Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 265 від 31.08.1998

Про Порядок виплати щомісячної державної допомоги дітям віком до 16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

особистої гігієни, а також підручниками, технічним та іншим
навчальним  приладдям,  іграшками та іграми, матеріалами для
розвитку індивідуальних творчих здібностей, гурткової роботи тощо.
   Вихованці школи-інтернату відповідно до встановлених норм
забезпечуються одягом і взуттям.
   Вихованці санаторної школи-інтернату при прибутті на навчання
повинні мати необхідний комплект одягу і взуття.
   У санаторній школі-інтернаті державної та комунальної форм
власності за рахунок держави частково або  повністю  можуть
забезпечуватися (одягом, взуттям) діти із малозабезпечених сімей у
кількості не більше 25 відсотків загального числа вихованців.
   Директор школи-інтернату може вносити обгрунтовані корективи
до норм і терміну носіння вихованцями одягу та взуття в межах
асигнувань і з урахуванням місцевих особливостей.
 
   3.7. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування,
перебувають у школі-інтернаті та санаторній школі-інтернаті на
повному державному утриманні відповідно до встановлених норм.
 
   3.8. По  закінченні школи-інтернату вихованцям безоплатно
видається комплект літнього одягу і взуття, яке було в їхньому
користуванні під час навчання в цьому закладі. За потреби, з
урахуванням матеріального становища родини,  безоплатно  може
видаватись також комплект зимового одягу і взуття, що був у
користуванні дитини під час навчання.
   Вихованцям, які вибули зі школи-інтернату з інших причин,
безоплатно видається комплект сезонного одягу та взуття, що був у
їхньому користуванні на момент вибуття.
 
   3.9. У школах-інтернатах обох типів приватної форми власності
утримання вихованців здійснюється за рахунок засновника (власника)
та  інших  не  заборонених  законодавством  України  джерел
фінансування.
 
   3.10. Медичне обслуговування вихованців школи-інтернату та
санаторної школи-інтернату незалежно від підпорядкування і форми
власності здійснюється медичними працівниками, які входять до
штату цих закладів. У разі відсутності у штаті посад медичних
працівників  окремих  спеціальностей  медичне  обслуговування
здійснюють медичні працівники дитячих лікувально-профілактичних
закладів за територіальним принципом.
   Заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою
та  органами  охорони  здоров'я  щорічно  (у  санаторних
школах-інтернатах  -  двічі на рік) забезпечують безоплатний
медичний огляд, моніторинг і подальшу показану корекцію стану
здоров'я вихованців в умовах шкіл-інтернатів.
   Органи управління освітою забезпечують перевезення вихованців
за  висновком  медичних працівників на консультацію і (або)
госпіталізацію та повернення їх до навчальних закладів.
 
   3.11. Відповідальність за організацію харчування вихованців у
школі-інтернаті та санаторній  школі-інтернаті  незалежно  від
підпорядкування та форми власності покладається на засновника
(власника) та керівника цього закладу.
   Норми та  порядок  організації  харчування  вихованців
установлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   3.12. Контроль  та  нагляд  за організацією медичних та
санітарно-гігієнічних заходів  з  охорони  здоров'я,  якістю
харчування вихованців покладається на територіальні органи охорони
здоров'я    і    територіальні    установи   державної
санітарно-епідеміологічної служби.
 
   3.13. У школі-інтернаті за наявності не менше 15 дітей
різного віку із загальним недорозвитком мовлення вводиться посада
вчителя-логопеда. Корекційні заняття проводяться відповідно до
Положення про логопедичні пункти системи освіти, затвердженого
наказом Міністерства  освіти  України  від  13.05.93  N  135
( z0059-93 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
31.05.93 за N 59.
 
   3.14. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в
школі-інтернаті та  санаторній  школі-інтернаті  здійснюється
практичним психологом.
 
      4. Організація навчально-виховного процесу
     в школі-інтернаті та санаторній школі-інтернаті
 
   4.1. Навчально-виховний процес у школах-інтернатах обох типів
незалежно від підпорядкування і форми власності здійснюється
відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі
Типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і
науки України.
   Лікувально-реабілітаційний процес    в     санаторній
школі-інтернаті здійснюється відповідно до вимог та рекомендацій,
установлених Міністерством охорони здоров'я України.
   Робочий навчальний  план  школи-інтернату  та  санаторної
школи-інтернату  державної  та  комунальної  форм  власності
затверджується відповідним органом управління освітою; приватної -
засновником (власником) за погодженням з відповідним органом
управління освітою.
   Експериментальний робочий навчальний план погоджується  у
встановленому порядку з Міністерством освіти і науки України.
 
   4.2. Школа-інтернат та санаторна школа-інтернат працюють за
навчальними програмами, підручниками, посібниками,  що  мають
відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.
   Методичні об'єднання  санаторних  шкіл-інтернатів  можуть
уносити  до  навчальних  програм  зміни  та доповнення, які
затверджуються відповідним  органом  управління  освітою,  що
зумовлені особливостями стану здоров'я вихованців та вибором
оптимального темпу оволодіння ними програмовим матеріалом.
 
   4.3. Порядок поділу класу на групи на уроках з вивчення
окремих предметів у школах-інтернатах обох типів, заняттях з
лікувальної фізкультури (у санаторних школах-інтернатах) державної
та комунальної форм власності встановлюється відповідно до Порядку
поділу класів на групи при вивченні  окремих  предметів  у
загальноосвітніх  навчальних  закладах,  затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від  20.02.2002  N  128
( z0229-02 ) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
06.03.2002 за N 229/6517.
   У школах-інтернатах обох типів приватної форми власності
наповнюваність класів, поділ класів на групи визначаються їх
засновником (власником) на підставі рішення педагогічної ради,
ради навчального закладу, умов роботи закладу, але не більше
нормативів, затверджених Міністерством освіти і науки України.
 
   4.4. Індивідуалізація і диференціація навчання, вибір форм,
засобів і методів навчання, індивідуальне навчання та екстернат у
школі-інтернаті  та  санаторній  школі-інтернаті  здійснюються
відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад
( 964-2000-п ), Положення про індивідуальну форму навчання в
загальноосвітніх навчальних  закладах,  затвердженого  наказом
Міністерства освіти  і  науки  України від 20.12.2002 N 732
( z0009-03 ) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
08.01.2003 за N 9/7330 (із змінами), інших нормативних документів,
що регулюють навчально-виховний процес.
 
   4.5. Розклад уроків складається відповідно  до  робочого
навчального   плану   з   дотриманням   педагогічних   і
санітарно-гігієнічних вимог та урахуванням типу школи-інтернату,
стану здоров'я вихованців.
 
   4.6. Для  проведення  уроків  з  трудового  навчання  і
профорієнтації вихованців  у  школі-інтернаті  організовуються
навчально-виробничі майстерні, база для вивчення інформаційних
технологій, підсобні господарства, навчально-дослідні  ділянки
тощо.   При   цьому  вихованцям  забезпечуються  належні
санітарно-гігієнічні й безпечні умови праці на робочих місцях з
обов'язковим дотриманням вимог навчальної програми, урахуванням
профілю навчання та особливостей регіону.
 
   4.7. Тривалість уроків у  школі-інтернаті  встановлюється
відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад
( 964-2000-п ).
   У санаторній школі-інтернаті тривалість уроків у першому
класі - 35 хвилин, в усіх інших - 40 хвилин, при цьому в перших -
четвертих класах після 15 хвилин уроку, а в 5 - 11 (12) класах
після 20 хвилин уроку проводяться рухливі внутрішні перерви.
Тривалість  перерв  між уроками встановлюється з урахуванням
необхідності організації активного  відпочинку  і  харчування
вихованців, але не менше 15 хвилин, і великої перерви після
другого або третього уроку - 30 хвилин.
 
   4.8. Тривалість і структура навчального року, терміни і
тривалість канікул, оцінювання навчальних досягнень вихованців
шкіл-інтернатів  обох  типів,  державна підсумкова атестація,
переведення і випуск вихованців, видача документів про базову та
повну  загальну  середню  освіту,  нагородження вихованців і
випускників шкіл-інтернатів золотою і срібною медалями, похвальним
листом і похвальною грамотою здійснюються відповідно до Положення
про загальноосвітній навчальний заклад ( 964-2000-п ), нормативних
документів Міністерства освіти і науки України.
 
   4.9. Вихованці санаторних шкіл-інтернатів звільняються від
складання державної підсумкової атестації згідно з Положенням про
державну  підсумкову  атестацію учнів (вихованців) у системі
загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки України від 14.12.2000 N 588 ( z0925-00 ) та
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  19.12.2000  за
N 925/5146.
   В окремих випадках (нагородження золотою і срібною медалями)
вихованці санаторної школи-інтернату можуть проходити державну
підсумкову атестацію за їх письмовою заявою та погодженням із
старшим лікарем навчального закладу.
 
        5. Особливості навчально-виховного
     і лікувально-профілактичного та реабілітаційного
       процесу у санаторних школах-інтернатах
 
   5.1. Санаторна  школа-інтернат  створює  для  вихованців
необхідні умови, що забезпечують здобуття загальної середньої
освіти  у поєднанні з тривалим лікуванням, оздоровленням та
відновленням здоров'я вихованців.
 
   5.2. Усі  навчально-виховні,  лікувально-профілактичні  та
реабілітаційні заходи є складовою частиною оздоровчого режиму,
додержання  якого  є  обов'язковим  для  всіх  учасників
навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесу.
 
   5.3. Оздоровчий режим санаторної школи-інтернату має такі
функції:
   відновлювальну, що  передбачає  зниження  навантаження  у
розпорядку діяльності дитини  до  рівня  її  психосоматичних
можливостей;
   дозувальну, що передбачає вибір режиму або окремих його
компонентів як однієї з умов відновлення стану здоров'я дитини;
   тренувальну, що дає змогу сформувати і закріпити навички
здорового способу життя протягом певного періоду перебування
дитини у санаторній школі-інтернаті.
 
   5.4. Організація лікувально-профілактичної та реабілітаційної
роботи в санаторній школі-інтернаті проводиться з урахуванням
клінічних проявів захворювань та  психологічних  особливостей
вихованців. При цьому береться до уваги:
   основне захворювання;
   соматична ослабленість,  нерідко  спричинена  загальним
порушенням нервової регуляції, зниженням резистентності організму
під впливом основного захворювання;
   загальна недостатність функцій нервової системи (підвищена
виснажливість,  емоційна  млявість  або  неврівноваженість,
збудливість, схильність до вегетосудинної дистонії).
   Наявність цих  факторів визначає зміст основних напрямів
лікувально-профілактичної та реабілітаційної роботи в санаторній
школі-інтернаті.
 
   5.5. Лікувально-профілактичні  та  реабілітаційні  заходи
передбачають:
   оцінку фізичного та нервово-психічного розвитку дитини;
   контроль за режимом та організацією харчування в закладі;
   організацію щорічних  профілактичних  оглядів та планової
диспансеризації дітей;
   організацію і контроль за повнотою та своєчасністю проведення
профілактичних щеплень дітям;
   контроль і  методичну  допомогу  в організації роботи з
фізичного  виховання,  трудового  навчання,  загартування  та
проведення літніх оздоровчих заходів;
   організацію лікування захворювання, з приводу якого дитина
направлена у санаторну школу-інтернат;
   забезпечення специфічної немедикаментозної, медикаментозної,
фізіотерапевтичної, кліматотерапії, інших видів лікування, у т.ч.
з використанням бази  лікувально-профілактичних  закладів  за
територіальним принципом;
   санітарно-освітню та  інформаційну  роботу  серед  дітей,
батьків, педагогічних працівників, технічного персоналу.
 
   5.6. Лікувально-відновлювальна  робота  ведеться  в таких
напрямах:
   лікування основного захворювання й реабілітація (специфічна
медикаментозна,  фізіо-,  гідро-,  кліматотерапія,  лікувальна
фізкультура, плавання);
   терапія загальних нервово-психічних відхилень;
   загальне оздоровлення.
 
   5.7. Двічі на рік всі вихованці санаторної школи-інтернату
проходять планову диспансеризацію: перший огляд - поглиблений із
залученням  спеціалістів лікувально-профілактичного закладу за
територіальним принципом, другий огляд здійснюється педіатром та
дитячими лікарями інших спеціальностей (відповідно до профілю
санаторної школи-інтернату).
   Подальше лікування та реабілітація вихованців здійснюються з
урахуванням висновків поглибленого медичного огляду.
 
   5.8. Санітарно-гігієнічний режим забезпечується оптимальним
розподілом розумового та фізичного навантаження, навчальних занять
і відпочинку, комплексом заходів з фізичного  виховання  та
загартування, організацією раціонального харчування, профілактикою
травматизму, дотриманням протиепідемічних заходів, вимог техніки
безпеки.
 
   5.9. З дітьми, які мають труднощі у навчанні, проводяться
індивідуальні та групові заняття з окремих предметів за рахунок
годин  варіативної  складової  навчального  плану. Тривалість
індивідуальних та групових занять не повинна перевищувати 20
хвилин.
 
   5.10. Спільна діяльність медичних, педагогічних працівників,
психологів  полягає  у  медичних  і  психолого-педагогічних
спостереженнях за учнями в процесі занять та в позаурочний час.
Дані  спостережень  узагальнюються  для  розроблення  системи
індивідуального підходу до навчання і виховання дитини. На цій
основі уточнюється оздоровчо-щадний режим, даються рекомендації
щодо подальшого навчання вихованця у санаторній школі-інтернаті,
його професійної орієнтації, посильної участі в суспільно-корисній
праці.
 
   5.11. Консультативна методична допомога з питань організації
навчально-виховної, лікувально-профілактичної та реабілітаційної
роботи  здійснюється  спеціалізованими   науково-дослідними,
науково-методичними  та  лікувальними закладами, на території
обслуговування яких розташована санаторна школа-інтернат.
 
        Особливості навчально-виховного і
     лікувально-профілактичного та реабілітаційного
        процесу в санаторній школі-інтернаті
     для дітей з психоневрологічними захворюваннями
 
   5.12. Навчально-виховна робота в санаторній школі-інтернаті
для дітей з психоневрологічними захворюваннями здійснюється з
урахуванням принципів диференційованого та індивідуального підходу
на основі педагогічного, психологічного і клінічного вивчення
поведінки і стану здоров'я вихованця. Форми і методи навчання та
виховання  в  закладі  спрямовані  на  психологічну корекцію
особистості вихованця.
 
   5.13. Залежно  від  індивідуальних  можливостей  кожного
вихованця, його клінічного стану, етапу лікування та реабілітації
обсяг завдань на уроці може бути зменшений учителем у 1,5-3 рази
порівняно з навчальним навантаженням, передбаченим для учнів
відповідних класів загальноосвітніх навчальних закладів.
 
   5.14. При здійсненні трудового навчання і виховання  за
програмами  загальноосвітньої  школи  за  погодженням  з
лікарем-психіатром та рішенням педагогічної ради  навчального
закладу з усіх розділів програми вилучаються об'єкти праці та
трудомісткі процеси, пов'язані із статичним напруженням (за умови
збереження навчального змісту програми).
   Уроки фізичної культури проводяться за програмами спеціальної
медичної групи.
   Спортивні змагання у позакласній роботі з фізичного виховання
не проводяться.
 
   5.15. З  метою  педагогічної  корекції  клінічного стану
вихованців та сприяння їх психомоторному розвитку вчителі музики
або інші спеціалісти проводять музично-ритмічні заняття, які
вносяться до розкладу уроків.
 
   5.16. У навчально-виховному процесі вчителі і вихователі,
крім рухливих пауз, застосовують перерви (до 3 хв.) у навчальній
роботі вихованців, створюють умови для їхньої релаксації.
 
   5.17. Лікувально-профілактичний та реабілітаційний комплекс,
що включає лікувальну фізкультуру, фізіотерапію, гідротерапію,
масаж, педагогічну корекцію, проводиться тричі на тиждень і
вноситься до розкладу уроків та режиму дня.
   Комплекс також може включати додаткове проведення приймання
лікарями  (психіатром,  педіатром,  стоматологом  та  іншими
спеціалістами), логопедичні заняття, заняття з  психологічної
корекції особистості.
   Педагогічну корекцію особистості дитини під час проведення
лікувально-профілактичного та реабілітаційного комплексу процедур
здійснюють  педагогічні  працівники  з  дітьми, вільними від
лікувальних процедур, приймання лікарів-спеціалістів, логопедичних
занять, занять з психологічної корекції.
 
   5.18. Заняття з  педагогічної  корекції  особистості  та
проведення лікувально-профілактичного і реабілітаційного комплексу
процедур координуються з діяльністю медичного  персоналу  на
підставі затверджених старшим лікарем процедурних листів.
 
   5.19. Для всіх вихованців організовується денний сон або
відпочинок протягом 1-1,5 години.
   За сприятливої погоди денний сон або відпочинок вихованців,
крім дітей, які мають протипоказання, можливо проводити на критих
верандах з використанням ліжок та спальних мішків.
 
        Особливості навчально-виховного і
     лікувально-профілактичного та реабілітаційного
        процесу в санаторній школі-інтернаті

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner