Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 340 від 13.07.1998

Про внесення змін до Порядку складання декларації про прибуток підприємства


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            05.06.2003 N 117
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 червня 2003 р.
                   за N 500/7821
 
 
     Про затвердження змін до Інструкції про форми
       меморіальних ордерів бюджетних установ
           та порядок їх складання
 
 
   Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність  в
Україні" ( 996-14 ) і завдань, покладених на Державне казначейство
Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 ( 335/95 ) "Про
Державне  казначейство  України"  та Положенням про Державне
казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), з метою забезпечення єдності
бухгалтерського обліку, згідно  з  вимогами  Плану  рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом
Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99
N 114 ( z0890-99 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 20.12.99 за N 890/4183, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити зміни до Інструкції про форми меморіальних
ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженої
наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 N  68
( z0570-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
31.08.2000 за N 570/4791 (додаються).
 
   2. Управлінню  методології  по  виконанню   бюджетів,
бухгалтерського  обліку  та звітності Державного казначейства
України зміни до Інструкції про форми меморіальних  ордерів
бюджетних установ та порядок їх складання довести до відома
органів Державного казначейства України та місцевих фінансових
органів.
 
   3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади
зміни до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних
установ та порядок їх складання ( z0570-00 ) довести до відома
підвідомчих установ, а органам Державного казначейства України та
місцевим фінансовим органам - до установ, що ними обслуговуються.
 
   4. Бюджетним установам застосовувати регістри бухгалтерського
обліку відповідно до вимог Інструкції про форми меморіальних
ордерів бюджетних установ та порядок їх складання ( z0570-00 ), із
унесеними змінами.
 
 Голова                        П.Г.Петрашко
 
 
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   05.06.2003 N 117
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 червня 2003 р.
                   за N 500/7821
 
 
               ЗМІНИ
      до Інструкції про форми меморіальних ордерів
      бюджетних установ та порядок їх складання
              ( z0570-00 )
 
 
   1. Доповнити Інструкцію таким текстом:
 
           "МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16
     Накопичувальна відомість позабалансового обліку
 
   У накопичувальній відомості ведеться облік надходження та
вибуття в розрізі об'єктів позабалансового обліку.
   До граф 1-6 заносяться дані про надходження (одержання,
надання, отримання тощо), а до граф 7-12 заносяться дані про
вибуття (використання, списання, повернення, сплату тощо) об'єктів
позабалансового обліку:
   необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за
договором оренди;
   товарно-матеріальні цінності,   прийняті  установою  на
відповідальне зберігання, включаючи спецобладнання, придбане для
використання  науково-дослідних  і  конструкторських робіт за
договорами;
   товарно-матеріальні цінності, оплачені органом вищого рівня
із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї
системи, які перебувають на інших бюджетах;
   усі види обладнання і предметів тирів, спортивних стрільбищ,
кабінетів військової дисципліни учбових закладів тощо;
   витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в
експлуатацію об'єктами капітального будівництва, які були списані
на результати виконання кошторису;
   перехідні призи,  прапори,  кубки, які засновані різними
організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців;
   заборгованість за учнями і студентами за не повернене ними
обладнання, білизну, інструменти та інші цінності;
   списана дебіторська заборгованість;
   бланки суворого обліку, що перебувають на зберіганні  і
видаються в підзвіт (квитанційні книжки, атестати, дипломи, бланки
посвідчень тощо); бланки суворої звітності у відповідності з
переліками, затвердженими міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади; путівки, отримані безоплатно  від
громадських, профспілкових та інших організацій;
   суми коштів загального та спеціального  фондів,  планові
асигнування та зобов'язання установ, що утримуються із сільських,
селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.
   На кінець кожного місяця наводиться вартість залишку об'єктів
позабалансового обліку (графа 5)  як  результат  підрахунків
показників у цій графі на початок місяця, записів за поточний
місяць у цій графі, а також у графах 8 і 11.
   При необхідності   Накопичувальна   відомість  об'єктів
позабалансового обліку продовжується додатковими аркушами такого
самого змісту і формату.
   Меморіальний ордер підписується  виконавцем,  особою,  що
перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.
 
          МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16 авт
 
   Використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського
обліку.
   Складання Меморіального  ордера  N 16  авт  здійснюється
аналогічно до порядку складання Меморіального ордера N 16.
 
       КНИГА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДЕПОНОВАНОЇ
          ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І СТИПЕНДІЙ
            Форма N 441 (бюджет)
 
   У книзі ведеться облік депонованих сум заробітної плати і
стипендій. Записи в цій книзі проводяться за кожним депонентом. У
відповідних графах "Кредит (віднесено на рахунок депонентів)"
повинні бути вказані місяць, у якому утворилась депонентська
заборгованість, номери платіжних відомостей і суми, а в графах
"Дебет - виплачено" напроти прізвища депонента записується номер
видаткового касового ордера та виплачена сума.
   На видаткових касових ордерах за виплаченими депонентськими
сумами ставиться штамп "Депонент".
   У кінці місяця в книзі підраховуються результати за графами
"Кредит (віднесено на рахунок депонентів)" і "Дебет - виплачено"
та виводиться кредитовий залишок на початок наступного місяця.
 
           РЕЄСТР ДЕПОНОВАНИХ СУМ
          Форма N 441 - авт (бюджет)
 
   Форма N 441 - авт (бюджет) використовується для обліку
своєчасно не отриманих сум заробітної плати та стипендій в
установлений для виплати з каси установи термін (розрахунків з
депонентами) при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
   Реєстр складається касиром, який закриває платіжну відомість,
за кожний період виплати заробітної плати, стипендій окремо і
перевіряється головним бухгалтером. Працівник установи, який веде
облік  депонованої  заробітної  плати, стипендій на підставі
видаткових касових ордерів, платіжних доручень та бухгалтерських
довідок про списання заборгованості, щодо якої термін позовної
давності минув, робить відмітку про  сплату  (перерахування,
списання, перенесення) депонованої заробітної плати і стипендії
(графи 7-10) і своїм підписом підтверджує кожну  відображену
операцію.
 
           БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА
 
   Помилки в облікових регістрах за звітний рік, що виявлені
після записів підсумків облікових регістрів у Головну книгу,
виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання
Бухгалтерської довідки, у яку помилка (сума,  кореспонденція
рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок
тощо або в дужках, а правильний запис (сума, кореспонденція
рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного
кольору. Унесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку і
Головної книги в місяці, у якому виявлено помилку, ліквідується
неправильний  запис  та  відображаються  правильна  сума  і
кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.
   Виправлення помилок минулих років оформлюється Бухгалтерською
довідкою, де наводяться зміст помилки, сума та кореспонденція
рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У
місяці складання бухгалтерської довідки її дані записуються до
відповідного регістру бухгалтерського обліку і Головної книги".
 
   2.  У  розділі  Інструкції  "Меморіальний  ордер N 14.
Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду
бюджетних установ Форма N 409 (бюджет)" абзац перший викласти в
такій редакції:
   "Накопичувальна відомість  використовується  для  обліку
операцій нарахування доходів спеціального фонду (субрахунки 711
"Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги", 712 "Доходи
за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", 713
"Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду"). На кожен вид
доходів  спеціального  фонду відкриваються окремі меморіальні
ордери, які нумеруються відповідно N 14-1, 14-2, 14-3".
 
   3. До розділу Інструкції "Меморіальний ордер N___. Форма
N 274 (бюджет)" внести такі зміни:
   в абзаці першому після слова "ордерах" замість "N 1-15" буде
"N 1-16";
   в абзаці четвертому після слова "починаючи" замість "з 16"
буде "з 17".
 
 Начальник Управління
 методології по виконанню
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                   Н.І.Сушко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   05.06.2003 N 117
 
 
 ________________
 (назва установи)
 
 
           БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА
  до Меморіального ордера ____ за _______________ 20___ р.
 
------------------------------------------------------------------
| N з/п |  Зміст операції  |  Дебет  |  Кредит |  Сума |
|---------+--------------------+-----------+-----------+---------|
|  1   |     2     |   3   |   4   |  5  |
|---------+--------------------+-----------+-----------+---------|
|     |          |      |      |     |
|---------+--------------------+-----------+-----------+---------|
|     |          |      |      |     |
|---------+--------------------+-----------+-----------+---------|
|     |          |      |      |     |
|---------+--------------------+-----------+-----------+---------|
|     |          |      |      |     |
|---------+--------------------+-----------+-----------+---------|
|     |          |      |      |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Виконавець   ________   ________    _____________________
        (посада)   (підпис)    (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер      ________    _____________________
               (підпис)    (ініціали і прізвище)
 
 "______ " ______________ 20___ р.
 
 
 Начальник Управління
 методології по виконанню
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                   Н.І.Сушко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   05.06.2003 N 117
 
 ________________
 (назва установи)
 
 
 Ідентифікаційний               Зразок ярлика
 код за ЄДРПОУ  ----------         і титульної сторінки
         |    |         Форма N 441 (бюджет)
         ----------
 
          КНИГА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ
       ДЕПОНОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І СТИПЕНДІЙ
 
              за 20___ р.
 
 
     За даним зразком друкувати всю книгу, форма N 441 (бюджет)
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Порядковий|Прізвище,|  Кредит (віднесено |               Дебет - виплачено             |
|номер   |ім'я та |   на рахунок   |                                     |
|(табельний|по    |   депонентів)  |                                     |
|номер)  |батькові |---------------------+-------------------------------------------------------------------------|
|     |     |місяць|номер  |сума|номер   |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|
|     |     |   |платіжної|  |видаткового|чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день|
|     |     |   |відомості|  |касового  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|     |     |   |     |  |ордера   |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|----------+---------+------+---------+----+-----------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----|
|  1   |  2  |  3 |  4  | 5 |   6   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----------+---------+------+---------+----+-----------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----|
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|----------+---------+------+---------+----+-----------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----|
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|----------+---------+------+---------+----+-----------+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----|
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|----------+----------------------------------------------------+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----|
|     | і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)|   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
|     |     |   |     |  |      |  |  |   |  |  |  |  |  |   |  |   |  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 методології по виконанню
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                   Н.І.Сушко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   05.06.2003 N 117
 
 
           МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16
 
          за _______________ 20___ р.
 
 
 ________________
 (назва установи)
 
 Ідентифікаційний -----------         Код за -----------
 код за ЄДРПОУ   |     |         ДКУД  |     |
          -----------             -----------
 
     Накопичувальна відомість позабалансового обліку
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва     |  Надходження (одержано,   |      Вибуття (використано, списано,       |
|з/п|об'єкта    |  надано, отримано тощо)   |       повернуто, сплачено тощо)        |
|  |позабалансового|--------------------------------+-------------------------------------------------------|
|  |обліку     |кількість|ціна|сума|підстава  |кількість|сума|підстава  |кількість|сума|підстава  |
|  |        |     |  |  |(номер,   |     |  |(номер,   |     |  |(номер,   |
|  |        |     |  |  |дата і   |     |  |дата і   |     |  |дата і   |
|  |        |     |  |  |найменування|     |  |найменування|     |  |найменування|
|  |        |     |  |  |документа) |     |  |документа) |     |  |документа) |
|---+---------------+---------+----+----+------------+---------+----+------------+---------+----+------------|
| 1 |    2    |  3  | 4 | 5 |   6   |  7  | 8 |   9   |  10  | 11 |  12   |
|---+---------------+---------+----+----+------------+---------+----+------------+---------+----+------------|
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
|---+---------------+---------+----+----+------------+---------+----+------------+---------+----+------------|
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
|---+---------------+---------+----+----+------------+---------+----+------------+---------+----+------------|
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
|---+---------------+------------------------------------------------------------+---------+----+------------|
|  |        |і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)     |     |  |      |
|---+---------------+------------------------------------------------------------+---------+----+------------|
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
|  |        |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
--------------------+---------+----+----+------------+---------+----+------------+---------+----+------------|
      Усього: |     |  |  |      |     |  |      |     |  |      |
          ------------------------------------------------------------------------------------------
           Сума оборотів за меморіальним ордером: ______
 
 Виконавець ________ ________ _____________________ Перевірив ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)      (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер ________ _____________________
           (підпис) (ініціали і прізвище) "_____"_______________ 20 __ р. Додаток на _____ аркушах
 
 
   Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
 
 
   "Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи
друкувати на звороті.
 
 Начальник Управління
 методології по виконанню
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                   Н.І.Сушко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   05.06.2003 N 117
 
                   Типова форма N 441-авт
                   (бюджет)
 
 ________________
 (назва установи)
 
           Реєстр депонованих сум
         за ___________________ 20___ р.
 
 
 Дебет субрахунку _____ до кредиту субрахунку_____
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Порядковий|Найменування |Номер  |Прізвище,|Дата     |Сума    |  Відмітка про сплату   |
|номер   |відділу   |платіжної|ім'я та |виникнення  |невиплаченої|(перерахування, списання,  |
|(табельний|(управління),|відомості|по    |заборгованості|заробітної |   перенесення)      |
|номер)  |курсу (групи)|     |батькові |       |плати,   |-----------------------------|
|     |       |     |     |       |стипендії  |дата|номер  |сума|підпис  |
|     |       |     |     |       |      |  |документа|  |виконавця|
|----------+-------------+---------+---------+--------------+------------+----+---------+----+---------|
|  1   |   2   |  3  |  4  |    5   |   6   | 7 |  8  | 9 |  10  |
|----------+-------------+---------+---------+--------------+------------+----+---------+----+---------|
|     |       |     |     |       |      |  |     |  |     |
|----------+-------------+---------+---------+--------------+------------+----+---------+----+---------|
|     |       |     |     |       |      |  |     |  |     |
|----------+-------------+---------+---------+--------------+------------+----+---------+----+---------|
|     |       |     |     |       |      |  |     |  |     |
---------------------------------------------+--------------+------------+----+---------+----+---------|
                       |Усього:    |      |  |     |  |     |
                       -----------------------------------------------------------
 
 
 Касир ________ _____________________
    (підпис) (ініціали і прізвище)
 
 Перевірив  ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер ________ __________ "__" ___________20___ р.
           (підпис) (ініціали
               і прізвище)
 
   Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.
 
   "Усього" і підписи друкувати на звороті.
 
 Начальник Управління
 методології по виконанню
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                   Н.І.Сушко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   05.06.2003 N 117
 
 
          МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16 авт
 
          за _______________ 20___ р.
 
 ________________
 (назва установи)
 
 Ідентифікаційний ------------         Код за -----------
 код за ЄДРПОУ  |     |         ДКУД  |     |
         ------------             -----------
 
     Накопичувальна відомість позабалансового обліку
 
------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта | Надходження| Кредит  | Дебет   | Сума|
| з/п| позабалансового|      | рахунків | субрахунків|   |
|  | обліку     |      |     |      |   |
|----+----------------+------------+----------+------------+-----|
| 1 |    2    |   3   |  4   |   5   |  6 |
|----+----------------+------------+----------+------------+-----|
|  |        |      |     |      |   |
|----+----------------+------------+----------+------------+-----|
|  |        |      |     |      |   |
|----+----------------+------------+----------+------------+-----|
|  |        |      |     |      |   |
|----+----------------+------------+----------+------------+-----|
|  |        |      |і так далі|      |   |
|  |        |      |     |      |   |
|  |        |      |     |      |   |
|  |        |      |     |      |   |
|  |        |      |     |      |   |
|  |        |      |     |      |   |
|  |        |      |     |      |   |
------------------------------------------------------------------
   Усього до кредиту рахунків: Субрахунок          Сума
                 ---------------------------------
                 Разом:
 
   Усього до дебету субрахунків: Субрахунок         Сума
                  -------------------------------
                  Разом:
 
   Сума оборотів за меморіальним ордером: ______________________
 
 Виконавець ________ ________ _____________________
       (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 
 Перевірив ________ ________ _____________________
      (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер ________ _____________________
           (підпис) (ініціали і прізвище)
 
 "_____" _______________ 20___ р.   Додаток на _______ аркушах
 
 
 Начальник Управління
 методології по виконанню
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                   Н.І.Сушко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner