Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 367 від 28.05.2009

Щодо проведення в життя рішення розширеної колегії державної санітарно-епідеміологічної служби України від 29 квітня 2009 року


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 45/5 від 03.06.2002        Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   3 червня 2002 р.
                   за N 468/6756
 
 
     Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції
          України від 07.02.2002 N 7/5
 
       { Із змінами, внесеними згідно з Наказом
                 Міністерства юстиції 
        N 20/5 ( z0283-04 ) від 03.03.2004 }
 
 
 
   Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство юстиції
України, затвердженого Указом Президента України від 30 грудня
1997 року N 1396 ( 1396/97 ) (із змінами і доповненнями), та з
метою нормативно-правового забезпечення діяльності бюро технічної
інвентаризації Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до наказу Міністерства  юстиції  України  від
07.02.2002 N 7/5 ( z0157-02 ) "Про затвердження Тимчасового
положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме
майно", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.02.2002
за N 157/6445, такі зміни:
   1.1. Преамбулу наказу викласти в такій редакції:
   "Відповідно до підпунктів 23 та 30-1 пункту 4 Положення про
Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента
України від 30 грудня 1997 року N 1396 ( 1396/97 ) (із змінами і
доповненнями), на виконання постанов Кабінету Міністрів України
від 18 лютого 1998 року N 192 ( 192-98-п ) "Про заходи щодо
створення системи реєстрації прав на нерухоме та рухоме майно" та
від 16 травня 2002 року N 661 ( 661-2002-п ) "Про заходи щодо
створення системи реєстрації прав власності на нерухоме майно", з
метою належного забезпечення захисту права власності на нерухоме
майно фізичних та юридичних осіб до прийняття та набрання чинності
законом України про державну реєстрацію прав на об'єкти нерухомого
майна Н А К А З У Ю".
   1.2. Абзац другий пункту 5 наказу викласти в такій редакції:
   "здійснення заходів з розробки та встановлення програмного
забезпечення БТІ для ведення електронного Реєстру прав власності
на нерухоме майно до 30 серпня 2002 року".
   1.3. В абзаці третьому пункту 5 наказу цифру і слово "7
червня" замінити цифрою і словом "1 жовтня".
   1.4. У пункті 6 наказу цифру і слово "8 липня" замінити
цифрою і словом "1 жовтня".
   1.5. У пункті 8 наказу цифру і слово "1 травня" замінити
цифрою і словом "20 вересня".
   
   { Підпункт 1.6 пункту 1 фактично втратив чинність у зв'язку з
втратою чинності Наказу Міністерства юстиції N 18/5 ( z0152-94 )
від 14.06.94, до якого вносились зміни } 1.6. Пункт 9 наказу
викласти в такій редакції:
   "До Інструкції про  порядок  вчинення  нотаріальних  дій
нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції
України від  14  червня  1994 року N 18/5 ( z0152-94 ) і
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 липня 1994 року за
N 152/361 (із змінами та доповненнями), унести такі зміни:
   за текстом Інструкції слова "довідка - характеристика бюро
технічної інвентаризації" замінити словами "витяг з Реєстру прав
власності на нерухоме майно" у відповідних відмінках;
   в абзаці другому пункту 30 Інструкції слова "на них запису
про реєстрацію" замінити словами "відмітки (штампу) про реєстрацію
відповідних прав та витягу про реєстрацію прав на нерухоме майно,
який є невід'ємною частиною правовстановлювального документа";
   в абзаці третьому пункту 49 Інструкції слова  "відмітки
реєструючого органу або реєстраційного посвідчення, яке" замінити
словами " відмітки (штампу) про реєстрацію відповідних прав та
витягу про реєстрацію прав на нерухоме майно, які".
   Ці зміни набирають чинності з 1 жовтня 2002 року".
   1.7. В абзаці третьому пункту 10 наказу цифру та слово "8
липня" замінити цифрою та словом "20 червня".
   1.8. В абзаці другому пункту 11 наказу слово "державної"
виключити.
 
   2. Затвердити зміни до Тимчасового положення про порядок
реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 07.02.2002 N 7/5 ( z0157-02 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.02.2002  за
N 157/6445, що додаються.
 
   3. Начальникам  Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського
та Севастопольського міських управлінь юстиції довести цей наказ
до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного
значення)  управлінь  юстиції,  нотаріусів та бюро технічної
інвентаризації.
 
   4. Департаменту  цивільного  законодавства  (І.І.Завальна)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади" (із змінами і доповненнями) та довести
його до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь юстиції.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о.
Державного секретаря А.П.Зайця.
 
 Міністр                      О.В.Лавринович
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   юстиції України
                   03.06.2002 N 45/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 червня 2002 р.
                   за N 468/6756
 
         Зміни до Тимчасового положення
    про порядок реєстрації прав власності на нерухоме
    майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції
    України від 07.02.2002 N 7/5  ( z0157-02 ),
    зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
           18.02.2002 за N 157/6445
 
   1. Пункт 1.3 Тимчасового положення про порядок реєстрації
прав власності на нерухоме майно (далі - Положення) після слова
"здійснюють" доповнити словом "комунальні".
 
   2. Пункт 1.5 Положення доповнити словами "та держави в особі
органів, уповноважених управляти державним майном".
 
   3. Пункт 1.8 Положення доповнити словами "крім випадків,
передбачених законом".
 
   4. Пункт 2.2 Положення викласти в такій редакції:
   "2.2. При реєстрації прав власності на нерухоме майно, які
виникли відповідно до договорів про відчуження нерухомого майна,
що відповідно до законодавства не  потребують  обов'язкового
нотаріального посвідчення, подається також довідка про відсутність
або наявність арештів з Єдиного реєстру заборон  відчуження
об'єктів нерухомого майна, яка видається на підставі відповідного
запиту БТІ (додаток 2)".
 
   5. У пункті 2.3 Положення слова "ним (ними)" виключити.
 
   6. Пункт 2.4 Положення виключити.
   У зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.13 вважати відповідно пунктами
2.4 - 2.12.
 
   7. Абзац шостий пункту 3.2 Положення викласти в  такій
редакції:
   "Рішення видається на бланку БТІ за формою, визначеною у
додатку 6, посвідчується підписами реєстратора і начальника та
скріплюється печаткою БТІ".
 
   8. Абзац перший пункту 3.4 Положення викласти в  такій
редакції:
   "Розгляд заяви і прийняття рішення щодо реєстрації права або
відмови в реєстрації проводиться у строк, який з дня отримання
заяви БТІ не повинен перевищувати 10 робочих днів без урахування
терміну  проведення  інвентаризаційних робіт, а також строку
прийняття рішення органами, визначеними  пунктом  6.1  цього
Положення".
 
   9. Пункт 3.8 Положення викласти в такій редакції:
   "3.8. Після прийняття рішення реєстратором та внесення запису
до Реєстру прав на правовстановлювальних документах робиться
відмітка (штамп) про реєстрацію відповідних прав (додаток 7),
видається витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно,
який є невід'ємною частиною правовстановлювального документа, та
який містить:
   реєстраційний номер запису;
   реєстраційний номер нерухомого майна;
   адресу (місцезнаходження) нерухомого майна;
   призначення (назву) нерухомого майна;
   підстави виникнення права власності;
   відомості про власника (власників);
   дату прийняття рішення;
   дату внесення запису;
   прізвище, ім'я, по батькові реєстратора;
   підпис реєстратора;
   підпис начальника БТІ.
   Зазначений витяг скріплюється печаткою БТІ.
   Разом із витягом власнику (власникам) або вповноваженій особі
повертаються правовстановлювальні документи".
 
   10. Пункт 3.11 Положення виключити.
 
   11. В абзаці шостому пункту 4.1.1 Положення слово "межі"
замінити словом "розміри".
 
   12. У всьому тексті Положення слова "порядковий номер" у
відповідних відмінках замінити словами "реєстраційний номер" у
відповідних відмінках.
 
   13. Розділ 5 Положення викласти в такій редакції:
   "5. Надання  витягів  з Реєстру прав та інформації про
зареєстровані права
 
   5.1. Право на отримання витягів з Реєстру прав та інформації
мають:
   5.1.1. Власник (власники), його спадкоємці та правонаступники
юридичних осіб, уповноважені особи.
   5.1.2. Суд, органи внутрішніх справ, органи прокуратури,
органи державної податкової служби, державні виконавці, нотаріуси,
органи Служби безпеки України та інші органи державної влади
(посадові особи), якщо запит зроблено у зв'язку із здійсненням
ними повноважень, визначених чинним законодавством України.
 
   5.2. Витяг з Реєстру прав або інформаційна довідка видаються
на підставі відомостей, які містяться в Реєстрі прав, після
отримання відповідної заяви встановленої форми (додаток 9) чи
офіційного запиту від органів, зазначених у пункті 5.1.2.
 
   5.3. Під час подання заяви про отримання витягу з Реєстру
прав фізична особа повинна пред'явити документ, що посвідчує її
особу, а в разі подання заяви представником фізичної чи юридичної
особи - документ, що підтверджує повноваження діяти від імені цих
осіб, при цьому особа, яка представляє особу - нерезидента
України,  пред'являє  документи,  які  у  разі  необхідності
легалізуються в установленому порядку.
 
   5.4. Інформаційна довідка надається лише за письмовим запитом
уповноважених державних органів (посадових осіб). Запит подається
на бланку встановленої форми, із зазначенням законних підстав для
такого запиту, за підписом керівника або особи, що його заміщує,
із зазначенням відповідних номерів справи, у зв'язку з якою
виникла потреба в отриманні інформації.
 
   5.5. Реєстратор протягом десяти днів з дня реєстрації заяви
чи запиту, без урахування терміну проведення інвентаризаційних
робіт, а також строку прийняття рішення органами, визначеними
пунктом 6.1 цього Положення, надає витяг з Реєстру прав чи
інформаційну довідку або приймає рішення про відмову в наданні
такого витягу чи довідки.
 
   5.6. Витяг  з Реєстру прав власності на нерухоме майно
надається особам, визначеним у підпункті 5.1.1 Положення.
   Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно містить:
   реєстраційний номер запису;
   реєстраційний номер нерухомого майна;
   адресу (місцезнаходження) нерухомого майна;
   підстави виникнення права власності;
   відомості про власника (власників);
   форму власності;
   вид і частки спільної власності;
   опис нерухомого майна (розміри земельної ділянки, на якій
розташований об'єкт; найменування  будівель,  споруд  та  їх
літеровка; призначення майна; матеріали стін кожної будівлі та
споруди; розмір житлової та нежитлової площі; процент зношеності
тощо);
   вартість (вартість  будівель  і  споруд  за  даними
інвентаризації, у тому числі й самовільно збудованих, прибудованих
чи реконструйованих з урахуванням діючої індексації);
   особливі позначки реєстратора (дані про самовільно збудовані,
прибудовані чи реконструйовані об'єкти, у разі їх наявності,
тощо);
   дату прийняття рішення реєстратором про реєстрацію права
власності;
   дату внесення запису;
   прізвище, ім'я, по батькові реєстратора;
   підпис начальника БТІ;
   підпис реєстратора.
   Зазначений витяг скріплюється печаткою БТІ.
   5.7. Інформаційна довідка з Реєстру прав надається особам,
визначеним у пункті 5.1.2 Положення.
   Інформаційна довідка з Реєстру прав власності на нерухоме
майно містить:
   реєстраційний номер запису;
   реєстраційний номер нерухомого майна;
   адресу (місцезнаходження) нерухомого майна;
   призначення нерухомого майна;
   підстави виникнення права власності;
   відомості про власника (власників);
   форму власності;
   вид і частки спільної власності;
   вартість;
   дату прийняття рішення;
   дату внесення запису;
   прізвище, ім'я, по батькові реєстратора;
   підпис реєстратора;
   підпис начальника БТІ.
   Зазначена довідка скріплюється печаткою БТІ.
   5.8. У задоволенні заяви про надання витягу з Реєстру прав
може бути відмовлено в разі, якщо заявник не має права на
отримання тих відомостей з Реєстру прав, які були викладені в його
заяві.
   У задоволенні запиту про надання інформації з Реєстру прав
може бути відмовлено, якщо запит зроблено без дотримання вимог
пунктів 5.1.2 та 5.4 цього Положення".
 
   14. У пункт 6.1 Положення внести такі зміни:
   в абзаці  першому  слова "за зразком установленої форми
(додаток 11)" виключити;
   абзаци другий, п'ятий та шостий підпункту "а" після слів
"фізичним особам" доповнити словами "та юридичним особам";
   після абзацу четвертого підпункту "а" доповнити новим абзацом
такого змісту:
   "юридичним особам  у  разі внесення до статутного фонду
об'єктів нерухомого майна їх засновниками";
   доповнити підпункт "а" новим абзацом такого змісту:
   " - фізичним та юридичним особам на підставі документів,
установлених законодавством, які підтверджують їх право власності
на об'єкти нерухомого майна".
 
   15. Доповнити Положення пунктом 6.3 такого змісту:
   "6.3. Свідоцтво про право власності містить таку інформацію:
   назву об'єкта нерухомого майна;
   місце видачі свідоцтва;
   дату видачі свідоцтва;
   назву органу, який видав свідоцтво;
   адресу (місцезнаходження) нерухомого майна;
   відомості про власника (власників);
   форму власності;
   вид і частки спільної власності;
   дату прийняття рішення;
   прізвище, ім'я, по батькові керівника органу, який прийняв
рішення;
   підпис керівника.
   Свідоцтво скріплюється печаткою органу, який видав зазначене
свідоцтво".
 
   16. Пункт 7.1 Положення викласти в такій редакції:
   "7.1. За реєстрацію прав власності справляється плата, яка
встановлюється  Радою  міністрів  Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською  міською  державними
адміністраціями".
 
   17. Пункт 7.2 Положення викласти в такій редакції:
   "7.2. Інформаційні довідки з Реєстру прав власності  на
нерухоме  майно надаються безоплатно органам державної влади
(посадовим особам), зазначеним у пункті 5.1.2".
 
   18. Пункт 8.1. Положення викласти в такій редакції:
   "8.1. До створення Реєстру прав реєстрація прав на нерухоме
майно здійснюється шляхом ведення реєстрових книг, записи яких
прирівнюються до даних Реєстру прав.
   На оригіналі  правовстановлювального  документа  робиться
реєстраційний напис (якщо на правовстановлювальному документі
немає місця для реєстраційного напису, то видається реєстраційне
посвідчення, яке є невід'ємною частиною такого документа), на
копії правовстановлювального документа робиться відмітка  про
реєстрацію з посиланням на реєстровий номер та дату реєстрації
(додаток 8)".
 
   19. У додаток 1 до пункту 2.1 Положення внести такі зміни:
   пункт 1 після слів "спадкового майна" доповнити словами "про
розподіл спільного майна подружжя";
   у пункті 9 слова "між юридичними особами" виключити;
   пункт 10 доповнити словами "та про встановлення факту права
власності на об'єкти нерухомого майна";
   у пункті 16 слова "державними архівами" замінити словами
"копії архівних документів, видані державними архівами";
   доповнити додаток новим пунктом такого змісту:
   "17. Свідоцтва  про  право  власності на нерухоме майно
загальносоюзних творчих спілок колишнього СРСР, які видаються
Фондом державного майна".
 
   20. Додаток  6  до  Положення  доповнити графою "підпис
начальника БТІ".
 
   21. Додаток 7 до Положення викласти у такій редакції:
 
             "ЗАРЕЄСТРОВАНО
   Зазначений в  цьому  документі  об'єкт  нерухомого майна
зареєстрований ___________________________________________________
                 (назва БТІ)
на праві _______________________________________________ власності
за _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Реєстровий номер об'єкта нерухомого майна _______________________
 
 Дата прийняття рішення "___" ____________ 20__ р.
 
 Дата внесення запису до Реєстру прав "___" ____________ 20__ р.
 
 Начальник БТІ __________________      _____________________
          (підпис)            (П.І Б.)
 
 М. П."
 
   22. Додатки 8, 10, 11 до Положення виключити, змінивши
відповідно нумерацію додатків.
 
   23. У додаток 12 до Положення внести такі доповнення:
               "КАРТКА
        власника об'єкта нерухомого майна
 
        ____________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
        ____________________________________
        ____________________________________
               (адреса)
        Книга N __________ сторінка N ______
        Реєстровий N _______________________
        Картка N ___________________________
 
            РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НАПИС
        на правовстановлювальному документі
 
   Зазначений в цьому документі _______________________________,
                   (назва об'єкта нерухомості)
що розташований у місті, селі, селищі ___________________________,
зареєстрований ___________________________________________________
            бюро технічної інвентаризації на праві
________________________________________________________ власності
за _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Записаний у реєстрову книгу N___________
 за реєстровим N _______________________
 "___" ____________ 20__ р.
 
 Начальник БТІ   _________________   ________________________
            (підпис)       (прізвище, ініціали)
 
 М. П.
 
           РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ
 
   _______________________________ бюро технічної інвентаризації
посвідчує, що ___________________________________________________,
           (назва об'єкта нерухомого майна)
розташований у місті/селі, селищі ________________________________
по вулиці/провулку ____________________________ за N ____________,
зареєстрований за ________________________________________________
на праві _________________________ на підставі ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Записано в реєстрову книгу N _________
 за реєстровим N ______________________
 "___" ____________ 20__ р.
 
 Начальник БТІ  __________________    ______________________
            (підпис)       (прізвище, ініціали)
 
 М. П."
 
 Директор Департаменту
 цивільного законодавства               І.І.Завальна
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner