Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 483 від 22.05.2009

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України - до іноземних суб'єктів господарської діяльності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 299 від 07.05.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   1 липня 2002 р.
                   за N 549/6837
 
 
       Про затвердження Порядку вибору банків,
       що залучаються до реалізації проектів
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                          фінансів
    N 724 ( z0523-09 ) від 01.06.2009 )
 
 
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
10 жовтня 2001 року N 1317 ( 1317-2001-п ) "Про порядок підготовки
та реалізації проектів економічного і  соціального  розвитку
України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок вибору банків, що залучаються  до
реалізації проектів (додається).
 
   2. Управлінню  зв'язків  з  міжнародними  фінансовими
організаціями та СНД забезпечити реєстрацію наказу в Міністерстві
юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Міністра                     А.А.Максюта
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   фінансів України
                   07.05.2002 N 299
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 липня 2002 р.
                   за N 549/6837
 
               ПОРЯДОК
    вибору банків, що залучаються до реалізації проектів
 
          Розділ 1. Основні положення
 
   1.1. Цей Порядок визначає процедуру вибору банків для їх
залучення до обслуговування  коштів  в  рамках  спільних  з
міжнародними фінансовими організаціями проектів, реалізація яких
здійснюється відповідно до Порядку ініціювання, підготовки та
реалізації проектів економічного і соціального розвитку України,
що  підтримуються  міжнародними  фінансовими  організаціями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008
N 1027 ( 1027-2008-п ) (зі змінами). ( Пункт 1.1 в редакції Наказу
Міністерства фінансів N 724 ( z0523-09 ) від 01.06.2009 )
 
   1.2. Наведені в цьому Порядку терміни вживаються в такому
значенні:
   Міністерство - Міністерство фінансів України.
   НБУ - Національний банк України.
   Проект -  проект,  який  фінансується за рахунок коштів
міжнародних фінансових організацій відповідно до  міжнародних
договорів.
   Претендент - банк, що офіційно звернувся до Міністерства з
проханням залучити його до реалізації Проекту.
   Конкурс - порядок здійснення конкурсного вибору банків.
   Угода - міжнародна угода, яка визначає умови фінансування
Проекту.
   Заява - комплект документів, що подається Претендентом до
Міністерства з метою розгляду його кандидатури для участі в
реалізації Проекту.
   Стандартний пакет документів - документи, які обов'язково
подає Претендент для того, щоб узяти участь у Конкурсі.
   Комітет - посадові особи Міністерства, яким надано необхідні
повноваження для проведення Конкурсу та визначення його попередніх
результатів.
   Критерії - один або більше критеріїв, що застосовуються
Міністерством, для прийняття рішення щодо залучення Претендента до
реалізації Проекту.
 
   1.3. Цим Порядком регулюється процедура вибору Міністерством
Претендентів з метою залучення їх до реалізації проектів через
обслуговування рахунків та здійснення розрахунків.
 
     Розділ 2. Комітет: організація, повноваження,
             функціонування
 
   2.1. Упродовж трьох днів після набрання чинності Угодою
Міністерство  утворює  Комітет,  склад якого визначає перший
заступник Державного секретаря (або особа, яка виконує його
обов'язки), який є головою Комітету.
 
   2.2. Засідання Комітету вважається повноважним, якщо на ньому
присутні не менше 2/3 членів Комітету, у тому числі голова та
секретар Комітету.
 
   2.3. Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів;
при цьому члени Комітету голосують тільки "за" або "проти". У разі
рівної кількості голосів "за" і "проти" ухвальний голос належить
голові Комітету.
 
   2.4. Комітет може залучати до своєї роботи  фахівців  та
експертів з правом дорадчого голосу.
 
   2.5. До компетенції Комітету належать такі питання:
   розміщення оголошення про проведення Конкурсу;
   розгляд та оцінка Заяв, поданих Претендентами;
   визначення попередніх результатів Конкурсу;
   визначення Конкурсу таким, що не відбувся.
 
   2.6. Повноваження  Комітету  закінчуються  з  моменту
затвердження Міністром фінансів України протоколу Комітету про
визначення переможця та видання відповідного наказу Міністерства.
 
       Розділ 3. Стандартний пакет документів
 
   3.1. До Стандартного пакета документів належать:
 
   3.1.1. Лист-звернення довільної форми із зазначенням такої
інформації:
   мета звернення;
   повне найменування Претендента відповідно  до  установчих
документів;
   місцезнаходження Претендента;
   назва міжнародної  фінансової  організації та/або Проекту
та/або Угоди (за формою, достатньою для ідентифікації Проекту).
 
   3.1.2. Нотаріально засвідчені копії установчих документів та
свідоцтва про державну реєстрацію (для нерезидентів - витяг з
банківського  реєстру  країни,  де  офіційно  зареєстрований
Претендент).
 
   3.1.3. Нотаріально засвідчені копії ліцензій та дозволів,
виданих НБУ.
 
   3.1.4. Фінансова звітність та аудиторські звіти за останні
два роки з усіма додатками.
 
   3.1.5. Довідка НБУ про відсутність у Претендента протягом
останніх шести місяців, що передують поданню Претендентом Заяви,
порушень  норм  обов'язкового  резервування  та  економічних
нормативів, запроваджених НБУ. НБУ надає такий висновок  на
письмовий запит Претендента.
 
   3.1.6. Довіреність на ім'я особи, яка представлятиме інтереси
Претендента під час проведення Конкурсу.
 
   3.1.7. Перелік банків, що мають кореспондентські відносини з
Претендентом.
 
   3.1.8. Перелік електронних платіжних систем, учасником яких є
Претендент.
 
   3.1.9. Інформація  щодо  наявності  представництв  та/або
відділень  Претендента  в  Україні  із  зазначенням  повного
найменування, а також місцезнаходження структурних підрозділів.
 
   3.2. Документи, зазначені в підпунктах 3.1.2, 3.1.3,  не
подаються,  якщо Претендент подавав їх раніше для участі в
конкурсах, які проводило Міністерство.
 
   3.3. Документи, зазначені в підпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8,
3.1.9, не подаються, якщо Претендент подавав їх для участі в
конкурсах, які проводило Міністерство поточного року.
 
   3.4. Дія підпунктів  3.1.3,  3.1.5  не  поширюється  на
Претендентів, які відповідно до чинного законодавства України є
нерезидентами.
 
         Розділ 4. Проведення Конкурсу
 
   4.1. Офіційне оголошення про проведення Конкурсу публікується
в  офіційному друкованому виданні Кабінету Міністрів України
(газета "Урядовий кур'єр") та/або в друкованих виданнях НБУ не
пізніше ніж за 10 днів до граничного терміну подання учасниками
Заяв. Інформація про проведення конкурсу також розміщується на
офіційних веб-сайтах Міністерства та НБУ.
 
   4.2. До складу Заяви, окрім Стандартного пакета документів,
необхідно додати інформацію згідно з додатком до цього Порядку.
 
   4.3. Комітет розглядає Заяву протягом 15 робочих днів після
закінчення граничного терміну подання Заяв.
 
   4.4. Заява, подана Претендентом пізніше граничного терміну
подання Заяв не розглядається.
 
   4.5. У  разі  необхідності  проводяться  переговори  з
Претендентом щодо уточнення інформації, зазначеної в Заяві.
 
   4.6. У разі необхідності Претендент може вносити зміни до
Заяви. У такому разі уточнення до Заяви будуть враховані, якщо
вони надійшли до Міністерства до настання граничного терміну
подання Заяв.
 
   4.7. При прийнятті рішення щодо залучення Претендента до
участі в реалізації Проекту застосовуються загальні та спеціальні
Критерії.
 
   4.8. Загальними Критеріями є:
   критерії, визначені Угодою (якщо такі є);
   довідка НБУ про відсутність у Претендента протягом останніх
шести  місяців,  що  передують поданню заяви, порушень норм
обов'язкового  резервування  та  економічних   нормативів,
запроваджених НБУ;
   позитивний висновок Комітету щодо повноти Стандартного пакета
документів у складі Заяви.
 
   4.9. Розгляд відповідності Претендента спеціальним Критеріям
здійснюється  після  позитивного  висновку  Комітету  щодо
відповідності Претендента загальним Критеріям.
 
   4.10. Спеціальні  Критерії  та  відповідні  коефіцієнти
значущості для вибору банків наведено в додатку до цього Порядку.
 
   4.11. Кожен спеціальний критерій оцінюється за диференційною
шкалою від 1 до 5 балів, при цьому найкращий показник спеціального
Критерію оцінюється в 5 балів, найгірший - в 1 бал.
 
   4.12. Після того як кожний спеціальний Критерій отримав
оцінку за диференційною шкалою, ця оцінка перемножується на
відповідний коефіцієнт значущості від 0,5 до 1,0, указаний в
додатку до цього Порядку.
 
   4.13. Переможцем  визнається  Претендент,  який  отримав
максимальну суму балів за всіма спеціальними Критеріями.
 
   4.14. Якщо певний спеціальний Критерій не використовується
(або Претендент не подав відповідної інформації), він оцінюється в
0 балів.
 
   4.15. Не пізніше ніж через 3 робочі дні після кінцевого
терміну розгляду Заяв Комітет подає на затвердження Міністру
фінансів України протокол про визначення переможця. До цього
протоколу додаються усі протоколи попередніх засідань та рішень
Комітету.
 
   4.16. Міністр фінансів України затверджує протокол Комітету
протягом трьох робочих днів після його надходження, підписує
відповідний наказ та відповідну(і) угоду(и) з переможцем Конкурсу.
 
   4.17. Результати  Конкурсу  розміщуються  на  веб-сайті
Міністерства після видання наказу, зазначеного у пунктах 2.6,
4.16. Переможця Конкурсу повідомляють письмово про його залучення
до реалізації Проекту.
 
   4.18. Якщо до настання дати граничного терміну подання Заяв
до Міністерства не надійшло жодної Заяви або надійшла Заява тільки
від одного Претендента, Комітет приймає рішення про визнання
Конкурсу таким, що не відбувся, і оголошує Конкурс повторно.
 
 Начальник Управління зв'язків
 з міжнародними фінансовими
 організаціями та СНД                 В.П.Колосова
 
                   Додаток
                   до Порядку вибору
                   банків, що
                   залучаються до
                   реалізації проектів
 
-----------------------------------------------------------------------
| N |     Найменування спеціального критерію     |Коефіцієнт|
|з/п|                           |значущості|
|---+------------------------------------------------------+----------|
|1 |Комісійні за відкриття рахунку в національній валюті |  0,7  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|2 |Комісійні за закриття рахунку в національній валюті  |  0,7  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|3 |Комісійні за відкриття рахунку в іноземній валюті   |  0,8  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|4 |Комісійні за закриття рахунку в іноземній валюті   |  0,8  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|5 |Комісійні за проведення платежів у національній валюті|  1,0  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|6 |Термін проведення платежів у національній валюті   |  0,8  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|7 |Комісійні за проведення платежів в іноземній валюті  |  1,0  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|8 |Термін проведення платежів в іноземній валюті     |  0,8  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|9 |Комісійні за продаж іноземної валюти         |  1,0  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|10 |Комісійні за купівлю іноземної валюти         |  1,0  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|11 |Відсоток на кредитовий залишок у національній валюті |  1,0  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|12 |Відсоток на кредитовий залишок в іноземній валюті   |  1,0  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|13 |Комісійні за надання виписок             |  1,0  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|14 |Вартість установлення системи "Клієнт-Банк"      |  1,0  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|15 |Вартість обслуговування системи "Клієнт-Банк"     |  1,0  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|16 |Тривалість операційного дня              |  0,5  |
|---+------------------------------------------------------+----------|
|17 |Наявність відділу супроводження клієнта        |  0,7  |
-----------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління зв'язків
 з міжнародними фінансовими
 організаціями та СНД                 В.П.Колосова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner