Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 174 від 29.04.2009

Про затвердження Переліку національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту морського обладнання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 189 від 31.01.2002         Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   13 травня 2002 р.
                   за N 424/6712
 
 
  Про затвердження Змін і доповнень до Положення про порядок
    продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих
  акціонерних товариств, що належать державі, затвердженого
     спільним наказом Фонду державного майна України,
   Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку й
        Антимонопольного комітету України
          від 16.11.98 N 2141/297/9
 
 
   На виконання Державної програми приватизації на 2000-2002
роки, затвердженої Законом України від 18.05.2000 N 1723-III
( 1723-14 ), відповідно до Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ), з метою підвищення ефективності
продажу акцій в процесі приватизації Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни і доповнення до Положення про порядок
продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, що належать державі, затвердженого спільним наказом
Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку й Антимонопольного комітету України  від
16.11.98 N 2141/297/9 ( z0798-98 ) (далі - Зміни і доповнення до
Положення), що додаються.
 
   2. Управлінню  аукціонного  продажу  та  фондових  бірж
забезпечити:
   2.1. Подання Змін і доповнень до Положення на затвердження до
Державної  комісії  з цінних паперів та фондового ринку та
Антимонопольного комітету України.
   2.2. Подання Змін і доповнень до Положення на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
   2.3. Подання Змін і доповнень до Положення для опублікування
в Державному інформаційному бюлетені  "Про  приватизацію"  у
десятиденний термін від його державної реєстрації у Міністерстві
юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Л.Кальніченка.
 
 Голова Фонду                  О.Бондар
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного майна
                   України,
                   31.01.2002 N 189
                   Рішення Державної комісії з
                   цінних паперів та фондового
                   ринку,
                   18.03.2002 N 72 ( za424-02 )
                   Розпорядження
                   Антимонопольного комітету
                   України
                   12.04.2002 N 96-р
                   ( zb424-02 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   13 травня 2002 р.
                   за N 424/6712
 
            Зміни і доповнення
  до Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів
  акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі
              ( z0798-98 )
 
   1. Назву Положення викласти в такій редакції:
   "Положення про порядок продажу в процесі приватизації на
фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств".
 
   2. Пункт 1.2 Положення викласти в такій редакції:
   "1.2. Цим  Положенням  установлюється  порядок  продажу
державними органами приватизації на фондових біржах України та
їхніх філіях (далі - Біржі) пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств  (далі  - ВАТ), які відносяться до державної або
комунальної власності або власності Автономної Республіки Крим".
 
   3. Пункт 1.4 Положення викласти в такій редакції:
   "1.4. Продавцем пакетів акцій (далі - Продавець) виступають:
   Фонд державного майна України для ВАТ, які відносяться до
державної власності в Україні;
   державний орган приватизації,  якому  органами  місцевого
самоврядування були делеговані повноваження щодо забезпечення
продажу на фондових біржах акцій ВАТ, які  відносяться  до
комунальної власності;
   Фонд майна Автономної  Республіки  Крим  для  ВАТ,  які
відносяться до власності Автономної Республіки Крим.
   Продавець виступає в особі свого представника  (далі  -
Представник),  який має кваліфікаційне посвідчення фахівця з
торгівлі цінними паперами та діє на підставі довіреності Продавця
на право проведення операцій з цінними паперами на Біржі й
укладання біржових контрактів від імені Продавця".
 
   4. У пункті 1.5 Положення:
   після слів "мають Свідоцтво про реєстрацію фондової біржі,
видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку"
додати слова:
"мають ліцензію  на  здійснення  професійної  діяльності  по
організації торгівлі на ринку цінних паперів, отриману відповідно
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку
цінних паперів, затверджених наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва, рішенням Державної
комісії з  цінних паперів та фондового ринку від 14.03.2001
N 49/60 ( z0318-01, za318-01 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 06.04.2001 за N 318/5509 (зі змінами)";
   слово "Фонд" замінити за текстом на слово "Продавець".
 
   5. У пунктах 1.5, 4.1, 6.9, 6.17 Положення слова "акції ВАТ,
які належать державі та підлягають приватизації" замінити словами
"акції ВАТ у процесі приватизації" у відповідних відмінках.
 
   6. У пункті 1.6 Положення слово "державного" вилучити.
 
   7. У пункті 1.7 Положення слова "Фонд як продавець пакетів
акцій" замінити на слово "Продавець".
 
   8. У пунктах 3.6 та 6.3 Положення у словах "в обсягах,
установлених наказом Фонду від 03.11.99 N 2099" слово "Фонду"
замінити словами "Фонду державного майна України" .
   У пунктах 1.8, 2.1, 2.2, 2.4, 3.4, 3.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6,
4.6 "в", 4.7, 4.13, 5.2, 5.9, 5.12, 6.2, 6.3, 6.7, 6.8, 6.13,
6.14, 6.15 Положення замінити за текстом слово "Фонд" на слово
"Продавець" у відповідних відмінках.
 
   9. В абзаці четвертому пункту 1.8, у пункті 2.1, в абзаці
четвертому пункту 3.3, в абзаці дванадцятому пункту 6.3, в абзаці
п'ятому пункту 6.14, у пунктах 7.2, 7.3, у розділі "Особливі
умови" додатка 3, у пункті 8 додатка 6, у пункті 4 додатка 7, у
пункті 3 додатка 8 до Положення:
 
   слова "доларів США за офіційним валютним курсом, що діяв на
кінець останнього фінансового року" замінити словами  "євро,
визначену за курсом Національного банку України, що діяв в
останній день останнього фінансового року";
   слова "орган  Антимонопольного комітету України" замінити
словами "Антимонопольний комітет України" у відповідних відмінках;
   слова "згода на придбання пакета акцій" замінити словами
"дозвіл на придбання пакета акцій" у відповідних відмінках.
 
   10. У пункті 1.9 Положення:
   10.1. Підпункт "ж" викласти в такій редакції:
   "ж) урахування в розмірі статутного фонду ВАТ індексації його
основних фондів за станом на 01.01.1995, так/ні".
   10.2. Підпункт "м" викласти в такій редакції:
   "м) кредиторська заборгованість, тис. грн.".
   10.3. Підпункт "р" вилучити. У зв'язку з цим підпункти "с" та
"т" пункту 1.9 вважати підпунктами "р" та "с".
   10.4. Підпункт "р" викласти в такій редакції:
   "р) сукупна вартість активів ВАТ, з урахуванням відносин
контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном
(тис. грн.), визначена відповідно до вимог Положення про порядок
подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє
отримання  дозволу  на  концентрацію суб'єктів господарювання
(Положення  про  концентрацію),  затвердженого  розпорядженням
Антимонопольного комітету  України  від  19.02.2002  N  33-р
( z0284-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
21.03.2002 за N 284/6572".
   10.5. Підпункт "с" викласти в такій редакції:
   "с) сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) ВАТ, з
урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому
числі за кордоном (тис. грн.), визначений відповідно до вимог
Положення про концентрацію ( z0284-02 )".
 
   11. У пунктах 4.3, 4.6, 4.13, 6.6, 6.12, 6.15 Положення слова
"акції ВАТ, що належать державі", у пункті 2.2 та в додатках 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10, 11 до Положення слова "акції відкритих акціонерних
товариств, що належать державі" замінити словами "акції відкритих
акціонерних товариств у процесі приватизації" у  відповідних
відмінках.
 
   12. У пункті 3.1 Положення слова "що належать державі" у
першому абзаці замінити словами "які відносяться до державної або
комунальної власності чи власності Автономної Республіки Крим".
   У підпункті "г" слово "державного" вилучити.
 
   13. Перший абзац пункту 3.4 Положення викласти в такій
редакції:
   "Для участі в торгах Покупець або брокерська контора не
пізніше 13-ї години дня, що передує торгам, подає на Біржу
замовлення на придбання пакетів акцій ВАТ (згідно з додатком 3)
(далі - Замовлення на придбання акцій) та документи відповідно до
вимог пункту 3.3 Положення. Замовлення на  придбання  акцій
складається у двох примірниках".
 
   14. У пункті 4.9 Положення четвертий абзац вилучити.
   У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий, сьомий  вважати
четвертим, п'ятим, шостим.
 
   15. Пункт 4.11 Положення викласти в такій редакції:
   "4.11. Брокерська контора Біржі, яка діє від свого імені або
яка діє за договором комісії від свого імені за рахунок клієнта,
або інший учасник торгів подає два примірники замовлення на
придбання акцій та документи відповідно до пункту 3.3 Положення. У
разі неподання документів, передбачених пунктом 3.3 Положення,
замовлення не приймається. Замовлення, у якому заповнені не всі
графи, уважається недійсним. Після  реєстрації  Біржею  один
примірник замовлення повертається особі, яка подавала замовлення".
 
   16. Друге речення пункту 4.13 Положення після слів "разом із
замовленнями  на  придбання  акцій"  доповнити  словами  "та
документами, поданими відповідно до пункту 3.3 Положення".
 
   17. Останнє речення пункту 5.8 Положення викласти в такій
редакції:
   "На наступних торгах початкова ціна однієї акції у цьому разі
визначається Продавцем на рівні  найвищої  ціни,  оголошеної
ліцитатором на попередніх торгах за цими акціями".
 
   18. В абзаці дванадцятому пункту 6.3 Положення:
   18.1. Речення перше після слів "включається копія рішення
Антимонопольного   комітету   України"  доповнити  словами
"(адміністративної колегії Антимонопольного комітету України)".
   18.2. Речення друге після слів "не потребує одержання дозволу
на це Антимонопольного комітету України" доповнити словами "у тому
числі що основним видом діяльності Покупця (Клієнта) є проведення
фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, та придбання
конкретного пакета акцій Покупець (Клієнт) здійснює з метою
наступного перепродажу акцій за умови, що Покупець (Клієнт, їхні
довірені особи) не бере (не беруть) участі в голосуванні у вищому
органі чи інших органах управління ВАТ та наступний перепродаж
зазначеного пакета акцій Покупець (Клієнт) здійснить у терміни,
визначені відповідно до законодавства, тощо".
 
   19. Пункт 6.4 Положення доповнити абзацом другим такого
змісту:
   "Якщо сума гарантійного внеску перевищує суму, яку Покупець
повинен сплатити на розрахунковий рахунок Біржі, розрахунки за
біржовим контрактом здійснюються за рахунок гарантійного внеску,
залишок якого Біржа повертає Покупцю протягом двох робочих днів із
дати проведення торгів. При цьому у формі біржового контракту
назва  графи  "Всього  до  сплати" замінюється на "Підлягає
поверненню".
 
   20. Пункт 6.11 Положення викласти в такій редакції:
   "6.11. Протягом трьох робочих днів після надходження коштів
від Покупців Біржа перераховує зі свого розрахункового рахунку на
рахунок, визначений Продавцем, повну суму вартості акцій, суму
гарантійних внесків, які не повертаються Покупцям згідно  з
пунктами 6.7 та 6.8, та суми неустойки".
 
   21. У пункті 6.14 Положення:
   21.1. В абзаці першому слова "до Державного позабюджетного
фонду приватизації" замінити словами "на рахунок, визначений
Продавцем".
   21.2. В абзаці п'ятому речення перше:
   після слів "за наявності в  Покупця  (Клієнта)  рішення
Антимонопольного   комітету   України"  доповнити  словами
"(адміністративної колегії Антимонопольного комітету України)";
   після слів  "не  потребує  одержання  дозволу  на  це
Антимонопольного комітету України" доповнити словами "у тому числі
що основним видом діяльності Покупця (Клієнта) є проведення
фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, та придбання
конкретного пакета акцій Покупець (Клієнт) здійснює з метою
наступного перепродажу акцій за умови, що Покупець (Клієнт, їхні
довірені особи) не бере (не беруть) участі в голосуванні у вищому
органі чи інших органах управління ВАТ та наступний перепродаж
зазначеного пакета акцій Покупець (Клієнт) здійснить у терміни,
визначені відповідно до законодавства, тощо".
 
   22. Пункт 7.1 Положення викласти в такій редакції:
   "7.1. Продаж акцій на Біржі здійснюється з дотриманням вимог
законодавства України про захист економічної конкуренції".
 
   23. У пункті 7.2 Положення абзац третій вилучити.
 
   24. У додатку 3 до Положення:
   24.1. У графі "Заповнюється лише торговцями цінними паперами"
слова "Дозвіл на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних
паперів N_____ від "__"_____ ____ р." замінити на:
   "Ліцензія на здійснення професійної діяльності по випуску та
обігу цінних паперів Серія_____ N_____ від "__"________ ______ р."
   24.2. У розділі "Особливі умови" друге речення першого абзацу
викласти в такій редакції:
   "У разі відмови Заявника від підписання за результатами
торгів біржового контракту Заявник у порядку, визначеному в пункті
6.8 Положення про порядок продажу в процесі приватизації на
фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
сплачує на рахунок Біржі неустойку в розмірі 20 відсотків від суми
укладеної угоди та повну суму біржового збору з урахуванням
сплаченого гарантійного внеску і позбавляється права на подальшу
участь у даних торгах до повної оплати на рахунок Біржі зазначених
необхідних платежів".
 
   25. У додатку 4 до Положення слова "Фонд державного майна
України" замінити на:
"_______________________________________________________________".
 (назва державного органу приватизації, який виступає Продавцем)
 
   26. У додатку 6 до Положення:
   26.1. Слова "Фонд державного майна України" замінити на:
"_______________________________________________________________".
 (назва державного органу приватизації, який виступає Продавцем)
   26.2. Друге речення пункту 7 викласти в такій редакції:
   "У цьому разі Покупець у порядку, визначеному пунктом 6.7
Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових
біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, сплачує на
рахунок Біржі неустойку в розмірі 20 відсотків від суми укладеної
угоди та повну суму біржового збору з урахуванням сплаченого
гарантійного внеску".
 
   27. У додатках 7, 8 до Положення:
   27.1. Слова "Фонду державного майна України" замінити на
"_______________________________________________________________".
 (назва державного органу приватизації, який виступає Продавцем)
   27.2. Слова "розпорядження Фонду державного майна України"
замінити на слова "розпорядження органу приватизації".
 
   28. У додатку 7 до Положення речення друге пункту 4 викласти
в такій редакції:
   "У разі  відсутності  в  Клієнта  відповідного  рішення
Антимонопольного  комітету  України  (адміністративної колегії
Антимонопольного комітету України) до заяви додається складена
Клієнтом  довідка про хід розгляду Антимонопольним комітетом
України заяви Клієнта про надання дозволу на придбання пакета
акцій або заява Клієнта, що відповідно до законодавства придбання
ним конкретного пакета акцій не потребує одержання дозволу на це
Антимонопольного комітету України, у тому числі що основним видом
діяльності Клієнта є проведення фінансових операцій чи операцій з
цінними паперами, та придбання конкретного пакета акцій Клієнт
здійснює з метою наступного перепродажу акцій за умови, що Клієнт
(його довірені особи) не бере (не беруть) участі в голосуванні у
вищому органі чи інших органах управління ВАТ та наступний
перепродаж зазначеного пакета акцій Покупець (Клієнт) здійснить у
терміни, визначені відповідно до законодавства, тощо".
 
   29. У додатку 8 до Положення речення друге пункту 3 викласти
в такій редакції:
   "У разі  відсутності  в  Покупця  відповідного  рішення
Антимонопольного  комітету  України  (адміністративної колегії
Антимонопольного комітету України) до заяви додається складена
Покупцем  довідка про хід розгляду Антимонопольним комітетом
України заяви Покупця про надання дозволу на придбання пакета
акцій або заява Покупця, що відповідно до законодавства придбання
ним конкретного пакета акцій не потребує одержання дозволу на це
Антимонопольного комітету України, у тому числі що основним видом
діяльності Покупця є проведення фінансових операцій чи операцій з
цінними паперами, та придбання конкретного пакета акцій Покупець
здійснює з метою наступного перепродажу акцій за умови, що
Покупець (його довірені особи) не бере (не беруть) участі в
голосуванні у вищому органі чи інших органах управління ВАТ та
наступний перепродаж зазначеного пакета акцій Покупець (Клієнт)
здійснить у терміни, визначені відповідно до законодавства, тощо".
 
   30. У заголовку стовпчика 8 додатка 9 до Положення слова
"Підлягає  перерахуванню  до  Державного позабюджетного фонду
приватизації, грн." замінити словами "Підлягає перерахуванню на
рахунок, визначений Продавцем, грн.".
 
   31. У додатку 10 до Положення:
   31.1. Слова "Фонд державного майна України" замінити на
"_______________________________________________________________".
 (назва державного органу приватизації, який виступає Продавцем)
   31.2. У другому реченні пункту 1 слова "Протокол торгів,
затверджений наказом Фонду державного майна України" замінити на
"Протокол  торгів,  затверджений  наказом  державного  органу
приватизації".
   31.3. У першому реченні пункту 3 слова "подати до Фонду
державного майна України" замінити на слова "подати до державного
органу приватизації, який виступає Продавцем".
 
 Заступник начальника Управління
 аукціонного продажу і фондових
 бірж ФДМУ                   В.Луценко
 
 Заступник начальника Управління
 регулювання та розвитку ринку
 цінних паперів ДКЦПФР             Н.Костюченко-Ковтун
 
 Начальник Головного Управління
 конкурентної політики АМКУ          М.Бараш
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner