Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 123 від 18.05.1998

Про затвердження Типового положення про будинок дитини


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            29.05.2003 N 152
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 липня 2003 р.
                   за N 594/7915
 
 
     Про затвердження Порядку проведення атестації
     суб'єктів господарювання на право виробництва
      та реалізації насіння і садивного матеріалу,
    Положення про Державний реєстр виробників насіння
           і садивного матеріалу
 
 
   На виконання  Законів  України  "Про насіння і садивний
матеріал" ( 411-15 ), "Про охорону прав на  сорти  рослин"
( 3116-12 ) та з метою забезпечення здійснення контролю за
виробництвом та реалізацією  насіння  і  садивного  матеріалу
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Порядок  проведення  атестації  суб'єктів
господарювання на право виробництва та реалізації насіння і
садивного матеріалу та Положення про Державний реєстр виробників
насіння і садивного матеріалу ( z0595-03 ), що додаються.
 
   2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку
насінництва (Сорока В.І.) подати цей наказ до Міністерства юстиції
України на державну реєстрацію.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Державного секретаря Яковенка В.П.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   аграрної політики
                   України
                   29.05.2003 N 152
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 липня 2003 р.
                   за N 594/7915
 
 
               ПОРЯДОК
     проведення атестації суб'єктів господарювання
      на право виробництва та реалізації насіння
           і садивного матеріалу
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Законів України
"Про насіння і садивний матеріал" ( 411-15 ), "Про охорону прав на
сорти рослин" ( 3116-12 ), визначає процедуру проведення атестації
суб'єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб) на право
виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу.
 
   1.2. Атестацію суб'єктів господарювання на право виробництва
та реалізації насіння і садивного матеріалу проводять атестаційні
комісії.
 
   1.3.  Атестаційні  комісії  у  своїй  роботі  керуються
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента  України,  Кабінету  Міністрів  України,  наказами
Міністерства аграрної політики України,  Державного  комітету
лісового господарства України, Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства, а також цим Порядком.
 
        2. Формування атестаційних комісій
 
   2.1. Атестаційна комісія з надання суб'єктам господарювання
права на виробництво та реалізацію:
   -  оригінального й елітного насіння утворюється наказом
Міністерства аграрної політики України;
   - репродукційного насіння і садивного матеріалу, гібридів
першого   покоління   утворюється   наказом   Міністерства
агропромислового комплексу АР Крим, головних управлінь сільського
господарства і продовольства обласних державних адміністрацій;
   - насіння лісових рослин утворюється наказом Державного
комітету лісового господарства України;
   - насіння квітково-декоративних рослин утворюється наказом
Державного  комітету  України  з  питань житлово-комунального
господарства.
 
   2.2. До складу атестаційних комісій входять представники
органів виконавчої влади, Української академії аграрних наук,
науково-дослідних  установ, громадських організацій, суб'єктів
насінництва та розсадництва.
 
   2.3. Персональний склад атестаційних комісій затверджується
наказами про їх створення.
 
   2.4. Робота атестаційних комісій здійснюється на громадських
засадах згідно з планом, затвердженим керівником органу, що
утворив відповідну комісію.
 
       3. Подання документів і прийняття рішень
 
   3.1.  Суб'єкти  господарювання  для  отримання права на
виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу подають
заяву до атестаційних комісій, зазначених у пункті 2.1 даного
Порядку ( додатки 1, 2).
 
   3.2. До заяви додаються:
   - копія сертифіката на насіння, садивний матеріал;
   - завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію сорту;
   - завірена копія ліцензійного договору,  укладеного  між
власником сорту і суб'єктом господарювання, на використання сорту;
   - довідка про сплату винагороди автору за використання сорту;
   - документи,  що підтверджують відповідність атестаційним
вимогам виробників насіння і садивного матеріалу (додаток 3).
 
   3.3. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за
описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату
прийняття  документів  атестаційною  комісією,  за  підписом
відповідальної особи.
 
   3.4. Атестаційними комісіями перевіряються надані документи,
у разі необхідності приймається рішення щодо перевірки суб'єктів
господарювання з виїздом на місце для встановлення достовірності
даних, наведених у заяві та поданих документах.
 
   3.5. Заява залишається без розгляду, якщо:
   - заява підписана особою, яка не має на це повноважень;
   - подані не всі документи або не відповідають атестаційним
вимогам.
 
   3.6. Про  залишення  заяви  без  розгляду  суб'єктам
господарювання повідомляється в письмовій формі із зазначенням
підстав такого рішення у 10-денний термін із дня отримання заяви.
 
   3.7. Після усунення причин, що були підставою для винесення
рішення про залишення заяви без розгляду, суб'єкт господарювання
може повторно подати заяву, яка розглядається в установленому
порядку.
 
   3.8. Атестаційні комісії проводять засідання  згідно  із
затвердженим планом роботи, але не рідше одного разу на місяць.
Підготовка засідання атестаційної комісії  забезпечується  її
головою  або заступником голови. Голова атестаційної комісії
визначає час і місце проведення засідання. Засідання атестаційної
комісії веде її голова, а в разі відсутності голови - його
заступник. Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо в
ньому бере участь не менше двох третин членів комісії.
 
   3.9. Атестаційні комісії на підставі результатів перевірки
поданих документів приймають рішення щодо надання або відмови
суб'єктам  господарювання в наданні права на виробництво та
реалізацію насіння і садивного матеріалу відповідних категорій.
Рішення  приймається простою більшістю голосів, присутніх на
засіданні членів атестаційної комісії. При рівності голосів членів
атестаційної комісії вирішальним є голос голови.
 
   3.10. Рішення атестаційної комісії підписується головуючим та
членами комісії, які брали участь у засіданні.
 
   3.11. На підставі рішення атестаційної комісії готується
подання про видачу суб'єкту господарювання паспорта (додаток 4) на
виробництво та  реалізацію  насіння  і  садивного  матеріалу
відповідних категорій та занесення його до Державного реєстру
виробників насіння і садивного матеріалу.
 
   3.12. Подання разом з документами направляється до Державної
служби з охорони прав на сорти рослин.
 
   3.13. Державна служба з охорони прав на сорти рослин здійснює
перевірку  поданих документів і після їх узагальнення готує
висновок Міністерству аграрної політики України для прийняття
рішення  про  видачу  суб'єктам  господарювання  паспорта на
виробництво і реалізацію насіння і садивного матеріалу відповідних
категорій та занесення їх до Державного реєстру виробників насіння
і садивного матеріалу.
 
   3.14. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про
відмову в наданні права на виробництво насіння і садивного
матеріалу суб'єкту господарювання надсилається повідомлення про
прийняте рішення в письмовій формі протягом трьох робочих днів з
дня його прийняття із зазначенням підстав:
   - недостовірність даних у документах, поданих  суб'єктом
господарювання;
   - невідповідність суб'єкта господарювання, згідно з поданими
документами,  атестаційним  вимогам  до виробників насіння і
садивного матеріалу.
 
   3.15. У разі відмови на підставі виявлення недостовірних
даних в поданих документах суб'єкт господарювання має право подати
до атестаційної комісії нову заяву не раніше ніж через три місяці
з дати прийняття рішення про відмову.
 
   3.16. У разі відмови на підставі невідповідності атестаційним
вимогам до виробників насіння і садивного матеріалу суб'єкт
господарювання може подати до атестаційної комісії нову заяву
тільки після усунення причин, що стали підставою для відмови.
 
   3.17. Рішення атестаційної комісії про відмову може бути
оскаржене суб'єктом господарювання в місячний термін, починаючи
від дати отримання ним повідомлення про прийняте рішення, у
встановленому законодавством порядку.
 
     4. Видача паспорта на виробництво та реалізацію
         насіння і садивного матеріалу
 
   4.1. Міністерство аграрної політики України на  підставі
рішення атестаційних комісій та висновків Державної служби з
охорони прав на сорти рослин видає наказ про видачу паспорта на
виробництво  та  реалізацію  насіння  і  садивного матеріалу
відповідних категорій та  занесення  до  Державного  реєстру
виробників насіння і садивного матеріалу.
 
   4.2. Наказ Міністерства аграрної політики України є підставою
для виготовлення паспортів, їх заповнення та видачі суб'єктам
насінництва  і розсадництва Українським інститутом експертизи
сортів рослин.
 
   4.3. Паспорт на виробництво та реалізацію насіння і садивного
матеріалу відповідних категорій (додаток 5) видається на термін
дії укладеного ліцензійного договору між власником сорту та
виробником насіння цього сорту, але не більше ніж на 5 років.
Після закінчення терміну дії паспорта проводиться переатестація, у
результаті якої видається новий паспорт.
 
   4.4. Дублікат паспорта може бути виданий у разі втрати
оригіналу  тільки  за наявності запису в Державному реєстрі
виробників насіння і садивного матеріалу.
   Видачу дубліката паспорта здійснює за дорученням Міністерства
аграрної політики України Державна служба з охорони прав на сорти
рослин за заявкою суб'єкта насінництва і розсадництва про втрату
оригіналу паспорта із зазначенням обставин втрати.
 
   4.5. При видачі дубліката паспорта в правому верхньому куті
паспорта ставиться відмітка "Дублікат". Строк чинності дубліката
не може перевищувати строку чинності оригіналу.
 
   4.6. Паспорт або його дублікат підписується відповідальною
посадовою  особою  Міністерства  аграрної політики України і
завіряється гербовою печаткою.
 
   4.7. Перелік суб'єктів насінництва і розсадництва, яким
надано право на виробництво та реалізацію насіння і садивного
матеріалу всіх категорій або відмовлено в надані права вирощувати
і  реалізувати  насіння і садивний матеріал, публікується в
офіційному бюлетені Державної служби з охорони прав на сорти
рослин.
 
 Начальник Департаменту продукції
 рослинництва та розвитку насінництва           В.Сорока
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 3.1 Порядку
                   проведення атестації
                   суб'єктів господарювання
                   на право виробництва
                   та реалізації насіння
                   і садивного матеріалу
 
 
   Зразок
 
         Атестаційній комісії ___________________________
         _________________________________________________
          (назва органу відповідно до пункту 2.1 Порядку)
 
 
               ЗАЯВА
 
   Прошу атестувати ____________________________________________
             (назва суб'єкта господарювання)
 
на право виробництва та реалізації насіння і садивного  матеріалу
__________________________________________________________________
 (назва культури, сорту, категорії насіння і садивного матеріалу)
 
   Відомості про юридичну особу:
 
   1. Назва:
 
   1.1. Повна __________________________________________________
 
   1.2. Скорочена ______________________________________________
 
   2. Місцезнаходження:
 
   2.1. Юридична адреса ________________________________________
 
   2.2. Адреса виконавчого органу ______________________________
 
   2.3. Телефон ___________ Факс _____________________
     Телетайп __________ E-mail ___________________
 
   3. Класифікаційні ознаки:
 
   3.1. Форма власності ________________________________________
 
   3.2. Види діяльності ________________________________________
 
   3.3. Ідентифікаційний код ___________________________________
 
   4. Банківські реквізити _____________________________________
 
   5. Державна реєстрація:
 
   5.1. Повна назва реєструвального органу _____________________
 
   5.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _________________
 
   6. Орган управління майном __________________________________
 
   З вимогами Порядку атестації ознайомлені та зобов'язуємося їх
виконувати.
 
 Керівник суб'єкта господарювання ________________________________
                 (підпис) (ініціали, прізвище)
 
 Головний бухгалтер ______________________________________________
           (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
  М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 3.1 Порядку
                   проведення атестації
                   суб'єктів господарювання
                   на право виробництва
                   та реалізації насіння
                   і садивного матеріалу
 
 
   Зразок
 
 
         Атестаційній комісії ___________________________
         ________________________________________________
          (назва органу відповідно до пункту 2.1 Порядку)
 
 
               ЗАЯВА
 
   Прошу атестувати ____________________________________________
               (ініціали, прізвище)
 
на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу
__________________________________________________________________
 (назва культури, сорту, категорії насіння і садивного матеріалу)
 
 
   Відомості про фізичну особу:
   - прізвище, ім'я, по батькові;
   - паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий,
місце проживання);
   - ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків
та інших обов'язкових платежів.
 
   З вимогами Порядку атестації ознайомлений(а) та зобов'язуюсь
їх виконувати.
 
             ___________  _________________________
              (підпис)    (ініціали, прізвище)
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 3.2 Порядку
                   проведення атестації
                   суб'єктів господарювання
                   на право виробництва
                   та реалізації насіння
                   і садивного матеріалу
 
 
            АТЕСТАЦІЙНІ ВИМОГИ
      до виробників насіння і садивного матеріалу
        у сфері насінництва та розсадництва
 
 
   А.Насіння
 
   1. Виробництво насіння еліти повинно проводитися згідно з
нормативними документами про виробництво насіння первинних ланок
та еліти.
 
   2.  При  вирощуванні  в  спеціалізованих  насінницьких
господарствах повинно бути забезпечено:
   а) укладання ліцензійних договорів на право використання
сорту;
   б) кращі попередники;
   в) збереження високої чистоти та типовості, чистосортності;
   г) одержання фізіологічно повноцінного насіння з високими
посівними якостями та врожайними властивостями;
   ґ)  забезпечення  комплексу захисту посівів від хвороб,
шкідників та бур'янів;
   д) прискорене розмноження насіння нових сортів;
   е) дотримання норм просторової ізоляції;
   є)  проведення видових і сортових прополок, запобігання
механічному та біологічному засміченню іншими сортами, культурами;
   ж) ретельна очистка та сортування насіння з доведенням його
до високих посівних кондицій;
   з) дотримання умов зберігання насіння.
 
   3. Забезпеченість матеріально-технічною базою  (збиральна,
насіннєочисна техніка, складські приміщення, сушильне обладнання).
   
   4.Ведення  насінницької  документації  та бухгалтерського
обліку.
 
   Б. Садивний матеріал
 
   1. Розсадник може бути як самостійним господарством, так і
входити  до  складу  спеціалізованого  з  садівництва  або
виноградарства господарства, науково-дослідної установи.
 
   2. Для забезпечення вирощування високоякісного садивного
матеріалу розсадник повинен мати:
   а) ліцензійні договори про право використання сорту;
   б) для вирощування плодових саджанців:
   - шкілку сіянців зі спеціальною сівозміною;
   - поле формування з окремою сівозміною;
   - маточник вегетативно-розмножувальних підщеп;
   - маточно-сортовий (живцевий) сад для одержання живців;
   - маточно-підщепний (насіннєвий) сад;
   в) для  вирощування садивного матеріалу ягідних культур:
   - маточні насадження в сівозміні;
   - поле розмноження ягідних культур у сівозміні;
   г) для вирощування саджанців винограду:
   - маточники прищепних та підщепних лоз;
   - виноградну шкілку.
 
   3. Маточні насадження повинні закладатися  лише  елітним
оздоровленим  чистосортним  садивним матеріалом районованих і
перспективних сортів, одержаним від науково-дослідних установ,
сортами, занесеними до Державного реєстру прав власників сортів
рослин і Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення
в Україні.
 
   4. Усі дані про маточні насадження, поля формування та
сівозміни повинні заноситися в книгу розсадника встановленої
форми.
 
   5. Господарство зобов'язане дотримуватися прийнятого для зони
сортового співвідношення та сортового районування.
 
   6. Апробація маточних насаджень плодово-ягідних  культур,
вегетативно-розмножуваних підщеп винограду та садивного матеріалу
цих культур повинна проводитись щорічно, маточно-живцевих садів -
не рідше одного разу в 3 роки, маточно-насіннєвих - не рідше
одного разу в 5 років. Результати апробації оформляються актами
встановленої форми.
 
   7. Обстеження розсадників на наявність карантинних шкідників
і хвороб проводиться не рідше одного разу в 2 роки, а суниці -
щорічно спеціалістами Української державної інспекції з карантину
рослин.
 
   8.  Розсадники  зобов'язані  перед  реалізацією провести
сортування всіх саджанців у відповідності до діючих нормативних
документів і відпускати господарствам лише стандартний садивний
матеріал  з  обов'язковим  виписуванням  сортових свідоцтв і
карантинних сертифікатів.
 
   9. Атестаційні вимоги до виробників насіння і садивного
матеріалу у сфері:
   - лісового  насінництва  та  розсадництва  встановлюються
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань лісового господарства України;
   - квітково-декоративного  насінництва  та  розсадництва
встановлюються спеціально  уповноваженим  центральним  органом
виконавчої  влади  з питань житлово-комунального господарства
України.
 
 Начальник Департаменту продукції
 рослинництва та розвитку насінництва          В.І.Сорока
 
 
                   Додаток 4
                   до пункту 3.11 Порядку
                   проведення атестації
                   суб'єктів господарювання
                   на право виробництва насіння
                   і садивного матеріалу
 
 
                 ЗАТВЕРДЖУЮ
                 Керівник органу, наказом якого
                 створена атестаційна комісія
                ____________ ____________________
                 (підпис)  (ініціали, прізвище)
 
                  М.П. "___" ___________ 200_ р.
 
 
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
 
               ПОДАННЯ
 
 
   Рішенням атестаційної комісії _______________________________
              (назва установи, наказом якої створена
 
____________________ (протокол від "___" _________ 200_ року N __)
атестаційна комісія)
 
__________________________________________________________________
  (назва суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код, номер,
          місцезнаходження, адреса)
 
   пропонується видати  паспорт на виробництво і реалізацію
насіння і садивного матеріалу ____________________________________
                  (назва категорії насіння і
__________________________________________________________________
       посадкового матеріалу, культури, сорту)
 
та включити його до Державного реєстру виробників насіння і
садивного матеріалу.
 
   Просимо затвердити.
 
 
 Голова атестаційної комісії _______________ ____________________
                 (підпис)   (ініціали, прізвище)
 
 
                   Додаток 5
                   до пункту 4.3. Порядку
                   проведення атестації
                   суб'єктів господарювання
                   на право виробництва насіння
                   і садивного матеріалу
 
 
   Зразок
 
 
           (Державний Герб України)
 
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
               ПАСПОРТ
 
       на виробництво та реалізацію насіння і
            садивного матеріалу
 
 
__________________________________________________________________
      (назва суб'єкта насінництва і розсадництва)
 
__________________________________________________________________
            (форма власності)
__________________________________________________________________
  (поштова та юридична адреса, ідентифікаційний код (номер))
 
   N ______
 
   Дата реєстрації: _____________
 
   Паспорт дійсний до ___________
 
 
 Посадова особа
 Мінагрополітики   ______________   _____________________
            (підпис)     (ініціали, прізвище)
 
   М.П.
 
               м. Київ<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner