Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 265 від 31.08.1998

Про Порядок виплати щомісячної державної допомоги дітям віком до 16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            12.06.2003 N 363
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 червня 2003 р.
                   за N 525/7846
 
 
             Про затвердження
         Положення про загальноосвітню
        школу-інтернат та загальноосвітню
           санаторну школу-інтернат
 
 
   Відповідно до пункту 7  Положення  про  загальноосвітній
навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14.06.2000 N 964 ( 964-2000-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про загальноосвітню школу-інтернат та
загальноосвітню санаторну школу-інтернат (додається).
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти України від 13.05.93 N 138 ( z0122-93 ) "Про затвердження
Положення  про  загальноосвітній інтернатний заклад України",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01.09.93 за N 122.
 
   3. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій довести до відома керівників
навчальних закладів Положення про загальноосвітню школу-інтернат
та загальноосвітню  санаторну  школу-інтернат  і  забезпечити
організацію  діяльності  таких  закладів відповідно до цього
Положення.
 
   4. Цей наказ і Положення про загальноосвітню школу-інтернат
та  загальноосвітню  санаторну  школу-інтернат опублікувати в
"Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України".
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
державного секретаря Огнев'юка В.О.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністерство фінансів України
 В.о. державного секретаря              О.О.Яременко
 
 Міністерство економіки та з питань
 європейської інтеграції України
 Державний секретар                   В.Л.Першин
 
 Міністерство праці та
 соціальної політики України
 Заступник державного секретаря            Л.М.Дроздова
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства освіти
                   і науки України
                   12.06.2003 N 363
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 червня 2003 р.
                   за N 525/7846
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про загальноосвітню школу-інтернат
      та загальноосвітню санаторну школу-інтернат
 
 
            1. Загальна частина
 
   1.1. Загальноосвітня школа-інтернат (далі школа-інтернат) -
це загальноосвітній навчальний заклад I-II, I-III ступенів, що
забезпечує реалізацію права дітей, які потребують соціальної
допомоги, на загальну середню освіту.
   Загальноосвітня санаторна  школа-інтернат  (далі санаторна
школа-інтернат) - це загальноосвітній навчальний заклад I-II,
I-III ступенів з відповідним медичним профілем, що забезпечує
реалізацію права дітей, які потребують тривалого лікування та
реабілітації, на загальну середню освіту.
 
   1.2. Школа-інтернат та санаторна школа-інтернат у  своїй
діяльності керуються Конституцією України, Законами України "Про
освіту" ( 1060-12 ), "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ),
іншими  законодавчими  актами  України,  Положенням  про
загальноосвітній навчальний  заклад,  затвердженим  постановою
Кабінету Міністрів  України  від 14 червня 2000 року N 964
( 964-2000-п ) (далі - Положення про загальноосвітній навчальний
заклад), цим Положенням та власним статутом.
 
   1.3. Головним  завданням  школи-інтернату  є  утримання,
виховання та навчання дітей, які потребують соціальної допомоги
(не мають необхідних умов для виховання та навчання в сім'ї),
розвиток їх природних здібностей, формування соціально зрілої
особистості.
   Головним завданням санаторної школи-інтернату є відновлення і
зміцнення здоров'я дітей у  поєднанні  із  загальноосвітньою
підготовкою,      надання     їм     кваліфікованої
медико-психолого-педагогічної допомоги, їх самовизначення.
 
   1.4. Школа-інтернат та санаторна школа-інтернат можуть бути
державної, комунальної чи приватної форм власності.
 
   1.5. Створення, реорганізація і ліквідація школи-інтернату та
санаторної школи-інтернату проводяться в порядку, установленому
законодавством  України.  Рішення  про  створення  санаторної
школи-інтернату комунальної форми власності приймається Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською  міськими  державними  адміністраціями  за
погодженням з Міністерством освіти і науки України.
 
   1.6. Школа-інтернат та санаторна школа-інтернат діють на
підставі статуту, який розробляється на основі цього Положення та
Примірного  статуту  загальноосвітнього  навчального  закладу,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
29.04.2002 N 284 ( v0284290-02 ).
 
   1.7. Школа-інтернат та санаторна школа-інтернат є юридичними
особами, мають самостійний баланс, печатку, штамп, бланки зі своїм
найменуванням.
 
        2. Комплектування школи-інтернату
         та санаторної школи-інтернату
 
   2.1. Комплектування  шкіл-інтернатів  комунальної  форми
власності вихованцями здійснюється Міністерством освіти Автономної
Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій або районними,
міськими відділами освіти.
 
   2.2. Санаторні школи-інтернати комунальної форми власності
комплектуються за направленнями, що видаються Міністерством освіти
Автономної Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, на
підставі  висновків  лікарсько-консультативних комісій дитячих
поліклінік, психоневрологічних та туберкульозних  диспансерів,
центрів    медико-соціальної    реабілітації    дітей;
психолого-медико-педагогічних  консультацій  (для  дітей  з
психоневрологічними захворюваннями).
   Відповідно до профілю захворювання в Україні функціонують
такі санаторні школи-інтернати: для дітей з психоневрологічними
захворюваннями,  хворих  на  сколіоз,  із  захворюваннями
серцево-судинної  системи,  із  хронічними  неспецифічними
захворюваннями органів дихання, із хронічними  неспецифічними
захворюваннями органів травлення, хворих на цукровий діабет, з
малими і неактивними (фаза згасання) формами туберкульозу.
   Направлення дітей та підлітків до санаторних шкіл-інтернатів
проводиться один раз на рік до 1 серпня.
 
   2.3. Якщо на даній території немає санаторної школи-інтернату
необхідного  профілю  захворювання, органи управління освітою
Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської   та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій надсилають
щорічно з 1 червня до 1 серпня до відповідних органів управління
освітою, на території яких розташована санаторна школа-інтернат
потрібного профілю захворювання, списки дітей, які потребують
тривалого  лікування.  Згідно  з  одержаними списками органи
управління освітою, у віданні яких перебуває відповідний профіль
санаторної школи-інтернату, видають направлення на навчання (за
наявності вільних місць).
 
   2.4. Директори шкіл-інтернатів обох  типів  на  підставі
направлення органу управління освітою на навчання дитини не
пізніше 15 серпня кожного року надсилають виклик на навчання
дитини батькам або особам, які їх замінюють, за адресою фактичного
місця проживання дитини.
 
   2.5. Комплектування   шкіл-інтернатів   та   санаторних
шкіл-інтернатів, як правило, закінчується 25 серпня.
   Протягом навчального року можливе зарахування дітей за умови
наявності вільнх місць у відповідних класах.
 
   2.6. Зарахування  дітей проводиться наказом директора на
підставі таких документів:
   направлення відповідного  органу  управління освітою (для
санаторних шкіл-інтернатів  із  зазначенням  рекомендованого
терміну);
   заява батьків або осіб, які їх замінюють;
   копія свідоцтва про народження дитини;
   особова справа  (витяг з особової справи), документ про
наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до першого
класу);
   витяг з історії розвитку дитини (ф. 112/о) з даними про
результати аналізів (загальний аналіз крові та сечі, мазок із зіва
на дифтерію, аналіз калу на дезгрупу, яйця глистів, зшкребок на
ентеробіоз);
   копія форми 063/о про профілактичні щеплення;
   довідка дільничного  лікаря  про  відсутність інфекційних
захворювань у будинку, де проживає дитина (дійсна протягом 3
днів);
   довідка про стан матеріального забезпечення сім'ї для всіх
дітей  при  зарахуванні до школи-інтернату та для дітей із
малозабезпечених  сімей  при  зарахуванні  до  санаторної
школи-інтернату.
   В окремих  випадках  (за  місцем  проживання  опікунів
(піклувальників),  родичів  тощо)  в  школі-інтернаті  можуть
утримуватися діти-сироти  і  діти,  позбавлені  батьківського
піклування. Вони зараховуються до школи-інтернату та санаторної
школи-інтернату за рішенням органів опіки і  піклування  та
відповідних для цієї категорії дітей документів.
 
   2.7. Для зарахування до санаторної школи-інтернату, крім
документів, зазначених у п.2.6, подаються:
   висновок лікарсько-консультативної    комісії   дитячої
поліклініки (психоневрологічного або туберкульозного диспансеру,
центру медико-соціальної реабілітації дітей);
   витяг з історії хвороби дитини;
   висновок обласного  (міського)  дитячого  спеціаліста  в
залежності від профілю санаторної-школи інтернату.
   Для зарахування до санаторної школи-інтернату для дітей з
психоневрологічними захворюваннями додаються:
   витяг з  протоколу засідання психолого-медико-педагогічної
консультації; висновок дитячого психіатра;
   витяг з історії хвороби, якщо дитина перебувала на лікуванні
в психоневрологічному стаціонарі.
   Для зарахування до санаторної школи-інтернату для дітей,
хворих на сколіоз, додаються:
   висновок дитячого ортопеда;
   рентгенознімки хребта.
   Для зарахування до санаторної школи-інтернату для дітей із
захворюваннями  серцево-судинної  системи  додається  висновок
дитячого кардіолога.
   Для зарахування до санаторної школи-інтернату для дітей з
хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання додається
висновок дитячого пульмонолога.
   Для зарахування до санаторної школи-інтернату для дітей з
малими і неактивними (фаза  згасання)  формами  туберкульозу
додаються:
   санаторно-курортна картка, видана районним тубдиспансером або
поліклінікою;
   висновок головного дитячого фтизіатра.
   Для зарахування до санаторної школи-інтернату для дітей з
хронічними  неспецифічними  захворюваннями  органів  травлення
додається  висновок  дитячого  гастроентеролога  на  підставі
відповідних  обстежень  (фіброгастродуоденоскопія,  кислотність
шлункового соку, фракційне дослідження жовчі, аналіз калу на
дисбактеріоз, яйця глистів, лямблії).
   Для зарахування до санаторної школи-інтернату для дітей,
хворих  на  цукровий  діабет,  додається  висновок  дитячого
ендокринолога  на  підставі результатів відповідних обстежень
(рівень цукру в крові, сечі, добове навантаження цукру).
 
   2.8. Направлення  дітей  до  санаторної  школи-інтернату
відповідного  профілю  захворювання  здійснюється на підставі
медичних показань і протипоказань (додаток).
 
   2.9. Документи на зарахування дитини до шкіл-інтернатів обох
типів подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.
 
   2.10. У школі-інтернаті та санаторній школі-інтернаті можуть
навчатися діти віком від 6 (7) років.
   Діти і підлітки - члени однієї сім`ї (брати і сестри) -
зараховуються до однієї школи-інтернату, за винятком випадків,
коли на підставі медичних показань вони не можуть навчатися в
одному навчальному закладі.
 
   2.11. Школа-інтернат та санаторна школа-інтернат можуть мати
у своєму складі дошкільні групи, класи для учнів.
   За наявності відповідних контингентів, матеріально-технічної
бази та вчителів-дефектологів школа-інтернат може мати спеціальні
класи (групи) для дітей, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку.
   З метою забезпечення диференційованого підходу до навчання в
школі-інтернаті можуть створюватися класи з поглибленим вивченням
окремих предметів.
 
   2.12. У школі-інтернаті можуть навчатися учні за умови, що на
відстані 3 кілометрів відсутній інший загальноосвітній навчальний
заклад та не організовано підвезення до іншого загальноосвітнього
навчального  закладу.  При  потребі  для таких учнів можуть
створюватися групи продовженого дня.
 
   2.13. Мережа класів (виховних груп) у школі-інтернаті та
санаторній школі-інтернаті державної та комунальної форм власності
формується на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 128
( z0229-02 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
06.03.2002 за N 229/6517; відповідно до санітарно-гігієнічних
умов, допустимої площі на одного вихованця.
 
   2.14. Тривалість  перебування  вихованців  у  санаторній
школі-інтернаті встановлюється органом управління освітою при
направленні в межах одного року.
   Продовження встановленого терміну перебування вихованців у
санаторній школі-інтернаті  або  переведення  їх  до  іншого
загальноосвітнього навчального закладу здійснюється на підставі
рішення медико-педагогічної комісії санаторної школи-інтернату
(для дітей з психоневрологічними захворюваннями погоджується з
головою відповідної психолого-медико-педагогічної консультації,
яка приймала рішення про направлення дитини).
 
   2.15. За вихованцем санаторної школи-інтернату зберігається
місце в загальноосвітньому навчальному закладі, де він навчався
попередньо, куди він зараховується у відповідний клас на підставі
документа про наявний рівень освіти без будь-якої додаткової
перевірки знань.
 
   2.16. Комплектування,  порядок  приймання  вихованців  до
шкіл-інтернатів обох типів приватної форми власності визначається
засновником (власником).
 
      3. Організація діяльності школи-інтернату
         та санаторної школи-інтернату
         і соціальний захист вихованців
 
   3.1. Режим роботи шкіл-інтернатів обох типів - цілодобовий,
затверджується рішенням ради закладу та погоджується з відповідним
органом управління освітою і територіальною установою державної
санітарно-епідеміологічної служби.
 
   3.2. Під час канікул адміністрація школи-інтернату сприяє
організації  відпочинку та оздоровлення вихованців у дитячих
санаторіях, таборах відпочинку тощо.
 
   3.3. За заявою батьків або осіб, які їх замінюють, вихованці
шкіл-інтернатів обох типів на період канікул, у недільні та
святкові дні, а з поважних причин - і в інші дні можуть виїжджати
додому у супроводі дорослих.
 
   3.4. За клопотанням батьків або осіб, які їх замінюють,
адміністрація школи-інтернату може давати дозвіл вихованцям, які
перебувають на утриманні в закладі, проживати у своїх сім'ях, якщо
це не шкодитиме фізичному і психічному здоров'ю дітей і батьки
дитини не позбавлені батьківських прав у судовому порядку.
   Надання такої можливості на період від одного місяця до
повного терміну навчання в школі-інтернаті оформляється наказом
директора.
 
   3.5. За утримання дітей у загальноосвітній школі-інтернаті
державної та комунальної форм власності з батьків або осіб, які їх
замінюють, стягується плата в порядку, установленому Кабінетом
Міністрів  України.  Плата  за утримання дітей в санаторній
школі-інтернаті державної та комунальної форм  власності  не
справляється.
 
   3.6. Вихованці  шкіл-інтернатів обох типів відповідно до
встановлених  норм  та  фактичного  матеріально-фінансового
забезпечення закладу забезпечуються м'яким інвентарем, предметами

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner