Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 617 від 23.09.1998

Про внесення змін і доповнень до Правил продажу продовольчих товарів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 6

|  |             |активів"    |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 7 |Списання операційної   |631 "Розрахунки |717 "Дохід від |
|  |кредиторської       |з вітчизняними |списання    |
|  |заборгованості, щодо якої |постачальниками"|кредиторської |
|  |минув строк позовної   |        |заборгованості"|
|  |давності         |        |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 8 |Відображення суми     |48 "Цільове   |718 "Одержані |
|  |одержаних грантів,    |фінансування і |гранди і    |
|  |пов'язаних з операційною |цільові надхо- |субсидії"   |
|  |діяльністю        |дження"     |        |
------------------------------------------------------------------
 
   Інша звичайна  діяльність  підприємств (крім операційної)
передбачає фінансову та інвестиційну діяльність.
   Фінансова діяльність - це діяльність, яка призводить до зміни
розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.
   Інвестиційна діяльність - це придбання та реалізація тих
необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є
складовою частиною еквівалентів грошових коштів.
   Доходи від фінансових операцій - це доходи від участі в
капіталі,  а  саме:  доходи  від фінансових інвестицій, які
обліковують за методом участі в капіталі, та інші фінансові
доходи.
   Метод участі в капіталі - це метод обліку інвестицій, згідно
з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або
зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у
власному капіталі об'єкта інвестування. Згідно з ПБО 12 "Фінансові
інвестиції" ( z0284-00 ) метод участі в капіталі застосовується
для  обліку  інвестицій  в  асоційовані, спільні та дочірні
підприємства, які є  пов'язаними  сторонами  для  інвестора.
Відповідно для обліку доходів від участі в капіталі застосовують
рахунок 72 "Дохід від участі в капіталі" з використанням таких
субрахунків:
   721 "Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства";
   722 "Дохід від спільної діяльності";
   723 "Дохід від інвестицій в дочірні підприємства".
   Інші фінансові доходи: дивіденди, відсотки та інші доходи,
які  виникають  у  ході  фінансової діяльності підприємства,
обліковують на рахунку 73 "Інші фінансові доходи" за такими
субрахунками:
   731 "Дивіденди одержані";
   732 "Відсотки одержані";
   733 "Інші доходи від фінансових інвестицій".
   Основну кореспонденцію рахунків  з  обліку  доходів  від
фінансових операцій представлено в таблиці 12.
 
       Кореспонденція рахунків з обліку доходів
           від фінансових операцій
 
                            Таблиця 12
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Одержання доходів за   |141 "Інвестиції |72 "Дохід від |
|  |інвестиціями пов'язаним  |пов'язаним   |участі в    |
|  |сторонам, визначених за  |сторонам за   |капіталі"   |
|  |методом участі в капіталі |методом участі в|        |
|  |             |капіталі"    |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Одержання дивідендів від |31 "Рахунки у  |731 "Дивіденди |
|  |інших підприємств, що не є|банках"     |одержані"   |
|  |асоційованими, дочірніми |        |        |
|  |та спільними       |        |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Одержання доходів     |373 "Розрахунки |732 "Відсотки |
|  |(відсотків) за цінними  |за нарахованими |одержані"   |
|  |паперами         |доходами"    |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 4 |Відображення збільшення  |143 "Інвестиції |733 "Інші   |
|  |фінансових інвестицій,  |непов'язаним  |доходи від   |
|  |якщо вартість придбання  |сторонам"    |фінансових   |
|  |боргових цінних паперів  |        |операцій"   |
|  |нижча за їх номінальну  |        |        |
|  |вартість         |        |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 5 |Отримання премій за    |31 "Рахунки у  |733 "Інші   |
|  |облігаціями строком до  |банках"     |доходи від   |
|  |одного року        |        |фінансових   |
|  |             |        |операцій"   |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 6 |Списання доходів на    |72 "Дохід від  |792 "Результат |
|  |рахунок фінансових    |участі в    |фінансових   |
|  |результатів        |капіталі"    |операцій"   |
|  |             |73 "Інші    |        |
|  |             |фінансові    |        |
|  |             |доходи"     |        |
------------------------------------------------------------------
 
   Підприємства громадського харчування здійснюють іншу звичайну
діяльність, яка включає іншу інвестиційну та фінансову діяльність,
за  винятком фінансових операцій, що були наведені вище, і
одержують доходи від такої діяльності. Інші доходи - це доходи від
реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових
комплексів, доходи від неопераційних курсових різниць та інші
доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не
пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
   Інформація про доходи від такої діяльності формується на
рахунку 74 "Інші доходи" з використанням субрахунків.
   Відображення таких операцій на  рахунках  бухгалтерського
обліку представлено в таблиці 13.
 
       Кореспонденція рахунків з обліку доходів
         від іншої звичайної діяльності
 
                            Таблиця 13
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Відображення доходу від  |377 "Розрахунки |742 "Дохід від |
|  |реалізації необоротних  |з іншими    |реалізації   |
|  |активів          |дебіторами"   |необоротних  |
|  |             |        |активів"    |
|  |На суму ПДВ        |742 "Дохід від |641 "Розрахунки|
|  |             |реалізації   |за податками" |
|  |             |необоротних   |        |
|  |             |активів"    |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Відображення суми доходу |69 "Доходи   |745 "Дохід від |
|  |від безоплатно одержаних |майбутніх    |від безоплатно |
|  |необоротних активів    |періодів"    |одержаних   |
|  |             |        |активів"    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Відображення доходів від |20 "Виробничі  |746 "Інші   |
|  |ліквідації основних    |запаси"     |доходи від   |
|  |засобів          |        |звичайної   |
|  |             |        |діяльності"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 4 |Відображення результатів |10 "Основні   |746 "Інші   |
|  |дооцінки основних засобів,|засоби"     |доходи від   |
|  |які раніше були знижені в |        |звичайної   |
|  |ціні           |        |діяльності"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 5 |Списання доходів на    |74 "Інші    |793 "Результат |
|  |фінансові результати   |доходи"     |іншої     |
|  |             |        |звичайної   |
|  |             |        |діяльності"  |
------------------------------------------------------------------
 
   Надзвичайні доходи  -  це доходи, які виникли внаслідок
надзвичайних подій, зокрема визнана сума відшкодування втрат від
надзвичайних  подій  з  різних  джерел.  Надзвичайні  доходи
підприємства одержують у разі відшкодування надзвичайних витрат
страховими компаніями або значних благодійних внесків з боку інших
підприємств  або  фізичних  осіб,  пов'язаних  з  діяльністю
підприємства  в  надзвичайних  ситуаціях  (стихійне  лихо,
експропріація  власності  підприємства  за  кордоном,  зміна
законодавства тощо).
   Для обліку доходів, одержаних у результаті  надзвичайних
подій, використовують рахунок 75 "Надзвичайні доходи" за такими
субрахунками:
   751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій";
   752 "Інші надзвичайні доходи".
   Кореспонденцію рахунків з відображення надзвичайних доходів
представлено в таблиці 14.
 
   Кореспонденція рахунків з обліку надзвичайних доходів
 
                            Таблиця 14
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Відшкодування втрат    |30 "Каса"    |751 "Відшкоду- |
|  |активів і зобов'язань   |31 "Рахунки в  |вання збитків |
|  |підприємства       |банках"     |від надзви-  |
|  |             |37 "Розрахунки з|чайних подій" |
|  |             |різними     |        |
|  |             |дебіторами"   |        |
|  |             |50 "Довгостро- |        |
|  |             |кові позики"  |        |
|  |             |60 "Коротко-  |        |
|  |             |строкові позики"|        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Визнання доходу,     |655 "За страху- |751 "Відшкоду- |
|  |одержаного в результаті  |ванням майна"  |вання збитків |
|  |відшкодування вартості  |        |від надзви-  |
|  |майна, яке було      |        |чайних подій" |
|  |застраховано       |        |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Списання надзвичайних   |75 "Надзвичайні |794 "Результат |
|  |доходів на фінансові   |доходи"     |надзвичайних  |
|  |результати        |        |подій"     |
------------------------------------------------------------------
 
   2.9. Облік собівартості товарів і витрат у закладах (на
підприємствах) громадського харчування
   Для здійснення  своєї  діяльності  заклад  (підприємство)
громадського харчування використовує трудові, матеріальні  та
фінансові   ресурси.   Ресурси,   що   застосовуються  в
торговельно-технологічних процесах, споживаються і трансформуються
у  витрати. За економічною сутністю поточні витрати закладу
(підприємства громадського харчування) являють собою сукупність
витрат  живої  та  уречевленої праці на здійснення поточної
торговельно-виробничої   діяльності   підприємства,    за
натурально-речовим складом  -  спожиту  частину  матеріальних,
трудових та фінансових ресурсів. Таким чином, об'єктом витрат є
діяльність  підприємства,  яка  потребує  визначення  витрат,
пов'язаних з її здійсненням.
   Відповідно до ПБО 16 "Витрати" ( z0027-00 ) витрати - це
зменшення економічних вигод у вигляді надходження активів або
збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного
капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення
або розподілу власного капіталу).
   Склад поточних витрат торговельної діяльності, порядок їх
планування в закладах (на підприємствах) громадського харчування
визначено в Методичних рекомендаціях з формування складу витрат та
порядку їх планування в торговельній діяльності, затверджених
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
22.05.02 N 145 ( v0145569-02 ).
   Кореспонденцію рахунків з обліку собівартості реалізованих
товарів представлено в таблиці 15.
 
     Кореспонденція рахунків з обліку собівартості
            реалізованих товарів
 
                            Таблиця 15
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Відображення собівартості |902 "Собівар-  |281 "Товари на |
|  |реалізованих товарів   |тість реалізо- |складі"    |
|  |             |ваних товарів" |282 "Товари в |
|  |             |        |торгівлі"   |
|  |             |        |23       |
|  |             |        |"Виробництво" |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Відображення втрат товарів|902 "Собівар-  |281 "Товари на |
|  |у межах норм природних  |тість реалізо- |складі"    |
|  |втрат           |ваних товарів" |282 "Товари в |
|  |             |        |торгівлі"   |
|  |             |        |23       |
|  |             |        |"Виробництво" |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Відображення собівартості |902 "Собівар-  |281 "Товари на |
|  |реалізованих товарів у  |тість реалізо- |складі"    |
|  |разі повернення      |ваних товарів" |282 "Товари в |
|  |("червоне сторно")    |        |торгівлі"   |
|  |             |        |23       |
|  |             |        |"Виробництво" |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 4 |Списання торгової націнки |902       |285 "Торгова  |
|  |з реалізованих товарів  |"Собівартість  |націнка"    |
|  |("червоне сторно")    |реалізованих  |        |
|  |             |товарів"    |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 5 |Списання собівартості   |791 "Результат |902 "Собівар- |
|  |після визначення     |основної діяль- |тість реалізо- |
|  |фінансового результату  |ності"     |ваних товарів" |
------------------------------------------------------------------
 
   Заклади (підприємства)  громадського  харчування,   які
виготовляють  напівфабрикати  та кондитерські вироби і мають
можливість накопичувати інформацію щодо виробничої собівартості
виготовленої продукції, для обліку непрямих - загальновиробничих
витрат використовують рахунок 91 "Загальновиробничі витрати".
Розподіл таких витрат за видами продукції здійснюють пропорційно
прямим витратам, заробітній платі, обсягам діяльності.
   Адміністративні витрати закладу (підприємства) громадського
харчування відображаються на рахунку 92 "Адміністративні витрати".
Аналітичний облік адміністративних витрат ведуть за статтями, що
встановлюються підприємством.
   Основну кореспонденцію рахунків з обліку адміністративних
витрат представлено в таблиці 16.
 
         Кореспонденція рахунків з обліку
           адміністративних витрат
 
                            Таблиця 16
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Відображення суми     |92 "Адміністра- |661 "Розрахунки|
|  |нарахованої заробітної  |тивні витрати" |за зарплатою" |
|  |плати адміністративному  |        |        |
|  |персоналу         |        |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Нарахування резерву на  |92 "Адміністра- |471 "Забезпе- |
|  |оплату відпусток     |тивні витрати" |чення виплат  |
|  |             |        |відпусток"   |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Відображення суми     |92 "Адміністра- |651 "За пенсій-|
|  |відрахувань на соціальне |тивні витрати" |ним забез-   |
|  |страхування        |        |печенням"   |
|  |             |        |652 "За    |
|  |             |        |соціальним   |
|  |             |        |страхуванням" |
|  |             |        |653 "За стра- |
|  |             |        |хуванням на  |
|  |             |        |випадок    |
|  |             |        |безробіття"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 4 |Відображення суми     |92 "Адміністра- |131 "Знос   |
|  |амортизації основних   |тивні витрати" |основних засо- |
|  |засобів і нематеріальних |        |бів"      |
|  |активів          |        |132 "Знос інших|
|  |             |        |необоротних  |
|  |             |        |матеріальних  |
|  |             |        |активів"    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 5 |Відображення суми витрат |92 "Адміністра- |685 "Розрахунки|
|  |на послуги, оренду    |тивні витрати" |з іншими    |
|  |             |        |кредиторами"  |
|  |На суму ПДВ        |681 "Розрахунки |685 "Розрахунки|
|  |             |за авансами   |з іншими    |
|  |             |одержаними"   |кредиторами"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 6 |Нарахування податків та  |641 "Розрахунки |642 "Розрахунки|
|  |інших обов'язкових    |за податками"  |за обов'язковим|
|  |платежів         |        |платежами"   |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 7 |Відображення витрат на  |92 "Адміністра- |372 "Розрахунки|
|  |відрядження        |тивні витрати" |з підзвітними |
|  |             |        |особами"    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 8 |Відображення витрат на  |92 "Адміністра- |655 "За страху-|
|  |страхування майна     |тивні витрати" |ванням майна" |
|  |підприємства       |        |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 9 |Відображення витрат на  |92 "Адміністра- |377 "Розрахунки|
|  |оплату ліцензій,     |тивні витрати" |з іншими    |
|  |підготовку кадрів     |        |дебіторами"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
|10 |Віднесення суми      |791 "Результат |92 "Адмініс-  |
|  |адміністративних витрат  |основної    |тративні    |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner