Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 127 від 20.08.1998

Про внесення змін до лімітів використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу загальнодержавного значення у 1998 р., затверджених наказом Мінекобезпеки від 27 жовтня 1997 р. N 174, із змінами, внесеними до цих лімітів наказом Мінекобезпеки


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            11.06.2003 N 290
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 червня 2003 р.
                   за N 522/7843
 
 
       Про затвердження Інструкції про порядок
      нарахування та погашення пені за платежами,
        що контролюються органами державної
            податкової служби
 
 
   У зв'язку з внесенням змін до Закону України "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок нарахування та погашення
пені за платежами, що контролюються органами державної податкової
служби.
 
   2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію  про
порядок  нарахування  та погашення пені, затверджену наказом
Державної податкової адміністрації України від 01.03.2001 N 77
( z0240-01 ) та зареєстровану в Міністерстві юстиції України
16.03.2001 за N 240/5431, у частині нарахування та погашення пені
за платежами, що контролюються органами державної податкової
служби.
 
   3. Начальнику Головного управління адміністрування облікових
показників та звітності Ніколайченко В.І. подати цей наказ до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
   4. Директору  Департаменту  громадських  зв'язків  та
масово-роз'яснювальної роботи Косарчуку В.П.  після державної
реєстрації довести даний наказ до відома платників.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Росоловського В.М.
 
 Голова                       Ю.Ф.Кравченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   11.06.2003 N 290
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 червня 2003 р.
                   за N 522/7843
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      про порядок нарахування та погашення пені
       за платежами, що контролюються органами
          державної податкової служби
 
 
           1. Загальні положення
 
   Цю Інструкцію розроблено відповідно до Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) (далі - Закон),
Закону України "Про систему оподаткування в Україні" ( 1251-12 ),
Закону України  "Про  державну  податкову  службу в Україні"
( 509-12 ) та інших нормативно-правових актів.
   Інструкцією встановлюється порядок ведення органами державної
податкової служби обліку нарахування та погашення пені,  що
справляється  з  платника податків у зв'язку з несвоєчасним
погашенням узгодженого податкового зобов'язання.
 
           2. Визначення термінів
 
   У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:
 
   2.1 платники податків - юридичні особи, їх філії, відділення,
інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи,
а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької
діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами
покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори
(обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції;
 
   2.2 податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків
сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму
коштів (податків, зборів, обов'язкових платежів, неподаткових
доходів*, штрафних (фінансових санкцій), у тому числі пені за
порушення  термінів  розрахунків у сфері зовнішньоекономічної
діяльності) у порядку та у строки, визначені Законом ( 2181-14 )
або іншими законами України;
 
---------------
   * Відповідно до законів України.
 
   2.3 податковий борг (недоїмка) - податкове зобов'язання (з
урахуванням штрафних санкцій за  їх  наявності),  самостійно
узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи
судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також
пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання;
 
   2.4 пеня - плата у вигляді процентів, нарахованих на суму
податкового боргу (без урахування пені), що справляється  з
платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового
зобов'язання;
 
   2.5 штрафна (фінансова) санкція (штраф) - плата у фіксованій
сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання
(без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з
платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування,
визначених відповідними законами та іншими нормативно-правовими
актами;
 
   2.6 податкове  повідомлення  -  письмове  повідомлення
податкового органу про обов'язок платника податків сплатити суму
податкового зобов'язання, визначену податковим органом у випадках,
передбачених законодавством. Податкове повідомлення-рішення  є
однією з форм податкового повідомлення;
 
   2.7 податкове  повідомлення-рішення  (далі  -  податкове
повідомлення) - це рішення керівника податкового органу (його
заступника) щодо виявленого завищення бюджетного відшкодування, а
також обов'язку платника податків:
   сплатити нараховану  або  донараховану  суму  податкового
зобов'язання;
   сплатити суми застосованих штрафних (фінансових) санкцій (у
тому числі пеню за порушення у  сфері  зовнішньоекономічної
діяльності)  за порушення податкового законодавства та інших
нормативно-правових актів,  що  приймається  за  результатами
перевірок платника податків (у т.ч. камеральних);
   сплатити суми  штрафних  санкцій  за порушення граничних
термінів сплати узгодженого податкового зобов'язання;
   сплатити штраф  за  самостійне  відчуження  активів, які
перебувають у податковій заставі та потребують  обов'язкової
попередньої згоди податкового органу на таке відчуження;
 
   2.8 податкова декларація, розрахунок (далі  -  податкова
декларація)  - документ, що подається платником податків до
податкового органу у строки, встановлені законодавством,  на
підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку,
збору (обов'язкового платежу);
 
   2.9 податковий орган - орган державної податкової служби
України;
 
   2.10 узгоджене податкове зобов'язання:
   а) податкове зобов'язання, самостійно визначене платником
податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня
подання такої податкової декларації;
   б) податкове зобов'язання платника  податків,  нараховане
податковим  органом,  вважається узгодженим у день отримання
платником податку податкового повідомлення (за винятком випадків,
коли платник податків у встановлені Законом ( 2181-14 ) терміни
розпочинає процедуру апеляційного узгодження);
   в) податкове  зобов'язання  платника податків, нараховане
податковим органом (у разі, коли такий платник податків  у
встановлені Законом ( 2181-14 ) терміни розпочинає процедуру
апеляційного узгодження), вважається узгодженим у день закінчення
процедури адміністративного оскарження або у день прийняття судом
рішення по суті, а у разі оскарження платником податків рішення
суду в апеляційному порядку (за умови прийняття апеляційної скарги
апеляційним судом до провадження) - у день прийняття відповідної
постанови апеляційним судом;
   г) податкове зобов'язання платника  податків,  нараховане
податковим органом, вважається узгодженим з дня звернення платника
податків до податкового органу з  заявою  про  розстрочення
(відстрочення) такого податкового зобов'язання.
 
            3. Нарахування пені
 
   3.1. Після  закінчення  встановлених  строків  погашення
узгодженого податкового зобов'язання на суму податкового боргу
(без урахування пені) нараховується пеня.
 
   3.2. Нарахування пені розпочинається:
   а) при самостійному нарахуванні суми податкового зобов'язання
платником податків - від першого робочого дня, наступного за
останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання;
   б) при нарахуванні суми податкового зобов'язання податковим
органом - від першого робочого дня, наступного за останнім днем
граничного  строку  сплати  такого  податкового зобов'язання,
визначеного у податковому повідомленні (за винятком випадків, коли
платник податків  у встановлені Законом ( 2181-14 ) терміни
розпочинає процедуру апеляційного узгодження);
   в) при нарахуванні суми податкового зобов'язання податковим
органом (якщо платник податків у встановлені Законом ( 2181-14 )
терміни  розпочинає  процедуру  апеляційного  узгодження суми
податкового зобов'язання) - від першого робочого дня, наступного
за  останнім  днем  граничного  строку  сплати  податкового
зобов'язання, визначеного за результатами апеляційного узгодження.
   Якщо останній  день граничного строку сплати податкового
зобов'язання збігається з вихідним або святковим днем, то останнім
днем граничного строку сплати вважається наступний за вихідним або
святковим робочий операційний (банківський) день.
 
   3.3. У разі, коли платник податків до початку його перевірки
податковим органом самостійно виявляє факт заниження податкового
зобов'язання минулих податкових періодів та погашає його  у
визначеному Законом ( 2181-14 ) порядку, пеня не нараховується.
   Це правило не застосовується, якщо:
   а) платник податків не подає податкової декларації за період,
протягом якого відбулося таке заниження;
   б) судом доведено скоєння злочину посадовими особами платника
податків або фізичною особою - платником податків щодо умисного
ухилення від сплати зазначеного податкового зобов'язання.
 
   3.4. Нарахування  пені  здійснюється  на день фактичного
погашення податкового боргу (частини податкового боргу) за кожний
календарний день прострочення платежу, включаючи день такого
погашення.
 
   3.5. Нарахування пені закінчується у день прийняття банком
(органом  державного  казначейства), який обслуговує платника
податків, платіжного документа про сплату суми податкового боргу.
У разі часткової сплати суми податкового боргу нарахування пені
зупиняється на таку сплачену частку.
   У разі погашення суми податкового боргу (його частини) іншим
шляхом, ніж шляхом сплати за платіжним  документом  (шляхом
проведення  взаєморозрахунків  непогашених зустрічних грошових
зобов'язань, розстрочення (відстрочення) сум платежів, подання
платником  податків  декларацій (у тому числі уточнюючих) з
від'ємним значенням суми податкових зобов'язань тощо), нарахування
пені закінчується датою фактичного здійснення такого погашення,
зафіксованою у відповідних документах.
   У разі погашення суми податкового боргу шляхом стягнення
коштів або відчуження інших  активів  боржника  у  порядку,
передбаченому Законом ( 2181-14 ), нарахування пені зупиняється у
день такого стягнення або відчуження активів з права власності
(повного господарського відання) такого боржника в рахунок такого
погашення незалежно від строків оплати вартості таких активів їх
покупцем.
   Облік дат погашення сум податкового боргу шляхом відчуження
активів з права власності (повного господарського відання) такого
боржника  ведеться  підрозділами  стягнення податкового боргу
відповідних податкових органів.
 
   3.6. При частковому погашенні податкового боргу сума такої
частки визначається з урахуванням пені, нарахованої на таку частку
податкового боргу. Податковий борг, що погашається частково,
сплачується разом зі сплатою пені, нарахованої відповідно до такої
частки, єдиним платіжним документом, в  якому  суми  такого
податкового боргу та такої пені визначаються окремо. Платіжні
документи, які не містять окремо виділену суму податкового боргу
та суму пені, не приймаються до виконання.
   У разі часткового погашення податкового боргу для частини
податкового  боргу,  що залишилась непогашеною, днем початку
нарахування пені залишається перший робочий день, наступний за
останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання,
визначений згідно з пунктом 3.2 цієї Інструкції.
 
   3.7. Якщо платник податків не сплачує пеню разом зі сплатою
податкового боргу (його частини) або не визначає її окремо у
платіжному документі (чи визначає  з  порушенням  зазначеної
пропорції), то податковий орган у день надходження від органу
державного казначейства інформації про зарахування коштів до
бюджету, яка надається відповідно до вимог Порядку взаємодії між
органами Державного казначейства України та державної податкової
служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів
за доходами, затвердженого наказом Державного казначейства України
та Державної податкової адміністрації України від 25.04.2002
N 74/194 ( z0436-02 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.05.2002 за N 436/6724, самостійно здійснює розподіл
такої сплаченої суми на суму, що спрямовується на погашення такого
податкового боргу (його частини), та суму, що спрямовується на
погашення пені, нарахованої на суму такого погашеного податкового
боргу (його частини). При цьому протягом трьох робочих днів
податковий орган складає та надсилає такому платнику податків у
порядку, аналогічному Порядку направлення органами  державної
податкової  служби  України  податкових повідомлень платникам
податків, затвердженому наказом ДПА України  від  21  червня
2001 року N 253 ( z0567-01 ) та зареєстрованому в Міністерстві
юстиції України 06.07.2001 за N 567/5758  (із  змінами  та
доповненнями), повідомлення, в якому міститься інформація про суми
розподілу сплачених коштів, за формою згідно з додатком 1.
 
   3.8. У випадку, зазначеному у пункті 3.7 цієї Інструкції,
сума, що спрямовується на погашення наявної у платника податків
пені,  розподіляється  структурним підрозділом адміністрування
облікових  показників  та  звітності  податкового  органу  в
автоматичному режимі за допомогою алгоритму, що визначає питому
вагу такої пені у загальній сумі податкового боргу. Приклад
розрахунку розподілу наведено у додатку 2.
   Якщо сума податкового боргу платника податків (разом з раніше
нарахованою та непогашеною ним на момент здійснення сплати сумою
пені) менша за сплачену суму, то  залишок  сплаченої  суми
спрямовується на погашення донарахованої пені.
   Якщо після направлення платнику податків повідомлення, в
якому міститься інформація про суми розподілу сплачених коштів, в
особовому рахунку платника податків проводяться операції, що
призводять до зміни розподілу сплаченої суми (наприклад, є ухвала
суду про порушення провадження у справі за позовом платника
податків щодо визнання недійсним рішення податкового органу, що
надійшла із запізненням), то здійснюється новий розподіл такої
сплаченої  суми,  а  платнику  податків  направляється  нове
повідомлення. При цьому раніше надіслане повідомлення вважається
недійсним.
   3.9. Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи
суму штрафних санкцій за їх наявності) із розрахунку 120 відсотків
річних облікової ставки Національного банку України, діючої на
день виникнення такого податкового боргу або на день його (його
частини) погашення, при цьому для розрахунку використовується
більша із зазначених ставок.
   Зазначений розмір пені діє щодо всіх видів податків і зборів
(обов'язкових  платежів),  крім пені щодо порушення термінів
розрахунків  у  сфері  зовнішньоекономічної  діяльності,  що
встановлюється окремим законодавством.
   Приклад нарахування пені наведено в додатку 2.
 
   3.10. Пеня не нараховується:
   а) на пеню;
   б) на  штрафи,  що  накладаються  за  адміністративні
правопорушення;
   в) на несвоєчасно або неповністю зараховані суми податкових
зобов'язань до бюджетів та державних цільових фондів, якщо таке
несвоєчасне або неповне зарахування сталося через порушення банком
строків перерахування податків, зборів (обов'язкових платежів) до
бюджетів або державних цільових фондів, встановлених Законом
України "Про платіжні системи та переказ грошей в  Україні"
( 2346-14 );
   г) на несвоєчасно сплачені суми податкових зобов'язань, якщо
ненарахування пені передбачено законами України.
 
   3.11. Документи, що є підставою для здійснення нарахування
пені у картці особового рахунку платника податків:
   акт перевірки з питань правильності нарахування, своєчасності
та повноти внесення до бюджету прибуткового податку з громадян;
   акт перевірки  дотримання  банком  строків  перерахування
платежів, що надходять до бюджету, встановлених Законом України
"Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" ( 2346-14 ).
   3.11.1. Документи,  що  підтверджують  суму  податкових
зобов'язань платника податків та граничний строк їх сплати:
   податкова декларація (у тому числі уточнююча) з позитивною
сумою
   податкових зобов'язань;
   податкове повідомлення;
   договір про  розстрочення   (відстрочення)   податкових
зобов'язань; рішення суду.
   3.11.2. Документи, що підтверджують суму та дату погашення
податкового боргу (частини податкового боргу):
   відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних
рахунків за доходами у вигляді електронних документів;
   виписки з  рахунків  у  вигляді  електронного  реєстру
розрахункових документів;
   корінець прибуткового документа (повідомлення) про приймання
установою банку платежів готівкою;
   копії квитанцій за ф. N 24 та ф. N 10, виданих органами
місцевого  самоврядування платникам податків за платежами до
місцевого бюджету, разом з описом до них;
   документи, що  свідчать  про  дату  та суму проведеного
взаєморозрахунку непогашених зустрічних  грошових  зобов'язань
відповідного бюджету та платника податків;
   договір про  розстрочення   (відстрочення)   податкових
зобов'язань;
   податкова декларація (у тому числі уточнююча) з від'ємною
сумою податкових зобов'язань;
   документи, що підтверджують факт відчуження активів з права
власності (повного господарського відання) боржника в рахунок
погашення податкового боргу, дату такого відчуження та суму
погашеного податкового боргу.
 
        4. Джерела та порядок погашення сум
             нарахованої пені
 
   4.1. Погашення сум нарахованої пені здійснюється за рахунок
джерел, визначених статтею 7 Закону ( 2181-14 ) щодо погашення
податкового боргу платників податків.
 
   4.2. Погашення  сум  нарахованої  та  непогашеної  пені
здійснюється у загальному порядку, установленому для погашення
податкового боргу з  урахуванням  особливостей,  передбачених
пунктами 3.7 та 3.8 цієї Інструкції.
 
   4.3. Суми  пені,  нараховані на суми податкового боргу,
зараховуються до бюджетів та державних  цільових  фондів  і
обліковуються за тими самими кодами класифікації доходів бюджету,
що й відповідні податки, збори (обов'язкові платежі), за якими
виник податковий борг, що погашається.
   Пеня за порушення банком строків перерахування платежів, що
надходять до бюджету, встановлених Законом України "Про платіжні
системи та переказ грошей в Україні" ( 2346-14 ), зараховується до
Державного бюджету України на код класифікації доходів бюджету
16030100 "Штрафні санкції, сплачені за порушення податкового
законодавства"  бюджетної  класифікації,  затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 ( v0604201-01 )
(із змінами та доповненнями).
 
   4.4. Надміру сплачені суми пені зараховуються в рахунок
погашення податкового зобов'язання з податку, збору (обов'язкового
платежу), за яким такі суми пені виникли, а у разі  його
відсутності - повертаються платнику податків відповідно до чинного
законодавства.
 
       5. Нарахування пені за порушення банками
       строків перерахування податків, зборів
           (обов'язкових платежів)
 
   5.1. За порушення строків перерахування податків, зборів
(обов'язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів,
встановлених Законом України "Про платіжні системи та переказ
грошей в Україні" ( 2346-14 ), банк сплачує пеню за кожний день
прострочення, включаючи день сплати, у розмірах, установлених
підпунктом 16.4.1 пункту 16.4 статті 16 Закону ( 2181-14 ).
 
   5.2. Днем подання до установ банків платіжного документа за
всіма видами податкових платежів вважається день його реєстрації у
цих установах, підтверджений штампом банківської установи.
 
   5.3. Не вважається порушенням строків зарахування податків і
зборів (обов'язкових платежів) з вини банку, якщо таке порушення
стало  наслідком  регулювання  Національним  банком  України
економічних нормативів такого банку, що призводить до браку
вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку для
здійснення зарахування.
   Якщо в майбутньому банк або його правонаступники відновлюють
платоспроможність, відлік термінів зарахування податків, зборів
(обов'язкових  платежів)  розпочинається  з  моменту  такого
відновлення.
 
       6. Особливості нарахування, скасування
             та списання пені
 
   6.1. У  разі  дострокового  розірвання  договору  про
розстрочення, відстрочення податкового зобов'язання (боргу) пеня
на залишок несплаченої згідно з договором суми нараховується від
дня, наступного за днем розірвання такого договору, у розмірах та
порядку, передбачених цією Інструкцією.
   Якщо договір про розстрочення (відстрочення)  укладається
пізніше дня прийняття відповідного рішення, то таке рішення є
підставою для скасування пені за період з початку дії розстрочення
(відстрочення) до дати підписання договору.
 
   6.2. У  разі  відміни  (відновлення)  взаєморозрахунку
непогашених зустрічних грошових зобов'язань з бюджетом нарахування
(скасування) пені проводиться від дати, що свідчить про проведення
взаєморозрахунку непогашених зустрічних  грошових  зобов'язань
відповідного бюджету та платника податків.
 
   6.3. У разі визнання судом недійсним податкового повідомлення
податкового  органу  про  нарахування  (донарахування)  суми
податкового зобов'язання сума пені, нарахована за несвоєчасне
погашення такого податкового зобов'язання, скасовується.
 
   6.4. Списання сум нарахованої пені або призупинення  її
нарахування може відбуватися у випадках, передбачених чинними
нормативно-правовими актами.
 
           7. Прикінцеві положення
 
   7.1. За бажанням платника  податків  органами  державної
податкової служби проводиться звірення нарахованих та погашених
сум пені.
   Зазначене звірення може провадитись не частіше 1 разу на
квартал.
 
   7.2. Оскарження платником податків сум нарахованої  пені
здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 
 Начальник Головного
 управління адміністрування
 облікових показників та звітності        В.І.Ніколайченко
 
 
                   Додаток 1
                   до Інструкції про порядок
                   нарахування та погашення
                   пені за платежами, що
                   контролюються органами
                   державної податкової
                   служби
 
 
 Корінець повідомлення     |      Повідомлення
                |
  N ______________       | від "___"________ 200_ р. N ____
                |
 від "___"___________ 200_ р.  | ________________________________
                | назва податкового органу та його
 Виставлене:          |     місцезнаходження
 ______________________________ |
 повна назва платника податку - | повідомляє _____________________
   юридичної особи або    |       повна назва платника
 ___________________________  | ________________________________
 П.І.Б. платника податків -  | податків - юридичної особи або
    фізичної особи      | ________________________________
                |  прізвище, ім'я, по батькові
 ---------------------     | ________________________________
 | | | | | | | | | | |     |  платника податків - фізичної
 ---------------------     |       особи
 ідентифікаційний код (номер)  |  ---------------------
   платника податків,     |  | | | | | | | | | | |
 _____________________________ |  ---------------------
 місцезнаходження (проживання) |  ідентифікаційний код (номер)
   платника податків     |    платника податків
                | _______________________________,
 Відповідно до  питомої  ваги | місцезнаходження (проживання)
пені  у  загальній   сумі |    платника податків
податкового боргу за станом на |
день сплати:          | що згідно з абзацом 2 пп. 16.3.3
                | ст. 16 Закону  України  "Про
------------------------------- | порядок  погашення зобов'язань
| Загальна |Сума |Питома вага| | платників   податків   перед
|  сума  |пені,| пені, % | | бюджетами   та   державними
|податкового|грн. |      | | цільовими фондами"
|боргу, грн.|   |      | | ________________________________
|-----------+-----+-----------| |  назва платника податків -
|      |   |      | | ________________________________
------------------------------- |  юридичної особи або П.І.Б.
                | ________________________________
 здійснено розподіл  сплаченої |  платника податків - фізичної
"___"_________ 200_ р. згідно з |       особи
платіжним   документом  від |
"___"_________ 200_ р. N _____ | відповідно до питомої ваги пені
суми  податкового  боргу  за | у загальній сумі  податкового
платежем:            | боргу за станом на день сплати:
 ______________________________ |
   назва податку, збору    | -------------------------------
  (обов'язкового платежу)   | | Загальна |Сума |Питома вага|
 ______________________________ | |  сума  |пені,| пені, % |
 ______________________________ | |податкового|грн. |      |
     код платежу      | |боргу, грн.|   |      |
                | |-----------+-----+-----------|
------------------------------ | |      |   |      |
| Сплачена | Розподіл суми | | -------------------------------
|  сума  | на погашення: | |
|податкового|----------------| | здійснено розподіл   сплаченої
|боргу, грн.|податкового|пені| | "___"___________ 200_ р. згідно
|      |боргу (крім|  | | з  платіжним  документом  від
|      |  пені)  |  | | "___"___________ 200_ р. N _____
|-----------+-----------+----| | суми податкового  боргу   за
|      |      |  | | платежем:
------------------------------ | ________________________________
                |    назва податку, збору
 Керівник (заступник керівника) | ________________________________
 ______________________________ |  (обов'язкового платежу) та
  назва органу державної   |      код платежу
    податкової служби    |              грн.
 _________  __________________ | ------------------------------
  підпис  прізвище, ініціали | | Сплачена | Розподіл суми |
                | |  сума  | на погашення: |
   М.П.            | |податкового|----------------|
                | |  боргу  |податкового|пені|
 Повідомлення отримав:     | |      |  боргу  |  |
 ______________________________ | |      |(крім пені)|  |
      посада       | |-----------+-----------+----|
 ______________________________ | |      |      |  |
   прізвище, ініціали    | ------------------------------
 ______________________________ |
      підпис       | Довідково:
                | сума податкового  боргу,  що
 "___"_____________ 200_ р.   | залишилась несплаченою за станом
                | на "___"__________ 200_ р.  в
 у разі надіслання повідомлення | результаті розподілу сплаченої
листом  з  повідомленням про | суми  податкового  боргу  за
вручення проставляється  дата | платежем _______________________
вручення,   зазначена   в |      назва податку, збору
повідомленні про вручення, або | ________________________________
дата  розміщення  на  дошці | (обов'язкового платежу) та код
податкових      оголошень |       платежу
(повідомлень)          |              грн.
                | ------------------------------
                | |Податковий борг|  Пеня  |
                | | (крім пені) |      |
                | |---------------+------------|
                | |        |      |
                | ------------------------------
                |
                | Виконавець (тел.) ______________
                |
                | Керівник
                | (заступник керівника)
                | ____________ ______ ____________
                | назва органу підпис  прізвище,
                |  державної      ініціали
                | податкової
                |  служби
                |       М. П.
                |
                | Повідомлення        від
                | "___"_________ 200_ р. N _______
                | вважати недійсним*.
                |
                | * Заповнюється  у  разі зміни
                | розподілу   сплаченої   суми
                | відповідно до третього абзацу
                | підпункту  3.8  пункту   3
                | Інструкції   про   порядок
                | нарахування та погашення пені за
                | платежами,  що  контролюються
                | органами державної  податкової
                | служби  України.  При  цьому
                | зазначається  дата  та  номер
                | повідомлення,  що  вважається
                | недійсним.
 
 
                   Додаток 2
                   до Інструкції про порядок
                   нарахування та погашення
                   пені за платежами, що
                   контролюються органами
                   державної податкової
                   служби
 
 
               ПРИКЛАДИ
       розрахунку розподілу сплачених платником
         податків сум та нарахування пені
 
 
   Приклад 1.
   Платник податків  12.11.2003  здійснює сплату платежу до
бюджету у сумі 1145 грн.
   При цьому платник податків має податковий борг, який виник у
зв'язку з несплатою узгодженого податкового зобов'язання, останнім
днем граничного строку сплати якого було 10 лютого 2003 року.
   Сума податкового боргу платника податків за  станом  на
10.02.2003 без урахування наявної в нього пені складає 1350 грн.
   Сума нарахованої та несплаченої платником пені за станом на
10.02.2003 складає 250,25 грн.
 
   1. Розподіл сплаченої платником податків суми податкового
боргу.
   Припустимо, що платник податків спрямовує 1145 грн. виключно
в рахунок погашення суми податкового боргу без врахування пені.
   Відповідно до вимог абзацу другого підпункту 16.3.3 пункту
16.3 статті 16 Закону ( 2181-14 ) податковий орган самостійно
здійснює розподіл такої сплаченої суми на суму, що спрямовується
на погашення податкового боргу (його частини), та суму, що
спрямовується на погашення наявної в платника пені.
   Для визначення суми, що має бути спрямована на погашення
наявної  в  платника  податків  пені,  доцільно скористатися
пропорцією, яка дає можливість визначити питому вагу пені у
загальній  сумі  податкового боргу (з врахуванням пені), та
спрямувати відповідну частину сплаченої  платником  суми  на
погашення наявної в нього пені.
 
   X      S наявної пені
 -------- = --------------------------
 S сплати  S боргу з врахуванням пені
 
   де:
   X - сума, яка за результатами розподілу спрямовується на
погашення пені;
   S сплати - сума, фактично сплачена платником податків;
   S наявної пені - сума нарахованої та несплаченої платником
податків пені за станом на дату здійснення сплати (сума пені,
наявна у картці особового рахунку платника податків);
   S боргу з врахуванням пені - сума податкового боргу платника
податків з врахуванням суми нарахованої та несплаченої пені за
станом на дату здійснення сплати.
 
   У даному прикладі:
 
   X       250,25 грн.,
 -------- = -------------------------
 1145 грн. (1350 грн. + 250,25 грн.)
 
   де X = 179,06 грн.
 
   Таким чином,  сплачена  платником  сума  (1145  грн.)
розподіляється на суму, що спрямовується на погашення податкового
боргу (965,94 грн.), та суму, що спрямовується на погашення
наявної в нього пені (179,06 грн.).
 
                   у грн.
-----------------------------------------------------------------
|   Суми    | Сума |   Суми, що  | Суми податкового |
|  податкового  |сплати| спрямовуються на|боргу, що залишились|
| боргу та пені |   |  погашення  | після зарахування |
| за станом на  |   |податкового боргу| коштів згідно з  |
| день здійснення |   |  та пені в  |   розподілом   |
|   сплати   |   |  результаті  |          |
|         |   |  розподілу  |          |
|-----------------|   |-----------------+--------------------|
|податковий| пеня |   |податковий| пеня | податковий |пеня |
|борг (крім|   |   |борг (крім|   |   борг   |   |
| пені)  |   |   |  пені) |   | (крім пені) |   |
|----------+------+------+----------+------+--------------+-----|
|  1350  |250,25| 1145 | 965,94 |179,06|  384,06  |71,19|
-----------------------------------------------------------------
 
   2. Нарахування пені на фактично погашену суму податкового
боргу.
   Одночасно на фактично погашену платником  податків  суму
податкового боргу (965,94 грн.) нараховується пеня. Розрахунок
пені здійснюється таким чином.
   Згідно з підпунктом 16.4.1 пункту 16.4 статті 16 Закону
( 2181-14 ) пеня нараховується на  суму  податкового  боргу
(включаючи суму штрафних санкцій при їх наявності) із розрахунку
120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України,
діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день
його погашення (його частини),  при  цьому  для  розрахунку
використовується більша з них. Нарахування пені здійснюється на
день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового
боргу) за кожний календарний день прострочення платежу, включаючи
день такого погашення.
   Припустимо, що облікова ставка Національного банку України,
яка діяла на момент виникнення податкового боргу (за станом на
10.02.2003), дорівнювала 10%, а на момент погашення (за станом на
12.11.2003) - 8%.
   У розрахунку використовується облікова ставка НБУ, яка є
більшою. У наведеному прикладі вона дорівнює 10%.
   Сума пені розраховується за допомогою такої формули:
 
   S погашення боргу x K   x U  x 1,2
             днів  НБУ
 Y = ---------------------------------------,
            R
 
   де:
   Y - сума пені, що нараховується на фактично погашену суму
податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після
коми);
   S погашення боргу - фактично погашена сума податкового боргу
за результатами розподілу (див. п.1);
   K   - кількість  днів  затримки  сплати  узгодженого
   днів
податкового зобов'язання;
   U   - більша з облікових ставок НБУ, що діяли на день
    НБУ
виникнення податкового боргу або на день його (його частини)
погашення;
   1,2 -  коефіцієнт,  що дозволяє розрахувати 120% річних
від U
   НБУ;
   R - кількість днів у календарному році.
 
   У даному прикладі:
 
   965,94 x 275 x 10% x 1,2
 Y = ------------------------,
        365
 
   де Y = 87,33 грн.
 
   Таким чином, нарахована платнику податків  пеня  складає
87,33 грн.
 
                   у грн.
---------------------------------------------------------------
|Суми податкового боргу,|  Сума  | Суми податкового боргу |
| що залишились після |нарахованої|після нарахування пені на|
| зарахування коштів  |  пені  | фактично погашену суму |
| згідно з розподілом |      |  податкового боргу  |
|-----------------------|      |-------------------------|
| податковий борг |пеня |      | податковий борг | пеня |
|  (крім пені)  |   |      |  (крім пені)  |   |
|-----------------+-----+-----------+------------------+------|
|   384,06   |71,19|  87,33  |   384,06   |158,52|
---------------------------------------------------------------
 
   Приклад 2.
   Платник податків  12.11.2003  здійснює сплату платежу до
бюджету у сумі 1350 грн.
   При цьому платник податків має податковий борг, який виник у
зв'язку з несплатою узгодженого податкового зобов'язання, останнім
днем граничного строку сплати якого було 10 лютого 2003 року.
   Сума податкового боргу платника податків за  станом  на
10.02.2003 без врахування наявної в нього пені складає 1350 грн.
   Суми несплаченої пені платник  податків  за  станом  на
10.02.2003 не має.
 
   1. Розподіл сплаченої платником податків суми податкового
боргу.
   Оскільки на  момент сплати податкового боргу у платника
податків відсутня нарахована та несплачена ним пеня, то вся сума
сплати  спрямовується  на  погашення  податкового боргу (без
врахування пені).
 
                   у грн.
--------------------------------------------------------------
|   Суми   | Сума |  Суми, що  | Суми податкового |
| податкового |сплати|спрямовуються на|боргу, що залишились|
| боргу та пені |   |  погашення  | після зарахування |
| за станом на |   |податкового   | коштів згідно з  |
|день здійснення|   |боргу та пені в |   розподілом   |
|  сплати   |   |  результаті  |          |
|        |   |  розподілу  |          |
|---------------|   |----------------+--------------------|
|податковий|пеня|   |податковий |пеня|податковий| пеня  |
|борг (крім|  |   |борг (крім |  |борг (крім|     |
| пені)  |  |   |  пені)  |  |  пені) |     |
|     |  |   |      |  |     |     |
|----------+----+------+-----------+----+----------+---------|
| 1350  | 0 | 1350 |  1350  | 0 |  0   |  0  |
--------------------------------------------------------------
 
   2. Нарахування пені на фактично погашену суму податкового
боргу.
   Одночасно на фактично погашену платником  податків  суму
податкового  боргу (1350 грн.) нараховується пеня. У даному
прикладі розрахунок пені здійснюється таким чином:
 
   1350 x 275 x 10% x 1,2
 Y = ----------------------,
       365
 
   де Y = 122,05 грн.
 
                   у грн.
----------------------------------------------------------------
| Суми податкового |  Сума  | Суми податкового боргу після|
|боргу, що залишились|нарахованої| нарахування пені на фактично|
| після зарахування |  пені  | погашену суму податкового |
| коштів згідно з  |      |      боргу      |
|   розподілом   |      |               |
|--------------------|      |-----------------------------|
|податковий | пеня |      |податковий борг|  пеня   |
|борг (крім |    |      | (крім пені) |       |
| пені)  |    |      |        |       |
|-----------+--------+-----------+---------------+-------------|
|   0   |  0  | 122,05  |    0    |  122,05  |
----------------------------------------------------------------
 
   При здійсненні платником податків наступної сплати в рахунок
погашення його податкових зобов'язань (податкового боргу) сплачена
сума підлягає розподілу аналогічно до розподілу суми у прикладі 1.
 
   Приклад 3.
   Платник податків  12.11.2003  здійснює сплату платежу до
бюджету у сумі 1450 грн.
   При цьому платник податків має податковий борг, який виник у
зв'язку з несплатою узгодженого податкового зобов'язання, останнім
днем граничного строку сплати якого було 10 лютого 2003 року.
   Сума податкового боргу платника податків за  станом  на
10.02.2003 без врахування наявної в нього пені складає 1350 грн.
   Суми несплаченої пені платник  податків  за  станом  на
10.02.2003 не має.
 
   1. Розподіл сплаченої платником податків суми податкового
боргу.
   Оскільки на  момент сплати податкового боргу у платника
податків відсутня нарахована та несплачена ним пеня, то вся сума
сплати  спрямовується  на  погашення  податкового боргу (без
врахування пені).
 
                   у грн.
---------------------------------------------------------------
|   Суми   | Сума |  Суми, що   | Суми податкового |
| податкового |сплати|спрямовуються на |боргу, що залишились|
| боргу та пені |   |  погашення  | після зарахування |
| за станом на |   |податкового боргу| коштів згідно з  |
|день здійснення|   |  та пені в  |   розподілом   |
|  сплати   |   |  результаті  |          |
|        |   |  розподілу  |          |
|---------------|   |-----------------+--------------------|
|податковий|пеня|   | податковий |пеня|податковий | пеня |
|борг (крім|  |   | борг (крім |  |борг (крім |    |
| пені)  |  |   |  пені)  |  | пені)  |    |
|----------+----+------+------------+----+-----------+--------|
| 1350  | 0 | 1450 |  1350  | 0 |  -100  |  0  |
|     |  |   |      |  |(переплата)|    |
---------------------------------------------------------------
 
   2. Нарахування пені на фактично погашену суму податкового
боргу.
   Одночасно на фактично погашену платником  податків  суму
податкового  боргу (1350 грн.) нараховується пеня. У даному
прикладі розрахунок пені здійснюється таким чином.
 
   1350 x 275 x 10% x 1,2
 Y = ----------------------,
       365
 
   де Y = 122,05 грн.
 
                   у грн.
---------------------------------------------------------------
| Суми податкового |  Сума  |Суми податкового боргу після|
|боргу, що залишились|нарахованої|нарахування пені на фактично|
| після зарахування |  пені  | погашену суму податкового |
| коштів згідно з  |      |      боргу      |
|   розподілом   |      |              |
|--------------------|      |----------------------------|
|податковий борг|пеня|      |податковий борг|  пеня  |
| (крім пені) |  |      | (крім пені) |      |
|---------------+----+-----------+---------------+------------|
|   -100   | 0 | 122,05  |   -100   |  122,05  |
| (переплата) |  |      | (переплата) |      |
---------------------------------------------------------------
 
   3. Сума переплати, що виникає у платника податків у зв'язку з
направленням всієї суми сплати на погашення податкового боргу,
спрямовується на погашення пені, нарахованої на фактично погашену
суму податкового боргу.
   Так, у даному прикладі в рахунок нарахованої на фактично
погашену суму податкового боргу пені (122,05 грн.) спрямовується
переплата у сумі 100 грн., що виникла у зв'язку з направленням
всієї суми сплати на погашення податкового боргу (крім пені).
 
                   у грн.
------------------------------------------------------------------
|Суми податкового боргу|  Сума   | Суми податкового боргу  |
|після нарахування пені|переплати, що|після спрямування переплати|
| на фактично погашену |спрямовується|  в рахунок погашення  |
|суму податкового боргу|на погашення |   нарахованої пені   |
|----------------------+-------------+---------------------------|
|податковий борг| пеня | нарахованої | податковий борг  | пеня |
| (крім пені) |   |   пені  |  (крім пені)   |   |
|---------------+------+-------------+--------------------+------|
|   -100   |122,05|  122,05  |     0     |22,05 |
| (переплата) |   |       |          |   |
-----------------------------------------------------------------<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner