Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 807 від 29.05.2009

Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 12.01.2009 N 8185/09


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 43 від 11.06.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   25 червня 2002 р.
                   за N 533/6821
 
 
      Про затвердження Порядку ведення державного
         обліку документів Національного
           архівного фонду України
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
             Державного комітету архівів 
        N 88 ( z0812-07 ) від 08.06.2007 )
 
 
 
   Відповідно до статті 12 Закону України "Про внесення змін до
Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"
( 2888-14 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок ведення державного обліку документів
Національного архівного фонду України (додається).
 
   2. Зазначений документ  направити  центральним  державним
архівам України, Державному архіву в Автономній Республіці Крим,
державним архівам областей, мм. Києва і Севастополя, галузевим
державним  архівам Міністерству культури і мистецтв України,
Національній академії наук України.
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головархіву
України від 07.12.98 N 78 ( z0827-98 ) "Про затвердження Порядку
ведення державного обліку документів Національного архівного фонду
України".
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держкомархіву України Г.В. Боряка.
 
 Голова Державного комітету               Р.Я.Пиріг
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомархіву України
                   11.06.2002 N 43
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   25 червня 2002 р.
                   за N 533/6821
 
               ПОРЯДОК
        ведення державного обліку документів
       Національного архівного фонду України
 
   1. Цей Порядок визначає організацію та ведення державного
обліку документів Національного архівного фонду України.
 
   2.  Державний  облік  документів  - це встановлення їх
належності, кількості, складу і стану в одиницях обліку та
відображення цих відомостей в  облікових  документах.  Облік
документів фіксує їх приналежність до певних класифікаційних
комплексів, забезпечує їх організаційну упорядкованість, адресний
пошук та контроль за їх наявністю, належністю, станом, місцем та
умовами зберігання.
 
   2.1. Обліковим документом є документ установленої форми, що
фіксує надходження, вибуття, кількість, склад і стан архівних
документів.
 
   2.2. Одиницею обліку архівних документів є одиниця виміру
кількості архівних документів.
   Для документів з паперовими носіями основними обліковими
одиницями є архівний фонд, справа.
   Для документів зі спеціальними носіями основними обліковими
одиницями  є одиниця зберігання та одиниця обліку. Одиницею
зберігання є класифікаційна одиниця, яка є фізично відокремленим
архівним документом чи сукупністю документів, що має самостійне
значення. В одиницях обліку документи обліковуються за комплектами
і видами; науково-технічні документи - за групами і комплексами.
( Пункт 2 в редакції Наказу Державного комітету архівів N 88
( z0812-07 ) від 08.06.2007 )
 
   3. Дія  цього  Порядку  поширюється  на  всі  документи
Національного архівного фонду, що  зберігаються  в  архівних
установах незалежно від форми власності й підпорядкування та в
громадян незалежно від виду документів, виду матеріального носія
інформації, ступеня секретності інформації, що міститься в них, та
форми власності на них, а також на копії страхового фонду і фонду
користування документами.
( Пункт 3 в редакції Наказу Державного комітету архівів N 88
( z0812-07 ) від 08.06.2007 )
 
   4. Архівні установи, що здійснюють повноваження власника,
юридичні та фізичні особи, у власності яких перебувають документи
Національного  архівного  фонду,  зобов'язані  дотримуватися
встановленого порядку ведення їх державного обліку, у визначені
строки інформувати Держкомархів України та уповноважені  ним
архівні установи про наявність документів, стан обліку, поточні
зміни у їх складі.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету архівів N 88 ( z0812-07 ) від 08.06.2007 )
 
   5. Державний облік документів організовано і ведеться згідно
з принципами централізації, уніфікації, достовірності облікових
документів на всіх стадіях роботи (у діловодстві, в архівних
підрозділах державних органів, підприємств, установ, організацій,
державних архівних установах, архівних відділах міських рад),
динамічності. ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Державного комітету архівів N 88 ( z0812-07 ) від
08.06.2007 )
 
   5.1. Централізація забезпечується зосередженням в органах
управління архівною справою відомостей про кількість та склад
архівних фондів і одиниць зберігання.
 
   5.2.  Уніфікація обліку забезпечується єдиним методичним
керівництвом, що забезпечує наступність обліку на всіх стадіях
роботи з документами - у діловодстві, в архівному підрозділі, в
архівній установі - через регламентацію системи основних облікових
документів та вимог до їх ведення. ( Підпункт 5.2 пункту 5 в
редакції Наказу Державного комітету архівів N 88 ( z0812-07 ) від
08.06.2007 )
 
   5.3. Динамічність забезпечується своєчасним та оперативним
внесенням змін до основних облікових документів і облікових баз
даних або складанням нових облікових документів та щорічним
поданням  документів  для централізованого державного обліку.
( Підпункт 5.3 пункту 5 в редакції Наказу Державного комітету
архівів N 88 ( z0812-07 ) від 08.06.2007 )
 
   6. Державний облік документів Національного архівного фонду
здійснюється відповідно до чинного законодавства.
 
   7. Облік документів Національного  архівного  фонду,  що
зберігаються в архівах громадян, здійснюється їх власниками в
журналах і книгах довільної форми.
 
   8. Державні архівні установи надають методичну допомогу з
обліку документів та здійснюють контроль за правильністю його
ведення у зоні свого комплектування.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету архівів N 88 ( z0812-07 ) від 08.06.2007 )
 
   9. Архівні підрозділи державних наукових установ, музеїв та
бібліотек,  архівні підрозділи об'єднань громадян, релігійних
організацій, а також підприємств,  установ  та  організацій,
заснованих  на  приватній  формі власності, громадяни, що є
власниками документів Національного архівного фонду,  подають
щорічно до центральних державних архівів України, Державного
архіву в Автономній Республіці Крим, держархівів областей, міст
Києва і Севастополя, де їх документи внесено до Національного
архівного фонду, відомості про зміни у складі та обсязі фондів, а
також картки фондів установленого Держкомархівом України зразка.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету архівів N 88 ( z0812-07 ) від 08.06.2007 )
 
   10. Центральні державні архіви України, Державний архів в
Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і
Севастополя, галузеві державні архіви разом із відомостями про
зміни у складі та обсязі фондів і картками фондів подають у
встановлені строки до Держкомархіву України відомості про зміни у
складі та обсязі фондів і картки фондів державних наукових
установ, музеїв та бібліотек, архівних підрозділів об'єднань
громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та
організацій, заснованих на приватній формі власності, архівів
громадян, документи яких внесено до Національного архівного фонду
у вищезазначених державних архівних установах.
( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету архівів N 88 ( z0812-07 ) від 08.06.2007 )
 
   11. Загальні відомості про обсяг документів Національного
архівного фонду за станом на 1 січня поточного року щорічно
публікуються у "Віснику Державного комітету архівів України" та на
офіційному веб-порталі Держкомархіву України.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету архівів N 88 ( z0812-07 ) від 08.06.2007 )
 
   12. Керівництво  та  контроль  за  державним  обліком
Національного архівного фонду здійснює Держкомархів України через
Центральний фондовий каталог.
 
 В. о. начальника відділу зберігання
 та обліку Національного архівного
 фонду Держкомархіву України            Т.М.Захарченко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner