Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 361 від 22.05.2009

Про розміщення на веб-сайті МОЗ України нормативно-правових актів та міжнародних договорів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 177 від 10.05.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   22 травня 2002 р.
                   за N 445/6733
 
 
       Про затвердження Інструкції про порядок
     та критерії взяття на державний облік об'єктів,
    які справляють або можуть справити шкідливий вплив
     на здоров'я людей і стан атмосферного повітря,
       видів та обсягів забруднюючих речовин,
        що викидаються в атмосферне повітря
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
        охорони навколишнього природного середовища
    N 71 ( z0198-09 ) від 16.02.2009 }
 
 
 
   На виконання постанови  Кабінету  Міністрів  України від
13 грудня 2001 року  N 1655 ( 1655-2001-п )  "Про затвердження
Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного
повітря", Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок та критерії взяття на
державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити
шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря,
видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне
повітря (додається).
 
   2. Департаменту екологічної безпеки (Є. Маторін) подати цей
наказ у п'ятиденний термін на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Голові Республіканського комітету Автономної Республіки
Крим з екології та природних ресурсів, начальникам Державних
управлінь екології та природних ресурсів в областях, містах Києві
та Севастополі організувати та провести роботи щодо взяття на
державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити
шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря,
видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне
повітря в терміни, визначені цією Інструкцією.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря А. Гриценка.
 
 Міністр                     С. Курикін
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету
 статистики України               О. Осауленко
 
 Т.в.о Голови Державного комітету України
 з питань регуляторної політики та
 підприємництва                 В. Загородній
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства екології
                   та природних ресурсів
                   України
                   10.05.02 N 177
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   22 травня 2002 р.
                   за N 445/6733
 
              ІНСТРУКЦІЯ
    про порядок та критерії взяття на державний облік
   об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий
    вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря,
       видів та обсягів забруднюючих речовин,
        що викидаються в атмосферне повітря
 
 { У тексті Інструкції слово "Мінекоресурсів" у всіх відмінках
  замінено словом "Мінприроди" у відповідних відмінках згідно
  з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
  середовища N 71 ( z0198-09 ) від 16.02.2009 }
 
 
   1. Загальні положення
   1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до статті 31 Закону
України  "Про охорону атмосферного повітря" ( 2707-12 ), на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001
р. N 1655 ( 1655-2001-п )  "Про  затвердження Порядку ведення
державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря".
   1.2. Інструкція встановлює критерії взяття на державний облік
об'єктів у залежності від видів і обсягів забруднюючих речовин, що
викидаються в атмосферне повітря, та обов'язкові вимоги щодо
єдиного на території України порядку подання матеріалів для взяття
на державний облік підприємств, установ, організацій та громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності,  що  здійснюють  викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря із стаціонарних джерел
(далі - об'єкти).
   1.3. Дані  про види та обсяги забруднюючих речовин, що
викидаються в атмосферне повітря, готуються на підставі матеріалів
інвентаризації викидів забруднюючих речовин.
   1.4. Узяття на державний облік об'єктів, видів та обсягів
забруднюючих  речовин,  що викидаються в атмосферне повітря,
здійснюють територіальні органи Мінприроди.
 
   2. Критерії взяття на державний облік об'єктів, видів та
обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря
   Узяття на державний облік здійснюється за такими критеріями:
   об'єктів, - якщо в їх викидах присутня  хоча  б  одна
забруднююча речовина (або група речовин), потенційний викид* якої
рівний або перевищує величину, зазначену в Переліку забруднюючих
речовин  та порогових значень потенційних викидів, за якими
здійснюється державний облік (додаток 1);
   видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в
атмосферне повітря, - за умови, що обсяг потенційних викидів
рівний або перевищує порогові значення за окремою речовиною або
групою речовин, наведених у додатку 1 до цієї Інструкції.
____________
   * Потенційний викид - це максимальний загальний обсяг викидів
забруднюючої  речовини  із  стаціонарних  джерел  при роботі
підприємства в режимі номінального навантаження технологічного
обладнання, що передбачається проектно-кошторисною документацією.
 
   3. Документи, які надають об'єкти для взяття їх на державний
облік (зняття з обліку)
   Для взяття об'єкта на державний облік (зняття з обліку)
необхідно надати до територіальних органів Мінприроди:
   клопотання про взяття об'єкта на державний облік (зняття з
обліку) за довільною формою на бланку заявника;
   загальні відомості про об'єкт (додаток 2);
   інформацію про види та обсяги забруднюючих речовин,  що
викидаються в атмосферне повітря, за формою, яка наведена в табл.
2.1 додатка 2 до цієї Інструкції.
   Матеріали надаються у письмовій та електронній формі.
 
   4. Порядок узяття об'єктів на державний облік
   4.1. Територіальні органи Мінприроди до 1 липня 2002 року
вміщують  повідомлення у місцевих друкованих засобах масової
інформації щодо проведення робіт, пов'язаних із взяттям об'єктів
на державний облік. Для об'єктів, які мають дозвіл на викиди
забруднюючих  речовин у атмосферне повітря, вони направляють
повідомлення про проведення цих робіт.
   4.2. Об'єкти проводять інвентаризацію видів  та  обсягів
забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря;
   за результатами інвентаризації  встановлюють  необхідність
взяття їх на державний облік за критеріями, наведеними в розділі 2
цієї Інструкції;
   готують документи згідно з розділом 3 цієї Інструкції та
подають їх до 1 жовтня 2002 року до територіальних органів
Мінприроди.
   4.3. Якщо об'єкт має структурні підрозділи у різних населених
пунктах, то кожний підрозділ може самостійно подати документи
територіальному органу Мінприроди за своїм місцезнаходженням, про
що обов'язково повідомляє об'єкт.
   У випадку,  коли  структурний  підрозділ здійснює викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря,  обсяг  яких  за
критеріями не дозволяє взяти його окремо на державний облік,
підрозділ повідомляє про це об'єкт, який повинен відобразити
викиди цього підрозділу у своїй інформації при взятті його на
облік.
   4.4. Якщо об'єкт не перебуває на державному обліку, в той же
час потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря збільшився і потребує взяття його на облік, він подає
документи до територіальних органів Мінприроди згідно з розділом 3
цієї Інструкції.
   4.5. Об'єкт, який перебуває на державному обліку і в якого
потенційний  обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне
повітря зменшився до рівня, нижчого порогових значень, вказаних у
додатку  1 до цієї Інструкції, надає територіальним органам
Мінприроди для зняття його з обліку документи згідно з розділом 3
цієї Інструкції та пояснювальну записку із зазначенням причин
зменшення викидів.
  4.6. Територіальні органи Мінприроди:
   розглядають надані об'єктами документи щодо взяття їх на
державний облік (зняття з обліку);
   направляють об'єкту у місячний термін з дня надходження
матеріалів повідомлення про взяття його на державний облік (зняття
з  обліку).  У разі подання недостовірної документації вона
повертається на доопрацювання із зазначенням терміну повторного її
подання;
   складають перелік об'єктів, які перебувають на державному
обліку;
   здійснюють накопичення, обробку та аналіз даних про об'єкти,
узяті на державний облік, види та обсяги забруднюючих речовин, що
викидаються  в  атмосферне повітря, за програмою, погодженою
Мінприроди;
   щороку до 1 грудня надають  до  територіальних  органів
Держкомстату Перелік об'єктів, які перебувають на державному
обліку (додаток 3);
   ведуть журнал реєстрації об'єктів, узятих на державний облік
(знятих з обліку) (додаток 4);
   направляють до 1 лютого наступного за звітним року до
Мінприроди у письмовій та електронній формі перелік об'єктів, які
взяті на державний облік, зняті з обліку, а також узагальнену
інформацію про об'єкти, види та обсяги викидів забруднюючих
речовин у атмосферне повітря, які перебувають на державному
обліку.
   4.7. Дані щодо обліку об'єктів, які перебувають на державному
обліку, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в
атмосферне  повітря,  зберігаються  в  територіальних органах
Мінприроди протягом 5 років з моменту зняття їх з обліку.
 
 Начальник Управління
 атмосферного повітря              В. Горбунов
 
                   Додаток 1
                   до Інструкції про порядок
                   та критерії взяття
                   на державний облік об'єктів,
                   які справляють або можуть
                   справити шкідливий вплив
                   на здоров'я людей і стан
                   атмосферного повітря, видів
                   та обсягів забруднюючих
                   речовин, що викидаються
                   в атмосферне повітря
 
 
               ПЕРЕЛІК
         забруднюючих речовин на порогові
       значення потенційних викидів, за якими
          здійснюється державний облік
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Код |       Найменування         |Порогові |
|з/п |   |                     |значення |
|  |   |                     |викидів, |
|  |   |                     |тонн/рік |
|----+------+------------------------------------------+---------|
| 1 | 2  |          3           |  4  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|1  |01001 |Арсен та його сполуки           | 0,001 |
|  |   |(у перерахунку на арсен)         |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|2  |01002 |Ванадій та його сполуки          | 0,02  |
|  |   |(у перерахунку на п'ятиоксид ванадію)   |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|3  |01003 |Залізо та його сполуки          |  0,1  |
|  |   |(у перерахунку на залізо)         |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|4  |01004 |Кадмій та його сполуки          | 0,001 |
|  |   |(у перерахунку на кадмій)         |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|5  |01005 |Мідь та її сполуки            | 0,01  |
|  |   |(у перерахунку на мідь)          |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|6  |01006 |Нікель та його сполуки          | 0,001 |
|  |   |(у перерахунку на нікель)         |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|7  |01007 |Ртуть та її сполуки            | 0,0003 |
|  |   |(у перерахунку на ртуть)         |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|8  |01008 |Селен та його сполуки           | 0,007 |
|  |   |(у перерахунку на селен)         |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|9  |01009 |Свинець та його сполуки          | 0,003 |
|  |   |(у перерахунку на свинець)        |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|10 |01010 |Хром та його сполуки           | 0,02  |
|  |   |(у перерахунку на триоксид хрому)     |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|11 |01011 |Цинк та його сполуки           |  0,1  |
|  |   |(у перерахунку на цинк)          |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|12 |01101 |Алюмінію оксид              |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|13 |01102 |Берилій та його сполуки          | 0,001 |
|  |   |(у перерахунку на берилій)        |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|14 |01103 |Кобальт та його сполуки          | 0,002 |
|  |   |(у перерахунку на кобальт)        |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|15 |01104 |Манган та його сполуки          | 0,005 |
|  |   |(у перерахунку на діоксид мангану )    |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|16 |01105 |Олово та його сполуки           | 0,007 |
|  |   |(у перерахунку на олово)         |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|17 |01106 |Стибій та його сполуки          | 0,002 |
|  |   |(у перерахунку на стибій)         |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|18 |03000 |Речовини у вигляді суспендованих     |  3,0  |
|  |   |твердих частинок             |     |
|  |   |(мікрочастинки та волокна )        |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|19 |03001 |Речовини у вигляді суспендованих     |  1,0  |
|  |   |твердих частинок більше 2,5мкм      |     |
|  |   |і менше 10 мкм              |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|20 |03002 |Речовини у вигляді суспендованих     |  0,5  |
|  |   |твердих частинок 2,5 мкм та менше     |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|21 |03003 |Азбест                  | 0,001 |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|22 |03004 |Сажа                   |  0,3  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|23 |04001 |Оксиди азоту (у перерахунку на      |  1,0  |
|  |   |діоксид азоту [NO + NО ])         |     |
|  |   |           2          |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|24 |04002 |Азоту (1) оксид [N О]           |  0,1  |
|  |   |         2            |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|25 |04003 |Аміак                   |  1,5  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|26 |04004 |Азотна кислота              |  0,2  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|27 |05000 |Діоксид та інші сполуки сірки       |  2,0  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|28 |05001 |Сірки діоксид               |  1,5  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|29 |05002 |Сірководень (H S)             | 0,03  |
|  |   |       2              |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|30 |05003 |Сірковуглець               | 0,05  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|31 |05004 |Сульфатна кислота (H SO )         |  0,5  |
|  |   |          2 4         |     |
|  |   |[сірчана кислота]             |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|32 |06000 |Оксид вуглецю               |  1,5  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|33 |07000 |Вуглецю діоксид              |  500  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|34 |08000 |Озон                   |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|35 |09000 |Фосфористий водень (фосфін)        | 0.01  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|36 |10000 |Органічні аміни              |  0,3  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|37 |10001 |Анілін                  | 0,03  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|38 |10002 |Диметиламін                | 0,01  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|39 |10003 |Діетиламін                |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|40 |10004 |(фльфа)-Нафтиламін            | 0,001  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|41 |10005 |м,п-Хлоранілін              |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|42 |11000 |Неметанові леткі органічні        |  1,5  |
|  |   |сполуки (НМЛОС)              |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|43 |11001 |Акрилонітрил               | 0,003  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|44 |11002 |Ангідрид малеїновий            | 0,03  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|45 |11003 |Ангідрид фталевий             |  0,2  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|46 |11004 |Акролеїн                 | 0,004  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|47 |11005 |Альдегід масляний             | 0,01  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|48 |11006 |Ацетальдегід               | 0,03  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|49 |11007 |Ацетон                  |  0,5  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|50 |11008 |Бензол                  | 0,05  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|51 |11009 |Бутиловий ефір оцтової          |  0,3  |
|  |   |кислоти (бутилацетат)           |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|52 |11010 |1,3-Бутадієн (дивініл)          |  0,9  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|53 |11011 |Вінілацетат                |  0,3  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|54 |11012 |Гідразин гідрат              | 0,01  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|55 |11013 |Диметилформамід              |  0,5  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|56 |11014 |Дихлоретан                | 0,005  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|57 |11015 |Дихлорфенол                | 0,03  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|58 |11016 |Дибенз(а,п)антрацен            | 0,005  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|59 |11017 |Діетиловий ефір              | 0,05  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|60 |11018 |Діетилбензол               | 0,05  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|61 |11019 |Етилбензол                | 0,06  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|62 |11020 |Етилцелозольв               |  1,0  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|63 |11021 |Етилацетат                |  1,0  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|64 |11022 |Етилену оксид               | 0,005 |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|65 |11023 |Кислота акрилова             |  0,5  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|66 |11025 |Кислота масляна              |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|67 |11026 |Кислота мурашина             |  0,5  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|68 |11027 |Кислота пропіонова            |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|69 |11028 |Кислота оцтова              |  0,8  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|70 |11029 |Кислота терефталева            | 0,01  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|71 |11030 |Ксилол                  |  0,9  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|72 |11031 |Метилізобутилкетон            |  0,9  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|73 |11032 |Метилетилкетон              |  0,9  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|74 |11033 |Метилацетат                |  0,9  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|75 |11034 |Нафталін                 | 0,01  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|76 |11035 |Піридин                  |  0,5  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|77 |11036 |Спирт метиловий              |  0,9  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|78 |11037 |Стирол                  | 0,05  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|79 |11039 |Тетрагідрофуран              |  0,9  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|80 |11040 |Трикрезол                 | 0,05  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|81 |11041 |Толуол                  |  0,9  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|82 |11042 |Толуіїлендиізоціанат           |  0,2  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|83 |11043 |о,м,п-Толуїдини              |  0,3  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|84 |11044 |Трихлоретилен               |  1,0  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|85 |11045 |Трихлорбензол               | 0,01  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|86 |11046 |Трихлорметан (хлороформ)         | 0,01  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|87 |11047 |Тетрахлоретилен (перхлоретилен)      |  0,5  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|88 |11048 |Фенол                   |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|89 |11049 |Формальдегід               |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|90 |11050 |Фурфурол                 |  0,2  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|91 |11051 |1-Хлор-2,3-епіксипропан (епіхлоргідрин)  | 0,05  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|92 |11052 |Хлоропрен                 | 0,05  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|93 |11053 |Циклогексанон               |  0,2  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|94 |12000 |Метан                   | 10,0  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|95 |13000 |Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)    |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|96 |13001 |Гексабромдифеніл             | 0,01  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|97 |13002 |Гексахлорбензол              | 0,001 |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|98 |13003 |Мірекс                  | 0,01  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|99 |13004 |Нітробензол                |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|100 |13005 |м,о,п-Нітротолуоли            |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|101 |13006 |м,о,п -Нітрофеноли            |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|102 |13007 |Пентахлорфенол              | 0,02  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|103 |13008 |Пентахлорбензол              | 0,01  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|104 |13009 |Поліхлоровані дибензо-n-діоксини     |5,0х10-7 |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|105 |13010 |Поліхлоровані дибензофурани        |5,0х10-7 |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|106 |13011 |Поліхлоровані дифеніли          | 0,01  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|107 |13012 |2,3,7,8 - Тетрахлордибензо-        | 0,01  |
|  |   |парадіоксин (ТХДД)            |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|108 |13013 |Токсафен                 | 0,01  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|109 |13014 |Хлордекон                 | 0,01  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|110 |13015 |Хлоровані парафіни з           | 0,01  |
|  |   |коротким ланцюгом             |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|111 |13100 |Поліароматичні вуглеводні (ПАВ)      |5,0х10-7 |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|112 |13101 |Бенз(а)пірен               |5,0х10-7 |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|113 |13102 |Бенз(b)флуорантен             |5,0х10-7 |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|114 |13103 |Бенз(k)флуорантен             |5,0х10-7 |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|115 |13104 |Індено(1,2,3-cd)пірен           |5,0х10-7 |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|116 |14000 |Бром та його сполуки           | 0,02  |
|  |   |(у перерахунку на бром)          |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|117 |15000 |Хлор та сполуки хлору           |  0,1  |
|  |   |(у перерахунку на хлор)          |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|118 |15001 |Аліл хлористий              |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|119 |15002 |Вініл хлористий              | 0,01  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|120 |15003 |Водню хлорид (соляна кислота       |  0,1  |
|  |   |за молекулою HCL)             |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|121 |15004 |Хлорбензол                |  0,5  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|122 |16000 |Фтор та його сполуки           | 0,05  |
|  |   |(у перерахунку на фтор)          |     |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|123 |16001 |Фтористий водень             | 0,05  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|124 |17000 |Ціаніди                  |  0,2  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|125 |17001 |Водню ціанід (синильна кислота)      |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|126 |18000 |Фреони                  |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|127 |18001 |Гідрохлорфторвуглеці (ГХВ)        |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|128 |18002 |Хлорфторвуглеці (ХФВ)           |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|129 |18003 |Трихлоретан                |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|130 |18004 |Галони                  |  0,1  |
|----+------+------------------------------------------+---------|
|131 |18005 |Вуглецю чотирихлорид           | 0,005 |
|  |   |(тетрахлорметан)             |     |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 71 ( z0198-09 ) від 16.02.2009 }
 
 Начальник Управління
 атмосферного повітря              В. Горбунов
 
                   Додаток 2
                   до розділу 3 Інструкції про
                   порядок та критерії  взяття
                   на державний облік об'єктів,
                   які справляють  або можуть
                   справити шкідливий вплив на
                   здоров'я  людей  і  стан
                   атмосферного повітря, видів
                   та  обсягів  забруднюючих
                   речовин, що викидаються в
                   атмосферне повітря
 
            ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
__________________________________________________________________
       (повна назва об'єкта / код за ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________
          (місцезнаходження, телефон)
__________________________________________________________________
         (назва області / код за КОАТУУ)
__________________________________________________________________
         (назва району / код за КОАТУУ)
__________________________________________________________________
      (назва населеного пункту / код за КОАТУУ)
__________________________________________________________________
      (відомча підпорядкованість / код за СПОДУ)
__________________________________________________________________
    (назва виду економічної діяльності / код за КВЕД)
__________________________________________________________________
         (форма власності / код за КФВ)
 
Географічні координати об'єкта:
-----------------------------------------------------------
|     Широта       |   Довгота        |
|----------------------------+----------------------------|
| градуси | мінути | секунди | градуси | мінути | секунди |
|---------+--------+---------+---------+--------+---------|
| (0)  | (')  |  (")  |  (0)  | (')  |  (")  |
|---------+--------+---------+---------+--------+---------|
|  1   |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |
-----------------------------------------------------------
 
   Інформація про види та обсяги забруднюючих речовин,  що
викидаються в атмосферне повітря, додається на ____ арк.
 
____________________ _______________ ___________________________
 (керівник об'єкта)   (підпис)      (прізвище, ім'я та по
                      батькові керівника)
           М.П.
 
   Примітки.
 
   1. Коди області, району та населеного пункту надаються згідно
з класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою
України (КОАТУУ).
 
   2. Коди міністерств або органу управління надаються згідно із
системою позначень об'єктів Державного управління (СПОДУ).
 
   3. Коди видів економічної діяльності (КВЕД) надаються згідно
із загальним класифікатором видів економічної діяльності.
 
   4. Коди об'єктів установлюються  відповідно  до  Єдиного
державного реєстру підприємств, організацій України (ЄДРПОУ).
 
   5. Коди форм власності надаються згідно з класифікатором форм
власності (КФВ).
 
   6. Кодова та адресна частини бланка звіту  заповнюються
об'єктом на підставі довідки, виданої територіальним органом
Держкомстату підприємству під час реєстрації в Єдиному державному
реєстрі підприємств і організацій України.
 
   7. Географічні координати визначаються об'єктом відповідно до
Інструкції щодо порядку визначення геодезичних координат джерел
викидів забруднюючих речовин при проведенні державного обліку в
галузі охорони атмосферного повітря, яка затверджена наказом
Мінекоресурсів від 22.05.2001 N 190 ( z0506-01 ) та зареєстрована
в Міністерстві юстиції 13.06.2001 за N 506/5697.
 
    Інформація про види та обсяги забруднюючих речовин,
        що викидаються в атмосферне повітря
   на___________________________________________________________
           (повна назва об'єкта)
   Таблиця 2.1
----------------------------------------------------------------------
|   | Забруднююча речовина | Потенційний | Викиди за | Порогові  |
| N |           | обсяг    | 200__ рік | значення  |
| з/п |           | викидів   | (факт)  | потенційних |
|   |           |       |      | викидів   |
|   |----------------------+-------------+-----------+-------------|
|   | код | найменування  | тонн/рік  | тонн/рік | тонн/рік  |
|-----+-----+----------------+-------------+-----------+-------------|
| 1 | 2 |   3     |   4   |   5   |   6   |
----------------------------------------------------------------------
 
"___" _____________ 200_ р.
 
____________________ _______________ ___________________________
 (керівник об'єкта)   (підпис)      (прізвище, ім'я та по
                      батькові керівника)
           М.П.
 
 
   Примітки:  1. У графі  2  "Код  забруднюючої  речовини"
зазначається відповідно до додатка 1 до цієї Інструкції.
 
   2. У графах 4, 5 показники зазначаються з трьома десятковими
знаками після коми.
 
   3. У графі 5 указується обсяг викидів за звітний період. Для
новостворених об'єктів графа 5 не заповнюється.
 
   4. У графі 6 зазначається обсяг викидів, відповідно до
додатка 1 до цієї Інструкції.
 
 Начальник Управління
 атмосферного повітря              В. Горбунов
 
                   Додаток 3
                   до пункту 4.6 Інструкції про
                   порядок та критерії  взяття
                   на державний облік об'єктів,
                   які справляють або можуть
                   справити шкідливий вплив на
                   здоров'я  людей  і  стан
                   атмосферного повітря, видів
                   та  обсягів  забруднюючих
                   речовин, що викидаються в
                   атмосферне повітря
 
               Перелік
     об'єктів, які перебувають на державному обліку
 
   в __________________________________________області (місті)
 
------------------------------------------------------------------
| N | Код за | Найменування | Місцезнаходження, | Потенційний |
| з/п | ЄДРПОУ | об'єкта   |  телефон     | викид,    |
|   |    |       |          | тонн/рік   |
|-----+--------+--------------+-------------------+--------------|
| 1 |  2  |   3    |    4     |    5   |
------------------------------------------------------------------
 
"___" _____________ 200_ р.
 
 Уповноважена особа територіального
 органу Мінприроди
 
____________  _________   _____________________________________
 (посада)   (підпис)   (прізвище, ім'я та по батькові особи)
 
            М.П.
 
 Начальник Управління
 атмосферного повітря              В. Горбунов
 
                   Додаток 4
                   до пункту 4.6 Інструкції про
                   порядок та критерії взяття
                   на державний облік об'єктів,
                   які справляють або  можуть
                   справити шкідливий вплив на
                   здоров'я  людей  і  стан
                   атмосферного повітря, видів
                   та  обсягів  забруднюючих
                   речовин, що викидаються в
                   атмосферне повітря
 
            Журнал реєстрації
        об'єктів, узятих на державний облік
            (знятих з обліку)
 
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Дата    | Код за | Найменування об'єкта, | Дата    | Примітка |
| з/п | взяття   | ЄДРПОУ |    телефон    | зняття   |     |
|   | об'єкта на |    |            | об'єкта з |     |
|   | держоблік |    |            | держобліку |     |
|-----+------------+--------+-----------------------+------------+----------|
| 1 |   2   |  3  |      4      |   5   |  6   |
-----------------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 атмосферного повітря              В. Горбунов
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner