Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 617 від 23.09.1998

Про внесення змін і доповнень до Правил продажу продовольчих товарів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 7

|  |на фінансові результати  |діяльності"   |витрати"    |
------------------------------------------------------------------
 
   Витрати на збут відображують на рахунку 93 "Витрати на збут"
з використанням установлених підприємством статей витрат.
   Основну кореспонденцію  рахунків  обліку  витрат на збут
представлено в таблиці 17.
 
     Кореспонденція рахунків з обліку витрат на збут
 
                            Таблиця 17
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Відображення суми     |93 "Витрати на |13 "Знос необо-|
|  |амортизації необоротних  |збут"      |ротних активів"|
|  |активів, що        |        |        |
|  |використовуються під час |        |        |
|  |реалізації товарів    |        |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Відображення суми витрат |93 "Витрати на |204 "Тара й  |
|  |на пакувальні матеріали  |збут"      |тарні     |
|  |і ремонт тари       |        |матеріали"   |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Відображення суми витрат |93 "Витрати на |372 "Розрахунки|
|  |на відрядження      |збут"      |з підзвітними |
|  |             |        |особами"    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 4 |Відображення суми     |93 "Витрати на |661 "Розрахунки|
|  |нарахованої заробітної  |збут"      |з оплати    |
|  |плати персоналу,     |        |праці"     |
|  |пов'язаної з реалізацією |        |        |
|  |товарів          |        |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 5 |Відображення суми     |93 "Витрати на |65 "Розрахунки |
|  |нарахувань на обов'язкове |збут"      |за страхуван- |
|  |соціальне страхування   |        |ням"      |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 6 |Відображення витрат на  |93 "Витрати на |685 "Розрахунки|
|  |рекламу          |збут"      |з іншими    |
|  |             |        |кредиторами"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 7 |Списання суми втрат,   |791 "Результат |93 "Витрати на |
|  |пов'язаних з реалізацією, |основної діяль- |збут"     |
|  |після визначення     |ності"     |        |
|  |фінансового результату  |        |        |
|  |звітного періоду     |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
   Інші витрати операційної діяльності обліковують на рахунку 94
"Інші витрати операційної діяльності" за такими субрахунками:
   941 "Витрати на дослідження та розробки";
   942 "Собівартість реалізованої іноземної валюти";
   943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів";
   944 "Сумнівні та безнадійні борги";
   945 "Втрати від операційної курсової різниці";
   946 "Втрати від знецінення запасів";
   947 "Нестачі і втрати від псування цінностей";
   948 "Визнані штрафи, пені, неустойки";
   949 "Інші витрати операційної діяльності".
   Кореспонденцію рахунків з обліку інших витрат операційної
діяльності представлено в таблиці 18.
 
       Кореспонденція рахунків з обліку інших витрат
            операційної діяльності
 
                            Таблиця 18
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Відображення витрат на  |941 "Витрати на |20 "Виробничі |
|  |дослідження і розробку  |дослідження і  |запаси"    |
|  |             |розробки"    |661 "Розрахунки|
|  |             |        |за зарплатою" |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Відображення собівартості |942 "Собівар-  |334 "Грошові  |
|  |реалізованої іноземної  |тість реалізова-|кошти в дорозі |
|  |валюти          |ної іноземної  |в іноземній  |
|  |             |валюти"     |валюті"    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Нарахування резерву    |944 "Сумнівні та|38 "Резерв сум-|
|  |сумнівних боргів з    |безнадійні   |нівних боргів" |
|  |дебіторської       |борги"     |        |
|  |заборгованості за     |        |        |
|  |реалізованими товарами  |        |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 4 |Відображення втрат від  |945 "Втрати від |632 "Розрахунки|
|  |операційних курсових   |операційної   |з іноземними  |
|  |різниць          |курсової    |поста-     |
|  |             |різниці"    |чальниками"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 5 |Визнання втрат від    |946 "Втрати від |28 "Товари"  |
|  |знецінення товарів    |знецінення   |        |
|  |             |запасів"    |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 6 |Відображення нестачі   |947 "Нестачі і |28 "Товари"  |
|  |товарів          |втрати від   |        |
|  |             |псування    |        |
|  |             |цінностей"   |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 7 |Визнання штрафів і пені  |948 "Визнані  |685 "Розрахунки|
|  |             |штрафи, пені,  |з іншими    |
|  |             |неустойки"   |кредиторами"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 8 |Відображення витрат на  |949 "Інші витра-|20 "Виробничі |
|  |утримання об'єктів    |ти операційної |запаси"    |
|  |соціально-культурного   |діяльності"   |22 "Малоцінні |
|  |призначення        |        |та швидкозно- |
|  |             |        |шувані     |
|  |             |        |предмети"   |
|  |             |        |661 "Розрахунки|
|  |             |        |за заробітною |
|  |             |        |платою"    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 9 |Списання інших витрат   |791 "Результат |94 "Інші    |
|  |операційної діяльності  |основної    |витрати опера- |
|  |після визначення     |діяльності"   |ційної     |
|  |фінансового результату  |        |діяльності"  |
------------------------------------------------------------------
 
   До фінансових витрат підприємства належать витрати,  які
пов'язані із залученням позикового капіталу, а саме: відсотки за
кредитом, облігаціями,  амортизація  дисконту  за  випущеними
облігаціями, витрати на фінансову оренду тощо.
   Облік фінансових витрат ведуть на рахунку 95 "Фінансові
витрати" за такими субрахунками:
   951 "Відсотки за кредит";
   952 "Інші фінансові витрати".
   Основну кореспонденцію рахунків з обліку фінансових витрат
представлено в таблиці 19.
 
    Кореспонденція рахунків з обліку фінансових витрат
 
                            Таблиця 19
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Нараховані відсотки за  |951 "Відсотки за|685 "Розрахунки|
|  |позиками банку      |кредит"     |з іншими    |
|  |             |        |кредиторами"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Нараховані відсотки за  |952 "Інші    |684 "Розрахунки|
|  |облігаціями        |фінансові    |за нарахованими|
|  |             |витрати"    |відсотками"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Нараховані відсотки за  |952 "Інші    |684 "Розрахунки|
|  |заборгованістю з     |фінансові    |за нарахованими|
|  |фінансової оренди     |витрати"    |відсотками"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 4 |Нараховані відсотки за  |952 "Інші    |684 "Розрахунки|
|  |виданими векселями    |фінансові    |за нарахованими|
|  |             |витрати"    |відсотками"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 5 |Списання фінансових    |792 "Результат |95 "Фінансові |
|  |витрат після визначення  |фінансових   |витрати"    |
|  |фінансових результатів  |операцій"    |        |
------------------------------------------------------------------
 
   У процесі інвестиційної діяльності підприємства виникають
втрати від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за
методом участі в капіталі. Облік таких втрат ведуть на рахунку 96
"Витрати від участі в капіталі" за субрахунками:
   961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства";
   962 "Втрати від спільної діяльності";
   963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства".
   Розрахунок втрат від участі в капіталі наведено в ПБО 16
"Витрати" ( z0027-00 ). Їх сума залежить від частки інвестора в
капіталі (відсоток голосів) спільного, асоційованого чи дочірнього
підприємства, що належить підприємству.
   Основну кореспонденцію рахунків з обліку втрат від участі в
капіталі представлено в таблиці 20.
 
       Кореспонденція рахунків з обліку втрат
           від участі в капіталі
 
                            Таблиця 20
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Відображення втрат від  |96 "Втрати від |141 "Інвестиції|
|  |фінансових інвестицій   |участі в    |пов'язаним   |
|  |             |капіталі"    |сторонам за  |
|  |             |        |методом обліку |
|  |             |        |участі в    |
|  |             |        |капіталі"   |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Списання втрат при    |79 "Фінансові  |96 "Втрати від |
|  |визначенні фінансового  |результати"   |участі в    |
|  |результату        |        |капіталі"   |
------------------------------------------------------------------
 
   Заклади (підприємства)  громадського харчування здійснюють
іншу звичайну діяльність, що включає інвестиційну та фінансову.
Доходи, одержані у процесі цієї діяльності, обліковуються на
рахунку 74 "Інші доходи" з використанням субрахунків. Відображення
таких операцій на рахунках бухгалтерського обліку представлено в
таблиці 21.
 
       Основна кореспонденція рахунків з обліку
       доходів від іншої звичайної діяльності
 
                            Таблиця 21
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Відображення доходу від  |377 "Розрахунки |742 "Дохід від |
|  |реалізації необоротних  |з іншими    |реалізації   |
|  |активів          |дебіторами"   |необоротних  |
|  |             |        |активів"    |
|  |На суму ПДВ        |742 "Дохід від |641 "Розрахунки|
|  |             |реалізації   |за податками" |
|  |             |необоротних   |        |
|  |             |активів"    |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Відображення суми доходу |69 "Доходи май- |745 "Дохід від |
|  |від безоплатно одержаних |бутніх періодів"|безплатно   |
|  |необоротних активів    |        |одержаних   |
|  |             |        |активів"    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Відображення доходів від |20 "Виробничі  |746 "Інші   |
|  |ліквідації основних    |запаси"     |доходи від   |
|  |засобів          |        |звичайної   |
|  |             |        |діяльності"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 4 |Відображення результатів |10 "Основні   |746 "Інші   |
|  |дооцінки основних засобів,|засоби"     |доходи від   |
|  |які раніше були      |        |звичайної   |
|  |             |        |діяльності"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 5 |Списання доходів на    |74 "Інші    |793 "Результат |
|  |фінансові результати   |доходи"     |іншої звичайної|
|  |             |        |діяльності   |
------------------------------------------------------------------
 
   Облік витрат, що виникають у процесі звичайної діяльності,
крім фінансових, але не пов'язаних з реалізацією товарів та
послуг,  ведуть  на  рахунку  97  "Інші витрати" за такими
субрахунками:
   971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій";
   972 "Собівартість реалізованих необоротних активів";
   973 "Собівартість реалізованих майнових комплексів";
   974 "Витрати від не операційних курсових різниць";
   975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій";
   976 "Списання необоротних активів";
   977 "Інші витрати звичайної діяльності";
   978 "Виплати страхових сум та страхових відшкодувань";
   979 "Перестрахування".
 
       Кореспонденція рахунків з обліку витрат
          іншої звичайної діяльності
 
                            Таблиця 22
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Списання залишкової    |972       |10 "Основні  |
|  |вартості реалізованих   |"Собівартість  |засоби"    |
|  |основних засобів     |реалізованих  |        |
|  |             |необоротних   |        |
|  |             |активів"    |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Відображення суми уцінки |975 "Уцінка   |10 "Основні  |
|  |необоротних активів    |необоротних   |засоби"    |
|  |             |активів і    |11 "Інші    |
|  |             |фінансових   |необоротні   |
|  |             |інвестицій"   |матеріальні  |
|  |             |        |активи"    |
|  |             |        |12       |
|  |             |        |"Нематеріальні |
|  |             |        |активи"    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Списання необоротних   |976 "Списання  |10 "Основні  |
|  |активів у зв'язку з їх  |необоротних   |засоби"    |
|  |ліквідацією        |активів"    |11 "Інші    |
|  |             |        |необоротні   |
|  |             |        |матеріальні  |
|  |             |        |активи"    |
|  |             |        |12       |
|  |             |        |"Нематеріальні |
|  |             |        |активи"    |
|  |             |        |15 "Капітальні |
|  |             |        |інвестиції"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 4 |Списання витрат іншої   |793 "Результат |97 "Інші    |
|  |звичайної діяльності після|іншої звичайної |витрати"    |
|  |визначення фінансових   |діяльності"   |        |
|  |результатів        |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
   До надзвичайної діяльності належать операції або події, які
відрізняються від звичайної і не відбуваються часто або регулярно.
Це такі події, як стихійне лихо або пожежа, техногенні аварії, що
призводять до втрати активів та зобов'язань.
   Надзвичайні витрати  -  це  невідшкодовані  збитки  від
надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникненню
втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за
вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від
надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел. Втрати внаслідок
таких подій та їх покриття за рахунок страхового відшкодування та
інших джерел зіставляються, коли проводять розрахунок фінансових
результатів від надзвичайної діяльності. Надзвичайні  витрати
включаються до фінансової звітності з вирахуванням суми, на яку
зменшується податок на прибуток від діяльності  підприємства
внаслідок збитків від надзвичайних подій.
   Облік втрат і витрат, пов'язаних з надзвичайними подіями,
ведеться на рахунку 99 "Надзвичайні витрати" за субрахунками:
   991 "Втрати від стихійного лиха";
   992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій";
   993 "Інші надзвичайні витрати".
   Кореспонденцію рахунків з обліку витрат від надзвичайних
подій представлено в таблиці 23.
 
       Кореспонденція рахунків з обліку витрат
           від надзвичайних подій
 
                            Таблиця 23
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner