Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 59 від 02.06.1998

Про затвердження Тарифів на оплату послуг за користування даними Єдиного ліцензійного реєстру


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            29.05.2003 N 252
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 червня 2003 р.
                   за N 489/7810
 
 
        Про затвердження Змін до Положення
       про порядок нарахування, терміни сплати
        і подання розрахунку акцизного збору
 
 
   Відповідно до Закону України від 20 лютого 2003 року N 550
( 550-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" та керуючись статтею 8 Закону
України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни до Положення про порядок нарахування,
терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору, затвердженого
наказом Державної податкової адміністрації України від 19 березня
2001 року N 111 ( z0295-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 2 квітня 2001 року за N 295/5486, що додаються.
 
   2. Начальнику Департаменту з питань адміністрування акцизного
збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів ДПА
України Радченку А.П. в установленому порядку подати цей наказ до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
 
   3. Начальнику управління справами Ніку В.О. у десятиденний
термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції
України забезпечити його тиражування та надсилання державним
податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДПА України Лекаря С.І.
 
 Голова                       Ю.Ф.Кравченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   29.05.2003 N 252
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 червня 2003 р.
                   за N 489/7810
 
 
               ЗМІНИ
     до Положення про порядок нарахування, терміни
      сплати і подання розрахунку акцизного збору
              ( z0295-01 )
 
 
   1. Пункт 4.1. викласти в такій редакції:
 
   "4.1. Платники акцизного збору самостійно обчислюють суму
податкового зобов'язання, яку зазначають у розрахунку акцизного
збору (далі - Розрахунок).
 
   Платники акцизного  збору  не  пізніше 20 числа місяця,
наступного за звітним, подають до органів державної податкової
служби за місцем реєстрації Розрахунок за формою згідно з додатком
1 до Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання
розрахунку акцизного збору (далі - Положення). Порядок складання
платниками Розрахунку наведено в додатку 2 цього Положення.
 
   Прийняття Розрахунку без попередньої перевірки зазначених у
ньому показників здійснюється через канцелярію органу державної
податкової служби. Відмова службової (посадової) особи прийняти
Розрахунок з будь-яких причин забороняється та розцінюється як
перевищення службових повноважень такою особою, що тягне за собою
її  дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку,
визначеному законом.
 
   Якщо службова (посадова) особа порушує норми цього пункту,
платники зобов'язані до закінчення граничного терміну подання
Розрахунку надіслати такий Розрахунок поштою з описом вкладеного
та повідомленням про вручення, до якого долучається заява на ім'я
керівника, складена в довільній формі, із зазначенням прізвища
особи, яка відмовилася прийняти Розрахунок, та/або із зазначенням
дати такої відмови. При цьому розрахунок вважається поданим у
момент його вручення пошті, а граничний десятиденний термін,
установлений для поштових відправлень, не застосовується.
 
   Незалежно від наявності відмови в  прийнятті  Розрахунку
платник податків зобов'язаний погасити податкове зобов'язання,
самостійно визначене ним у такому Розрахунку, протягом строків,
установлених пунктом 5.3 статті 5 Закону України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами  та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).
 
   4.1.1. Суб'єкти  підприємницької діяльності, що отримують
спирт етиловий неденатурований, призначений для переробки на іншу
підакцизну продукцію, і зобов'язані видати органам державної
податкової служби податковий вексель відповідно до постанови
Кабінету Міністрів  України  від 27 лютого 1999 року N 275
( 275-99-п ) "Про затвердження Порядку видачі та  погашення
податкових векселів, що підтверджують зобов'язання із сплати суми
акцизного збору і видаються суб'єктами підприємницької діяльності
у разі отримання спирту етилового неденатурованого, призначеного
для переробки на іншу підакцизну продукцію" (із змінами  і
доповненнями), щомісячно не пізніше 20 числа місяця, наступного за
звітним, складають і подають до органів державної податкової
служби за місцем реєстрації Розрахунок за формою згідно з додатком
3. Порядок складання платниками Розрахунку наведено в додатку 4".
 
   2. У пункті 4.3. абзаци другий - четвертий замінити на абзаци
такого змісту:
 
   "Розрахунок акцизного збору, отриманий органом податкової
служби від платника податків, може бути не визнаний органом
податкової служби як розрахунок акцизного збору, якщо в ньому не
зазначено обов'язкових реквізитів, його не підписано відповідними
посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків. У
цьому випадку, якщо орган податкової служби звертається  до
платника акцизного збору з письмовою пропозицією надати новий
Розрахунок акцизного збору з  виправленими  показниками  (із
зазначенням підстав неприйняття попереднього), то такий платник
податків має право:
 
   надати новий розрахунок акцизного збору разом зі сплатою
відповідного штрафу;
 
   оскаржити рішення податкового органу в порядку апеляційного
узгодження".
 
   3. Пункт 4.4. викласти в такій редакції:
 
   "4.4. Платник податків, який до початку його  перевірки
контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового
зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний: надіслати
уточнюючий розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф у
розмірі п'яти відсотків від такої суми до  подання  такого
уточнюючого Розрахунку.
 
   Якщо після  подачі Розрахунку за звітний період платник
акцизного збору подає новий Розрахунок з виправленими показниками
(уточнюючий Розрахунок) до закінчення граничного строку подання
Розрахунку за такий самий звітний період, то штраф, визначений у
цьому пункті, не застосовується.
 
   При самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань
адміністративні штрафи не накладаються.
 
   4.4.1. До уточнюючого Розрахунку додається довідка про суми
акцизного  збору,  які  збільшують  або  зменшують податкове
зобов'язання звітного періоду внаслідок виправлення самостійно
виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах. Форма
довідки визначена в додатку 6 до цього Положення. До кожного
уточнюючого Розрахунку подається окрема довідка.
 
   4.4.2. Якщо за результатами подання уточнюючого Розрахунку
виникає потреба повернення надміру сплаченого акцизного збору, то
таке повернення проводиться відповідно до чинного законодавства".
 
   4. Доповнити пункт 4.5. абзацами такого змісту:
 
   "Платники акцизного збору мають право не пізніше ніж за
десять днів до закінчення граничного терміну подання Розрахунку
надіслати  Розрахунок на адресу податкового органу поштою з
повідомленням про вручення.
 
   У разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки
його вручення податковому органу з вини працівників поштового
зв'язку платники акцизного збору звільняються від відповідальності
за неподання або несвоєчасне подання такого Розрахунку.
 
   Платники акцизного збору протягом п'яти робочих днів з дня
отримання повідомлення про  втрату  або  зіпсуття  поштового
відправлення зобов'язані надіслати поштою або надати особисто (за
вибором) податковому органу другий примірник Розрахунку.
 
   Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового
відправлення чи затримки його вручення платники акцизного збору
зобов'язані сплатити суму податкового зобов'язання, самостійно
зазначену ними в такому Розрахунку, протягом термінів, визначених
пунктом 5.3 статті 5 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" ( 2181-14 ).
 
   5. Абзац перший пункту 6.2. доповнити словами "крім випадків,
передбачених абзацом першим частини двадцятої статті 7 Закону
України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові
вироби" ( 329/95-ВР ).
 
   6. Пункт 6.3. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   "При повній сплаті такими платниками податку акцизного збору,
розрахованого за ставками для цієї продукції, відповідно до абзацу
третього частини двадцятої статті 7 Закону України "Про акцизний
збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР )
податковий вексель не видається".
 
   7. У пункті 6.4. слово "виноградного" вилучити, а слова
"виноградних  виноматеріалів  чи  сусла"  замінити  на слова
"виноградних, плодових та інших виноматеріалів і сусла".
 
   8. У пункті 7.1. абзац третій викласти в такій редакції:
 
   "оригіналом п'ятого аркуша ("примірник  для  декларанта")
вантажної митної декларації форми МД-2 (МД-3), що є її складовою
частиною, виданого митним органом під час здійснення митного
оформлення експорту підакцизної продукції, на якому зазначеним
митним органом за зверненням платника податку вчиняється напис про
фактичне вивезення експортованої підакцизної продукції за межі
митної  території  України,  який  засвідчується  підписом
відповідальної посадової особи і гербовою печаткою митного органу.
Такий  напис вчиняється митним органом, що здійснював митне
оформлення експорту підакцизної продукції, лише після одержання
від митного органу, розташованого на митному кордоні України,
через  який  здійснювалося  вивезення  підакцизної продукції,
офіційного повідомлення про фактичне вивезення цієї продукції за
межі митної території України у повному обсязі."
 
   9. У додатку 1 вилучити слова та цифри:
 
       "Розділ III. Зменшення акцизного збору
         при експорті підакцизних товарів
        при розрахунках за іноземну валюту
 
 
   1. Сума акцизного збору, яка  підлягає  відображенню  в
особовому рахунку платника та зарахуванню в рахунок чергових
платежів чи відшкодуванню з бюджету *:
_____________________________________________________________ грн.
           (цифрами та літерами)
 
---------------
   * До Розрахунку платником обов'язково додається письмова
заява  з  документальним підтвердженням здійснення експортної
операції:
 
   а) довідкою установи банку про надходження коштів в іноземній
валюті на поточний рахунок платника акцизного збору;
 
   б) копією  вантажної  митної  декларацій  з  відміткою
прикордонної митниці про перетин товаром митного кордону України,
скріпленою особовою номерною печаткою працівника митниці".
 
   10. У додатку 1 вилучити слова та цифри:
 
 "зменшено (пункт 1 Розділу III) ________ грн. за термін ______".
                 (цифрами        (дата)
                та літерами)
 
 
   11. У додатку 2 п. 12. вилучити.
 
   12. У додатку 3 вилучити слова та цифри:
 
    "Розділ III. Зменшення акцизного збору при експорті
 
   1. Сума акцизного збору, яка  підлягає  відображенню  в
особовому рахунку платника та зарахуванню в рахунок погашення
податкових векселів *, ______________________________________ грн.
                (цифрами та літерами)
---------------
   * До Розрахунку платником обов'язково додається письмова
заява з документальним підтвердженням  здійснення  експортної
операції, а саме:
 
   а) довідкою установи банку про надходження коштів в іноземній
валюті на розрахунковий рахунок векселедавця;
 
   б) копією  вантажної  митної  декларації  з  відміткою
прикордонної митниці про перетин товаром митного кордону України,
скріпленою особовою номерною печаткою працівника митниці".
 
   13. У додатку 3 вилучити слова та цифри:
 
 "зменшено (пункт 1 Розділу III) ________ грн. за термін ______".
                 (цифрами         (дата)
                та літерами)
 
   14. У додатку 4 абзац перший пункту 10. доповнити словами:
 
   "або які сплачено у звітному періоді відповідно до абзацу
третього частини двадцятої статті 7 Закону України "Про акцизний
збір на алкогольні напої та тютюнові вироби" ( 329/95-ВР ).
 
   15. У додатку 4 пункт 13 вилучити.
 
   16. У додатку 6 слова і цифри "10% (рядок 3 x 10 : 100)"
замінити на слова і цифри "5% (рядок 3 x 5 : 100)".
 
 Начальник Департаменту з питань
 адміністрування акцизного збору
 і контролю за виробництвом
 та обігом підакцизних товарів            А.П.Радченко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner