Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 103 від 29.07.1998

Про внесення змін і доповнень до Механізму компенсації витрат підприємств газового сектора України, пов'язаних із видобутком і транспортуванням природного газу в 1998 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             06.06.2003 N 97
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 червня 2003 р.
                   за N 512/7833
 
 
          Про затвердження Методики
         визначення належності бюджетних
         програм до сфери інформатизації
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                   транспорту та зв'язку
    N 24 ( z0072-07 ) від 16.01.2007 )
 
   Відповідно до  Закону  України "Про Національну програму
інформатизації" ( 74/98-ВР ), з метою здійснення нагляду  і
контролю  за  формуванням  та виконанням програм і проектів
інформатизації органів державної влади та органів  місцевого
самоврядування  Генеральним  державним замовником Національної
програми  інформатизації  (Державним  комітетом  зв'язку  та
інформатизації України) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Методику  визначення  належності бюджетних
програм до сфери інформатизації, що додається.
 
   2. Начальнику Управління програм і проектів інформатизації
Савченку Я.О. та начальнику Управління правового забезпечення та
реформування власності Кострибі Н.П. забезпечити подання наказу
"Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм
до сфери інформатизації" на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Начальнику Управління програм і проектів інформатизації
Савченку Я.О. після державної реєстрації наказу "Про затвердження
Методики  визначення  належності  бюджетних програм до сфери
інформатизації" забезпечити його  тиражування  та  надсилання
структурним  підрозділам Держкомзв'язку, а також зацікавленим
органам державної влади для використання у роботі.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Проживальського О.П.
 
 Голова                          О.Яценко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   комітету зв'язку
                   та інформатизації України
                   06.06.2003 N 97
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 червня 2003 р.
                   за N 512/7833
 
 
               МЕТОДИКА
         визначення належності бюджетних
         програм до сфери інформатизації
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ця Методика встановлює єдиний підхід до визначення
належності бюджетних програм органів державної влади до сфери
інформатизації,  у  т.ч. державних програм з інформатизації,
галузевих програм і проектів інформатизації, регіональних програм
і проектів інформатизації.
 
   1.2. Методика  розроблена  з  метою забезпечення процесу
погодження програм і проектів інформатизації, які входять до
складу  бюджетних  програм,  Генеральним державним замовником
Національної  програми  інформатизації  - центральним органом
виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України. ( Пункт
1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 24 ( z0072-07 ) від 16.01.2007 )
 
   1.3. Бюджетна програма органу державної влади належить до
сфери інформатизації, якщо проекти (роботи), які виконуються в її
межах, повністю або частково мають ознаки належності до сфери
інформатизації. Ознаки належності проектів (робіт) до  сфери
інформатизації наведені у розділі 3 Методики.
 
   1.4.  Органи  державної  влади погоджують з Генеральним
державним замовником Національної програми інформатизації проекти
інформатизації, які виконуються в межах бюджетних програм, що
належать до сфери інформатизації, та/або контракти (договори) на
їх виконання. ( Пункт 1.4 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства
транспорту та зв'язку N 24 ( z0072-07 ) від 16.01.2007 )
 
 
   (  Пункт  1.5  розділу 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства  транспорту та зв'язку N 24 ( z0072-07 ) від
16.01.2007 )
 
 
   (  Пункт  1.6  розділу 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства  транспорту та зв'язку N 24 ( z0072-07 ) від
16.01.2007 )
 
 
   (  Пункт  1.7  розділу 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства  транспорту та зв'язку N 24 ( z0072-07 ) від
16.01.2007 )
 
 
       2. Терміни та визначення цієї Методики
          вживаються у такому значенні
 
   проект (робота) з інформатизації - комплекс взаємопов'язаних
заходів,  що  узгоджені  за  часом,  використанням  певних
матеріально-технічних, інформаційних, людських, фінансових  та
інших ресурсів і мають на меті створення заздалегідь визначених
інформаційних і телекомунікаційних систем, засобів інформатизації
та  інформаційних  ресурсів і виконуються в межах бюджетної
програми;
   діяльність у  сфері  інформатизації  -  сукупність  дій,
пов'язаних  із  створенням,  розповсюдженням,  використанням,
зберіганням,  збиранням  та  обробленням  об'єктів  сфери
інформатизації, а також наданням послуг з їх використання;
   об'єкт сфери  інформатизації  -  інформаційні технології,
продукти, ресурси;
   інформаційна технологія  -  цілеспрямована  організована
сукупність інформаційних  процесів  з  використанням  засобів
обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки
даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до
джерел інформації незалежно від місця їх розташування;
   інформаційна система - програмно-технічна і організаційна
система надання інформаційних послуг з використанням інформаційних
технологій;
   інформаційна послуга - дії суб'єктів  щодо  забезпечення
споживачів інформаційними продуктами, у тому числі фінансовими,
маркетинговими, транспортними, освітянськими, телемедичними тощо;
   інформаційний продукт  -  цифрові  дані,  призначені для
задоволення інформаційних потреб користувача, у  тому  числі
програмний продукт;
   інформаційний ресурс - сукупність документів в інформаційних
системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо);
   сховища даних - предметно орієнтовані, інтегровані, усталені
набори даних, що підтримують хронологію і здатні бути комплексним
джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу  та
прийняття рішень;
   база даних - іменована сукупність даних, що відображає стан
об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області;
   інформаційно-аналітична діяльність -  сукупність  дій  та
заходів   на  основі  концепцій,  методів  і  засобів,
нормативно-методичних матеріалів для збору, накопичення, обробки
та аналізу даних на основі інформаційних технологій;
   інформаційно-аналітична система - суспільна структура, що
включає  інформаційні  технології,  інформаційні  системи  й
інформаційні ресурси для  здійснення  інформаційно-аналітичної
діяльності;
   електронний документообіг -  система  програмно-технічних,
організаційних та нормативно-методичних засобів для автоматизації
роботи з електронними документами  на  основі  інформаційних
технологій у процесі здійснення управлінських дій;
   геоінформаційні системи - сучасні комп'ютерні технології, що
дозволяють поєднати модельне зображення території (електронне
відображення карт, схем, космо-, аерозображень земної поверхні) з
інформацією  табличного  типу (різноманітні статистичні дані,
списки, економічні показники тощо);
   телекомунікаційна мережа -  комплекс  технічних  засобів
телекомунікацій  та  споруд,  призначених  для маршрутизації,
комутації, передавання  та/або  приймання  знаків,  сигналів,
письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого
роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних
системах між кінцевим обладнанням; ( Розділ 2 доповнено абзацом
згідно  з  Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 24
( z0072-07 ) від 16.01.2007 )
   засоби інформатизації - електронні обчислювальні машини,
програмне,  математичне,  лінгвістичне  та інше забезпечення,
інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі і
телекомунікаційні  мережі, що використовуються для реалізації
інформаційних технологій; ( Абзац шістнадцятий розділу 2 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 24 ( z0072-07 ) від 16.01.2007 )
 
   ( Абзац сімнадцятий розділу 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства  транспорту та зв'язку N 24 ( z0072-07 ) від
16.01.2007 )
 
 
         3. Ознаки належності проектів
         (робіт ) до сфери інформатизації
 
   До проектів (робіт) з інформатизації належать:
 
   3.1.  Створення  інформаційних,  інформаційно-пошукових,
інформаційно-довідкових,         інформаційно-аналітичних,
геоінформаційних, автоматизованих інформаційних систем;
 
   3.2.  Створення  інформаційно-аналітичних  центрів  та
програмно-технічних (програмно-апаратних) комплексів;
 
   3.3. Створення і розвиток телекомунікаційних систем, у тому
числі корпоративних та локальних обчислювальних мереж, а також
засобів  інформатизації,  призначених  для  функціонування
телекомунікаційних систем;
 
   3.4. Створення  сховищ даних, Веб-порталів, у тому числі
засобів доступу до них, інформаційних ресурсів, у тому числі баз
даних, кадастрів, реєстрів загальнодержавного, регіонального та
галузевого рівнів;
 
   3.5. Впровадження електронного документообігу, програмних та
технічних засобів для забезпечення його функціонування;
 
   3.6. Створення програмно-технічних засобів для забезпечення
захисту інформації;
 
   3.7. Проведення моніторингу, якщо в результаті формуються
відповідні інформаційні ресурси;
 
   3.8. Розвиток  мережі Інтернет:  розробка,  створення та
впровадження інформаційних систем, що передбачають організацію
доступу до мережі Інтернет або використання цієї мережі для
передачі даних між окремими елементами таких систем або їх
користувачами;
 
   3.9. Створення, розвиток, упровадження стандартів у сфері
інформаційних технологій, у тому числі адаптація до міжнародних
стандартів;
 
   3.10. Здійснення сертифікації  програмного  та технічного
забезпечення робіт з інформатизації;
 
   3.11. Розробка концепцій, розробка та реалізація галузевих та
регіональних  програм  інформатизації,  програм інформатизації
органів місцевого самоврядування,  нормативно-правових  актів,
спрямованих на розвиток сфери інформатизації;
 
   3.12. Упровадження операційних систем з відкритим кодом в
органах державної влади.
 
 Начальник Управління програм
 і проектів інформатизації               Я.Савченко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner