Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 420 від 10.07.1998

Про внесення доповнень до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом МЗЕЗторгу від 28.04.98 N 248 "Про організаційні заходи щодо процедури застосування спеціальних санкцій до суб'єктів зовнішньоекономічної


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           04.06.2003 N 158/386
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 червня 2003 р.
                   за N 506/7827
 
 
      Про затвердження Порядку використання коштів
     Державного бюджету України на проведення робіт
        із селекції в рибному господарстві
 
 
   З метою раціонального та ефективного використання коштів
державного бюджету, передбачених законом України про Державний
бюджет України на відповідний рік, на виконання робіт із селекції
в рибному господарстві Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок використання коштів Державного бюджету
України на проведення робіт із селекції в рибному господарстві, що
додається.
 
   2. Державному департаменту рибного господарства Міністерства
аграрної політики України (далі - Укрдержрибгосп) (С.І.Алимов):
 
   2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
 
   2.2. Довести цей Порядок до відома підприємств і організацій,
що належать до сфери рибного господарства.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного  секретаря  Міністерства аграрної політики України
Мельника Ю.Ф. та заступника Державного секретаря Міністерства
фінансів України Свириду О.М.
 
 Міністр аграрної
 політики України                     С.Рижук
 
 Перший віце-прем'єр-міністр
 України, Міністр
 фінансів України                     М.Азаров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказом Міністерства
                   аграрної політики України,
                   Міністерства фінансів
                   України
                   04.06.2003 N 158/386
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 червня 2003 р.
                   за N 506/7827
 
 
               ПОРЯДОК
     використання коштів Державного бюджету України
      на проведення робіт із селекції в рибному
              господарстві
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблений з метою  раціонального  та
ефективного використання коштів державного бюджету, передбачених
законом України про Державний бюджет України на відповідний рік,
на проведення робіт із селекції в рибному господарстві.
 
   1.2. Порядок визначає і регулює правила використання коштів
державного бюджету на проведення робіт із селекції в рибному
господарстві  (код  програмної  класифікації видатків 2804080
"Селекція у рибному господарстві", код економічної класифікації
видатків  1310 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям)").
 
   1.3. Дія Порядку поширюється на суб'єктів племінної справи в
рибному господарстві усіх форм власності.
 
   1.4. Головним розпорядником коштів державного бюджету, що
виділяються на  проведення  робіт  із  селекції  в  рибному
господарстві,  є Міністерство аграрної політики України, яке
здійснює розподіл коштів між виконавцями цих робіт.
 
   1.5. Виконавці  робіт  визначаються  Укрдержрибгоспом  на
конкурсній  основі  відповідно  до  порядку,  установленого
Міністерством аграрної політики України.
 
        2. Умови надання бюджетних коштів
 
   2.1. За рахунок коштів державного бюджету згідно з цим
Порядком передбачена державна підтримка суб'єктів племінної справи
в  рибному  господарстві  всіх  організаційно-правових  форм
господарювання:
   власників племінних (генетичних) ресурсів;
   селекційних центрів, племінних заводів та репродукторів;
   підприємств, установ, організацій, що надають  відповідні
сервісні послуги з племінної справи в рибному господарстві та
беруть участь у створенні і використанні племінних (генетичних)
ресурсів;
   власників неплемінних продуктивних тварин -  користувачів
племінними  (генетичними)  ресурсами  та замовників послуг з
племінної справи в рибному господарстві.
 
   2.2. Відшкодування фактично здійснених витрат на виконання
робіт із селекції в рибному господарстві проводиться в межах
кошторисів доходів та видатків, фактичних витрат та розрахунків у
розмірах, передбачених цим Порядком згідно з додатком. Після
закінчення робіт виконавець подає звіт до Укрдержрибгоспу.
 
   2.3. Перерахування коштів на виконання робіт проводиться
Державним казначейством України за розподілом Мінагрополітики
України відповідно до Порядку касового виконання  державного
бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної
системи, затвердженого наказом Державного казначейства України від
10.08.2001 N 140 ( z0756-01 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.08.2001 за N 756/5947.
 
   2.4. Виконавець робіт несе відповідальність за правильність
оформлення розрахункових документів та їх достовірність.
 
           3. Розміри фінансування
 
   Відповідно до цього Порядку за рахунок коштів державного
бюджету (у повному обсязі або частково) здійснюється державна
підтримка заходів, спрямованих на виконання робіт із селекції у
рибному господарстві згідно з додатком.
   У повному обсязі виконавцям робіт компенсуються витрати на:
   придбання з метою розвитку племінної бази провідних порід
(типів, форм) та видів риб, племінних (генетичних) ресурсів
особливо  високої племінної цінності зарубіжної селекції, за
погодженням з Укрдержрибгоспом;
   придбання племінних  (генетичних)  ресурсів  локальних  і
зникаючих порід та цінних видів риб з метою формування генофондних
стад;
   розробка поточних і перспективних програм селекції та їх
виконання;
   ідентифікація ремонтно-маточного поголів'я, організація та
ведення державного племінного обліку;
   організація системних  заходів  та  ведення  державного
племінного реєстру;
   придбання племінних риб для оцінки за власною продуктивністю
та якістю потомства, породовипробування і проведення цих робіт.
   Частково компенсуються витрати на збереження та утримання
племінних (генетичних) ресурсів, а саме:
   генофондних стад, поліпшувальних, існуючих, локальних  та
зникаючих порід (типів, форм) і видів риб;
   виробництво, придбання  і   забезпечення   використання
спермопродукції племінних високопродуктивних самців риб;
   вирощування і реалізація племінних (генетичних) ресурсів, у
тому числі розширення власної племінної бази підприємств;
   придбання, у тому числі на аукціонах, племінних (генетичних)
ресурсів вітчизняного походження для формування, відтворення і
раціонального використання племінних стад.
 
           4. Звітність і контроль
 
   4.1. Одержувачі коштів  державного  бюджету  подають  до
Укрдержрибгоспу щоквартальний і річний бухгалтерські звіти, а на
вимогу - оперативні звіти щодо цільового використання бюджетних
коштів.
 
   4.2. Відповідальність  за  цільове використання бюджетних
коштів, що виділені на виконання робіт із селекції в рибному
господарстві, достовірність звітності і поданих до Укрдержрибгоспу
розрахунків несуть керівники та головні бухгалтери підприємств та
організацій, які одержали кошти з державного бюджету.
 
   4.3. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів,
виділених з Державного бюджету України на проведення робіт із
селекції в рибному господарстві, покладається на Укрдержрибгосп.
 
   4.4. Укрдержрибгосп  подає  щокварталу  та по закінченні
бюджетного року бухгалтерський зведений звіт до Міністерства
аграрної політики України.
 
   4.5. Міністерство аграрної політики України в місячний термін
після закінчення бюджетного року подає Міністерству фінансів
України звіт про цільове та ефективне використання бюджетних
коштів.
 
 Голова Державного Департаменту
 рибного господарства                  С.І.Алимов
 
 Начальник департаменту
 фінансів виробничої сфери
 Міністерства фінансів України             К.І.Теличко
 
 
                   Додаток
                   до пункту 2.2 розділу 3
                   Порядку використання коштів
                   Державного бюджету України
                   на проведення робіт із
                   селекції в рибному
                   господарстві
 
 
               РОЗМІРИ
    бюджетних видатків на проведення робіт із селекції
           в рибному господарстві
 
-----------------------------------------------------------------------
|                    |Відсоток   |але не більше,|
|                    |відшкодування |   грн.   |
|---------------------------------------------------------------------|
|   1. За  придбання  племінних  (генетичних)  ресурсів  риб  |
|зарубіжної селекції, локальних та зникаючих порід і видів риб та  |
|породовипробування і оцінки за власною продуктивністю і якістю  |
|потомства:                              |
|---------------------------------------------------------------------|
|Короп:                 |       |       |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Плідники (1 кг)            |  100    |   30,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Ремонт (1 кг)             |  100    |   20,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Рибопосадковий матеріал (1 кг)     |  100    |   15,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Личинки (1 тис.шт.)          |  100    |   3,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Рослиноїдні види риб (білий      |       |       |
|товстолобик, строкатий товстолобик,  |       |       |
|білий амур), чорний амур:       |       |       |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Плідники (1 кг)            |  100    |   40,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Ремонт (1 кг)             |  100    |   30,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Рибопосадковий матеріал (1 кг)     |  100    |   20,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Личинки (1 тис.шт.)          |  100    |   50,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Осетрові види риб:           |       |       |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Ремонтне поголів'я (за 1 кг)      |  100    |   250,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Ікра (1 тис.шт.)            |  100    |   500,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Молодь (1 шт.)            |  100    |   5,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Канальний і європейський сом:     |       |       |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Плідники (1 кг)            |  100    |   50,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Ремонт (1 кг)             |  100    |   30,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Рибопосадковий матеріал (1 кг)     |  100    |   25,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Личинки (1 тис.шт.)          |  100    |   150,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Форелі (камлоопс, райдужна,      |       |       |
|Дональдсона):             |       |       |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
| Плідники (1 кг)            |  100    |   30,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
| Ремонт (1 кг)             |  100    |   25,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
| Рибопосадковий матеріал (1 кг)    |  100    |   35,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
| Ікра (1 тис.шт.)           |  100    |   250,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Сигові риби (пелядь, чудський сиг,   |       |       |
|ріпус):                |       |       |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
| Плідники (1 кг)            |  100    |   30,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
| Ремонт (1 кг)             |  100    |   25,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
| Рибопосадковий матеріал (1 кг)    |  100    |   35,0   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
| Ікра (1 тис.шт.)           |  100    |   250,0  |
|---------------------------------------------------------------------|
|   2. Придбання племінної продукції вітчизняного походження,  |
|вирощування, збереження та утримання, племінних  (генетичних)  |
|ресурсів риб:                            |
|---------------------------------------------------------------------|
|Породи коропа (лускаті і рамчасті)   |       |       |
|та амурський сазан:          |       |       |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Плідники (1 кг)            |  50    |   15,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Ремонт (1 кг)             |  50    |   10,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Рибопосадковий матеріал (1 кг)     |  50    |   10,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Личинки (1 тис.шт.)          |  50    |   1,5   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Рослиноїдні види риб (білий      |       |       |
|товстолобик, строкатий товстолобик,  |       |       |
|білий амур), чорний амур:       |       |       |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Плідники (1 кг)            |  50    |   20,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Ремонт (1 кг)             |  50    |   15,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Рибопосадковий матеріал (1 кг)     |  50    |   10,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Личинки (1 тис.шт.)          |  50    |   25,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Осетрові види риб:           |       |       |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Плідники (1 кг)            |  50    |   150,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Ремонтне поголів'я ( 1 кг)       |  50    |   125,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Рибопосадковий матеріал (1 кг)     |  50    |   70,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Молодь (1 шт.)            |  50    |   2,5   |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Ікра (1 тис.шт.)            |  50    |   250,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Канальний і європейський сом:     |       |       |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Плідники (1 кг)            |  50    |   25,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Ремонт (1 кг)             |  50    |   15,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Рибопосадковий матеріал (1 кг)     |  50    |   12,5  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Личинки (1 тис.шт.)          |  50    |   75,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Форелі (камлоопс, райдужна,      |       |       |
|Дональдсона):             |       |       |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Плідники (1 кг)            |  50    |   15,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Ремонт (1 кг)             |  50    |   12,5  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Рибопосадковий матеріал (1 кг)     |  50    |   17,5  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Ікра (1 тис.шт.)            |  50    |   125,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Сигові риби (пелядь, чудський сиг,   |       |       |
|ріпус):                |       |       |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Плідники (1 кг)            |  50    |   15,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Ремонт (1 кг)             |  50    |   12,5  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Рибопосадковий матеріал (1 кг)     |  50    |   17,5  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Ікра (1 тис.шт.)            |  50    |   125   |
|---------------------------------------------------------------------|
|  3. За кожну дозу виробленої або придбаної в межах України  |
|спермопродукції:                           |
|---------------------------------------------------------------------|
|Коропи                 |   50    |    1,5  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Рослиноїдні риби            |   50    |    2,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Осетрові                |   50    |    5,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Канальний і європейський сом      |   50    |    3,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Форелі                 |   50    |    3,0  |
|---------------------------------------+--------------+--------------|
|Сигові                 |   50    |    3,0  |
-----------------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner