Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 35/5 від 08.06.1998

Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації торгово-промислових палат


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            30.05.2003 N 260
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 червня 2003 р.
                   за N 503/7824
 
 
      Про внесення змін до Положення про порядок
      подання та розгляду скарг платників податків
        органами державної податкової служби
 
 
   З метою приведення Положення про порядок подання та розгляду
скарг платників податків органами державної податкової служби у
відповідність до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та  державними  цільовими
фондами" ( 2181-14 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити зміни до Положення про порядок подання та
розгляду скарг платників податків органами державної податкової
служби ( z0723-96 ), затвердженого наказом Державної податкової
адміністрації України від 3 березня 1998 року N 93 ( z0176-98 ),
що додаються.
 
   2. Головному управлінню апеляцій (Лонюк І.І.) подати цей
наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Управлінню справами (Ніку В.О.) у 5-денний термін після
державної реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та
надсилання органам державної податкової служби.
 
   4. Департаменту     громадських    зв'язків    та
масово-роз'яснювальної роботи (Косарчук В.П.) у 10-денний термін
після державної реєстрації цього наказу забезпечити його офіційне
оприлюднення.
 
   5. Наказ набуває чинності з 10.07.2003.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Шитрю О.І.
 
 Голова                       Ю.Ф.Кравченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   30.05.2003 N 260
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   23 червня 2003 р.
                   за N 503/7824
 
 
               ЗМІНИ
      до Положення про порядок подання та розгляду
      скарг платників податків органами державної
            податкової служби
              ( z0723-96 )
 
 
   1. У тексті Положення слова "фізична особа" і "юридична
особа" у відповідних відмінках замінити словами "фізична особа -
платник  податку"  і  "юридична особа - платник податку" у
відповідних відмінках.
 
   2. У пункті 2:
   перший абзац викласти в такій редакції:
   "Це Положення, розроблене на підставі норм, передбачених
Законами України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків перед  бюджетами  та  державними  цільовими фондами"
( 2181-14 ), "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
"Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), Кодексом України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та іншими
законодавчими актами України, визначає порядок подання та розгляду
органами державної податкової служби скарг платників податків при
оскарженні ними в адміністративному порядку:
   1) податкових повідомлень про визначення сум  податкових
зобов'язань, штрафних (фінансових) санкцій та податкових вимог
щодо податкового боргу;
   2) рішень про:
   узгодження операцій  із  заставленими  активами  платника
податків;
   розподіл суми податкових зобов'язань або податкового боргу
між платниками податків, що виникають унаслідок реорганізації;
   погашення податкових зобов'язань, забезпечених  податковою
заставою, до проведення реорганізації;
   установлення солідарної відповідальності за сплату податкових
зобов'язань платника податку, що реорганізовується;
   поширення права податкової застави на всі активи платника
податків, який створюється шляхом об'єднання інших платників
податків;
   продаж активів, що перебувають у податковій заставі;
   арешт активів;
   дострокове розірвання   договорів   про   розстрочення,
відстрочення податкових  зобов'язань  за  ініціативою  органу
державної податкової служби;
   подання платником податків нової податкової декларації з
виправленими показниками;
   3) постанов про накладення адміністративних стягнень";
   в абзаці другому слова "увізного та вивізного мита, акцизного
збору і податку на додану вартість" замінити словами "акцизного
збору та податку на додану вартість (з урахуванням випадків, коли
законом обов'язок їх стягнення або контролю покладається на
податкові органи), ввізного та вивізного мита";
   слова "внесків до Пенсійного фонду України, внесків до Фонду
соціального  страхування України" замінити словами "збору на
обов'язкове  державне  пенсійне  страхування,  внесків  на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування";
   з абзацу п'ятого слова "(арбітражного суду)" виключити.
 
   3. У пункті 3:
   з абзацу першого слова "арбітражного суду чи" виключити;
   з абзацу другого слова "позовної" і "(арбітражному суді)"
виключити;
   з абзацу третього слова "але не пізніше наступного робочого
дня" виключити;
   підпункт 1 абзацу четвертого доповнити словами "а також
адресу, на яку необхідно надіслати рішення (відповідь) за скаргою
(заявою)";
   підпункт 3 абзацу четвертого викласти в такій редакції:
   "3) суть  порушеного  питання,  прохання  чи  вимоги  й
обґрунтування незгоди платника податків із сумою податкового
зобов'язання, визначеною органом державної податкової служби в
податковому повідомленні, або незгоди з іншим рішенням органу
державної податкової служби";
   з підпункту 4 абзацу четвертого слова "(арбітражного суду)"
виключити і доповнити підпункт такими словами: "а також про
повідомлення  чи неповідомлення відповідного органу державної
податкової служби про подання повторної скарги (заяви) органу
державної податкової служби вищого рівня";
   абзац п'ятий доповнити після слова "поштою" словами  "з
повідомленням про вручення";
   абзац четвертий доповнити підпунктом 6 в такій редакції:
   "6) перелік документів і розрахунків, що додаються до скарги
(заяви), у разі надсилання скарги (заяви) поштою додається опис
укладеного та повідомлення про вручення";
   доповнити пункт абзацами десятим і одинадцятим такого змісту:
   "Дата подання скарги (заяви) - день фактичного подання скарги
(заяви) до відповідного органу державної податкової служби, а в
разі надсилання скарги (заяви) поштою - дата відправлення скарги
(заяви), зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні
про вручення поштового відправлення та на конверті.
   У разі відсутності повідомлення про  вручення  і  опису
вкладення поштового відправлення та відбитка календарного штемпеля
відділення поштового зв'язку на поштовому відправленні (конверті,
бандеролі), що унеможливлює з'ясування фактичної дати отримання
відділенням поштового зв'язку скарги (заяви), - датою подання
скарги (заяви) вважається дата фактичного надходження скарги
(заяви) до органу державної податкової служби".
 
   4. У пункті 4:
   підпункт 4.1 доповнити абзацом такого змісту:
   "Обов'язок доведення того, що нарахування суми податкового
зобов'язання,  здійснене  органом державної податкової служби
відповідно до законодавства, є помилковим,  покладається  на
платника податків за винятком випадків нарахування податкового
зобов'язання за непрямими методами";
   доповнити пункт підпунктами 4.4, 4.5 та 4.6 такого змісту:
   "4.4. Зазначений у підпункті 4.3 цього пункту тридцятиденний
термін для оскарження поширюється:
   1) на суми податкового зобов'язання із земельного податку,
нарахованого  громадянам  -  власникам  земельних ділянок та
землекористувачам;
   2) на суми податкового зобов'язання з прибуткового податку з
громадян, нарахованого фізичним особам - суб'єктам підприємницької
діяльності,  громадянам,  іноземним громадянам та особам без
громадянства на підставі подання ними декларацій про очікувані або
про фактично одержані доходи;
   3) на рішення про: розподіл суми податкових зобов'язань або
податкового боргу між платниками податків, що виникають унаслідок
реорганізації; установлення солідарної відповідальності за сплату
податкових зобов'язань платника податку, що реорганізовується;
поширення права податкової застави на всі  активи  платника
податків, який створюється шляхом об'єднання інших платників
податків.
   Оскарження сум податкових зобов'язань з прибуткового податку,
визначених органом державної податкової служби за результатами
виявлених перевірками недостовірних даних, заявлених суб'єктом
підприємницької діяльності у деклараціях про одержані доходи та
проведені  витрати (перевіркою виявлені порушення податкового
законодавства), здійснюється протягом десяти календарних днів,
наступних за днем отримання податкового повідомлення або відповіді
(рішення) органу державної податкової служби на скаргу (заяву).
 
   4.5. Рішення про: узгодження  операцій  із  заставленими
активами платника податків; погашення податкових зобов'язань,
забезпечених податковою заставою, до проведення реорганізації;
продаж  активів, що перебувають у податковій заставі; арешт
активів; дострокове розірвання  договорів  про  розстрочення,
відстрочення податкових зобов'язань за ініціативи органу державної
податкової служби  можуть  бути  оскаржені  протягом  десяти
календарних днів, наступних за днем отримання такого рішення або
відповіді (рішення) органу державної податкової служби на скаргу
(заяву).
 
   4.6. Суми штрафних (фінансових) санкцій, застосування яких
законодавством віднесено  до  компетенції  органів  державної
податкової  служби,  можуть  бути  оскаржені протягом десяти
календарних днів, наступних за  днем  отримання  податкового
повідомлення або відповіді (рішення) органу державної податкової
служби на скаргу (заяву)".
 
   5. У пункті 5:
   абзац другий підпункту 5.1 виключити;
   підпункт 5.2 викласти в такій редакції:
   "5.2. До  документів,  які додаються до скарги (заяви),
належать: податкове повідомлення про визначення суми податкового
зобов'язання; акт перевірки та інші документи (розрахунки), на
підставі яких визначено податкове зобов'язання; первинна скарга
платника податків та документи, що підтверджують докази незгоди
платника податків з визначеною сумою податкового зобов'язання та
штрафних  (фінансових) санкцій або неправомірність прийнятого
органом державної податкової служби рішення.
   У разі оскарження постанови по справі про адміністративне
правопорушення необхідно подати  ксерокопії  акту  перевірки,
протоколу про адміністративне правопорушення та постанови по
справі про адміністративне правопорушення, рішення, прийнятого за
розглядом скарги на таку постанову.
   До скарги також необхідно подати належної якості ксерокопії
рішення, прийнятого за розглядом первинної скарги, а у відповідних
випадках повторної скарги (заяви) платника податків, та інші
наявні у платника податків документи, що засвідчують обставини
справи.
   Платник податку також повинен повідомити про подання чи
неподання позовної заяви до  суду  про  визнання  недійсним
податкового повідомлення або іншого рішення органу державної
податкової служби, оскарження до суду постанови по справі про
адміністративне правопорушення, наявність постанови про порушення
кримінальної справи";
 
   підпункт 5.3 викласти в такій редакції:
   "5.3. Якщо платник податків до скарги (заяви) не додав
ксерокопій документів, зазначених у підпункті 5.2 цього пункту,
орган державної податкової служби вищого рівня, що уповноважений
розглядати скаргу  (заяву),  витребує  ксерокопії  зазначених
документів від органу державної податкової служби, рішення якого
оскаржується, у тому числі документи, що були надані платником
податків з первинною скаргою, про підтвердження доказів незгоди з
визначеною сумою податкового зобов'язання та штрафних (фінансових)
санкцій або неправомірності іншого рішення, прийнятого органом
державної податкової служби.
   Якщо в повторній скарзі (заяві) порушуються питання або
додаються документи, що не були предметом оскарження та розгляду
за первинною скаргою, то такі питання і документи не підлягають
розгляду по суті, а заявник інформується про необхідність розгляду
цих питань органом державної податкової служби, рішення якого
оскаржується";
   підпункт 5.4 виключити.
 
   6. В абзаці другому пункту 8 друге речення після слів "для
з'ясування обставин справи" доповнити словом "тощо".
 
   7. У пункті 9:
   абзац перший доповнити підпунктами "5" і "6" такого змісту:
   "5) збільшує суму податкового зобов'язання (пені та штрафних
санкцій) або податкового боргу;
   6) залишає у випадках, передбачених статтею 8 Закону України
"Про звернення  громадян" ( 393/96-ВР ), скаргу (заяву) без
розгляду та повертає її автору";
   з абзацу другого слова "у межах апеляційного узгодження"
виключити;
   в абзаці третьому слова "також роз'яснення окремих положень
податкового законодавства,  наданих  у  порядку,  визначеному
Кабінетом Міністрів України" замінити словами "також податкові
роз'яснення, надані відповідно до Порядку надання роз'яснень
окремих положень податкового законодавства, затвердженого наказом
ДПА України 12.04.2003 N 176 ( z0326-03 )".
 
   8. У пункті 10:
   в абзаці четвертому слова "посада, прізвище та ініціали
керівника  органу  державної  податкової  служби  (або  його
заступника)", "особи" замінити словами "назва органу державної
податкової служби" і "посадової особи (платника податків)";
   в абзаці п'ятому слова "посадової особи органу державної
податкової служби, яка розглядала" замінити словами " органу
державної податкової служби, який розглядав";
   в абзаці сьомому слова " (у десятиденний термін з дня
отримання рішення) " замінити словами " у строки, визначені в
цьому Положенні відповідно до Закону України  "Про  порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами ( 2181-14 )";
   у другому реченні абзацу дев'ятого слова "Перший примірник"
замінити словом "Оригінал";
   абзац десятий викласти в такій редакції:
   "Рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі -
платнику податків, якщо його вручено керівнику або уповноваженій
особі такої юридичної особи - платника податків під розписку або
надіслано  поштою  з повідомленням про вручення за адресою,
зазначеною юридичною особою - платником податків безпосередньо у
скарзі (заяві) як адреса, на яку необхідно надіслати рішення
(відповідь) на скаргу (заяву)";
   абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
   "Рішення вважається надісланим (врученим) фізичній особі -
платнику податків, якщо його вручено особисто такій фізичній особі
або уповноваженій нею особі чи надіслано поштою з повідомленням
про вручення за адресою, зазначеною фізичною особою - платником
податків у скарзі (заяві) як адреса, на яку необхідно надіслати
рішення (відповідь) на скаргу (заяву)";
   в абзацах дванадцятому, тринадцятому і чотирнадцятому слова "
Другий примірник", "Другий, а у відповідних випадках - третій
примірник", "Третій, а у відповідних випадках  -  четвертий
примірник" замінити словами "Ксерокопія";
   доповнити пункт абзацом п'ятнадцятим такого змісту: "У разі,
якщо посадова особа юридичної особи - платника податку чи фізична
особа - платник податку або уповноважена особа відмовляється від
отримання рішення (відповіді), прийнятого за розглядом скарги
(заяви), або в разі незнаходження особи за адресою, зазначеною у
скарзі (заяві) для надсилання рішення (відповіді), то датою
вручення рішення (відповіді) платнику податків вважається дата,
зазначена  працівником поштового зв'язку на повідомленні про
вручення поштового відправлення, про відмову платника податку від
отримання рішення (відповіді), або дата вчиненого працівником
поштового зв'язку запису  на  повідомленні  про  відсутність
одержувача рішення (відповіді) за адресою, яка зазначена особою у
скарзі (заяві), як адреса, на яку необхідно надіслати рішення
(відповідь) на скаргу (заяву)".
 
   9. У пункті 12:
   в абзаці другому слова і цифри "підпунктами 4.2 і 4.3 пункту
4" замінити словами і цифрами "у пункті 4";
   абзац п'ятий виключити.
 
 Начальник Головного
 управління апеляцій                   І.І.Лонюк<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner