Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 617 від 23.09.1998

Про внесення змін і доповнень до Правил продажу продовольчих товарів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

особою.
   В умовах автоматизованого обліку прибуткові та видаткові
документи, що свідчать про рух товарів в коморі, можуть здаватися
до бухгалтерії за реєстром, на підставі якого складається товарний
звіт на комп'ютері.
   Правильність записів у картках (книгах) кількісно-сумового
обліку контролюється бухгалтерією не менше ніж один раз на тиждень
і підтверджується підписом працівника бухгалтерії у товарному
звіті.
   Після закінчення місяця або на дату інвентаризації за даними
карток (книг) кількісно-сумового обліку складається відомість про
залишки товарів на складі (у коморі) (додаток 20), правильність
виведення  залишків  у  якій  перевіряється  бухгалтерією  і
підтверджується  підписом  матеріально  відповідальної  особи.
Загальна  вартість  товарів  на кінець місяця (або на день
інвентаризації)  за  цією  відомістю  звіряється  з  даними
бухгалтерського  обліку,  відомість  підписується  матеріально
відповідальною особою і бухгалтером підприємства. Відомості про
залишки товарів на складі (у коморі) відкриваються на звітний
період.
   Згідно з  вимогами облікової політики підприємства облік
товарів ведеться за обліковими цінами.
   Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість"
( 334/94-ВР ) заклади (підприємства) громадського харчування -
платники податку на додану вартість (далі - ПДВ) - у разі
придбання токарів за наявності податкової накладної мають право на
податковий кредит. Такі заклади (підприємства) під час формування
первісної вартості товарів і тари, які закуповуються, відображають
їх за дебетом рахунка 28 "Товари" за купівельною вартістю без ПДВ.
   Для обліку націнки  закладу  (підприємства)  громадського
харчування використовують субрахунок 285 "Торгова націнка". За
кредитом субрахунка 285 відображають збільшення сум націнок, за
дебетом - їх зменшення.
   Якщо обліковою ціною комори є вартість продажу за дебетом
субрахунка 281 "Товари на складі" у кореспонденції з субрахунком
285 "Торгова націнка" відображають суму націнки підприємства і
суму ПДВ.
   Облік наявності та руху тари під товарами і порожньої тари
ведуть  на  субрахунку  284  "Тара  під  товарами". Заклади
(підприємства) громадського харчування можуть вести облік тари за
середніми цінами, які встановлюються керівництвом підприємства за
видами (групами) тари і цінами на тару. Різниця між цінами
придбання і середніми обліковими цінами на тару відноситься на
субрахунок 285 "Торгова націнка".
   Облік транспортно-заготівельних витрат ведуть на субрахунку
289 "Транспортно-заготівельні витрати". На даному  субрахунку
відображають загальну суму транспортно-заготівельних витрат, які
не включені до собівартості придбаних запасів товарів. Сума
транспортно-заготівельних  витрат,  що  узагальнена на даному
субрахунку, щомісяця розподіляється між сумою залишку запасів на
кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані,
реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць.
   Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до
запасів товарів, що вибули, визначається як добуток середнього
відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що
вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у
кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній
відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням
суми  залишків  транспортно-заготівельних  витрат  на початок
звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний
місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що
надійшли за звітний місяць.
   Основну кореспонденцію  рахунків з надходження товарів у
заклад (на підприємство) громадського харчування представлено в
таблиці 1.
 
      Кореспонденція рахунків з обліку надходження
            товарів до комори
 
                             Таблиця 1
 
-----------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків    |
|п/п |             |-------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
|1  |Оприбуткування до комори |281 "Товари на |63 "Розрахунки |
|  |товарів, які надійшли від |складі"    |з постачаль-  |
|  |постачальника       |        |никами і    |
|  |             |        |підрядниками" |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
|2  |Відображення податкового |641 "Розрахунки|63 "Розрахунки |
|  |кредиту з ПДВ       |за податком"  |з постачаль-  |
|  |             |        |никами і    |
|  |             |        |підрядниками" |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
|3  |Відображення суми ПДВ за |644 "Податковий|63 "Розрахунки |
|  |умови попередньої оплати |кредит"    |з постачаль-  |
|  |за товар         |        |никами і    |
|  |             |        |підрядниками" |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
|4  |Оприбуткування товарів,  |281 "Товари на |372 "Розрахунки|
|  |які надійшли від     |складі"    |з підзвітною  |
|  |підзвітної особи     |        |особою"    |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
|5  |Відображення податкового |281 "Товари на |372 "Розрахунки|
|  |кредиту з ПДВ       |складі"    |з підзвітною  |
|  |             |        |особою"    |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
|6  |Відображення витрат з   |289 "Транспорт-|63 "Розрахунки |
|  |доставки товарів до комори|но-заготівельні|з постачаль-  |
|  |             |витрати    |никами і    |
|  |             |        |підрядниками" |
|  |             |        |685 "Розрахунки|
|  |             |        |з іншими    |
|  |             |        |кредиторами"  |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
|7  |Відображення податкового |641 "Розрахунки|63 "Розрахунки |
|  |кредиту з ПДВ       |за податком"  |з постачаль-  |
|  |             |        |никами і    |
|  |             |        |підрядниками" |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
|8  |Включення до облікової  |281 "Товари на |285 "Торгова  |
|  |вартості товарів суми ПДВ |складі"    |націнка"    |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
|9  |Нарахування торговельної |281 "Товари на |285 "Торгова  |
|  |націнки (націнка 50 % до |складі"    |націнка"    |
|  |купівельної вартості з  |        |        |
|  |урахуванням ПДВ на    |        |        |
|  |націнку)         |        |        |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
|10 |Оприбуткування тари, яка |284 "Тара під |63 "Розрахунки |
|  |надійшла від постачальника|товаром"    |з постачаль-  |
|  |разом з товаром      |        |никами і    |
|  |             |        |підрядниками" |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
|11 |Відображення податкового |641 "Розрахунки|63 "Розрахунки |
|  |кредиту з ПДВ щодо тари  |за податком"  |з постачаль-  |
|  |             |        |никами і    |
|  |             |        |підрядниками" |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
|12 |Оприбуткування продукції, |        |        |
|  |виготовленої у власному  |        |        |
|  |виробництві:       |        |        |
|  |за обліковою ціною комори;|281 "Товари на |23       |
|  |             |складі"    |"Виробництво" |
|  |на суму націнки, ПДВ   |285 "Торгова  |23       |
|  |             |націнка"    |"Виробництво" |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
|13 |Оприбуткування товарів,  |        |        |
|  |повернутих з буфетів,   |        |        |
|  |кіосків тощо:       |        |        |
|  |за обліковою ціною комори;|281 "Товари на |282 "Товари в |
|  |             |складі"    |торгівлі"   |
|  |на суму націнки і ПДВ   |285 "Торгова  |282 "Товари в |
|  |             |націнка"    |торгівлі"   |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
|14 |Оприбуткування безкоштовно|281 "Товари на |745 "Дохід від |
|  |одержаних товарів     |складі"    |безоплатно   |
|  |             |        |одержаних   |
|  |             |        |активів"    |
|----+--------------------------+---------------+---------------|
|15 |Оприбуткування товарів як |281 "Товари на |40 "Статутний |
|  |внеску до статутного фонду|складі"    |капітал"    |
|  |підприємства       |        |46 "Неоплачений|
|  |             |        |капітал"    |
-----------------------------------------------------------------
 
   Відпуск товарів з комори у виробництво (кухню) до філій,
буфетів, дрібнороздрібної мережі записують за кредитом рахунка 281
"Товари  на  складі"  і  дебетом  відповідних  рахунків: 23
"Виробництво", 282 "Товари в торгівлі" (за субрахунками).
   Якщо обліковою ціною товарів у коморі є купівельна вартість,
то формування вартості продажу товарів у підрозділах підприємства
відображують бухгалтерськими записами за дебетом рахунків 23
"Виробництво", 282 "Товари в торгівлі" і за кредитом рахунка 285
"Торгова націнка" на суму націнки відповідного підрозділу і суму
ПДВ.
   Відображення на  рахунках бухгалтерського обліку основних
операцій після вибуття товарів з комори представлено в таблиці 2.
 
       Кореспонденція рахунків з обліку вибуття
       товарів з комори закладу (підприємства)
           громадського харчування
 
                             Таблиця 2
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Відображення відпуску у  |        |        |
|  |виробництво:       |        |        |
|  |за обліковою вартістю;  |23 "Виробництво"|281 "Товари  |
|  |             |        |на складі"   |
|  |на суму ПДВ;       |23 "Виробництво"|285 "Торгова  |
|  |             |        |націнка"    |
|  |на суму націнки      |23 "Виробництво"|285 "Торгова  |
|  |             |        |націнка"    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Відображення відпуску   |        |        |
|  |товарів до буфетів,    |        |        |
|  |кіосків та інших     |        |        |
|  |підрозділів роздрібної  |        |        |
|  |торгівлі:         |        |        |
|  |за обліковою вартістю;  |282 "Товари в  |281 "Товари  |
|  |             |торгівлі"    |на складі"   |
|  |             |        |        |
|  |на суму ПДВ;       |282 "Товари в  |285 "Торгова  |
|  |             |торгівлі"    |націнка"    |
|  |на суму націнки      |282 "Товари в  |285 "Торгова  |
|  |             |торгівлі"    |націнка"    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Нестачі товарів, що    |        |        |
|  |виявлені під час     |        |        |
|  |інвентаризації товарів:  |        |        |
|  |на балансову вартість;  |947 "Нестачі і |281 "Товари  |
|  |             |втрати від   |на складі"   |
|  |             |псування    |        |
|  |             |цінностей"   |        |
|  |на суму націнки і ПДВ   |285 "Торгова  |281 "Товари  |
|  |             |націнка"    |на складі"   |
------------------------------------------------------------------
 
   У разі використання журнально-ордерної форми обліку облік
товарів в коморі здійснюють в журналі 5 і 5А (наказ Міністерства
фінансів від 29.12.00 N 356 ( v0356201-00 ) "Про затвердження
Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського
обліку"), а малі підприємства використовують Відомість обліку
виробничих запасів, готової продукції та товару - В-2, затверджену
наказом Міністерства фінансів від 31.05.96 N 112 ( z0297-96 ) "Про
затвердження Вказівок про склад та порядок заповнення облікових
регістрів малими підприємствами".
 
   2.2. Облік товарів і сировини* на виробництві
 
---------------
   * Тут і далі сировина - це продовольча сировина (продукція
рослинного,  тваринного,  мінерального,  синтетичного   чи
біотехнічного походження, що використовується для виробництва
харчових продуктів) і харчові продукти (будь-які продукти, що в
натуральному вигляді чи після відповідної обробки вживаються
людиною у їжу або для пиття).
 
   Товари і сировину на виробництві обліковують матеріально
відповідальні особи: завідувач виробництва або бригада матеріально
відповідальних осіб. До, складу бригади можуть входити завідувач
виробництва (шеф-кухар), його заступник, кухарі, помічник кухаря,
роздавальниці, контролери-касири та інші працівники.
   Сировину оприбутковують на підставі накладної на відпуск
товарів з комори, товарно-транспортної  накладної  та  інших
документів. Оприбуткування здійснюють за кількістю і вартістю.
Облік сировини на виробництві ведеться матеріально відповідальними
особами у вартісному вираженні.
   Добова потреба  в  сировині  визначається  на  підставі
плану-меню, зразок якого наведено в додатку 3. План-меню є
підставою для складання меню для споживачів і вимоги до комори на
одержання сировини згідно з додатком 4.
   Страви з кухні відпускаються споживачам за умови наявності
касових чеків, жетонів, талонів-абонементів, що підтверджують
оплату виробів. За одним касовим чеком (талоном,  абонементом)
можна відпустити декілька страв (скомплектованих обідів). Касові
чеки в момент їх приймання в роздавальні від відвідувачів і
офіціантів сортують за видами страв і використовують для складання
акта про реалізацію готових виробів кухні за готівку, зразок якого
наведено в додатку 7.
   Акт про реалізацію і відпуск виробів кухні (додаток 8)
використовується  в  закладах (на підприємствах) громадського
харчування, де форма розрахунку зі споживачами дозволяє одержати
дані про реалізацію виробів кухні за найменуваннями, кількістю та
їх вартістю. Реалізовані й відпущені вироби кухні групуються в
акті за найменуваннями виробів, які реалізовані за готівку і
відпущені структурним підрозділам.
   Акт про  реалізацію і відпуск виробів кухні складається
завідувачем виробництва і є додатком до звіту завідувача про рух
продуктів на кухні.
   Якщо форма розрахунків із споживачами не дозволяє одержати
дані про реалізацію виробів кухні за найменуваннями, кількістю та
їх вартістю, то в закладах (на підприємствах)  громадського
харчування використовують акт про продаж і відпуск виробів кухні,
зразок якого наведено в додатку 9.
   Відпуск готових виробів у роздавальню, якщо вона відокремлена
від основного виробництва, оформлюють денними забірними листами
(додаток 10). Денний забірний лист використовується для оформлення
відпуску виробів кухні в буфети, дрібнороздрібну торговельну
мережу.  Денні  забірні  листи  у закладі (на підприємстві)
громадського харчування оформлюються у двох примірниках щодня
окремо на кожну матеріально відповідальну особу. Бланки забірних
листів нумеруються і видаються в бухгалтерії кожній матеріально
відповідальній особі після того, як вона ставить особистий підпис
у спеціальному журналі.
   Після закінчення  робочого  дня  підбиваються  підсумки
натуральних показників  і  визначається  вартість  відпущеної
продукції за кожним забірним листом. У забірному листі також
відображається повернення нереалізованої продукції на виробництво.
   Матеріально відповідальні особи дрібнороздрібної торговельної
мережі після реалізації першої партії готових виробів повинні
здати виручку до каси підприємства за прибутковим ордером, в
якому зазначається номер денного забірного листа  (типову  форму
первинного обліку N КО - 1 "Прибутковий касовий ордер" затверджено
наказом Державного комітету статистики України  від  27.07.98
N 263 ( z0508-98 ).
   Відпуск готових виробів іншим підприємствам  оформлюється
накладними на відпуск товарно-матеріальних цінностей N М-20.
   Перші примірники  денних  забірних  листів  і  накладних
матеріальне відповідальні особи буфетів та іншої торговельної
мережі здають разом з товарним звітом до бухгалтерії підприємства,
а другі примірники здають завідувачі виробництва разом із звітом
про рух продуктів по кухні.
   У разі коли обслуговують ювілейні свята, банкети та інші
спеціальні замовлення, відпуск готових виробів оформлюють випискою
замовлення-рахунка згідно з додатком 11 за окремим меню. Відпуск
страв працівникам закладів (підприємств) громадського харчування
здійснюється відповідно до меню на відпуск продуктів працівникам
закладу (підприємства) (додаток 12) із зазначенням загальної
кількості страв і згідно з кількістю працюючих у цей день. Цю
форму використовують і для відображення реалізації страв за
абонементами.
   Щодня завідувач виробництва звітує перед бухгалтерією за
реалізовану продукцію і відпущені товари та витрачання сировини на
виробництві. Звіт про рух продуктів і тари по кухні (додаток 13)
складається у двох примірниках. Перший примірник з прибутковими і
видатковими документами, що додаються до нього, подається до
бухгалтерії. На другому примірнику, що залишається у матеріально
відповідальної особи, бухгалтер, який прийняв звіт,  ставить
підпис. До звіту також додається план-меню і один примірник меню.
   Прибуткова частина звіту заповнюється  згідно  з  даними
прибуткових документів на одержання товарів і сировини з комори, а
також від постачальників за обліковими  цінами  виробництва.
Видаткова частина звіту заповнюється згідно з даними документів
про відпуск і реалізацію готових виробів: актами про реалізацію за
готівку, денними забірними листами, меню на відпуск харчування за
безготівковим розрахунком, актами на псування, накладними на
повернення товарів до комори та іншими первинними документами.
   Акт про реалізацію і відпуск виробів кухні за готівку містить
інформацію щодо обсягів реалізації за готівку за видами. Загальна
сума реалізованої продукції у  звіті  повинна  збігатися  з
показниками реалізації в касовому апараті.
   У меню на відпуск харчування за безготівковим розрахунком
вказується вартість реалізованої продукції в цінах реалізації. У
накладних, забірних листах відпуск готової продукції підрозділам
підприємства відображають за цінами продажу і в облікових цінах
виробництва, з якого відпущено продукцію.
   Облік товарів і сировини у виробництві ведуть за цінами
продажу в грошовому вираженні (за сумою) щодо кожної матеріально
відповідальної особи. Товари і сировину оприбутковують матеріально
відповідальні особи за масою брутто (масою необробленої сировини),
напівфабрикати - за масою нетто.
   Оприбуткування товарів  і  сировини,  а  також  списання
реалізованих  готових  виробів  з-під  звіту  матеріально
відповідальних осіб здійснюється за обліковими цінами сировини.
Облікові ціни сировини проставляються в калькуляційних картах.
Відповідно до облікових цін контролюється списання  вартості
використаної сировини у виробництві.
   Якщо облікові ціни комори і виробництва не збігаються, то у

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner