Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 919/5 від 26.05.2009

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 90 від 27.05.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   13 червня 2002 р.
                   за N 504/6792
 
 
     Про затвердження змін та доповнень до Інструкції
     про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
     обліку для відображення основних господарських
          операцій бюджетних установ
 
 
   Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Законів
України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" ( 2905-14 ) і
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в  Україні"
( 996-14 ) та завдань, покладених на Державне казначейство України
Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 ( 335/95 ) "Про
Державне  казначейство  України"  і  Положенням про Державне
казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 28.10.98 N 1706 ( 1706-98-п )  "Про
затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку
із застосуванням міжнародних стандартів" та з метою забезпечення
єдності  відображення  господарських  операцій  з  власними
надходженнями бюджетних установ Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити зміни та  доповнення  до  Інструкції  про
кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення
основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженої
наказом Державного  казначейства України від 10.07.2000 N 61
( z0497-00 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
14.08.2000 за N 497/4718 (додаються).
 
   2. Управлінню   методології  по  виконанню  бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності  Державного  казначейства
України зміни та доповнення до Інструкції про кореспонденцію
субрахунків бухгалтерського обліку для відображення  основних
господарських  операцій бюджетних установ подати на державну
реєстрацію в Міністерство юстиції України.
 
   3. Органам Державного казначейства України  та  місцевим
фінансовим  органам  зміни  та доповнення до Інструкції про
кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення
основних господарських операцій бюджетних установ довести до
відома установ, що ними обслуговуються.
 
   4. Міністерствам, центральним органам  виконавчої  влади,
бюджетним установам відображати основні господарські операції з
власними надходженнями відповідно до вимог змін та доповнень до
Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку
для відображення основних  господарських  операцій  бюджетних
установ.
 
 Голова                        П.Г.Петрашко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   27.05.2002 N 90
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 червня 2002 р.
                   за N 504/6792
 
            Зміни та доповнення
      до Інструкції про кореспонденцію субрахунків
     бухгалтерського обліку для відображення основних
       господарських операцій бюджетних установ
              ( z0497-00 )
 
   1. Пункт 5 розділу I. Облік необоротних активів, пункт 65
розділу III. Облік операцій з грошовими коштами, пункти 108, 112
розділу VIII. Облік операцій з капіталом протягом року, пункт 176
розділу X. Облік операцій при виробництві продукції, пункт 192
розділу XI. Облік операцій з капітального будівництва, пункти 194,
195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 215, 216 розділу XII. Облік операцій з реалізації
путівок у санаторно-курортних закладах, пункт 218 розділу XIII.
Облік операцій в іноземній валюті викласти в такій редакції:
 
----------------------------------------------------------------
|N |     Зміст операцій       |Номери субрахунків |
|з/п|-------------------------------------+--------------------|
|  |                   |за    |за    |
|  |                   |дебетом  |кредитом |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
| 1 |         2          |   3  |  4  |
|--------------------------------------------------------------|
|        I. Облік необоротних активів         |
|--------------------------------------------------------------|
| 5 |Безоплатне отримання необоротних   |101-122  | 712   |
|  |активів (крім централізованого    |     |     |
|  |постачання матеріальних цінностей)  |     |     |
|  |Водночас проводиться другий запис  |812    |401,   |
|  |                   |     |131-133 |
|--------------------------------------------------------------|
|     III. Облік операцій з грошовими коштами       |
|--------------------------------------------------------------|
|65 |Надходження сум на поточний,     |313, 323 |  301  |
|  |спеціальний реєстраційний рахунки  |     |     |
|  |для обліку коштів, отриманих як   |     |     |
|  |плата за послуги з каси установи   |     |     |
|--------------------------------------------------------------|
|    VIII. Облік операцій з капіталом протягом року     |
|--------------------------------------------------------------|
|108|Безоплатне отримання необоротних   |101-122  |  712  |
|  |активів               |     |     |
|  |Водночас проводиться другий запис  |812    |  401, |
|  |                   |     | 131-133 |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|112|Безоплатне отримання малоцінних та  |221    |  712  |
|  |швидкозношуваних предметів      |     |     |
|  |Водночас проводиться другий запис  |812    |  411  |
|--------------------------------------------------------------|
|    X. Облік операцій при виробництві продукції      |
|--------------------------------------------------------------|
|176|Перерахування з поточного,      |635    | 313, 323|
|  |спеціального реєстраційного рахунків |     |     |
|  |для обліку коштів, отриманих як   |     |     |
|  |плата за послуги спільним      |     |     |
|  |виконавцям, залученим для виконання |     |     |
|  |окремих науково-дослідних і     |     |     |
|  |конструкторських робіт за договорами |     |     |
|--------------------------------------------------------------|
|    XI. Облік операцій з капітального будівництва     |
|--------------------------------------------------------------|
|192|Списання на підставі         |801, 802, |631   |
|  |підтверджувальних документів сум,  |811    |     |
|  |виконаних підрядником        |     |     |
|  |будівельно-монтажних робіт      |     |     |
|  |У кінці року здійснюється списання  |431, 432 |801,   |
|  |видатків поточного року за      |     |802, 811 |
|  |незакінченими або закінченими, але  |     |     |
|  |не зданими в експлуатацію      |     |     |
|  |об'єктами капітального будівництва  |     |     |
|  |Водночас проводиться запис на    |03    | -    |
|  |позабалансовому рахунку 03      |     |     |
|  |Прийняття в експлуатацію об'єктів  |103    |401   |
|  |капітального будівництва на     |     |     |
|  |підставі акта            |     |     |
|  |Водночас проводиться списання з   |-     |03    |
|  |позабалансового рахунку 03      |     |     |
|--------------------------------------------------------------|
|XII. Облік операцій з реалізації путівок у санаторно-курортних|
|              закладах              |
|--------------------------------------------------------------|
|   Виготовлення бланків санаторно-курортних путівок    |
|--------------------------------------------------------------|
|194|Перерахування коштів друкарні на   |364    |313, 323 |
|  |виготовлення бланків суворої     |     |     |
|  |звітності              |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|195|Оприбуткування бланків суворої    |     |     |
|  |звітності:              |     |     |
|  |вартість бланків (без ПДВ)      |234    |364   |
|  |сума ПДВ в установах, які є     |641    |364   |
|  |платниками ПДВ            |     |     |
|  |сума ПДВ в установах, які звільнені |811    |364   |
|  |від сплати ПДВ            |     |     |
|  |Водночас проводиться запис на    |08    |-    |
|  |позабалансовому рахунку 08      |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|197|Списання витрачених бланків на    |811    |362   |
|  |підставі акта            |     |     |
|  |Водночас проводиться списання з   | -    |08    |
|  |позабалансового рахунку 08      |     |     |
|--------------------------------------------------------------|
|  Централізована реалізація санаторно-курортних путівок   |
|--------------------------------------------------------------|
|198|Видача путівки (вартість без ПДВ)  |364    |711   |
|  |на суму ПДВ             |364    |641   |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|199|Надходження коштів за реалізовані  |301, 313, |364   |
|  |путівки в касу, на поточний,     |323    |     |
|  |спеціальний реєстраційний рахунки  |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|200|Перерахування коштів підвідомчим   |682    |313, 323 |
|  |санаторіям за реалізовані путівки  |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|201|За рахунок отриманих коштів     |364, 675 |313, 323 |
|  |сплачено придбання матеріальних   |     |     |
|  |цінностей для централізованого    |     |     |
|  |постачання              |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|202|Сплата суми ПДВ за реалізовані    |641    |313, 323 |
|  |путівки               |     |     |
|--------------------------------------------------------------|
| Реалізація санаторно-курортних путівок, придбаних в інших  |
|         санаторно-курортних закладах        |
|--------------------------------------------------------------|
|203|Перерахування коштів іншому     |364    |313, 323 |
|  |санаторно-курортному закладу за   |     |     |
|  |придбання путівки          |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|205|Надходження коштів на поточний,   |313, 323 |  675  |
|  |спеціальний реєстраційний рахунки  |     |     |
|  |за видану санаторно-курортну     |     |     |
|  |путівку               |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|208|Зарахування на поточний,       |313, 323 |  301  |
|  |спеціальний реєстраційний рахунки  |     |     |
|  |з каси установи коштів за      |     |     |
|  |санаторно-курортну путівку      |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|209|Списання різниці вартості      | 811   |  331  |
|  |санаторно-курортних путівок,     |     |     |
|  |реалізованих за пільговою вартістю  |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|210|Перерахування ПДВ у бюджет      | 641   | 313, 323|
|--------------------------------------------------------------|
|Реалізація путівок санаторно-курортними установами і     |
|проведення видатків за рахунок цих коштів           |
|--------------------------------------------------------------|
|211|Надходження коштів від        |     |     |
|  |централізованої реалізації установою |     |     |
|  |вищого рівня санаторно-курортних   |     |     |
|  |путівок:               |     |     |
|  |у рахунок асигнувань загального фонду|311, 321 |681   |
|  |у рахунок асигнувань спеціального  |313, 323 |682   |
|  |фонду                |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|212|Надходження коштів за        |311, 313, |675   |
|  |санаторно-курортні путівки, які   |321, 323 |     |
|  |будуть продані установою самостійно |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|213|Видача санаторно-курортних путівок: |     |     |
|  |оплата за які надійшла в рахунок   |675    |711   |
|  |спеціального фонду (вартість без ПДВ)|     |     |
|  |на суму ПДВ             |675    |641   |
|  |оплата за які надійшла в рахунок   |675    |681   |
|  |загального фонду           |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|214|За рахунок коштів від реалізації   |     |     |
|  |путівок придбано матеріальні     |     |     |
|  |цінності самостійно або установою  |     |     |
|  |вищого рівня:            |     |     |
|  |необоротні активи (вартість без ПДВ):|     |     |
|  |що сплачені до отримання       |101-122  |364   |
|  |що будуть сплачені після отримання  |101-122  |675   |
|  |малоцінні та швидкозношувані     |     |     |
|  |предмети (вартість без ПДВ):     |     |     |
|  |що сплачені до отримання       |221    |364   |
|  |що будуть сплачені після отримання  |221    |675   |
|  |Водночас (вартість без ПДВ):     |     |     |
|  |за матеріальними цінностями,     |801    |401, 411 |
|  |придбаними за рахунок коштів     |     |     |
|  |загального фонду           |     |     |
|  |за матеріальними цінностями,     |811    |401, 411 |
|  |придбаними за рахунок коштів     |     |     |
|  |спеціального фонду          |     |     |
|  |на суму ПДВ             |641    |364, 675 |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|215|За рахунок коштів від реалізації   |231-239  |681, 682,|
|  |путівок придбано матеріали і     |     |711   |
|  |продукти харчування самостійно або  |     |     |
|  |установою вищого рівня (сума без ПДВ)|     |     |
|  |Сума ПДВ з матеріалів і продуктів  |801, 802 |364, 675 |
|  |харчування, придбаних за рахунок   |     |     |
|  |коштів загального фонду       |     |     |
|  |Сума ПДВ з матеріалів і продуктів  |     |     |
|  |харчування, придбаних за рахунок   |     |     |
|  |коштів спеціального фонду:      |     |     |
|  |якщо ПДВ включено до податкового   |641    |364, 675 |
|  |кредиту               |     |     |
|  |якщо ПДВ не включено до податкового |     |     |
|  |кредиту               |811-813  |364, 675 |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|216|Сплата суми ПДВ           |641    | 313, 323|
|--------------------------------------------------------------|
|     XIII. Облік операцій в іноземній валюті       |
|--------------------------------------------------------------|
|       Операції з монетарними активами         |
|--------------------------------------------------------------|
|218|Зараховані благодійні внески в    | 318   |  712  |
|  |іноземній валюті           |     |     |
----------------------------------------------------------------
 
   2. Розділ IX. Облік операцій з  власними  надходженнями
викласти в такій редакції:
 
----------------------------------------------------------------
|    IX. Облік операцій з власними надходженнями      |
|--------------------------------------------------------------|
|      Кошти, отримані як плата за послуги        |
|--------------------------------------------------------------|
|115|Нарахування плати за утримання дітей |  674  |  642  |
|  |в школах-інтернатах         |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|116|Нарахування плати за утримання дітей |  674  |  711  |
|  |в інтернатах при школах       |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|117|Надходження плати за утримання дітей |301, 313, |  674  |
|  |в інтернатах при школах       |  323  |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|118|Нарахування плати за надані послуги |  364  |  741  |
|  |з оренди приміщення, квартирної   |     |     |
|  |плати, за роботу транспорту та інші |     |     |
|  |платні послуги            |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|119|Нарахування податку на додану    |  811  |  641  |
|  |вартість відповідно до чинного    |     |     |
|  |законодавства            |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|120|Надходження коштів за оренду     |313, 318, |364   |
|  |приміщень, квартирну плату, за    |323    |     |
|  |роботу транспорту та інші платні   |     |     |
|  |послуги               |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|121|Виділення з отриманих коштів     |741    |  711  |
|  |доходів, що належать до коштів,   |     |     |
|  |отриманих як плата за послуги    |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|122|Нарахування оплати за навчання учнів |674    |711   |
|  |у гуртках при школах, за навчання  |     |     |
|  |надустановленої програми, за     |     |     |
|  |навчання в ліцеях та гімназіях    |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|123|Надходження коштів на поточний,   |313, 323 |674   |
|  |спеціальний реєстраційний рахунки за |     |     |
|  |навчання учнів у гуртках при школах, |     |     |
|  |за додаткові навчальні програми, за |     |     |
|  |навчання в ліцеях та гімназіях    |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|124|Перерахування податку на прибуток та |641    |313, 323 |
|  |інших податків, передбачених чинним |     |     |
|  |законодавством            |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|125|Здійснення видатків за рахунок    |811    |301, 313,|
|  |коштів, отриманих як плата за    |     |323, 364,|
|  |послуги (сума без ПДВ)        |     |675   |
|  |Сума ПДВ:              |     |     |
|  |якщо ПДВ включено до податкового   |641    |364, 675 |
|  |кредиту               |     |     |
|  |якщо ПДВ не включено до податкового |811    |364, 675 |
|  |кредиту               |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|126|Нарахування плати в навчальних    |  364  |  711  |
|  |закладах професійно-технічної освіти |     |     |
|  |за підготовку кадрів і підвищення  |     |     |
|  |кваліфікації             |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|127|Надходження коштів на поточний,   | 313, 323 |  364  |
|  |спеціальний реєстраційний рахунки  |     |     |
|  |навчальних закладів системи     |     |     |
|  |професійно-технічної освіти на    |     |     |
|  |підготовку кадрів і підвищення    |     |     |
|  |кваліфікації             |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|128|Нарахування плати за навчання у   |  364  |  711  |
|  |вищих навчальних закладах      |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|129|Надходження плати за навчання у   |301, 313, |  364  |
|  |вищих навчальних закладах      |  323  |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|130|Проведення видатків за рахунок    |811    |301, 313,|
|  |коштів, що надійшли за платне    |     |323, 361,|
|  |навчання               |     |364, 362,|
|  |                   |     |675   |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|131|Нарахування плати за комунальні   |  364  |  811  |
|  |послуги зданого в оренду приміщення |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|132|Надходження коштів на відшкодування | 313, 323 |  364  |
|  |касових видатків за комунальні    |     |     |
|  |послуги зданого в оренду приміщення |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|133|Нарахування плати за утримання дітей |  674  |  714  |
|  |в дитячих дошкільних закладах    |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|134|Надходження плати за утримання дітей |301, 313, |  674  |
|  |в дитячих дошкільних закладах    |323    |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|135|Нарахування плати за користування  |  364  |  711  |
|  |гуртожитком             |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|136|Надходження плати за користування  |301, 313, |  364  |
|  |гуртожитком             |  323  |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|137|Повернення плати за утримання дітей |  674  |  301  |
|  |в дитячих дошкільних закладах    |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|138|Надходження від підприємств на    | 313, 323 |  633  |
|  |поточні, спеціальні реєстраційні   |     |     |
|  |рахунки власних надходжень      |     |     |
|  |навчальних закладів системи     |     |     |
|  |професійно-технічної освіти за    |     |     |
|  |виконані учнями роботи в період   |     |     |
|  |виробничого навчання         |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|139|Нарахування суми учням системи    |  633  | 669, 711|
|  |професійно-технічної освіти за    |     |     |
|  |виконані ними роботи на       |     |     |
|  |підприємствах у період виробничого  |     |     |
|  |навчання і суми, відрахованої в   |     |     |
|  |розпорядження навчальних закладів у |     |     |
|  |встановленому порядку        |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|140|Нарахування плати за харчування   |  674  |  711  |
|  |дітей в інтернатах при школах    |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|141|Надходження сум на поточний,     | 313, 323 | 301, 674|
|  |спеціальний реєстраційний рахунки за |     |     |
|  |харчування дітей в інтернатах при  |     |     |
|  |школах                |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|142|Проведення видатків за рахунок    |  811  |301, 313,|
|  |коштів батьківської плати      |     |323, 361,|
|  |                   |     |362, 364,|
|  |                   |     |  675  |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|143|У кінці року списуються доходи за  |  711  |  432  |
|  |коштами, отриманими як плата за   |     |     |
|  |послуги (орендна плата, квартирна  |     |     |
|  |плата, плата за проведення      |     |     |
|  |концертів, консультацій, організацію |     |     |
|  |гуртків тощо), що згідно з      |     |     |
|  |кошторисом відносяться до поточного |     |     |
|  |бюджетного року           |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|144|У кінці року списуються доходи, що  |  714  |  432  |
|  |отримані від батьків (за утримання  |     |     |
|  |дітей в дошкільних закладах, за   |     |     |
|  |навчання в державних школах     |     |     |
|  |естетичного виховання тощо)     |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|145|Розрахунки з робітниками за формений |674    | 114   |
|  |одяг:                |     |     |
|  |виданий формений одяг        |401    | 114   |
|  |відновлені видатки на придбання   |674    |801, 802 |
|  |форменого одягу           |     |     |
|  |відновлені кошти на придбання    |301,   | 674  |
|  |форменого одягу           |311, 321 |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|146|Надходження часткової компенсації  |301, 313, | 674, 711|
|  |вартості спортивної форми, яка    |  323  |     |
|  |видається згідно з чинним      |     |     |
|  |законодавством спортсменам, учням  |     |     |
|  |спортивних закладів         |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|147|Розрахунки з робітниками за     |  674  |  711  |
|  |харчування за місцем роботи     |     |     |
|  |відповідно до чинного законодавства |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|148|Надходження плати за харчування   |301, 313, |  674  |
|  |працівників за місцем роботи     |  323  |     |
|--------------------------------------------------------------|
|       Інші джерела власних надходжень         |
|--------------------------------------------------------------|
|149|Надходження коштів для        |314, 324, |712   |
|  |централізованого придбання бланків, |  662  |     |
|  |літератури для сплати іменних    |     |     |
|  |стипендій              |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|150|Проведення видатків з        | 364, 675 |314, 324,|
|  |централізованої роздачі бланків,   |     |  662  |
|  |літератури, виплати стипендій    |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|151|Отримання основних засобів, інших  | 101-122 | 712   |
|  |необоротних матеріальних та     |     |     |
|  |нематеріальних активів як      |     |     |
|  |гуманітарної допомоги        |     |     |
|  |Водночас проводиться другий запис  | 812   | 401   |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|152|Отримання матеріалів і продуктів   | 231-235, |  712  |
|  |харчування як гуманітарної допомоги | 238-239 |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|153|Отримання малоцінних і        | 221   | 712   |
|  |швидкозношуваних предметів як    |     |     |
|  |гуманітарної допомоги        |     |     |
|  |Водночас проводиться другий запис  | 812   | 411   |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|154|Отримання спонсорських, благодійних |301, 302, |  712  |
|  |внесків та іншої гуманітарної    |314, 318, |     |
|  |допомоги в грошовій формі      |324    |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|155|Витрачання спонсорських та      | 364, 675 | 314, 324|
|  |благодійних внесків         |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|156|Списання вартості витрачених     |  812  | 231-235,|
|  |матеріалів і продуктів харчування на |     | 238-239 |
|  |потреби установи           |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|157|Списання видатків, проведених за   |  812  | 364, 675|
|  |кошти, що надійшли як гуманітарна  |     |     |
|  |допомога               |     |     |
|--------------------------------------------------------------|
|Інші надходження спеціального фонду              |
|--------------------------------------------------------------|
|158|Надходження на поточний, спеціальний |316, 326 |713, 633 |
|  |реєстраційний рахунки установи сум, |     |     |
|  |що відносяться до інших надходжень  |     |     |
|  |спеціального фонду          |     |     |
|---+-------------------------------------+----------+---------|
|159|Проведення видатків за коштами, що  |  813  |316, 326,|
|  |відносяться до інших надходжень   |     | 364, 675|
|  |спеціального фонду          |     |     |
----------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів бухгалтерського
 обліку та звітності                   Н.І.Сушко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner