документа   | 0903106 |
                   Номер документа  |---------|
                   Дата документа  |---------|
                   Код операції   |---------|
                   Код підприємства |---------|
                   Код МОЛ (бригада) |---------|
                            -----------
 
                АКТ
    на розбирання м'яса на крупнокускові напівфабрикати
     N _____________ від "__" ____________ 200_ р.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування  |Код   |Витрати м'яса-сировини |Найме- |Вихід крупнокускових напівфабрикатів       |Від-|Конт- |
|м'яса-сировини |м'яса- |-----------------------|нування|-------------------------------------------------|хи- |роль- |
|за категоріями,|сировини|оди- |вага,|ціна,|сума,|напів- |   За нормами   |Разом|Код  |Фактично   |лен-|не  |
|що надійшло  |    |ниця |кг  |грн. |грн. |фабри- |---------------------|вага,|напів-|--------------|ня |число |
|для розбирання,|    |вимі-|   |   |   |катів |у  |вага,|у  |вага,|кг  |фабри-|ціна|вага|сума|(+, |   |
|одиниця виміру |    |ру  |   |   |   |    |від-|кг  |від-|кг  |   |катів |  |  |  | -) |   |
|        |    |   |   |   |   |    |сот-|   |сот-|   |   |   |  |  |  |  |   |
|        |    |   |   |   |   |    |ках |   |ках |   |   |   |  |  |  |  |   |
|---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+-----+-----+------+----+----+----+----+------|
|    1    |  2  | 3 | 4 | 5 | 6 |  7  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+-----+-----+------+----+----+----+----+------|
|---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+-----+-----+------+----+----+----+----+------|
|---------------+--------+-----+-----+-----+-----+-------+----+-----+----+-----+-----+------+----+----+----+----+------|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Перероблено м'яса ______________________ кг
 
   Вироблено крупнокускових напівфабрикатів _________________ кг
 
   Майстер (бригадир) ________ _____________________________
            (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
   Завідувач виробництва (цеху) ________ ______________________
                 (підпис)   (прізвище, ім'я,
                         по батькові)
   Перевірив бухгалтер ________ _____________________________
             (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Представник адміністрації ________ ______________________
                (підпис)   (прізвище, ім'я,
                       по батькові)
 
 
                   Додаток 18
                   до пункту 2.5
                   Методичних рекомендацій
 
 ___________________________________ Код за ЗКУД ---------------
    Заклад (підприємство)            |   0903172|
                          ---------------
 
                ЗВІТ
         про рух продуктів у виробництві
         з ________ по __________ 200_ р.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найме- |Код |        Надійшло у виробництво за звітний період       |Разом надійшло  |Залишок на |
|нування|про-|---------------------------------------------------------------------+-----------------|початок  |
|продук-|дук-|"_"___ 200_р.|"_"___ 200_р.|"_"___ 200_р.|"_"___ 200_р.|"_"___ 200_р.|кількість|сума  |звітного  |
|тів  |тів |-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|(кол. 3+ |(кол. |періоду  |
|    |  |кіль- |сума |кіль- |сума |кіль- |сума |кіль- |сума |кіль- |сума |5+7+9+11)|4+6+8+ |-----------|
|    |  |кість |   |кість |   |кість |   |кість |   |кість |   |     |+10+12)|кіль-|сума |
|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |    |кість|   |
|-------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----+-----|
|  1  | 2 | 3  |  4 | 5  | 6  | 7  | 8  |  9 | 10 | 11 | 12 |  13  | 14  | 15 | 16 |
|-------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----+-----|
|-------+----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+---------+-------+-----+-----|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Завідувач виробництва ________ _____________________________
              (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Старший бухгалтер   ________ _____________________________
              (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Звіт склав      ________ _____________________________
              (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Матеріально      ________ _____________________________
   відповідальна особа  (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 
                   Додаток 19
                   до пункту 2.5
                   Методичних рекомендацій
 
 ___________________________________ Код за ЗКУД ---------------
    Заклад (підприємство)            |   0903124|
                          ---------------
 
           КОНТРОЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК
    витрат продуктів за нормами рецептур на виготовлені
    вироби за час з ___________ по ___________ 200_ р.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер |Найменування|Фактично випущено страв|Ціна   |Сума,|Найменування продуктів та норма згідно із збірником рецептур     |
|каль- |страв    |  за звітний період  |продажу |грн. |----------------------------------------------------------------------|
|куля- |      |-----------------------|страви  |коп. |на  |на  |на  |на  |на  |на  |на  |на  |на  |на   |
|ційної|      |  |  |  |  |Усього|(виробу),|   |одну |фак- |одну |фак- |одну |фак- |одну |фак- |одну |фак-  |
|картки|      |  |  |  |  |   |грн. коп.|   |порцію|тичний|порцію|тичний|порцію|тичний|порцію|тичний|порцію|тичний |
|   |      |  |  |  |  |   |     |   |   |випуск|   |випуск|   |випуск|   |випуск|   |випуск |
|------+------------+---+---+---+----+------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|  1 |   2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |  8   | 9 | 10 | 11 | 12  | 13 | 14 | 15 |  16 | 17 | 18 | 19  |
|------+------------+---+---+---+----+------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|------+------------+---+---+---+----+------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
|-------------------+---+---+---+----+------+---------+-----+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------|
| Разом      |  |  |  |  |   |     |   | Х  |   |  Х |   | Х  |   | Х  |   | Х  |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник закладу ________ _____________________________
         (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Завідувач виробництва ________ _____________________________
            (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Розрахунок склав ________ _____________________________
         (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 
                   Додаток 20
                   до пункту 2.1
                   Методичних рекомендацій
 
 ___________________________________ Код за ЗКУД ---------------
    Заклад (підприємство)            |   0903123|
                          ---------------
 
   Склад (комора) N _____________
 
              ВІДОМІСТЬ
       про залишки товарів на складі (у коморі)
         за "__" ______________ 200_ р.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування|Код  |Одиниця|Код  |Облі-|Залишок на  |Залишок на  |Залишок на  |Залишок на  |
| товарів  |товарів|виміру |одиниці|кова |"_" ___ 200_р.|"_" ___ 200_р.|"_" ___ 200_р.|"_" ___ 200_р.|
|      |    |    |виміру |ціна |--------------+--------------+--------------+--------------|
|      |    |    |    |   |кіль- |сума  |кіль- |сума  |кіль- |сума  |кіль- |сума  |
|      |    |    |    |   |кість |    |кість |    |кість |    |кість |    |
|------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
|------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
|------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
|------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
|------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
|------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
|------------+-------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Перевірив _____________________________ ________
      (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
 
 Матеріально     _____________________________ ________
 відповідальна особа (прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner