Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 617 від 23.09.1998

Про внесення змін і доповнень до Правил продажу продовольчих товарів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 8

|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Списання активів у    |99 "Надзвичайні |10 "Основні  |
|  |результаті надзвичайних  |витрати"    |засоби"    |
|  |подій           |        |12       |
|  |             |        |"Нематеріальні |
|  |             |        |активи"    |
|  |             |        |20 "Виробничі |
|  |             |        |запаси"    |
|  |             |        |22 "Малоцінні |
|  |             |        |та швидко-   |
|  |             |        |зношувані   |
|  |             |        |предмети"   |
|  |             |        |28 "Товари"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Відображення витрат,   |99 "Надзвичайні |37 "Розрахунки |
|  |пов'язаних з ліквідацією |витрати"    |з різними   |
|  |наслідків надзвичайних  |        |дебіторами"  |
|  |подій           |        |63 "Розрахунки |
|  |             |        |з постачаль-  |
|  |             |        |никами та під- |
|  |             |        |рядниками"   |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Нарахування заробітної  |99 "Надзвичайні |66 "Розрахунки |
|  |плати робітникам,     |витрати"    |з оплати праці"|
|  |зайнятим на        |        |        |
|  |відновлювальних роботах  |        |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 4 |Нарахування внесків до  |99 "Надзвичайні |65 "Розрахунки |
|  |фондів соціального    |витрати"    |за       |
|  |страхування        |        |страхуванням" |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 5 |Списання надзвичайних   |794 "Результат |99 "Надзвичайні|
|  |витрат для визначення   |надзвичайних  |витрати"    |
|  |фінансового результату  |подій"     |        |
|  |від надзвичайних подій  |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
   Надзвичайні доходи  підприємства  одержують  у   разі
відшкодування надзвичайних  витрат  страховими  компаніями або
значних благодійних внесків з боку інших підприємств або фізичних
осіб, пов'язаних  з  діяльністю  підприємства  в надзвичайних
ситуаціях (стихійне лихо, експропріація власності підприємства за
кордоном, зміна законодавства).
   Для обліку доходів, одержаних у результаті  надзвичайних
подій,  використовують  рахунок  75  "Надзвичайні доходи" за
субрахунками:
   751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій";
   752 "Інші надзвичайні доходи".
   Кореспонденцію рахунків з обліку доходів від надзвичайних
подій представлено в таблиці 24.
 
       Кореспонденція рахунків з обліку доходів
           від надзвичайних подій
 
                            Таблиця 24
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Відшкодування втрат    |30 "Каса"    |75 "Надзвичайні|
|  |активів і зобов'язань   |31 "Рахунки в  |доходи"    |
|  |підприємства       |банках"     |        |
|  |             |37 "Розрахунки |        |
|  |             |з різними    |        |
|  |             |дебіторами"   |        |
|  |             |50 "Довгостро- |        |
|  |             |кові позики"  |        |
|  |             |60 "Короткостро-|        |
|  |             |кові позики"  |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Визнання доходу,     |655 "За страху- |75 "Надзвичайні|
|  |одержаного в результаті  |ванням майна"  |доходи"    |
|  |відшкодування вартості  |        |        |
|  |майна, яке було      |        |        |
|  |застраховано       |        |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Списання надзвичайних   |75 "Надзвичайні |794 "Результат |
|  |доходів на фінансові   |доходи"     |надзвичайних  |
|  |результати        |        |подій"     |
------------------------------------------------------------------
 
   Облік витрат з податку на прибуток від звичайної діяльності
та надзвичайних подій ведуть на рахунку 98 "Податки на прибуток"
за субрахунками:
   981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності";
   982 "Податки на прибуток від надзвичайних подій.
   Облік витрат по податку на прибуток ведеться згідно з ПБО 17
"Податок на прибуток" ( z0047-01 ).
   Кореспонденцію рахунків  з  обліку витрат по податку на
прибуток представлено в таблиці 25.
 
       Кореспонденція рахунків з обліку витрат
           по податку на прибуток
 
                            Таблиця 25
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Відображення витрат по  |981 "Податки на |641 "Розрахунки|
|  |податку на прибуток за  |прибуток від  |за податками" |
|  |даними бухгалтерського  |звичайної    |        |
|  |обліку          |діяльності"   |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Відображення суми     |981 "Податки на |17 "Відстрочені|
|  |зменшення відстрочених  |прибуток від  |податкові   |
|  |податкових активів, які  |звичайної    |активи"    |
|  |обліковувалися на рахунку |діяльності"   |        |
|  |17 на початок року    |        |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Відображення відстрочених |981 "Податки на |54 "Відстрочені|
|  |податкових зобов'язань по |прибуток від  |податкові зобо-|
|  |податку на прибуток    |звичайної    |в'язання"   |
|  |             |діяльності"   |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 4 |Відображення суми     |981 "Податки на |99 "Надзвичайні|
|  |несплаченого прибутку за |прибуток від  |витрати"    |
|  |результатами збитків   |звичайної    |        |
|  |від надзвичайних подій  |діяльності"   |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 5 |Відображення податку на  |982 "Податки на |641 "Розрахунки|
|  |прибуток у разі одержання |прибуток від  |за податками" |
|  |прибутку від надзвичайних |звичайних    |        |
|  |подій           |подій"     |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 6 |Списання витрат по податку|79 "Фінансові  |98 "Податки на |
|  |на прибуток на фінансові |результати"   |прибуток"   |
|  |результати        |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
   Для визначення фінансового результату діяльності підприємства
порівнюють доходи звітного періоду і витрати,  пов'язані  з
одержанням цих доходів.
   Фінансові результати закладу  (підприємства)  громадського
харчування обліковують на рахунку 79 "Фінансові результати"; за
кредитом рахунка показують суми в порядку закриття рахунків обліку
доходів, за дебетом - суми в порядку закриття рахунків обліку
витрат і суми нарахованого податку на прибуток. Сальдо рахунка
списується на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті)
збитки".
   Рахунок 79 "Фінансові результати" має такі субрахунки:
   791 "Результат основної діяльності";
   792 "Результат фінансових операцій";
   793 "Результати іншої звичайної діяльності";
   794 "Результат надзвичайних подій".
   Підприємства, які для узагальнення інформації про витрати
застосовують тільки рахунки класу 8 "Витрати за елементами",
субрахунки рахунка 79 "Фінансові  результати",  дебетують  у
кореспонденції з кредитом рахунків 23 "Виробництво", 26 "Готова
продукція" та інших рахунків класу 2 "Запаси", а також з кредитом
рахунків класу 1 "Необоротні активи" та класу 3 "Кошти, розрахунки
та інші активи".
   Кореспонденцію рахунків з обліку фінансових результатів з
використанням класу 9 "Витрати діяльності" представлено в таблиці
26.
 
      Кореспонденція рахунків з обліку фінансових
              результатів
 
                            Таблиця 26
 
------------------------------------------------------------------
| N |Зміст операції      |Кореспонденція рахунків     |
|п/п |             |--------------------------------|
|  |             | дебет     |   кредит  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |     2        |  3      |    4    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Списання витрат для    |791 "Результат |90       |
|  |визначення результату від |основної    |"Собівартість |
|  |основної діяльності    |діяльності"   |реалізації"  |
|  |             |        |91 "Загально- |
|  |             |        |виробничі   |
|  |             |        |витрати"    |
|  |             |        |92 "Адмініс-  |
|  |             |        |тративні    |
|  |             |        |витрати"    |
|  |             |        |93 "Витрати на |
|  |             |        |збут"     |
|  |             |        |94 "Інші    |
|  |             |        |витрати    |
|  |             |        |операційної  |
|  |             |        |діяльності"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Списання доходів для   |70 "Доходи від |791 "Результат |
|  |визначення результатів від|реалізації"   |основної    |
|  |основної діяльності    |71 "Інший    |діяльності"  |
|  |             |операційний   |        |
|  |             |дохід"     |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Списання витрат для    |792 "Результат |95 "Фінансові |
|  |визначення результату від |фінансових   |витрати"    |
|  |фінансових операцій    |операцій"    |96 "Втрати від |
|  |             |        |участі в    |
|  |             |        |капіталі"   |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 4 |Списання доходів для   |72 "Дохід від  |792 "Результат |
|  |визначення результату від |участі в    |основної    |
|  |фінансових операцій    |капіталі"    |діяльності"  |
|  |             |73 "Інші    |        |
|  |             |фінансові    |        |
|  |             |доходи"     |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 5 |Списання витрат для    |793 "Результат |97 "Інші    |
|  |визначення результату від |іншої звичайної |витрати"    |
|  |іншої звичайної діяльності|діяльності"   |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 6 |Списання доходів для   |74 "Інші доходи"|793 "Результат |
|  |визначення результату від |        |іншої звичайної|
|  |іншої звичайної діяльності|        |діяльності"  |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 7 |Списання витрат для    |794 "Результат |99       |
|  |визначення результату від |надзвичайних  |"Надзвичайні  |
|  |надзвичайних подій    |подій"     |витрати"    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 8 |Списання доходів для   |75 "Надзвичайні |794 "Результат |
|  |визначення результату від |доходи"     |надзвичайних  |
|  |надзвичайних подій    |        |подій"     |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
| 9 |Списання елементів витрат |79 "Фінансові  |80 "Матеріальні|
|  |(у разі використання   |результати"   |витрати"    |
|  |рахунків класу 8)     |        |81 "Витрати на |
|  |             |        |оплату праці" |
|  |             |        |82       |
|  |             |        |"Відрахування |
|  |             |        |на соціальні  |
|  |             |        |заходи"    |
|  |             |        |83       |
|  |             |        |"Амортизація" |
|  |             |        |84 "Інші    |
|  |             |        |операційні   |
|  |             |        |витрати"    |
|  |             |        |85 "Інші    |
|  |             |        |затрати"    |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
|10 |Списання витрат по    |79 "Фінансові  |98 "Податки  |
|  |податку на прибуток на  |результати"   |на прибуток"  |
|  |фінансовий результат   |        |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
|11 |Списання суми       |79 "Фінансові  |441 "Прибуток |
|  |нерозподілених прибутків, |результати"   |нерозподілений"|
|  |реінвестованих у     |        |        |
|  |підприємство       |        |        |
|----+--------------------------+----------------+---------------|
|12 |Списання суми непокритих |442 "Прибуток, |79 "Фінансові |
|  |збитків          |використаний у |результати"  |
|  |             |звітному    |        |
|  |             |періоді"    |        |
------------------------------------------------------------------
 
     3. Бухгалтерський облік у сфері побутових послуг
       з використанням національних положень
        (стандартів) бухгалтерського обліку
 
   3.1. Склад  і класифікація витрат підприємств побутового
обслуговування
   3.1.1. Відповідно до ПБО 3 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ) витрати  підприємств  побутового  обслуговування
поділяють на витрати звичайної діяльності та від надзвичайних
подій.
   Витрати звичайної діяльності, у свою чергу, поділяють на
витрати операційної, фінансової й інвестиційної діяльності.
   Витрати операційної діяльності містять  витрати  основної
діяльності й іншої операційної діяльності.
   Витрати основної діяльності - це витрати на виконання робіт і
надання побутових послуг.
   3.1.2. Витрати операційної діяльності організацій побутового
обслуговування поділяють на:
   витрати, що безпосередньо належать до побутових послуг (прямі
матеріальні  витрати,  пряма  заробітна  плата  працівників,
амортизація устаткування, втрати від браку тощо);
   загальновиробничі накладні витрати, що можуть бути віднесені
до діяльності в цілому;
   витрати, що  не включаються у виробничу собівартість, а
належать до  діяльності  підприємства  з  витратами  періоду
(адміністративні  витрати,  витрати на збут, інші операційні
витрати).
   3.1.3. Витрати операційної діяльності групуються згідно з
такими економічними елементами:
   матеріальні витрати;
   витрати на оплату праці;
   відрахування на соціальні заходи;
   амортизація;
   інші операційні витрати.
   3.1.4. До складу елемента "Матеріальні витрати" включається
вартість  витрачених  у  виробництві (основному, допоміжному,
підсобному), на загальновиробничі, загальногосподарські потреби,
на збут, під час експлуатації устаткування:
   матеріалів;
   покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів;
   палива;
   запасних частин;
   тари і тарних матеріалів;
   допоміжних і інших матеріалів.
   Облік матеріалів  у  сфері  побутового  обслуговування
здійснюється відповідно до ПБО 9 "Запаси" ( z0751-99 ) за
початковою вартістю.
   3.1.5. До складу елемента  "Витрати  на  оплату  праці"
включаються: заробітна плата згідно з окладами і тарифами, премії
і заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток й іншого
невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.
   Цей елемент включає основну і додаткову заробітну плату
основного  персоналу  організації побутового обслуговування і
позаштатних працівників, включаючи будь-які види грошових виплат
відповідно  до  форм  і  систем  оплати праці, встановлених
підприємством побутового обслуговування.
   Витрати на основну і додаткову заробітну плату включаються в
собівартість побутових послуг за кредитом рахунка 66 "Розрахунки
по оплаті праці".
   3.1.6. До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи"
включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування
на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття,
страхові засоби від нещасних випадків у відповідних відсотках до
витрат з оплати праці.
   Відрахування на соціальні заходи включаються в собівартість
побутових послуг за  кредитом  рахунка  65  "Розрахунки  по
страхуванню".
   3.1.7. До складу елемента "Амортизація" включається сума
нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів й
інших необоротних матеріальних активів, у тому числі малоцінних
необоротних матеріальних активів, інвентарної тари тощо.
   3.1.8. До  складу  елемента  "Інші  операційні  витрати"
включаються витрати операційної діяльності, що не увійшли до
складу елементів, наведених у підпунктах 3.1.4 - 3.1.7.
   3.1.9. Стаття "Загальновиробничі витрати" містить витрати на
транспортне  обслуговування  начальників  цехів,  майстрів
підприємства  побутового обслуговування, які обліковуються на
рахунку 91.
   3.1.10. До операційних витрат, що не включаються у виробничу
собівартість, належать витрати періоду, адміністративні витрати,
витрати  на  збут  й інші операційні витрати. Такі витрати
відносяться безпосередньо на зменшення фінансового результату в
період  їх  виникнення,  обліковуються  на  рахунку  92  -
адміністративні; на рахунку 93 - на збут.
   3.1.11. До фінансових витрат, що не включаються у виробничу
собівартість, належать витрати на відсотки  (за  користування
одержаними кредитами, за випущені облігації, фінансову оренду
тощо) й інші витрати підприємства, пов'язані з притягненням
позикового капіталу. Фінансові витрати обліковуються на рахунку

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 | Стр.12 | Стр.13 | Стр.14 | Стр.15 | Стр.16 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner