Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 118 від 10.06.1998

Про затвердження Типових норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам елеваторної борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            30.05.2003 N 264
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 липня 2003 р.
                   за N 570/7891
 
 
      Про затвердження методик визначення питомих
       втрат та виробничо-технологічних витрат
          природного газу під час його
      транспортування газорозподільними мережами
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
                    палива та енергетики
    N 418 ( z1304-06 ) від 01.11.2006
    N 558 ( z1357-07 ) від 20.11.2007 )
 
 
   З метою приведення нормативної бази щодо визначення питомих
втрат  природного  газу  в  розподільних  мережах  та  його
виробничо-технологічних витрат у відповідність до вимог чинного
законодавства, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 липня 1997 року N 786 ( 786-97-п ) "Про порядок нормування
питомих  витрат  паливно-енергетичних  ресурсів у суспільному
виробництві" та Положення про Міністерство палива та енергетики
України, затвердженого Указом Президента України від 14 квітня
2000 року N 598/2000 ( 598/2000 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити    Методику    визначення    питомих
виробничо-технологічних  втрат  природного газу під час його
транспортування газорозподільними мережами та Методику визначення
питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час
його транспортування газорозподільними мережами ( z0571-03 ) (далі
- Методики), погоджені з Держкоменергозбереження, що додаються.
 
   2. Установити, що застосування Методик є обов'язковим для
підприємств з газопостачання та  газифікації  НАК  "Нафтогаз
України".
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря - голову правління НАК "Нафтогаз України"
Бойка Ю.А.
 
 Міністр                         С.Єрмілов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства палива
                   та енергетики України
                   30.05.2003 N 264
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 липня 2003 р.
                   за N 570/7891
 
 
               МЕТОДИКА
      визначення питомих виробничо-технологічних
    втрат природного газу під час його транспортування
          газорозподільними мережами
 
 
           1. Галузь використання
 
   Ця Методика, розроблена відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 15 липня 1997 року N 786 ( 786-97-п ) "Про
порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у
суспільному виробництві", поширюється на  газопостачальні  та
газорозподільні  підприємства,  а  також на споживачів газу,
комерційні вузли обліку газу яких розташовані на їх території, в
частині обрахування втрат газу, які виникають на газопроводі та
його елементах від місця входу газопроводу на територію споживача
або від точки балансового розмежування до місця встановлення
комерційного вузла обліку газу споживача. ( Абзац перший розділу 1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства палива та
енергетики N 418 ( z1304-06 ) від 01.11.2006; в редакції Наказу
Міністерства  палива та енергетики N 558 ( z1357-07 ) від
20.11.2007 )
   Методика визначає порядок розрахунків  граничних  обсягів
виробничо-технологічних втрат природного газу (далі - газ) під час
його транспортування газорозподільними  мережами  України  та
забезпечує єдиний підхід до визначення нормованих втрат газу.
   Виробничо-технологічні втрати газу - це газ, що втрачається
під   час   транспортування  газу  газорозподільними  та
внутрішньобудинковими  мережами,  а  також під час виконання
профілактичних робіт і поточних ремонтів. ( Абзац третій розділу 1
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства палива та
енергетики N 418 ( z1304-06 ) від 01.11.2006 )
   Розрахунки витрат газу на власні потреби підприємств цією
Методикою не передбачені. ( Абзац четвертий розділу 1 в редакції
Наказу Міністерства палива та енергетики N 418 ( z1304-06 ) від
01.11.2006 )
 
          2. Позначення та скорочення
 
   БК ГРП   -  газорегуляторний  пункт  в  блочному
           контейнері;
   ГРП     -  газорегуляторний пункт;
   ДКРТ    -  домові комбіновані регулятори тиску;
   ШРП     -  шафний газорегуляторний пункт.
 
           3. Нормативні посилання
 
   Ця Методика розроблена на базі таких чинних нормативних
документів:
   ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93). Плити газові побутові. Загальні
технічні умови;
   ДСТУ 2356-94  (ГОСТ  19910-94).  Апарати  водонагрівальні
проточні газові побутові. Загальні технічні умови;
   ДСТУ 2205-93 (ГОСТ 20219-93). Апарати опалювальні газові
побутові з водяним контуром. Загальні технічні умови;
   ГОСТ 16569-86. "Устройства  горелочные  для  отопительных
бытовых печей. Технические условия".
   ГОСТ 24054-80. "Изделия машиностроения и приборостроения.
Методы испытаний на герметичность. Общие требования";
   ГОСТ 25136-82. "Соединения трубопроводов. Методы испытаний на
герметичность";
   ГОСТ 3242-79. "Соединения сварные. Методы контроля качества";
   ГОСТ 12678-80.  "Регуляторы  давления  прямого  действия.
Основные параметры";
   ГОСТ 9544-75.  "Арматура  трубопроводная  запорная. Нормы
герметичности затворов";
   ГОСТ 5542-87. "Газы горючие природные для промышленного и
коммунально-бытового назначения. Технические условия";
   Положення про планово-запобіжні ремонти газопроводів і споруд
на них, затверджене наказом Державного комітету будівництва,
архітектури   та   житлової  політики України 09.06.98 N 124
( z0723-98 ) та зареєстроване Міністерством юстиції  України
13.11.98 за N 723/3163;
   Правила безпеки систем газопостачання України, затверджені
наказом Державного Комітету України по нагляду за охороною праці
від 01.10.97 N 254 ( z0318-98 ) та зареєстровані Міністерством
юстиції України 15.05.98 за N 318/2758 (ДНАОП 0.00-1.20-98);
   ДБН В.2.5.-20-2001. Інженерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання. Затверджені наказом
Держбуду України від 23.01.2001 N 101 і введені в дію з 1 серпня
2001 року;
   Положення про технічне обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель,
підприємств побутового та комунального призначення, затверджене
наказом ДАХК  "Укргаз"  від 30.07.97 N 35 ( z0451-97 ) та
зареєстроване Міністерством юстиції України 2 жовтня 1997 року за
N 451/2255.
 
           4. Основні визначення
 
   Газорозподільна (розподільна)   мережа  -  газопроводи,
з'єднувальні деталі, арматура, газове обладнання, прилади тощо з
надлишковим тиском Р = 12 кГс/кв.см та системи газопостачання.
   Абсолютна зовнішня герметичність газопроводу, арматури тощо -
стан газопроводу, арматури тощо, згідно з яким забезпечується
відсутність витоку газу з порожнини газопроводу, арматури тощо в
атмосферу.
   Абсолютна внутрішня герметичність арматури - стан арматури,
згідно з яким забезпечується відсутність витоку газу з однієї
порожнини газопроводу в іншу його порожнину, які  розділені
арматурою.
   Умовна нормативна  зовнішня  герметичність  газопроводу,
з'єднувальних деталей, арматури, газового обладнання, приладів
тощо - стан газопроводу, з'єднувальних деталей, арматури, газового
обладнання, приладів тощо, згідно з яким можливим є витік газу, що
не перевищує норм витоку, установлених чинними  нормативними
документами, і не може бути зафіксований органолептичним методом.
   Негерметичність газопроводу - стан газопроводу, з якого є
витік, що може бути зафіксований органолептичним методом або із
застосуванням приладів.
   Виробничо-технологічні (нормовані) втрати газу - граничний
витік  газу,  під час якого ще можливо забезпечити надійне
функціонування та умовну нормативну герметичність газопроводів,
з'єднувальних  деталей,  арматури,  компенсаторів,  газового
обладнання, приладів тощо. Крім того, до виробничо-технологічних
втрат  належить  об'єм  витоку  газу  під  час  технічного
обслуговування, поточного ремонту, заміни арматури, приладів,
обладнання, що використовує газ, і з'єднувальних деталей який не
перевищує норм, установлених чинними нормативними документами.
( Абзац шостий розділу 4 в редакції Наказу Міністерства палива та
енергетики N 418 ( z1304-06 ) від 01.11.2006 )
   Власні потреби підприємств газового господарства - витрати
газу,  безпосередньо  не  пов'язані з технологічним процесом
транспортування газу, наприклад, витрати на опалення, гаряче
водопостачання, вентиляцію приміщень, які перебувають у віданні
підприємств з газопостачання та газифікації. ( Абзац сьомий
розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 418 ( z1304-06 ) від 01.11.2006 )
 
           5. Загальні положення
 
   5.1. Методика враховує неоднорідність структури статей втрат
за переліком елементів газорозподільної мережі.
 
   5.2. Диференціація  нормативів  передбачена відповідно до
складу конкретної газорозподільної мережі.
 
   5.3. Склад нормованих питомих втрат газу визначається в
залежності від технології і особливостей його транспортування.
 
   5.4. Методологія визначення питомих виробничо-технологічних
втрат газу під час його транспортування газорозподільними мережами
побудована на принципах використання індивідуальних граничних
показників обсягів виробничо-технологічних втрат газу за умов
нормативної герметичності газопроводів і його елементів.
 
   5.5. Газорозподільна мережа складається з таких елементів:
   газопроводів, споруд на них, арматури, газового обладнання,
приладів тощо з надлишковим тиском = 12 кГс/кв.см.
( Пункт 5.5 розділу 5 в редакції Наказу Міністерства палива та
енергетики N 418 ( z1304-06 ) від 01.11.2006 )
 
   5.6. Норми витоку газу із елементів системи встановлені
чинними державними будівельними  нормами  України  "Інженерне
обладнання  будинків  і споруд. Зовнішні мережі та споруди.
Газопостачання. ДБН В.2.5-20-2001".
 
   5.7.  Норми  втрат  газу  в  газорозподільних  мережах
надані за умов їх функціонування в стані умовної нормативної
зовнішньої  та  внутрішньої  герметичності, яка підтримується
відповідним технічним обслуговуванням,  передбаченим  системою
планово-попереджувальних робіт. ( Пункт 5.7 розділу 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства палива та енергетики N 418
( z1304-06 ) від 01.11.2006 )
 
   (  Пункт  5.8  розділу 5 виключено на підставі Наказу
Міністерства  палива та енергетики N 418 ( z1304-06 ) від
01.11.2006 )
 
   5.8. Максимально допустимі обсяги виробничо-технологічних
втрат  газу  визначаються  шляхом розрахунку згідно з даною
Методикою.
   Фактичні виробничо-технологічні втрати газу  можуть  бути
зменшені на підставі даних про заміну застарілого обладнання,
газопроводів, застосування ефективних ущільнювальних матеріалів, а
також даних, одержаних за результатами випробувань технологічного
обладнання, експериментальних вимірювань, а також моніторингу
режимів роботи газорегуляторних пунктів і установок, домових
регуляторів тощо. Для виконання зазначених досліджень наказом по
газопостачальному   та/або   газорозподільному  підприємству
утворюється постійно діюча комісія. Результати роботи комісії
оформлюються  актами.  Відповідні комісії можуть утворюватись
споживачами  за  обов'язкової  участі  в  них  представників
газопостачального та/або газорозподільного підприємства.
   Фактичні виробничо-технологічні  втрати  включаються  до
собівартості   транспортування   газу,   крім   обсягів
виробничо-технологічних втрат, що визначені в абзаці другому
пункту 5.10 цієї Методики.
( Пункт 5.8 розділу 5 в редакції Наказів Міністерства палива та
енергетики N 418 ( z1304-06 ) від 01.11.2006, N 558 ( z1357-07 )
від 20.11.2007 )
 
   5.9.  Розрахунок  допустимих  та  фактичних  обсягів
виробничо-технологічних втрат газу здійснюється газопостачальним
або газорозподільним підприємством самостійно.
   У випадках, передбачених абзацом другим пункту 5.10 цієї
Методики,  розрахунок  втрат  газу  здійснюється  споживачем
самостійно.
( Пункт 5.9 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства  палива та енергетики N 418 ( z1304-06 ) від
01.11.2006; в редакції Наказу Міністерства палива та енергетики
N 558 ( z1357-07 ) від 20.11.2007 )
 
   5.10. Під час розрахунку виробничо-технологічних втрат газу
враховуються всі елементи системи газопостачання, через  яку
протранспортовано одержаний від постачальника газ.
   У разі розташування комерційного вузла обліку  газу  на
території споживача, втрати газу, які виникають на газопроводі та
його елементах від місця входу газопроводу на територію споживача
або від точки балансового розмежування до місця встановлення
комерційного вузла обліку газу, розраховуються відповідно до даної
Методики, відносяться на рахунок споживача і додаються до об'єму
газу,   облікованого  комерційним  вузлом  обліку  газу.
( Пункт 5.10 розділу 5 в редакції Наказу Міністерства палива та
енергетики N 418 ( z1304-06 ) від 01.11.2006 )
 
           6. Порядок розрахунків
        виробничо-технологічних втрат газу
 
   6.1. Як   первинну   інформацію   при   розрахунках
виробничо-технологічних втрат  газу  використовують  дані, що
відображають взаємозв'язок втрат енергоресурсу із  структурою
мережі, якою він транспортується.
 
   6.2. Первинна інформація - це перелік конкретних найменувань
елементів мережі, їх технічних характеристик та технологічних
операцій під час транспортування газу.
   6.2.1. Кількість необхідної інформації визначається даною
Методикою згідно з показниками, наведеними в таблицях  додатків
1-4.
   Первинними даними  для  визначення  граничних  обсягів
виробничо-технологічних втрат газу є такі:
   назва елементу (дільниці) мережі та її характеристика:
   газопровід -  умовний  прохід  (діаметр)  дільниці, її
протяжність,  тривалість  експлуатації  елементу  (дільниці)
газопроводу, тиск газу;
   - вид, тип елемента (дільниці) газопроводу:
   міжселищні та розподільні газопроводи;
   газопроводи-уводи;
   квартальні, дворові, будинкові газопроводи;
   - тип газового обладнання та приладів ГРП, БК ГРП, ШРП:
   регулювальні клапани,  які  потребують для своєї роботи
стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ГРП;
   регулятори тиску газу, які не потребують для своєї роботи
стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ГРП, БК ГРП;
( Абзац одинадцятий підпункту 6.2.1 пункту 6 в редакції Наказу
Міністерства  палива та енергетики N 418 ( z1304-06 ) від
01.11.2006 )
   регулятори тиску газу, які не потребують для своєї роботи
стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ШРП; ( Абзац
дванадцятий  підпункту  6.2.1  пункту  6  в редакції Наказу
Міністерства  палива та енергетики N 418 ( z1304-06 ) від
01.11.2006 )
   домові комбіновані регулятори тиску газу (ДКРТ);
   - газове обладнання та прилади квартир житлових будинків і
подібних об'єктів комунально-побутових (невиробничого призначення)
та бюджетних організацій (кількість: квартир, плит газових на
квартиру  - 1 або більше, проточних водонагрівачів, газових
опалювальних приладів);
   - тривалість опалювального періоду.
   6.2.2. Перелік технологічних операцій під час технічного
обслуговування, поточного ремонту: ( Абзац перший підпункту 6.2.2
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
палива та енергетики N 418 ( z1304-06 ) від 01.11.2006 )
   - усунення негерметичності  елементів  системи  під  час
технічного огляду ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ; комплексних приладних
обстежень газопроводів; технічного обслуговування ГРП, квартир;
контрольних перевірок згідно з графіком;
   - налагодження та регулювання обладнання у квартирах  з
газовим опаленням перед початком опалювального сезону та після
ремонтів;
   - налагодження та регулювання обладнання у квартирах житлових
будинків після випробування на щільність;
   - видалення газу, продування та заповнення елементів системи
газопостачання під час поточних ремонтів, заміни обладнання,
арматури. ( Абзац п'ятий підпункту 6.2.2 пункту 6 в редакції
Наказу Міністерства палива та енергетики N 418 ( z1304-06 ) від
01.11.2006 )
 
   (  Пункт  6.3  розділу 6 виключено на підставі Наказу
Міністерства  палива та енергетики N 418 ( z1304-06 ) від
01.11.2006 )
 
   6.3. Елементні    норми     граничних     обсягів
виробничо-технологічних  втрат  газу  розраховані  на  1  км
газопроводу, на 1 ГРП, на 1 БК ГРП, на 1 ШРП, на 1 ДКРТ, на 1
квартиру.
( Пункт 6.3 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства  палива та енергетики N 558 ( z1357-07 ) від
20.11.2007 )
 
   6.4. Виробничо-технологічні втрати газу розраховуються за
результатами роботи за місяць, квартал, рік.
 
   6.5. Загальний обсяг виробничо-технологічних втрат газу (QВ)
за відповідний період визначається за формулою
 
      QВ = QВ1 + QВ2 + QВ3 + QВ4 + QВ5, тис.куб.м,  де
 
   QВ1 - виробничо-технологічні втрати газу за  відповідний
період  за  умовної  нормативної  герметичності газопроводів,
з'єднувальних деталей,  арматури,  компенсаторів,  тис.куб.м
(визначаються згідно з додатком 1, протяжністю газопроводів та
кількістю діб у звітному періоді);
   QВ1 = f (Ду, Р, тип газопроводу,
де  Ду - умовний прохід (діаметр) газопроводу, мм;
   Р - тиск газу в газопроводі, кГс/кв.см;
   тип газопроводу - міжселищні та розподільні газопроводи;
газопроводи-уводи; квартальні, дворові, будинкові газопроводи);
 
   QВ2 -  виробничо-технологічні втрати газу за відповідний
період за умовної нормативної герметичності газового обладнання та
приладів ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ, тис.куб.м (визначаються згідно
з додатком 2, кількістю газового обладнання та приладів  і
кількістю діб у звітному періоді);
   QВ2 = f (тип обладнання, де  
 
   тип обладнання - регулювальні клапани, які потребують для
своєї роботи стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ГРП;
регулятори  тиску газу, які не потребують для своєї роботи
стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ГРП, БК ГРП;
регулятори  тиску газу, які не потребують для своєї роботи
стороннього джерела енергії (газу) і розміщені в ШРП; ДКРТ);
( Абзац пункту 6.5 в редакції Наказу Міністерства палива та
енергетики N 418 ( z1304-06 ) від 01.11.2006 )
 
   QВ3 - виробничо-технологічні втрати газу за  відповідний
період за умовної нормативної герметичності газового обладнання,
приладів  квартир  житлових  будинків  і  подібних  об'єктів
комунально-побутових  (невиробничого призначення) та бюджетних
організацій,  тис.куб.м  (визначаються  згідно з додатком 3,
кількістю газового обладнання і приладів та кількістю діб у
звітному періоді);
   QВ3 = f (період, тип обладнання, де 
 
   період - опалювальний, неопалювальний; 
   тип  обладнання  - плита газова побутова; плита газова
побутова, апарат водонагрівальний проточний (газова колонка);
плита газова побутова, газове опалення; плита газова побутова,
апарат  водонагрівальний  проточний  (газова колонка), газове
опалення);
 
   QВ4 - виробничо-технологічні втрати газу для забезпечення
продування  та  заповнення  газопроводів  газом,  тис.куб.м
(визначаються згідно з додатком 4 та протяжністю газопроводів);
   QВ4 = f (Ду, Р, вид технологічної операції, де  
 
   Ду - умовний прохід (діаметр) газопроводу, мм;
   Р - тиск газу в газопроводі, кГс/кв.см;
   вид технологічної операції - продування, заповнення);
 
   QВ5 - виробничо-технологічні  втрати  газу,  що  виникли
внаслідок   аварій   (пошкоджень)  газопроводу,  тис.куб.м
(визначаються відповідно до належним чином оформлених актів про
аварію (пошкодження) газопроводу).
( Пункт 6.5 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства  палива та енергетики N 558 ( z1357-07 ) від
20.11.2007 )
 
   6.6. У процесі розрахунків згідно з додатком 1 ураховуються
усі газопроводи - від комерційного вузла обліку газу постачальника
до комерційного вузла обліку газу споживача (покупця) газу, у тому
числі - до лічильника газу, встановленого в квартирі, а де вони
відсутні, - до крана, іншого пристрою для відключення газових
приладів, агрегатів тощо. При цьому втрати газу збільшуються на 25
відсотків для газопроводів, які експлуатуються більш ніж 25 років
або які експлуатуються на розроблених ділянках.
   Для квартир (об'єктів), у яких установлено більш ніж одну
газову плиту або апарат водонагрівальний  проточний  (газова
колонка), або газовий котел, або опалювальну піч, втрати газу для
врахування додаткового обладнання приймаються  на  рівні  80
відсотків від основного газового приладу (обладнання).
   ( Абзац третій пункту 6.6 розділу 6 виключено на підставі
Наказу Міністерства палива та енергетики N 418 ( z1304-06 ) від
01.11.2006 )
 
   6.7. Визначення виробничо-технологічних втрат газу (QВ) у
газорозподільній мережі наведено в додатку 5.
 
 Директор департаменту нафтогазової та
 нафтопереробної промисловості             М.Кальченко
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 6.2 Методики
                   визначення питомих
                   виробничо-технологічних
                   втрат природного газу під
                   час його транспортування
                   газорозподільними мережами
 
 
             ГРАНИЧНІ ОБСЯГИ
         виробничо-технологічних втрат
       природного газу за умовної нормативної
          герметичності газопроводів
 
                      (куб.м газу за добу на 1 км)
------------------------------------------------------------------------
|  |     |       Тиск газу Р, кГс/кв.см          |
|  | Умовний |-------------------------------------------------------|
|N | прохід | 12 = Р  3 | 3 = Р 0,05 |   Р = 0,05     |
|з/п|(діаметр) |------------------------------+------------------------|
|  |газопрово-|  Міжселищні та розподільчі |Розподільчі |Квартальні,|
|  |  ду  |газопроводи, газопроводи-уводи|газопроводи,|дворові,  |
|  | Ду, мм |               |газопроводи-|будинкові |
|  |     |               | уводи   |газопроводи|
|---+----------+------------------------------+------------+-----------|
|1 |  2   |    3   |    4    |   5   |   6   |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|1 |  15   |   0,225  |   0,168   |  0,034  | 0,112  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|2 |  20   |   0,307  |   0,231   |  0,046  | 0,154  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|3 |  25   |   0,408  |   0,306   |  0,061  | 0,204  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|4 |  32   |   0,541  |   0,406   |  0,081  | 0,270  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|5 |  40   |   0,633  |   0,475   |  0,095  | 0,317  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|6 |  50   |   0,814  |   0,611   |  0,122  | 0,407  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|7 |  65   |   1,055  |   0,792   |  0,158  | 0,528  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|8 |  80   |   1,251  |   0,941   |  0,187  | 0,625  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|9 |  100  |   1,507  |   1,131   |  0,226  | 0,754  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|10 |  125  |   1,884  |   1,413   |  0,283  | 0,942  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|11 |  150  |   2,260  |   1,695   |  0,339  | 1,130  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|12 |  200  |   3,120  |   2,314   |  0,468  | 1,560  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|13 |  250  |   3,930  |   2,950   |  0,590  | 1,970  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|14 |  300  |   4,680  |   3,510   |  0,703  | 2,340  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|15 |  350  |   5,440  |   4,080   |  0,816  | 2,720  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|16 |  400  |   6,180  |   4,635   |  0,927  | 3,090  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|17 |  500  |   7,750  |   5,810   |  1,160  | 3,870  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|18 |  600  |   9,250  |   6,940   |  1,390  | 4,630  |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|19 |  700  |   10,610  |   7,960   |  1,590  |  -   |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|20 |  800  |   12,120  |   9,090   |  1,820  |  -   |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|21 |  900  |   13,630  |   10,920  |  2,040  |  -   |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|22 |  1000  |   15,070  |   11,305  |  2,260  |  -   |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|23 |  1200  |   18,090  |   9,470   |   -   |  -   |
|---+----------+--------------+---------------+------------+-----------|
|24 |  1400  |   21,100  |   15,825  |   -   |  -   |
------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 6.5 Методики
                   визначення питомих
                   виробничо-технологічних
                   втрат природного газу
                   під час його транспортування
                   газорозподільними мережами
 
 
             ГРАНИЧНІ ОБСЯГИ
     виробничо-технологічних втрат природного газу
        за умови нормативної герметичності
         газового обладнання та приладів
           ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ
 
 
          куб.м газу за добу на 1 ГРП, БК ГРП, ШРП, ДКРТ
------------------------------------------------------------------
|N з/п |       Тип обладнання        |  Втрати  |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 1  |           2           |   3   |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 1  |Регулювальні клапани, які потребують для  |  23,9   |
|   |своєї роботи стороннього джерела енергії  |       |
|   |(природного газу) і розміщені в ГРП    |       |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 2  |Регулятори тиску газу, які не потребують  |  15,4   |
|   |для своєї роботи стороннього джерела    |       |
|   |енергії (природного газу) і розміщені в  |       |
|   |ГРП, БК ГРП                |       |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 3  |Регулятори тиску газу, які не потребують  |  15,4   |
|   |для своєї роботи стороннього джерела    |       |
|   |енергії (природного газу) і розміщені в ШРП|       |
|------+-------------------------------------------+-------------|
| 4  |ДКРТ                    |   0,5   |
------------------------------------------------------------------
 
( Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства палива та енергетики
N 418 ( z1304-06 ) від 01.11.2006, N 558 ( z1357-07 ) від
20.11.2007 )
 
                   Додаток 3
                   до пункту 6.2 Методики
                   визначення питомих
                   виробничо-технологічних
                   втрат природного газу під
                   час його транспортування
                   газорозподільними мережами
 
 
             ГРАНИЧНІ ОБСЯГИ
     виробничо-технологічних втрат природного газу
     при умовній нормативній герметичності газового
    обладнання, приладів квартир житлових будинків та
       подібних об'єктів комунально-побутових
    (невиробничого призначення) та бюджетних організацій
 
                      (куб.м газу за добу на
                       1 квартиру (об'єкт))
------------------------------------------------------------------
|  |                     |   Втрати   |
| N |       Тип обладнання       |------------------|
|з/п|                     |в опалю-|в неопа- |
|  |                     |вальний |люваль- |
|  |                     |період |ний   |
|  |                     |    |період  |
|---+-----------------------------------------+--------+---------|
| 1 |           2          |  3  |  4   |
|---+-----------------------------------------+--------+---------|
|1 |Плита газова побутова          |0,0174 | 0,0174 |
|---+-----------------------------------------+--------+---------|
|2 |Плита газова побутова, апарат      |    |     |
|  |водонагрівальний проточний (газова    |0,0345 | 0,0345 |
|  |колонка)                 |    |     |
|---+-----------------------------------------+--------+---------|
|3 |Плита газова побутова, газове опалення  |0,1474 | 0,0174 |
|---+-----------------------------------------+--------+---------|
|4 |Плита газова побутова, апарат      |    |     |
|  |водонагрівальний проточний (газова    |0,1645 | 0,0345 |
|  |колонка), газове опалення        |    |     |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 6.2 Методики
                   визначення питомих
                   виробничо-технологічних
                   втрат природного газу під
                   час його транспортування
                   газорозподільними мережами
 
 
             ГРАНИЧНІ ОБСЯГИ
     виробничо-технологічних втрат природного газу
      для забезпечення продування та заповнення
            газопроводів газом
 
                           (куб.м газу на 1 км)
--------------------------------------------------------------------------
|N | Умовний |       Тип технологічної операції         |
|з/п| прохід |---------------------------------------------------------|
|  | (діаметр)|     |        заповнення          |
|  |газопрово-|продування|     (тиск газу Р, кГс/кв.см)       |
|  |ду, Ду, мм|     |----------------------------------------------|
|  |     |     |12 = Р  6|6 = Р  3|3 = Р  0,05|Р = 0,05|
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
| 1 |  2   |   3  |   4   |  5   |  6    |  7  |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
| 1 |  15  |  0,87  |  2,262 |  1,22  |  0,70   |  0,18 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
| 2 |  20  |  1,64  |  4,25  |  2,30  |  1,31   |  0,34 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
| 3 |  25  |  2,88  |  7,49  |  4,08  |  2,30   |  0,59 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
| 4 |  32  |  5,06  |  13,16  |  7,08  |  4,05   |  1,04 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
| 5 |  40  |  6,93  |  18,01  |  9,70  |  5,54   |  1,42 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
| 6 |  50  | 11,45  |  29,76  | 16,02  |  9,16   |  2,36 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
| 7 |  65  | 19,24  |  50,01  | 26,93  | 15,39   |  3,96 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
| 8 |  80  | 27,04  |  70,30  | 37,86  | 21,63   |  5,57 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
| 9 |  100  | 39,25  | 102,05  | 54,95  | 31,40   |  8,09 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
|10 |  125  | 61,33  | 159,45  | 85,86  | 49,06   | 12,63 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
|11 |  150  | 88,30  | 229,58  | 123,62  | 70,64   | 18,19 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
|12 |  200  | 168,20 | 437,32  | 235,48  | 134,56   | 34,65 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
|13 |  250  | 267,35 | 695,11  | 374,29  | 213,88   | 55,07 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
|14 |  300  | 379,60 | 986,96  | 531,44  | 303,68   | 78,20 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
|15 |  350  | 511,50 | 1329,90  | 716,10  | 409,20   | 105,40 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
|16 |  400  | 659,60 | 1715,48  | 923,72  | 527,84   | 135,92 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
|17 |  500  | 1036,95 | 2696,07  |1451,73  | 829,56   | 213,61 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
|18 |  600  | 1479,65 | 3847,09  |2071,51  |1183,72   | 304,81 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
|19 |  700  | 1945,30 | 5057,78  |2723,42  |1556,24   | 400,73 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
|20 |  800  | 2537,20 | 6396,72  |3552,08  |2029,76   | 522,66 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
|21 |  900  | 3207, 55 | 8339,63  |4490,57  |2566,04   | 660,76 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
|22 |  1000 | 3925,00 | 10205,00 |5495,00  |3140,00   | 808,55 |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
|23 |  1200 | 5652,00 | 14695,20 |7912,80  |4521,60   |  -  |
|---+----------+----------+-----------+----------+-------------+---------|
|24 |  1400 | 7693,00 | 20001,80 |10770,20 |6154,40   |  -  |
--------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 6.8 Методики
                   визначення питомих
                   виробничо-технологічних
                   втрат природного газу під
                   час його транспортування
                   газорозподільними мережами
 
 
              ВИЗНАЧЕННЯ
        виробничо-технологічних втрат газу
          в газорозподільній мережі
              (приклад)
 
   Визначити виробничо-технологічні втрати (QВ) за січень для
умовної газорозподільної мережі, що складається з:
   міжселищного газопроводу довжиною 15 км з тиском 3 кГс/кв.см
та умовним діаметром Ду100;
   ГРП, у якому встановлено регулятор тиску, що потребує для
своєї роботи стороннього джерела енергії (газу);
   дворових газопроводів довжиною 12 км з тиском 0,02 кГс/кв.см
та умовним діаметром Ду50;
   обладнання квартир, що використовують газ: плити  газові
побутові - 20 од. та прилади газового опалення - 20 од.
   Термін експлуатації газопроводів мережі - 10  років.  У
звітному  періоді  нові  елементи газорозподільної мережі не
підключались, поточні та капітальні ремонти не відбувались, тобто
не було продування та заповнення газопроводів газом, а також не
було аварій (пошкоджень) газопроводів.
   Згідно з  додатком  1 визначаються виробничо-технологічні
втрати газу за добу на 1 км газопроводу. Для міжселищного
газопроводу вони дорівнюють 1,131 куб.м/доб х км, для дворових
газопроводів відповідно 0,407 куб.м/доб х км., тобто
 
    QВ1 = 1,131 х 15 х 31/1000 х 0,407 х 12 х 31/1000 =
            = 0,677 тис.куб.м.
 
   Згідно з  додатком  2 визначаються виробничо-технологічні
втрати газу за добу на 1 ГРП. Вони дорівнюють 27,4 куб.м/доб х
х ГРП, тобто
 
       QВ2 = 27,4 х 31/1000 = 0,849 тис.куб.м.
 
   Згідно з додатком 3  визначаються  виробничо-технологічні
втрати  газу  за  добу  на  1  квартиру.  Вони  дорівнюють
0,1474 куб.м/доб х кв., тобто
 
     QВ3 = 0,1474 х 20 х 31/1000 = 0,091 тис.куб.м.
 
   У даному прикладі QВ4 = 0 та QВ5 = 0.
   Таким чином,  виробничо-технологічні втрати газу (QВ) за
січень дорівнюють:
 
     QВ = 0,677 + 0,849 + 0,091 = 1,617 тис.куб.м.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner