Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 703 від 11.09.1998

Про затвердження Порядку проведення експертизи щодо відповідності засобів вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України, вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            17.06.2003 N 73/305
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2003 р.
                   за N 552/7873
 
 
         Про затвердження Порядку надання
        інформації для планування інспекцій
       зон балансу ядерних матеріалів на АЕС
 
 
   З метою забезпечення виконання вимог Угоди між Україною та
МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором про
нерозповсюдження ядерної зброї  (  995_028  )  (INFCIRC/550),
Положення  про  державну систему обліку та контролю ядерних
матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 1996 року N 1525 ( 1525-96-п ), Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити  Порядок надання інформації для планування
інспекцій зон балансу ядерних матеріалів на АЕС (для реакторів
типу  ВВЕР-440,  ВВЕР-1000  та ДСП "Чорнобильська АЕС"), що
додається.
 
   2. Після набуття чинності цього наказу визнати таким, що
втратив чинність, наказ Держкоматому України від 8 червня 1995
року N 190.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного  комітету  ядерного  регулювання  України
Дем'яненка А.І. та заступника Державного секретаря Міністерства
палива та енергетики України Штейнберга М.О.
 
 Голова Державного комітету
 ядерного регулювання України             В.В.Грищенко
 
 Міністр палива
 та енергетики України                 С.Ф.Єрмілов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держатомрегулювання
                   України,
                   Мінпаливенерго України
                   17.06.2003 N 73/305
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2003 р.
                   за N 552/7873
 
 
               ПОРЯДОК
      надання інформації для планування інспекцій
       зон балансу ядерних матеріалів на АЕС
       (для реакторів типу ВВЕР-440, ВВЕР-1000
          та ДСП "Чорнобильська АЕС")
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок установлює вимоги до надання операторами АЕС
(далі - Оператор) інформації для планування інспекцій МАГАТЕ до
Державного комітету  ядерного  регулювання  України  (далі  -
Держатомрегулювання).
 
   1.2. Цей Порядок розроблено для реалізації вимог Угоди між
Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв'язку з Договором
про нерозповсюдження ядерної зброї ( 995_028 ) (INFCIRC/550) до
всього ядерного матеріалу та Положення про державну систему обліку
та контролю ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18.12.96 N 1525 ( 1525-96-п ).
 
   1.3. Виконання вимог цього Порядку є обов'язковим для всіх
Операторів реакторів типу ВВЕР-440, ВВЕР-1000  та  Державним
спеціалізованим підприємством   "Чорнобильська   АЕС",   які
використовують, перевозять або зберігають  ядерний  матеріал,
здійснюють іншу діяльність, пов'язану з ядерним матеріалом, який
підлягає гарантіям МАГАТЕ.
 
   1.4. Оператор подає до Держатомрегулювання інформацію  з
довготривалого та оперативного планування інспекцій МАГАТЕ.
 
         2. Терміни надання інформації
 
   2.1. Довготривале планування інспекцій МАГАТЕ це - планування
робіт протягом року, які включають: фізичну інвентаризацію ядерних
матеріалів, планово-попереджувальні ремонти обладнання, отримання
та відправлення ядерного палива та ін.
   2.1.1. Щорічно, не пізніше 25 листопада, Оператор надсилає до
Держатомрегулювання  інформацію  з  довготривалого  планування
інспекцій за формами, наведеними в додатках 1-3:
   - річний графік отримання та відправлення ядерних матеріалів;
   - графік  проведення  ремонтів  основного обладнання при
відкритті активної зони (крім ДСП "Чорнобильська АЕС");
   - графік проведення фізичної інвентаризації в кожній зоні
балансу матеріалів (далі - ЗБМ).
   Попереднє повідомлення про міжнародні передачі надається в
терміни, встановлені п. 5.5.1 Правил ведення обліку та контролю
ядерних матеріалів на установці, затверджених наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки від
24.12.98 N 193 ( z0018-99 ) та зареєстрованих в Мін'юсті 15.01.99
за N 18/3311, та за формою, яка наведена в додатках 4, 5. Оператор
присвоює попередньому повідомленню номер у форматі L-PP-nnn/i,
   де L - останній символ літерного коду, що ідентифікує АЄС:
   H - ХАЕС, R - РАЕС, U - ЮУАЕС, Z - ЗАЕС, С - ЧАЕС;
   РР- дві останні цифри року (для 2003 року PP = 03);
   nnn - послідовний номер попереднього повідомлення, починаючи
з 001;
   i = І - імпорт, або i = Е - експорт.
   Після нового року послідовність починається з 001.
   2.1.2. Щокварталу до 25 числа лютого, травня, серпня та
листопада Оператор надсилає до  Держатомрегулювання  уточнені
графіки на наступний квартал за формами, наведеними в додатках
1 - 3.
 
   2.2. Терміни надання інформації по оперативному плануванню
інспекцій МАГАТЕ (додатки 6 - 8).
   2.2.1. Не пізніше ніж за 5 тижнів до початку запланованих
заходів Оператор надсилає до Держатомрегулювання інформацію з
оперативного планування інспекцій за формою, яка наведена в
додатках.
   Оператор присвоює кожному повідомленню номер  у  форматі
L-PP-nnn,
   де L - останній символ літерного коду, що ідентифікує АЕС:
   H - ХАЕС, R - РАЕС, U - ЮУАЕС, Z - ЗАЕС, С - ЧАЕС;
   PP- дві останні цифри року (для 2003 року PP = 03);
   nnn - послідовний номер повідомлення, починаючи з 001.
   Після нового року послідовність починається з 001.
   2.2.2. Колонку  "Види робіт" необхідно заповнювати двома
мовами: українською та англійською. У разі уточнення видів робіт,
уточнення необхідно записувати в дужках, після основного тексту.
Види робіт, які не вказані в додатках 6 - 8, записується в рядку
"Додаткова інформація".
   2.2.3. У формах з оперативного планування інспекцій при
змінах чи уточненнях в графі "Дата, що планується" заповнюються
тільки ті рядки, для яких змінилися дати.
   2.2.4. Якщо точну дату вказати неможливо, у колонці "Дата, що
планується" вказуються дата початку та дата закінчення робіт. Якщо
початок і кінець робіт збігається, заповнюється тільки перша
колонка.
   2.2.5. У разі відправлення/одержання ядерного матеріалу в
частково заповнених контейнерах, у відповідних рядках таблиці
необхідно вказувати в дужках кількість тепловидільних збірок
(далі - ТВЗ), якщо контейнер порожній, то записувати - empty.
   2.2.6. Поточні зміни чи уточнення щодо форм з оперативного
планування інспекцій Оператор надсилає до Держатомрегулювання не
пізніше наступного дня після прийняття цих рішень.
 
       3. Порядок надання інформації до МАГАТЕ
 
   3.1. Відділ  гарантій  нерозповсюдження  ядерної  зброї
Держатомрегулювання (далі - Відділ гарантій) узагальнює інформацію
з оперативного та довготривалого планування інспекцій, отриману
від  Оператора,  та  своєчасно інформує МАГАТЕ за допомогою
оперативних каналів зв'язку - електронної пошти, телефона або
телефакса.
 
   3.2. Відділ гарантій факсом повідомляє Оператора про час та
склад інспекції на підставі офіційного повідомлення  МАГАТЕ.
Повідомлення Відділу гарантій є для Оператора підставою для
приймання інспекторів МАГАТЕ.
 
   3.3. У разі, якщо МАГАТЕ повідомляє про  зміни  складу
інспекції або часу її проведення, Відділ гарантій інформує про це
Оператора не пізніше ніж за 24 години до початку інспекції.
 
   3.4. Якщо з технологічних  причин  проведення  інспекції
неможливе,  Оператор  повинен  негайно  інформувати  про  це
Держатомрегулювання з роз'ясненням причини.
 
   3.5. Якщо зміни чи уточнення стали відомі Оператору  у
п'ятницю  чи  передсвяткові  дні,  Оператор інформує про це
Держатомрегулювання і  має  право  направити  цю  інформацію
безпосередньо до МАГАТЕ факсом.
   З метою прискорення  надання  інформації  Оператор  може
одночасно направляти зміни та уточнення електронною поштою на
адресу Відділу гарантій Держатомрегулювання та МАГАТЕ.
 
       4. Звіт про проведену МАГАТЕ інспекцію
 
   4.1. Після проведення інспекції МАГАТЕ Оператор складає звіт,
який надсилається до Держатомрегулювання за формою, наведеною у
додатку 9. Звіт надсилається не пізніше 10 днів після проведеної
інспекції.
 
 Начальник Відділу гарантій
 Держатомрегулювання                   Є.А.Діков
 
 Начальник Управління
 ядерного палива та радіаційних
 відходів Мінпаливенерго               А.А.Афанасьєв
 
 
                   Додаток 1
                   до підпунктів 2.1.1, 2.1.2
                   Порядку надання інформації
                   для планування інспекцій зон
                   балансу ядерних матеріалів
                   на АЕС (для реакторів типу
                   ВВЕР-440, ВВЕР-1000 та ДСП
                   "Чорнобильська АЕС")
 
 
               ГРАФІК
      отримання та відправлення ядерних матеріалів
             у _______ році
 
 
   Назва установки/підприємства: _______________________
 
------------------------------------------------------------------
|N  |ЗБМ/країна |ЗБМ/ країна |Дата, коли планується передача |
|з/п |відправник |отримувач  |    ядерного матеріалу    |
|  |      |       |--------------------------------|
|  |      |       |   від    |   до    |
|  |      |       |рік_місяць_день|рік_місяць_день |
|----+------------+-------------+---------------+----------------|
|----+------------+-------------+---------------+----------------|
|----+------------+-------------+---------------+----------------|
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. У графі "ЗБМ/країна відправник" або "ЗБМ/країна отримувач"
вказується код ЗБМ (4 знаки) або код країни (2 знаки).
   2. У графі "Дата,  коли  планується  передача  ядерного
матеріалу" вказується період, на який планується передача ядерного
матеріалу.
 
 Начальник Відділу гарантій
 Держатомрегулювання                   Є.А.Діков
 
 Начальник Управління
 ядерного палива та радіаційних
 відходів Мінпаливенерго               А.А.Афанасьєв
 
 
                   Додаток 2
                   до підпунктів 2.1.1, 2.1.2
                   Порядку надання інформації
                   для планування інспекцій зон
                   балансу ядерних матеріалів
                   на АЕС (для реакторів типу
                   ВВЕР-440, ВВЕР-1000 та ДСП
                   "Чорнобильська АЕС")
 
 
               ГРАФІК
       проведення ремонтів основного обладнання
         при відкритті активної зони *
 
 
   Назва установки/підприємства: _______________________
 
------------------------------------------------------------------
|   Установка   |Дата початку ремонту,| Дата закінчення  |
|           |  рік_місяць_день  |   ремонту,    |
|           |           |рік_місяць_день   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|---------------------+---------------------+--------------------|
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Крім ДСП "Чорнобильська АЕС"
 
 Начальник Відділу гарантій
 Держатомрегулювання                   Є.А.Діков
 
 Начальник Управління
 ядерного палива та радіаційних
 відходів Мінпаливенерго               А.А.Афанасьєв
 
 
                   Додаток 3
                   до підпунктів 2.1.1, 2.1.2
                   Порядку надання інформації
                   для планування інспекцій зон
                   балансу ядерних матеріалів
                   на АЕС (для реакторів типу
                   ВВЕР-440, ВВЕР-1000 та ДСП
                   "Чорнобильська АЕС")
 
 
 
               ГРАФІК
     проведення фізичної інвентаризації в кожній зоні
            балансу матеріалів
 
 
   Назва установки/підприємства:______________________
 
------------------------------------------------------------------
|    ЗБМ     | Дата проведення  |Дата, яка планується|
|           |попередньої фізичної |  для проведення  |
|           |  інвентаризації,  |   фізичної   |
|           |  рік_місяць_день  |  інвентаризації, |
|           |           |  рік_місяць_день |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|---------------------+---------------------+--------------------|
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Відділу гарантій
 Держатомрегулювання                   Є.А.Діков
 
 Начальник Управління
 ядерного палива та радіаційних
 відходів Мінпаливенерго               А.А.Афанасьєв
 
 
                   Додаток 4
                   до підпункту 2.1.1
                   Порядку надання інформації
                   для планування інспекцій зон
                   балансу ядерних матеріалів
                   на АЕС (для реакторів типу
                   ВВЕР-440, ВВЕР-1000 та ДСП
                   "Чорнобильська АЕС")
 
 
           ПОПЕРЕДНЄ ПОВІДОМЛЕННЯ
     ПРО НАМІР ПЕРЕДАЧІ ЯДЕРНОГО МАТЕРІАЛУ З УКРАЇНИ
 
 
                   Дата______________
 
   Зазначеним документом Держатомрегулювання повідомляється про
те, що буде здійснена міжнародна передача з України ядерного
матеріалу, який підпадає під дію гарантій
 
   а) Кількість ____________ г/кг загальної ваги та __________ г
ізотопу(ів), що розщіплюється (якщо це має місце) ______________
(елемент).
 
   b) Хімічний клад ____________________________________________
 
   Фізична форма _______________________________________________
 
   Збагачення або склад ізотопів (якщо це має місце) ___________
 
   c) Приблизна кількість облікових одиниць ____________________
 
   d) Опис (тип) контейнерів, включаючи характерні особливості,
які  б  дали  змогу  їх  опечатувати.  Ідентифікаційні дані
відправлення, якщо відомо ________________________________________
 
   e) Держава, пункт призначення _______________________________
 
   f) Транспортні засоби _______________________________________
 
   g) Зона балансу матеріалу, де матеріал має бути підготовлений
до відправки та ідентифікований, дата відправки __________________
 
   h) Можливі дати відправлення _________________ та очікуваного
прибуття до пункту призначення ___________________________________
 
   і) Місце (пункт), де держава-одержувач візьме  на  себе
відповідальність за дані матеріали _______________________________
 
   j) Очікувана дата, коли держава-одержувач візьме на себе
відповідальність  _______________________________________________
                  _____________________
                      (підпис)
 
   Примітка. Якщо разом готуються окремі відправлення до однієї
і тієї самої країни (одночасні чи ні), вони зазначаються в одному
попередньому повідомленні.
 
 Начальник Відділу гарантій
 Держатомрегулювання                   Є.А.Діков
 
 Начальник Управління
 ядерного палива та радіаційних
 відходів Мінпаливенерго               А.А.Афанасьєв
 
 
                   Додаток 5
                   до підпункту 2.1.1
                   Порядку надання інформації
                   для планування інспекцій зон
                   балансу ядерних матеріалів
                   на АЕС (для реакторів типу
                   ВВЕР-440, ВВЕР-1000 та ДСП
                   "Чорнобильська АЕС")
 
 
           ПОПЕРЕДНЄ ПОВІДОМЛЕННЯ
    ПРО ОЧІКУВАНУ ПЕРЕДАЧУ ЯДЕРНОГО МАТЕРІАЛУ В УКРАЇНУ
 
 
                       Дата_________________
 
   Зазначеним документом Держатомрегулювання повідомляється про
очікувану міжнародну передачу в Україну ядерного матеріалу, який
має стати предметом гарантій:
 
   а) Кількість _____________ г/кг загальної ваги та _________ г
ізотопу(ів), що розщеплюється (якщо це має місце) ________________
(елемент)
 
   b) Хімічний склад ___________________________________________
 
   Фізична форма _______________________________________________
 
   Збагачення або склад ізотопів (якщо це має місце) ___________
 
   c) Приблизна кількість облікових одиниць ____________________
 
   d) Опис (тип) контейнерів ___________________________________
 
   e) Держава - відправник _____________________________________
 
   f) Транспортні засоби _______________________________________
 
   g) Місце і дата прийняття на себе відповідальності Урядом
України __________________________________________________________
 
   h) Очікувана дата прибуття вантажу в Україну ________________
 
   і) Зона балансу матеріалу (місцезнаходження) де матеріал може
бути розпакований і ідентифікований та де будуть перевірені його
кількість та склад _______________________________________________
 
   j) Очікувана дата (або дати) розпакування ___________________
                        ________________
                          (підпис)
 
   Примітка. Якщо окремі відправлення з однієї і тієї самої
країни очікується розпаковувати разом (разом вони надійшли чи
окремо), то вони зазначаються в єдиному попередньому повідомленні.
 
 Начальник Відділу гарантій
 Держатомрегулювання                   Є.А.Діков
 
 Начальник Управління
 ядерного палива та радіаційних
 відходів Мінпаливенерго               А.А.Афанасьєв
 
 
                   Додаток 6
                   до пункту 2.2
                   Порядку надання інформації
                   для планування інспекцій зон
                   балансу ядерних матеріалів
                   на АЕС (для реакторів типу
                   ВВЕР-440, ВВЕР-1000 та ДСП
                   "Чорнобильська АЕС")
 
 
               ФОРМА
       з оперативного планування інспекції *
 
 
   Інформація для планування інспекцій МАГАТЕ N L-PP-nnn
 
   ЗБМ: ___________  Дата подачі інформації: ____________
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Види робіт     |   Дата, що планується    |
|з/п |              |-------------------------------|
|  |              |   від   |   до    |
|  |              |рік_місяць_день|рік_місяць_день|
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|1  |Перевірка свіжого палива на|        |        |
|  |ВСП перед завантаженням у |        |        |
|  |реактор          |        |        |
|  |Fresh fuel verification  |        |        |
|  |before load into reactor  |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|2  |Відправлення свіжого палива|        |        |
|  |в/на            |        |        |
|  |Fresh fuel shipment to   |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|3  |Одержання свіжого палива із|        |        |
|  |Fresh fuel receipt from  |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|4  |Закриття          |        |        |
|  |матеріально-балансового  |        |        |
|  |періоду          |        |        |
|  |Date of material balance  |        |        |
|  |period closing       |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|5  |Додаткова інформація    |        |        |
|  |Other information     |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   *Для вузла свіжого палива
 
 Начальник Відділу гарантій
 Держатомрегулювання                   Є.А.Діков
 
 Начальник Управління
 ядерного палива та радіаційних
 відходів Мінпаливенерго               А.А.Афанасьєв
 
 
                   Додаток 7
                   до пункту 2.2
                   Порядку надання інформації
                   для планування інспекцій зон
                   балансу ядерних матеріалів
                   на АЕС (для реакторів типу
                   ВВЕР-440, ВВЕР-1000 та ДСП
                   "Чорнобильська АЕС")
 
 
               ФОРМА
       з оперативного планування інспекції *
 
 
   Інформація для планування інспекцій МАГАТЕ N L-PP-nnn
 
   ЗБМ: ___________   Дата подачі інформації: ____________
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Види робіт     |   Дата, що планується    |
|з/п |              |-------------------------------|
|  |              |   від   |   до    |
|  |              |рік_місяць_день|рік_місяць_день|
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|1  |Зупинення реактора     |        |        |
|  |Reactor shutdown      |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|2  |Зняття печаті з      |        |        |
|  |транспортного люка     |        |        |
|  |Hatch seal detachment   |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|3  |Зняття печаті з верхнього |        |        |
|  |блока реактора       |        |        |
|  |Reactor top seal detachment|        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|4  |Відкриття активної зони  |        |        |
|  |Reactor core opening    |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|5  |Зняття печаті з      |        |        |
|  |транспортного проходу між |        |        |
|  |БВ і реактором       |        |        |
|  |Gate seal detachment    |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|6  |Перевірка завантаження   |        |        |
|  |активної зони       |        |        |
|  |Reactor core verification |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|7  |Перевірка палива в басейні |        |        |
|  |витримки          |        |        |
|  |Spent fuel pond      |        |        |
|  |verification        |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|8  |Опечатування транспортного |        |        |
|  |проходу між БВ і реактором |        |        |
|  |Gate seal attachment    |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|9  |Закриття активної зони   |        |        |
|  |реактора          |        |        |
|  |Reactor core closure    |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|10 |Опечатування верхнього   |        |        |
|  |блока реактора       |        |        |
|  |Reactor seal attachment  |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|11 |Опечатування транспортного |        |        |
|  |люка            |        |        |
|  |Transport hatch seal    |        |        |
|  |attachment         |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|12 |Пуск реактора       |        |        |
|  |Reactor startup      |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|13 |Одержання свіжого палива із|        |        |
|  |Fresh fuel receipt from  |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|14 |Відправлення        |        |        |
|  |відпрацьованого палива в/на|        |        |
|  |Spent fuel shipment to   |        |        |
|  |              |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|15 |Закриття          |        |        |
|  |матеріально-балансового  |        |        |
|  |періоду          |        |        |
|  |Date of material      |        |        |
|  |balance period closing   |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|16 |Додаткова інформація    |        |        |
|  |Other information     |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Для ЗБМ з реактором ВВЕР-440, ВВЕР-1000.
 
 Начальник Відділу гарантій
 Держатомрегулювання                   Є.А.Діков
 
 Начальник Управління
 ядерного палива та радіаційних
 відходів Мінпаливенерго               А.А.Афанасьєв
 
 
                   Додаток 8
                   до пункту 2.2
                   Порядку надання інформації
                   для планування інспекцій зон
                   балансу ядерних матеріалів
                   на АЕС (для реакторів типу
                   ВВЕР-440, ВВЕР-1000 та ДСП
                   "Чорнобильська АЕС")
 
 
               ФОРМА
       з оперативного планування інспекції *
 
 
   Інформація для планування інспекцій МАГАТЕ N L-PP-nnn
 
   ЗБМ: RKС-, RKZS ________ Дата подачі інформації: ____________
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Види робіт     |   Дата, що планується    |
|з/п |              |-------------------------------|
|  |              |   від   |   до    |
|  |              |рік_місяць_день|рік_місяць_день|
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|1  |Відправлення        |        |        |
|  |відпрацьованого палива із |        |        |
|  |КТВ _____ в ЗБМ/КТВ______ |        |        |
|  |Spent fuel pond      |        |        |
|  |shipment from KMP_______to |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|2  |Одержання палива із    |        |        |
|  |ЗБМ/КТВ______       |        |        |
|  |Spent fuel receipt from  |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|3  |Закриття          |        |        |
|  |матеріально-балансового  |        |        |
|  |періоду          |        |        |
|  |Date of material balance  |        |        |
|  |period closing       |        |        |
|----+---------------------------+---------------+---------------|
|4  |Додаткова інформація    |        |        |
|  |Other information     |        |        |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * ДСП "Чорнобильська АЕС" та сухого сховища відпрацьованого
ядерного палива ЗАЕС
 
   Примітка. При відправленні палива до сховища відпрацьованого
ядерного палива RKСХ необхідно записувати в дужках номер вагона.
 
 Начальник Відділу гарантій
 Держатомрегулювання                   Є.А.Діков
 
 Начальник Управління
 ядерного палива та радіаційних
 відходів Мінпаливенерго               А.А.Афанасьєв
 
 
                   Додаток 9
                   до пункту 4.1
                   Порядку надання інформації
                   для планування інспекцій зон
                   балансу ядерних матеріалів
                   на АЕС (для реакторів типу
                   ВВЕР-440, ВВЕР-1000 та ДСП
                   "Чорнобильська АЕС")
 
 
               ФОРМА
        звіту про проведену МАГАТЕ інспекцію
 
 
   1. Повідомлення Держатомрегулювання про інспекцію  МАГАТЕ
(посилання на номер повідомлення).
 
   2. Прізвища інспекторів МАГАТЕ (англійською мовою).
 
   3. Термін проведення інспекції (початок/кінець перевірки).
 
   4. Зона балансу ядерних матеріалів (ЗБМ/КТВ).
 
   5. Опис роботи, яку виконали інспектори МАГАТЕ (перевірка,
постановка/зняття печаток у центральному  залі,  транспортному
коридорі,  басейні витримки, сховищі відпрацьованого ядерного
палива,  сервіс  систем  спостереження,  перевірка  звітної
документації та ін.).
 
   6. Висновок Оператора про проведену інспекцію.
 
   7. Додаткова інформація.
 
 Начальник Відділу гарантій
 Держатомрегулювання                   Є.А.Діков
 
 Начальник Управління
 ядерного палива та радіаційних
 відходів Мінпаливенерго               А.А.Афанасьєв<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner