Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 211/1260/48/5 від 09.09.1998

Про затвердження Порядку реалізації домовленості між Україною та Республікою Узбекистан щодо співробітництва у вирішенні питань громадянства депортованих осіб та їх нащадків


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
              Н А К А З
 
             17.06.2003 N 97
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2003 р.
                   за N 554/7875
 
 
      Про затвердження Положення про регіональний
     госпрозрахунковий підрозділ технічної інспекції
          міського електротранспорту
 
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
06.02.97 N 149 ( 149-97-п ) "Про вдосконалення системи державного
контролю за технічним станом міського  електротранспорту  та
забезпеченням безпеки  руху трамвайних вагонів і тролейбусів"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити погоджене з Міністерством економіки та з питань
європейської інтеграції України, Міністерством фінансів України та
Державним комітетом України з питань регуляторної політики та
підприємництва Положення  про  регіональний  госпрозрахунковий
підрозділ  технічної інспекції міського електротранспорту, що
додається.
 
   2. Управлінню міського електротранспорту (Вірченко В.В.):
   - забезпечити подання наказу "Про затвердження Положення про
регіональний госпрозрахунковий підрозділ  технічної  інспекції
міського електротранспорту" на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України;
   - забезпечити тиражування та розсилання наказу регіональним
госпрозрахунковим підрозділам технічної інспекції та підприємствам
міського електротранспорту.
 
   3. Скасувати  накази  Державного  комітету  України  по
житлово-комунальному господарству від  09.07.97  N  50  "Про
затвердження  Положення  про  регіональний  госпрозрахунковий
підрозділ технічної інспекції міського електротранспорту"  та
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 04.06.98 N 116 "Про внесення доповнення в Положення
про регіональний госпрозрахунковий підрозділ технічної інспекції
міського електротранспорту".
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.
 
 Голова Комітету                    Г.М.Семчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   житлово-комунального
                   господарства
                   17.06.2003 N 97
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 2003 р.
                   за N 554/7875
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про регіональний госпрозрахунковий підрозділ
     технічної інспекції міського електротранспорту
 
 
   1. Положення про регіональний госпрозрахунковий підрозділ
технічної інспекції міського електротранспорту розроблено  на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.97 N 149
( 149-97-п ) "Про вдосконалення системи державного контролю за
технічним станом міського електротранспорту та  забезпеченням
безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів".
 
   2. Регіональні  госпрозрахункові  підрозділи  технічної
інспекції  міського  електротранспорту  (далі  - регіональний
техпідрозділ) безпосередньо підпорядковуються Головній державній
технічній  інспекції  міського електротранспорту. 
   Регіональний  техпідрозділ  у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України,  декретами,  постановами  і розпорядженнями Кабінету
Міністрів   України,   державними   стандартами   України,
нормативно-правовими   і   нормативно-технічними   актами
Держжитлокомунгоспу та цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями регіонального техпідрозділу є:
   - проведення реєстрації та обліку трамвайних вагонів  і
тролейбусів;
   - проведення робіт, пов'язаних з державним технічним оглядом
трамвайних вагонів і тролейбусів, трамвайної колії, контактної
мережі, тягових підстанцій.
 
   4. Регіональний техпідрозділ відповідно до покладених на
нього завдань:
 
   4.1. Проводить  державний  технічний  огляд  міського
електротранспорту згідно з  Правилами  проведення  державного
технічного  огляду  об'єктів  міського  електротранспорту,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.97
N 149 ( 149-97-п ), на підставі договорів.
 
   4.2. Розробляє  заходи з питань удосконалення державного
технічного огляду міського електротранспорту і подає їх Головній
державній  технічній інспекції міського електротранспорту для
прийняття узагальнених рішень.
 
   4.3. Здійснює реєстрацію та облік рухомого складу згідно з
Правилами реєстрації та обліку трамвайних вагонів і тролейбусів,
затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.06.2003
N 99 ( z0556-03 ).
 
   4.4. Виконує доручення Головної державної технічної інспекції
міського електротранспорту  з  питань  проведення  вибіркових
технічних  оглядів  трамвайних  вагонів  і  тролейбусів,  що
експлуатуються.
 
   4.5. Бере участь у проведенні технічної експертизи нових
зразків рухомого складу, устаткування та обладнання для міського
електротранспорту, а також запасних частин, які безпосередньо
впливають на безпеку руху.
 
   4.6. Проводить обстеження технічного стану трамвайних вагонів
і тролейбусів, які відпрацювали нормативні строки експлуатації, та
готує висновки про можливість продовження їхньої експлуатації.
 
   4.7. Бере  участь  у розробленні та вдосконаленні актів
нормативно-технічного  характеру  щодо  проведення  обстеження
трамвайних вагонів і тролейбусів, трамвайних колій, контактних
мереж та тягових підстанцій, що відпрацювали нормативний строк,
для визначення можливості їх подальшої експлуатації.
 
   4.8. Бере участь у проведенні технічної експертизи нових
зразків трамвайних  вагонів  і  тролейбусів,  обладнання  та
устаткування  міського  електротранспорту,  а також вузлів і
агрегатів, які безпосередньо впливають на безпеку руху; погоджує
питання, пов'язані з їх вітчизняним виробництвом та придбанням за
імпортом.
 
   4.9. Розробляє і подає Держжитлокомунгоспу України пропозиції
щодо коригування нормативно-технічної документації, нормативних
актів з питань функціонування міського електротранспорту, а також
з  удосконалення  обладнання  технічної діагностики вузлів і
агрегатів рухомого складу.
 
   4.10. Бере участь у проведенні перевірок знань посадових осіб
підприємств  міського електротранспорту з Правил експлуатації
трамвая та тролейбуса.
 
   5. Чисельність  працівників  регіонального  техпідрозділу
визначається  залежно від обсягів робіт, які виконуються, і
затверджується Держжитлокомунгоспом України.
   Умови оплати праці працівників регіонального техпідрозділу
встановлюються згідно з чинним законодавством про оплату праці
державних госпрозрахункових підприємств і організацій.
 
   6. Керівник  регіонального техпідрозділу призначається на
посаду і звільнюється з неї Головою Держжитлокомунгоспу України за
поданням  Головного державного технічного інспектора міського
електротранспорту.
 
   7. Спеціалісти, яких прийнято на посаду експерта технічного,
допускаються до самостійної роботи після їх атестації комісією
Держжитлокомунгоспу  України.  За  результатами  атестації
працівникові видається посвідчення експерта технічного з правом
проведення відповідних робіт (експертиз).
   Повторна атестація експерта технічного проводиться згідно з
чинним законодавством.
 
   8. Для  виконання  окремих  видів  робіт  регіональному
техпідрозділу дозволяється залучати спеціалістів інших підприємств
і організацій на договірній основі.
 
   9. Відносини між регіональним техпідрозділом і підприємствами
та  організаціями  міського  електротранспорту  регулюються
договорами, що укладаються на період виконання окремих обсягів
робіт.
 
   10. Вартість робіт і послуг, що виконуються за договором,
визначається  на  підставі  тарифів,  затверджених  наказом
Держжитлокомунгоспу України від 17.06.2003 N 98 ( z0555-03 ).
 
   11. Кошти за виконані роботи перераховуються підприємством
міськелектротранспорту на розрахунковий рахунок  регіонального
техпідрозділу.
 
   12. Регіональний  техпідрозділ  є  юридичною особою, має
самостійний баланс, рахунок в установі банку, бланк і печатку із
своїм найменуванням.
 
   13. Працівники  регіонального  техпідрозділу несуть повну
відповідальність за якість виконаних робіт згідно з  чинним
законодавством України.
 
   14. Контроль фінансово-господарської діяльності регіонального
техпідрозділу здійснюється згідно з чинним законодавством України.
 
   15. Керівник регіонального техпідрозділу або особа, що його
заміщує при відсутності державного технічного інспектора міського
електротранспорту під час проведення технічного огляду виконує
його функції згідно з Правилами проведення державного технічного
огляду  об'єктів  міського  електротранспорту,  затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України  від  06.02.97  N  149
( 149-97-п ).
 
 Начальник Управління
 міського електротранспорту              В.В.Вірченко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner