Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 163 від 11.08.1998

Про внесення змін та доповнень до Інструкції про особливості застосування Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            09.06.2003 N 428
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 серпня 2003 р.
                   за N 700/8021
 
 
     Про затвердження Положення про порядок видання
       Держфлотінспекцією України обов'язкових
      для виконання посадовими особами приписів
     щодо усунення порушень вимог нормативних актів
      з питань безпеки судноплавства та контроль
             за їх виконанням
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
               Міністерства транспорту
        N 333 ( z0550-04 ) від 22.04.2004 )
 
 
   З метою забезпечення безпеки судноплавства та відповідно до
Кодексу  торговельного  мореплавства  України ( 176/95-ВР ),
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 04.03.97 N 204
( 204-97-п ) "Про затвердження Порядку здійснення нагляду за
забезпеченням безпеки руху на транспорті", Положення про Головну
державну інспекцію України з безпеки судноплавства, затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів України від 30.12.98 N 2098
( 2098-98-п ) "Питання безпеки судноплавства України", зі змінами
та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України
від 27.12.2001 N 1758 ( 1758-2001-п ) та від 28.12.2001 N 1796
( 1796-2001-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити   Положення   про   порядок   видання
Держфлотінспекцією України обов'язкових для виконання посадовими
особами приписів щодо усунення порушень вимог нормативних актів з
питань безпеки судноплавства та контроль за їх виконанням, що
додається.
 
   2. Головній  державній  інспекції  України  з  безпеки
судноплавства (Щипцов О.А.):
 
   2.1 Забезпечити  подання  зазначеного наказу на державну
реєстрацію.
 
   2.2 Після державної реєстрації довести цей наказ до відома
морських  та  річкових  портів, судноплавних компаній, інших
піднаглядних підприємств, установ та організацій.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Кроля С.С.
 
 Міністр                          Г.Кірпа
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту України
                   09.06.2003 N 428
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 серпня 2003 р.
                   за N 700/8021
 
 
               ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок видання Держфлотінспекцією України
     обов'язкових для виконання посадовими особами
       приписів щодо усунення порушень вимог
     нормативних актів з питань безпеки судноплавства
          та контроль за їх виконанням
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету
Міністрів  України від  04.03.97 N 204  ( 204-97-п )  "Про
затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки
руху на транспорті" та Положення про Головну державну інспекцію
України  з безпеки судноплавства (Держфлотінспекція України),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.98
N 2098 ( 2098-98-п ) "Питання безпеки судноплавства України", зі
змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів
України від 27.12.2001 N 1758 ( 1758-2001-п ) та від 28.12.2001
N 1796 ( 1796-2001-п ).
 
   1.2. Припис є письмовою вимогою працівника Держфлотінспекції
України, який має право видавати приписи, щодо усунення порушення
діючого законодавства, пов'язаного з безпекою судноплавства в
Україні,  і є обов'язковим для виконання посадовими особами
підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і
відомчої підпорядкованості, яким його видано (крім підприємств,
установ,  організацій  та суден флоту рибного господарства).
( Підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту N 333 ( z0550-04 ) від 22.04.2004 )
 
   1.3. Це Положення встановлює порядок і форму реагування на
виявлені порушення вимог нормативних актів з питань безпеки
судноплавства на суднах, у судноплавних компаніях, морських і
річкових портах, інших підприємствах, установах, організаціях під
час проведення перевірок (постанова Кабінету Міністрів України
N 2098 ( 2098-98-п ) від 30.12.98).
 
   1.4. Право видавати приписи мають начальник Держфлотінспекції
України та його заступники, керівники структурних підрозділів
Держфлотінспекції України та їх заступники, державні інспектори
Держфлотінспекції України, на яких покладені функції здійснення
державного нагляду за виконанням вимог чинного законодавства та
міжнародних договорів України, інших нормативних документів з
безпеки судноплавства.
 
     2. Умови, порядок видання та оформлення приписів
 
   2.1. Приписи видаються у разі виявлення під час перевірки
порушень нормативних актів, які регулюють питання з безпеки
судноплавства, а також у  випадках,  коли  порушення  вимог
нормативних актів з питань безпеки судноплавства може завдати
шкоди здоров'ю людини або навколишньому середовищу, майнової шкоди
тощо; містять стислий зміст порушення, конкретне посилання на
порушений нормативний акт, заходи, обов'язкові для виконання, щодо
усунення порушень. Форма припису наведена в додатку 1.
 
   2.2. Виданий працівником Держфлотінспекції припис підлягає
виконанню негайно або в термін у залежності від установлених
порушень.
 
   2.3. Повідомлення про виконання вимог, викладених у приписі,
здійснюється посадовою особою, якій було видано  припис,  у
письмовій формі та у встановлений термін.
 
   2.4. Якщо  законні  вимоги  працівника  Держфлотінспекції
України, викладені в обов'язкових для виконання приписах, не
виконуються, працівник Держфлотінспекції України вживає заходів,
визначених чинним законодавством України.
 
   2.5. Якщо посадова особа відмовляється одержувати припис,
працівник Держфлотінспекції України робить про це запис у приписі
та вживає заходів щодо усунення посадовою особою недоліків,
викладених у приписі.
 
         3. Порядок скасування приписів
 
   3.1. Посадова  особа,  якій надано припис, має право у
встановленому чинним законодавством порядку звернутися зі скаргою
до начальника Держфлотінспекції України.
 
   3.2. У разі оскарження надані працівниками Держфлотінспекції
України приписи можуть бути скасовані повністю чи  частково
начальником Держфлотінспекції України або в судовому порядку.
 
       4. Облік, реєстрація виданих приписів
 
   4.1. Облік, реєстрація виданих приписів та контроль за їх
виконанням покладаються на працівників Держфлотінспекції України,
які мають право видачі приписів. Вищеперелічені особи забезпечують
та контролюють:
   - ведення журналів реєстрації та обліку обов'язкових для
виконання посадовими особами приписів, за формою, наведеною у
додатку 2;
   - перевірку дотримання правильності оформлення приписів;
   - контроль за виконанням заходів, викладених у приписах;
   - підготовку звітності про видання і виконання приписів;
   - зберігання бланків приписів.
 
   4.2. Приписи реєструються в журналах реєстрації та обліку
приписів, що ведуться працівниками Держфлотінспекції України, які
мають  право видавати приписи. Журнали реєстрації та обліку
приписів повинні бути понумеровані, прошиті та скріплені печаткою.
 
   4.3. Реєстраційний номер припису складається  з  індексу
структурного підрозділу Держфлотінспекції України та порядкового
номера.
 
   4.4. Інформація про видання і виконання приписів надається
структурним підрозділом адміністрації Держфлотінспекції України
щомісячно у формі звіту до 5-го числа місяця, наступного за
звітним, за формою, наведеною у додатку 3.
 
   4.5. Приписи зберігаються протягом 5 років. Після закінчення
строку зберігання вони знищуються у встановленому порядку згідно з
актом, який затверджується начальником Держфлотінспекції України,
начальником Державної морської інспекції з безпеки судноплавства,
начальником Державної річкової інспекції з безпеки судноплавства.
 
 Т.в.о. начальника
 Головної державної інспекції
 України з безпеки судноплавства             О.Іщенко
 
 
                   Додаток 1
                   до п. 2.1 Положення
                   про порядок видання
                   Держфлотінспекцією України
                   обов'язкових для виконання
                   посадовими особами приписів
                   щодо усунення порушень вимог
                   нормативних актів з питань
                   безпеки судноплавства
                   та контроль за їх виконанням
 
 
           (Державний Герб України)
 
         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
        ГОЛОВНА ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
           З БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА
__________________________________________________________________
        (назва підрозділу, що видає припис)
 
 
               ПРИПИС
 
 "___"________200_ р.                N ___________
             м. _____________
             (місце видачі)
 
   Кому ________________________________________________________
    (посада, прізвище, ініціали, назва підприємства, установи)
 
   Мною, ______________________________________________________,
      (посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи,
__________________________________________________________________
          яка проводила огляд об'єкта)
 
з _______ по ________ проведено перевірку стану дотримання вимог
нормативних актів щодо безпеки судноплавства у ___________________
__________________________________________________________________
(назва об'єкта перевірки, власник судна, адреса)
__________________________________________________________________
 
   Керуючись постановами Кабінету Міністрів України від 04.03.97
N 204  "Про  затвердження  порядку  здійснення  нагляду  за
забезпеченням безпеки руху на транспорті" та від 30.12.98 N 2098
"Питання безпеки судноплавства України":
 
   1. Пропоную усунути виявлені порушення та недоліки  для
безпечної експлуатації судна (об'єкта):
 
------------------------------------------------------------------
|N |Стислий зміст виявлених порушень і|  Термін | Відмітка про|
|з/п|недоліків, рекомендовані заходи  | виконання |  виконання |
|  |щодо їх усунення         |      |       |
|---+----------------------------------+-----------+-------------|
|---+----------------------------------+-----------+-------------|
|---+----------------------------------+-----------+-------------|
|---+----------------------------------+-----------+-------------|
|---+----------------------------------+-----------+-------------|
|---+----------------------------------+-----------+-------------|
|---+----------------------------------+-----------+-------------|
|---+----------------------------------+-----------+-------------|
------------------------------------------------------------------
 
   2. Забороняю з _______________ 200_ р.
 
експлуатацію ____________________________________________________,
          (назва об'єкта, вид робіт)
що створює загрозу життю та здоров'ю людей, до усунення порушень,
указаних у пунктах _________________ припису.
 
   3. За невиконання заборонного припису несе відповідальність:
________________________________________      ______________
   (посада, прізвище, ініціали)           (підпис)
 
   Про виконання цього припису Ви повинні подати  письмове
повідомлення _____________________________________________________
       (адреса, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи)
 
   Відновлення робіт, експлуатація суден, споруд та пристроїв,
що заборонені цим приписом, здійснюються з дозволу особи що,
видала припис, або дозволу посадової особи Держфлотінспекції
України __________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Припис видав:________________________________________________
            (посада, підпис, прізвище, ініціали)
 
   Припис до виконання отримав _________________________________
__________________________________________________________________
       (посада, прізвище, ім`я, по батькові)
 
_________________________          "__"_________ 200_ р.
    (підпис)
 
 
                   Додаток 2
                   до п. 4.1 Положення
                   про порядок видання
                   Держфлотінспекцією України
                   обов'язкових для виконання
                   посадовими особами приписів
                   щодо усунення порушень вимог
                   нормативних актів з питань
                   безпеки судноплавства
                   та контроль за їх виконанням
 
 
               ЖУРНАЛ
         реєстрації та обліку приписів
 
        Розпочато "___" ___________ 200_р.
 
        Закінчено "___" ___________ 200_р.
 
------------------------------------------------------------------
| Дата  | Підприємство, |  Кому  | Стислий зміст |Ким виданий|
| видачі | організація, | виданий |  порушення  |  припис |
| припису |  установа,  | припис |        | (посада, |
|     |  об'єкт   | (посада, |        | прізвище, |
|     |        | прізвище,|        | ім'я, по |
|     |        | ім'я, по |        | батькові) |
|     |        | батькові)|        |      |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 3
                   до п. 4.4 Положення
                   про порядок видання
                   Держфлотінспекцією України
                   обов'язкових для виконання
                   посадовими особами приписів
                   щодо усунення порушень вимог
                   нормативних актів з питань
                   безпеки судноплавства
                   та контроль за їх виконанням
 
 
                ЗВІТ
         про видачу і виконання приписів
         за _____________________ 200_ р.
 
------------------------------------------------------------------
|Кількість |Кількість виданих |Кількість|Кількість зупинок робіт,|
|перевірок*|  приписів*   |виявлених|  об'єктів (суден)*  |
|     |         |порушень*|            |
|     |         |     |            |
|     |         |     |            |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   * Наростаючим підсумком з початку року.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner