Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 404 від 29.04.2009

Про включення центральної сортувальної станції до Реєстру центральних сортувальних станцій, регіональних сортувальних станцій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 48 від 31.01.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   18 лютого 2002 р.
                   за N 155/6443
 
 
       Про приведення нормативно-правових актів
       міністерства у відповідність до чинного
             законодавства
 
   { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
               екології та природних ресурсів
    N 66-М ( z0342-03 ) від 17.04.2003
    N 282 ( z1002-04 ) від 27.07.2004 
    N 285 ( z0812-06 ) від 16.06.2006 }
 
 
 
   З метою приведення нормативно-правових актів міністерства у
відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.01
N 1520 ( 1520-2001-п ) "Про затвердження Положення про Державну
екологічну інспекцію" та до вимог чинного законодавства України
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести зміни та доповнення до нормативно-правових актів
міністерства, що додаються.
 
   2. Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  накази
Мінекобезпеки:
   від 03.08.98 N 115 ( z0516-98 ) "Про затвердження Положення
про Головну державну екологічну інспекцію Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України",
що  зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.08.98 за
N 516/2956;
   від 03.08.98 N 119 ( z0517-98 ) "Про затвердження Положення
про державних інспекторів з охорони навколишнього природного
середовища,  що  призначаються Головним державним інспектором
України з охорони навколишнього природного середовища з числа
посадових осіб міністерств та центральних органів виконавчої
влади, що здійснюють контроль у галузі охорони навколишнього
природного  середовища,  раціонального  використання природних
ресурсів та радіаційної безпеки", що зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 18.08.98 за N 517/2957.
 
   3. Начальнику Державної екологічної  інспекції  П.Свириду
забезпечити подання наказу на державну реєстрацію в установленому
порядку до Міністерства юстиції України.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на Державного
секретаря С.Гошовського.
 
 Міністр                     С. Курикін
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства екології
                   та природних ресурсів
                   України
                   31.01.2002 N 48
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   18 лютого 2002 р.
                   за N 155/6443
 
            Зміни і доповнення,
      що вносяться до нормативно-правових актів
              міністерства
 
   1. У наказі Мінекобезпеки від 26.10.95 N 116 ( z0478-95 )
"Про затвердження Положення про порядок  обчислення  розміру
відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення
із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і
внутрішніх морських вод України та внесення змін та доповнень до
наказу від 18.05.95 N 37", що зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 27.12.95 за N 478/1014:
 
   1) у тексті Положення:
   в абзаці першому пункту 1.3 слова "Державної екологічної
інспекції Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України" замінити словами "Державних інспекцій
охорони  Чорного  і  Азовського  морів", слова "громадськими
інспекторами з охорони навколишнього  природного  середовища"
замінити словами "громадськими інспекторами з охорони довкілля";
   в абзаці п'ятому пункту 1.3 слова "екологічних інспекцій"
замінити словами "інспекційних підрозділів", слово "Мінекобезпеки"
замінити словом "Мінекоресурсів", слова "інспекторами громадських
природоохоронних  формувань"  замінити  словами  "громадськими
інспекторами з охорони довкілля", слова "інспекції охорони Чорного
моря" та "інспекції охорони Азовського моря" замінити словами
"Державної інспекції охорони Чорного моря" та "Державної інспекції
охорони Азовського моря";
   у пункті 1.4 слово "Головною" замінити словом "Державною",
слова "Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки" замінити словами "Міністерства екології  та
природних ресурсів";
   у пункті 3.3 слова "відповідними підрозділами  Державної
екологічної інспекції Мінекобезпеки України" замінити словами
"посадовими особами Державної екологічної інспекції Мінекоресурсів
України, державних інспекцій охорони Чорного і Азовського морів";
   у пункті  4.3  слова  "позабюджетних  фондів  охорони
навколишнього природного середовища" вилучити, слова "посадовою
особою підрозділу Державної екологічної інспекції Мінекобезпеки
України" замінити словами "посадовими особами державних інспекцій
охорони Чорного і Азовського морів";
   у пунктах  4.4,  4.5 та 4.6 слова "підрозділ Державної
екологічної інспекції Мінекобезпеки України" замінити словами
"державних  інспекцій охорони Чорного і Азовського морів" у
відповідних відмінках, а слово "Мінекобезпеки" замінити словом
"Мінекоресурсів";
 
   2) у додатках до Положення:
   у додатку 3 слова  "Міністерство  охорони  навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України" та "Ministry of
Environmental Protection  and  Nuclear  Safety  of  Ukraine"
українською та англійською мовами замінити словами "Міністерство
екології та природних ресурсів України" та "Ministry of the
Environment and Natural Resources of Ukraine" у відповідних
відмінках, слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів";
   у додатку 4 слова "органу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України" замінити словами
"територіальному  органу  Міністерства  екології та природних
ресурсів України".
 
   2. У наказі Мінекобезпеки від 18.05.95 N 37 ( z0162-95 ) "Про
затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків,
заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону
та раціональне використання водних ресурсів", що зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 01.06.95 за N 162/698, із змінами і
доповненнями, унесеними наказами Мінекобезпеки від 26.10.95 N 116
( z0477-95 ), що зареєстрований в Міністерстві юстиції України
26.10.95 за N 477/1013, та від 30.01.96 N 8 ( z0043-96 ), що
зареєстрований в Міністерстві юстиції  України  01.02.96  за
N 43/1062:
 
   1) у тексті Методики:
   у розділі 1 та пункті 4.7 слова "Державної екологічної
інспекції  Мінекобезпеки"  замінити  словами  "інспекційних
підрозділів органів Мінекоресурсів", слова "і посадових осіб
спеціально уповноважених органів інших міністерств і відомств,
яким надані права державних інспекторів з охорони навколишнього
природного середовища" виключити, слова "громадськими інспекторами
з охорони навколишнього природного середовища" замінити словами
"громадськими інспекторами з охорони довкілля";
   у пунктах 4.7, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.5 слово "Мінекобезпеки"
замінити словом "Мінекоресурсів";
   у пункті 7.2.4 слова  "Головекоінспекцією  Мінекобезпеки"
замінити   словами   "Державною   екологічною   інспекцією
Мінекоресурсів";
   у пункті  7.3.7  слова  "Держекоінспекції  Мінекобезпеки"
замінити словом "Мінекоресурсів".
 
   3. У наказі Мінекобезпеки від 08.09.99 N 204 ( z0787-99 )
"Про затвердження Положення про екологічний контроль у пунктах
пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних
митниць і митниць", що зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 15.11.99 за N 787/4080:
 
   1) у тексті наказу:
   у пункті 4 слова "Начальнику Головної державної екологічної
інспекції,  Голові  Республіканського  комітету  по  охороні
навколишнього  середовища  та  природних  ресурсів Автономної
Республіки Крим, начальникам державних управлінь  екологічної
безпеки  в  областях" замінити словами "Начальнику Державної
екологічної  інспекції,  Голові  Республіканського  комітету
Автономної Республіки Крим з екології та природних ресурсів,
начальникам державних управлінь екології та природних ресурсів в
областях";
 
   2) у тексті Положення:
   слово "Мінекобезпеки" замінити словом "Мінекоресурсів"  у
відповідних відмінках;
   слова "Головна державна екологічна інспекція Мінекобезпеки"
замінити словами "Державна екологічна інспекція Мінекоресурсів" у
відповідних відмінках;
   слова "підрозділи Державної екологічної інспекції" замінити
словами "територіальні органи Мінекоресурсів, які  здійснюють
екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та
в зоні діяльності регіональних митниць і митниць";
   у пункті  1.3  слова  "Державної  екологічної  інспекції
Міністерства охорони навколишнього природного  середовища  та
ядерної безпеки (далі - Держекоінспекція Мінекобезпеки)" замінити
словами "територіальних органів Міністерства екології та природних
ресурсів";
   у пункті  1.5  слова  "службу  екологічного  контролю
Держекоінспекції  Мінекобезпеки"  замінити  словами  "Державну
екологічну інспекцію та територіальні органи Мінекоресурсів";
   пункт 1.6 викласти в редакції:
   "1.6. Екологічний контроль на державному кордоні та в зоні
діяльності регіональних митниць і митниць здійснюють:
   - відділ екологічного  контролю  на  державному  кордоні
Державної екологічної інспекції Мінекоресурсів;
   - відділи  екологічного  контролю  на  митному  кордоні
Рескомресурсів Автономної Республіки Крим, державних управлінь
екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та
Севастополі, держінспекцій охорони Чорного і Азовського морів;
   - пости  екологічного  контролю  територіальних  органів
Мінекоресурсів у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні
діяльності регіональних митниць та митниць";
   у пункті  1.7  слова "Загальне керівництво регіональними
підрозділами служби екологічного контролю"  замінити  словами
"Загальне керівництво підрозділами територіальних органів, що
здійснюють екологічний контроль на державному кордоні та в зоні
діяльності регіональних митниць та митниць здійснює"; у третьому
абзаці цього пункту слова  "органами  Державної  екологічної
інспекції"   замінити  словами  "територіальними  органами
Мінекоресурсів";
   пункт 1.8 викласти в редакції:
   "1.8. Методичне та організаційне керівництво підрозділами
територіальних органів, що здійснюють екологічний контроль на
державному кордоні та в зоні діяльності регіональних митниць та
митниць, забезпечує Державна екологічна інспекція Мінекоресурсів
України, яка:
   - організовує і здійснює методичне забезпечення та професійну
перепідготовку кадрів територіальних органів Мінекоресурсів;
   - координує роботу з питань виконання загальнодержавних,
регіональних та галузевих програм і заходів у частині дотримання
законодавства з охорони навколишнього природного середовища;
   - надає допомогу територіальним органам Мінекоресурсів при
виникненні  надзвичайних екологічних ситуацій у зоні митного
контролю, у разі необхідності самостійно здійснює екологічний
контроль вантажів і транспортних засобів;
   - у встановленому порядку сприяє забезпеченню працівників
територіальних органів Мінекоресурсів форменим одягом, приладами і
обладнанням, засобами самооборони;
   - перевіряє  роботу  підрозділів  територіальних  органів
Мінекоресурсів, які здійснюють екологічний контроль у пунктах
пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних
митниць і митниць;
   - виступає представником з питань здійснення екологічного
контролю у пунктах пропуску через державний кордон та на митному
кордоні України у всіх державних і громадських установах та
судових органах";
   у пункті  1.9  слова  "підрозділами  служби екологічного
контролю" замінити словами "підрозділами територіальних органів
Мінекоресурсів, що здійснюють екологічний контроль у пунктах
пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних
митниць і митниць";
   у пункті  1.10  слово  "відомствами"  замінити  словами
"центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування";
   у пунктах  1.11,  1.13, 1.16 слова "служби екологічного
контролю" та у пунктах 1.12, 1.14 слова "служба екологічного
контролю" замінити словами "підрозділи територіальних органів
Мінекоресурсів, що здійснюють екологічний контроль у пунктах
пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних
митниць і митниць" у відповідних відмінках;
   у пункті  5.3.7  слова  "підрозділи  Держекоінспекції
Мінекобезпеки"  замінити  словами  "територіальні  підрозділи
Мінекоресурсів" у відповідних відмінках;
   у пункті 6.8 слова "Мінагропрому України" замінити словами
"Мінагрополітики України";
   у підпункті 8.3.1 та пункті 9.2  слова  "територіальних
підрозділів  Мінекобезпеки"  замінити  словами "територіальних
органів Мінекоресурсів";
 
   3) у додатках до Положення:
   слова "Головна державна екологічна інспекція Мінекобезпеки"
замінити словами "Державна екологічна інспекція Мінекоресурсів" у
відповідних відмінках;
   у додатку 2 до пункту 2.2 слова "Міністерство  охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України"
замінити словами "Міністерство екології та природних ресурсів
України", слова "Державна екологічна інспекція" виключити;
   у додатку 4 до пункту 4.1.6 Положення слова "Рескомприроди
Автономної  Республіки Крим" замінити словами "Рескомресурсів
Автономної Республіки Крим", слова "Держуправління екобезпеки в
областях та в містах" замінити словами "Державні управління
екології та природних ресурсів в областях, містах Києві та
Севастополі";
   у додатках 5 до пункту 4.3.3 та 6 до пункту 5.3.1 слова
"Міністерство  охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки" замінити словами "Міністерство екології  та
природних ресурсів".
 
   4. У наказі Мінекоресурсів від 07.11.2000 N 187 ( z0878-00 )
"Про затвердження Порядку планування, фінансування і контролю за
виконанням   та   впровадженням   науково-дослідних   та
дослідно-конструкторських робіт", що зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 28.11.2000 за N 878/5099:
 
   1) у тексті Порядку:
   у пункті 1.5 слова  "Головним  управлінням  національних
природних  парків  та  заповідної справи, Головною державною
екологічною інспекцією, Головною державною інспекцією по нагляду
за  ядерною  безпекою"  замінити  словами "Державною службою
заповідної справи, Державною екологічною інспекцією";
   у пункті 3.4 слова "Головне управління національних природних
парків та заповідної  справи,  Головна  державна  екологічна
інспекція, Головна державна інспекція по нагляду за ядерною
безпекою" замінити словами "Державна служба заповідної справи,
Державна екологічна інспекція";
 
   2) у додатках до Порядку:
   у додатку 2 до пункту 3.1 (у кінці додатку в переліку
"Узгоджено") слова "Головна державна екологічна інспекція, Головне
управління національних природних парків та заповідної справи,
Головна  державна інспекція по нагляду за ядерною безпекою"
замінити словами "Державна екологічна інспекція, Державна служба
заповідної справи";
   у додатках 3, 4, 5, 6 до пункту 3.1 та додатку 7 до пункту
5.2 слова "Головної державної екологічної інспекції, Головного
управління національних природних парків та заповідної справи,
Головної державної інспекції по нагляду за ядерною безпекою"
замінити словами "Державної екологічної інспекції,  Державної
служби заповідної справи";
   у додатку 8 до пункту 5.2  слова  "Головної  державної
екологічної інспекції, Головного управління національних природних
парків та заповідної справи, Головної державної інспекції по
нагляду  за  ядерною  безпекою"  замінити словами "Державної
екологічної інспекції, Державної служби заповідної справи".
 
   { Пункт 5 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 150
( z0712-00 ) від 29.09.2000, до якого вносились зміни } 5. У
наказі Мінекоресурсів від 29.09.2000 N 150 ( z0712-00 ) "Про
затвердження Положення про Державну інспекцію охорони Чорного моря
Міністерства  екології  та  природних  ресурсів України", що
зареєстрований  в Міністерстві юстиції України 16.10.2000 за
N 712/4933:
 
   1) у тексті наказу:
   у преамбулі наказу слова "та постанови Кабінету Міністрів
України від 02.03.98 N 244 ( 244-98-п ) "Про затвердження
Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України"
виключити;
   у пункті 3 слова "Головної державної екологічної інспекції"
замінити  словами  "Державної  екологічної  інспекції", слова
"Державної екологічної інспекції Азовського моря" замінити словами
"Державної інспекції охорони Азовського моря";
 
   2) у тексті Положення:
   в абзаці другому пункту 4, підпунктах 2), 9) та 15) пункту 6
після слова "ресурсів" додати слово "екологічної" у відповідних
відмінках;
   у підпункті 1) пункту 5 після слів "природного середовища"
додати слово "екологічної";
   у підпункті 1) пункту 5 після слова "громадянами", підпункті
2) пункту 6 після слова "громадянам", підпункті 18) пункту 6 після
слова  "громадян"  додати  слова  "України  та  особами без
громадянства" у відповідних відмінках;
   у підпункті 8) пункту 5 слова "лімітів викидів і скидів
забруднювальних речовин" виключити;
   у підпункті 14) пункту 5  слова  "Головному  державному
інспектору України з охорони навколишнього природного середовища"
замінити словом "Мінекоресурсів";
   підпункт 3) пункту 6 перед словами "та радіаційної безпеки"
доповнити словом "екологічної";
   у підпункті 8) пункту 6 слово "арбітражного" замінити словом
"господарського";
   підпункт 20) пункту 6 викласти в редакції:
   "20) надавати  платні  послуги  екологічного  характеру
відповідно  до  переліку,  затвердженого  постановою Кабінету
Міністрів України від 26.10.01 N 1430 ( 1430-2001-п ), в порядку,
який встановлюється Мінекоресурсів за погодженням з Мінфіном,
Мінекономіки, Держпідприємництва і Антимонопольним комітетом".
 
   { Пункт 6 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою
чинності Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 151
( z0713-00 ) від 29.09.2000, до якого вносились зміни } 6. У
наказі Мінекоресурсів від 29.09.2000 N 151 ( z0713-00 ) "Про
затвердження Положення про Державну інспекцію охорони Азовського
моря Міністерства екології та природних ресурсів України", що
зареєстрований  в Міністерстві юстиції України 16.10.2000 за
N 713/4934:
 
   1) у тексті наказу:
   у преамбулі наказу слова "та постанови Кабінету Міністрів
України від 02.03.98 N 244  "Про затвердження   Положення
про  Державну   екологічну   інспекцію      Міністерства
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України"
виключити;
   у пункті 3 слова "Головної державної екологічної інспекції"
замінити словами  "Державної  екологічної  інспекції",  слова
"Державної екологічної інспекції Чорного моря" замінити словами
"Державної інспекції охорони Чорного моря";
 
   2) у тексті Положення:
   в абзаці другому пункту 4, підпунктах 2), 9) та 15) пункту 6
після слова "ресурсів" додати слово "екологічної" у відповідних
відмінках;
   у підпункті 1) пункту 5 після слова "середовища" додати слово
"екологічної";
   у підпункті 1) пункту 5 після слова "громадянами", підпункті
2) пункту 6 після слова "громадянам", підпункті 18) пункту 6 після
слова "громадян"  додати  слова  "України  та  особами  без
громадянства" у відповідних відмінках;
   у підпункті 8) пункту 5 слова "лімітів викидів і скидів
забруднювальних речовин" виключити;
   у підпункті 14) пункту 5  слова  "Головному  державному
інспектору України з охорони навколишнього природного середовища"
замінити словом "Мінекоресурсів";
   підпункт 3) пункту 6 перед словами "та радіаційної безпеки"
доповнити словом "екологічної";
   у підпункті 8) пункту 6 слово "арбітражного" замінити словом
"господарського";
   підпункт 20) пункту 6 викласти в редакції:
   "20) надавати  платні  послуги  екологічного  характеру
відповідно  до  переліку,  затвердженого  постановою Кабінету
Міністрів України від 26.10.01 N 1430 ( 1430-2001-п ), у порядку,
який встановлюється Мінекоресурсів за погодженням з Мінфіном,
Мінекономіки, Держпідприємництва і Антимонопольним комітетом".
 
   { Пункт 7 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 285 ( z0812-06 ) від
16.06.2006 } 
 
 Начальник Державної
 екологічної інспекції              П. Свирид
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner