Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 276 від 27.05.2009

Про затвердження Порядку складання, затвердження фінансових планів державних комерційних та казенних підприємств, господарських товариств та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать держа...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 368 від 28.05.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   7 червня 2002 р.
                   за N 486/6774
 
 
      Про випуск казначейських зобов'язань серії В
 
 
   Відповідно до пункту "б" статті 15 Закону України "Про цінні
папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) та на виконання постанови
Кабінету  Міністрів  України від 10 січня 2002 року N  15
( 15-2002-п )  "Про   випуск  казначейських  зобов'язань"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Установити термін  випуску  казначейських  зобов'язань
серії В 5 липня 2002 року.
 
   2. Затвердити:
   Форму бланка казначейського зобов'язання серії В (додається);
   Порядок визначення   продажної  вартості  казначейських
зобов'язань, виходячи з часу їх придбання, на період з 5 липня до
30 грудня 2002 року (додається).
 
   3. Прес-секретареві Безверхій І.А. забезпечити опублікування
цього наказу в засобах масової інформації.
 
 Міністр                         І.О.Юшко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів
                   України
                   28.05.2002 N 368
 
 
     Лицьовий бік бланка казначейського зобов'язання
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                      |            |
                      | Купон N 8 на виплату, | Купон N 4 на виплату,
         УКРАЇНА         |  починаючи з 6 липня | починаючи з 6 липня
                      |  2004 року, виграшу  | 2003 року, виграшу
                      |  за казначейським  |  за казначейським
 Серія В           N 0000000  | зобов'язанням України | зобов'язанням України
                      |    в розмірі    |    в розмірі
                      |    2 гривні    |    2 гривні
                      |            |
                      | Серія В N 0000000   |    Серія В N 0000000
                      |------------------------+--------------------------
                      |            |
                      | Купон N 7 на виплату, | Купон N 3 на виплату,
        КАЗНАЧЕЙСЬКЕ        | починаючи з 6 квітня | починаючи з 6 квітня
        ЗОБОВ'ЯЗАННЯ        |  2004 року, виграшу  | 2003 року, виграшу
                      |  за казначейським  |  за казначейським
                      | зобов'язанням України | зобов'язанням України
                      |    в розмірі    |    в розмірі
                      |    2 гривні    |    2 гривні
         П'ятдесят         |            |
         гривень         | Серія В N 0000000   |    Серія В N 0000000
                      |------------------------+--------------------------
                      |            |
                      | Купон N 6 на виплату, | Купон N 2 на виплату,
                      |  починаючи з 6 січня | починаючи з 6 січня
                      |  2004 року, виграшу  | 2003 року, виграшу
  з виплатою виграшу в розмірі 2 гривні  |  за казначейським  |  за казначейським
  кожні три місяці після дати випуску.  | зобов'язанням України | зобов'язанням України
                      |    в розмірі    |    в розмірі
                      |    2 гривні    |    2 гривні
                      |            |
                      | Серія В N 0000000   |    Серія В N 0000000
                      |------------------------+--------------------------
                      |            |
                      | Купон N 5 на виплату, | Купон N 1 на виплату,
   Дата випуску - 5 липня 2002 року.   | починаючи з 6 жовтня | починаючи з 6 жовтня
 Термін обігу казначейського зобов'язання |  2003 року, виграшу  | 2002 року, виграшу
   закінчується 4 липня 2004 року.   |  за казначейським  |  за казначейським
Дата погашення казначейського зобов'язання | зобов'язанням України | зобов'язанням України
   - починаючи з 6 липня 2004 року.   |    в розмірі    |    в розмірі
                      |    2 гривні    |    2 гривні
                      |            |
                      | Серія В N 0000000   |    Серія В N 0000000
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів
                   України
                   28.05.2002 N 368
 
 
     Зворотний бік бланка казначейського зобов'язання
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
           УМОВИ            |           |
  ВИПУСКУ, ОБІГУ, ВИПЛАТИ ВИГРАШУ ТА ПОГАШЕННЯ  |           |
    КАЗНАЧЕЙСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇНИ     |           |
                          |           |
 1. Казначейські зобов'язання України випускаються |           |
  у  документарній  формі на пред'явника та |           |
  розміщуються виключно на добровільних засадах |           |
  серед населення.                |           |
                          |           |
 2. Номінальна вартість казначейських зобов'язань |           |
  становить 50 гривень, термін їх обігу - 24 |           |
  місяці з дня випуску.             |           |
                          |           |
 3. Казначейські   зобов'язання   випускаються |           |
  вісьмома серіями A, B, C, D, E, F, G, H. Обсяг |           |
  випуску кожної серії становить 50 млн. гривень |           |
  за номіналом. Казначейські зобов'язання кожної |           |
  наступної серії  розміщуються  лише  після |           |
  продажу попередньої.              |           |
                          |           |
 4. Форма бланків та терміни випуску казначейських |           |
  зобов'язань за окремими серіями встановлюються |           |
  Мінфіном.                   |           |
                          |           |
 5. Казначейські зобов'язання мають 8 купонів. |           |
  Виплата виграшу за купонами здійснюється кожні | Купон, відокремлений | Купон, відокремлений
  три місяці (далі - купонний період) після дати | від казначейського |  від казначейського
  випуску, зазначеної   на   казначейському | зобов'язання, не дає | зобов'язання, не дає
  зобов'язанні. Розмір виграшу за кожним купоном | права на отримання |  права на отримання
  становить 2 гривні.              |    виграшу.    |    виграшу.
                          |           |
 6. Казначейські зобов'язання за бажанням фізичної |           |
  особи можуть бути  придбані  за  гроші  в |           |
  готівковій або безготівковій формі. Погашення |           |
  та (або) виплата виграшу здійснюються  за |           |
  бажанням власника за гроші в готівковій або |           |
  безготівковій формі шляхом зарахування їх на |           |
  рахунок,    зазначений    пред'явником |           |
  казначейського зобов'язання.    Придбання, |           |
  виплата виграшу  та погашення казначейських |           |
  зобов'язань здійснюються виключно у гривнях.  |           |
                          |           |
 7. Погашення казначейських зобов'язань та (або) |           |
  виплата  виграшу  за  ними  здійснюються, |           |
  починаючи з другого дня, що настає після |           |
  закінчення  терміну  обігу  казначейських |           |
  зобов'язань та (або) купонного періоду.    |           |
  Під час погашення казначейських зобов'язань |           |
  пред'явникам   казначейських   зобов'язань |           |
  виплачується номінальна вартість казначейських |           |
  зобов'язань та виграш за останнім купоном.   |           |
                          |           |
 8. Казначейські зобов'язання не  можуть  бути |           |
  погашені  раніше  від дати, зазначеної на |           |
  казначейському зобов'язанні.          |----------------------+-----------------------
  Купони, відокремлені   від   казначейських |           |
  зобов'язань, не дають права на  отримання |           |
  виграшу.                    |           |
                          |           |
 9. Доставка,  інкасація, обслуговування обігу, |           |
  погашення  та   знищення   казначейських |           |
  зобов'язань здійснюються на договірних засадах |           |
  лише установами Ощадбанку.           |           |
  Під час виконання функції генерального агента |           |
  з  розміщення  казначейських  зобов'язань |           |
  Ощадбанк має право залучати до їх розміщення |           |
  інших торговців цінними паперами, уклавши з |           |
  ними відповідні угоди.             |           |
                          |           |
 10. Виплати виграшу та погашення казначейських |           |
   зобов'язань здійснюються Ощадбанком лише за |           |
   рахунок коштів, що надходять від Державного |           |
   казначейства.                 |           |
                          |           |
 11. Виплати виграшу та погашення казначейських | Купон, відокремлений | Купон, відокремлений
   зобов'язань   припиняються  через  один | від казначейського |  від казначейського
   календарний  рік  після  дати  погашення, | зобов'язання, не дає | зобов'язання, не дає
   зазначеної на казначейському зобов'язанні.  | права на отримання |  права на отримання
                          |    виграшу.    |    виграшу.
 12. Забороняється  розповсюджувати  пошкоджені |           |
   бланки казначейських зобов'язань, а також |           |
   такі, що мають будь-які дефекти (в тому числі |           |
   допущені під час їх виготовлення).      |           |
                          |           |
 13. Виплати виграшу та погашення казначейських |           |
   зобов'язань здійснюються, якщо справжність |           |
   казначейських  зобов'язань  не  викликає |           |
   сумнівів, на них відсутні сліди підробки та |           |
   збереглося більше ніж три четвертих розміру |           |
   казначейського зобов'язання і зображення його |           |
   серії та номера.               |           |
   Загальна зношеність,  зношеність за лінією |           |
   згинання, забрудненість, надірваність та інші |           |
   пошкодження, що не впливають на встановлення |           |
   справжності,  не  можуть  бути  причиною |           |
   непогашення  або  невиплати  виграшу  за |           |
   казначейським зобов'язанням.         |           |
   У разі виникнення сумнівів щодо справжності |----------------------+-----------------------
   казначейське  зобов'язання  вилучається  і |           |
   надсилається  на  експертизу до Держзнаку |           |
   Мінфіну.                   |           |
                          |           |
 14. Втрачені або знищені власником казначейські |           |
   зобов'язання не поновлюються.        |           |
                          |           |
 15. Ощадбанк  отримує  бланки  казначейських |           |
   зобов'язань від Банкнотно-монетного  двору |           |
   Національного банку в обсягах, установлених |           |
   угодою  з  Мінфіном.  Доставка  бланків |           |
   казначейських  зобов'язань  до  установ |           |
   Ощадбанку  здійснюється  власними  силами |           |
   Ощадбанку. Ощадбанк забезпечує контроль за |           |
   своєчасним і повним обліком отриманих бланків |           |
   казначейських зобов'язань.          | Купон, відокремлений | Купон, відокремлений
                          | від казначейського | від казначейського
 16. Бланки    казначейських    зобов'язань | зобов'язання, не дає | зобов'язання, не дає
   обліковуються  Ощадбанком  у   порядку, | права на отримання | права на отримання
   встановленому    нормативними    актами |    виграшу.    |    виграшу.
   Національного банку.             |           |
                          |           |
 17. Казначейські  зобов'язання   розміщуються |           |
   виключно  за  продажною вартістю, порядок |           |
   визначення якої  встановлюється  Мінфіном, |           |
   виходячи з часу їх придбання.         |           |
                          |           |
 18. Розміщення   казначейських   зобов'язань |           |
   припиняється за три робочих дні до настання |           |
   терміну їх погашення та (або) дати купонної |           |
   виплати.                   |           |
                          |           |
 19. Інформація   про   продажну   вартість |           |
   казначейських зобов'язань повинна знаходитись |           |
   на  видному  місці  у  приміщенні,  де |           |
   здійснюється їх продаж.            |           |
   Під час продажу казначейських  зобов'язань |           |
   працівники  установи,  яка його здійснює, |           |
   повинні повідомити покупця  про  продажну |           |
   вартість казначейського зобов'язання.     |----------------------+-----------------------
                          |           |
 20. Під час продажу казначейських зобов'язань |           |
   працівник установи, який здійснив операцію |           |
   продажу, на зворотному боці казначейського |           |
   зобов'язання ставить свій підпис,       |           |
   зазначає найменування та адресу установи, яка |           |
   здійснила продаж, дату продажу і засвідчує |           |
   цей запис печаткою.              |           |
                          |           |
 21. Після   завершення   купонного  періоду |           |
   казначейські  зобов'язання  продаються  з |           |
   відокремленими  купонами, які відповідають |           |
   купонним періодам, що минули.         |           |
                          |           |
 22. Установи, що здійснюють операції з продажу, |           |
   виплати виграшу та погашення казначейських |           |
   зобов'язань, плату за проведення цих операцій |           |
   з фізичних осіб не справляють.        |           |
                          |           |
 23. У  разі продажу казначейських зобов'язань |           |
   Ощадбанк не пізніше ніж протягом трьох днів |           |
   після  початку  продажу перераховує суми, |           |
   отримані від продажу, на окремий рахунок |           |
   Державного казначейства.           |           |
                          |           |
 24. Для   розрахунків   за   казначейськими | Купон, відокремлений | Купон, відокремлений
   зобов'язаннями (виплати виграшу та погашення | від казначейського | від казначейського
   казначейських   зобов'язань)   Державне | зобов'язання, не дає | зобов'язання, не дає
   казначейство   перераховує   кошти   на | права на отримання | права на отримання
   кореспондентський  рахунок  Ощадбанку  в |    виграшу.    |    виграшу.
   Національному банку не пізніше ніж протягом |           |
   останнього  робочого  дня  відповідного |           |
   купонного  періоду  або  терміну  обігу |           |
   казначейських  зобов'язань  у  межах сум, |           |
   передбачених у державному бюджеті.      |           |
                          |           |
 25. Під час виплати виграшу за купонами  на |           |
   зворотному боці купона ставиться штамп або |           |
   робиться напис кульковою ручкою "ОПЛАЧЕНО", |           |
   який засвідчується підписом працівника, що |           |
   здійснив операцію,  із  зазначенням  дати |           |
   оплати, і купон відрізається.         |           |
   Останній купон  не  відокремлюється  від |           |
   казначейського зобов'язання.         |           |
   Під час погашення казначейського зобов'язання |           |
   на лицьовому боці у правому верхньому кутку |           |
   ставиться штамп або робиться напис кульковою |           |
   ручкою  "ПОГАШЕНО",  який  засвідчується |           |
   підписом працівника, що здійснив операцію, |           |
   вказується дата погашення та вирізаються три |           |
   перші літери із зазначення словом номінальної |           |
   вартості.                   |           |
                          |           |
 Казначейське зобов'язання продано ______________ |           |
                  (найменування |           |
 _________________________________________________ |           |
 установи, яка здійснює продаж казначейського   |           |
 зобов'язання)                  |           |
                          |           |
 Підписи працівників установи, яка здійснює    |           |
 продаж, дата продажу ____________________________ |           |
 _________________________________________________ |           |
                          |           |
                      М. П.  |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління ринків капіталу        О.В.Белінський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів
                   України
                   28.05.2002 N 368
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 червня 2002 р.
                   за N 486/6774
 
 
               Порядок
      визначення продажної вартості казначейських
      зобов'язань, виходячи з часу їх придбання,
      на період з 5 липня до 30 грудня 2002 року
 
 
   Установити такий порядок  визначення  продажної  вартості
казначейських зобов'язань серії В:
   1) Продажна вартість казначейського зобов'язання змінюється
кожні 15 днів;
   2) Продажна вартість казначейського зобов'язання серії В,
виходячи з часу їх придбання, на період з 5 липня до 30 грудня
2002 року встановлюється така:
------------------------------------------------------------------
Дати продажу казначейських зобов'язань|Продажна вартість одного
      серії В          |казначейського зобов'язання
------------------------------------------------------------------
      Перший купонний період (з 5 липня 2002 року
           до 1 жовтня 2002 року)
------------------------------------------------------------------
З 5 липня до 19 липня 2002 року    |51 гривня 52 копійки
--------------------------------------+---------------------------
З 20 липня до 3 серпня 2002 року   |51 гривня 82 копійки
--------------------------------------+---------------------------
З 4 серпня до 18 серпня 2002 року   |52 гривні 12 копійок
--------------------------------------+---------------------------
З 19 серпня до 2 вересня 2002 року  |52 гривні 42 копійки
--------------------------------------+---------------------------
З 3 вересня до 17 вересня 2002 року  |52 гривні 72 копійки
--------------------------------------+---------------------------
З 18 вересня до 1 жовтня 2002 року  |53 гривні 03 копійки
------------------------------------------------------------------
     Другий купонний період (з 5 жовтня 2002 року до
            30 грудня 2002 року)
------------------------------------------------------------------
З 5 жовтня до 19 жовтня 2002 року   |51 гривня 52 копійки
--------------------------------------+---------------------------
З 20 жовтня до 3 листопада 2002 року |51 гривня 82 копійки
--------------------------------------+---------------------------
З 4 листопада до 18 листопада     |
2002 року               |52 гривні 12 копійок
--------------------------------------+---------------------------
З 19 листопада до 3 грудня 2002 року |52 гривні 42 копійки
--------------------------------------+---------------------------
З 4 грудня до 18 грудня 2002 року   |52 гривні 72 копійки
--------------------------------------+---------------------------
З 19 грудня до 30 грудня 2002 року  |53 гривні 03 копійки
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 ринків капіталу                  О.В.Белінський
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner